onsdag, august 22, 2007

Stem blankt


Jeg vil oppfordre alle som ikke er fornøyd med den politiske stoda i den kapitalistiske kommunisstaten Norge til å stemme blankt ved valget. Dette er den eneste form for protest som kan ha en reell effekt, bortsett fra sivil ulydighet - fordi det ikke fordeler stemmene over de allerede eksisterende og antikvariske maktkonstellasjonene - men legger opp til at de faktisk må tenke seg om for å kunne få tilgang til dette stemmepotensialet.

Tilbud og etterspørsel, med andre ord.

La deg ikke lure av argumenter som at en ved ikke å stemme overlater ansvaret til andre og er en demokratisk freeloader. Det er ikke slik. Stemmer en mot sin overbevisning skaper en et absolutt demokratisk vakuum, noe som er langt verre enn å delta i et system som har fjernet seg så langt fra folkeviljen at det er håpløst å kalle det demokratisk i utgangspunktet.

La deg ikke lure av argumenter som at hvis en ikke stemmer, så kan en heller ikke klage. Klart en kan klage! Hvis valget står mellom pest og kolera skal en selvsagt ikke velge noen av delene.

Propagandaen om at det er en plikt å stemme er selvsagt et ønske om å legitimere systemet og å fordele stemmene over de allerede eksisterende politiske partier. Logikken om at det er en plikt å stemme er selvsagt totalt feil. Det finnes INGEN plikt til å stemme mot sin overbevisning. Snarere tvert imot.

Tillegg: Les gjerne hva Amos Keppler på uforliknelige Uten Grenser skriver om dette.

Radiohode tok også opp denne frekvensen.

Tillegg2:

Det er nå engang slik at i mange land er blanke stemmer ansett som en viktig del av den demokratiske prosess - nettopp for å fange opp misnøye mot de eksisterende alternativer. Disse land inkluderer (men begrenser seg ikke til): Ukraina, Frankrike, Spania - dessuten flere amerikanske stater. Det er ansett som et viktig prinsipp for Libertarianere.

Norge har selvsagt ikke et slikt system - noe som per definisjon styrker statsmaktens legitimitet automatisk på kunstig vis.

46 kommentarer:

Martine Votvik sa...

Du kan ikke stå helt utenfor de politiske prosessene og klage på at det aldri blir noe bedre.

Tror du virkelig at det populistiske systemet Norge bryr seg om den velgermassen som konsekvent holder seg utenfor. Den trenger ingen av partiene å frykte, ergo vil de gi fulstendig faen i den.

Det er ofte blit kalt en "plikt" å stemme.

For meg er det et "privilegium".

Egoisten sa...

Det er ingen plikt å stemme, men det er en mulighet til å påvirke. Ettersom jeg bor geografisk ikke så langt unna deg, så skjønner jeg holdningen..nå i kommune- og fylkestingsvalget.


Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med følelse av stemmeplikt i år..

Helge Samuelsen sa...

Martine,

Nei, du er totalt hjernevasket av politisk retorikk. I et fritt samfunn får du akseptere at enkelte velger å ikke stemme. Dette er så absolutt en del av demokratiet!

Som du kanskje ser, så holder jeg meg overhodet ikke utenfor det politiske "populistiske systemet", denne bloggen er så absolutt en politisk blogg. Jeg velger imidlertid ikke å støtte et politisk parti, fordi etter min mening fortjener ingen min stemme.

At politiske partier ikke frykter den store velgermassen som "ikke engasjerer seg" er absolutt feil. Hvis denne massen engasjerer seg politisk, uten å støtte eksisterende partier, får vi et politisk jordskjelv.

Det kan en ikke gi fullstendig faen i. En kan imidlertid ønske at denne velgermassen aldri organiserer seg.

Jeg oppfordrer IKKE til politisk inaktivitet. Jeg oppfordrer til politisk aktivitet blant dem som ikke støtter det nåværende systemet av eksisterende partier. En måte å aktivere den sovende velgermassen er å engasjere alle til å stemme blankt av VALG, og å oppfordre til at slikt skal være bevisst og basert på politisk overbevisning!

Du må gjerne se på å stemme som et privilegium, men det er desverre bare tom retorikk. Å leve i et land der en KAN stemme, er et privilegium - men å velge å IKKE stemme er også del av dette privilegiet.

Du blander sammen friheten til å stemme med tvangen til å stemme på eksisterende partier. Det er selvsagt en sammenblanding av prinsipper som det eksisterende politiske miljø ønsker. Hvis de monopoliserer alle stemmene internt i sitt system - kan de trekke stigen opp etter seg, og late som om det ikke finnes dissens i samfunnet.

Lakmustesten på et demokratisk samfunn er IKKE om en får lov til å stemme - det gjorde folk under gamle Sovjetunionen og i Irak under Saddam Hussein. Lakmustesten er om dissens aksepteres uten å undertrykkes.

Friheten er ikke låst opp mot å måtte støtte det eksisterende. Det burde være selvinnlysende.

Argumenter gjerne videre for ditt syn, en god debatt er ikke å forakte!

:O)

Helge Samuelsen sa...

egoisten,

Helt enig. Og ønsker en å støtte et av de etablerte politiske partier er det selvsagt svært mye lettere enn å måtte konkludere med at ingen passer!

Dette er ingen lettvindt løsning.

Lokalt er samtlige politiske partier uspiselige - fordi de i valgkampen har rotet det til så til de grader med løfter som allerede er tilbakevist at kan gjennomføres. I tillegg vil de fleste pålegge oss en tunell til Stavanger som blir så dyr at det kan koste oss opptil 600 kroner å besøke storbyen som er en halvtime unna i ferge per idag.

Som ETT eksempel :O)

Martine Votvik sa...

Jeg har verken påstått at vi lever i et demokrati eller at jeg ikke respekterer ståstedet ditt.

Det er bare...

Viss strategien du forfekter skal ha noen virkning må man nødvendigvis gå ut og fortelle partiene om den. Siden det i grunnen høres veldig ut som om det du virkelig ønsker en total omveltning av samfunnet per i dag er det ingen av partiene som lett kan innfri ønskene dine. Det de i beste fall kan gjøre for deg er å komme med noen tomme løfter som du kan velge å tro på ellr ikke.

Og så er det en ting jeg stusser over. Jeg nekter å tro at du tror alle innaktive velgere i Norge har ønsker til politikken som samsvarer med dine egne.

Den latente velgermassen du snakker om er jo mest sannsynelig spredt på et like bredt politisk spekter som velgermassen ellers.

Derfor virker det heller som om du ber alle de som er enige med din missnøye med systemet om å faktisk trekke seg ut. Hva er det du ønsker å oppnå med dette? At du skal få enda mer å klage på?

Martine Votvik sa...

:0)

Helge Samuelsen sa...

Martine, jeg forstår godt at mine tanker er vanskelige å forstå.

Fordi jeg er så lat idag så klipper og limer jeg en liten "programerklæring" jeg skrev hos "egoisten":

Min "nye kurs" er et absolutt brudd med det eksisterende som i virkeligheten er et lappeteppe av gammeldags politikk.

Først og fremst ønsker jeg en miljøsatsing som går på virkelige løsninger - som å innføre ny teknologi istedet for å tro på at avgifter og tvangsmidler fungerer.

Dette krever nytenkning og politiske visjoner - som per idag er ikke-eksisterende. På bloggen min argumenterer jeg for de løsninger som faktisk finnes. Og så innrømmer jeg at jeg prøver å latterligjøre det som fortjener å latterliggjøres i dagens system.

Jeg mener at vi må innse at vi ikke kan basere oss på å pumpe nordsjøen tom for olje og gass og samtidig tro vi er miljøvennlige. Miljøkvoter har ingen effekt - det er forbruket av fossil energi som er problemet, ikke hvor mye vi betaler for det.

Jeg mener vi må redusere avgiftsnivået slik at vi kan drive annen næringsvirksomhet utenom sterkt lønnsomme oljerelaterte og statssubsidierte foretak. På denne måten dempes prisstigning, lønnskrav og også statens utgifter. I tillegg kan det kanskje også bli levelige forhold for lavtlønnede.

Jeg mener lokalpolitikken er så knyttet opp til rikspolitikken at lokalpolitikk styres av rikspolitikerne.

Jeg ønsker så radikale endringer at ingen eksisterende partier promoterer det.

Og uten at disse endringene - slik jeg ser det - er annet enn logiske konsekvenser av en ny tid. Dagens system kjemper forrige krig - for å si det på den måten.

***

Så DET er det jeg ønsker. Og jeg har ingen illusjoner om at noen av de eksisterende partier vil gå inn for en slik politikk uten at de føler seg sterkt presset til å gjøre det.

Min logikk er at hvis vi opplever en velgerflukt fra dagens partier så blir de nødt til å legge om kursen for å overleve. Eventuellt dukker det opp et nytt politisk parti som kan fange opp slike strømninger.

Så lenge dette ikke skjer (og det skjer ikke av seg selv) - så er min løsning - eller forsøk på løsning - ihvertfall ikke å gi støtte til det eksisterende. De må ikke føle at deres politikk er legitimert mer enn den er.

Jeg er klar over at jeg sikkert er i et svært lite mindretall som tenker slik, men det tar jeg med ro - nettopp fordi vi lever i et demokrati der jeg ihvertfall ikke blir halshugget for å tenke som jeg gjør :O)

Jeg er klar over at de fleste hjemmesitterne sikkert ikke er enige med meg, men jeg VET - fordi jeg kjenner ihvertfall en håndfull av dem :O), at ihvertfall NOEN velger å ikke stemme av ren oppgitthet.

Da ønsker jeg at de heller skal bruke denne oppgittheten til å markere sin misnøye ved å stemme blankt, istedet for å sitte hjemme.

Kanskje burde jeg heller starte et eget politisk parti, men jeg tviler på om jeg har ressurser til det. Inntil noe skjer synes jeg det er greit at vi som IKKE er fornøyd sender et signal om det.

Dessuten, å stemme blankt er en forbigående fase. I den grad noen partier, også eksisterende, gjør seg fortjent til min stemme - skal de få den. Jeg oppfordrer ikke til politisk isolasjon - men til politisk markering.

Amos Keppler sa...

Man bør så absolutt ikke stemme på noen. Om man bør stemme blankt eller ikke stemme overhodet er egentlig det samme.

En annen ting er at blanke stemmer (ofte)ikke blir talt her i landet, slik de blir i enkelte vestlige land.

Jeg er ganske så enig med Helge.

Og hvis sofademokratene er ekstra store så betyr det noe, kanskje ikke for umiddelbar praktisk politikk, men det får maktens mennesker til å stå fram med bekymrede rynker i et allerede rynkefullt ansikt, slevsagt gjør det det... fordi det betyr at i hvert fall en god del mennesker IKKE lar seg lure av den offisielle propagandaen, at mange av oss faktisk lever på siden av samfunnet. Det er den beskjeden man sender, enten mentalt og/eller faktisk, uansett hva den offisielle propagandaen sier.

Amos Keppler sa...

Og en av demokratiets fremste mål er å få folk til å delta, delta i sniktyranniet. Når det ikke skjer... skjer det noe, og langt mer enn når man velger å kaste bort sin stemme (den som kommer gjennom halsen) på å la være og velge (stemme).

Helge Samuelsen sa...

Enig, Amos

Det er viktigere å ikke stemme enn å stemme blankt.

Jeg var faktisk ikke klar over at blanke stemmer ikke ble talt, men that figures...

Uansett, en stor velgermasse som markerer sin uvilje mot systemet er uansett en trussel, og det er bra.

Det er veldig bra.

Helge Samuelsen sa...

Hele poenget kan kanskje kokes ned til at å synligjøre problemstillingen er det viktigste.

HvaHunSa sa...

Hvis du sitter foran pc'en din og forventer at det skal trylles frem et politisk parti helt etter ditt eget hode før du gidder å avlegge en stemme, så mistenker jeg deg for enten å være negativ til en demokratisk styreform i utgangspunktet, eller du har ikke skjønt prinsippene et demokrati er bygget på, eller at du ikke er i stand til å innse at livet er en lang rekke kompromisser, også politisk.

Jeg tviler på at du finner en eneste valgdeltaker som er 100% fornøyd med det partiprogrammet partiet hans har utformet. Heldigvis har folk vett nok til å stemme alikevel.

Det er jo veldig søtt og naivt måten du drømmer høyt om en sofavelger-revolusjon på.

Helge Samuelsen sa...

hvahunsa,

jeg kan ikke annet enn å konkludere med at du ikke har lest det jeg skriver.

HvaHunSa sa...

"Som du kanskje ser, så holder jeg meg overhodet ikke utenfor det politiske "populistiske systemet", denne bloggen er så absolutt en politisk blogg. Jeg velger imidlertid ikke å støtte et politisk parti, fordi etter min mening fortjener ingen min stemme."

Jeg klarer ikke å lese dette på noen annen måte enn at du mener bloggen din er å regne for et politisk engasjement som fortjener samfunnets interesse og således skal sees på som et politisk bidrag. Jeg er uenig, bloggen din er ikke mer enn en elektronisk dagbok, og har liten, om ingen politisk påvirkning. Du må gjerne motbevise det så klart.

Jeg leser også at siden ingen av partiene faller deg helt i smak, så velger du å surmule over dette, uten å avlegge stemme til noen av partiene.

"Uansett, en stor velgermasse som markerer sin uvilje mot systemet er uansett en trussel, og det er bra."

Veldig søtt, og ennå mer naivt. En sofasliterrevolusjon liksom :-)

Programsekretariatet sa...

hm..

Hva tror du effekten av masse sofavelgere blir? Ingentinge annet enn at byråkratiet får større makt. Det er den faktiske effekten, og det synes du er greit?

"Den som tier samtykker". Hvordan skal man kunne vite hva sofavelgerne er opptatt av - rent bortsett fra å ikke benytte seg av borgerplikten sin?

Sofavelgerne er like mangfoldige som øvrige velgere. Men den siste gruppen har vurdert politikk på godt og vondt, og funnet frem til det partiet som i størst mulig grad/enkelt sak støtter det synes man måtte ha.

De er så dumme og teite, er vel ikke den holdningen som bidrar til å utvikle noe som helst?

Helge Samuelsen sa...

hvahunsa,

Politikk dreier seg ikke bare om etablerte politiske partier. Politikk er som vigtigest når det springer ut i fra personlige meninger.

At du synes bloggen min er irrelevant er greit, men jeg provoserte da ihvertfall deg nok til å lese den?

At du er enig kan jeg ikke forvente.

Det jeg mener er uansett at hvis du hadde lest hva jeg skriver rent faktisk i forhold til det jeg anser som politisk viktige saker, så ville du forstått at jeg har problemer med å stemme på noen av dagens partier.

Å stemme mot sin ovebevisning er vel heller ikke riktig?

Programsekretariatet,

Jeg skjønner at dette er en nødløsning. Hvis jeg hadde hatt samvittighet til å stemme på et av de etablerte politiske partiene, så hadde det vært enklere og mer effektivt. Men jeg kan altså ikke det.

Byråkratiet får større makt...jo, jeg ser klart det - men det har jo skjedd uansett. Og hva med inkompetente politikere? På kort sikt vil ikke synkende stemmetall bedre den situasjonen, men hvis det blir litt mer press i forhold til manglende valgdeltakelse?

OK, det er kanskje naivt, men er ikke all politikk det før den eventuellt får gjennomslagskraft?

Jeg tar ikke til orde for at alle sofavelgere er enige med meg. Selvsagt ikke. Det jeg mener er at hvis vi ER i en politisk krise (Og jeg synes vi er det i forhold til politiske løsninger - andre er frie til å være uenige med meg)...altså, hvis vi ER i en politisk krise så er det et håp at en aksjon der langt flere enn idag stemmer blankt vil gi et signal om at det politiske miljø er i utakt med folkemeningen.

Nå vet jeg ikke om det ER slik - at politikken er i utakt med folkemeningen - det er jo bare en mulig årsak til lav valgdeltakelse - men det politiske miljø er i utakt med MIN mening om hvordan vi skal møte de utfordringene som kommer i kø i fremtiden (klimaforandringer- oljeslutt, osv)

Uansett - okke som - jeg er for eksempel personlig drittlei av politikere som er mot mer skatter men som innfører nye skatter med en gang de kommer i posisjon, jeg er drittlei av at det politiske miljø lever sitt eget liv - uavhengig av hva de leverer.

Det er MIN mening - og det er MITT valg å snakke om det her.

Og noen leser det jo også :O)

Sa jeg at noen er dumme og teite? Jeg sa en var hjernevasket - og det beklager jeg.

Martine,

Jeg mente ikke det. Beklager så mye, jeg er stor i kjeften med sterke meninger. Det jeg mener er imidlertid at vi "alle" mer eller mindre er påvirket av et system som så åpenbart ser det i sin interesse at vi støtter opp om det. Hvordan kan noen ellers legitimere politisk makt?

Det jeg mener er at slike holdninger er prentet inn i oss alle - og at det er vanskelig å tenke utenfor boksen.

Derfor skrev jeg:

Lakmustesten på et demokratisk samfunn er IKKE om en får lov til å stemme - det gjorde folk under gamle Sovjetunionen og i Irak under Saddam Hussein. Lakmustesten er om dissens aksepteres uten å undertrykkes.

Jeg mener det er uredelig av politikere - som har interesse for at vi faktisk stemmer - å ofte fremstille det som om det er "rett" å gjøre.

Det er bare "rett" hvis vi på individuellt grunnlag synes det er "rett".

radiohode sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Helge Samuelsen sa...

Nåvel, det er jo ikke slik at en behøver å definere at alle som unnlater å stemme gjør det som protest for å si at systemet gir en gevinst i forhold til systemer med bevisst blank stemmegiving.

Fordi de tilfeller jeg refererte til ikke fungerer lik det norske, der har en altså tatt høyde for å gjøre det like lett å stemme blankt som å stemme på et parti eller kandidat. Ordningene kalles ved flere navn - None Of The Above - Against All - Votos Blanco - Vote Blanc, etc.

Slikt GJØR det mulig å føre en detaljert oversikt over hvor mange som protesterer eller markerer at de ikke ønsker noen av alternativene, og er regnet som en viktig korrigering av politikken.

Flere land og jurisdiksjoner har også et regelverk som skriver ut nyvalg for eksempel ved flertall til NOTA.

Det norske systemet derimot er et rent flertallsdiktatur der en regjering teoretisk sett kan sitte ved makten ved flertall blant - la oss si 10% av velgermassen - som et eksempel. Det fungerer greit så lenge dissens er liten, men det er bare EN mulig form av demokrati, og ikke nødvendigvis den beste.

Derfor mener jeg at jeg kan påberope meg likså mye å støtte demokrati som alle andre. Det er verken sært eller uvanlig å tenke på min måte i verdensmålestokk - selv om vi ikke har tradisjon for å tenke slik her.

Nå er jo dette er kommunevalg jeg snakker om. Jeg kunne gitt utallige eksempler på det jeg kaller ren inkompetanse eller blank løgn eller i beste fall omskrivninger av sannheten i forhold til det som er prestert lokalt. Det farger selvsagt min mening.

(Det er jo egentlig unødvendig å si)

Så, lokalt vil jeg ikke - ønsker jeg ikke - å legitimere noen kandidater. Hvis det innebærer å stemme blankt er det et valg jeg er nødt til å ta for å beholde min integritet.

Jeg kan gjerne anbefale de som lokalt er FORNØYD med innsatsen til sine representanter til å gå mann av huse for å stemme, men husk mitt opprinnelige budskap var: "Jeg vil oppfordre alle som ikke er fornøyd med den politiske stoda...".

Vi behøver et politisk system som også kan ta opp i seg dissens. At en kan velge mellom et gitt antall kandidater gir ikke nødvendigvis den mulighet. Det har andre tatt konsekvens av, hvorfor ikke vi?

Amos Keppler sa...

Og "i tillegg" er demokratiet det snedigste tyranniet i historien, fordi det gir folk illusjonen av medbestemmelse, noe som faktisk er det viktigste å belyse her.

Minneapolise sa...

Jeg har heller ikke et parti jeg heier på, men er likevel veldig uenig med deg. Først og fremst fordi det er forskjeller mellom partiene, selv om de kan virke usynlige innimellom, og en stemme til et av de mindre dårlige er en stemme mindre til de verste.

Tror det som skjer når intelligente engasjerte folk velger å sitte hjemme på valgdagen, er at idiotene som kjøper tullete argumenter uten rot i virkelighetne blir i flertall ved stemmeurnene. Resultatet er ikke pent (se på USA).

Er man vidt uenig i alle partiene, og har gode ideer selv, så foreslår jeg å starte et eget parti. Da kan du faktisk gjøre situasjonen bedre!

Helge Samuelsen sa...

Amos,

her ligger nettopp grunnsteinen i flertallsdiktaturet - men det er ikke engang en del av vår kultur å diskutere!

Minneapolise,

Ja, selvsagt finnes det forskjell mellom partiene, og selvsagt har det noe å si hvilket parti en stemmer på.

Jeg kan derimot ikke med god samvittighet legitimere et system som jeg per idag synes er langt ute på viddene.

I en slik situasjon er det mest nærliggende å faktisk stemme blankt.

En kan gjerne være uenig, og det er nok de fleste - men det er jo det som er så greit i et demokrati - det er faktisk lov å ha divergerende meninger i forhold til flertallet, og som regel også mulighet til å uttrykke disse meningene.

Jeg ser poenget med å si at en kan starte sitt eget parti, men den tanken - selv om den ikke er feil - er basert på den gjengse tankegang at hvis en IKKE tilhører partisystemet, så har en ingenting å si... Vel, kanskje ikke du tenker akkurat slik, men det er den gjengse oppfatning i Norge, slik jeg oppfatter det og opplever det.

Primært er det sikkert på grunn av at Norge fikk sitt demokrati som del av en nasjonal oppvåkning - ikke som en rettighet primært for borgeren - eller enkeltindividet. Det har diktert mye av vår tankegang om stemmeplikt som del av felleskapet, etc.

I virkeligheten bør stemmeRETTEN være knyttet til individet, og jeg aner at du er enig i det.

Det er ingenting i veien for å starte sitt eget parti - men det er selvsagt relativt mye arbeid som kreves for det, og jeg snakker foreløpig om ETT kommunevalg her.

Dessuten så er det ikke sannsynlig at dette partiet mitt ville få nok stemmer til å bety noe uansett. Det betyr IKKE - som noen ser ut til å tro - at jeg derfor like godt kan holde kjeft :O) Slikt er jo reinspikka flertallsdiktaturtenkning!

Uansett så er jeg tilhenger av det deliberative demokrati - det vil si det demokrati som lar alle røster bli hørt. Påvirkningskraften min blir ikke videre stor - det er jeg klar over - men samvittigheten er desto renere :O)

I Norge er ikke tradisjonen sterk for å tenke slik, men heldigvis har vi en sterk ytringsfrihet, så vi kompenserer endel der.

Det er ingenting i veien for å velge å stemme på et parti en ikke er helt enig med - men det blir litt annerledes når en ser at forskjellene politisk blir FOR store. Det må være et samvittighetsspørsmål. Poenget er at hvis mange NOK sier at nok er nok, så har det noe å si - i likhet med alle andre politiske ytringer.

:O)

Helge Samuelsen sa...

Bare en liten kommentar.

Det har forbauset meg at alle som er uenige med meg (og det må de jo få være), reagerer på at jeg ikke vil stemme - ikke at jeg beskriver Norge som en kapitalistisk kommuniststat.

Med andre ord, jeg kan ikke annet enn å konkludere med at den antatte PLIKTEN til å stemme innen for det etablerte må stå uhyggelig sterkt.

Det er IKKE det samme som at demokratiet står sterkt i min verden, men jeg forstår at det er denne vinklingen som de fleste har, at å stemme i seg selv styrker demokratiet.

Derfor har jeg forståelse for denne reaksjonen, selv om jeg ikke er enig. Det blir på en måte flisespikkeri, kan en si, men forskjellen i tankegang er alikevel fundamentalt forskjellig.

Laila sa...

Du? Bare sånn før jeg leser alle kommentarene... Har vi blanke stemmesedler? (Det har jeg aldri sjekket.) Eller mener du med "stem blankt" - å holde seg hjemme?

Laila sa...

Nå har jeg lest alle kommentarene. Dette minner meg om noe som skjedde en gang på et diskusjonsforum. Det er et forum for alternativ livsstil. En deltaker opprettet en tråd med en avstemming hvor hun spurte: "Hvor mange hjelpere har du?" (altså åndsvesener). Svaralternativene gikk fra "1" og opp til "flere enn 5". Jeg skrev da et innlegg og foreslo at hun tok med "ingen" som et svaralternativ, f.eks. for dem som ikke tror på slikt eller av andre grunner mener de ikke har noen hjelpere.
Da ble det diskusjon, kan jeg love deg! Endel ble regelrett irriterte på meg, for hva gjorde folk inne på den tråden i det hele tatt hvis de ikke tror på hjelpere?!
Til slutt, etter mye om og men, skjønte visst noen omsider poenget mitt, og det ble lagt til et ekstra svaralternativ i avstemmingen.

Dette minnet meg som sagt litt om den gangen :o)

Helge Samuelsen sa...

Hei, Laila,

Det er slik at vi (såvidt jeg vet) faktisk har blanke stemmesedler, men det er ikke i bruk overalt. Man kan også la være å krysse, eller på andre måter "ødelegge" stemmeseddelen, slik at den ikke blir tellende. En blir da registrert i oppmøtet, og teoretisk sett kan en jo da regne ut hvor mange blanke stemmer det er hvis en vil ved å trekke fra antall som går til de forskjellige partiene.

Noen sa at slikt ikke gjøres, men det lar seg ihvertfall gjøre. Personlig synes jeg vi bør gjøre det automatisk, av respekt for dem som faktisk velger å stemme blankt. det er jo et valg det også.

Å holde seg hjemme ser jeg ikke på som fullverdig protest, da det jo likegodt kan være at en ikke gidder. Men hvis vi ikke holder statistikk over blanke stemmer er det jo nesten like greit, det må jeg innrømme.

Personlig vil jeg helst ha en ordning lik "None of the above", som mange amerikanske delstater bruker for eksempel, det går da klart frem at en ikke ønsker noen av de som er til valg.

Så "hyggelig" at du også kjenner til problemstillingen. Ikke at det ble krangel - selvsagt - men at du kjenner til tilsvarende situasjon.

Det visstnok vanskelig å stå utenfor flertallet - og det synes jeg ikke noe om. Det blir jo en diskriminering. Andre har ikke noe med hvem vi stemmer på, eller om vi stemmer i det hele tatt - eller hvor mange hjelpere vi har eller ikke har :O)

Helge Samuelsen sa...

Et lite tillegg:

Jeg har sjekket litt omkring angående statistikk på blanke stemmer, og det viser seg at de fleste som stemmer blankt gjør det på grunn av manglende tillit til partiene.

Det oppsummerer greit min situasjon.

Manglende tillit er jo så absolutt verdt å registrere - skjønt jeg forstår jo godt at de politiske miljøene ikke ønsker et slikt fokus.

Det er imidlertid i mine øyne feigt og manipulerende å ikke ta hensyn til slikt.

vibeke sa...

Hei!
Har fulgt debatten hos deg, hos Egoisten og hos radiohode. Helge Samuelsen - du legger igjen noen vannvittig lange kommentarer. Du har mye på hjertet. Du har interessante vinklinger. Det er mye å gripe fatt i, mer enn hva en stakkars leser kan makte. Du setter mye på spissen - i mine ører, eller for mine øyne, iallefall. Jeg er dypt uenig med deg i det aller meste du skriver. Men det skal du ha - du har innsikt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal plukke ut av alt du har lirt av deg av saklige og usakelige kommentarer, for jeg blir faktisk litt målløs innimellom. Jeg skjønner fremdeles ikke hva du mener med at vi lever i en kapitalistisk kommuniststat. Jeg føler det ikke sånn. Vet ikke om jeg orker en utdyping heller. Hadde vært fint å hørt deg i en debatt på TV. Tror jeg hadde likt det. Ellers sier du bl.a: "Jeg mener lokalpolitikken er så knyttet opp til rikspolitikken at lokalpolitikk styres av rikspolitikerne." I lokalsamfunnene er det rådmannsveldet som styrer. Politikerne er marionetter som rådmannen selv kan styre hit og dit. For det er økonomien som rår. Og en skarve lokalpolitiker i utkants-norge har lite, ja nesten inten hun skulle sagt.

Helge Samuelsen sa...

Hei Vibeke,

Det er jo svært hyggelig at du synes det jeg skriver er interessant. Mitt grunnsyn er liberalistisk, men det er ikke et poeng at alle skal være enige i alt.

Tvert om. Mennesker er så forskjellige at det er nesten umulig å utvikle et samfunn som kan tilfredstille alle. Derfor synes jeg en skal legge mye mer vekt på hva enkeltindividet ønsker.

Det betyr blant annet at en skal være svært forsiktig med å pålegge alle mulige forordninger.

Det betyr ikke at jeg personlig er for en absolutt minimalistisk stat slik som mange andre liberalister, men at jeg mener statens makt over enkeltindividet bør reduseres drastisk.

Samfunnet er jo så gjennomregulert idag - ikke minst økonomisk - med overføringer i øst og vest - at valgmulighetene for mange faktisk er sterkt begrenset. Ingenting er gratis, selv om det er subsidiert, prisen kommer jo på skatteseddelen eller gjennom avgifter.

I tillegg er jeg svært opptatt av miljøet, rett og slett fordi vi er i ferd med å ødelegge vårt livsgrunnlag totalt. Dette er jo ikke min analyse per se, men den konsensus som svært mange av verdens forskere har kommet frem til.

I den forbindelse er jeg absolutt imot det jeg kaller placebo-løsninger, løsninger uten reell effekt - slik som for eksempel avgifter. Jeg synes vi takler slike spørsmål på en absolutt inkompetent måte, og at ingen politiker idag har visjoner om annet enn å markere motstand ved å øke avgifter.

Ja, nå skriver jeg langt igjen :O)

Jeg føler jeg må sette ting på spissen, fordi samfunnsdebatten går så tregt at med dette tempoet får vi et nytt system om noen hundre år, mens klimaet er ødelagt og olje og gass har tatt slutt for lenge siden!

Jeg skal gi deg helt rett i at det er rådmannsveldet som råder i lokalpolitikken, men jeg har en annen vinkling: det er jo i siste instans Stortinget som bestemmer rammevilkårene, og hvis kommunene ikke har frie midler - så oppstår jo nettopp den situasjonen du beskriver.

Kapitalistisk kommuniststat... ja, det er vel satt på spissen, men er ikke så langt fra sannheten. Flere kommentatorer har jo beskrevet Norge som den siste kommuniststat. Poenget mitt er at overalt er det kapitalistiske prinsipper som skal råde - alt skal lønne seg, alt skal liksom drives etter kapitalistiske prinsipper - MEN så er det jo slik at i virkeligheten er jo hele samfunnet gjennomregulert og pengestrømmen er så til de grader kontrollert av Staten eller statseide selskap at vi på en måte får det verste fra begge verdener.

Kapitalisme fordrer fri konkurranse og frivillighet i kjøp og salg (inkludert når det gjelder arbeidskraft osv), og det har vi i virkeligheten aldri hatt - de fleste som tjener store penger gjør det på grunn av statstildelte særfordeler.

LOL!

Ja, nå gidder du snart ikke lese mer, tenker jeg.

Hovedpoenget er at jeg er svært misfornøyd med hele politikerstanden. Lokalpolitikere er, som du ganske så riktig påpeker, marionetter - MEN hvis de ikke hadde vært så ivrige på å beholde trygge stillinger i partiene, så hadde de vært litt mer høyrøstede og sagt ifra om saker de mener er feil. Det tør de jo ikke. Og da svikter de på mange måter - er nå mitt syn.

Vi har dessuten også utviklet et system der partipolitikken og systemet er viktigere enn velgerne - selv om politikerne bare er representanter har de altså kuppet hele systemet på en måte. Det liker jeg ikke.

Jeg skal ikke belemre lesere her om lokalpolitikk, poenget er at jeg er rett og slett drittlei politikere som er for eller mot en sak før valget, og så skifter de mening etter valget.

I tillegg er de bevisste på å utsette enkelte avgjørelser til ETTER valget.

Dette er rett og slett både uærlig og i strid med demokratiets ånd. Og da kan jeg ikke være med på å legitimere slikt.

Takk for oppmerksomheten :O)

Amos Keppler sa...

Jeg synes du er altofr generøs mot disse folkene, Helge. de har helt åpenbart ikke skjønt bæret, spesielt ikke Radiohode og Laila, som vanlig.

Helge Samuelsen sa...

Jeg kan ikke helt se at Laila ikke har skjønt bæret, i og med at hun kommenterer basert på egne erfaringer med å være litt imot strømmen.

Det synes jeg er relevant, fordi i bunn og grunn er det jo slik at det koster å stå utenfor flertallet, og i tillegg blir en fort sett på som en kranglefant eller tulling.

I virkeligheten er det jo de som ikke aksepterer at andre har ulike meninger enn dem selv som har et problem.

Jeg lever godt med at andre tenker annerledes, fordi jeg ønsker at det skal være rom for enkeltindividet og ikke bare for "minste felles multiplum", det går selvsagt begge veier. Den enkelte definerer på mange måter sin egen virkelighet.

At mange ikke har forstått grunntanken i det jeg står for er imidlertid sant. Det må vi leve med. Men jeg innrømmer å være skremt av den trang til konformitet enkelte har. Det er slike tanker som potensiellt er undertrykkende i ethvert samfunn, under dekke av å være "det normale".

At radiohode og andre ikke kjenner til prinsippet om NOTA er imidlertid forståelig. Vi lever i et land der slikt ikke snakkes om, det viktigste ser ut til å være å gi det politiske system troverdighet, ikke å være demokratisk inkluderende.

Slikt tilskriver jeg det jeg har benevnet som hjernevaskingen i samfunnet. Dette skjer i alle samfunn, og er sikkert ment å stabilisere systemet ved å fremstille det til enhver tid gjeldende som "riktig" og eksludere alt annet som "galt".

Sannheten er jo at en i Norge ikke engang har en grunnleggende forståelse for demokrati etter endt skolegang (bortsett fra på universitetsnivå i et MEGET begrenset antall studier). Jo, vi har fått en god innføring i VÅRT system, men ikke i systemet demokrati som helhet, der - hvis en makter å tenke LITT utenfor boksen - klart ser at vår versjon er bare en av mange. Og i tillegg en versjon som skiller seg klart fra de opprinnelige klassiske tankene omkring demokrati.

Men slikt er ikke del av vår utdannelse lenger. Klassiske verker er ikke-eksisterende og erstattet av statsautoriserte definisjoner.

Derfor er det så innmari vanskelig å diskutere når erfaringsgrunnlaget er så forskjellig.

Dessuten synes jeg galskapen kommer godt frem når en ikke engang vil tillate muligheten for å avvise kandidater ved å stemme blankt. dette blir visstnok sett på som en trussel - og det ER det, det er en potensiell trussel mot det etablerte - men det er MER demokrati - ikke MINDRE!

Men alle systemer er selvforsterkende og ønsker å stabilisere sin maktbase. At slikt får vokse uhemmet fører til situasjonen vi har idag. En snakker om politikerforakt som om det var et problem, når det i virkeligheten er løsningen.

Enhver politiker som borgerne forakter, burde selvsagt vært sparket fra systemet (gjennom mistillit fra velgere) umiddelbart!

Laila sa...

Laila skjønner bæret, hun. Jeg har faktisk opplevd dette også i lokallaget i en organisasjon jeg er medlem av. Da årsmøtet en gang skulle behandle et innsendt forslag fra meg, ble jeg fullstendig overkjørt, og de tok ikke engang forslaget opp til avstemming. I stedet endret de premissene i forslaget over hodet på meg og vedtok en helt annen versjon av det - MOT min blanke stemme (jeg godtok ikke hele saksbehandlingen og stemte derfor blankt, uten at det hjalp noe). Jeg ble så forbanna, for innholdet i - og poenget med - mitt forslag forsvant.

Jeg er helt enig med Helge her. Vi burde absolutt hatt en ordning hvor man kunne stemme "ingen av alternativene ovenfor" eller lignende - og det ble registrert! Jeg fatter ikke at man kan mene noe annet.

Å ønske at Helge ikke hadde mulighet til å publisere slike oppfatninger (som radiohode har uttalt) fatter jeg heller ikke. Hva er det du/dere er redd for?

vibeke sa...

Det er ikke rart bloggen din heter det den heter. Du er meget klar i dine uttalelser.

Helge Samuelsen sa...

Laila,

Ja, du har skjønt det :O)

Nei, jeg forstår heller ikke hva noen er redd for. Det er jo ikke akkurat væpna revolusjon jeg tar til orde for (selv om noen mente det i en kommentar på en annen blogg), heller en utvikling og i mine øyne utvidelse av demokratiet!

Det må være lov å være uenig i det etablerte - hvis ikke går jo det deliberative (jeg har lært et nytt ord hehe) demokratiet over til å bli et fullstendig flertallsdiktatur.

Vibeke,

Ja, jeg valgte det navnet med omhu :O)

Jeg finner det greit å kunne være så "to the point" nettopp fordi jeg ønsker å ta opp saker med en annen vinkling enn den "ufarlige" standardmåten.

Kanskje høres jeg ut som en påståelig drittsekk av og til, men det får våge seg. Jeg klarer ihvertfall å provosere noen av og til :O)

LOL!

Amos Keppler sa...

Jeg misforstod Laila her. Jeg trodde at hun prøvde å latterliggjøre de sterke synspunktene her. Hun har vært så tullete ved andre anledninger (blant annet i sitt syn på Global Oppvarming) at det er lett for.

radiohode sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
radiohode sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Amos Keppler sa...

Radiohode, "Mr. Gjennomsnitt blogger" slår til igjen. Jeg synes det er han som er subbet jeg...

Han har ikke engang mot til å si ting rett ut. Som før påpekt: En klassisk hykler.

radiohode sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Helge Samuelsen sa...

Amos, nå fikk jeg ikke lest hva som stod her, men jeg oppfatter ikke radiohode som en hykler.

Uansett, vi tørnet litt sammen på bloggen derborte, men bortsett fra at vi tydeligvis er grunnleggende uenige, så er det ok. Jeg mener jo at samfunnet bør tilpasses i større grad det at mennesker faktisk ER svært ulike.

Det går uansett mer på en forskjellig virkelighetsoppfatning - og jeg er nok like storkjefta som andre jeg også, så jeg får tåle litt!

Og selvsagt tåler jeg at DU sier hva du mener også. Selv om du var knallhard mot radiohode der, SÅ galt var det vel ikke?

;O)

Amos Keppler sa...

Ord kan ikke beskrive hvor ille jeg synes Radiohode er...

Det jeg sier i den gule tekstbolken oppe til høyre på siden min er definitivt myntet på folk som han.

Helge Samuelsen sa...

Vel, du har ihvertfall advart folk på siden din :O)

Amos Keppler sa...

Ja, både jeg og de sparer tid på det. Hvis de leser det, skjønner hva det dreier seg om og kommer med plattheter på min side vil de få så ørene flagrer.

Anonym sa...

Kom med noen innlegg i gruppen!

http://www.facebook.com/group.php?gid=110076478911#

Helge Samuelsen sa...

Skal se om jeg får tid til det :)

Anonym sa...

Er og blir sofademokrat i overskuelig framtid. Å stemme vil si det samme som å ansette folk til å styre samfunnet vårt og jeg skal være en av arbeidsgiverene.Og Cv'en til politikerene med brutte løfter,ulovlig utleie av hus, ikke skattet av gaver, smugling, ulovlig overvåkning,bruk av spåkjerringer pr. mobil, filming av mannerumper, seksuelle overgrep osv. Lista er lengre enn lang nok og kvalifiserer knapt nok til å jobb i en kebabkiosk til minstelønn.Det er liksom ikke det det handler om.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Makt korrumperer, og politikere er i dag neppe folkets representanter, selv om de kanskje tror de er det.

Galskapen i å tro at de etablerte politiske prosessene er det eneste legitime - slik for eksempel Martine Votvik tar til orde for her på kommentarfeltet - er ikke vanskelig å se. De etablerte ønsker å legitimere seg selv som det eneste rette, og prøver ved enhver anledning å sementere denne oppfatningen.

Virkeligheten er selvsagt at i et fritt demokrati kan man velge om man ønsker å støtte noen - eller ingen.

Det er et privilegium å IKKE kunne stemme. At enkelte politiske partier ikke skjønner det betyr at de ikke skjønner demokratiet. Dog snarere handler det vel om et ønske om å propagandere for egen makt. Og da blir det opportunt å tvinge saueflokken inn i stemmelokalene. De største og mest etablerte partiene vinner alltid på det.