mandag, august 23, 2010

Nullutslipp gir ikke avgiftsfrihet

SV har tydeligvis ikke forstått at dette samfunnet er tuftet på avgifter. De lever ennå i den villfarelse at Ap ønsker eller kan gi avgiftsfrihet for miljøvennlige alternativer.

Det kan de ikke.

Den økonomiske politikken er nemlig tuftet på at absolutt alt skal avgiftsbelegges opptil flere ganger. Vi har malt oss inn i et Keynesiansk hjørne rett og slett fordi all økonomisk politikk går på økt vekst - penger som gjeld - og ønsket inflasjon.

Det er UMULIG - selv i SV's Ole Brum-fantasiverden - å frita miljøvennlige alternativ fra avgifter. Snarere tvert imot er dagens system pokka nødt til å være en evig vekstspiral som gradvis øker både skatter og avgifter.

SV burde lese seg opp på Østerriksk økonomisk teori. Selv om de tror det dreier seg om farlig og djevelsk kapitalisme, så er virkeligheten for hvordan økonomi fungerer relevant - statskapitalismen har jo ikke akkurat løst alle problemer ...

Ironisk nok er det bare i et system der staten lar være å ha fingrene på det økonomiske rattet hele tiden at virkelig styring lar seg gjøre. Sa jeg ironisk? Snarere kontraintuitivt. Men poenget er at økonomi drives av visse matematiske lover som aldri har hørt om Ole Brumm og likesinnede kosedyr med liten forstand.

Stikkordet er avgifter på eksterne kostnader. Og statens hånd langt unna det meste annet. Men effekt forutsetter at staten ikke er et monster som ødelegger pengenes verdi hele tiden, slik at spiralen fortsetter.

Ingen kommentarer: