mandag, august 09, 2010

Moro med Kystpartiet


Dessverre har nå også Kystpartiet falt i den store fornekterfellen. Jeg sier dessverre både fordi det selvsagt er synd at forskrudde politiske miljøer ønsker å fremskynde global oppvarming, men også fordi jeg personlig har hatt endel sympati med deler av partiets politikk. Dessuten har jeg vært av den oppfatning at bare en vesentlig styrking av småpartiene kan føre til en annen politikk i Norge. Alle de etablerte koker suppe på den samme spikeren og fremmer stort sett egne interesser.

Kystpartiet er kuppet av Klimarealistene og har mistet all troverdighet. Les følgende sørgelige resolusjon.

Hovedsaklig bygger de sin klimapolitikk på "Climategate". Uten å ha fått med seg at dette egentlig burde vært "Fornektergate" (deniergate). Fornektertullingenes åpenbare teknikk med å ta utsagn ut av sin sammenheng og tillegge disse utsagnene en egen tolkning basert på enten inkompetanse eller ren ondskap - sannsynligvis det siste) er grundig avslørt - også her på Kompromissløse meninger.

Jeg oppsummerer alikevel kort:

"Ditt ord er et reelt løft for meg i øyeblikket, sier Briffa. "Jeg fant meg selv i å betvile hele prosessen og blir ofte frustrert over den formelle måten ting måtte gjøres ... Jeg prøvde hardt å balansere behovene til vitenskap og IPCC, som ikke alltid var den samme."

Briffa er i en epost til Michael Mann frustrert over den formelle prosessen for å "komme med" i IPCC's rapporter. Dette er grunnlaget, og det er kjent at Briffa/Jones hadde laget en versjon av "hockeystick" kurven som ble forkastet fordi IPCC istedet valgte å satse på Michael Manns versjon. Det er imidlertid ingenting i denne uttalelsen som tyder på at Briffa mener IPCC bedriver falsknerier. Han er frustrert over IPCC's formaliteter. Mener Kystpartiet i likhet med Klimarealistene og andre tullinger at IPCC skal være uformelle?

Hvilken graf som var mest korrekt er vanskelig å si. Poenget er at dette avhenger av kvaliteten på dataene. Nyere og mer nøyaktige data har imidlertid vist at hovedtrekkene i Manns kurve uansett er korrekte, og at den på en god måte viste trenden i utviklingen på et tidlig tidspunkt i klimaforskningen.

Ingen bruker Manns kurve idag (bortsett fra fornekterne), fordi vitenskapen er i konstant evolusjon. Manns konklusjoner står imidlertid fast, og nyere data viser til alt overmål med enda større sikkerhet at vi står overfor global oppvarming. Hockeykurven er imidlertid på langt nær eneste bevis for menneskeskapt global oppvarming, og teorien ville vært mer enn tilstrekkelig understøttet uten denne.

"Jeg har nettopp fullført Mike’s [Michael Mann] triks om å legge inn de virkelige temperaturene til hver serie for de siste 20 årene (dvs. fra 1981 og utover), og fra 1961 for Keith’s for å skjule nedgangen."

Skjule nedgangen (hide the decline) - dette har lenge vært kjent at dreier seg om å TA UT et datasett basert på treringsdata som var i strid med mer korrekte direkte målinger med termometre. Treringsdata er indirekte målinger (proxy) og må SELVSAGT vike når det finnes mer direkte og mer nøyaktige data. Noe annet ville vært pur idioti. Det dreier seg derfor IKKE om en nedgang i temperatur i "virkelighetens verden", men om et datasett som ble diskreditert. Hvem tar med data som man vet er feil? Kystpartiet? Klimarealistene?

"Faktum er at vi ikke kan gjøre rede for mangelen på oppvarmingen i øyeblikket og det er en tragedie at vi ikke kan det."

Her snakker Kevin Trenberth om det faktum at modellene ikke kan gjøre skikkelig rede for hvor varmen blir av i systemet. Saken er at ved hjelp av satelitter er det målt at innstrålet varme til jorden er større enn utstrålet, med andre ord, jorden må varmes opp. Vi vet da sikkert hvor mye energi som er i jordens system. Den målte luftemperaturen (som faktisk steg) var ikke høy "nok" ifølge modellene. Man antok at noe varme var gått inn i havet uten at det var registrert gjennom målinger, men kunne ikke bevise dette. Uttalelsen er imidlertid tatt helt ut av sin sammenheng og som vanlig tolket av klimatullingene på verst tenkelige måte - mangel på oppvarming betyr mangel på global oppvarming, ikke sant?

Feil. Det var aldri snakk om mangel på stigende temperatur, det var snakk om at temperaturen i luften burde steget mer enn den gjorde. Saken er grundig belyst i den publikasjon Trenbert opprinnelig snakket om, An imperative for climate change planning: tracking Earth's global energy (Trenberth 2009). Her går det klart frem at den globale trenden uten tvil er mot stigende temperatur. I samme studie går det også klart frem at innstrålingen fra solen lenge har vært fallende. Til tross for dette steg temperaturen, en naturlig konsekvens av at utstrålingen av varme fra jordens atmosfære var blitt redusert
mer enn solens variasjon (eneste mulige forklaring er økning i klimagasser). Beviset for at antropogen global oppvarming gjør seg gjeldende er med andre ord tilstede i fullt monn.

Interessant nok publiserte von Schuckmann (2009) data kort tid etter Trenberth som inkorporerte data fra ARGO målestasjoner (som målte havets temperatur ned til 2000 meter). Disse dataene fikk regnskapet til å gå opp med satelittdataene.

Klimatullingene snakker også om medieval warm period - og de har rett i at den ikke er tatt med i Michael Manns opprinnelige kurve - disse dataene var da ikke fullstendige. Imidlertid er data fra denne perioden tatt med i alle nyere versjoner - og det interessante er at konklusjonen til den første Mann-kurven fremdeles står ved lag. Men selv om det ikke hadde vært slik ville det bare vært snakk om vitenskapelig evolusjon (med andre ord ikke juks). Uansett viser de nyeste datasettene med enda større klarhet enn før at vi er inne i en rask global oppvarming. (Det er sannsynligvis årsaken til at fornekterne ennå klamrer seg fast til Mann's kurve, fordi den er "feil").

Kystpartiet viser så til Christopher Monckton, som er en av disse kvasivitenskapelige lobbyister som gjentar samme sprøyt som resten av fornektergjengen og gjentatte ganger er tatt for å fremstille data i sine foredrag som han ikke kan - eller vil - opplyse hvor han har fra. I tillegg mener han at datasimuleringer er "guesswork" og at bare satelittmålinger kan gi korrekte resultater. Dessverre for Monckton er satelittmålinger idag det beste bevisgrunnlaget for menneskeskapt global oppvarming, både ved å bevise at temperaturen virkelig stiger, og ved å gi data som viser at nettopp CO2 holder energi (varme) tilbake i atmosfæren.

Sjakk matt, med andre ord.

Men ekte fornektere lar ikke virkeligheten stå i veien for en god fornektelse - så nye argumenter hentes frem ved behov. Eller resirkuleres - fordi de færreste følger nøye nok med på vitenskapen til å avsløre alle bløffene, og noen er rett og slett mest interessert i å høre det de ønsker høre. Det er uheldigvis limet i mange politiske partier og pressgrupper.

Kystpartiet viser så at de er reneste konspirasjonsfanatikere. Om Mexicokonferansen COP16) skriver de:

I denne traktaten står det på side 18 at de skal sette opp en global regjering som har makt over landene som skriver under.

Det må være derfor politikerne aldri blir enige. Jadda - bare vent til noen kjekke karer i hvit frakk kommer. Alt går så fint så. Politikerne skal endelig få all den makt de ønsker ... men klarer ikke å bli enige om noe som helst??? Joda, her er beviset vi har ventet på. (Ironi) I virkelighetens verden derimot - så er det jo slik at internasjonale avtaler nødvendigvis må gjøres bindene, det er det man snakker om. Slike avtaler har vi mange av allerede. Uansett - "denne traktaten" skriver selvsagt ikke noe om en global regjering. Fornekterne har ikke engang skjønt at:

a) Andre kan sjekke når de lyver

b) Hadde agendaen vært å snikinnføre en ny global regjering ville ingen skrevet det i et offentlig dokument anyway

Duh ...

Kystpartiet har altså havnet totalt i klørne på fornekterne, og har ikke en tøddel av troverdighet igjen for andre enn tullinger. Det er synd, fordi jeg ønsker faktisk at minipartier skal kunne komme inn i norsk politikk på en seriøs måte. Med dette har Kystpartiet beseglet sin skjebne, de vil forbli et bygdetullingparti. Greit nok.

Kystpartiet skriver: Kystpartiet ber alle gå inn for å utforske dette selv.

Dette er en god oppfordring.

Men så skriver de: Alt dere trenger å gjøre er å skrive inn "Climate Gate" i google, og trykke på "Nyheter" knappen. Da finner man 862 nyhetsartikler om dette temaet. Søk så "Global warming scam" dette gir 1451 resultater. "Global warming fraud" gir 1435 treff.

Og så har de bevist en gang for alle at de ikke forstår å være kildekritiske. Ja, det finnes et utall av fornektersider, løst prat og propaganda på internett. Det er imidlertid ikke slik at alt som står på internett automatisk er sant. Ønsker man kunnskap om global oppvarming så leter man selvsagt ikke hos "iloveco2.org", Climaterealists eller hos andre høyreekstreme oljelobbyfinansierte propagandasider. Nei, ønsker man kunnskap leser man hva NOAA, NASA, Nature, Scientific American, New Scientist, etc skriver. Har man vett velger man å være kildekritisk og går for anerkjente kilder (en tapt ferdighet i internettalderen?). Så finner man at bevisene for menneskeskapt global oppvarming er overveldende, og at argumentene fra fornekterne er - nettopp fornektelse av virkeligheten.

Alternativet er selvsagt å heller søke understøttelse for egne forutinntatte holdninger. Slik som resten av bygdetullingene i Kystpartiet og Klimarealistene og andre inkompetente fornektere.

7 kommentarer:

kurt sa...

Slagfeldig debunking av fornekter-propaganda!

Fred Rune Rahm sa...

Hehe, bygdetullinger er de

Admiral_Gringo sa...

Og likevel lurer noen på hvorfor jeg drikker?
Og ser med mild forakt på menneskene?

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Takker - fornrkterne gjør jo den jobben lett :P

Fred Rune,

I ordets rette forstand.

Admiral.

Og fornekterne lurer på hvorfor jeg behandler dem med forakt og spydighet hver gang de kjører ny desinformasjon/propaganda på ABC Borger - eneste forum der de ennå er velkomne.

Skål!

Admiral_Gringo sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Admiral_Gringo sa...

En mesterlig utført nøytralisering av et lite parti med stort potensiale.

Om nøytraliseringen er gjordt i den hensikt å fremme partiets beste (antakeligvis)eller er ondsinnet kupping utenfra (tvilsomt dessverre)er forsåvidt irrelevant.

Jeg sa tidligere at Kystpartiet har alt det gode i fra FrP og ingenting av det dårlige.

Nå har Kystpartiet forskanset seg i fornekterklubben; sammen med Onar Åm og Siv Jensen und so weiter.

Og hva skjer nå?

De Grønne?

Who gives a damn?

Helge Samuelsen sa...

Dessverre klarer jeg ikke engang å synes synd på de oppmøtte på landsmøtet. På Sola strand hotell var det visstnok at galskapen ble presentert. Argumentene er syltynne. Lette å tilbakevise. Og desperate.

Dog - jeg tror Klimarealistene trodde de gjorde et kupp. De har jo fått foten skikkelig inn med sine i Kystpartiet. FrP er jo ikke i nærheten av å tørre å si at agw ikke eksisterer. De bare snakker slik at partiets mindre begavede tror det er det de egentlig mener. Dog har de selvsagt ikke tenkt å gjøre noe med saken!

Effekten av denne utviklingen for Kystpartiet er vel at de forsegler sin skjebne som et parti for mindre begavede.

Synd. Jeg hadde faktisk håpet på noe bedre fra dette partiet.