mandag, juli 25, 2011

Posering

"Breivik ønsker selv å holde fengslingsmøtet for åpne dører og vil også komme utkledd i uniformen til den europeiske, antimuslimske ridderordenen han hevder å representere.", rapporterer VG.

Er det ikke lovhjemmel til å stanse dette, bør hele rettsaken holdes lukket. Helst bør slik posering med tydelig politisk budskap utelukkes ved at det forbys. Dette er nøye gjennomtenkt av en person med tydelig over gjennomsnittet intelligens. Alt er tenkt igjennom på forhånd. I den grad det er mulig bør ihvertfall både presse og rettssystem være voksent og kompetent nok til å ikke gå terroristens gjerning.

Det er ingen menneskerett å bruke slike "regalier" eller uniformer og det har overhodet ingen konsekvens for Breiviks rett til å forklare/forsvare seg.

Tillegg: "Retten beslutter med dette at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen. En slik fremstilling vil – hensett til sakens svært alvorlige karakter – stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jfr. domstoll.§ 132.".

Bra. Så gjenstår det å se om Breiviks uttalelser om tortur i norske fengsler og at han er "i krig" blir gjennomskuet som taktikk for å fremstå som irrasjonell. Det er han ikke.

Forøvrig - og det kan synes som for tidlig med slik kritikk - sannheten er at dette nettopp er tiden, fordi terroristen skal ikke ha definisjonsmakt over agendaen og være eneste fokalpunkt i media - forøvrig bør noen fortelle Stortinget at politiets beredskap i form av 1 - ett - sporadisk operativt politihelikopter - er for lite. Sverige har 8 slike helikoptre. At vi ikke engang har to crew - en nødvendighet for operativ kontinuitet, er et åpenbart bevis på Norges enestående evne til å spare seg til fant.

Tankesykdom - nytale

I lengre tid har uttrykket "tankesykdom" blitt brukt av psykologer, barnevern og andre for blant annet å beskrive depresjoner. Barnepsykolog Magne Raundalen er en av de som har brukt begrepet flittig tidligere, nå også om terrorhandlingene til Anders Behring Breivik.

Jeg mener dette er en alvorlig tankefeil.

Tankefeil er et reelt begrep. Man tenker feil.Og det gjør Magne Raundalen og andre i dette tilfellet. Men slike samlebegrep utvanner ansvarsforholdet og bør brukes sparsomt. Breivik hadde en tankefeil, og dette var årsaken til hans terrorhandlinger? Nei - begrepet ondskap er undervurdert.

Det var ingenting i veien med Breiviks tanker som sådan - de var rasjonelle ut i fra hans forkvaklede verdensbilde. Dette er ikke et eksempel på tankefeil, men på fordommer, rasisme og en forkastelse av demokratiske spilleregler til fordel for rent maktbruk. Å bruke ordet tankefeil sidestiller disse handlinger med "det å tenke feil" - i praksis det å være annerledes enn den på forhånd definerte "normalitet". Det er for lettvint.

Ikke bare åpner dette for diagnoser der en tar i bruk den reneste nytale basert på det som til enhver tid er definert som "korrekt" av definisjonsmakten - det bidrar til å utviske forskjeller i "tankefeil". Breivik er syk på samme måte som en med depresjoner - av det følger at mennesker med depresjoner enten er sterkt likestillet med massemordere - eller at massemordere er sterkt likestillet med mennesker med ordinær depresjon. Absurditeten i denne logikk avslører absurditeten i bruken av begrepet i seg selv.

Begrepet ondskap er ikke lenger "stuerent" - men beskriver terroraksjoner langt bedre enn begrepet "tankefeil".

I det hele tatt er begrepet til alt overmål meget farlig også å bruke slik det har vært brukt før - om depresjoner. Begrepet skjuler at depressive som regel har en identifiserbar ÅRSAK til sin depresjon. Mange er direkte mobbet av helsevesen, NAV eller medmennesker. Mange har opplevd utålelige situasjoner uten å få tilstrekkelig støtte og hjelp til å takle dette. Mange opplever diagnoser som maktovergrep fra systemet. Bruken av slike begrep forsterker slike opplevelser.

Begrepet "tankefeil" blir brukt feil. Det legger all skyld på interne prosesser hos "den syke". Begrepet tar fra enkeltmennesket alt ansvar - et overgrep i seg selv - men begrepet skjermer også systemet i den reneste nytale slik at diagnoser blir forenklede og ufarlige for definisjonsmakten.

Å bruke begrepet "tankefeil" slik det blir brukt er derfor en reell tankefeil.

fredag, juli 22, 2011

Terror

Så er Norge utsatt for terror - et anslag mot regjeringskvartalet.

Kompromissløse meninger fordømmer slike feige anslag.

Bruk av vold for å løse en problemstilling fører til aksept for bruk av motvold og har liten reell problemløsende effekt.

Oppdatering:

Og så viste det seg at alle spådommer om internasjonal terror var feil. Høyreekstremisme er som forventet like farlig som annen ekstremisme. Egentlig er slike merkelapper irrelevante.

Som Anders Behring Breivik selv har sagt det: "ALLE hat-ideologier bør behandles likt." Og hans ekstremisme ble altså ikke uventet del av hatets kreftsvulst.

Lenge før islamistisk terror kom på dagsorden har denne type holdninger skapt terror og vold. Rasismen har ulmet i deler av befolkningen lenge. Jeg håper mange skjems idag. Dog har jeg ingen forhåpninger. Selvbedrag er en sterk faktor.

Den største trussel ligger i virkeligheten hos oss selv - i mennesket. I fremmedfrykt, kristen- eller islamfundamentalisme, nasjonalisme og troen på at vold er et middel.

Tillegg:

Anders Behring Breivik har tidligere på document.no uttalt seg positivt om den østerrikske økonomiske tanke.

Fra wikipedia: "Libertarians typically claim that the non-aggression principle includes property and freedom of contract as a part of self-ownership, and that any interference is equivalent with aggression"

Videre: "The non-aggression principle (also called the non-aggression axiom, the anti-coercion principle, the zero aggression principle, the non-initiation of force, or NAP, for short) is an ethical stance which asserts that "aggression" is inherently illegitimate. "Aggression" is defined as the "initiation" of physical force against persons or property, the threat of such, or fraud upon persons or their property. In contrast to pacifism, the non-aggression principle does not preclude violent self-defense. The principle is a moral stance."


Anders Behring Breivik er selvsagt ingen libertarianer - men en av dem som misbruker cherrypickede liknende prinsipper for å bygge opp om egen egoisme, illusjoner og stormannsgalskap.

Definisjonsmakt og kontroll ...

Virkeligheten defineres ikke av politiske vedtak. Men moral og samfunnsmakt kan derimot kontrolleres.

Fpu lederen vil legalisere prostitusjon.

Og det er en meget god ide.

Legg merke til at dette ikke betyr at tvangsprostitusjon legaliseres. Legg merke til at dette ikke betyr at hallikvirksomhet, menneskesmugling, og andre ulovligheter legaliseres.

Snarere tvert imot vil legalisert prostitusjon underminere slike kriminelle handlinger, og prostitusjon vil ikke lenger skape marked for kriminalitet og vold.

Jeg er ikke FOR prostitusjon. Men dette er min egen moral, og kan ikke tvinges over på andre. Prostitusjon ER. Vi må slutte med å skape forbudssamfunnet der antallet kriminelle blir definert høyt på grunnlag av offerløse forhold. Dette er en utvikling som skaper det usunne maktbaserte samfunn der eliten har full definisjonsmakt og utrettelig skaper grobunn for elitens kontroll.

Forbud mot prostitusjon fungerer tvert imot som forbud mot alkohol - det skaper kriminalitet og mafiavirksomhet. Antallet ofre mangedobles ved forbud, og bare ved å dyrke dobbelmoral og ønsker om å være moralpoliti kan en lukke øynene for fakta.

Definisjonsmakt kan en tilrane seg, men definisjonsmakt forandrer ikke virkeligheten.

Statsministeren bruker også sin definisjonsmakt.

Gjeldskrisen i verden skyldes det faktum at alle ønsker å leve over evne, og at det økonomiske system - som er tuftet på monopol på pengetrykking og er avhengig av en evig vekst - gir rom for å nettopp å leve over evne. Systemet kan ikke - som Stoltenberg prøver å fremstille det - reddes av evig vekst i skatter og avgifter.

Man kan være for eller imot høye skatter - men det er ikke der problemet - eller løsningen - ligger. Tvert imot er det slik at mange sivilisasjoner har bukket under for nettopp økende skattespiraler og evig vekst i utgifter. Dette er ikke noe nytt, men noe man også gjorde for eksempel i romerriket.

Forståelsen blant politikere og økonomer idag er imidlertid tydeligvis ikke bedre enn den var dengang. Man er seg selv nærmest, og den som lever godt innenfor systemet ønsker per definisjon ingen forandring.

Og liksom kriminalisering av menneskelige behov skaper kriminalitet, skaper kontroll og monopol av pengesystemet overforbruk og offer.

Statlige monopol har dog ikke vært gjenstand for det kulturelle og religiøse moralpoliti. Og deri ligger hele forskjellen i definisjonsmakt.

Forøvrig - og en passant - burde en Statsminister som tillates å motta gaver i flere hundretusenkronersklassen fra en interesseorganisasjon - selvsagt som et minimum anses som inhabil i alle spørsmål angående denne interesseorganisasjon. Jeg snakker selvsagt om en 50-årsdag og en båt og LO.

Men definisjonsmakten er selvsagt brukt slik at dette blir lovlig morro ...

Ulovligheter som sådan er derimot nødvendig for å opprettholde nettopp denne definisjonsmakten. Så må da også slike ulovligheter defineres. Uansett resultat. Bare det rammer "andre". Definisjonsmakt og kontroll kan bare opprettholdes ved å gi næring til menneskets primitive flokkmentalitet.