tirsdag, januar 27, 2015

Syria-farere og politisk hengemyr

Mye tyder på at det moderne Norge lider av handlingslammelse. Det kan ha flere grunner, alt fra et fragmentert ansvarsforhold innen byråkratiet til at enkelte lever i en alternativ virkelighet, og dermed bare finner på liksomløsninger som ikke fungerer i det virkelige liv.

Mest av alt handler det selvsagt om inkompetente politikere, mangel på handlekraft, visjoner og generellt dårlig håndtverk. Vi har dessuten lenge jobbet hardt med å utvikle et samfunn der det å ha klare meninger, og klare målsettinger - er farlig og sjelden blir premiert, mens uklarhet og ansvarsfraskrivelse til gjengjeld blir overstadig premiert. Vi burde ikke være overrasket over at overforbruket av ressurser i forvaltningen øker, mens resultatene glimrer med sitt fravær.

PST ønsket for eksempel å snakke med flere radikaliserte, norske muslimer før de reiste til Syria og Irak, men islamistene ønsket selvsagt ikke å snakke med politiet. Selvsagt ikke.

Men hva kan en gjøre, når politiet er svinebundet? Og når politikere ikke klarer å ta avgjørelser for å ta tak i problemer med mindre "å ta tak i" betyr å avgiftsbelegge i den tro at problemet er løst?

Løsningen er enkel. Så enkel at det er flaut å måtte påpeke den. 

Det må selvsagt innføres visumplikt til enkelte land. Det er en standard løsning andre steder i verden, og flertallet av verdens borgere må faktisk også søke om visa når de skal besøke Norge. Et slikt forslag betyr ikke at visumplikt på generellt grunnlag skal begrense den alminnelige frihet til å reise, det betyr at i særtilfeller kan visumplikt for utreise innføres - på denne måten kan enkelte påtvinges å oppgi formål med å reise, og når det finnes grunn til å mistro denne oppgitte grunn, kan man innkalle til bekymringssamtale, og eventuellt avslå søknaden hvis gyldig grunn ikke kan fremlegges, eller når det finnes skjellig grunn til å anta at falsk grunn oppgis.

Så kan man med loven i hånd ansvarliggjøre de som alikevel reiser, og både opplyse om og ikke minst håndheve straffer ved eventuell tilbakevendelse. Slikt burde være avklart på et halvtimes kaffemøte mellom justisdepartementet, UDI og PST. Og så kunne eventuellt de som var imot en slik ansvarlighet måtte stå for det når saken avgjøres i Stortinget.

En ansvarlighet som kanskje også kunne lettet hverdagen til de mange muslimer som faktisk blir uglesett i samfunnet for det et klart mindretall står for. Vår inkompetanse er skyld i mye grums.

søndag, januar 25, 2015

IMSI catchere - også i Danmark

Det kan kanskje være av interesse at danskene har en debatt gående om Politiets Efterretningstjenestes (PET) bruk av falske mobilmaster.Hvor ble den norske debatten av?  Trodde vi på at myndighetene her var så inkompetente og giddalause at de ikke kunne finne ut hvem som stod bak de famøse mastene plassert i hovedstaden (og garantert andre strategiske steder)? Og hvordan kan det ha seg at saueflokken i Norge er så hjernevasket at vi tar myndighetenes versjon for god fisk?

Sannheten er:

At du er overvåket.

Akkurat nå.
 
Dataene kan også brukes retrospektivt. Norge er blant landene som frivillig fórer blant annet NSA med data.

Øyet ser deg!

torsdag, januar 22, 2015

Leilendinger


Det er nå bare et tidsspørsmål når vi alle blir fullverdige leilendinger under åket av pengeregimet. De fleste har allerede kommunal eiendomskatt, boligskatt utover dette er på vei - nå også på grunn av rentesituasjonen, en situasjon fullstendig skapt av pengeeierne (som ikke er deg og meg, heller ikke demokratisk valgte regjeringer).

Men politikere følger på, bundet på hender og føtter av tvangstrøyen som er manipulerte penger. Å velge inn andre politikere har ingen effekt, da samtlige per idag har valgt å ha på seg samme tvangstrøye, og andre alternativ vil være like svinebundet på hender og føtter. Om ikke mer.

Men mest av alt er de intellektuellt tilbakestående. Ikke fordi de er dumme - per se. Ihvertfall ikke i utgangspunktet. men fordi tvangstrøyen finnes som en idé. I softwaren. I hodet. En gjennomtrengende og altoverskyggende tro på at dagens system er det eneste mulige. En hjernevask så fullstendig komplett at bare religiøse vrangforestillinger kan sidestilles.

Forskjellen er at mens religiøse vrangforestillinger finnes i mange varianter, er vrangforestillingene om det bankstyrte fiat-pengesystemet nærmest universellt tilstedeværende. Uten å bli seriøst debattert av saueflokk eller politiske broilere.

Eksempelvis er også behovet for stadig mer beskatning, eksemplifisert ved behovet for bompenger, et direkte resultat av ført (ønsket? - i så fall av hvem?) økonomisk politikk. Det er ikke mulig å forandre slikt uten å forandre det grunnleggende økonomiske system. Overraskende nok for et bestemt politisk parti nylig.

Illusjonen er komplett. Og de største løgner er de som vi ikke forstår.

Vær klar til å bli fortalt - også av andre enn økonomer - at du har "overinvestert" i bolig når alt du ønsker er å ha tak over hodet, et bekvemmelig forbruk, men også en absolutt nødvendighet i subarktiske strøk.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen (tidligere Terra - i pengeflytternes verden blir bedragere beskyttet og kan fortsette ganske enkelt ved å bytte navn) advarer:  I dagens situasjon kan det være at aktørene i valutamarkedet da får øye på det lille landet høyt mot nord, med gode statsfinanser og en styringsrente på 1,25 prosent i en verden av nullrenter.

Og heri ligger også forklaringen på (dog tydeligvis ikke forståelsen av) - at pengespekulantene ikke er et gode, men en trussel. En trussel mot folket, mot det ekte, det menneskelige. Pengenes herskere er et verdensomspennende blodsugende monster. Wampyri.

Systemet lar seddelpressene gå fritt. Med det resultat at pengenes verdi med overlegg utvannes. Det som har faktisk verdi er da fast eiendom. Allmuens eiendomsrett må da også utvannes og kontrolleres. Og den som kontrollerer pengene kan kontrollere resten. Hvis illusjonen fungerer.

Og det gjør den.

Tro ikke at dette kan bekjempes gjennom det eksisterende politiske system. Da har du allerede tapt for illusjonens makt.

Svindyrt byråkrati og fattig faen

Mye av (det normalt skjulte) problemet med et svindyrt byråkrati, skyldes systemets iboende evne til å ta vare på sine egne. Mer enn de administrerte.

Stavanger kommune ønsket å bruke 200.000 kroner til opplevelseskort for fattige barn. 600.000 kroner gikk til prosjektlederstilling for å administrere ordningen. Riktignok er det snakk om prosjektleder for prosjektet Fritid for alle, der ordningen bare er en del av tilbudet. Men tenk - 600.000 i årslønn for å tenke på de fattige barna. 

Det er ikke barna ordningen først og fremst ivaretar, men byråkratiet. Mens man gir ut små almisser og kan sole seg i glansen som velgjørere. Barn i fattige familier fra 6-15 år skal få et opplevelseskort som gir den gratis adgang til museum og svømmehaller i Stavanger, samt to kinobesøk i året. 

To kinobesøk i året! Stavanger kommune er raus. Museer og svømmehaller administreres jo av kommunen selv, så det teller ikke! To kinobesøk i året!

Og alle de billetter til fotball-, håndball-og hockeykamper som de lokale lagene selv donerer ...

Ironialarm.

Det er klart det trengs byråkrati til å styre alt dette. Så hjelper det også på sysselsettingen!

Det viktigste er at økonomisk vanskeligstlte har grunnleggende økonomi til at foreldrene selv kan administrere slikt. Så kan de heller få litt ekstra for å måtte "administrere" det selv. Barn har godt av å ha foreldre som kan mestre familiens hverdag selv fremfor å stå med rasjoneringskortene i hånda. Eller forutsetter bleikfeite oljenorge - som moder Theresa - at fattigdommen er et gode? Et gode som kan brukes til egen glorifisering? Den nedlatende godhet som systemet oftest påtar seg mot de laveste kaster er enklest å leve med for eliten.

Ironialarm. 

Men nå, som før, i god borgerskapelig stil - må jo fattigpakket administreres av de rike. For det er bare de som kan. Og så føles det jo så godt å ha hjulpet de arme små. 

Frihet og Sannhet!


mandag, januar 19, 2015

Kapitalismens føydalisme


De 1% rikeste eier snart halvparten av verdens ressurser. Denne trenden - at de rikeste blir rikere - er akselererende. Og det er ikke bare den ene prosenten som har til salt i maten og vel så det, 94,5 prosent av verdens verdier er eid av de 20 prosent rikeste, ifølge Oxfam.

Tåkepratet om at de rikeste ikke skal skattlegges for hardt er basert på et misforstått verdensbilde. Riktignok meget dyktig manipulert frem av den gamle verdensorden. Virkeligheten er objektivt sett en annen. Kapitalismen er drivkraften bak at stadig flere av jordens ressurser er kontrollert av stadig færre. Regnestykket er enkelt - mye kapital kjøper opp mer verdier. Lite kapital kjøper opp mindre verdier. Mye kapital gir større pressmiddel overfor myndigheter. Lite kapital gir mindre pressmiddel overfor myndigheter. De feite blir feitere, de magre blir magrere.

Enkelt? Så enkelt at løgnen blir akseptert. Fordi den er så stor.

Og like enkelt som at prosentvise tillegg også alltid gir mest til de som har mest.

Og alikevel godtar saueflokken denne illusoriske rettferdighet.

Ekte rettferdighet er at den som får tillatelse til å kontrollere felleskapets ressurser skatter (for privilegiet) av det. Ekte rettferdighet betyr at økt produktivitet gir fordeler for alle.

Men kapitalismen fungerer jo bedre enn alle systemer? Ja, fordi for eksempel kommunisme skaper føydaladelen fiks ferdig som de facto diktatorer. Kapitalismen bruker lengre tid. Men like fullt er snart verdens befolkning delt inn i de som arbeider for og de som blir arbeidet for. Med andre ord et føydalsystem.

Et føydalsystem garantert av kapitalens illusoriske verdi istedet for Kongen og adelens militærmakt.

Et føydalsystem basert på et pengesystem der illusoriske verdier skapes daglig og drysses ned fra toppen. 

Et føydalsystem basert på konkurranse.

Men fri konkurranse? Si det til bønder saksøkt av eksempelvis styrtrike Monsanto. Si det til de små bedriftene som skvises av de store.

Men levestandarden øker? Den hadde økt mer om ressursene var mer rettferdig fordelt. Duh.

Men det handler ikke om grådighet eller å ville ha mer av kaka. Det handler om menneskets frihet kontra dets slavebinding. Det handler om vi til slutt alle ender opp som leilendinger hos de få.

Fri konkurranse? Konkurransen er akkurat like fri som om du er tvunget til å delta i et spill monopol der andre allerede kontrollerer indrefileten. Gevinst? Selvsagt er det mulig. Akkurat som det jevnlig blir flere lottomillionærer. Men er det sannsynlig?

Illusjonen må opprettholdes. Og den opprettholdes meget godt. Av det illusoriske demokratiet, av media, av det konstruerte verdensbilde til den gamle verdensorden.

Konspirasjonsteori? Tro ikke et ord jeg sier. Tenk selv. Bli opplyst. Kunnskap er makt. Tanken er fri. Men når alt kommer til alt; Bare virkeligheten er virkelig.


torsdag, januar 08, 2015

Mindfuck - subspace


Fossilnasjonen


Næringsminister Monica Mæland er en god støttespiller for fossilnæringen. Spørsmålet er om hun kan regnes som habil i spørsmålet om andre, mer miljønøytrale næringer skal få like konkurransevilkår som det enorme statlige engasjementet i oljenæringen. Norge er definitivt et fossilenergi-land, og satsing på fremtidsrettet og miljønøytral industri er i virkelighetens verden (utenfor den skapte illusjon av miljøinteresse) nærmest fraværende.

Dette til tross for store ord og (mislykkede) månelandinger. Det er synd, fordi det Norge trenger mest av alt nå er en overgang til fremtidsrettede teknologier, noe som samtidig også skaper nye arbeidsplasser. Både inntekter og antall arbeidsplasser i oljenæringen er ugjendrivelig på vei nedover. Klarer vi ikke overgangen - og det ser ikke engang ut til at vi prøver - så havner vi i et økonomisk uføre nettopp på grunn av den ensidige satsingen på fossilindustrien.

Dette er ikke en spådom fra sære konspirasjonsteoretiske miljø. Det er en spådom som ligger helt klart opp i dagen for alle med et snev av virkelighetssans. Interessant nok bruker regjeringen ennå Holland som eksempel på det som er identifisert som en alvorlig strategisk feil, nemlig : "de negative virkningene som en for stor bruk av inntekter fra en ikke-fornybar naturressurs kan ha for konkurranseutsatt sektor, dvs. næringer som eksporterer eller produserer i konkurranse med utenlandske produsenter."

I virkeligheten er Norge et enda bedre eksempel på økonomisk inkompetanse, og det vil ta oss enda lenger tid enn Holland å snu skuta. Vår absolutte inkompetanse vil gå over i historien som et enda verre eksempel enn Holland, fordi vi helt fra oljealderens begynnelse har vært klar over problemstillingen.

Så hadde vi også store planer om å bruke oljeinntektene til å "redusere skatter og å legge til rette for annen industri". Det ble istedet en ensidig oljefest med nedleggelse av annen industri, med orientering av store deler av gjenværende industri opp mot oljeindustrien, med en eksplosjonsartet økning av offentlig ansatte, med en inflasjonsdrevet prisstigning som har drevet både levekostnader, lønninger og skatter i Norge himmelhøyt, med det direkte resultat at den ønskede økonomiske utviklingen har vært en direkte sabotasje av norsk konkurranseevne. Det enorme kostnadsnivået har eksempelvis drevet kostnadene til investeringer i infrastruktur så himmelhøyt, at ekstra skatt (bompenger) nå er en nødvendighet for at oljenasjonen i det hele tatt skal ha råd til å legge asfalt. Som igjen øker kostnadene for bruk av infrastruktur, som igjen øker prispresset, som igjen øker presset for å øke lønninger, som igjen bidrar til å ødelegge vår konkurranseevne, som igjen ... You get the picture.

Og alt dette klarte vi selv om vi altså satt med fasiten om hvordan dette ville bære hen.

Situasjonen kan kun vitenskapelig forklares ved at menneskets hjerne og kollektive intelligens er for primitiv til å påvirke selv forståtte scenarier når de går på tvers av våre instinkter som er basert på svært kort tidshorisont og øyeblikkelig gratifikasjon.

Konklusjonen er - vi er dumme! 

Samtidig er psykens viktigste forsvarsmekanisme fornektelse. Saken er den at ved å fornekte våre genetisk bestemte begrensninger gjør vi oss uendelig mer irrasjonelle enn vi kunne vært med litt mer ydmykhet over vår egen begrensede intelligens.

Gnothi Seauton - Kjenn deg selv!

Interessant nok følger vi ikke denne eldgamle visdom, men gjemmer oss bak et ferniss av en livsløgn. Vi vet best, vi vet hva vi gjør, og våre ledere er toppen av "ansvarlighet". Og det er behagelig å tro at vi er i trygge hender. Slik er mennesket fanget i sin egen illusjon.

mandag, januar 05, 2015

Gode Penger

En reform av pengesystemet ville vært til uendelig nytte for folk flest. Les mer om Gode Penger.

Tro ikke at det etablerte politiske system vil ønske å gjennomføre slike reformer. De støtter Old World Order 100%. De støtter skyggeregjeringer og selger sin sjel med største lettsindighet.

Dagens pengesystem overfører daglig enorme verdier til de aller rikeste fra arbeidskapitalen til arbeidere. Det er en nesten 100% vellykket økonomisk dekkoperasjon.“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.” -Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.” – Thomas Jefferson

“History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by  controlling money and its issuance.” -James Madison

“The Government should create, issue, and circulate all the currency and  credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of  consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity.” -Abraham  Lincoln

“The death of Lincoln was a disaster for Christendom. There was no man in the United States great enough to wear his boots and the bankers went anew to grab the riches. I fear that foreign bankers with their craftiness and tortuous tricks will entirely control the exuberant riches of America and use it to systematically corrupt civilization.” -Otto von Bismark (1815-1898)

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of  credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most  completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a  Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” -Woodrow  Wilson

“The real truth of the matter is,as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government ever since the days of Andrew Jackson…” -Franklin D. Roosevelt  

“Banks lend by creating credit. They create the means of payment out of nothing.”  -Ralph M Hawtry

“… our whole monetary system is dishonest, as it is debt-based… We did not vote for it. It grew upon us gradually but markedly since 1971 when the commodity-based system was abandoned.” -The Earl of Caithness

“I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people.” -Reginald McKenna

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.-Henry Ford

“The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the worlds' central banks which were themselves private corporations. The growth of financial capitalism made possible a centralization of world economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury of all other economic groups.” - Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time (Macmillan Company, 1966,) Professor Carroll Quigley, Georgetown University

Ønsker DU å støtte føydalsystemet videre?

Eller ønsker DU å støtte  Gode Penger?

En slik bevegelse kan bidra til viktigere forandringer enn marionette-politikere med sine millimeter justeringer av status quo. En slik bevegelse kan kun eksistere utenfor politikken, utenfor skyggemestrenes kontroll. Bli med i bevegelsen! Bli opplyst! Bygg en bedre verden for kommende generasjoner!

Avlytting

Avlyttingsaken er komisk. Ikke fordi emnet er egnet for komikk. Ikke engang fordi norske myndigheter ikke får til noe. Men fordi saueflokken ennå lever i trygg forvissning om at jerv og ulv overhodet ikke finnes, og at alt er såre vel i Kardemommelandet.

Kompromissløse meninger har kritisert den totale inkompetanse våre sikkerhetstjenester har oppvist i saken tidligere. Inkompetansen går forbi selv det vi kan oppfatte ved første øyekast. Det stikker dypere.

Meget dypere.

Inkompetansen er større enn først antatt, fordi man ikke engang har kompetanse til å servere saueflokken en skikkelig psy-op engang. Det vil si i dette tilfellet en oppdiktet "forklaring" som gir - ikke nødvendigvis en plausibel, men dog - en forklaring som kan antas å kanskje være riktig av intellektuellt late mennesker. Med andre ord det store flertallet.

For det må på dette tidspunktet være tindrende klart at mangelen på evne til å finne avlyttingsutstyr nødvendigvis må skyldes et ønske om å ikke ville finne det. Kompetansen til å spore slikt utstyr finnes selvsagt, men tas ikke i bruk. Konklusjonen må derfor logisk sett være at norske sikkerhetstjenester vet med sikkerhet hvem som står bak. De selv - eller allierte. Eller en kombinasjon.

Å tro noe annet viser en naivitet som bare tiår med kollektiv hjernevask kan forklare.

Å forstå at vårt demokrati i virkeligheten er styrt av en skyggeregjering omhyggelig gjemt i det negative rom sitter langt inne for de fleste.

La oss heller feire at vi er best på ski og 17. mai og sånt. 

Occultus Ego

fredag, desember 19, 2014

Billigsalg!

Old World Order strammer grepet. Snart selges også Norge på billigsalg.

Den som kontrollerer kapitalen, kontrollerer til slutt verden. Inkludert deg.

Kapitalismen sikrer at driften av verden blir mest mulig effektiv. Right? Vel, det er illusjonen. I virkeligheten er Kapitalen sikret på alle bauger og kanter av sine systemer, med verdens befolkning som kombinert forsikring og gissler. 

Selv i et "rettferdig" system kan systemet sammenliknes med at du, uansett intelligens, evner eller gode ideer, får begynne midt i et spill med monopol, der én spiller allerede har sikret seg indrefileten. Rettferdig? Gode sjanser til å vinne? Selvsagt ikke.

Alle vet at Banken alltid vil vinne. Regelverket er laget slik. Og når man skjønner at spillet i tillegg er rigget, skjønner man hvordan det ligger an.

Denne regjeringen selger oss på billigsalg. Det er bare såvidt begynt. Naturressurser, energi, matproduksjon, egenart. Alternativet politisk sett er ikke stort bedre. Bilderbergere og skyggeregjeringer styrer, kontrollerer, konspirerer. Dette er den gamle orden, ikke den nye. Skyggemestrene er våre fiender, ikke de illuminerte. Våkn opp, Borger!

søndag, desember 14, 2014

Psychomennesket

Vi har kommet så langt, at vi må forske på om fisk fortsatt er sunt. Slik har mennesket forurenset sitt eget matfat. Og eneste mulighet til å fø en altfor høy befolkning i verden er å fortsette rovdriften på vårt eget eksistensgrunnlag.

Og med stadig økende mengde dioksiner, dioksinlignende PCB-er og kvikksølv i kroppen, er det lite som tyder på at vi kan bli smartere. Heller dummere.

Psychomennesket.

lørdag, desember 13, 2014

Stortinget avlyttet II

Avlyttingssaken i Oslo er den nest største skandale i Norge siden krigen. Den største skandalen er at PST ikke bryr seg før de blir sparket i rævva.

Stortinget avlyttet

Stortinget, statsministerboligen og regjeringskontorene avlyttes. Det kommer ikke som noen overraskelse for noen med sunn forståelse for den virkelige konspiratoriske verden. Dog kan det virke som utrolig av den naive og godtroende.

Mer (om ikke mye) overraskende, er det faktum at Norge ikke har kompetente sikkerhetstjenester til å kontrollere og sikre såpass sensitive mål. Med mindre de faktisk HAR visst om dette. Hvorfor må pressen finne ut og fortelle folket om denne skandalen?

Husk også at med moderne smarte telefoner, er det ikke bare samtaler og meldinger som bruker har gjennom telenettet som kan avlyttes. Telefonen kan styres utenfra uten eiers viten og fungerer som både mikrofon, og om ønskelig kamera og node for tilknytning til diverse trådløse nett.

Hvor mange usikrede telefoner er det til enhver tid tilstede i Storting og regjeringskontorene? Og forsåvidt andre sensitive steder? Og hvor sikre er de såkalt sikre telefonene? Forskjellige lands kryptering er kjent å ha blitt brutt opptil flere ganger i historien.

Verschärfte Vernehmung

Ondskapen har mange ansikter. Illusjonen lever.

Absolutt kontroll

"Q-Free is a leading global supplier of products and solutions within ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and Advanced Transportation Management System." 

Q-Free har ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og ved hjelp av ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral utviklet et system for avansert GPS til bruk i kjøretøyer. Formålet er å måle distanse kjørt. "Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året". Alle skal altså melkes mer. 

Og det blir nok akseptert etter at bompengeringer har terrorisert flere norske byområder. At alle betaler etter kjørelengde er selvsagt mer rettferdig.

Og dermed er scenariet komplett. En nesten uendelig mulighet til å beskatte bruk av infrastruktur, samtidig som alle kan overvåkes - etter behov. Og alt i navnet på "bedre" og "mer rettferdig". Spørsmålene stilles aldri. Den psykologiske dimensjon er så ypperlig forfinet og kontrollert at selv de involverte ikke skjønner hva som skjer.

P.S: Strømbruken skal også snart kontrolleres i real-time. Selvsagt fordi du skal ha mulighet til å "spare" strøm - mens prisene i virkeligheten skrus opp.

Det må bare bli slik. Som om det var en naturlov. Absolutt kontroll.

fredag, desember 12, 2014

Så avslørte NHO

det alle burde visst at de alltid har ment. "Deres" folk behøver ikke betale skatt.

Som selvsagt betyr at heller ingen andre bør betale skatt. For uten arbeidernes innsats hadde ingen av de rike egoistene hatt inntjening på noen av sine selskaper.

Alle rike er ikke slike egoister, bare så det er sagt. Dog bør alle skjønne hva NHO nå står for. Med slike mennesker som Kristin Skogen Lund ved roret avslører de at de er en kraft som må bekjempes av alle som har tanker for nasjonen og felleskapet.

De er Nosferatu, parasitter som lever av andres arbeid. Og med Høyrekreftene ved roret tør de nå også innrømme det. Så lenge det varer.

For alle som ikke skjønner problemet: I tanken om et demokratisk rettssamfunn står likebehandling sterkt. NHO har her avslørt seg som 100% egoister og absolutt ikke tilhengere av rettferdighet, men kun favorisering av sine egne - med andre ord et lett tilslørt føydalsamfunn.

Sild i tomat

Moderne boareal blir stadig mindre. I oljealderens glansdager klarte vi å føre en økonomisk politikk som fører til at nye generasjoner må bo på stadig mindre areal. Muligens folk kan tilvennes dette, slik noen påstår at pelsdyr kan tilvennes å stå i bur. Jeg har dog mine tvil.

onsdag, desember 10, 2014

Norsk Terrorisme

Hurtigbåtavgangen mellom Stavanger og Tau klokken 15.15 skal fjernes. Dette er en av distriktets mest benyttetde avganger. Pendlere blir nå tvunget over på ferge. 

Alt vel og bra? Fergen skal legges ned når Ryfast er ferdig. Tilfeldigvis er Ryfast-tunellene avhengige av stor (bil)trafikk når de står ferdige. Kanskje det finnes et håp om at dårlige bussavganger skal tvinge flere inn i bilen. Det tjener prosjektet mye på. 

Tilfeldigvis meldes det også nå om at pendlere gjennom Ryfast ikke blir innlemmet i timesregelen, slik at de blir nødt til å betale også gjennom jernteppet som nå senker seg rundt befolkningssentraene på Nord-jæren. Dermed blir det svindyrt å komme seg på jobb for Ryfylkinger. 

Det blir også svindyrt for alle andre, men spesiellt for de som trodde at de fikk et forbedret samferdseltilbud. 

Nå må folk våkne opp. Illusjonens mestere vil ha oss til å tro at dette handler om samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om at samferdselspolitikken i landet - og i StavangerSandnes spesiellt - ikke har vært styrt overhodet. Og om de ansvarlige mener noe annet, avslører de samtidig uendelig inkompetanse. 

Men mest av alt handler det om at det er en psy-op at dette handler om å bygge veier og å styrke samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om å gradvis øke det samlede skattetrykket uten at noen skjønner det. For økonomien er i total ubalanse, slik Kompromissløse meninger lenge har innsett. 

Resultatet er at skattene må økes. Og siden det er grenser for hvor mye en kan skattlegge ETT objekt, er det opportunt å skattlegge stadig flere objekter. Stadig høyere. Infrastruktur er blitt et av disse objektene.

Problemet er at stadig dyrere infrastruktur ødelegger i stadig større grad vår konkurranseevne. Det er som å pisse i buksa for å holde varmen og å skyte seg i kneskåla - samtidig. 

Slik er det selvsagt ikke - vil den "ansvarlige" hjernevaskede maktadelen si. Og de kan lett tro de har rett. Fordi det er rimelig å tro at illusjonen er så vellykket at de ser sine valg som eneste utvei. Og en del av en nødvendig utvikling. Slik så også middelalderens føydaladel sine handlinger mot folket. Det var for pokker nødvendig å skattlegge bøndene for å bygge herregårder og borger. Det var ingen alternativer, syntes de. Over sine bugnende middagsbord i tankefull diskurs. 

Hver tid har sine paradigmer, og vi er ikke kollektivt smartere enn at vi ikke kan se slikt før i ettertid - da det er opportunt å fremhevet eget regimes overlegenhet på bekostning av forrige. 

Nåja. En av konsekvensene av dette er at det ikke vil lønne seg å pendle fra Ryfylke til lavtlønnede jobber. NAV neste? I det hele tatt er det slik dette samfunnet er blitt. Konkurranseevnen er skutt i filler. Arbeidskraft er blitt så dyrt at store grupper stadig skyves utenfor arbeidslivet. Og illusjonen spinnes og spinnes slik at vi ikke skjønner noe. Det er vanskelig å feste blikket når en stadig snurres rundt. 

Og istedet for å bygge et godt samfunn som inkluderer alle, bygger vi jerntepper rundt omkring. I desperate forsøk på å skjerme oss selv fra oss selv. Og selv om vi ikke lenger har penger - her vi sitter på toppen av pengehaugen - til å bygge infrastruktur, leker vi at myndighetene i økonomiens kollaps må være provenynøytrale og at alt skal bli som før bare vi skattlegger alle mer. Slik at pengeverdien utvannes mer. 

Vi terroriserer oss selv. Så gradvis at vi sitter stille mens vannet sakte bringes opp til kokepunktet.

Les mer

Buksa nede

Pelsdyrnæringen er tatt med buksa nede. Igjen.

Opptak som er gjort av en dyreaktivist på sju av dem, er ikke representativt for en hel næring, framgår det av uttalelser Norges Pelsdyralslag.

Og med det beseglet de sin skjebne. Fordi det er umulig å argumentere for at slike stikkprøver IKKE avslører at virksomheten består i å seigpine dyr.

På den annen side er det nesten urimelig å tro at selv om forskriftene skulle bli fulgt, så ville dyrene hatt det bra. Men her brytes altså loven grovt av flere, og næringen selv har ikke annet å si enn at dette ikke er representativt. Dette er for dårlig. Hadde de hatt en grad av selvjustis hadde de ordnet opp med kraftig fordømmelse.

Men økonomi og godt dyrehold går ikke sammen, og det burde alle skjønne nå. Det samme gjelder forsåvidt flere bransjer. Industriellt dyrehold er styrt av en illusjon om at slik må det være basert på økonomi. Alt skal bli billigere, samtidig som alt faktisk blir dyrere - økonomien sett på som helhet. Hele samfunnet prioriterer feil.

Illusjonen lever i beste velgående. Og bare i eksempler der galskapen står klart frem mot bakgrunnen av desorienterende støy kan vi alle se den.

mandag, desember 01, 2014

God Jul! Og skatt med din glede!

Scheel-utvalget vil innhente 80 milliarder kroner i skattekutt ved å øke skatten på eiendom. 

Boligbrukere - både eiere og leietakere - skal betale for at selskapene skal få mindre skatt. Og det i en situasjon der det bevisst er ført en politikk som har skviset boligprisene opp på nivåer der befolkningen allerede blør. 

 La meg ta motargumentet med en gang - nei, det er bare idioter som tror at det betyr noe at boligprisene vil synke for folk flest, når de samme folkene skal betale mer for å få lov til å bo i samme bolig. Og forutsatt at økt skatt har en effekt, så kan effekten aldri bli mer enn skatten selv. Altså, folk strekker seg langt for å ha tak over hodet, og det interessante for folk er de totale kostnadene ved å bo, ikke boligprisen sett i et vacuum. Da effekten av høyere bokostnader neppe gir en 1-1 redukson i pris, ender nok de fleste opp med å betale MER enn før.

Forutsatt at ikke skattleggingen skviser et betydelig antall mennesker UT av boligmarkedet da. Og da vil vi for første gang på lenge få store mengder mennesker uten bopel i Norge. Kanskje vi kan satse på trailerparks o.l. 

Helt til dette også beskattes for å beholde provenyen .... Men først må det altså gjøres lovlig. For det er per idag ikke lov å bo utenfor den standard som samfunnet i sin godhet har satt opp, og samtidig tar bort fra de fattigste.

Boligprisene kan gå ned ved å innse at vi faktisk ikke har råd til å bygge så dyre boliger som vi gjør. Da må det bygges enklere, ikke dyrere. Regelverket må bli mindre stramt, ikke strammere. Og så må vi bygge mer. Husk at det er kommunene som har monopol på å legge tomter ut for salg! Markedet er ikke fritt, og justerer seg således IKKE selv.

At økonomer og politikere har panikk for at de har styrt landet inn i total økonomisk uføre, der driftsomkostningene for bedrifter rett og slett er for store, bør de løse på en annen måte enn ved å skyve omkostningene over på menigmann. For en slik "løsning" vil i lengden gjøre vondt verre. Driftsutgiftene til A/S Norge inkluderer også utgifter ved å bo og leve i dette landet. Det gjør seg gjeldene blant annet på lønns- og prisnivå.

Økte skatter gjør vondt verre. Å flytte skattene fra de rikeste til vanlige arbeidere legger i tillegg til en usosial dimensjon der vi nærmer oss føydalsamfunnet. Som kjent var det basert på at et mindretall levde av flertallets produksjon. Med statens voldsmonopol som garantist for status quo.

Men det er kanskje målet? Å overføre kostnadene på menigmann, mens de rike kan fortsette å ete kake?

tirsdag, november 25, 2014

Poseavgift

Det krangles om hvem som kom på poseavgiften.

Det sier litt om nivået på norsk politikk, og hvilke hestehandler om symbolpolitikk som skal til for å berge igjennom et statsbudsjett.

Poenget er at posene brukes i bosshåndtering.

Men vi kan jo kjøpe andre typer poser til dette.

Som selvsagt gir null miljøgevinst.

Men det var heller ikke poenget.

Man må dekke inn hull i budsjettet.

Så hva med:

vindusruteavgift

tannstikkeravgift

sokkeavgift

truseavgift

håndkleavgift

miksmasteravgift

gressplenavgift

tuntreavgift

sildeoljeavgift

bordbensavgift

mobildekselavgift

møkkagreipavgift

potetkakeavgift

dildoavgift

blokkfløyteavgift

mursteinsavgift

avgiftavgift

gaveavgift

leppepomadeavgift

juletreavgift

badeballavgift

teltpluggavgift

råteskadeavgift

barnålsavgift

strikkepinneavgift

und so weiter...

Politikerne kan holde på med sin liksomjobb i århundrer til beskatningen er lik 100%

Mens miljøet seiler sin egen sjø.

Illusjonen!

Vimpelcom - Telenor

Økokrim ønsker ikke å etterforske Telenor etter Vimpelcom skandalen.

Ville et annet selskap med så stor tilstedeværelse i Norge sluppet unna full granskning i en tilsvarende sak? At Vimpelcom eventuellt etterforskes i Nederland betyr vel ikke at Telenor skal beskyttes?

Er det gode kontakter i politikken og statsforvaltning som gir Telenor særfordeler? Som et eks statsteleselskap er de kanskje hevet over loven med alle de særfordeler det gir deres private investorer? Hvis vi forutsetter at Telenor muligens har brutt loven er det jo all grunn til å tro at bevis også skulle finnes i Norge, så økokrims vurdering ser ut til å forutsette at i vår ende er alt fryd og gammen og ingen bevisforspillelse er mulig eller nødvendig.

I så fall er det en grov sak i seg selv, og Norge har liten troverdighet som rettsstat.

Jeg tar forbehold om at tilsvarende saker normalt ikke etterforskes uansett - noe som etter min vurdering også gir Norge liten troverdighet som rettsstat.

Minner om at når Erik Skutle ble tatt for en mindre forseelse angående hasjbruk, så het det fra politiets side: «Når politiet får kjennskap til lovbrudd, plikter vi å undersøke det». I Vimpelcom-saken gjelder det grov økonomisk kriminalitet. Er politiets plikt til å etterforske politisk basert? Og jeg stiller igjen spørsmålet - er rettsapparatet basert på forskjellsbehandling? 

(Svaret er selvsagt JA - men ingen gevinst gis på så gode odds)