torsdag, august 12, 2010

Sniknedleggelse av allemannsretten

Kompromissløse meninger har tidligere tatt opp den sniknedleggelsen av allemannsretten som foregår i Norge. Et eksempel er at skiløyper lages i populære turområder, slik at noen kan påberope seg "eiendomsrett - ikke over naturen, men over sporene - som i praksis blir det samme. Et annet eksempel er tilstandene rundt Prekestolen, der private parkeringsplasser er bygget ut, alle eksisterende alternativer blokkert med kjetting, og der noen i praksis "eier" tilgangsretten til platået.

Et tredje eksempel er selvsagt Nordkapp, der det koster 350 kroner å ta seg inn på selve området. Men her handler det ikke om pris, men om prinsipp.

Argumenter som brukes er at ingen regler brytes og at store summer er brukt for å tilby fasiliteter.

At ingen regler brytes er selvsagt. Regelverket tilpasses alltid den til enhver tid sterkeste kapitalmakt. Det er ingen nyhet. Men heller ikke et godt argument i seg selv.

At det er investert mye penger er forstått, men her glemmes prinsippet om at det er greit å tilby en vare eller tjeneste, noe helt annet å påtvinge denne varen eller tjenesten. I kapitalismen finnes også begrepet feilinvesteringer. Ved å tvinge kundene til å velge en vare fjernes denne risikoen. Det er i seg selv et brudd på frie markeder. Beklageligvis har kapitalismen i full forståelse med myndighetene i lang tid presset igjennom prinsippet om særrettigheter. Dette er selvsagt et tilbakefall til føydalismen. Kort fortalt dreier det seg om at myndighetene deler ut særrettigheter til noen få, samtidig som dette selvsagt skaper et press for å sikre seg slike særrettigheter. Systemet er selvforsterkende.

Systemet er også anti-liberalt, skaper større sosiale forskjeller, og er en gavepakke til turbo-kapitalister som heller tjener sine penger med makt enn ved fri konkurranse.

Systemet er også kommet for å bli. For velgerne er ikke opptatt av slike problemer. Vi tåler alltid godt den urett som rammer andre, og vi er generellt ikke opptatt av at vårt representative demokrati er degenerert til et føydalsamfunn. Slik frosken blir kokt i gryta hvis varmen kommer gradvis, sitter vi også musestille og lar alt skje.

Allemannsretten vil stadig bli svekket, fordi alle populære utfartsmål etterhvert vil bli de facto eid og kontrollert av moderne baroner, grever og annen landadel.

Tillegg: Prinsippet om allemannsretten (om ikke nødvendigvis loven som sådan) brytes vel også faktisk i bomringene. Synspunkter?

6 kommentarer:

Geir sa...

Du tar feil. Det er en del velgere som bryr seg, men demokratiet er i krise, og folk merker at stemmen man gir ikke har allverdens betydning.
Uansett hvor høyt man roper, overdøves stemmene av kapital og media, som går hånd i hånd på veien mot den moralske død.

Helge Samuelsen sa...

Geir,

Joda, jeg tar selvkritikk på å ta alle under en kam. Det var en vanlig hyperbol. Men så er systemet uansett slik at et mindretall ikke har den minste betydning.

Men mindretallet roper uansett ikke høyt nok etter min mening.

Knut Sparhell sa...

Parkering av bil har da ingen ting med "allemannsrett" til naturen å gjøre. Noen har opparbeidet en parkeringsplass, kommunen eller private, og de må ta få ta seg betalt for utleie av grunn for hensetting av bil. Ellers får man ta bussen/taxi og gå noen meter.

Jeg er enig i at mye natur faktisk er vanskelig tilgjengelig, men ville gladelig betalt for bilen min, om det var opparbeidet plass der jeg kunne sette den.

Det er for lite slike plasser, for lite investeringer i P-plasser der folk vil ut i naturen.

Men man får betale for det man bruker, ikke for å gå i naturen, men for den grunn man okkuperer. Skulle bare mangle!

Helge Samuelsen sa...

Knut,

Jeg har vansker med å forstå din logikk, dessverre. Hvis et sted ligger avsides og de fleste kommer med bil og noen har fått absolutt monopol på å ta ågerpriser på parkering, så har de samtidig i prinsippet fått tillatelse til å kontrollere tilgangen til et område.

Å si at turister eller lokale skal ta bussen eller taxi blir litt for enkelt. Vet du hvor få drosjer som finnes i Strand og hvor dårlig busstilbudet er?

Joda, du kan jo gå hele veien. Hvis du parkerer et annet sted mer eller mindre ulovlig. Har du sett bakkene opp mot Prekestolhytta? Vi snakker om flere kilometer. Men det er lite relevant fordi nesten ingen makter å gå de ekstra kilometrene på asfalt, spesiellt om sommeren.

Det er også slik at det i enden av veien her finnes flere stier, inkludert et fint vann som før var mye brukt av lokalbefolkningen. Nå sluses altså alt inn i monopoliserte og rådyre parkeringsplasser. Og ja, det fantes plasser å stille bilen før. Gratis. Dette ordnet kommunen greit. Det er en grunn til at vi allerede betaler skatter og avgifter.

Dette handler ikke om å lage parkeringsplasser og betale for det, dette handler om å skape en monopolsituasjon og så la private tjene gode penger. Dette handler om business basert på monopol.

Du ser ikke problemet med at private aktører skal få monopol over samfunnets infrastruktur?

Denne argumenteringen din får meg til å tenke på de som setter opp ulovlige gjerder i strandsonen men sier at de egentlig ikke hindrer noen. Du kan jo bare svømme rundt.

Allemannsretten er null verdt hvis vi får amerikanske tilstander der noen til slutt eier eller kontrollerer alle reelle muligheter for ferdsel.

Beklager et langt svar :P Men jeg må komme med et tilsvarende eksempel. På Solastranden ved Stavanger har vi fine forhold med gode parkeringsmuligheter. Der ligger også et hotell. Får de samme ide som Prekestolhytta og får gjennomslag for dette, så kunne de også sluse alle inn på sin private parkeringsplass og tjene gode penger. Er det slik vi vil ha det? Vel, du er tydeligvis såre fornøyd, men jeg synes det er noe perverst hvis slike forhold blir normen.

Jorunn sa...

Det er mye veps her i år. De forsøker å suge ut alt søtt der de finner det.Dette forsøker kapitalistene også,og slik skal det være. Problemet er at det virker som om det oppstår kameraderi mellom dem og politikerne i kommunene - i dag deg,neste dag meg.
Kunne det være mulig å få et av partiene til å gå inn for at kommunen bygger nye,gratis parkeringsplasser i området?

Helge Samuelsen sa...

Jorunn, nettopp. Hele systemet oppfordrer til kameraderi fordi når særfordeler er akseptert og deles ut, så oppstår den moderne versjon av føydalismen. Politikere og kapitalister oppfører seg som landadel. Politikere ønsker jo å stimulere næringslivet, fordi det genererer skatteinntekter. På den måten får kommunen automatisk sin del av de 60 kronene det koster å parkere i prekestolområdet.

Jeg ser derfor ingen mulighet til at denne lokale saken kan løses. Forretningskonseptet er basert på at det er investert store summer i parkeringsplasser og parkeringsautomater. Man argumenterer for at annen parkering skaper kaos og har sperret av med kjetting langs veien. Til og med lensmannen er ute etter de som parkerer utenfor de godkjente private parkeringsplassene.

Og dette ER et brudd på allemannsretten, som sier: "Det er også tillatt å parkere på offentlig veg i utmark dersom det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe.")

Nei. Kommunen har valgt side. Pengene rår, og prinsipper må vike. Allemannsretten blir i praksis opprettholdt bare der den ikke kommer i økonomisk konflikt med kapitalister eller myndigheter.