onsdag, februar 27, 2008

Norge best!


testikkelkreft...

Blant andre mener Dr. Niels E. Skakkebæk ved Rigshospitalet i København at årsaken til at Norge og Danmark ligger i verdenstoppen på misdannelser i sæd - dårlig sædkvalitet - og altså testikkelkreft - skyldes "
medfødte effekter av hormonforstyrrende stoffer, som alle utsettes for i et industrialisert samfunn".

Så vet vi det.

Ikke det at jeg ikke har sagt det før, men her er altså det endelige beviset på at vi ligger i verdenstoppen når det gjelder å skite i eget rede. For å slippe ut kjemikalier som ødelegger oss kan vel neppe karakteriseres som annet.

Men vi er selvsagt ikke alene, selv om vi troner på delt førsteplass på toppen av seierspallen i denne idretten i selvødeleggelse. Ifølge en kanadisk studie har forekomsten av testikkelkreft økt dramatisk på verdensbasis de siste tretti år. Årsaken? Forurensing.

Såkalte
endokrine disruptor kjemikalier ødelegger hormonbalansen i kroppen, og en antar at skadene oppstår allerede på fosterstadiet. Gutter fødes altså skadd og med utgangspunktet for senere å utvikle kreft over hele den vestlige verden.

Min spådom er at en snart innser blant annet at den økende svikt i psykisk helse spesiellt hos jenter også skyldes ødeleggelse av den naturlige kjemiske balanse i menneskekroppen. De kumulative skadene ved vår kjemiske selv-mutilasjon er sannsynligvis enorme. Vi ser ennå bare toppen av isberget.

At ikke dette får større oppslag beviser bare hvor hjernedøde vi er. De viktigste masseødeleggelsesvåpen har vi laget selv og brukt mot oss selv. Hvem trenger AlQaida?
Hvis du tør, kan du lese dette

tirsdag, februar 26, 2008

Antidepressiva uten effekt


En ny studie fra Universitetet i Hull, omtalt her, viser at antidepressiva ikke har større effekt enn placebo. Studien omfattet Efexor, Serosat og Prozac. Bare i de aller mest alvorlige tilfellene hadde preparatene reell effekt. Det vil si - effekt mot sykdommen - bivirkninger finnes selvsagt og en viss neddopende effekt kan nok i noen tilfeller dempe symptomer.

Min holdning er at psykiske problemer i de fleste tilfeller skyldes et umenneskelig - i betydningen menneskefiendtlig - samfunn. Alle preparater er i så fall (dvs. i de fleste tilfeller) bare en måte å behandle symptomene på - en virkelig løsning på problemet ligger i en omfattende revurdering av hele den moderne verden.

Selv terapi er ikke løsningen - selv om terapi er umåtelig mer effektiv enn medikamenter i forhold til å gjøre mennesker friske kontra det å bare holde dem i live.

Verdien av å bli frisk bare for å kastes inn i kjøttkverna igjen kan imidlertid diskuteres.

Pilletrilling er ellers en meget lettvint måte for helsevesenet å feie unna et av verdens største problemer. Vi er egentlig ikke lykkelige. Uansett hvor mye vi blir fortalt at det burde vi være. Vi har tapt altfor mye på veien mot "lykkelandet"(TM)

mandag, februar 25, 2008

Mens vi venter...

på å bli enige om hva vi skal gjøre med klimapolitikken, og hvordan vi skal takle det uten å måtte gi en millimeter av vårt forrykende forbruk og vekst - mens vi snakker og iverksetter tiltak som i beste fall er like effektive som å pisse i buksa på en vinterdag mens frostrøyken står i landskapet - mens vi eksporterer problemene ved kvotehandel og dobbelbokføring i CO2 regnskapet - så er det andre som allerede har begynt å ta støyten for vårt ville bukkeritt. Men det vil vi ikke vite.

- Du lyver, Peer. Vi er dog ikke så ille!

- Jo mor Åse...

Med et, på rådløs bråbrat plet,
for ivejret rype-steggen,
flakset kakklende, forskremt,
fra den knat, hvor den satt hjemt,
klods for bukkens fot på eggen,
Bukken gjorde halt omkring,
satte med et himmelspring
utfor dypet med oss begge!

Bak oss bergets svarte vegger,
under oss en bunnløst sluk!
Først vi kløvet lag av tåger,
kløvt så en flokk av måker,
som igjennom luften vigende
fløy til alle kanter skrikende.
Nedad, uten stans, for toget.
Men i dypet glitret noget
hvidlet, som i en rensdyrsbuk. -
Mor, det var vårt eget bilde,
som gjennom fjellsjø-stillet
opp mot vannets skorpe pilte
i den samme ville fart,
som i den vi nedad kiled.

Som Peer Gynt lever vi i fantasien når problemene ikke lar seg forene med vår vilje. Som i det villeste bukkeritt farer vi over Gjendin-eggen og ser vårt eget speilbilde dypt der nede komme farende mot oss. Men denne virkeligheten gjør vi om til fantasi og legger vår lit til ypperstepresten Helge Lund og hans likemenns fantasier om stadig økende produksjon - mer sort gull - full gass videre.

Andre kjenner allerede konsekvensen av vår rovdrift på vår mor - jorden.

Afrika - menneskets vugge - har lenge vært ute på reneste karusellturen værmessig. Niger og Afrikas horn har vært utsatt for tørke, mens Mozambique og Burundi har hatt oversvømmelser. Som noen eksempler.

70 prosent av afrikas fattigste bønder lever på et nivå der ethvert avvik betyr katastrofe. Uten sikkerhetsnett og overskudd er stigende matvarepriser og ødelagte eller begrensede avlinger et spørsmål om å være eller ikke være. Omstilling er nødvendig - men hvordan omstiller man seg når ressursene til omstilling ikke finnes?

WFP (World Food Programme) må i stadig økende grad bruke ressurser på omstilling i forhold til skiftende klima. Dette er ikke lett. Matvareprisene steg globalt med 40 prosent i 2007. Verdens matvarelagre er de laveste i moderne tid. De fattigste er allerede priset ut. De er avhengige av hjelp eller egenproduksjon. I noen områder forsøker en å dyrke planter for biobrensel for å tjene penger - noe som både på lang og kort sikt reduserer den lokale matproduksjon.

Tro ikke at matvareproblemene begrenser seg til Afrika. Russland har allerede i perioder måttet fryse priser på enkelte matprodukter, blant annet melk og brød. India, Indonesia, Yemen, og Mexico har hatt større eller mindre "matopprør" på grunn av økte priser. Venezuela prøver desperat å holde inflasjonen i matprisene i sjakk. Argentinere boikottet i fjor tomater på grunn av økte priser. Italienere boikottet sin elskede pasta i en dags aksjon av samme grunn. I Tyskland ser en behovet for å øke trygder og pensjoner for å kompensere for økte matvarepriser.

I Norge diskuterer vi ennå full barnehagedekning og hvem politikerne kjenner eller ikke kjenner og hvem som vinner idol. Mens virkeligheten er blitt gårsdagens blendverk. Vi lever nå det som før var illusjonen. Og selv om vi ikke vil tro det er sant - HAR vi allerede hoppet over eggen. Vi er på vei mot vårt eget bilde som gjennom fjellsjø-stillet opp mot vannets skorpe pilte i den samme ville fart, som i den vi nedad kiled.

Full gass, roper vi i fryd med håret dansende i vinden! Det er som kjent ikke fallet som dreper, men møtet med den harde virkelighet.


"Human outpourings of greenhouse gases have flicked the switch that turns the world from its colder to its warm state – and it is probably too late to stop it. The warming impact of the carbon we have already released is such that the Earth has taken over and our greenhouse gas emissions are being amplified by nature itself."

"We are not merely a disease; we are, through our intelligence and communication, the nervous system of the planet. Through us, Gaia has seen herself from space, and begins to know her place in the universe."

"We should be the heart and mind of the Earth, not its malady. So let us be brave and cease thinking of human needs and rights alone, and see that we have harmed the living Earth and need to make our peace with Gaia. We must do it while we are still strong enough to negotiate, and not a broken rabble led by brutal war lords. Most of all, we should remember that we are a part of it, and it is indeed our home."

James Lovelocktorsdag, februar 21, 2008

Klimadebatt

Jeg utfordrer herved enhver som tror at det finnes gode argumenter for å kunne motbevise menneskeskapt global oppvarming til å komme med sine synspunkter her. Synsing gidder jeg ikke kommentere, her gjelder kun vitenskapelig sannsynlig argumentasjon. Ikke ut i fra min subjektive vurdering, men ut i fra et vitenskapelig utgangspunkt. Min påstand er at jeg kan motbevise enhver slik påstand og henvise til forskning som viser at slik argumentasjon bygger på utdaterte data - misforståelser eller rent ut feilinformasjon eller propaganda uten holdepunkter i virkeligheten.

Utgangspunktet er klimadebatten i Holmgang nylig - som for meg beviste bare en ting - at det finnes enten usigelig lite intelligente mennesker i politikken i Norge - eller så dreier det seg bare om ren strategi der en utgir seg for å være dummere enn en er for å vinne stemmer.

Jeg holder egentlig en knapp på det siste - fordi det må vel være en grense selv for Frp's idioti?

Så argumenter anyone?

.....

I mellomtiden kan en tygge litt på hvor "vitenskapelig" filmen "The Great Global warming Swindle" er.

Svindelen avsløres her.

Og angående en eventuell debatt. Joda, jeg har blitt kalt "en som alltid må ha rett" fordi jeg underbygger mine påstander med forskning før... Jeg ønsker altså med dette å la motparten få legge frem hva de egentlig bygger sine teorier på.

Og hvis jeg synes å være arrogant og påståelig er det fordi jeg ER arrogant og påståelig. Jeg har opplevd så mye galskap at samfunnet har utdannet meg til en førsteklasses kyniker.

Så vær gjerne arrogant og påståelig du også. Eller ikke. Men ha substans i argumentasjonen - det er alt jeg ber om.

mandag, februar 04, 2008

Det dårlige samfunn...


En av lakmustestene på et godt samfunn er om det tar vare på alle samfunnsklasser på en betryggende måte.

Nei, jeg snakker ikke om velferdssamfunnet - for det har vist seg å feile på disse områdene til tross for mange gode ord og løfter. Eller nettopp på grunn av dette. Det er som kjent lite mat i valgflesk. Virkeligheten er som regel langt fra den politiske liksomverden.

Det jeg snakker om er det velfungerende samfunn kontra det vedtatt velfungerende samfunn.

Hvordan et velfungerende samfunn skal oppnås kan diskuteres - men jeg mistenker at antropologer og andre fagfolk kan ha en viss peiling. Og at "folk flest" har aller best peiling hvis en legger opp til valgfrihet istedet for millimeterpresisjonsrammer og vedtatte løsninger. Med andre ord - jeg mener bestemt at politikere ikke har peiling på slikt. De arbeider under forutsetninger som ikke lar seg overføre til det enkelte menneskets behov.

Og slikt burde bekymre oss. Alle. For selv de som idag tilhører den fornøyde klasse mennesker, med god jobb - hus, bil og kanskje en hytte - så er vår fremtid taima og tilrettelagt. Av den norske stat. Og det er mer enn nok av signaler som går på at disse planene ikke er menneskelige. Med det mener jeg - disse planene er mer tilpasset statens behov enn menneskelige behov.

Vi har bygget opp et samfunn med enestående velstand. Til tross for at skoler, veier og annen infrastruktur forfaller - har vi aldri hatt det bedre i arbeidsfør alder. En rekke pensjonister som har opparbeidet seg formue har det også bra. Minstepensjonister og trygdede har det mindre bra. Og slikt skal det være i verdens beste land(TM), tenker vi kanskje. Vi må bruke pengene på forbruk slik at vi blir lykkelige. Problemet er at vi egentlig ikke er så lykkelige som vi tror.

Spesielt de eldre har liten lykke-faktor. Over 13 prosent av hjemmeboende eldre bruker antidepressiva. Tallet for eldre på sykehjem er på hele 40 prosent. Kilde.

Psykiater Geir Selbekk ved Sykehuset Innlandet mener det er fordi de eldre ikke får godt nok tilbud om psykoterapeutisk behandling. Jeg er dypt uenig. Riktignok er slik behandling å foretrekke fremfor neddoping med forskjellige lykkepiller, og riktignok indikerer det faktum at eldre ikke prioriteres i slike sammenhenger et samfunn som lar de eldre i stikken - men alle slike tiltak demper i beste fall symptomet - og gjør ingenting med årsaken til problemstillingen. Ingen blir syk av mangel på behandlingstilbud.

At situasjonen er som den er indikerer bare en ting. At samfunnet vårt er menneskefiendlig for alle som ikke faller innenfor de noe snevre rammer av vellykkethet. Syke og eldre er uproduktive og faller sannsynligvis av denne grunn utenfor i vårt produksjonssamfunn. Jeg sier produksjonssamfunn og ikke forbrukersamfunn - fordi poenget er ikke om vi er gode forbrukere - men om vi er produsenter av verdier for samfunnet. Vårt samfunn legger ikke opp til gode livsløp. Vårt samfunn legger opp til at mennesker skal fungere som gode maur i samfunnets maurtue. Når vi er oppbrukt er vi til byrde.

Slik er det. Tar vi skylappene av er det ganske så selvinnlysende. Men de fleste av oss opplever ikke dette før det er for sent. Før vi er for gamle og utslitte og ute av stand til å ta opp kampen eller rope høyt nok. Og solidariteten døde uansett for mange år siden, så det gode samfunn sitter nok langt inne...