onsdag, juni 25, 2014

Bioenergi

La oss si at du brenner bildekk i hagen. Naboene klager. Du skal brenne MER bildekk, sier du. Men du vil rense utslippene fra de bildekkene du skal brenne ekstra. Naboene er så dumme at de tror på denne løsningen. Det blir imidlertid etter mye om og men for dyrt å rense. Så dyrt at du ender opp med å ikke rense noe alikevel. Fordi du er for dum til å forstå at enkleste løsning er å slutte å brenne bildekk.

Så dumme er Norge. Så dumme at vi tenkte at vi skulle slippe mindre CO2 ut i karbonkretsløpet fra fossilenergilagre ved å - hold pusten - brenne mer fossilenergi. Og så rense. Det vi brant ekstra. Det ble så dyrt at det ikke ble noe av rensingen. Og vi ødelegger ikke bare miljøet i nabolaget, men for hele verden.

Og renseteknologien som skulle redde verden ble det ikke noe av. Istedet går vi likeså godt inn i oljesand - fordi verden ennå vil trenge fossilenergi. Sannheten er imidlertid rent økonomisk -  fordi Statoil og Norge da kan tjene mer penger på galskapen. For verden - og derfor også på sikt Norge, er imidlertid bioenergi en enkel og billig løsning.

Så billig at vi i virkeligheten først må tyne ut siste krone (eller petrodollar) fra fossilenergien?

Uansett, les lenken ovenfor. Avfall fra halm, høy eller mais fra landbruket er gratis, men kan enkelt omdannes til bioenergi som kan produsere varme - og da også indirekte elektrisitet. Eller altså begge deler. Kompromissløse meninger kommenterte denne løsningen allerede i forrige århundre - eller deromkring.

Reality check: Avfall fra landbruket kan på verdensbasis bidra sterkt til å redusere bruk av fossilenergi. Og det meget billigere enn å bedrive høyteknologisk rensing av fossilenergi. En ny vekstnæring for landbruket? Vil vi se lokale varmekraftverk tilknyttet lokale bønder rundt omkring i landet. Vil landbruket overleve ved å produsere energi i tillegg til mat?

Nei.

Fordi kraftproduksjon skal kontrolleres. Fordi nasjonale fossilinteresser vil stå sterkere enn hensynet til miljø. Og fordi sentralisert kontroll av energiproduksjon er en viktig del av Old World Order's ballegrep på The Sheeple. Som er deg og meg.

Vil vi da få sentraliserte varmekraftverk basert på bioteknologi?

Ja.

Men ikke før siste krone er skviset ut av investeringene i fossilenergi. Blokkering av alternativene har skjedd før. Bioparken på Jæren er bare ett eksempel. Biodiesel har effektivt blitt sabotert,  og kommersielle aktører kjørt konkurs. Våpenet som brukes er ofte avgifter og makten bak er statens voldsmonopol. Dette er ingen konspirasjon - men beviselig virkeligheten. Det er maktens definisjon av økonomi, dvs. indirekte pengene, som dikterer vår virtuelle (innbilte) virkelighet. Ikke teknologi eller fornuft.

Vit dette. Det er enkelt. Men så vanskelig å se.

PS: Karbonet i forbrent biomateriale kommer opprinnelig fra CO2 i lufta. Når det slippes ut igjen ved forbrenning er dette et nullsumspill. Miljø-argumenter om at dyr (inkludert mennesket) utånder CO2 eller fiser metan (som brytes ned til CO2) handler enten om grenseløs uvitenhet eller er del i en utspekulert psy-op. Take your pick.

PPS: Naturen har utviklet en måte å absorbere CO2 fra atmosfæren på for mange milliarder år siden. Den er gratis og drives av solenergi. Kompromissløse meninger har tidligere nevnt at billigste og mest effektive måte å hente ut karbon fra karbonkretsløpet og lagre dette er å bruke naturens metode. Ved å felle trær og brenne materialet om til trekull (fortrinnsvis i varmekraftverk) og så lagre trekullet (grav det ned - det vil si, fyll opp et dalsøkk og legg masse over) - fanger man effektivt og billig CO2 fra atmosfæren og lagrer det som karbon.

Det er enkelt. Men passer ikke inn i Old World Order's strategi om å tjene penger.

Penger ødelegger alt. Fordi vi ikke gjennomskuer den logiske bristen i den økonomiske logikk og den virkelige verdens logikk. Vi lever med andre ord i en fantasiverden.

Men du trenger ikke meg til å fortelle deg det. Det skjønner du selv.

 Das Wahre ist das Ganze - Hegel

tirsdag, juni 17, 2014

Lobbyisme

Lobbyismen er i fremmarsj i Norge. Bjarne Håkon Hanssen var vel den første virkelig fremme i fokus for dette, som "kommunikasjonsrådgiver" - med innblikk i hvordan det politiske miljø skal bearbeides. Men han var ikke den første. Og heller ikke den siste.

Politisk påvirkning er big business.

Legg merke til at slikt ikke tar av før politikere faktisk KAN påvirkes. Nemlig være åpne for å lytte til særinteresser fremfor å være de representanter for folket de påstår at de er. Og konstitusjonellt SKAL være.

Men det er lenge siden slike bagatellmessige sammenhenger ble tatt alvorlig. Om de noensinne ble det.

Hver gang politikere, eller media for den saks skyld, snakker om politikkens rolle - så er hensynet til dem som skal representeres - folket - langt i bakgrunnen. Knapt synlig til og med med eventyrbriller.

Saken om Erlend Fuglum er bare et eksempel. Han har sviktet sitt parti ved å arbeide betalt for First House for å jobbe MOT Senterpartiets politikk. Grei formulering? Joda, og det er helt sant.

Men det viktige her er at han har solgt bort sin valgte rett/plikt til å representere sitt distrikt. Sine velgere. Til fordel for den som betaler mest. 

Det er grov korrupsjon. Mot det demokratiske system. Det er svik. Mot folket. Det er et hån mot alt demokratiet skal være.

Men slikt gjemmes bort med at han har vært illojal mot partiet. Er det for å glatte over - eller skjønner vi ikke lenger sammenhengene? Sover vi i timen? Illojalitet mot partiet er en meget mild dom. Sannheten er så mye verre.

Bobby Baker - korrupsjonens mester i 60-tallets USA uttalte: "Jeg var i en skitten bransje. Lobbyvirksomhet - den typen jeg var involvert i - er en av de skitneste. Metodene strider totalt med demokratiets hovedidé. Den sier i virkeligheten at alle mennesker er ikke likeverdige. Rettsalene, dommerne og lovgiverne - hele regjeringsmaskineriet - er konstruert for å gi særfordeler til de allerede priviligerte."

Bedre kan det ikke sies. Er allerede kommet til et teater nær deg ...

tirsdag, juni 10, 2014

Politikere refses

Politikere i StavSand (Stavanger + Sandnes) kritiseres på grunn av grep som parkeringsrestriksjoner og rushtidsavgift på Forus i fraværet av reelle alternativer til bilen.

Og det med rette.

Dog uten at hovedpoenget skjønnes. 

Ved å "tilrettelegge" forsteder og boligfelt langt fra der jobbene finnes, tvinges nemlig folk INN i bilene. For bompengeringen i og omkring Stavsand  har eksistert i en rekke år og blitt stadig dyrere UTEN at bilkøene har gått ned. 

Og det er jo en selvfølge. For poenget er nettopp å kreve inn mer skatt. Kamuflert som tiltak mot bilkjøring. Morsomt nok uten at det finnes den ringeste ide om hvordan samfunnsmaskineriet skal gå rundt hvis folk virkelig satte bilene fra seg. For alternativene suger. Det e kje så sjynt å kjøra buss lenger. Men siden det er mer lukrativt å få INN penger gjennom bompengeringer enn å bygge ut skikkelig kollektivtransport (= investering i fremtiden), som på kort sikt KOSTER penger - så er saken hjemmelagd komla med dott i. Det blir bil og bompenger istedet for kollektivsatsing.

Mer skatt er motivet. Med mindre politikerne er større idioter enn selv Kompromissløse meninger kan finne på å tro. Så la oss anta at de skjønner tegningen istedenfor å være på tyttebærtur til Jørpeland.

Apropos Jørpeby. Motivet bak Ryfast var selvsagt ikke fergefri veg, men en mulighet for Stavanger å utvide sitt territorium østover over fjorden. Som nå forsåvidt er innrømmet. (Kompromissløse meninger gjennomskuet den raskt btw, vi kjenner kodene)

Også resultatet av denne megalomane tunnel-under-sjøen satsingen er mer privatbilisme.

Sluset gjennom skattemaskiner - også kjent som bompengeringer. Goes without saying.

Og slik går no dagan i Kongeriket Noreg.

torsdag, juni 05, 2014

Politiet

Politiet frykter lekkasjer i Northugsaken, og har skjermet saken for sine ansatte i datasystemene.

Heri ligger et samfunnsproblem langt større enn Northugsaken. Politiet lekker som en sil. Og er klar over det.

Intet er gjort fra politisk hold for å avklare denne situasjonen. 

Rettstaten er bygget på sandgrunn og vi gidder ikke engang pæle.

Avmektighet

I saken om tolken, skjønner nordmenn ingenting. Nada. Zip. Zilch.

Vi lever i en moralsk intethet fortapt i lovparagrafers jungel, forvirret av vår egen byråkratiske illusjon og har mistet all menneskelighet av syne. Leiren deler seg omtrent i tre. De som ikke vil ha utlendinger til Norge. Punktum. De som vil ha alle. Og de som gjerne vil ha Muradi - fordi han er jo en av de snille utlendingene.

I virkeligheten dreier det seg om at forsvaret og forsvarsdepartementet ikke skjønner hva de holder på med. Når vi bruker utlendinger som hjelpere i krigssituasjoner har vi et moralsk ansvar for dem. Denne saken burde vært fikset lenge før det ble noen sak. Illusjonen om at alle skal igjennom samme kvern holder ikke mål. Og er et forfeilet virkelighetsbilde.

Den virkelige saken er imidlertid at vi har muret oss inne i byråkratiske systemer som tar fra oss friheten til å tenke, til å ha noen moral. Intet ansvar finnes eller ønskes.

Vi har i iveren etter å bygge systemet mistet vår sjel.

Menneskets sinnsykdom

Så - hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen jobbe med slikt? Svaret er at vi er fanget av verdens største faenskap. Penger. Penger er ikke kompatibelt med moral.

Og mennesket er ennå så primitivt at vi ikke engang skjems.

Kroken på døra

... for norsk landbruk.

Regjeringen ønsker å kutte ut tollvernet på sikt. "Det er viktig for oss å ha et tollvern som er nødvendig for å ha produksjon i Norge, men at vi på sikt skal senke tollvernet når vi har gjennomført endringene vi vil ha i landbrukspolitikken", blir i Norske medier omtalt som at tollvernet skal beholdes - lenge.

Det skal altså fjernes. Dette burde jo imidlertid  ikke overraske. 

Kombinert med mindre subsidier og høyere priser på jord betyr dette nødvendigvis kroken på døra for norsk matproduksjon. På sikt. Forutsatt at denne regjeringen får tid til å gjennomføre sin politikk.

Da får vi satse på juletreproduksjon. Som jo er kjekt og ha, men som gir null virkelig verdiproduksjon. Et alternativ er at f. eks. Monsanto overtar norsk landbruksareal. På lang sikt. Når de og annen storkapital har spist seg mette på de gode landbrukslandene i andre klimatiske soner.

Problemet er i virkeligheten at i høykostlandet Norge sitter bøndene igjen med svært lite av totalprisen av sine produserte varer - butikkkjedene tar brorparten. Og i Frp's øyne er disse baronene helter. Man SKAL være grådig. Bare man ikke er bonde. Eller arbeider. Matprisene i Norge er imidlertid svært lave i forhold til gjennomsnittlig inntekstnivå. Det grunnleggende problemet er oljeøkonomien og en villet økonomisk politikk. 

Skal denne regjeringen være konsekvent synes jeg de straks skal anbudsutsette norsk Forsvar til billigste tilbyder (f. eks. Kina?) og åpne grensene for utenlandsk arbeidskraft fullstendig. Så får vi det billig - men må gå på NAV allesammen.

Frp har også vist at de ikke ønsker å tilrettelegge for en utfasing av oljeøkonomien. Selv om oljealderen er på hell. "Drill, baby, drill!" - yeah, right. Og vannkraften blir nok solgt når de får viljen sin.

Verden vil le.  Norge vil blø.