tirsdag, februar 21, 2012

Totalitære libertarianere

Heartland Institute har avslørt en gang for alle at sykdommen som har gjennomtrengt all såkalt libertarianisme i USA er absolutt og selvsentrert totalitarisme. Full frihet for egen sak, full bruk av makt over andres frihet.

Instituttet truer nå alle blogger som overhodet henviser til saken om de lekkede dokumentene (se tidligere post), med rettslige skritt.

Altså, for å rekapitulere - de samme folkene som gned seg i hendene over de lekkede epostene fra EA CRU (som ikke avslørte annet enn at forskerne der ikke likte fornekterne) - mener nå å kunne kreve absolutt kontroll over ytringsfriheten angående egne lekkede dokumenter. Dobbelmoral de luxe.

Og idiotisk. For man må være ekstremt hjernevasket for å ikke skjønne tegningen. Og selv blant republikanere må det nå være et poeng å distansere seg fra vrøvlet fra dette instituttet.

"Heartland views the malicious and fraudulent manner in which the documents were obtained and/or thereafter disseminated, as well as the repeated blogs or web site posts about them, as providing the basis for civil actions against those who obtained and/or disseminated them and wrote about them. Heartland fully intends to pursue all possible actionable civil remedies to the fullest extent of the law.

Therefore, we respectfully demand: (1) that you remove links to these documents from your blog or web site; (2) that you remove all posts that refer or relate in any manner to these documents or quotes from them; (3) that you publish retractions of prior postings; and (4) that you remove all such documents from your server, if you have placed them there."

Yeah, right. Alt totalt bullshit, spesiellt ideen om at det ikke skal gå an å kommentere saken overhodet. Snicker/Sob ...

Og så var det dette med å skyte seg selv i foten da. Å bevise at det stemmer at et av dokumentene er falskt (slik de hevder) gidder de ikke, ingen får diskutere noe, og ingen får innsyn i noe. Men taktikken løser uansett ikke problemet, fordi det uavhengig av dette spørsmålet innebærer at de dermed faktisk innrømmer at de andre dokumentene - som er avslørende nok - er ekte. Og disse andre dokumentene understøtter faktisk "det falske". Noen har ikke tenkt nøye nok igjennom den strategien. Å ty til bølletaktikk er uansett enklere enn å tenke, og ligger sikkert i ryggmargen hos disse profesjonelle løgnerne. Men det er kostelig avslørende lell.

Og så var det libertarianerne som ønsker å bruke "the fullest extent of the law", da. Og jeg som trodde de ikke hadde bruk for slikt. Bruk av statlig makt til egen fordel tolereres altså - totalitær libertarianisme. Eller noe i den dur. Et totalt oksymoron.

Som får meg til å forkaste ideen om libertarianisme siden begrepet idag i praksis tydelig er blitt Orwellsk nytale og uten faktisk mening. Informasjons-terrorisme bør forkastes. Punktum.

Giæver on the take

I spy with my little eye ...

Ivar Giæver er betalt av lobbyister.

Å påberope seg ekspertkunnskaper fordi man har en nobelpris er ikke vitenskapelig.

Heller ikke er det vitenskapelig å påstå at en vitenskapelig teori er feil ved å - eh, bare påstå det.

Det riktige er selvsagt å fremlegge en fagfellevurdert kritikk eller alternativ til en vitenskapelig teori.

Det gjør ikke Giæver. Men han tar seg alikevel betalt av samme private lobby- institutt som i sin tid mente røyking ikke var skadelig, eller at det ihvertfall var tvil omkring om det var det. Et institutt som har som hovedoppgave å spre høyreradikal politikk blant politikere og utdanningsinstitutt - betalt av private interesser. Et institutt som mener olje representerer alt som er bra i verden (!)

Nå forstår vi hvorfor Giæver IKKE legger frem sine synspunkter på global oppvarming på en vitenskapelig måte. Det er ikke like lukrativt. Og det forutsetter at han faktisk må fremlegge bevis for sine påstander.

Siden Giæver må antas å faktisk VITE om den vitenskapelige metode (basert på tidligere meritter), må man anta at han ikke bruker den i spørsmålet om menneskeskapt global oppvarming fordi han ikke kan.

Giæver spiller også på lag med The Cato Institute, høyrevridd tenketank sponset eksempelvis av ExxonMobil, Phillip Morris, American Petroleum Institute (API), og Koch Family Foundations - med andre ord tobakk- og petroleumslobbyen.

Som (tidligere) forsker vet Giæver inderlig godt at det ikke er slik vitenskap burde eller skulle foregå.

Og bare i tilfelle noen skulle påstå at Heartland Institute faktisk gjør et vitenskapelig arbeide - her er et utdrag av en vurdering fra eminente og velrennomerte Nature:

"They [Heartland Institute conferences] are curious affairs designed to gather and share contrarian views, in which science is secondary to wild accusations and political propaganda. They are easy to lampoon — delegates at the latest meeting of the Chicago-based institute in Washington DC earlier this month could pick up primers on the libertarian writings of Russian–American novelist Ayn Rand, who developed the philosophical theory of objectivism, and postcards depicting former US vice-president Al Gore as a fire-breathing demon. And they are predictable, with environmentalists often portrayed as the latest incarnation of a persistent communist plot. “Green on the outside, red on the inside,” said one display. “Smash the watermelons!”

Og her vandrer vår tidligere storhet Ivar Giæver. Et sørgelig endelikt for en tidligere Nobelprisvinner, med andre ord.

Slik fungerer PR-maskinen:Og metodene var enkle, men virkningsfulle.Men amerikanerne er ikke så dumme som mange tror. Og selv fornekternes guru - Luntz - innrømmer at AGW er reell.Men selv om logikken er klar, kommer selv ikke Obama noen vei. No change. For det er oljelobbyen som fremdeles har mest penger og innflytelse.

fredag, februar 17, 2012

Heartland Institute avslørt

Igjen.

For det er ingen hemmelighet at de og andre lobbygrupper har blitt sponset av industri og særinteresser i lang tid. Diverse oljeselskaper har imidlertid droppet ut av slik støtte for en tid tilbake - tilknytningen ble for belastende.

Dessverre bedriver Heartland Institute og andre libertarianske institutter en kamp MOT libertarianske prinsipper, og arbeider istedet for storkapitalen og andre særinteresser. Dette gir selvsagt god ammunisjon til alle som istedet ønsker mest mulig statlig kontroll.

Løgn og bedrag står på agendaen, eksempelvis representert ved at Heartland Institute er avslørt å regelrett arbeide mot at vitenskap skal læres i skolen
("dissuade teachers from teaching science"). Istedet skal politiske dogmer introduseres.

Og det er poenget som de fleste kommentatorer på denne saken overser. En ting er finansiering - noe annet er hva som finansieres. Og det er renspikka politisk propaganda uten det minste snev av et ønske om å holde seg til sannheten. Det dreier seg om manipulasjon på høyt nivå.

Og dobbeltmoral. De samme som jublet over hackingen av East Anglia CRU, truer nå med rettslige skritt mot alle som publiserer dokumenter fra Heartland. Og mens "Climategate" avslørte at fornekterne ikke makter annet enn å ta setninger ut av sammenheng og lyve - avslører "Deniergate" at fornekterne rett og slett aldri har vært opptatt av sannheten. Noe de fleste allerede visste. Og mens CRU gikk med på ikke mindre enn ni - 9 - uavhengige undersøkelser omkring sine data, svarer Heartland med ytterligere hemmelighold.

Fornekterne har ingen troverdighet igjen.

Det som nå er avslørt er ikke nytt. Det underbygger alikevel det mange har hevdet lenge: At representanter for klima "skepsis" bygger sine argumenter på POLITIKK, og går korporatismens ærend, mens klimaforskerne bygger sine argumenter på vitenskap og observasjoner.

Begge sider er finansiert. Selvsagt. Men bare forskerne må underbygge og stå ansvarlige for sine påstander. Juks i forskning fører til tap av anseelse og sannsynligvis tap av stilling. Og feil rettes opp ved en kontinuerlig vitenskapelig prosess og fagfellevurdering. Fornekterne derimot er kun underlagt prinsippet om ytringsfrihet - inkludert retten til å lyve - og gjemmer seg bak sine institutter og bak glatt politisk svada. Åpenbare ukorrekte påstander dementeres aldri, men lever sitt eget liv blant konspirasjonsteoretikere. Krav til etterettelighet finnes ikke, heller ikke behov for å være konsekvent. Vekselvis påstår fornekterne eksempelvis at ingen global oppvarming eksisterer - at det egentlig blir kaldere - eller at det riktignok blir varmere, men at det er udokumenterte naturlige svingninger som står bak.

At politisk propaganda uansett aldri kan konkurrere med vitenskapelige rapporter på troverdighet uavhengig av finansiering er - eller burde være - en selvfølgelighet.

Dog ikke si dette til fornekterne. De må få leve i sine konspiratoriske liksomverdener. Det er tryggest. Gi dem nok tau - så svinebinder de seg selv ...

Tillegg: Det viser seg at Heartland også vil få problemer med sin non-profit status.

Tillegg:"insideren" har gjort seg tilkjenne. Utvilsomt vil fornekterne fokusere på dette, ikke at de ennå har buksene langt ned på knærne.

søndag, februar 12, 2012

F35 med problemer i kø

Lekket FOUO/US ONLY rapport som viser at Department of Defence har seriøs kritikk av F-35 Lightning II programmet.

I lys av at det ennå er en rekke uavklarte kritiske feil med flyet må en anta at avgjørelsen om å produsere enheter før flyet er ferdigtestet vil gi store ekstrakostnader fordi mange tidlige produksjonsnummer må gjennomgå omfattende ombygging.

Er det disse flyene Norge skal ha siden vi påstår alle leveringer vil skje etter planen?

En annen sak er at flyet ifølge opprinnelig plan skulle vært operativt i fjor (2011), og at teknologien vil være om lag et tiår gammel når den kommer i bruk. Nesten halve gevinsten ved å "ha noe nytt" (les: teknologisk overlegent) er derfor tapt.

Legg også merke til at forsinkelsene kan bety at arbeidet med å integrere vår egen Joint Strike Missile sannsynligvis også vil bli forsinket. Flyet er ennå ikke sertifisert for de amerikanske våpensystemene det skal bære og disse må antas å få førsteprioritet.

Noe vi ikke liker å snakke om i Norge er at ingen andre land ennå har vist interesse for å kjøpe missilet, og at Norge må betale ekstra for å integrere teknologien i F-35. Jeg anser det urimelig at USN vil gå for en norsk rakett fremfor de planlagte Harpoon 1-C, SLAM-ER og JASSM-ER.

Norge tror vi skal selge vår egen teknologi, men sannheten er at Defense Advanced Research Projects Agency allerede i 2009 gav Lockheed kontrakt på å utvikle en ny ASuW (Anti-surface warfare) missil.

"It anticipated a "Phase 2" contract in the near future for the air-launched version, derived from Lockheed's Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) system,"
sa Lockheed via Reuters i november 2010.

"We have great confidence in our ability to develop and ultimately produce an effective, affordable, highly-accurate precision air- and ship-launched weapon system for the naval warfighter," added the company (Lockheed), the Pentagon's No. 1 supplier by sales."

Er vi dumme - spiller vi dumme - mao er alt bare et spill for galleriet?
torsdag, februar 09, 2012

Jevons Paradoks/FreigeldSystemet idag tenderer alltid i retning av å vokse eksponensielt mot sykliske økonomiske kriser. Løsningen er å innføre fripenger, og begrense/justere vekst ved å holde arbeidstiden i ekvilibrium med samfunnets definerte behov. Virkelig velstand er IKKE avhengig av "arbeidslinja", snarere en kontrollert arbeidsmengde der noen etter eget ønske kan arbeide mer - noen mindre. Avlær alt du kan.

Hvis du tør.

Stikkordet her er "definert behov" som dessverre kan misbrukes politisk av dem som ønsker å høste større verdier gjennom systemet (de virkelige snylterne).

Arbeidstiden er dog en meget transparent mekanisme som ikke kan manipuleres ubegrenset i feil retning forutsatt at befolkningen forstår samfunnsøkonomi. Og da snakker jeg om virkelig samfunnsøkonomi, ikke det oppkonstruerte Orwellske økonomiske blendverk som man sverger til idag. Og som beviselig ikke fungerer.

Innenfor et slikt fripengesystem fungerer også kapitalismen og den nødvendige frihet den gir enkeltindividet forutsatt at fellesmål er under demokratisk kontroll.

Folket er vinnerne. Taperne er maktmiljøene. Derfor vil ikke systemet bli innført. Dog finnes løsningen på de fleste av verdens problemer rett under vår nese. En forutsetning for implementering er imidlertid å ta avstand fra politiske "religioner" og oppkonstruerte "-ismer" - dessverre nok en praktisk hindring i en verden der populus er mildt sagt uinformerte om realitetene og de faktiske muligheter.

Alternativet er å gi enda større makt til Wampyri:Og hvem var denne bestefaren? Som ville ha en internasjonal gjeldsvaluta for å fortsette ponzi-pyramiden?
Les også

Illuminati!

Økonomisk kollaps uungåelig

Bankene vinner - Bankene er problemet!

USA har raknet

fredag, februar 03, 2012

USAs sikkerhet tapt pga korrupsjon

Slik går det når lobbyistene styrer, og korporativismen overstyrer normale beslutningsprosesser.Og Norge? Vi kjøper F-35 per avtale. Uavhengig av eget behov. Og pris.

On the other hand:Og hva våre kommende F-35 aldri vil kunne avskjære på grunn av rekkevidde og hastighet: