fredag, desember 19, 2014

Billigsalg!

Old World Order strammer grepet. Snart selges også Norge på billigsalg.

Den som kontrollerer kapitalen, kontrollerer til slutt verden. Inkludert deg.

Kapitalismen sikrer at driften av verden blir mest mulig effektiv. Right? Vel, det er illusjonen. I virkeligheten er Kapitalen sikret på alle bauger og kanter av sine systemer, med verdens befolkning som kombinert forsikring og gissler. 

Selv i et "rettferdig" system kan systemet sammenliknes med at du, uansett intelligens, evner eller gode ideer, får begynne midt i et spill med monopol, der én spiller allerede har sikret seg indrefileten. Rettferdig? Gode sjanser til å vinne? Selvsagt ikke.

Alle vet at Banken alltid vil vinne. Regelverket er laget slik. Og når man skjønner at spillet i tillegg er rigget, skjønner man hvordan det ligger an.

Denne regjeringen selger oss på billigsalg. Det er bare såvidt begynt. Naturressurser, energi, matproduksjon, egenart. Alternativet politisk sett er ikke stort bedre. Bilderbergere og skyggeregjeringer styrer, kontrollerer, konspirerer. Dette er den gamle orden, ikke den nye. Skyggemestrene er våre fiender, ikke de illuminerte. Våkn opp, Borger!

søndag, desember 14, 2014

Psychomennesket

Vi har kommet så langt, at vi må forske på om fisk fortsatt er sunt. Slik har mennesket forurenset sitt eget matfat. Og eneste mulighet til å fø en altfor høy befolkning i verden er å fortsette rovdriften på vårt eget eksistensgrunnlag.

Og med stadig økende mengde dioksiner, dioksinlignende PCB-er og kvikksølv i kroppen, er det lite som tyder på at vi kan bli smartere. Heller dummere.

Psychomennesket.

lørdag, desember 13, 2014

Stortinget avlyttet II

Avlyttingssaken i Oslo er den nest største skandale i Norge siden krigen. Den største skandalen er at PST ikke bryr seg før de blir sparket i rævva.

Stortinget avlyttet

Stortinget, statsministerboligen og regjeringskontorene avlyttes. Det kommer ikke som noen overraskelse for noen med sunn forståelse for den virkelige konspiratoriske verden. Dog kan det virke som utrolig av den naive og godtroende.

Mer (om ikke mye) overraskende, er det faktum at Norge ikke har kompetente sikkerhetstjenester til å kontrollere og sikre såpass sensitive mål. Med mindre de faktisk HAR visst om dette. Hvorfor må pressen finne ut og fortelle folket om denne skandalen?

Husk også at med moderne smarte telefoner, er det ikke bare samtaler og meldinger som bruker har gjennom telenettet som kan avlyttes. Telefonen kan styres utenfra uten eiers viten og fungerer som både mikrofon, og om ønskelig kamera og node for tilknytning til diverse trådløse nett.

Hvor mange usikrede telefoner er det til enhver tid tilstede i Storting og regjeringskontorene? Og forsåvidt andre sensitive steder? Og hvor sikre er de såkalt sikre telefonene? Forskjellige lands kryptering er kjent å ha blitt brutt opptil flere ganger i historien.

Verschärfte Vernehmung

Ondskapen har mange ansikter. Illusjonen lever.

Absolutt kontroll

"Q-Free is a leading global supplier of products and solutions within ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and Advanced Transportation Management System." 

Q-Free har ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og ved hjelp av ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral utviklet et system for avansert GPS til bruk i kjøretøyer. Formålet er å måle distanse kjørt. "Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året". Alle skal altså melkes mer. 

Og det blir nok akseptert etter at bompengeringer har terrorisert flere norske byområder. At alle betaler etter kjørelengde er selvsagt mer rettferdig.

Og dermed er scenariet komplett. En nesten uendelig mulighet til å beskatte bruk av infrastruktur, samtidig som alle kan overvåkes - etter behov. Og alt i navnet på "bedre" og "mer rettferdig". Spørsmålene stilles aldri. Den psykologiske dimensjon er så ypperlig forfinet og kontrollert at selv de involverte ikke skjønner hva som skjer.

P.S: Strømbruken skal også snart kontrolleres i real-time. Selvsagt fordi du skal ha mulighet til å "spare" strøm - mens prisene i virkeligheten skrus opp.

Det må bare bli slik. Som om det var en naturlov. Absolutt kontroll.

fredag, desember 12, 2014

Så avslørte NHO

det alle burde visst at de alltid har ment. "Deres" folk behøver ikke betale skatt.

Som selvsagt betyr at heller ingen andre bør betale skatt. For uten arbeidernes innsats hadde ingen av de rike egoistene hatt inntjening på noen av sine selskaper.

Alle rike er ikke slike egoister, bare så det er sagt. Dog bør alle skjønne hva NHO nå står for. Med slike mennesker som Kristin Skogen Lund ved roret avslører de at de er en kraft som må bekjempes av alle som har tanker for nasjonen og felleskapet.

De er Nosferatu, parasitter som lever av andres arbeid. Og med Høyrekreftene ved roret tør de nå også innrømme det. Så lenge det varer.

For alle som ikke skjønner problemet: I tanken om et demokratisk rettssamfunn står likebehandling sterkt. NHO har her avslørt seg som 100% egoister og absolutt ikke tilhengere av rettferdighet, men kun favorisering av sine egne - med andre ord et lett tilslørt føydalsamfunn.

Sild i tomat

Moderne boareal blir stadig mindre. I oljealderens glansdager klarte vi å føre en økonomisk politikk som fører til at nye generasjoner må bo på stadig mindre areal. Muligens folk kan tilvennes dette, slik noen påstår at pelsdyr kan tilvennes å stå i bur. Jeg har dog mine tvil.

onsdag, desember 10, 2014

Norsk Terrorisme

Hurtigbåtavgangen mellom Stavanger og Tau klokken 15.15 skal fjernes. Dette er en av distriktets mest benyttetde avganger. Pendlere blir nå tvunget over på ferge. 

Alt vel og bra? Fergen skal legges ned når Ryfast er ferdig. Tilfeldigvis er Ryfast-tunellene avhengige av stor (bil)trafikk når de står ferdige. Kanskje det finnes et håp om at dårlige bussavganger skal tvinge flere inn i bilen. Det tjener prosjektet mye på. 

Tilfeldigvis meldes det også nå om at pendlere gjennom Ryfast ikke blir innlemmet i timesregelen, slik at de blir nødt til å betale også gjennom jernteppet som nå senker seg rundt befolkningssentraene på Nord-jæren. Dermed blir det svindyrt å komme seg på jobb for Ryfylkinger. 

Det blir også svindyrt for alle andre, men spesiellt for de som trodde at de fikk et forbedret samferdseltilbud. 

Nå må folk våkne opp. Illusjonens mestere vil ha oss til å tro at dette handler om samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om at samferdselspolitikken i landet - og i StavangerSandnes spesiellt - ikke har vært styrt overhodet. Og om de ansvarlige mener noe annet, avslører de samtidig uendelig inkompetanse. 

Men mest av alt handler det om at det er en psy-op at dette handler om å bygge veier og å styrke samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om å gradvis øke det samlede skattetrykket uten at noen skjønner det. For økonomien er i total ubalanse, slik Kompromissløse meninger lenge har innsett. 

Resultatet er at skattene må økes. Og siden det er grenser for hvor mye en kan skattlegge ETT objekt, er det opportunt å skattlegge stadig flere objekter. Stadig høyere. Infrastruktur er blitt et av disse objektene.

Problemet er at stadig dyrere infrastruktur ødelegger i stadig større grad vår konkurranseevne. Det er som å pisse i buksa for å holde varmen og å skyte seg i kneskåla - samtidig. 

Slik er det selvsagt ikke - vil den "ansvarlige" hjernevaskede maktadelen si. Og de kan lett tro de har rett. Fordi det er rimelig å tro at illusjonen er så vellykket at de ser sine valg som eneste utvei. Og en del av en nødvendig utvikling. Slik så også middelalderens føydaladel sine handlinger mot folket. Det var for pokker nødvendig å skattlegge bøndene for å bygge herregårder og borger. Det var ingen alternativer, syntes de. Over sine bugnende middagsbord i tankefull diskurs. 

Hver tid har sine paradigmer, og vi er ikke kollektivt smartere enn at vi ikke kan se slikt før i ettertid - da det er opportunt å fremhevet eget regimes overlegenhet på bekostning av forrige. 

Nåja. En av konsekvensene av dette er at det ikke vil lønne seg å pendle fra Ryfylke til lavtlønnede jobber. NAV neste? I det hele tatt er det slik dette samfunnet er blitt. Konkurranseevnen er skutt i filler. Arbeidskraft er blitt så dyrt at store grupper stadig skyves utenfor arbeidslivet. Og illusjonen spinnes og spinnes slik at vi ikke skjønner noe. Det er vanskelig å feste blikket når en stadig snurres rundt. 

Og istedet for å bygge et godt samfunn som inkluderer alle, bygger vi jerntepper rundt omkring. I desperate forsøk på å skjerme oss selv fra oss selv. Og selv om vi ikke lenger har penger - her vi sitter på toppen av pengehaugen - til å bygge infrastruktur, leker vi at myndighetene i økonomiens kollaps må være provenynøytrale og at alt skal bli som før bare vi skattlegger alle mer. Slik at pengeverdien utvannes mer. 

Vi terroriserer oss selv. Så gradvis at vi sitter stille mens vannet sakte bringes opp til kokepunktet.

Les mer

Buksa nede

Pelsdyrnæringen er tatt med buksa nede. Igjen.

Opptak som er gjort av en dyreaktivist på sju av dem, er ikke representativt for en hel næring, framgår det av uttalelser Norges Pelsdyralslag.

Og med det beseglet de sin skjebne. Fordi det er umulig å argumentere for at slike stikkprøver IKKE avslører at virksomheten består i å seigpine dyr.

På den annen side er det nesten urimelig å tro at selv om forskriftene skulle bli fulgt, så ville dyrene hatt det bra. Men her brytes altså loven grovt av flere, og næringen selv har ikke annet å si enn at dette ikke er representativt. Dette er for dårlig. Hadde de hatt en grad av selvjustis hadde de ordnet opp med kraftig fordømmelse.

Men økonomi og godt dyrehold går ikke sammen, og det burde alle skjønne nå. Det samme gjelder forsåvidt flere bransjer. Industriellt dyrehold er styrt av en illusjon om at slik må det være basert på økonomi. Alt skal bli billigere, samtidig som alt faktisk blir dyrere - økonomien sett på som helhet. Hele samfunnet prioriterer feil.

Illusjonen lever i beste velgående. Og bare i eksempler der galskapen står klart frem mot bakgrunnen av desorienterende støy kan vi alle se den.

mandag, desember 01, 2014

God Jul! Og skatt med din glede!

Scheel-utvalget vil innhente 80 milliarder kroner i skattekutt ved å øke skatten på eiendom. 

Boligbrukere - både eiere og leietakere - skal betale for at selskapene skal få mindre skatt. Og det i en situasjon der det bevisst er ført en politikk som har skviset boligprisene opp på nivåer der befolkningen allerede blør. 

 La meg ta motargumentet med en gang - nei, det er bare idioter som tror at det betyr noe at boligprisene vil synke for folk flest, når de samme folkene skal betale mer for å få lov til å bo i samme bolig. Og forutsatt at økt skatt har en effekt, så kan effekten aldri bli mer enn skatten selv. Altså, folk strekker seg langt for å ha tak over hodet, og det interessante for folk er de totale kostnadene ved å bo, ikke boligprisen sett i et vacuum. Da effekten av høyere bokostnader neppe gir en 1-1 redukson i pris, ender nok de fleste opp med å betale MER enn før.

Forutsatt at ikke skattleggingen skviser et betydelig antall mennesker UT av boligmarkedet da. Og da vil vi for første gang på lenge få store mengder mennesker uten bopel i Norge. Kanskje vi kan satse på trailerparks o.l. 

Helt til dette også beskattes for å beholde provenyen .... Men først må det altså gjøres lovlig. For det er per idag ikke lov å bo utenfor den standard som samfunnet i sin godhet har satt opp, og samtidig tar bort fra de fattigste.

Boligprisene kan gå ned ved å innse at vi faktisk ikke har råd til å bygge så dyre boliger som vi gjør. Da må det bygges enklere, ikke dyrere. Regelverket må bli mindre stramt, ikke strammere. Og så må vi bygge mer. Husk at det er kommunene som har monopol på å legge tomter ut for salg! Markedet er ikke fritt, og justerer seg således IKKE selv.

At økonomer og politikere har panikk for at de har styrt landet inn i total økonomisk uføre, der driftsomkostningene for bedrifter rett og slett er for store, bør de løse på en annen måte enn ved å skyve omkostningene over på menigmann. For en slik "løsning" vil i lengden gjøre vondt verre. Driftsutgiftene til A/S Norge inkluderer også utgifter ved å bo og leve i dette landet. Det gjør seg gjeldene blant annet på lønns- og prisnivå.

Økte skatter gjør vondt verre. Å flytte skattene fra de rikeste til vanlige arbeidere legger i tillegg til en usosial dimensjon der vi nærmer oss føydalsamfunnet. Som kjent var det basert på at et mindretall levde av flertallets produksjon. Med statens voldsmonopol som garantist for status quo.

Men det er kanskje målet? Å overføre kostnadene på menigmann, mens de rike kan fortsette å ete kake?