mandag, august 27, 2007

Det usunne samfunn


Mens Staten klager over at det blir utbetalinger på den påbudte kollektive helseforsikringen vi har (trygdesystemet), tenker en alvorlig på å gi skipsredere amnesti på en samlet skattegjeld på 20 milliarder. Ikke bare vil det medføre at konkurranseforholdene for norsk næringsliv drastisk forskyves i retning en spesifikk bransje - det betyr også at denne bransjen i seg selv koster samfunnet mer enn 806 000 sosialklienter.

Uten at Bettong Bjarne ber noen godt gasjerte innen bransjen stå opp om morran av den grunn.

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

De burde luke løv alle mann, inkludert Bettong Bjarne og Knut den Harde.

Helge Samuelsen sa...

Nå får vi se på om det blir noe av denne "skattepakken", sannheten er uansett at rederiene har vesentlige fordeler i forhold til annen virksomhet.

Så - ja - jeg vet det behøves mer vaktmestere på skolene, løvraking er en jobb der en ikke får gjort altfor mye galt ;O)