lørdag, august 25, 2007

Gufs fra fortiden - eiendomskatt


Teorien bak skattlegging var engang at en suveren hersker, en konge eller keiser, hadde eiendomsrett over et landområde, og derfor kunne skattlegge etter forgodtbefinnende. Herav uttrykket real estate - royal estate.

Denne rettigheten ble ofte knyttet opp mot guddommelig rettighet, kongen var gitt sin makt av Gud.

Systemet ble offer for det som så ofte skjer - grådighet tar til slutt overhånd - skatt fulgte på skatt - folket ble lei - og de Royale hoder rullet. Eller kongene ble satt til å vinke fra balkonger på nasjonaldager og liknende. Tyranniet var borte.

Idag skattlegger staten med utgangspunkt i at den er gitt sin makt av flertallet.

Og denne rettigheten blir like misbrukt som på Solkongens tid. Grådighet tar overhånd, og etterhvert baller det på seg, uavhengig av om flertallet egentlig er for eller imot. Fordi alle partier har interesse av å øke sin makt ved å øke statens makt.

Etter å ha skattlagt inntekt etter evne en stund var ikke det nok. En fikk samme ide som Solkongen og innførte avgifter. Luksusavgifter het det først. Så kom momsen. En ny oppfinnelse. Gjev og grom - nå skulle felleskapet finansiere både det ene og det andre.

Men selv ikke det var nok. Så kom eiendomskatten. Sirkelen var sluttet. Staten - opprinnelig en administrasjon på vegne av borgere, var nå blitt Solkongen. Nå skulle det bli fart på felleskapet.

Per definisjon eier nå samfunnet all eiendom og en betaler leie like selvfølgelig som en gjorde i tiden med royal estate. Og leien vil bare gå opp, fordi skatter aldri går ned, bare opp - opp - fordi magemål finnes ikke når en kan bruke andres penger.

Noen tror slikt har med kommunisme å gjøre. Det har ikke det. Det har med den eneveldige Hersker å gjøre.

Uansett, den private eiendomsrett både for Per og Pål og Jørgen Hattemaker går nå til Kong Salomon - som i sitt gulltårn østenfor sol og vestenfor måne kan øke sin eiendom helt til mange ikke har råd til det daglige brød.

-La dem spise kake!

Ropes det ut.

-Vi er verdens beste land. La dem spise kake!

***

Den rabiate økonom Kjetil Storesletten, ønsker å heve eiendomsskatten vesentlig - fordi det er en skatt som ikke gjør skade på økonomien. På samfunnets økonomi, vel å merke. At eiendomskatten allerede enkelte steder er så høy at bønder er tvunget til å rive tilleggsbygg fordi de ikke lønner seg og lavtlønnede og trygdede må selge hus og hjem og bli sugd inn i statens "velferd", bekymrer ikke Kjetil. Han har fin jobb og fin bil og et bredt flir om kjeften.

-"Eiendomskatt kan en vanskelig flytte fra - husene er jo der, sier han. Og da er det jo like greit vi gir opp å skattlegge de rike, fordi de kan jo bare flytte formuene sine - til konti i Sveits for eksempel.

Høyere eiendomskatt kan faktisk være en god ide. Forutsatt at andre skatter senkes tilsvarende. Men det vet vi aldri skjer. Staten har jo tvunget kommunene til å ta inn eiendomskatt fordi en da kan bruke de andre skattepengene på viktigere ting. Ny opera for eksempel. Slik at fiffen kan subsidieres litt mer. Og så kan vi bygge mer barnehager og sånt - om enkefru Jensen mister huset gjør ingenting. Enkefru Jensen er et mindretall.

Professor Storesletten kunne like gjerne tatt professorgraden i hundremeterskogen, han vil ha både og, i pose og i sekk. Rent bortsett fra at ingen i hundremeterskogen er så kyniske. Han mener at fordi vi alle betaler like mye moms, så må eiendomskatten økes, også for de fattige - slik at det blir mer rettferdig. Rettferdighet er å bli beskattet i hel i verdens beste skatteland.

Har du en politiker i din hjemkommune som ønsker eiendomskatt. Ikke stem. Ikke stem i det hele tatt, fordi de er egentlig alle for eiendomskatt - selv om de i prinsippet er imot. De blir før eller senere for når de ser fordelene for seg selv - sitt felleskap. For menneskets grådighet er fundamental.

Eiendomskatt er et direkte brudd med prinsippet om privat eiendomsrett - også for fattige. Ikke la deg lure.

AFTER conquest and confiscation have been effected, and the State set up, its first concern is with the land.... In its capacity as ultimate landlord, the State distributes the land among its beneficiaries on its own terms.

--Albert J. Nock, Our Enemy the State

10 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Vel, jeg mener at ingen har rett til å eie land, ikke konger og ikke smeder og ikke vanlige folk.

Og ingen eier det uansett. Det er en tildragelse menneskene har gjort mot naturen, mot andre vesener, mot "skaperverket".

Jeg har dog et ambivalent forhold til skattelegging generelt. Jeg mener at jeg vet mye bedre hva man bør bruke pengene til enn staten eller forratningsmannen eller kaksen som stjeler fra meg. Så...

Nei, eiendomsskatten er verken verre eller bedre eller mer elle rmindre rettferdig sammenlignet med alt annet i dagens samfunn. Folk med en bolig på noenlunde normal størrelse burde kanskje ikke blitt skattelagt, men det burde ikke normale inntekter ha blitt heller.

Og som sagt, skattelegging er så mangt. Rimi Hagen & co ha rlbitt rik på å utnytte det faktum at folk må ha mat.

Så, som vanlig bør man se bildet fra et totalt fremmed, annerledes perspektiv, sammenlignet med hvordan de fleste ser på det i dagens samfunn.

Noen kan nok med rette oppleve eiendomsskatten som urettferdig, men å fjerne den er også blodig urettferdig.

Helge Samuelsen sa...

En vanlig Liberalistisk (klassisk liberalistisk) definisjon av eiendomsrett på land er at en bare eier det i kraft av å bruke det. Det vil si, bor du på en tomt, må du jo nødvendigvis eie den i betydningen at ingen andre kan gjøre som de vil der.

Samme gjelder en bonde - for å kunne dyrke en åker må han vite at ingen plutselig kommer og bygger hus der.

Eiendomsrett er nødvendig for å i det hele tatt leve, til og med en urbefolkning må ha eiendomsrett til sine jaktmarker (noe de selvsagt ikke har - men jeg sier ikke at dagens lovverk er perfekt!)

Altså, for å beskytte sitt liv må en faktisk beskytte eiendom - ellers så er det den med makten som kan gjøre som han vil.

Det betyr IKKE det samme som du sikkert legger i begrepet "eie land" - det betyr i Liberalistisk tradisjon BARE en bruksrett.

Nettopp derfor er eiendomskatt feil - fordi det beskatter en bruksrett til et område eller gjenstander som en bruker for å leve.

Klart noen har mer enn de trenger for å leve - men skal andre definere det? Her kommer jo prinsippet om at du selv vet best hva du skal gjøre med pengene dine.

Og for dem som mener eiendomskatt behøves for at en må beskatte de rikeste - så er det kun et vikarierende motiv - en kan beskatte de rikeste gjennom progressiv lønnsbeskatning og kapitalinntekt så mye en lyster uten å ty til eiendomskatt.

Jeg lurer på hvorfor du synes at det å fjerne eiendomskatten er urettferdig?

Jeg synes eiendomskatt er blodig urettferdig - fordi det er en beskatning som ikke tar høyde for inntekt. Tilhengere av eiendomskatt har jo til og med sagt at en kan - hvis en ikke klarer å betale den - få "lov" til å opparbeide gjeld til staten.

Eiendomskatt er en den mest perverse form for beskatning som finnes.

Helge Samuelsen sa...

Dessuten gir eiendomskatt i prinsippet eiendomsretten i hendene til staten - noe som bryter med ditt prinsipp om at ingen eier land uansett.

Amos Keppler sa...

Ja, man kan ikke vinne i dagens samfunn... :)

Jeg er for eiedomsskatt fordi jeg er for progressiv beskatning (subsidiært). Jo mer man har jo mer bør man skatte.

Jeg kjøper ikke den libralistiske definisjonen av bruksrett heller. Både bruksrett og eiendomsrett var et fremmed konsept for urbefolkningen i Amerika, feks, og slik bør det være for alle.

De flyttet seg mye omkring, go selv om deres samfunn også var for sivilisert i mine øyne så definerte de ikke det som noen rett, bare som et faktum.

En nomade lever på jorden. Det er alt han eller hun trenger å vite. Det er ikke noe å beskytte, bortsett fra den ene natten eller det kortere tidsrommet han eller hun eller de befinner seg akkurat på den flekken.

Realitetene er dog noe annerledes i dag dessverre, og som jeg har påpekt før så blir da selv det riktige galt og det gale riktig. Slik er dagens samfunn.

Helge Samuelsen sa...

Vel, punkt nummer en er jo det at eiendomsbeskatning overhodet ikke har noe med progressiv beskatning å gjøre overhodet.

Noen bruker mer eiendom enn andre som ledd i sitt livsverk, for eksempel bønder - og her har en allerede måttet lage spesialregler - rett og slett fordi at eiendomskatt basert på reell verdi vil umuliggjøre for eksempel matproduksjon.

Forutsatt at eiendomskatt hadde vært innført kun for luksuspregede eiendommer, kan den brukes som argument for "å ta de rike". Nå vet vi begge like godt at slikt kan en aldri stole på - politikerne ønsker mer penger - ikke å beskatte progressivt. Det ser en jo resultatet av idag, der en beskatning basert på reell verdi (som mange tilhengere av eiendomskatt ønsker) vil gi en årlig "leie" til staten på 10 - 15 tusen for helt ordinære boliger.

Det er galskap.

Skattlegging bør skje på ERVERVEDE verdier per år, og så bør staten og politikere ha NULL med om man velger å investere pengene i sin bolig eller for eksempel drikke dem opp.

Som jeg sier, så er eiendomskatt i prinsippet det at Staten krever eierskap over private verdier, og det går vel så hardt ut over de fattigste som de rikeste.

Kjære Amos, den liberalistiske definisjonen av eiendomsrett ER den definisjonen av eiendomsrett som en urbefolkning normalt bruker, selv om de kanskje ikke har definert det i detalj.

Idet en urbefolkning bruker et område, så er du sikkert enig i at en ikke bør komme med bulldosere å jevne det området med jorden?

Men tenk over dette: Staten beskatter jo egentlig HUSET når det gjelder eiendomskatt. Det kan ikke sammenliknes med å beskatte et landområde uansett.

I det eksemplet du nevner med en nomadisk urbefolkning så ville det være det samme som om staten (eller en eller annen annen tyrann) beskattet tipiene eller gammene eller lavvuene til denne urbefolkningen. Hvis dette er forenlig med din tankegang så er jeg mildt sagt overrasket.

Når det gjelder annen bruksorientert eiendom, så er den også nødvendig. Hvis en ikke har eiendomsrett overhodet, så ville det bety at når to stammer møttes i villmarken, så ville den ene kunne stjele den andres redskaper og våpen ustraffet.

Det ville ikke skjedd i virkeligheten uten at det hadde blitt kamp. Og det er hele prinsippet med krav om reell eiendomsrett: En videreføring av urgamle prinsipper - det finnes ingenting moderne i den liberalistiske definisjonen av eiendomsrett.

Et steinaldermenneske ville umiddelbart være enig.

Jeg tror du legger for mye vekt på å mislike de rike. Det er lov. Men det er jo i prinsippet det at noen erhverver seg mer eiendom enn andre som i såfall er et problem for deg - ikke det at noen bruker de ressurser som de faktisk har erhvervet seg.

Å kunne skattlegge allerede erhvervede midler er en gavepakke for en tyrrannisk stat som jeg ikke er villig til å gi dem uansett. Og vi ser jo i praksis at de som blir hardest rammet av eiendomskatt er lavtlønnede og pensjonister.

Av den enkle grunn at når en har kapitalinntekter, så blir selv en relativt høy boligbeskatning peanuts, mens hvis en lever nesten på eksistensminimum, så blir selv en liten eiendomskatt en tung bør.

Eiendomskatt er derfor en stor skam!

Amos Keppler sa...

Den burde vært differensiert, som alt annet.

Men som sagt, jeg er skeptisk til all skattelegging. Men i praktisk politikk, isolert sett, i dagens verden er jeg for det.

Selv om det fungerer dårlig (for å si det mildt). Det verst er at det fungerer best, som du sier som en plyndring av de fattige, slik, som jeg har påpekt tidligere alltid har vært hensikten.

Jeg er uenig i at den libralistiske tankegang (også her) er det primitve menenskehets tankegang. Jeg avviste liberalisme for mange år siden. Det er omtrent som anarko-kapitalisme, som er en form for kapitlaisme, litt bedre skjult, etter min mening, akkurat som anarko-sosialisme er sosialisme med noen få anarkistiske tilsnitt.

Innføring av borgerlønn ville forøvrig ha fjernet behovet for skattelegging av store deler av befolkningen.

Igjen, jeg er i prinsippet mot skattelegging overhodet, men den kunne ha fungert som en viss utjevning i dagens samfunn hvis de på toppen hadde vært interessert i at det skulle gjøre det.

Skatten har lenge vært helt ulogisk. Feks de som går på arbeidsledighetstrygd må også betale skatt, noe som er temmelig dumt. Og da bør heller ikke en mann som er på konkursens rand betale noe, enten det er vanlig skatt eller på "eiendom", selv om ingen i prinspippet bør eie noe. Det burde ha vært fleksibilitet over det, som det burde ha vært når det gjelder alle ting, noe vi er fjernt fra i dag, på alle områder.

Det jeg antar jeg sier her er at det er galt å fremheve eiendomsskatt som spesielt urettferdig. Den får enkelte uhyrlige utslag, som du påpeker, men det gjør alt. så igjen: det er helheten som betyr noe.

Du har rett i at skatteleggingen er på hus. Det er folk og bedrifter som eier enorme områder, uten at de betaler skatt for det.

Til sist må jeg bare understreke, som jeg alltid gjør, at dette blir en diskusjon på tyranniets premisser, for oss begge. Den har lite med de store linjene å gjøre.

I et noenlunde rettferdig samfunn ville den ha vært fjernt fra alles tanker, og da kunne man lett diskutert saker som virkelig betyr noe.

genese sa...

Fantasien har ingen grenser:
Først betaler vi skatt på inntekt. Så betaler vi skatt når vi kjøper en eiendom for det som er igjen (dok.avgift), så skatter vi av det vi eier, og som topen på det hele så betaler vi inntekttskatt av egen eiendom (jeg har aldri helt sett inntektene). Om jeg en gang blir politiker, forerslår jeg at vi betaler skatt på den skatten vi betaler inn, en form for omsetningsskatt, som igjen kan beskattes....

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Poenget er ikke om liberalistisk tankegang i seg selv er lik det primitive menneskets tankegang, det har jeg ikke sagt, og det tror jeg heller ikke.

I forhold til eiendomsrett derimot, tror jeg ikke en kan finne en bedre approksimasjon til dette.

Innføring av borgelønn ville nok desverre ikke ført til noen mindre skattlegging, fordi skattlegging er totalt uavhengig av logiske prinsipper. Det er INGEN rettighet i dag til å kunne sitte igjen med en levelig sum uavhengig av hvor den kommer fra. Inntekt fra arbeid, trygd, borgerlønn - you name it - ALT blir rammet av skatter og avgifter. Og de laveste inntektene blir selvsagt rammet hardest av avgifter.

Eiendomskatten får langt flere "uhyrlige utslag", som du sier, enn andre typer skatter, og er derfor en skatt vi godt kan klare oss uten. Skal vi begynne å redusere skattetrykket er det en av de første skattene som bør forsvinne. Jeg mistenker også at det er et politisk poeng å dele opp skatt og avgift i flere deler som det er vanskelig å holde rede på, slik at en kan påstå at vi har et lavt skattetrykk - noe som er riktig i forhold til inntektskatt (i forhold til land som også har høy skattlegging, vel å merke!), mens vi ligger skyhøyt i forhold til TOTALT skattetrykk - når alle skatter og avgifter slås sammen.

Det er hva en har igjen netto som teller, ikke brutto.

Når det gjelder skatt på arbeidsledighetstrygd, osv så er ikke det noe mystisk, det er nemlig slik at pensjonspoeng etc regnes ut i fra skattbar inntekt - noe som gjør at vi MÅ betale skatt uansett. Det betyr selvsagt ikke at systemet kunne vært definert anderledes, men slik er det nå engang.

Og igjen, jeg påpeker at når folk flest betaler skatt på standard bolig - så hjelper det ikke aldri så mye at du synes rikfolk har store eiendommer - fordi eiendomskatt tydeligvis bare motiverer rikfolk til å ta enda mer av sitt utbytte å putte i bolig. De har penger nok.

En annen effekt som jeg antar du ikke vil like, er at hvis eiendomskatten stiger såpass at "vanlige" folk ikke lenger har råd til å bo - så medfører dette at kapitaleiere vil få et bonanza til å kjøpe opp eiendommer og leie videre ut - til stor fortjeneste.

Jeg gjentar - eiendomsskatt går nettopp de rikes ærend. Desto høyere den er, desto bedre. Kapitalinntekter merker nesten ikke eiendomskatt - mens arbeidsinntekter gjør det i høyeste grad.

En annen sak er om du definerer et rettferdig samfunn som et uten felles løsninger og dermed uten felles-skatt. I så fall oppnår du et samfunn der kapitalkreftene eier og kontrollerer alt.

Et altenativ er at du tror verdier blir skapt av seg selv - gratis, og at vi dermed ikke behøver betale skatt.

Jeg kan ikke få meg til å tro at du tror på noen av disse alternativene.

Jeg vet at du definerer alt ut i fra et samfunn uten sivilisajon - et nomadesamfunn - men det er på en måte irrelevant å diskutere i forhold til dagens samfunn. Uansett, for å komme dithen - skritt for skritt - er jo å fjerne eiendomskatt et av disse skrittene - så jeg forstår ikke akkurat at du er for den.

Skatt er i høyeste grad en sak som virkelig betyr noe - fordi den legger grunnlaget for hele den økonomiske samfunnsutviklingen. Per idag favoriserer den i høyeste grad kapitalinntekt, mens arbeidsinntekt blir skviset totalt av de 1001 skatter og avgifter vi har.

Genese,

jeg har lenge tenkt på om det kunne innføres en skatt på FORSLAG om å innføre skatter :O)

genese sa...

På forslag, ingen dum ide. Blir fort penger av sånt. :-)

Helge Samuelsen sa...

Et alternativ er å ha gapestokk for politikere som foreslår mer skatt, skjønt det gir jo ingen inntekt. :O)