søndag, august 29, 2010

Ny teknologi - hvis vi gidder

Jeg gjør oppmerksom på en vitenskapelig artikkel; Storage of Anthropogenic Carbon Dioxide as Ocean Bicarbonate (Rau, Caldeira 2006) som tydeligvis har gått under radaren til Statoil og andre som opererer med svindyre og urealistiske måter å drive karbonfangst på.

Utdrag:

Fossil fuels will likely remain the world's primary energy source for the foreseeable future. Practical and safe means of lowering the associated CO2 emissions are therefore needed to avoid potentially catastrophic climate and environmental impacts. The ocean should not be ignored in assessing both CO2 effects and mitigation options. Accelerated weathering of limestone (AWL) is a candidate technology that could significantly contribute to lowering CO2 emissions as well as to chemically mitigating the effects of ocean acidification. Our research has shown that contacting flue gas (from fossil fuel combustion) with seawater and limestone presents a simple, low-tech way of spontaneously reacting CO2 out of waste gas streams to form a bicarbonate-rich solution via the reaction: CO2 + CaCO3 + H2O <--> Ca2+ + 2HCO3-. (An analogous seawater process is already commercially used in some locations to remove flue gas SOx.) Our modeling studies show that disposing of the resulting calcium bicarbonate-rich solution in the ocean would provide effective, long-term carbon sequestration. It would also add carbonate alkalinity, thus countering the effects of CO2-caused ocean acidification on corals, shellfish, and other calcifying marine organisms. AWL reactors could be optimized for carbon storage or for mitigation of ocean acidification. Experiments have shown that seawater can tolerate >18x saturation before calcium carbonate precipitation is chemically initiated. It is therefore unlikely that once AWL effluent is in the ocean that degassing of some residual CO2 would lead to a reversal of the above reaction and subsequent carbonate precipitation. It is proposed that the cost, safety, impacts, and effectiveness of AWL be further evaluated as a means of mitigating CO2 from point sources, and of reducing the loss of marine calcification.

Interessant?

Dog tydeligvis ikke interessant nok for drømmemaskinen Oljå AS.

Forøvrig så må det kanskje nevnes at selv om karbonfangst iverksettes (i motsetning til å være en propaganda-ide), så vil det være urealistisk å tro at karbonfangst alene vil kunne gi store nok kutt til å snu utviklingen mot en total "runaway" drivhuseffekt som vi jobber hardt med å forårsake idag.

onsdag, august 25, 2010

Evolusjonen under press?


I en artikkel publisert i det britiske bladet Biology Letters hevder en gruppe forskere fra universitetet i Bristol at jordens dyr har utviklet seg av helt andre årsaker enn hva evolusjonsteorien hevder.

Artikkelen hevder at utviklingen skjer på grunn av at nye muligheter åpner seg - såkalt "leverom" - ikke at artene lever i konkurranse.

Kritikk har allerede kommet mot denne påstanden. Blant annet hevder artikkelen at fugler utviklet seg når de erobret luften, ikke ved konkurranse. Stephen Stearns, professor ved Yale-universitetet sier eksempelvis at han synes rapporten er interessant men at konklusjonene er problematiske.

- Dersom reptilene ikke hadde vært konkurransemessig overlegne pattedyrene, hvorfor spredte da pattedyrene seg først etter at de store krypdyrene ble utryddet?

Og,

- Hvorfor skal en art spre seg til nye økologiske områder dersom det ikke er for å unngå konkurranse fra de artene som befinner seg i det området de allerede er i?

Og det er nettopp dette som er poenget. Evolusjon som fører til muligheten til å ta i bruk nye områder, eller nye ressurser (for eksempel nye typer mat) er jo nettopp en faktor i konkurransen mellom artene. Dette har ligget underforstått i evolusjonsteorien siden Darwin's tid. Darwin's studier viste jo nettopp at arter videreutvilet seg ved å tilpasse seg nye forhold, for eksempel på isolerte øyer. Underforstått er slike forhold definert også av eventuell mangel på konkurranse.

Evolusjon dreier seg selvsagt ikke bare om konkurranse direkte mellom arter, men nettopp en slik konkurranse satt inn i samspill med naturen og de muligheter som finnes. For - når fuglene erobret luften - ble også andre arter påvirket. Plutselig måtte enkelte planter sameksistere med fuglene. Det førte til at noen fugler spiste av plantenes frukter - men også at de dermed spredde frø. På denne måten griper alt inn i hverandre, og trær med frukter som lettere ble spredd med fugler fikk et fortrinn de ellers ikke ville hatt. Slik forskyves balansen.

Om dette skal kalles konkurranse eller mer nøytralt "biologisk interaksjon" (eksempelvis) blir mer et semantisk spørsmål. Det er uansett helt klart at artene konkurrerer hvis konkurranse kan defineres slik at de arter som klarer å karre til seg mest ressurser vinner, mens de som ikke klarer det taper. Og naturen er en kynisk herre. Den tapende forsvinner eller blir marginalisert. At "leverom" også kan anses som en ressurs, trodde jeg var underforstått for lenge siden.

Noe overrasket må jeg innse at mye av moderne forskning ofte dreier seg om definisjonsrett snarere enn virkelig fundamental forståelse.

Det eneste som er 100% sikkert er at kreasjonistene vil bruke denne nye artikkelen som bevis på at "utviklingslæren er feil". Når sannheten selvsagt er at vi nå har ennå en teori som ikke behøver en intelligent plan som utgangspunkt. Og det betyr selvsagt at kreasjonisme er ennå mindre sannsynlig enn tidligere. (Ikke at det har den ringeste betydning for tilhengerene, men det er en annen sak).

Det syntes på sin plass å legge til et par vanlige misforståelser angående evolusjon:

Evolusjon går fra en lavere til en høyere organisme. Ofte ser vi på mennesket som høyerestående og et ledd i en evolusjon som går mot det bedre. Dette er feil. Evolusjonen favoriserer bare den art som har større sjanse til å overleve. Ofte er "laverestående" arter bedre egnet til nettopp dette, fordi de allerede er tilnærmet perfekt tilpasset sine omgivelser. Eksempler er arter som krokodiller og haier, som har eksistert nærmest uendret i millioner av år. Fra naturens "synspunkt" er disse mer "effektive" og "veltilpassede" enn mennesket. Det kan finnes mange eksempler på at mennesket er "høyere utviklet" enn tidligere hominider, men naturen opererer ikke med bias mot "høyere utvikling".

Arter er alltid veltilpassede. Ofte er de det, fordi en dårlig tilpasset art vil utkonkurreres av arter som er mer tilpassede. Men mange arter har overlevd selv om de ikke lenger er godt tilpasset sitt miljø. Årsaker kan være at miljøet har forandret seg hurtigere enn artene har rukket å tilpasse seg. En slik situasjon kan og vil eksistere lenge. De arter som tilpasser seg de nye forholdene best og hurtigst vil imidlertid på et eller annet tidspunkt få fortrinn og kanskje utkonkurrere andre. Muligheten er også tilstede for at arter fra andre økosystemer innvandrer og utkonkurrerer eksisterende arter. Den naturlige balansen er imidlertid alltid i bevegelse, og forandringer tar tid. Balansen av energi (mat) og andre ressurser er imidlertid alltid slik at den utnyttes mest mulig effektivt av de tilgjengelige artene i et gitt område.

Stoltenberg skremmer vannet av seg selv

Energibehov og forurensing øker. Samtidig er behovet for å begrense bruk og utslipp større enn noensinne. - Verden er på feil spor, sier Jens Stoltenberg.

"Han innrømmer at tallene er overveldende, særlig sett i lys av at man visste om utfordringene for nesten tjue år siden, uten at det er blitt tatt tilstrekkelig tak i."

Nettopp. Og når ønsker Jens Stoltenberg å ta tak i problemene? Ihvertfall ikke før det går opp for han at oljenorge ikke er kompatibelt med fremtidsnorge.

På fagmessen ONS, oljås fest og kompisgilde, serveres den ene plattheten, den ene retoriske demogagi etter den andre. Kanskje fordi man ennå tror tomprat er viktigere enn handling? Kanskje fordi tomprat er det eneste politiske mulige i oljelandet? Eller kanskje fordi man ønsker å fremstå som ansvarlig midt oppe i all uansvarligheten?

USA nær konkurs

USA er nær konkurs. Tilhengere av den østerrikske økonomiske teori kan si - hva var det vi sa. Men det hjelper jo lite.

Det som alle er fokusert på er at USA ikke kan betjene rentene av gjelden sin i fremtiden. Det er korrekt, men kan kanskje løses. Poenget er ikke det. Poenget er at USA har levd over evne i meget lang tid. Helt siden politikerne fikk kontrollen over økonomien, vil noen kanskje si.

Det interessante er at på et eller annet tidspunkt må USA slutte å leve over evne. Det må vi alle.

For all del, overinvester i fast eiendom. Aksjer er livsfarlige! Forvent at det blir et politisk press for at menigmann skal ta del i krakket.

Venn deg også til tanken på en verden dominert av Kina.

mandag, august 23, 2010

Hakk i plata

Gjedrem liker ikke at nordmenn investerer så mye i bolig. Han mener sågar at vi overinvesterer.

Så bra at vi nettopp har fått nytt regelverk som øker prisene på nybygg da. Regjeringen er jo reneste terrorister ifølge sentralbanksjefen. Mener virkelig Gjedrem at vi burde bygge blikkskur i Norge? Hvordan skal det gå an å bruke mindre penger på bolig i høykostlandet Norge? Vil Gjedrem senke for eksempel momsen som bidrar sterkt til at vi blir tvunget til å overinvestere i bolig?

Aha - nå vet jeg det. Gjedrem mener vi alle skal flytte fra byene. For det er der prisene er høyest. Når vi flytter fra byene og de står folketomme, da blomstrer norsk økonomi.

Nei, jeg gidder ikke engang være ironisk mer. Det handler bare om å øke skattetrykket på noe som ingen kan flagge ut med. "Folk har bolig som de bor i til daglig, de har bolig på fjellet, de har bolig ved sjøen og kanskje en leilighet i Nice", sier Gjedrem. Og avslører dermed at han tror alle tjener noen millioner i året, subsidiært at den øverste økonomiske elite skal "flås" ved å legge flere stein til byrden for alle som IKKE har bolig i Nice og slikt. Og som heller aldri vil få det.

Sikkert ikke mange i Gjedrems omgangskrets som ikke har slike "overinvesteringer". For du må ikke tro at den gjengen der bor i gamle husbankhus akkurat. Men det forandrer ikke på det faktum at økte avgifter/skatter på standard livsnødvendigheter er en ypperlig måte å øke skillet mellom fattig og rik.

Var det bare OVERINVESTERINGEN Gjedrem var redd for, kunne han jo ha foreslått å avgiftsbelegge overklassens formuer. Men det er jo ikke det han vil. Han ønsker leilendingestaten velkommen. Han ønsker å trellbinde folket i føydalsamfunnet. For slike ordninger ønsker jo egentlig alle maktmennesker til alle tider velkommen.

Forøvrig mener jeg vi
overinvesterer et helt annet sted.

Eneste lysglimt er at regjeringen
gjør sitt beste for å levere avskjedssøknad. Legg også merke til den kjekke omgåelse av demokratiet i de fleste viktige spørsmål. Parolen er: Kjør valgkamp - gjør så som man egentlig ville.

Nullutslipp gir ikke avgiftsfrihet

SV har tydeligvis ikke forstått at dette samfunnet er tuftet på avgifter. De lever ennå i den villfarelse at Ap ønsker eller kan gi avgiftsfrihet for miljøvennlige alternativer.

Det kan de ikke.

Den økonomiske politikken er nemlig tuftet på at absolutt alt skal avgiftsbelegges opptil flere ganger. Vi har malt oss inn i et Keynesiansk hjørne rett og slett fordi all økonomisk politikk går på økt vekst - penger som gjeld - og ønsket inflasjon.

Det er UMULIG - selv i SV's Ole Brum-fantasiverden - å frita miljøvennlige alternativ fra avgifter. Snarere tvert imot er dagens system pokka nødt til å være en evig vekstspiral som gradvis øker både skatter og avgifter.

SV burde lese seg opp på Østerriksk økonomisk teori. Selv om de tror det dreier seg om farlig og djevelsk kapitalisme, så er virkeligheten for hvordan økonomi fungerer relevant - statskapitalismen har jo ikke akkurat løst alle problemer ...

Ironisk nok er det bare i et system der staten lar være å ha fingrene på det økonomiske rattet hele tiden at virkelig styring lar seg gjøre. Sa jeg ironisk? Snarere kontraintuitivt. Men poenget er at økonomi drives av visse matematiske lover som aldri har hørt om Ole Brumm og likesinnede kosedyr med liten forstand.

Stikkordet er avgifter på eksterne kostnader. Og statens hånd langt unna det meste annet. Men effekt forutsetter at staten ikke er et monster som ødelegger pengenes verdi hele tiden, slik at spiralen fortsetter.

lørdag, august 21, 2010

Aftenbladet "koseblogger" - verden brenner


Aftenbladet er ikke den avisen som stiller først i køen når det gjelder kritisk journalistikk. Alikevel er intervjuet med Statoil sjefen, Helge Lund, mer maktbeundrende enn selv den vanlige Aftenbladske hylling og opphøyelse av eliten.

Og dog ... Helge Lund er ingen dumkopf. Når han uttaler:
Dersom fossile brensler også de neste tiårene vil dominere det globale energibildet, må vi innen tre-fire år vurdere om det er riktig å satse på både olje og gass og ny fornybar energi, slik vi gjør i dag - bør vi ta ham på alvor.

For Helge Lund skitner gjerne til verden med oljesand hvis det er penger i det. Han bryr seg ikke det spor om han skulle bidra til verdens undergang - så lenge det er penger i det. Jeg kunne lagt til at han sikkert selger sin egen bestemor - hvis prisen er riktig. Men det ville vært litt over grensen. Helge Lund er ikke noe dårlig menneske. Vel, ikke mer enn de fleste andre.

Det er jobben hans å tjene mest mulig for Statoil.

Det er myndighetenes jobb å fortelle hvilke begrensninger det skal legges på det å tjene penger. Når hele verden er i potten, og vitenskapen har ropt varsko i tiår og makteliten fremdeles roper - tjen - tjen ! - vel, så gjør Helge Lund det. Hans jobb er ikke å ta vare på jorden for neste generasjon. Hans jobb er ikke engang å ta vare på jorden for denne generasjon.

Når Helge Lund mener det ikke er penger i fornybar energi, bør velgerne våkne. Om Statoil makter å kjøpe seg inn i nye utenlandske olje- eller gassfelter, kan de tjene penger i mange tiår ennå. Men Norges oljeproduksjon er på hell, og med mindre Norge satser på fornybar energi, vil vi med absolutt garanti møte veggen ganske snart. Også på verdensbasis faller oljeproduksjonen. De landene som IKKE satser på fornybar energi vil - innen et par tiår - møte en absolutt ubarmhjertig energikrise.

La oss bruke dette argumentet. For velgerne ser ikke ut til å bry seg med klimaet og menneskehetens overlevelse. Ikke i stor nok grad til at det nytter.

Stem GRØNT - og da snakker jeg ikke om rødgrønt - ellers vil neste generasjon møte en økonomisk krise som vil legge sivilisasjonen i ruiner. 80% av menneskehetens energiforbruk er idag fossilbasert. I løpet av neste generasjon må dette dekkes opp av fornybar energi - eller så blir energi bare for de aller rikeste. Dette er ikke skremselspropaganda, men en fysisk virkelighet. Menneskeheten må kaste av seg avhengigheten av fossilenergi så raskt som mulig - eller ta konsekvensene av at politikerne legger opp til den politikk som nettop Helge Lund og Statoil tjener mest på. Videre oljedoping.

torsdag, august 19, 2010

Norsk energi - et scenario

La oss si at Norge bygger ut masse fornybar kraft. Det kan være geotermisk, vindkraft, bølgekraft eller mer vannkraft. I teorien vil dette kunne føre til større kraftsalg til Europa. Dette vil kunne ha den effekt at de dyreste kraftverkene i Europa legges ned. Dermed forsvinner endel kullkraft. Vi kan juble på miljøets vegne.

Kvotene til de kullfyrte kraftverkene vil da bli tilbudt på markedet, og andre - for eksempel industri - vil kunne slippe ut klimagasser langt billigere - og tillatte utslipp er altså akkurat de samme.

Vi vil da være i den situasjonen at kraftmafiaen (forutsatt at utviklingen fortsetter ved at de eksisterende kraftgigantene også overtar fornybarmarkedet) vil kunne tjene store penger på å selge subsidiert
kraft (subsidiert av norske forbrukere) til Europa uten at de totale utslippene nødvendigvis går ned.

Klimakvoter er humbug.

At det stadig har blitt billigere med utslipp viser at systemet ikke engang fungerer idag. Det er en del av den store ansvarlighetsillusjonen.

Hvis Norge virkelig ønsket å bidra til mindre utslipp, ville vi ha kjøpt opp masse kvoter for å makulere dem. Istedet må vi idag kjøpe stadig mer kvoter for å dekke opp våre egne økende utslipp.

Ansvarlighetsillusjonen.

Sannheten er at om Norge, eller andre, skulle makulere såpass med kvoter at det fossilbaserte økonomiske system kom i klemme, ville nye kvoter trylles frem. Its all done with smoke and mirrors.

Ansvarlighetsillusjonen.

mandag, august 16, 2010

Skapers prerogativ

Mange mener kulturen er sidrompa når ikke alle omfavner digitaldistribusjon.

Men dette er sprøyt. Kultur er, som det meste annet, avhengig av å tjene penger. Og når Yoko Ono mener Beatles ikke skal ut på digitalt salg, er dette fordi hun tror mer penger kan tjenes på dette viset. Og det har hun sikkert rett i, fordi Beatles fans, som undertegnede, tilhører en generasjon som ennå kjøper fysiske produkter.

La meg si det slik - Beatles remastered er ikke noe jeg og mange andre anser som mer eller mindre tilfeldige sanger på en iPod - men et samlerobjekt vi elsker å ha. I sin helhet.

Er vi kanskje bakstreverske? Muligens. Men det farlige (jeg skrev nesten morsomme - men det er egentlig farlig) er at tilhengerne av "anarki" på nettet egentlig ikke er ute etter å la folk få gjøre som de vil - nei "anarkiet" er bygget på "gjør som JEG vil", ellers så er du døll. Anarki er for de fleste bygget på reinspikka egoisme.

Poenget er at ennå tjener kulturen produkter på fysiske produkter. Så ulovlig fildeling kan ennå snylte på ryggen av dette. Kanskje vil digitalsalg i fremtiden bli så stort at ulovlig fildeling også kan snylte på ryggen av dette. Greit nok.

Men hvis dette IKKE skjer, gidder selvsagt ingen å utgi noe digitalt. Akkurat som ingen gidder å jobbe gratis (og de få som gjør det har nok mer enn nok penger annedsteds fra). Jeg ser for meg at ulike kulturskapere i større grad enn før vil velge sin egen distribusjonsmåte i fremtiden.

Det er ikke urimelig å tro at enkelte band ALDRI vil utgi digital musikk, for eksempel. Hvis inntjeningspotensialet ligger først og fremst i konsertmarkedet, er det på sin plass å øke verdien av en konsert, ikke devaluere den.

Er dette bra eller dårlig? Who cares. Frie markeder og frie mennesker bestemmer selv - og ofte på en uforutsigbar måte.

Det er bare "anarkistene" som tror at hele verden gidder jobbe gratis for akkurat dem. Fordi de er universets egosentriske midtpunkt. Og det er bare "anarkistene" som ønsker frihet fra regler - så lenge det finnes regler som beskytter dem selv.

Ekte anarkister forstår selvsagt at anarki ikke handler om mangel på regler, men mangel på kontrollerende makthieraki.

søndag, august 15, 2010

Kyoto skandalen

Mens politikerne i verden stort sett har vett nok til ikke å gå imot de meget sterke vitenskapelige bevis på menneskeskapt global oppvarming - mange har sett disse signalene som en mulighet til å få nye politiske "saker" - er dessverre illusjonen av ansvarlighet et blendverk uten rot i virkeligheten.

Sannheten er at ingen ønsker å ta de nødvendige kutt. Og selv om land som England og Tyskland faktisk har gjort store fremskritt, er dessverre flertallet av land som Norge. Store i kjeften, men udugelige i praksis.

Regnskapets time er i 2012. Er ikke de preliminære målene nådd da, kan man si endelig farvel til togradersmålet, og politikerne må svare for hvorfor de ikke klarte oppgaven med å begrense skadeomfanget.

Eller kanskje ikke? Det viser seg at målene ikke kan måles innenfor usikkerhetsmarginen. Det blir med andre ord stort rom for at "Ansvarlighetsbløffen" kan fortsette en stund til.

I mellomtiden kan politikerne lure på hvordan folk flest skal betale for statskapitalismens utslipp. For det er staten som øker sine utslipp mest. Og det er staten som ønsker å fortsette oljeeventyret. Da nytter ingenting.

Pengemas

Kabel i Hardanger koster for mye. 3 milliarder ifølge Statnett. Det blir visstnok flere tusen kroner per husstand.

Merkelig at pris brukes som et argument når det dreier seg om å imøtekomme lokalbefolkningens ønsker. Når milliardene ruller ut for statskapitalismen snakker man helst med stolthet over hvor jævla rike vi er.

Penger er rare.

Operaen kostet fire milliarder. I tillegg til å være gjennomsubsidiert. Men så er den også et statussymbol.

Hardanger var også en gang et statussymbol, men det var visst for lenge siden.

Statsministerboligen kostet en tredjedels milliard. Inkludert snøhettas "fjellbekk", der vannet kanskje symbolskt er lagt i rør ... Men så er jo Statsministeren viktig, da.

Strømnettet bygges allerede ut for våre penger, det er helt gratis for de som tjener penger på strøm. Selv om de eier nettet, ikke vi. Alikevel vil man helst spare i Hardanger, fordi pengene allerede er brukt opp på kabler til utlandet.

Penger er rare.

Oslofolk skaper også mer penger enn andre. For de har flere advokater, It-folk og finansfolk. Og alt slikt er blitt veldig viktig. Selv om ingen hverken kan spise eller bygge noe av penger eller lover. Og det er vel arbeidet gjort på datamaskiner som er viktig, ikke datamaskinens vaktmestre. Selv om vaktmestre selvsagt er viktige. Men skolene må dele på dem, selv om deres vaktmestre ikke tjener like bra som de viktigste vaktmestrene - men alikevel har skolens vaktmestre fått ansvar også for kommunale leiligheter, barnehager, og omsorgsboliger på kjøpet. Får kommunene dårligere råd, kan de sikkert tømme bosset også. Så kan ihvertfall de viktige folkene få enda mer betalt.

Penger ER rare.

lørdag, august 14, 2010

This is propaganda ...

Norge har minst skatt i Norden og er ellers på gjennomsnittet i Europa. Og vi vet alle at det er sterke krefter som ønsker å øke skattene. Derfor blir det viktig å fortelle oss at skatteøkning er helt fair og på sin plass.

Samlede skatter og avgifter som andel av samlet verdiskapning ligger rett under 40 prosent i de 15 vestlige EU-landene. I Norge ligger det rett over 40 prosent.

Men denne propagandaen har sin svakhet. Norge har en vesentlig verdiskapning i oljå. Denne verdiskapningen fordeles meget ujevnt over befolkningen, der enkelte vasser i penger, mens andre sliter med det høye utgiftsnivået som denne rikdommen faktisk skaper. Norge går imidlertid snart 100 milliarder i UNDERSKUDD på budsjettbalansen. Dette er penger som må tas fra oljefondet (eller tas opp i lån) og skaper automatisk økning i pengemengden = inflasjon.

Det vil derfor være direkte umoralsk å:

a) innføre nye regressive skatter som øker byrden for de som IKKE tar del i pengedrysset fra olje- og kapitalinntekter.

b) øke presset på næringsliv som heller ikke får samme pengedryss og som konkurrerer med andre på pris (det gjelder også bønder).

Å skvise økonomien nå er det samme som å skape større forskjeller, og radere ut enda mer av den reelle verdiskapningen i Norge. Oljå skaper mest papirpenger. Det kan komme som et sjokk på økonomer, men dette er IKKE reelle verdier selv om det gir oss muligheten til å kjøpe verdier - på bekostning av en sunn økonomi. Oljå er et sukkersjokk - deilig, kortvarig, og usunt.

Hadde politikerne håndtert oljå slik de påstod at de skulle på 70 tallet - holde skattene nede, investere i infrastruktur - så hadde vi vært i en helt annen situasjon. Nå står vi imidlertid overfor en kommende krise. Selv om staten skulle innføre 100% skatt kan denne krisen ikke løses. Å pisse i buksa holder oss nok varme i et par stortingsperioder til - men festen er forbi. Nå bør vi heller konsentrere oss om å få ut fallskjermen.

Og til alle denne gangen - ikke bare de som har hatt mest i utgangspunktet.

Tillegg:

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sa i et foredrag i 2002:

Men, når konsekvensene for næringsstrukturen av handlingsregelen blir synlig, er det ikke gitt at alle vil være like begeistret. Er vi samtidig i en situasjon med en sterk valutakurs, kan det bli framført ønsker om at pengepolitikken skal motvirke en sterk kronekurs, selv om vi er på plass i forhold til inflasjonsmålet. Det verken kan eller skal pengepolitikken gjøre. Pengepolitikkens oppgave er å bidra til lav og stabil inflasjon. Å sette ned renten for å svekke kronen, og dermed sette inflasjonsmålet i fare, ville bety at vi ikke gjorde jobben vår. Det ville heller ikke endre det omstillingsbehov som den økte bruken av oljeinntektene innebærer, men bare øke kostnadene ved den.

Omstillingsbehov og konsekvenser. Noe regjeringen vil utsette ved å dra inn mer kjøpekraft samtidig som de pøser inn oljemilliarder, mer kjøpekraft for de utvalgte, for å unngå å omstille og for å utsette konsekvensene. De som omstiller fordi politikerne ikke gjør det er konkurranseutsatt industri og næringer. Omstillingen består stort sett i å miste økonomisk bærekraft, noe som fører til nedleggelse eller utflagging.

Realitycheck: handlingsregelen betyr at budsjettunderskuddet alltid tilsvarer avkastningen på oljefondet, som alltid stiger år for år så lenge vi putter mer penger inn i det fra oljå. Konsekvensene er stadig økende overforbruk av ressurser basert på økende import, vekst i det offentlige, og stadig svekkelse av norsk varig og reell verdiproduksjon.

torsdag, august 12, 2010

Sniknedleggelse av allemannsretten

Kompromissløse meninger har tidligere tatt opp den sniknedleggelsen av allemannsretten som foregår i Norge. Et eksempel er at skiløyper lages i populære turområder, slik at noen kan påberope seg "eiendomsrett - ikke over naturen, men over sporene - som i praksis blir det samme. Et annet eksempel er tilstandene rundt Prekestolen, der private parkeringsplasser er bygget ut, alle eksisterende alternativer blokkert med kjetting, og der noen i praksis "eier" tilgangsretten til platået.

Et tredje eksempel er selvsagt Nordkapp, der det koster 350 kroner å ta seg inn på selve området. Men her handler det ikke om pris, men om prinsipp.

Argumenter som brukes er at ingen regler brytes og at store summer er brukt for å tilby fasiliteter.

At ingen regler brytes er selvsagt. Regelverket tilpasses alltid den til enhver tid sterkeste kapitalmakt. Det er ingen nyhet. Men heller ikke et godt argument i seg selv.

At det er investert mye penger er forstått, men her glemmes prinsippet om at det er greit å tilby en vare eller tjeneste, noe helt annet å påtvinge denne varen eller tjenesten. I kapitalismen finnes også begrepet feilinvesteringer. Ved å tvinge kundene til å velge en vare fjernes denne risikoen. Det er i seg selv et brudd på frie markeder. Beklageligvis har kapitalismen i full forståelse med myndighetene i lang tid presset igjennom prinsippet om særrettigheter. Dette er selvsagt et tilbakefall til føydalismen. Kort fortalt dreier det seg om at myndighetene deler ut særrettigheter til noen få, samtidig som dette selvsagt skaper et press for å sikre seg slike særrettigheter. Systemet er selvforsterkende.

Systemet er også anti-liberalt, skaper større sosiale forskjeller, og er en gavepakke til turbo-kapitalister som heller tjener sine penger med makt enn ved fri konkurranse.

Systemet er også kommet for å bli. For velgerne er ikke opptatt av slike problemer. Vi tåler alltid godt den urett som rammer andre, og vi er generellt ikke opptatt av at vårt representative demokrati er degenerert til et føydalsamfunn. Slik frosken blir kokt i gryta hvis varmen kommer gradvis, sitter vi også musestille og lar alt skje.

Allemannsretten vil stadig bli svekket, fordi alle populære utfartsmål etterhvert vil bli de facto eid og kontrollert av moderne baroner, grever og annen landadel.

Tillegg: Prinsippet om allemannsretten (om ikke nødvendigvis loven som sådan) brytes vel også faktisk i bomringene. Synspunkter?

onsdag, august 11, 2010

Monstermaster revisited

Debatten om monstermaster er grei å ta. Kompromissløse meninger mener det ikke finnes mange argumenter for at en regjering som kaller seg grønn skal være for slikt. Kompromissløse meninger mener også at det i petrostaten Norge ikke finnes gode argumenter for å spare på utbygging av infrastruktur generellt. Vi kan ikke bare spa milliardene ut i utbygging av oljefelt eller trykke de inn i "pensjonsfondet".

En annen debatt er imidlertid kanskje like interessant. Dette handler jo om en absolutt inkompetent samfunnsplanlegging der kraftkrevende industri på Karmøy og Husnes pluss Trollfeltet har blitt akseptert uten at en har lagt til rette for tilfredstillende kraftoverføringer og kapasitet i utgangspunktet. Så fremstiller man det som om det er Bergen som har energimanko.

Selv om dette siste skulle være tilfelle, er det uansett en situasjon som kunne vært forutsett - og burde vært forutsett. Stoltenbergs forsikringer om at man måtte arbeide raskt for å forhindre katastrofe og mørklegging av Bergen er det samme som å innrømme at Norge ikke har kompetent energiplanlegging. Hardt å innrømme for et parti som har vært sterkt med på nettopp slik (manglende) planlegging.

Selv om vi betaler nettleie i dyre dommer i dette landet er altså planleggingen og utbyggingen av nettet katastrofalt dårlig. Eller kanskje vurdert som bra - for energileverandørene? Er det høyere priser man er ute etter? Jevnfør situasjonen med for lite kraftoverføring til midt-norge.


Energisituasjonen i Norge er ikke planlagt med hensyn til en sikker og god leveringssituasjon, men snarere med hensyn til fortjeneste for statskapitalismen. Det er en skandale.

mandag, august 09, 2010

Moro med Kystpartiet


Dessverre har nå også Kystpartiet falt i den store fornekterfellen. Jeg sier dessverre både fordi det selvsagt er synd at forskrudde politiske miljøer ønsker å fremskynde global oppvarming, men også fordi jeg personlig har hatt endel sympati med deler av partiets politikk. Dessuten har jeg vært av den oppfatning at bare en vesentlig styrking av småpartiene kan føre til en annen politikk i Norge. Alle de etablerte koker suppe på den samme spikeren og fremmer stort sett egne interesser.

Kystpartiet er kuppet av Klimarealistene og har mistet all troverdighet. Les følgende sørgelige resolusjon.

Hovedsaklig bygger de sin klimapolitikk på "Climategate". Uten å ha fått med seg at dette egentlig burde vært "Fornektergate" (deniergate). Fornektertullingenes åpenbare teknikk med å ta utsagn ut av sin sammenheng og tillegge disse utsagnene en egen tolkning basert på enten inkompetanse eller ren ondskap - sannsynligvis det siste) er grundig avslørt - også her på Kompromissløse meninger.

Jeg oppsummerer alikevel kort:

"Ditt ord er et reelt løft for meg i øyeblikket, sier Briffa. "Jeg fant meg selv i å betvile hele prosessen og blir ofte frustrert over den formelle måten ting måtte gjøres ... Jeg prøvde hardt å balansere behovene til vitenskap og IPCC, som ikke alltid var den samme."

Briffa er i en epost til Michael Mann frustrert over den formelle prosessen for å "komme med" i IPCC's rapporter. Dette er grunnlaget, og det er kjent at Briffa/Jones hadde laget en versjon av "hockeystick" kurven som ble forkastet fordi IPCC istedet valgte å satse på Michael Manns versjon. Det er imidlertid ingenting i denne uttalelsen som tyder på at Briffa mener IPCC bedriver falsknerier. Han er frustrert over IPCC's formaliteter. Mener Kystpartiet i likhet med Klimarealistene og andre tullinger at IPCC skal være uformelle?

Hvilken graf som var mest korrekt er vanskelig å si. Poenget er at dette avhenger av kvaliteten på dataene. Nyere og mer nøyaktige data har imidlertid vist at hovedtrekkene i Manns kurve uansett er korrekte, og at den på en god måte viste trenden i utviklingen på et tidlig tidspunkt i klimaforskningen.

Ingen bruker Manns kurve idag (bortsett fra fornekterne), fordi vitenskapen er i konstant evolusjon. Manns konklusjoner står imidlertid fast, og nyere data viser til alt overmål med enda større sikkerhet at vi står overfor global oppvarming. Hockeykurven er imidlertid på langt nær eneste bevis for menneskeskapt global oppvarming, og teorien ville vært mer enn tilstrekkelig understøttet uten denne.

"Jeg har nettopp fullført Mike’s [Michael Mann] triks om å legge inn de virkelige temperaturene til hver serie for de siste 20 årene (dvs. fra 1981 og utover), og fra 1961 for Keith’s for å skjule nedgangen."

Skjule nedgangen (hide the decline) - dette har lenge vært kjent at dreier seg om å TA UT et datasett basert på treringsdata som var i strid med mer korrekte direkte målinger med termometre. Treringsdata er indirekte målinger (proxy) og må SELVSAGT vike når det finnes mer direkte og mer nøyaktige data. Noe annet ville vært pur idioti. Det dreier seg derfor IKKE om en nedgang i temperatur i "virkelighetens verden", men om et datasett som ble diskreditert. Hvem tar med data som man vet er feil? Kystpartiet? Klimarealistene?

"Faktum er at vi ikke kan gjøre rede for mangelen på oppvarmingen i øyeblikket og det er en tragedie at vi ikke kan det."

Her snakker Kevin Trenberth om det faktum at modellene ikke kan gjøre skikkelig rede for hvor varmen blir av i systemet. Saken er at ved hjelp av satelitter er det målt at innstrålet varme til jorden er større enn utstrålet, med andre ord, jorden må varmes opp. Vi vet da sikkert hvor mye energi som er i jordens system. Den målte luftemperaturen (som faktisk steg) var ikke høy "nok" ifølge modellene. Man antok at noe varme var gått inn i havet uten at det var registrert gjennom målinger, men kunne ikke bevise dette. Uttalelsen er imidlertid tatt helt ut av sin sammenheng og som vanlig tolket av klimatullingene på verst tenkelige måte - mangel på oppvarming betyr mangel på global oppvarming, ikke sant?

Feil. Det var aldri snakk om mangel på stigende temperatur, det var snakk om at temperaturen i luften burde steget mer enn den gjorde. Saken er grundig belyst i den publikasjon Trenbert opprinnelig snakket om, An imperative for climate change planning: tracking Earth's global energy (Trenberth 2009). Her går det klart frem at den globale trenden uten tvil er mot stigende temperatur. I samme studie går det også klart frem at innstrålingen fra solen lenge har vært fallende. Til tross for dette steg temperaturen, en naturlig konsekvens av at utstrålingen av varme fra jordens atmosfære var blitt redusert
mer enn solens variasjon (eneste mulige forklaring er økning i klimagasser). Beviset for at antropogen global oppvarming gjør seg gjeldende er med andre ord tilstede i fullt monn.

Interessant nok publiserte von Schuckmann (2009) data kort tid etter Trenberth som inkorporerte data fra ARGO målestasjoner (som målte havets temperatur ned til 2000 meter). Disse dataene fikk regnskapet til å gå opp med satelittdataene.

Klimatullingene snakker også om medieval warm period - og de har rett i at den ikke er tatt med i Michael Manns opprinnelige kurve - disse dataene var da ikke fullstendige. Imidlertid er data fra denne perioden tatt med i alle nyere versjoner - og det interessante er at konklusjonen til den første Mann-kurven fremdeles står ved lag. Men selv om det ikke hadde vært slik ville det bare vært snakk om vitenskapelig evolusjon (med andre ord ikke juks). Uansett viser de nyeste datasettene med enda større klarhet enn før at vi er inne i en rask global oppvarming. (Det er sannsynligvis årsaken til at fornekterne ennå klamrer seg fast til Mann's kurve, fordi den er "feil").

Kystpartiet viser så til Christopher Monckton, som er en av disse kvasivitenskapelige lobbyister som gjentar samme sprøyt som resten av fornektergjengen og gjentatte ganger er tatt for å fremstille data i sine foredrag som han ikke kan - eller vil - opplyse hvor han har fra. I tillegg mener han at datasimuleringer er "guesswork" og at bare satelittmålinger kan gi korrekte resultater. Dessverre for Monckton er satelittmålinger idag det beste bevisgrunnlaget for menneskeskapt global oppvarming, både ved å bevise at temperaturen virkelig stiger, og ved å gi data som viser at nettopp CO2 holder energi (varme) tilbake i atmosfæren.

Sjakk matt, med andre ord.

Men ekte fornektere lar ikke virkeligheten stå i veien for en god fornektelse - så nye argumenter hentes frem ved behov. Eller resirkuleres - fordi de færreste følger nøye nok med på vitenskapen til å avsløre alle bløffene, og noen er rett og slett mest interessert i å høre det de ønsker høre. Det er uheldigvis limet i mange politiske partier og pressgrupper.

Kystpartiet viser så at de er reneste konspirasjonsfanatikere. Om Mexicokonferansen COP16) skriver de:

I denne traktaten står det på side 18 at de skal sette opp en global regjering som har makt over landene som skriver under.

Det må være derfor politikerne aldri blir enige. Jadda - bare vent til noen kjekke karer i hvit frakk kommer. Alt går så fint så. Politikerne skal endelig få all den makt de ønsker ... men klarer ikke å bli enige om noe som helst??? Joda, her er beviset vi har ventet på. (Ironi) I virkelighetens verden derimot - så er det jo slik at internasjonale avtaler nødvendigvis må gjøres bindene, det er det man snakker om. Slike avtaler har vi mange av allerede. Uansett - "denne traktaten" skriver selvsagt ikke noe om en global regjering. Fornekterne har ikke engang skjønt at:

a) Andre kan sjekke når de lyver

b) Hadde agendaen vært å snikinnføre en ny global regjering ville ingen skrevet det i et offentlig dokument anyway

Duh ...

Kystpartiet har altså havnet totalt i klørne på fornekterne, og har ikke en tøddel av troverdighet igjen for andre enn tullinger. Det er synd, fordi jeg ønsker faktisk at minipartier skal kunne komme inn i norsk politikk på en seriøs måte. Med dette har Kystpartiet beseglet sin skjebne, de vil forbli et bygdetullingparti. Greit nok.

Kystpartiet skriver: Kystpartiet ber alle gå inn for å utforske dette selv.

Dette er en god oppfordring.

Men så skriver de: Alt dere trenger å gjøre er å skrive inn "Climate Gate" i google, og trykke på "Nyheter" knappen. Da finner man 862 nyhetsartikler om dette temaet. Søk så "Global warming scam" dette gir 1451 resultater. "Global warming fraud" gir 1435 treff.

Og så har de bevist en gang for alle at de ikke forstår å være kildekritiske. Ja, det finnes et utall av fornektersider, løst prat og propaganda på internett. Det er imidlertid ikke slik at alt som står på internett automatisk er sant. Ønsker man kunnskap om global oppvarming så leter man selvsagt ikke hos "iloveco2.org", Climaterealists eller hos andre høyreekstreme oljelobbyfinansierte propagandasider. Nei, ønsker man kunnskap leser man hva NOAA, NASA, Nature, Scientific American, New Scientist, etc skriver. Har man vett velger man å være kildekritisk og går for anerkjente kilder (en tapt ferdighet i internettalderen?). Så finner man at bevisene for menneskeskapt global oppvarming er overveldende, og at argumentene fra fornekterne er - nettopp fornektelse av virkeligheten.

Alternativet er selvsagt å heller søke understøttelse for egne forutinntatte holdninger. Slik som resten av bygdetullingene i Kystpartiet og Klimarealistene og andre inkompetente fornektere.

søndag, august 08, 2010

Bevar nettet!


Google er i ferd med å gjøre en avtale med Verizon som vil bryte nettnøytraliteten i deler av verden.

En angrep på nettet et sted vil føre til nye angrep av big business som ønsker å kontrollere nettilgangen overalt.

Hvorfor er dette galt? Fordi det vil være som å tillate private korporasjoner å eie felles infrastruktur, for eksempel veier. Tenk deg om noen kunne velge hvem som skulle få kjøre på veien og til hvilken pris. Infrastruktur kan med fordel bygges og driftes av private, men vil raskt gi monopol og kontroll langt ut over eierinteressene når det åpnes for at infrastruktur også skal kunne kontrolleres fullt ut av kapitalinteresser.

Infrastruktur bør bygges og vedlikeholdes på oppdrag fra felleskapet, og en stat, kommune, eller lokalsamfunn som selger sin egen infrastruktur selger i virkeligheten sin egen frihet!

Google og Verizon ønsker, som mange før, å kontrollere HVEM som skal prioriteres på nettet. Kommersiellt kan dette åpne for enorme inntekter, da "alle" selvsagt ønsker å være tilgjengelige.

Internett blir da styrt av penger og er et reklamemarked mer enn et kommunikasjonsnettverk! Som brukere av internett er det viktig å påpeke at VI også representerer økonomiske interesser - vi betaler for tilgang til nettet - ikke for de stedene big business ønsker at vi skal styres hen.

Redd nettet - skriv under på oppropet. Eller våkne opp til en ny verden i en ikke så fjern fremtid og finn ut at internett er styrt av kapitalen.

From the beginning, the Internet has been a level playing field that
allows everyone to connect to one another and the world of content
available online -- whether it's ABC News or your cousin's
wedding video. There's only one Internet, and it shouldn't
matter who your provider is or whether you're logging on from home or
your cell phone.

This deal will change all of that, allowing Google and Verizon to pick
what websites you can see over others. The result couldn't be bleaker
for the future of the Internet and for free speech and independent
voices online.

lørdag, august 07, 2010

Vi må ha landbruk

Russland stanser eksport av hvete og prisene på verdensmarkedet går opp.

Dette dreier seg om et mindre avvik på grunn av tørke og høyere temperaturer.

Hvis slike forhold skulle oppstå i større deler av verden, eller det skulle oppstå omfattende krig som begrenser verdenshandel eller ødelegger avlinger, så er alle land som er avhengige av import av matvarer ille ute. I beste fall må matvarer kjøpes til ågerpriser, i verste fall oppstår det sult og nød.

Norge er et av de land som har opplevd dette tidligere. Allerede under Napoleonskrigene oppstod det matmangel og sult fordi vi ble utsatt for blokade. Under annen verdenskrig var det landbruket og økt "matauk" som reddet oss fra underernæring og direkte sult.

Men dette har mange idag glemt. Det er som om vi er barn som tror maten kommer fra butikken.

Landbruk er en viktig del av vårt eksistensgrunnlag. Å tenke kortsiktig for å spare penger er ikke altid lurt. Jeg står fremdeles fast på at landbruket er viktigere enn forsvaret fordi vi uten landbruk vil bli tvunget til å overgi oss umiddelbart i enhver større krigssituasjon i våre nærområder. Landbruksstøtten er derfor å regne som en sikring, ikke en utgift.

I tillegg kan nevnes at årsaken til at landbruket ikke er konkurransedyktig på pris ikke skyldes noen form for inkompetanse hos bøndene, men den generelle økonomiske utvikling - som er politisk styrt. Eller vanstyrt.

Eventuell krig er altså ikke eneste årsak til å ønske å ha en robust matproduksjon. Ettersom klimaforandringer nødvendigvis vil påvirke matproduksjon i verden (hele USAs kornproduksjon vil være truet innen hundre år), blir det i fremtiden viktigere enn noensinne å sikre matproduksjon.

Istedet for å ta inn over seg slike ubehagelige sannheter er imidlertid våre folkevalgte mest opptatt av å bygge kraftlinjer gjennom våre vakreste naturområder for å sikre strømforsyning til oljeindustrien.

Vi er som barn som tror mat kommer fra butikken.

torsdag, august 05, 2010

Kriminelle på internett

Max Manus filmen ble ulovlig lagt ut på nett, og synderen er nå tatt.

Her handler det om at kriminelle handlinger selvsagt må kunne etterforskes også på internett. Det er jo tidenes misforståelse å tro at internett skal være en frisone for kriminalitet. Jeg tror det er de som tenker slik som ikke henger med i den teknologiske utviklingen. Spillereglene må selvsagt tilpasses teknologien, ikke omvendt.

Det har hele tiden vært mulig å identifisere ip adressen og dermed komme videre med etterforskningen, og denne saken viser at kriminalitet via internett faktisk kan kontrolleres uten å ty til alminnelig overvåking. Det er den viktigste lærdommen i denne saken.

tirsdag, august 03, 2010

Mer moro med klimarealistene


Per Engene, Klimarealist og "en som ikke tror på" global oppvarming, har lest fornekternes nyeste "fad" fra USA, fornektelsens hjemland. Argumentene imot global oppvarming er mer eller mindre tapt, men istedet for å justere virkelighetsoppfattelsen, tyr man nå til et nytt argument. Global oppvarming er irrelevant, fordi vi egentlig snart får en ny istid.

Dette er interessant fra et rent psykologisk synspunkt, fordi ifølge Freud er fornektelse en forsvarsmekanisme mot ubehagelige sannheter. Det finnes tre typer fornektelse,

Simpel fornektelse: Å benekte en sannhet fullstendig.

Minimalisering: Å innrømme en sannhet, men minimere dens betydning.

Projeksjon: Å innrømme en sannhet og dens konsekvens, men å benekte ansvar.

Alle tre typer benektelse er registrert hos fornekterne av menneskeskapt global oppvarming. Og deres retorikk er nå basert på at: Global oppvarming skjer ikke - men om det skjer, er det en naturlig oppvarming - men egentlig går vi mot en istid.

Forvirret? Javisst. Og det er selvsagt en konsekvens av at fornekterne har fornektet fakta i lang tid, og ikke er psykologisk i stand til å faktisk forandre standpunkt. De er bundet til kognitiv dissonans, fordi de rett og slett ikke klarer å balansere fakta med overbevisning.

Ok - alt dette er greit. Men går vi virkelig mot en ny istid? Ja, med 100% sikkerhet, fordi jorden undergår periodevise istider. Ironisk nok er dette fordi jordens klima faktisk er meget sårbart for pådriv ("forcing"), relativt små avvik i bane og helningsvinkel har stor effekt. Slike effekter påvirkes og forsterkes av naturlige utslipp av CO2 som vekselvis tas opp eller gasses ut fra havet avhengig av temperatur. Nettopp på grunn av denne sårbarheten for pådriv er utslipp av CO2 fra menneskelig forbruk av fossile kilder også i stand til å påvirke klimaet kraftig.

Men bør vi overse global oppvarming og heller konsentrere oss om å bekymre oss for en ny istid? Engene nevner kaldere sol - det er korrekt, men er en kortvarig effekt og del av en godt kjent sykel. Det interessante er at til tross for dette er gjennomsnittstemperaturen på vei opp - noe som beviser CO2 indusert global oppvarming!

Engene mener også at istider kommer brått, og at : "Vår mellomistid er statistisk sett på overtid med om lag 700 år." Morsomt nok tror fornekterne ikke ellers på hverken vitenskap eller statistikk, men det er forsåvidt irrelevant. Det relevante er at moderne forståelse av istider og Milankovitch-syklene tilsier at vår nåværende epoke vil vare i mellom 10 000 og 50 000 år. At vi er 700 år på etterskudd er uansett feil - det er basert på at vi tidligere trodde at forrige istid varte i 10 000 år, det har imidlertid lenge vært kjent at den i virkeligheten varte i nærmere 20 000 år. Det er til alt overmål en misforståelse at alle de naturlige klimasyklene er like lange.

En naturlig trussel som ligger flere tusen år inn i fremtiden er nødvendigvis ikke noe vi bør bekymre oss for ennå - og ikke noe som vil påvirke den globale katastrofe som en fullstendig løpsk drivhuseffekt vil påføre oss i en tidsramme på noen få hundre år (alvorlige effekter vil imidlertid bli opplevd allerede innen 2100). Teoretisk sett kan menneskeheten være utryddet - eller sterkt svekket - lenge før vi får en ny istid.

Så til fornekternes aller siste strå - det høres logisk ut at global oppvarming kan oppveie effekten av en istid. Som vi har sett sammenfaller dette ikke i tid, enda verre - om 10 til 50 000 år vil mesteparten av den CO2 som vi nå slipper ut være avsatt som karbonater i havet og istiden vil komme uhindret. Teoretisk sett kunne vi ha motvirket en istid ved å slippe ut CO2 fra fossilenergi når den tid kommer , men mye tyder på at vi vil ha brukt opp fossile kilder lenge før den tid.

Dessuten viser vi få tegn til å ønske å overleve som art etter fossilæraen - foreløpig.