torsdag, februar 26, 2015

Psykose

Psykose (fra det greske ψυχή «psyke», for sinnet / sjelen, og-ωσις «-osis», for unormal tilstand) betyr en unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Personer som lider av psykose, blir beskrevet som psykotiske.

Rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem» ble lagt frem onsdag. Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Og her er det soleklart at de politiske memer avslører sitt psykotiske opphav. Kompromissløse meninger påstår ikke at de ansvarlige for rapporten faktisk er psykotiske. Snarere dreier det seg om en gruppetenk basert på inkompetanse, servilitet overfor det eksisterende regime og en total fraværende evne til å levere resultater som fraviker fra de politisk aksepterte memer som til nå har avslørt for alle at det offentlige er blitt ute av stand til å levere fungerende løsninger, og som heller ingen blir straffet for.

I dagens system handler det ikke om å om å finne løsninger, men å samarbeide. I kosegruppen. Resultatet er ikke viktig. Og blir heller ikke viktig når premissene er slik de er. Systemet premierer ikke-handling. Og slik har det vært lenge. Stakkars den som leverer spenstige premisser og noe som funker!

* – Vår hovedoppgave i etatene er å sørge for å ivareta samfunnets behov for mobilitet og tilrettelegge for et sikkert og bærekraftig transportsystem. Utviklingen skal skje i henhold til klimamålene, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.
For at dette skal være mulig, må veksten i persontransport i byene skje ved økt gåing, sykling og kollektivtransport, konkluderer rapporten.

* Jernbanedirektøren understreker at det må iverksettes tiltak for å få folk til å la bilen stå.
– Alternative virkemidler for å få til det er rushtidsavgift og begrensede parkeringsmuligheter, sier hun.

*– Det kan hende at man må bruke prising for å prøve å spre kollektivtrafikken bedre utover døgnet. Det vil koste vanvittig mye penger å bygge ut kollektivtrafikken om vi skal ta høyde for rushtrafikken, sier Enger.
I rapporten foreslår derfor transportetatene køprising også for kollektivtransport.
– For å dempe etterspørselen etter de korteste turene må det også vurderes en viss betaling for alle reiser i rush, for alle med månedskort. Dette vil i praksis stimulere til at flere reiser utenom rushtiden, og til at flere går og sykler. Rushtidsproblemene og tilhørende kostnader vil dempes, forklares det i rapporten.

Så det skal bli dyrere å bruke bil. Men det skal også bli dyrere å bruke kollektivtransport. For man har faktisk allerede lagt inn i premissene at kollektivtrafikken ikke kan utbygges i takt med det faktiske behov! Så alt for mange må for all del ikke bruke kollektivtransport i rushtiden. Når folk har behov for å reise. Så summa summarum går det opp i opp. Status quo. Med mindre folk skal jollykjøre kollektivt når de egentlig ikke har bruk for det.

Og man legger til grunn at folk kan velge når de skal på jobb. Psykosen sprer seg.

The humanity!

Virkeligheten tas det ikke hensyn til. Folk er ute på jollykjøring i rushtiden, later det som om noen tror. I virkeligheten har de ikke transportbehov på den tiden. Nei - de kan jo gå på NAV - dvs bli hjemme i senga og senere på sofaen. Og drikke kaffe. Eller man kan ansette dem i det offentlige. Lage noen flere utvalg. Og drikke kaffe.

Sannheten er at (manglende) byplanlegging og (manglende) utbygging av kollektivtransport  har skapt situasjonen. En avgrunn av inkompetanse. Som selvsagt skal "løses" med samfunnets allround meme, at avgifter løser alt. Hallelujah!

Vi graver oss dypere ned i dritten. Dag for dag. Det vil snart gå opp for flere og flere at driftsutgiftene i norske byer er preventive både for menneskelig trivsel og bedrifters effektivitet. Og istedet for å levere løsninger, lever vi i Matrix, der virkeligheten er skjult bak illusjonen. Norge møter en ny hverdag uten oljeinntekter med avgifter. Og fremdeles manglende satsing på infrastruktur. Til gjengjeld blir bruken av den dyrere. Vi øker våre driftsutgifter i den tro at vi løser tidens dilemma. Som i virkeligheten er ikke-handling.

Jeg anbefaler å kjøpe aksjer i lykkepilleindustrien.

Spørsmålet er om du velger den røde eller den blå.

 Resultatet blir i dette tilfelle det samme.


onsdag, februar 25, 2015

Ytterpunkter

Jagland og Sandberg er uenige i tolkningen av Islam.

I virkeligheten har begge rett. For så grå er virkeligheten når den beskrives semantisk, den er ikke svart/hvit. De fleste muslimer tolker ikke Islam slik de voldelige islamistene gjør. Men noen muslimer gjør det altså. Og det er problemet.

Religion på generellt grunnlag er slik at absolutt fanatisme uten unntak går over i uforstand, og må sammenstilles med psykose, mens jo mindre bokstavelig tolkning - jo mindre religion i religionen med andre ord - desto bedre.

Psykose: psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten».

Bedre kan ikke tro på allmektige usynlige vesener som trosser alle kjente naturlover beskrives.  Kast inn tro på jomfruer som belønning for drap og tortur, og tanken om at alle som ikke tenker slik som en selv havner i evig pinsel, og psykosen avsløres også i de unaturlige vrangforestillingene den frembringer.

søndag, februar 15, 2015Pengesystemet snart din herre

Den som har øre, han høre!, Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr.

Adgang og tilgang til livet - kjøp og salg, fri ferdsel - er snart kontrollert av Old World Order. Det er ingen konspirasjon - det har til alltid vært i herskernes makt å kontrollere plebeierne. Dette er ingen ny verdensorden, men en forlengelse av den gamle, forbedret av ny teknologi. Og jublende lar massene seg innskrive.

tirsdag, februar 10, 2015

Pengesystemet kollapser


Det har vel gått opp for de fleste at verdens pengesystem er totalt ustabilt. Det må det være, når særinteresser eier det, og når målet ikke er å opprettholde et stabilt betalingsmiddel, men å legge til rette for den pengesterke elite. Rex mundi, de egentlige eiere av verden.

Kvantitative lettelser er løsningen på uføret. Et uføre skapt av selve kjernen i det fraksjonsbaserte banksystemet. Basert på gjeld. Som er problemet. Som skal løses med mer gjeld.

The humanity!

Man kan velge om man skal le eller gråte. Le, fordi mennesket er en narr som lar seg lure, eller gråte, fordi menneskeheten allerede er lurt - med alle de implikasjoner det innebærer.

Kvantitative lettelser øker pengevolumet, det vil si, skaper inflasjon. Og stjeler dermed kjøpekraft. Sparing blir da mindre lønnsomt. Spesielt siden systemet også reduserer rentenivået (Krishnamurthy, Vissing-Jørgensen 2011). Dobbel whammy, penger blir mindre verdt over tid, og rentene du får blir mindre.

I tillegg blåses børsverdien talt i "penger" opp, slik at det tilsynelatende "går bedre". I virkeligheten går stadig flere av småfolket konkurs, arbeidsløsheten stiger, desperasjonen øker, og verden står nok en gang på kanten av det økonomiske stupet. Joda, vi er bedre skjermet enn de fleste i petrostaten, men ustabiliteten vil til slutt også nå oss.

Og har det allerede. Systemet er usunnt. Det eneste sunne er det som eksisterer utenfor systemet. Så som "real estate" - fast eiendom. Eller reell verdi. Satt opp mot den illusoriske. Som blant annet forklarer den såkalte "boligboblen". Vi har ingen boligboble. Vi har bare utvannede penger.

Målet til systemet er å berike seg selv ved å kjøre systemet suksessivt  i dass, for så å redde systemet (seg selv) ved å beskatte vanlige mennesker. Interessant nok, fordi det er den vanlige arbeider som allerede systematisk tappes for ressurser for å betale for elitens pengebinger. Private pengebinger, vel og merke, slik som Fedreral Reserve og Bank of International Settlements eksempelvis. Følg pengene.

En ny desperat (men dog frivillig) beskatning er få deg med på aksjegaleien. Rentene er jo allerede superlave, så å ha penger i banken er det reneste tap. Som igjen fyrer opp om det gjeldsbaserte systemet. Du vil ikke spare - du vil helst låne. Og med all kreditt tilgjengelig du låne. For å konkurrere med alle de andre som låner. Og for at systemet skal overleve.  Imidlertid er det knapt mulig for den vanlige arbeider å tjene penger på ponzi-svindelen i the end-game. Verdens pengesystem må snart erstattes med en ny svindel. Verdensøkonomien vakler av gjeldsbyrden, få land kan betjene sine fremtidige forpliktelser, og også Europa står på kanten av stupet

Interessant nok er du uansett allerede eid av systemet, fordi statsobligasjonsgjeld - selve bærebjelken i ponzi-svindelen - er knyttet opp til staters fremtidige skatteinntekter. Som er en grunn til at skatter totalt vokse. Det er en matematisk sikkerhet i dette. En nesten pervers sannhet. Like pervers som at våre politikere faller for fristelsen til å basere sine illusoriske drømmeslott på samme lest som pengeadelen. Det er for god en illusjon til ikke å tro på. Men intet vokser inn i himmelen. Evig vekst er ikke mulig. Alle ponzi-svindler må kollapse. Men av og til stikker svindleren av med pengene. Og det gjør skyggenes brorskap alltid. Det ligger i sakens natur.

Utrolig nok er det relativt nylig at ellers intelligente mennesker fant ut at banker faktisk skaper penger ut av intet. Når blir resten av svindelen avslørt?

Det mest interessante er på mange måter med hvilken beregnende utspekulert finesse alt dette gjennomføres. Basert på intet annet enn menneskelig psykologi. Mennesker handler som de gjør ikke basert på umiddelbar tvang, men i troen på å ta egne selvstendige valg. Menneskets natur brukt mot oss. Man må beundre kløkten.

Dette er ingen konspirasjonsteori. Bare virkeligheten er virkelig.

mandag, februar 02, 2015

Blåblå selger Norge

Uavhengig av hva de sier, så selger de Norge. Spørsmålet er bare tidshorisonten og hvor raskt de kan/tør selge unna rubbel og bit. Neste periode står kraftvassdragene på dagsorden.

I disse markedskreftenes forkjempere eksisterer kun en primitiv forståelse av virkeligheten. Enten skal staten ha lov til å eie noe, eller så skal private eie alt. Og svaret de kommer frem til er at staten driver ikke business godt, så på sikt må alt eies av private.

Det er en total kortslutning, men det skal vi komme tilbake til.

Private interesser, som alltid på sikt graviterer mot å eies av store kapitaloppsamlinger - i.e Big Money - har kun én interesse. Å tjene penger. Det er fordi systemet selvsagt favoriserer de som tjener mest penger. Det er slik kapitalistisk konkurranse fungerer, og selve forutsetningen for de blåblås logikk. Private kan drive bedre business er et kodeord for at de kan tjene mer penger.

Å tjene penger på noe er ikke nødvendigvis et gode. Igjen, jeg kommer tilbake til det. Men faktisk er staten svært god til det, jevnfør eksempelvis veiprising/bompenger. Her tar staten seg betalt flere ganger. På den annen side fungerer dette fordi staten har monopol på veier. Og annen skattlegging.  Det blir ikke annerledes om "AS multinasjonalt selskap" eier veien. De vil fremdeles kreve inn penger for bruk. 100% av bygge og driftskostnsder, pluss en profitt. Størrelsen på profitten vil ligge et sted mellom hvor folket gjør opprør og at selskapet ikke tjener penger. Gitt monopolsituasjonen vil profitten ligge nærmere førstnevnte alternativ enn sistnevnte.

Og - retten til å utøve eierskapet vil være beskyttet av statens voldsmonopol. Spis den, de som ivrer for absolutt frihet.

Alt er ikke business. Det er svært vanskelig for noen å fatte. Jeg tror det må skyldes en feilprogrammering i hjernen. Mye lik religiøs hjernevask. Man planter et altoverskyggende meme i hjernen. Et meme som mer fungerer som et virus enn intelligens. På den annen side kan det jo faktisk også være slik at enkelte er født med en svært begrenset forståelse av virkeligheten. Jeg vet ærlig talt ikke.

Men alt er ikke business. Hvem fører regnskap over utgifter betalt for sitt barn og overleverer en gigantregning ved oppnådd myndighetsalder? Som eksempel. Alt er ikke business.

Å tjene penger er ikke alltid et gode. Og å selge infrastruktur er ikke alltid lurt. Hva om jeg kjøpte ditt toalett og tok meg betalt for hver gang du måtte? Irriterende? Men penger blir tjent. Å tjene penger er ikke alltid et gode.

Men du ville jo ikke vært så idiotisk at du selger slikt? Nei, nettopp.

Og her kommer det store poenget. Det eksisterer to sfærer i den menneskelige sivilisasjon, den private og den kollektive. Det kan komme som et sjokk for enkelte, men begge er viktige.

Tar den kollektive overhånd, forsvinner muligheten for privat frihet. Tar den private overhånd, forsvinner også muligheten for den private frihet. Når alt er eid - og det er det tilslutt, har du svært liten handlefrihet. Med mindre du altså er blant dem som eier mye. Men om så var er det uansett ikke gitt at din "frihetsfilosofi" gir deg moralsk rett til å kontrollere andres frihet.

Hvorfor ikke rett og slett innse at dagens tenkere og politikere ikke engang er middelmådige innen politisk og sosial teori? Mye er allerede tenkt ut av intellektuelle giganter. Å studere for eksempel John Locke, og forstå dilemmaet med uhemmet monopolgraviterende kapitalisme.

Nor was this appropriation of any parcel of land, by improving it, any prejudice to any other man, since there was still enough and as good left, and more than the yet unprovided could use. So that, in effect, there was never the less left for others because of his enclosure for himself. For he that leaves as much as another can make use of does as good as take nothing at all. Nobody could think himself injured by the drinking of another man, though he took a good draught, who had a whole river of the same water left him to quench his thirst. And the case of land and water, where there is enough of both, is perfectly the same.
Second Treatise of Government, Chapter V, paragraph 33
Et viktig poeng er at kapitalens selvjustis ikke kan fungere. Når et område er skvist, kan den gå videre til neste kapitalplassering. Kapitalen har ingen moral, ei heller samfunnsånd.

Jeg går ikke inn på teoriene her, slikt passer bedre for selvstudie og ettertanke. Uansett er den neanderthalske (som er en fornærmelse av neanderthalerne) politiske teori til de blåblå å anse som en absolutt ettergivenhet for den føydalistisk graviterende gamle verdensorden. En verdensorden der pengemakt tar kontroll over også det som best er overlatt til commons, felleseie.

Og forsåvidt en enveisbilett ut av regjeringskvartalet for begge. OWO er intet alternativ til beste for noen, spesiellt ikke reelle frihetselskere.

torsdag, januar 29, 2015

Farlig gud bidrar til å ødelegge vår verden

Sinnsykdommen er utbredt. Om det ikke er islamistiske terrorister fristet av sin gale gud til å drepe, sionister som drømmer om et stor-Israel og stjeler land fra andre, eller kristne som benekter både evolusjon og at mennesket kan ødelegge klimaet -  så er det utallige irrasjonelle valg milliarder av mennesker tar hver dag - alt på grunn av troen på en gud.

Den abrahaimske gud er verst. Monoteismen innebærer automatisk at det kun finnes en sannhet, og at alle andre synspunkter nødvendigvis er feil. Inkludert de som er basert på samme mytologi.

Stephen Hawking mener gud ikke finnes, og at fysikkens lover viser det. Friedrich Nietzsche mente for lenge siden at gud er død. Men memet lever videre.

Beviset for at memet kan tilsidesettes som det reneste nonsens er imidlertid at ingen er enige. Om noe som helst. Innen religion. Ikke engang religiøse tekster er internt koherente. Ingen gud - spesiellt ikke en allmektig en - kan ha så darlig PR-avdeling.

På den annen side er det ikke bare religion som avslører menneskets kollektive sans for sinnsykdom. Vi har da nok av andre eksempler.

Men religiøs basert sinnsykdom er farligst. Fordi den per definisjon er vaksinert mot rasjonalitet og fornuft. Hele konseptet er basert på blind tro, og at motargumentasjon er en prøvelse - en fristelse - man skal overkomme.Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil - Nietzsche

tirsdag, januar 27, 2015

Syria-farere og politisk hengemyr

Mye tyder på at det moderne Norge lider av handlingslammelse. Det kan ha flere grunner, alt fra et fragmentert ansvarsforhold innen byråkratiet til at enkelte lever i en alternativ virkelighet, og dermed bare finner på liksomløsninger som ikke fungerer i det virkelige liv.

Mest av alt handler det selvsagt om inkompetente politikere, mangel på handlekraft, visjoner og generellt dårlig håndtverk. Vi har dessuten lenge jobbet hardt med å utvikle et samfunn der det å ha klare meninger, og klare målsettinger - er farlig og sjelden blir premiert, mens uklarhet og ansvarsfraskrivelse til gjengjeld blir overstadig premiert. Vi burde ikke være overrasket over at overforbruket av ressurser i forvaltningen øker, mens resultatene glimrer med sitt fravær.

PST ønsket for eksempel å snakke med flere radikaliserte, norske muslimer før de reiste til Syria og Irak, men islamistene ønsket selvsagt ikke å snakke med politiet. Selvsagt ikke.

Men hva kan en gjøre, når politiet er svinebundet? Og når politikere ikke klarer å ta avgjørelser for å ta tak i problemer med mindre "å ta tak i" betyr å avgiftsbelegge i den tro at problemet er løst?

Løsningen er enkel. Så enkel at det er flaut å måtte påpeke den. 

Det må selvsagt innføres visumplikt til enkelte land. Det er en standard løsning andre steder i verden, og flertallet av verdens borgere må faktisk også søke om visa når de skal besøke Norge. Et slikt forslag betyr ikke at visumplikt på generellt grunnlag skal begrense den alminnelige frihet til å reise, det betyr at i særtilfeller kan visumplikt for utreise innføres - på denne måten kan enkelte påtvinges å oppgi formål med å reise, og når det finnes grunn til å mistro denne oppgitte grunn, kan man innkalle til bekymringssamtale, og eventuellt avslå søknaden hvis gyldig grunn ikke kan fremlegges, eller når det finnes skjellig grunn til å anta at falsk grunn oppgis.

Så kan man med loven i hånd ansvarliggjøre de som alikevel reiser, og både opplyse om og ikke minst håndheve straffer ved eventuell tilbakevendelse. Slikt burde være avklart på et halvtimes kaffemøte mellom justisdepartementet, UDI og PST. Og så kunne eventuellt de som var imot en slik ansvarlighet måtte stå for det når saken avgjøres i Stortinget.

En ansvarlighet som kanskje også kunne lettet hverdagen til de mange muslimer som faktisk blir uglesett i samfunnet for det et klart mindretall står for. Vår inkompetanse er skyld i mye grums.

søndag, januar 25, 2015

IMSI catchere - også i Danmark

Det kan kanskje være av interesse at danskene har en debatt gående om Politiets Efterretningstjenestes (PET) bruk av falske mobilmaster.Hvor ble den norske debatten av?  Trodde vi på at myndighetene her var så inkompetente og giddalause at de ikke kunne finne ut hvem som stod bak de famøse mastene plassert i hovedstaden (og garantert andre strategiske steder)? Og hvordan kan det ha seg at saueflokken i Norge er så hjernevasket at vi tar myndighetenes versjon for god fisk?

Sannheten er:

At du er overvåket.

Akkurat nå.
 
Dataene kan også brukes retrospektivt. Norge er blant landene som frivillig fórer blant annet NSA med data.

Øyet ser deg!

torsdag, januar 22, 2015

Leilendinger


Det er nå bare et tidsspørsmål når vi alle blir fullverdige leilendinger under åket av pengeregimet. De fleste har allerede kommunal eiendomskatt, boligskatt utover dette er på vei - nå også på grunn av rentesituasjonen, en situasjon fullstendig skapt av pengeeierne (som ikke er deg og meg, heller ikke demokratisk valgte regjeringer).

Men politikere følger på, bundet på hender og føtter av tvangstrøyen som er manipulerte penger. Å velge inn andre politikere har ingen effekt, da samtlige per idag har valgt å ha på seg samme tvangstrøye, og andre alternativ vil være like svinebundet på hender og føtter. Om ikke mer.

Men mest av alt er de intellektuellt tilbakestående. Ikke fordi de er dumme - per se. Ihvertfall ikke i utgangspunktet. men fordi tvangstrøyen finnes som en idé. I softwaren. I hodet. En gjennomtrengende og altoverskyggende tro på at dagens system er det eneste mulige. En hjernevask så fullstendig komplett at bare religiøse vrangforestillinger kan sidestilles.

Forskjellen er at mens religiøse vrangforestillinger finnes i mange varianter, er vrangforestillingene om det bankstyrte fiat-pengesystemet nærmest universellt tilstedeværende. Uten å bli seriøst debattert av saueflokk eller politiske broilere.

Eksempelvis er også behovet for stadig mer beskatning, eksemplifisert ved behovet for bompenger, et direkte resultat av ført (ønsket? - i så fall av hvem?) økonomisk politikk. Det er ikke mulig å forandre slikt uten å forandre det grunnleggende økonomiske system. Overraskende nok for et bestemt politisk parti nylig.

Illusjonen er komplett. Og de største løgner er de som vi ikke forstår.

Vær klar til å bli fortalt - også av andre enn økonomer - at du har "overinvestert" i bolig når alt du ønsker er å ha tak over hodet, et bekvemmelig forbruk, men også en absolutt nødvendighet i subarktiske strøk.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen (tidligere Terra - i pengeflytternes verden blir bedragere beskyttet og kan fortsette ganske enkelt ved å bytte navn) advarer:  I dagens situasjon kan det være at aktørene i valutamarkedet da får øye på det lille landet høyt mot nord, med gode statsfinanser og en styringsrente på 1,25 prosent i en verden av nullrenter.

Og heri ligger også forklaringen på (dog tydeligvis ikke forståelsen av) - at pengespekulantene ikke er et gode, men en trussel. En trussel mot folket, mot det ekte, det menneskelige. Pengenes herskere er et verdensomspennende blodsugende monster. Wampyri.

Systemet lar seddelpressene gå fritt. Med det resultat at pengenes verdi med overlegg utvannes. Det som har faktisk verdi er da fast eiendom. Allmuens eiendomsrett må da også utvannes og kontrolleres. Og den som kontrollerer pengene kan kontrollere resten. Hvis illusjonen fungerer.

Og det gjør den.

Tro ikke at dette kan bekjempes gjennom det eksisterende politiske system. Da har du allerede tapt for illusjonens makt.

Svindyrt byråkrati og fattig faen

Mye av (det normalt skjulte) problemet med et svindyrt byråkrati, skyldes systemets iboende evne til å ta vare på sine egne. Mer enn de administrerte.

Stavanger kommune ønsket å bruke 200.000 kroner til opplevelseskort for fattige barn. 600.000 kroner gikk til prosjektlederstilling for å administrere ordningen. Riktignok er det snakk om prosjektleder for prosjektet Fritid for alle, der ordningen bare er en del av tilbudet. Men tenk - 600.000 i årslønn for å tenke på de fattige barna. 

Det er ikke barna ordningen først og fremst ivaretar, men byråkratiet. Mens man gir ut små almisser og kan sole seg i glansen som velgjørere. Barn i fattige familier fra 6-15 år skal få et opplevelseskort som gir den gratis adgang til museum og svømmehaller i Stavanger, samt to kinobesøk i året. 

To kinobesøk i året! Stavanger kommune er raus. Museer og svømmehaller administreres jo av kommunen selv, så det teller ikke! To kinobesøk i året!

Og alle de billetter til fotball-, håndball-og hockeykamper som de lokale lagene selv donerer ...

Ironialarm.

Det er klart det trengs byråkrati til å styre alt dette. Så hjelper det også på sysselsettingen!

Det viktigste er at økonomisk vanskeligstlte har grunnleggende økonomi til at foreldrene selv kan administrere slikt. Så kan de heller få litt ekstra for å måtte "administrere" det selv. Barn har godt av å ha foreldre som kan mestre familiens hverdag selv fremfor å stå med rasjoneringskortene i hånda. Eller forutsetter bleikfeite oljenorge - som moder Theresa - at fattigdommen er et gode? Et gode som kan brukes til egen glorifisering? Den nedlatende godhet som systemet oftest påtar seg mot de laveste kaster er enklest å leve med for eliten.

Ironialarm. 

Men nå, som før, i god borgerskapelig stil - må jo fattigpakket administreres av de rike. For det er bare de som kan. Og så føles det jo så godt å ha hjulpet de arme små. 

Frihet og Sannhet!


mandag, januar 19, 2015

Kapitalismens føydalisme


De 1% rikeste eier snart halvparten av verdens ressurser. Denne trenden - at de rikeste blir rikere - er akselererende. Og det er ikke bare den ene prosenten som har til salt i maten og vel så det, 94,5 prosent av verdens verdier er eid av de 20 prosent rikeste, ifølge Oxfam.

Tåkepratet om at de rikeste ikke skal skattlegges for hardt er basert på et misforstått verdensbilde. Riktignok meget dyktig manipulert frem av den gamle verdensorden. Virkeligheten er objektivt sett en annen. Kapitalismen er drivkraften bak at stadig flere av jordens ressurser er kontrollert av stadig færre. Regnestykket er enkelt - mye kapital kjøper opp mer verdier. Lite kapital kjøper opp mindre verdier. Mye kapital gir større pressmiddel overfor myndigheter. Lite kapital gir mindre pressmiddel overfor myndigheter. De feite blir feitere, de magre blir magrere.

Enkelt? Så enkelt at løgnen blir akseptert. Fordi den er så stor.

Og like enkelt som at prosentvise tillegg også alltid gir mest til de som har mest.

Og alikevel godtar saueflokken denne illusoriske rettferdighet.

Ekte rettferdighet er at den som får tillatelse til å kontrollere felleskapets ressurser skatter (for privilegiet) av det. Ekte rettferdighet betyr at økt produktivitet gir fordeler for alle.

Men kapitalismen fungerer jo bedre enn alle systemer? Ja, fordi for eksempel kommunisme skaper føydaladelen fiks ferdig som de facto diktatorer. Kapitalismen bruker lengre tid. Men like fullt er snart verdens befolkning delt inn i de som arbeider for og de som blir arbeidet for. Med andre ord et føydalsystem.

Et føydalsystem garantert av kapitalens illusoriske verdi istedet for Kongen og adelens militærmakt.

Et føydalsystem basert på et pengesystem der illusoriske verdier skapes daglig og drysses ned fra toppen. 

Et føydalsystem basert på konkurranse.

Men fri konkurranse? Si det til bønder saksøkt av eksempelvis styrtrike Monsanto. Si det til de små bedriftene som skvises av de store.

Men levestandarden øker? Den hadde økt mer om ressursene var mer rettferdig fordelt. Duh.

Men det handler ikke om grådighet eller å ville ha mer av kaka. Det handler om menneskets frihet kontra dets slavebinding. Det handler om vi til slutt alle ender opp som leilendinger hos de få.

Fri konkurranse? Konkurransen er akkurat like fri som om du er tvunget til å delta i et spill monopol der andre allerede kontrollerer indrefileten. Gevinst? Selvsagt er det mulig. Akkurat som det jevnlig blir flere lottomillionærer. Men er det sannsynlig?

Illusjonen må opprettholdes. Og den opprettholdes meget godt. Av det illusoriske demokratiet, av media, av det konstruerte verdensbilde til den gamle verdensorden.

Konspirasjonsteori? Tro ikke et ord jeg sier. Tenk selv. Bli opplyst. Kunnskap er makt. Tanken er fri. Men når alt kommer til alt; Bare virkeligheten er virkelig.


torsdag, januar 08, 2015

Mindfuck - subspace


Fossilnasjonen


Næringsminister Monica Mæland er en god støttespiller for fossilnæringen. Spørsmålet er om hun kan regnes som habil i spørsmålet om andre, mer miljønøytrale næringer skal få like konkurransevilkår som det enorme statlige engasjementet i oljenæringen. Norge er definitivt et fossilenergi-land, og satsing på fremtidsrettet og miljønøytral industri er i virkelighetens verden (utenfor den skapte illusjon av miljøinteresse) nærmest fraværende.

Dette til tross for store ord og (mislykkede) månelandinger. Det er synd, fordi det Norge trenger mest av alt nå er en overgang til fremtidsrettede teknologier, noe som samtidig også skaper nye arbeidsplasser. Både inntekter og antall arbeidsplasser i oljenæringen er ugjendrivelig på vei nedover. Klarer vi ikke overgangen - og det ser ikke engang ut til at vi prøver - så havner vi i et økonomisk uføre nettopp på grunn av den ensidige satsingen på fossilindustrien.

Dette er ikke en spådom fra sære konspirasjonsteoretiske miljø. Det er en spådom som ligger helt klart opp i dagen for alle med et snev av virkelighetssans. Interessant nok bruker regjeringen ennå Holland som eksempel på det som er identifisert som en alvorlig strategisk feil, nemlig : "de negative virkningene som en for stor bruk av inntekter fra en ikke-fornybar naturressurs kan ha for konkurranseutsatt sektor, dvs. næringer som eksporterer eller produserer i konkurranse med utenlandske produsenter."

I virkeligheten er Norge et enda bedre eksempel på økonomisk inkompetanse, og det vil ta oss enda lenger tid enn Holland å snu skuta. Vår absolutte inkompetanse vil gå over i historien som et enda verre eksempel enn Holland, fordi vi helt fra oljealderens begynnelse har vært klar over problemstillingen.

Så hadde vi også store planer om å bruke oljeinntektene til å "redusere skatter og å legge til rette for annen industri". Det ble istedet en ensidig oljefest med nedleggelse av annen industri, med orientering av store deler av gjenværende industri opp mot oljeindustrien, med en eksplosjonsartet økning av offentlig ansatte, med en inflasjonsdrevet prisstigning som har drevet både levekostnader, lønninger og skatter i Norge himmelhøyt, med det direkte resultat at den ønskede økonomiske utviklingen har vært en direkte sabotasje av norsk konkurranseevne. Det enorme kostnadsnivået har eksempelvis drevet kostnadene til investeringer i infrastruktur så himmelhøyt, at ekstra skatt (bompenger) nå er en nødvendighet for at oljenasjonen i det hele tatt skal ha råd til å legge asfalt. Som igjen øker kostnadene for bruk av infrastruktur, som igjen øker prispresset, som igjen øker presset for å øke lønninger, som igjen bidrar til å ødelegge vår konkurranseevne, som igjen ... You get the picture.

Og alt dette klarte vi selv om vi altså satt med fasiten om hvordan dette ville bære hen.

Situasjonen kan kun vitenskapelig forklares ved at menneskets hjerne og kollektive intelligens er for primitiv til å påvirke selv forståtte scenarier når de går på tvers av våre instinkter som er basert på svært kort tidshorisont og øyeblikkelig gratifikasjon.

Konklusjonen er - vi er dumme! 

Samtidig er psykens viktigste forsvarsmekanisme fornektelse. Saken er den at ved å fornekte våre genetisk bestemte begrensninger gjør vi oss uendelig mer irrasjonelle enn vi kunne vært med litt mer ydmykhet over vår egen begrensede intelligens.

Gnothi Seauton - Kjenn deg selv!

Interessant nok følger vi ikke denne eldgamle visdom, men gjemmer oss bak et ferniss av en livsløgn. Vi vet best, vi vet hva vi gjør, og våre ledere er toppen av "ansvarlighet". Og det er behagelig å tro at vi er i trygge hender. Slik er mennesket fanget i sin egen illusjon.

mandag, januar 05, 2015

Gode Penger

En reform av pengesystemet ville vært til uendelig nytte for folk flest. Les mer om Gode Penger.

Tro ikke at det etablerte politiske system vil ønske å gjennomføre slike reformer. De støtter Old World Order 100%. De støtter skyggeregjeringer og selger sin sjel med største lettsindighet.

Dagens pengesystem overfører daglig enorme verdier til de aller rikeste fra arbeidskapitalen til arbeidere. Det er en nesten 100% vellykket økonomisk dekkoperasjon.“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.” -Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.” – Thomas Jefferson

“History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by  controlling money and its issuance.” -James Madison

“The Government should create, issue, and circulate all the currency and  credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of  consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity.” -Abraham  Lincoln

“The death of Lincoln was a disaster for Christendom. There was no man in the United States great enough to wear his boots and the bankers went anew to grab the riches. I fear that foreign bankers with their craftiness and tortuous tricks will entirely control the exuberant riches of America and use it to systematically corrupt civilization.” -Otto von Bismark (1815-1898)

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of  credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most  completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a  Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” -Woodrow  Wilson

“The real truth of the matter is,as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government ever since the days of Andrew Jackson…” -Franklin D. Roosevelt  

“Banks lend by creating credit. They create the means of payment out of nothing.”  -Ralph M Hawtry

“… our whole monetary system is dishonest, as it is debt-based… We did not vote for it. It grew upon us gradually but markedly since 1971 when the commodity-based system was abandoned.” -The Earl of Caithness

“I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people.” -Reginald McKenna

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.-Henry Ford

“The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the worlds' central banks which were themselves private corporations. The growth of financial capitalism made possible a centralization of world economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury of all other economic groups.” - Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time (Macmillan Company, 1966,) Professor Carroll Quigley, Georgetown University

Ønsker DU å støtte føydalsystemet videre?

Eller ønsker DU å støtte  Gode Penger?

En slik bevegelse kan bidra til viktigere forandringer enn marionette-politikere med sine millimeter justeringer av status quo. En slik bevegelse kan kun eksistere utenfor politikken, utenfor skyggemestrenes kontroll. Bli med i bevegelsen! Bli opplyst! Bygg en bedre verden for kommende generasjoner!

Avlytting

Avlyttingsaken er komisk. Ikke fordi emnet er egnet for komikk. Ikke engang fordi norske myndigheter ikke får til noe. Men fordi saueflokken ennå lever i trygg forvissning om at jerv og ulv overhodet ikke finnes, og at alt er såre vel i Kardemommelandet.

Kompromissløse meninger har kritisert den totale inkompetanse våre sikkerhetstjenester har oppvist i saken tidligere. Inkompetansen går forbi selv det vi kan oppfatte ved første øyekast. Det stikker dypere.

Meget dypere.

Inkompetansen er større enn først antatt, fordi man ikke engang har kompetanse til å servere saueflokken en skikkelig psy-op engang. Det vil si i dette tilfellet en oppdiktet "forklaring" som gir - ikke nødvendigvis en plausibel, men dog - en forklaring som kan antas å kanskje være riktig av intellektuellt late mennesker. Med andre ord det store flertallet.

For det må på dette tidspunktet være tindrende klart at mangelen på evne til å finne avlyttingsutstyr nødvendigvis må skyldes et ønske om å ikke ville finne det. Kompetansen til å spore slikt utstyr finnes selvsagt, men tas ikke i bruk. Konklusjonen må derfor logisk sett være at norske sikkerhetstjenester vet med sikkerhet hvem som står bak. De selv - eller allierte. Eller en kombinasjon.

Å tro noe annet viser en naivitet som bare tiår med kollektiv hjernevask kan forklare.

Å forstå at vårt demokrati i virkeligheten er styrt av en skyggeregjering omhyggelig gjemt i det negative rom sitter langt inne for de fleste.

La oss heller feire at vi er best på ski og 17. mai og sånt. 

Occultus Ego

fredag, desember 19, 2014

Billigsalg!

Old World Order strammer grepet. Snart selges også Norge på billigsalg.

Den som kontrollerer kapitalen, kontrollerer til slutt verden. Inkludert deg.

Kapitalismen sikrer at driften av verden blir mest mulig effektiv. Right? Vel, det er illusjonen. I virkeligheten er Kapitalen sikret på alle bauger og kanter av sine systemer, med verdens befolkning som kombinert forsikring og gissler. 

Selv i et "rettferdig" system kan systemet sammenliknes med at du, uansett intelligens, evner eller gode ideer, får begynne midt i et spill med monopol, der én spiller allerede har sikret seg indrefileten. Rettferdig? Gode sjanser til å vinne? Selvsagt ikke.

Alle vet at Banken alltid vil vinne. Regelverket er laget slik. Og når man skjønner at spillet i tillegg er rigget, skjønner man hvordan det ligger an.

Denne regjeringen selger oss på billigsalg. Det er bare såvidt begynt. Naturressurser, energi, matproduksjon, egenart. Alternativet politisk sett er ikke stort bedre. Bilderbergere og skyggeregjeringer styrer, kontrollerer, konspirerer. Dette er den gamle orden, ikke den nye. Skyggemestrene er våre fiender, ikke de illuminerte. Våkn opp, Borger!

søndag, desember 14, 2014

Psychomennesket

Vi har kommet så langt, at vi må forske på om fisk fortsatt er sunt. Slik har mennesket forurenset sitt eget matfat. Og eneste mulighet til å fø en altfor høy befolkning i verden er å fortsette rovdriften på vårt eget eksistensgrunnlag.

Og med stadig økende mengde dioksiner, dioksinlignende PCB-er og kvikksølv i kroppen, er det lite som tyder på at vi kan bli smartere. Heller dummere.

Psychomennesket.

lørdag, desember 13, 2014

Stortinget avlyttet II

Avlyttingssaken i Oslo er den nest største skandale i Norge siden krigen. Den største skandalen er at PST ikke bryr seg før de blir sparket i rævva.

Stortinget avlyttet

Stortinget, statsministerboligen og regjeringskontorene avlyttes. Det kommer ikke som noen overraskelse for noen med sunn forståelse for den virkelige konspiratoriske verden. Dog kan det virke som utrolig av den naive og godtroende.

Mer (om ikke mye) overraskende, er det faktum at Norge ikke har kompetente sikkerhetstjenester til å kontrollere og sikre såpass sensitive mål. Med mindre de faktisk HAR visst om dette. Hvorfor må pressen finne ut og fortelle folket om denne skandalen?

Husk også at med moderne smarte telefoner, er det ikke bare samtaler og meldinger som bruker har gjennom telenettet som kan avlyttes. Telefonen kan styres utenfra uten eiers viten og fungerer som både mikrofon, og om ønskelig kamera og node for tilknytning til diverse trådløse nett.

Hvor mange usikrede telefoner er det til enhver tid tilstede i Storting og regjeringskontorene? Og forsåvidt andre sensitive steder? Og hvor sikre er de såkalt sikre telefonene? Forskjellige lands kryptering er kjent å ha blitt brutt opptil flere ganger i historien.

Verschärfte Vernehmung

Ondskapen har mange ansikter. Illusjonen lever.

Absolutt kontroll

"Q-Free is a leading global supplier of products and solutions within ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and Advanced Transportation Management System." 

Q-Free har ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og ved hjelp av ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral utviklet et system for avansert GPS til bruk i kjøretøyer. Formålet er å måle distanse kjørt. "Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året". Alle skal altså melkes mer. 

Og det blir nok akseptert etter at bompengeringer har terrorisert flere norske byområder. At alle betaler etter kjørelengde er selvsagt mer rettferdig.

Og dermed er scenariet komplett. En nesten uendelig mulighet til å beskatte bruk av infrastruktur, samtidig som alle kan overvåkes - etter behov. Og alt i navnet på "bedre" og "mer rettferdig". Spørsmålene stilles aldri. Den psykologiske dimensjon er så ypperlig forfinet og kontrollert at selv de involverte ikke skjønner hva som skjer.

P.S: Strømbruken skal også snart kontrolleres i real-time. Selvsagt fordi du skal ha mulighet til å "spare" strøm - mens prisene i virkeligheten skrus opp.

Det må bare bli slik. Som om det var en naturlov. Absolutt kontroll.