torsdag, oktober 19, 2017

Senterpartiet vil ikke fjerne bomringene.

Senterpartiet vil fjerne dagens bomringer og erstatte bompengeordningen med et system for avansert veiprising. Det samme vil Høyre, Frp, KrF og Venstre . Og tror velgerne er tette i pappen. Saken er en vinnersak i norsk politikk, og vil bli innført. For den forandrer ingenting annet enn semantikken, og gir potensiale for mer avgifter. En innertier for dem som har nullvisjon og må levere politiske saker med tomme kalorier.

Kompromissløse meninger så dette komme. (Det ble innkjøp av Alfa Romeo, ikke Aston Martin) Når massene er leie nok av bomstasjoner, blir de lett lurt til å støtte en verre løsning innpakket i glanset gavepapir og sløyfe.

Bompenger er en simpel veiprising.

GPS basert avgiftsinnkrevning er avansert veiprising.

Man ønsker altså ikke å fjerne bompengeordningen, men snarere å ha bompenger overalt, med den ekstra fordelen for myndighetene at prisen på hver enkel vei lett kan justeres. Dette kan kun føre til økte kostnader for forbrukerne. Det blir ikke billigere av at man ikke lenger vet når eller hvor mye man betaler.

Og siden de fleste bompengeringene i Norge faktisk er bygget, ikke bare som en ekstrabeskatning, men som et hinder som skal redusere bilkjøring, kan ikke disse bli billigere. Det ville jo ført til en logisk kortslutning. Vi får med andre ord per definisjon  mer bompenger, aldri mindre.

Kompromissløse meninger har tidligere omtalt de samfunnsmessige ulempene ved regressive avgifter, samt å gjøre infrastruktur dyr i bruk. Dette vil bidra til å ødelegge norsk verdiskaping, akkurat som verdiskapingen i Romeriket ble ødelagt av for høye skatter, noe som førte til imperiets fall. Det ble etterhvert billigere å la virksomheter ligge brakk enn å betale skattene.

Vi velger altså å sette kursen mot økonomiske nedgangstider ved å øke norges driftsomkostninger. Helt som forventet. Istedet for å fremme verdiskapning og sørge for at den infrastruktur som er nødvendig for at folk kan komme seg på jobb er på plass begår vi den sykelige feil å istedet gjøre det vanskeligere, og håper det løser problemet. Det finnes sannsynligvis en psykiatrisk diagnose for slike tankefeil.

Tror du det egentlig står bra til med økonomien, og at dette er syting, tar du feil.

Vi har ingen samfunnsplanleggere. De er for opptatt av å skaffe seg selv særfordeler.

Kompromissløse meninger mener at skal man øke den regressive del av beskatningen, bør den som et minimum gjøres progressiv. Det progressive skattesystemet er mer og mer uthulet, og skaper et klasseskille på veiene.

Hvis argumentet er å få flere over på kollektivtransport, må høyinntekt husholdninger beskattes vesentlig høyere enn lavinntekt husholdninger. Dette vil selvsagt ikke være i elitens interesse, men bør være i folkets interesse. 

Så kan ihvertfall den økonomiske selvskadingen skje på en sosial rettferdig måte.

Kompromissløse meninger minner igjen om at innkrevde avgifter ikke representerer et øre i verdiskapning, uansett hvor store beløpene er. Og at infrastrukturen i Norge lider av tiår med underfinansiering. Morsomt nok skapes titalls og hundretalls av milliarder ut av ingenting rutinemessig når den finansielle elite har bruk for cash, som for eksempel ved overskridelser i oljerelaterte utbygginger, eller hver gang bankene ønsker å sosialisere sine tap.

Dette illustrerer meget godt hvem som skummer fløten i samfunnet. Og hvem som betaler for gildet.

Om Kompromissløse meninger kommer over et parti som reelt ønsker å bygge opp norsk verdiskapning og faktisk skjønner samfunnsøkonomi istedet for særrettighetenes kamp alle mot alle, skal vi gi beskjed.

Men hold ikke pusten.

tirsdag, oktober 17, 2017

Elnettet kneler

Mens Norge tror vi er verdensmestre på miljøvern fordi vi subsidierer øvre middelklasse for å kjøpe elektriske sportsbiler, er realitetene annerledes.

Norge er sinke på kollektivtransport. Etter flere tiår med underfinansiering på denne fronten må et skikkelig skippertak til.

Vi favoriserer elbilen, og dette koster flesk (ca. 20 milliarder så langt). Elbilereiere er sponset med ca 80 000 kroner per tonn CO2 spart. Disse pengene kunne selvsagt langt på vei avhjelpe den begredelige situasjonen på kollektivfronten, som har ført til at norske byer er tilstoppede av trafikk.

Politikk: Dyrere boligpriser fører til at mange flytter utenfor byene, dette fører til mer pendling.

Politikk: Det finnes ikke nok penger til å bygge ut kollektive løsninger, og på grunn av etterslepet har norsk økonomi til nå blitt reddet av privatbilen.

Politikk: Det er for mange biler på veiene, dette må i panikk og over kort tid begrenses ved avgifter.

Politikk: Elbilen skjermes, fordi den er en hellig ku i miljøpolitikken. Kollektivtransport er det ikke.

Politikk: Alle andre må betale for øvre middelklasse, som skjermes effektivt fra å måtte betale for det grønne skiftet - men mest av alt, skjermes fra å betale for det egentlige problemet - etterslepet i infrastruktursatsing.

Politikk: Alle andre enn elbilistene, som stadig blir flere, må betale for disse investeringene.

Politikk: Våre byer er derfor et nettverk av bomstasjoner som kveler privatøkonomi for lavtlønnede, forandrer dynamikken i fornuftig byplanlegging og utvikling (pengene rår, ikke fornuft).

Politikk: Istedet for å ha en balansert utvikling av infrastruktur, øker antallet elbiler fra toppen og ned, fordelene deles med andre ord ut fra toppen.

Og hva har dette med elnettet å gjøre?

Andre betaler for elbilenes subsidiering. Dette vil snart bli en stor byrde. En byrde som vil ha alvorlige følger for norsk økonomi.

En kartlegging Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført, indikerer at det står dårlig til med det lavspente distribusjonsnettet i Norge.

Apparater som kan skape problemer i det svake nettet er elbiler, induksjonskomfyrer, gjennomstrømnings-vannvarmere og direktestartende motorer for varmepumper.

Legg merke til at dette er apparater som de velstående eier i større grad enn andre.

Energi Norge og Sintef beregnet en totalkostnad på 113 milliarder kroner for å oppgradere alt lavspentnett slik at styrken tilsvarer referansenettet.

Referansenettet er ikke beregnet for lading av elbiler, og vil ikke tåle at alle bileiere lader elbiler i Norge. Totalkostnaden for en oppgradering av elnettet for å gi rom for elbilsatsingen blir altså vesentlig større enn 113 milliarder.

Gjett om nettleien vil gå opp?
Gjett om strømprisen vil gå opp for å kompensere for belastningen elbiler fører til?

Kompromissløse meninger minner om at elbiler ikke er en miljøsatsing. Overgang, det vil si utfasing, av fossilenergi er det. Elbiler spiser av samme energimiks vi allerede har, og bare en utbygging av fornybar energi er reell miljøsatsing.

Overlat det til politikere å velge symbolpolitikk foran reell politikk.

Største seier i så måte er politikk som effektivt flyttet norsk kraftkrevende industri, som var verdens mest miljøvennlige på grunn av vannkraft, ut av landet. Dette gav oss et pusterom slik at vi sparte penger på å bygge ut kraftproduksjonen.

Denne måte å spare penger på forstår de fleste er uklok. 

De fleste er ikke overpriviligerte og sitter i beslutningsapparatet. De fleste betaler bare regningen for beslutningene.

lørdag, oktober 14, 2017

Løpet er kjørt

Stephen Hawking har tidligere advart om at mennesket ikke vil overleve de neste 1000 år på jorden. Det er flere som deler denne bekymringen. Gruppen OpenAI har også ment at utviklingen av kunstig intelligens vil medføre et våpenkappløp basert på kunstig intelligens, og at dette har stor risiko.


Kompromissløse meninger mener Stephen Hawking er for optimistisk og at OpenAi's håp om at kunstig intelligens kan kontrolleres er basert på en grunnleggende misforståelse av virkeligheten.


Utviklingen styres ikke av menneskelig intelligens, men av kapitalistisk "intelligens" og det Militær-industrielle kompleks. Kanskje kan man slenge på det politiske memekontrollerte kompleks, men dette er i stor grad ineffektivt i forhold til å ta langsiktige beslutninger utenfor rammene til de to foregående elementer.

For en gangs skyld kunne det være fristende å tenke positivistisk - men dessverre peker alle indikatorer i retning av at dette vil være urealistisk.

For nå kommer kamprobotene. Man jobber på spreng med å automatisere krigsmateriell. Fra TU: 

USAs politikk for autonome våpen er formulert i direktiv 3000.09 som krever at dødelig maktbruk er underlagt «passende nivåer av menneskelig vurdering». Det innebærer i praksis at det amerikanske forsvaret ikke lar autonome våpen angripe uten at et menneske er med i beslutningsprosessen. Det har vært en sentral politikk like lenge som høyteknologiske droner, missilforsvarssystemer og kanontårn har vært utstyrt med kunstig intelligens (AI).

Men direktiv 3000.09 utløper i år. USAs regjering under president Donald Trump skal i neste måned ta stilling til hvordan reglene for bruk av kamproboter i det amerikanske forsvaret skal se ut framover.

Og uansett hvordan det neste femårige direktivet blir, er det bare et spørsmål om tid før mennesker overlater kontrollen over avtrekkeren til maskinene, mener visedirektør Richard Aboulafia, i analysebedriften Teal Group.

Videre:

Heldigvis tar teknologiske gjennombrudd som AI alltid lengre tid å utvikle enn man forventer. Så kanskje vil menneskeheten rekke å utvikle de nødvendige betingelsene, retningslinjene og til og med spredningskontroll for å forhindre de verste scenariene, sier Richard Aboulafia.

Dette er en feilaktig vurdering. Vi klarer ikke engang å kontrollere spredning av atomvåpen idag. At vi får noen ekstra år på oss til å "ufarligjøre" autonome våpen forandrer ingenting. Det kan også legges til grunn at en slik "ufarliggjøring" tar bort mye av poenget med autonome våpen. Utviklingen vil ubønnhørlig gå mot robotisering av krig. Og det vil være umulig å hindre at også atomarsenalet knyttes til et slikt system, og med tiden vil dette komme lengre og lengre fra menneskelig kontroll. Inntil det overhodet ikke kan kontrolleres.

Skynet anyone?

Nei, Skynet fra filmene basert på Terminator er ikke nødvendig for menneskehetens kollaps. Det holder lenge at våpensystemer basert på full autonomi på et eller annet tidspunkt kommer i en automatisert eskalerende krig. Listen over nesten-tilfeller der menneskelig intervensjon har reddet verden fra atomkrig er dessverre allerede urovekkende lang.


Og det er på sin plass å minne om at ingen atomkrig kan vinnes av noen. Om USA eller Russland skulle lykkes i et 100% vellykket atomangrep uten at motparten fikk avgårde et motangrep per idag, vil den etterfølgende atomvinteren uansett effektivt avslutte menneskets tid her på jorden. Vi behøver ingen Terminators.


Løpet er altså egentlig kjørt.

onsdag, oktober 11, 2017

Statsbudsjettet på en - to -tre

Mindre skatt

Flere avgifter

Mindre skatt favoriserer de som har mest fra før

Regressive avgifter føles mest av de som har minst å rutte med

Totalt sett mener ekspertene vinninga går opp i spinninga, men noen vinner altså mens andre taper.

Det grønne skiftet skal også betales av de som har minst. De som har mest subsidieres eller får holde på som før.

Bompenger og andre avgifter utgjør en stadig større del av den totale beskatning i Kongeriket.

Ingen plan for å redusere driftskostnadene for folk flest i Norge - ingen plan (som fungerer i den virkelige verden) for å gjøre Norge mer konkurransedyktig.

Videre underegulering av pensjoner og trygder. Lønnsvekst må som alltid til for å holde tritt med inflasjon. De som har mest fra før er flinkest til dette.

Spar mer til egen pensjon, for Norge maktet ikke å legge grunnlaget for en levedyktig økonomi på lang sikt i oljerusen. Og vi makter ikke å gjøre det nå heller.

Viktigere enn noensinne å ha en rik familie for å sponse de unge.

Fattigdomsutviklingen fortsetter i Norge - ennå et stykke igjen til EU snittet - men vi er godt på vei til å oppfylle våre Bilderbergermål.

Pengetrykking fortsetter og deles ut til de rikeste gjennom trickle down og pumping av aksjekurser.

That's all folks. Alternativet var sikkert ikke stort bedre.


søndag, oktober 08, 2017

Våpenlandet USA INC.

Våpenrelaterte dødsfall i USA per år: 33 000 - per 100 000 innbyggere: 10.5. Barn drept av skytevåpen per år: 1 300, barn skadd av skytevåpen per år 5700
To sekunder før denne jenta skyter sin egen 
instruktør i hodet fordi hun ikke klarer 
å styre rekylen i et helautomatisk våpen.
Foreldrene tok jenta med til Bullets and Burgers 
(only in america) for en festlig dag.
Statistikken viser en klar tale - sammenliknet med land der det ikke finnes så mange våpen for "selvforsvar", er amerikanere langt mer utrygge. Hvorfor tviholder man alikevel på retten til å omgås skytevåpen som om det var en dagligvare?
Det er fordi mennesker styres av sin kultur og sine omgivelser, ikke fornuft. 
USA har skapt sin egen falske historie, basert blant annet på Hollywood. Først Westernfilmer som misrepresenterer virkeligheten voldsomt (det var våpenkontroll i de fleste byer - OK Corral handlet om Wyatt Earps forsøk på å håndheve dette for eksempel). Siden har vi en uendelig rekke filmer som fremstiller våpen som heltens problemløser. Våpen er kule.
Det er neppe Hollywood i seg selv som skaper denne kulturen, men mer sannsynlig en symbiose der fantasien speiler landets kultur samtidig som den forsterkes i en retning.
Koblet med reelle fattigdomsproblemer, raseskille (også i dag), generell høy kriminalitet, og det faktum at dette kan spilles inn som et argument for våpenlobbyen som har som sin eneste oppgave å tjene penger finner vi at det i USA også eksisterer et politisk system der donorene (lobbyistene) i realiteten styrer politikken.
Våpenkulturen er altså meget lukrativ. Både for Hollywood og Våpenindustrien. Og politikken styres av penger. Dermed er dette også lukrativt for den enkelte politiker. Der ligger hovedforklaringen.
Og dette er bygget inn i systemet slik at det i praksis vil være umulig å rette det opp.

fredag, september 29, 2017

Blendverk - Genesis/de ti bud

Blendverk er den vanlige måten å forme de historiske vrangforestillinger som maktmennesker bruker for å styrke sin posisjon. Over generasjoner blir slike blendverk styrket og tilslutt er det virkeligheten blir fremstillet som illusjonen.

Menneskets virkelighetsbilde er bygget opp av et utall slike faktiske illusjoner. Religiøse og politiske memer lever sitt eget liv uavhengig av den objektive virkelighet, og kjente psykologiske effekter trer i kraft slik at hver enkelt menneske både bevisst og ubevisst beskytter løgnene som ble programmert inn tidlig i livet.

Slike blendverk overses i regelen elegant selv når man intellektuellt vet sannheten fordi mennesket har en enestående evne for kognitiv dissonans. En egenskap som sannsynligvis må klassifiseres som mer betegnende for arten Homo Sapiens enn evnen til logisk tenkning og oppgaveløsning.

Man kan bare håpe at denne tilstand er et transient fenomen og at menneskets utvikling ennå ikke er ved veis ende. Men så langt er Overmennesket neppe engang antydet i vår felles kultur. Snarere er det tegn til regresjon.

Kompromissløse meninger vil i denne forbindelse påpeke et blendverk som illustrerer saken godt. Flertallet har en tendens til å se på Genesis - Første Mosebok - som et eldgammelt dokument som kanskje ikke akkurat ble nedtegnet ved verdens skapelse, men som ihvertfall omhandler denne, og således må historien i seg selv være eldgammel.

Så er ikke tilfelle. For det første er forbindelsen til Moses - derav navnet - totalt oppdiktet. Akkurat det blir ikke bedre av at bibelhistorikere lenge har visst at Moses er mytologisk, men dette er ikke hovedproblemet. Bibelhistorikere har visst enda lenger at Genesis/Første Mosebok kom til under det Babylonske eksil (ca. 597 - 539 BCE), og var en ny iterasjon av den eldre religion som bevisst la mer vekt på presteskapets rolle, presteskapets rett til håndhevelse og tolkning av loven, og som sådan et sterkt brudd med den tidligere mer personlige gudsdyrkelse.

Dette er klassisk evolusjon av menneskelige memer.

Logikken i at denne skapelsesberetningen først skulle nedskrives (påstått inspirert av gud) på dette tidspunktet er ikke-eksisterende. Muligens er dette årsaken til at denne nye mytologien ut av luften ble tilskrevet Moses - fordi han hadde jo kontakt med Gud uansett da han fikk de ti bud og så videre. Mer logisk hadde kanskje vært om Abraham, eller kanskje Adam fikk vite dette, da det tross alt handler om universets tilblivelse - selve begynnelsen. 

Illusjonen skjulte ihvertfall den faktiske bakgrunn. Idag er det slik at de fleste - uten å tenke over det - antar at Genesis er en svært gammel tekst med røtter tilbake til urtiden, verdens skapelse. Den er ikke det. Homers Iliaden (ca. 750 BCE) er eldre. Langt eldre. Bystaten Troja var eldre enn den Abrahamske religions skapelsesberetning.I det hele tatt er den reelle historien til andre folk langt bedre dokumentert, og slik historie går lengre tilbake i tid enn den judeo-kristne skapelseshistorie.

Faktisk er andre sivilisasjoner så godt dokumentert at vi med utgangspunkt i deres historie, samt arkeologi, med sikkerhet kan si at Israel aldri var slaver i Egypt. At Moses aldri eksisterte, og at det som idag anses som bibelhistorie er en collage av tekster fra forskjellige tider - med meget stor variasjon i begrepet og forståelsen av gud. 

Og videre kan vi konkludere at alle indikasjoner peker i retning av en relativt nylig (sett i perspektiv) oppdiktet mytologi, snarere enn en guddommelig åpenbaring som har vært med mennesket fra tidenes morgen.

Slik er imidlertid ikke det eksisterende memet. 

Og mennesket er da også svært dårlig utstyrt fra naturens side til å kunne gjennomskue slike blendverk.

Et annet eksempel som raskt kan nevnes er at de ti bud som kristne til stadighet pukker på overhodet ikke er de endelige bud. Nok et eksempel på at dogmatisk propaganda planter memer bedre enn realiteten.

De faktiske ti bud er noe mer problematiske, noe som sannsynligvis nødvendiggjør dette blendverket. Som utrolig nok avslører at kristne enten ikke leser bibelen, eller ikke forstår den. Eller mer sannsynlig, tolker den som de ønsker. 

Andre Mosebok 34. (De første steintavlene er knust, gud kommer med ny versjon)

Se, jeg vil jage amorittene og kana’aneerne og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for deg. Vokt deg så du ikke gjør noen pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, for at de ikke skal bli til en snare blant dere. Dere skal rive ned deres altere, og dere skal slå i stykker deres billedstøtter, og dere skal hogge ned deres Astarte-bilder. 

Du skal ikke tilbe noen fremmed gud, for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han. Vokt deg så du ikke slutter noen pakt med innbyggerne i landet! For de vil drive hor og ofre til sine guder, og når de da innbyr deg, vil du ete av deres offer. Og du vil ta koner blant deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive hor med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme. 

Støpte gudebilder skal du ikke lage deg.

De usyrede brøds høytid skal du holde, i sju dager skal du ete usyret brød, som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden abib. For i måneden abib dro du ut av Egypt.

Alt det som åpner morsliv hører meg til, alt det av din buskap som er av hannkjønn og som blir født først, enten det er storfe eller småfe. Det som åpner morsliv av esler, skal du løse med et stykke småfe. Men dersom du ikke løser det, da skal du bryte nakken på det. Hver førstefødt blant dine sønner skal du løse, og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn.

Seks dager skal du arbeide, og på den sjuende dagen skal du hvile. Om det så er i våronna eller høstonna, så skal du holde hviledagen.

Ukenes høytid skal du holde når du får førstegrøden av hvetehøsten, og innsamlingens høytid når året er omme. 

Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herren Herrens, Israels Guds åsyn. For jeg vil jage hedningene bort for deg og utvide ditt land. Og ingen skal ønske å ta ditt land mens du går opp for å vise deg for Herren din Guds åsyn tre ganger om året.

Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød. Og påskehøytidens slaktoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. 

Det første av din jords førstegrøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk. 

(Kompromissløse meninger beklager at intelligente mennesker blir bedt om å lese slikt vrøvl. En får se på det som research)

Slik er det altså beviselig ifølge bibelen selv. Så nå vil kristne endelig begynne å følge disse budene, og lure på hvordan de kunne ta feil i alle disse århundrene? Nei, selvsagt ikke. 

Disse budene er for arkaiske, og for lange til å memoreres. Og omhandler dessuten momenter som meget tydelig avslører at dette omhandler primitiv krigerkultur der ofring av dyr og grøde er av største viktighet for krigslykke. Så virkeligheten må omskrives. Om ikke annet for å skape et blendverk som dekker til det usannsynlige i denne religiøse mytologi.

Det er enkelt. Som sagt, så er menneskets evne til kognitiv dissonans større enn menneskets evne til logikk og oppgaveløsning.  

onsdag, september 13, 2017

Kommentar til - Den største løgn

Kommentar til forrige innlegg "Den største løgn".

Ja, Kompromissløse meninger er klar over at G. Edward Griffin er en konspirasjonsfreak - med en total uvitenskapelig tro på at HIV ikke finnes, og at kreft ikke er en sykdom. Han er også involvert i pyramideliknende og ulovlige "bli rik i en fei" selskaper - som bare gir rikdom til eierne, selvsagt. Han forklarer imidlertid på en god måte i videoen galskapen bak pengesystemet - som også er et pyramidespill.

"Konspirasjonsteorier" er imidlertid selvsagt ikke feil fordi de påviser konspirasjoner. Konspirasjoner finnes. Det er fakta og kunnskap som må brukes for å skille klinten fra hveten. 

Verdens pengesystem er basert på en allianse mellom statene - som ønsker å kunne trykke penger - og finansinstitusjonene/bankene (og deres eiere) - som ønsker å tjene penger. Det er et rigget system der "usynlig" skattlegging (villet inflasjon) går mest ut over massene, mens kapitaleiere og finansverdenen automatisk får overført verdier.

Det er et system basert på gjeld, som per definisjon er ustabilt, og krever "redningspakker" for systemet med jevne mellomrom. Disse "redningspakkene" blir betalt av massene, ikke finansverdenen.

Målet - å skape kreditt og penger til investeringer - kan nås på andre måter. Trickle up er mer effektivt enn trickle down. Staten kan skape penger (eller ødelegge penger) etter behov. Illusjonen om at penger er en "ting" - en fysisk entitet eller målbar størrelse er feil. Spørsmålet er ikke bare hvor mye penger som skal eksistere (verdien av hver pengeenhet) , men hvor raskt pengevolumet skal øke (inflasjon), og hvem som skal få de nye pengene (fordeling). 

Løgnen er at folket eier pengene. Men løgnen er også at det ikke finnes nok penger. Istedet for å kunstig heve levestandarden til finansfolket (inkludert Rotschild, Rockefeller, etc), kan en stat like godt skape penger til formål kontrollert og bestemt på demokratisk måte. Inflasjonen blir den samme enten pengene går til det ene eller det andre.

Mens verden kan skape nye penger for å redde finansverdenen, finnes ikke penger til infrastruktur, eller til å avskaffe fattigdom. Dette er en løgn.

Første illusjon: Finansverdenen må reddes. Nei, den må ikke det. Bare under nåværende regime "må" den det. Under andre pengeregimer må finansverdenen tjene penger på reelt arbeid, ikke på inflasjon og gjeldsbaserte renter.

Andre illusjon: Staten er avhengig av finansinstitusjonene og "kapitalistene" for at pengesystemet skal fungere. Nei, det er omvendt.

Tredje illusjon: Statens inntekter og dermed potensielle utgifter er avhengige av skatter og avgifter. Dette er ikke riktig. Skatter og avgifter kan brukes til å fjerne penger fra sirkulasjon, men er overhodet ikke nødvendige for at staten skal ha penger å bruke. Staten kan like godt skape penger ut av ingenting til å bygge sykehus, veier, betale lærere, etc som den kan over natten skape hundrevis av milliarder ut av ingenting for å skape "vekst" eller "redde" finansverdenen. Inflasjonen blir den samme - men kommer flere til gode. 

En annen pengepolitikk er mulig, et system som er transparent nok til å vise hvem som får pengene, og hvor mye dette eventuellt skaper i inflasjon vil gi større rettferdighet og større demokratisk kontroll.

En transparent pengepolitikk er imidlertid det siste konspiratørene ønsker. Makten ligger i illusjonen.

En slik pengepolitikk ville i tillegg som en bonus vise hvor de store linjene i politikk ligger, og hvor små og patetiske de sakene som idag er oppe til politisk debatt i virkeligheten er.

En slik transparent pengepolitikk ville i tillegg også forhåpentligvis ført til at politikere flest skjønte hva de faktisk holder på med.

tirsdag, september 12, 2017

Den største løgn

Forvent ingen interesse for virkeligheten fra våre politikere. De store spørsmålene er tabu. Snarere mer enn dette - ansett som ikke eksisterende.fredag, september 08, 2017

Mobilitetsreformen

Politikerne tenker ikke som deg og meg. De har sin egen agenda, er på internasjonale møter, lærer hva de skal mene, har ingen tiltro til at folk aner hva som er best for dem selv, og arbeider jevnt og trutt for å innføre den nye verdensorden.

Den er allerede de facto innført - for de som måtte tro at denne utviklingen kan stanses innenfor nåværende system. Nei, dette kan ikke stanses. Forutsetningene har blitt bygget opp gradvis gjennom tiår, og momentumet er så stort at de fleste juniorpolitikere (eller de som sover i timen) tror at dette er noe som "bare skjer".

Ingenting "bare skjer". Ingenting.

Det er for eksempel lenge siden vi ble fratatt pengene. De er idag virtuelle, konstruert for å overføre verdier kontinuerlig til kapitaleierne gjennom "trickle down" politikk. Logikken er at de rikeste får gratis tilgang til penger, og at dette hjelper alle. Joda, dette tror de lobotomerte på.

Siste fase er at du ikke engang eier pengene du har i din egen lommebok. De vil eksistere kun som virtuelle enheter i bankenes datasystemer. Fullstendig åpne for manipulasjon, en vare som banken kan selge deg tilgang til.

Energinettet er også styrt av særinteresser, ny teknologi gir mulighet til å i sanntid skattlegge ditt forbruk. Man arbeider på internasjonalt hold kraftig mot en situasjon der også vann og mat blir kontrollert av store korporasjoner.

Hva er den neste frihet som skal bort? Transport.

Friheten til å bevege seg fritt er til og med nedfelt i Norges Grunnlov. §106
Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Nå har denne bestemmelsen blitt uthulet allerede, da diverse bompengeringer bestemt gjør det umulig å "fritt" bevege seg med lovlig kjøpte fremkostmidler. Det er selvsagt i denne bestemmelsens ånd at borgere av riket skulle kunne bruke de fremkostmidler de hadde for hånden, om det var hest eller kjerre (opprinnelig), og reise fritt rundt på rikets veier.

Men vi har aldri brydd oss om loven. Ikke engang grunnloven. Fordi vi tror Stortinget står over loven. Det gjør ikke det. - Men hvem bryr seg?

Nettopp. Det er svaret. Ingen bryr seg.

Man har idag et forkvaklet syn på infrastruktur. Infrastrukturen er fremstillet som en utgiftspost. Det er selvsagt ikke tilfelle. Hvis alle veier, all jernbane, all trafikk ble stanset over natten, ville Norge være konkurs på noen få dager. vi ville sakte, men sikkert hatt en regresjon tilbake til steinalderen. 

Så infrastrukturen er ikke en utgiftspost. Det er det pengebaserte systemet, styrt av kapitalen, forvaltet av politikken, og akseptert av folket, som gir den illusjonen. Og illusjonen er at "Vi har en sum penger tilgjengelig - vi har en sum i utgifter. Og utgiftene har en tendens til å bli for store".

Samfunnets ressurser er ikke penger. Penger er bare et middel for bokholderi. Samfunnets ressurser er arbeidskraft, naturressurser, infrastruktur. Ved utbygging av infrastruktur øker samfunnets ressurser. Det er lett å se, hvis man legger bort kapitalismens skylapper. Kapitalismen ønsker at målestokken skal være penger, fordi kapitaleierne er de som eier pengene. De ønsker også at pengene skal anses som å være av større verdi enn det de kan kjøpe for pengene - som er samfunnets reelle ressurser.

Capiche?

Illusjonen er så sterk at vi er alle i dens makt.

Makten ønsker nå, selv mens det ennå bygges ut i rekordfart, å skrote bompengesystemet. Det er blitt for dyrt, har for store konsekvenser, og er blitt for upopulært.

Dette forutsa Kompromissløse meninger for lenge siden. Bompengenivået vil bli så høyt, så kronglete, så irrasjonellt, at alt kan aksepteres for å erstatte det.

Til og med overvåking av hver eneste meter du kjører. Til og med beskatning av hver eneste meter du kjører. 

Uavhengig av behov, eller økonomi. Du skal ikke kunne flytte bort fra avgiftene engang. "Fri ferdsel i kongeriket..."

Men dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er i beste fall slutten på begynnelsen - av den nye verdensorden. Der du ikke engang eier din egen mobilitet. Den kontrolleres fra vugge til grav.

Argumentasjon som brukes: - "– Bilen kommer til å konvergere til å bli en tjeneste, og hvis du ikke forstår hva digitalisering og individualisering betyr i denne sammenhengen vil du bli irrelevant" (Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen)

"–  Og jeg, som bor i midt i Ruter-himmelen i sentrum av Oslo med en gammel bil som brukes ti ganger i året, hva kommer jeg til å gjøre når bilen er kaputt? Skal jeg bruke titusenvis av kroner på en bil jeg bruker hver sjette uke, eller vil jeg tenke annerledes?" (Kristin Halvorsen)

At Ruter-sjefen ikke vil ha konkurranse av bilister er forståelig. At Kristin Halvorsen, som viste sin kompetanse ved å mene at alle burde kjøpe dieselbil, mener nå at hun (og andre), som bor sentralt i by ikke nødvendigvis behøver bil og bruker dette for å argumentere for veiprising.

Det er korrekt at vi behøver kollektivtransport. Faktisk mye mer enn det Norge har idag. Vi er sinker på kollektivtransport. Det er også riktig at ikke alle har behov for bil.

Men det er ikke et argument for at det skal skje en mobilitetsreform der all privatbilisme skal melkes til døde, og der kollektivtransporten skal inngå i et statskontrollert skattleggingsprosjekt der personlig frihet nedgraderes til å være en byrde for samfunnet.

Samfunnet skulle være til for deg og meg. Men det er lenge siden samfunnet skjønte det, eller var det. Fordi folket - som per definisjon er samfunnet - sakte men sikkert ble lobotomert via psykologisk manipulasjon. Det er nå motsatt. Du er til for samfunnet. Du skal jobbe, bruke samfunnets penger for å berike de allerede rike, du skal betale for å kunne gjøre det. Det er Company Store, all over again.

Vent til bare de rike kjører elbil i stil. Vent til kollektivtrafikken (arbeiderklassen) er blitt fortalt at de må betale for infrastrukturen, og skal erstatte alle de bilrelaterte avgiftene som etterhvert forsvinner fordi flertallet ikke har råd til å ha bil. For vi må opprettholde provenynøytralitet, og hele infrastrukturen er (som pengesystemet - eller på grunn av pengesystemet) basert på skyhøy gjeld.

Vent til ingen lenger tenker på at gjelden i systemet lett kan fjernes ved at staten lager penger etter behov, ikke basert på særinteressenes (penge-eiernes) behov.

Du trenger ikke vente lenge, fordi snøballen ruller allerede, og den er stor. En dag ruller den over deg også.

Det finansielle system fungerer ikke uten innsprøytning av gjeld.

tirsdag, september 05, 2017

Krisen i Norsk politikk

Noen skjønner ikke at det er en krise i norsk politikk. Det er hovedsaklig fordi andre ikke vil at noen skal skjønne at det er en krise i norsk politikk.


"– Jeg sa det en gang slik at måten å tape et valg på er at du vant det forrige. Regjeringansvar koster, og på 80- og 2000-tallet så ser man at uansett politisk farge tapte man mye i neste valg, sier valgforsker Bernt Aardal til ABC Nyheter.
Slik det ligger an på målingene, en uke før valget, ligger Ap an til å gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924.
– Det som er det spesielle er at det største opposisjonspartiet går tilbake med mye ut i fra meningsmålingen. Det er en paradoksal situasjon at selv om regjeringspartiene blir svekket, så svekkes den største konkurrenten, mens mindre partier går av med gevinsten, sier valgforskeren."

Måten å tape et valg på var å vinne det forrige - fordi folket ikke var fornøyd med politikken, og flertallet vinglet mellom Høyre/Ap-aksen i et forsøk på å få en levelig politikk, men vekselvis altså ble misfornøyd hver gang.

Det betyr i klartekst at ingen av de to "vanlige" maktsentrene i norsk politikk har særlig støtte i folket. At de til stadighet lekker velgere når de engang kommer til makt, er det motsatte av hva som da burde skje, istedet for å sementere sine velgere etter å ha vunnet, skaller velgerne av, fordi de ikke kjenner seg igjen i faktisk ført politikk.

Dette er ikke en typisk norsk utvikling, man så det også eksempelvis i USA, der Trump såvidt klarte å vinne over den minst populære demokratiske presidentkandidat noensinne - Hillary Clinton. Ingen av kandidatene var med andre ord populære. Det vil si, blant folket.

Dette er selvsagt et resultat av at politikere verden over er del av en elite, en herskerklasse, som nøye finpusses i løpet av karrieren for å nettopp være en del av denne klassen, og som har fjernet seg fra folket i så stor grad at ord som "valgflesk" og "regjeringsslitasje" er blitt dagligdagse ord.

Hadde de politiske partiene vært i synk med folket, hadde det ikke vært behov for valgflesk. Man kunne sagt hvilken politikk man faktisk ønsket å føre, og det ville vært nok. Men det er det ikke, fordi de viktige sakene bestemmes ikke av velgerne, knapt av politikerne selv - og alle vet det. Internasjonale avtaler og konvensjoner går på tvers av nasjonal politikk, og har ingen resonans i folket. Den økonomiske elite kjøper seg stadig større innflytelse. Valgflesk må derfor overøses folket som et placebo. Problemet er at de fleste nå har gjennomskuet dette.

Regjeringsslitasje oppstår nettopp fordi folket ikke gjenkjenner sine behov eller meninger i den førte politikken. Ingen blokk klarer å gi sine velgere entusiasme, selv etter en valgseier. Det er fordi man fremstiller en illusjon før valget som ikke samsvarer med virkeligheten.

Det er en selvfølge at et politisk parti som er i takt med sine velgere i liten grad behøver valgflesk, og heller ikke bør skalle av velgere etter bare en eller to perioder i regjeringskvartalene. 

Men politikken er ikke i samsvar med hva velgerne egentlig ønsker. Demokratiet er blitt en jobb for altfor mange som utøver sine (og andres) særinteresser på bekostning av folkets interesser.

Det representative demokrati er ikke lenger representativt.

søndag, september 03, 2017

Kunsten å bygge (den norske) mur


Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, og en rekke innfartsveier inn mot området blir nå del av den største betalingsmuren det tettbebyggede vestlandsområdet noensinne har sett.

Dette vil svi meget hardt for de fleste som er avhengige av bilen, spesiellt hardt for lavtlønnede. Kompromissløse meninger vil gå så hardt ut at å si at om en er avhengig av bil og samtidig lavtlønnet i området, så bør man selge bilen, og melde seg på NAV.

Kompromissløse meninger mener også at man som lavtlønnet med unger, eller med fremtidsutsikter til å få unger, bør flytte fra området. Det er ikke lenger mulig for alle å gi ungene skikkelig fritidstilbud, når man bor bak betalingsmur. Forøvrig bør folk slutte å handle, så langt det er mulig, utenfor sine egne murer, og eventuellt benytte seg av internetthandel, gjerne fra utlandet om nødvendig.

Folk får imidlertid som fortjent, da denne situasjonen har blitt forutsagt av mange for tiår siden. Det er ikke vanskelig, all den tid driftsutgiftene til AS Norge overhodet ikke lenger kan betales gjennom vanlig verdiskapning. Da tyr politikere til avgifter - men det skal protokollføres at dette IKKE skaper ekstra verdiskapning, og at det bare midlertidig løser en situasjon som rent matematisk er et pyramisespill der man prøver å løpe fra effektene av en skakkjørt økonomi - en Norsk Syke, skapt av oljesmurt dyrtid og inflasjon.

Man kunne like gjerne ha trykket opp pengene, resultatet ville faktisk ha blitt bedre. Fordi utgiftene ble spredt likt på alle på grunn av depresiasjon gjennom direkte inflasjon.

Nok om det. Dette ønsker ingen politiker å forstå, fordi det blir for vanskelig å skjønne økonomi slik den fungerer i virkeligheten.

Man gråter imidlertid over at byene ikke er så effektive som noen synes å tro - all politisk masturbasjon over sentralisering til tross. Byenes årer er tette. Og et hjerteinnfarkt skulle vel egentlig gitt et hint om at folk må bo mindre tett, ikke tettere.

Men kardinalsynden her er denne: Norske politikere vet ikke hva infrastruktur er. Generellt vet nok heller ikke nordmenn flest dette, da de konsekvent velger inn politikere som tror dette løser seg av seg selv, helt til blodproppen inntreffer.

StavangerSandnes - som burde vært EN by for lenge siden, slik at de slapp å motarbeide hverandre og slapp å tenke over at ingen planer må kunne styrke den ene på bekostning av den annen - burde selvsagt fått sine  byplanleggere mentalundersøkt for noen tiår tilbake. For noe må være galt all den tid man overhodet ikke har bygd ut hensiktsmessig kollektivtransport for lenge siden, selv om utviklingen har gått i retning av stadig større pendling (nødvendiggjort av at stadig færre har råd til å bo i de gamle bynære kjerner), og stadig større handel utenfor bykjernene (nødvendiggjort av at man ikke vil ha for mye biltrafikk inn i bykjernene).

Metroen i Paris tar ikke stor plass på gatenivå
Området burde ha investert i undergrunnsbane med mateparkeringsplasser for biler på strategiske steder, og tilknyttet bussnettet, for lenge siden. Dette i tillegg til eksisterende løsninger. Stavanger - Sola (flyplass) - Forus - Sandnes er et pendlerområde der en slik løsning absolutt ville vært fornuftig. Forutsatt at man ikke lette etter løsninger som var løsningsorienterte bare fem år frem i tid, men så på infrastruktur som investering i fremtiden. Forutsetningen for å lykkes er også å forstå at byplanlegging er noe som strategisk skal planlegges for kanskje hundre år frem i tid, ikke en ad-hoc løsning for krisen akkurat idag.

Stavangerregionen burde ha hatt kompetente byplanleggere på sine lønningslister. (Kompromissløse meninger nekter å tro at de finnes per idag) Og disse burde skolert politikerne om hvordan man faktisk forholder seg til virkeligheten. Alle med normal IQ har sett hvordan utviklingen har gått strake veien mot fjellveggen i lang tid. Og alle studieturene til utlandet med full pensjon og innlagt moro har sikkert vært kjekt, men har tydeligvis ikke gitt større uttelling enn en diskusjonsmiddag for alle involverte på McDonalds på Sølvberget ville ha gitt. Det ville ihvertfall vært billigere for skattebetalerne.

Istedet for å jobbe for fremtiden har man kranglet om motorvei, bygget stykkevis og delt, snakket mye om bybane, bygd noen kilometer med bussvei (som man ennå ikke vet helt hvor skal gå - veien finner man tydeligvis etterhvert som man graver), bygget en haug med rundkjøringer, innsnevret og bygget humper som ødelegger biler der man ønsker å redusere trafikk, snakket litt om bybane, bygget litt mer bussvei med lyskryss som unødvendig lager ventetid for øvrig trafikk, bygget en rundkjøring for sykler der det ikke egentlig var et problem for syklene ifølge syklistene selv (men haloen ser kul ut), snakket litt mer om bybane, avslørt at bybanen kanskje skulle gå i bussveien - en eller annen gang. Og bare kanskje. Og først og fremst satset på å løse alle problemer med bompenger.

Métro de Paris 
Slike løsninger fungerer ikke, fordi folk har et legitimt og nødvendig transportbehov. Dessuten snakker man også om at trafikken ikke må ned, for da blir ikke prosjektene betalt, og man har da ikke penger til å bygge infrastruktur. Så man kan tenke at dette ikke skyldes inkompetanse likevel, men en villet utvikling.

Rent bortsett fra at å ha et ønske om en slik utvikling i seg selv i så fall avslører den mest bunnløse inkompetanse.

Kompromissløse meninger har et håp om at den kollektive intelligens en gang i fremtiden strekker seg så langt at man skjønner at selv om liksomløsninger er enkle og av og til billige, så er det ingenting som hjelper så godt som å brette opp ermene, og løse de faktiske problemene istedet for symptomene på problemene.

Men vi holder ikke pusten. 

Litt info om alternativet Metro, la oss sammenlikne med Paris: Paris begynte å bygge sin Métro de Paris i 1900. Folketallet var da litt over en halv million. Systemet har idag 16 linjer, 330 stasjoner, og går over 214 kilometer, det meste under grunnen. Stavangerregionen er selvsagt mindre, men har allerede over 300 000 mennesker. Avstanden mellom Stavanger og Sandnes er bare 16 kilometer. La oss legge til grunn en løsning Stavanger - Sola - Sandnes (heri bør også Ullandhaug innlemmes), og vi snakker om kanskje 35 kilometer for to løp, og - la oss si, 20 stopp. Dimensjoner som ikke er helt på jordet med tanke på hva man initiellt fant lønnsomt i Paris.

Tar man også høyde for at reisene mellom StavangerSandnes ligger på én akse, på grunn av områdets form som en cul-de-sac, og at en stor andel av reiser derfor kan finne sted på nettopp denne akse, så bør det være mer enn rasjonellt å bygge en mindre versjon av en storbysmetro nettopp her.

Vår grovskisse av mulig Metro. 35,7 km alt i alt. Satt opp i mot nytte- 
verdien av Ryfasts 37 kilometer, burde dette være en no brainer.

Har man råd? At man istedet for en reell satsing på infrastruktur i pressområdet velger å bygge to undersjøiske tuneller med doble løp til nabokommunen Strand - på 14 og 4,5 kilometer til en pris av nærmere 7 milliarder kroner, mens sambandet idag fungerer greit med ferger, sier sitt. At disse tunellene vil mate enda mer biler inn i bompengesystemet sier kanskje enda mer. Man håper og forventer faktisk mer biltrafikk.

Man har altså valgt å prioritere bompengemaskinen istedet for å bygge infrastruktur.

Slikt kan neppe kalles annet enn ren sabotasje. Men lønnsom sabotasje. Både for budsjettene som ikke ser på reell verdiskapning som gevinst, men innsamling av fiat-penger - og ikke minst en gevinst for alle politikere som får trøste-jobber på si i bompengestyrene. Det blir penger av det óg.

Taperne er alle som er så uheldige å bo i et område med alt for mange mennesker enn det politikerne vil prioritere kollektivtrafikk til. Nyt galskapen. For andre alternativer kommer ikke på denne siden av millenniet. Ihvertfall ikke så lenge det er penger å melke.

onsdag, august 30, 2017

Bevis for Guds eksistens?

Bananer vi finner i salg er menneskelig kultivert, og et bevis
på evolusjon gjennom seleksjon, ikke guddommelig omtanke.
Diverse steder på internett, deriblant YouTube, florerer det av diskusjoner omkring guds eksistens. Ofte er det ateister og vitenskapsfolk mot kreasjonister og bibeltro kristne. For den som har fulgt med litt i denne debatten har det blitt klart at strategien til de kristne har forandret seg over tid. Mens de tidlig i debatten forsøkte å finne filosofiske bevis, uten å lykkes - gikk de over til å lete etter fysiske bevis. Etter å ha blitt latterliggjort ved å hevde at Grand Canyon "kunne" være resultatet av Noas flod og at bananer beviste guds eksistens fordi de var tilpasset menneskets hånd, og apetitt - gikk man stort sett over til å bare bruke Bibelen som bevis. Med andre ord, man ga altså opp en reell diskusjon og falt tilbake på "tro" "som "bevis".

Grand Canyon, et resultat av kjente geologiske prosesser
over millioner av år, ikke en bibelsk flod

Det er etterhvert unødvendig å si at dette faktisk er eneste mulige strategi. En, av mange, religioner fra bronsealderen (med elementer fra flere enda tidligere religioner) funnet på av mennesker som naturlig nok ikke visste mer enn det mennesker faktisk kunne antas å vite i bronsealderen, kan neppe inneholde noen form for reell forståelse av virkeligheten. Og, til tross for nitid leting etter beviselige "sannheter", sitter vi igjen med en bibel som tror jorden er flat, at over himmelhvelvingen finnes vann, at vulkaner er gud, og diverse andre misforståelser.

Så i bunn og grunn handler det om å ta bibelen for god fisk eller ei. Det handler om blind tro. Religionens forsøk på intellektuell logikk er forutbestemt å feile. Fordi religion ikke er basert på hverken logikk eller en korrekt virkelighetsforståelse.

Men, skal denne troen på det utrolige være "korrekt", så må også Bibelen være "korrekt". Bevis for noe er denne boken, revidert og fortolket utallige ganger, selvsagt ikke, fordi argumentet om at gud "skrev" (eller inspirerte) Bibelen og at dette beviser guds eksistens, selvsagt er sirkulært. Men, verst av alt, ikke engang basert på noen form for reell logikk. At noe eksisterer beviser på ingen måte noe helt annet. Og påstander er selvsagt ikke bevis. Derav behovet for "tro". Og en avhengighet i religionen av at bibelen skal/må anses for å være "sann".

Utrolig nok er spørsmålet om bibelen er korrekt eller "sann" meget enkelt å besvare. Det er riktig at det finnes mange innfallsvinkler, men den enkleste er dette:

Markus 16
…17Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Å drive ut onde ånder er ikke lett å bevise, fordi vitenskapen mener dette handler om psykologiske traumer (ofte skapt av religionen selv), og derfor avhenger av en placebo effekt.

Å tale i tunger er neppe velegnet som bevis, fordi det enten kan være snakk om psykologisk forstyrrelser (igjen, skapt av religionen i utgangspunktet), eller ren svindel. Eller en kombinasjon.

Pastor Jamie Coots, fra Full Gospel Tabernacle Kentucky,
viser frem fingeren han mistet etter å ha blitt bitt av en
klapperslange under en gudstjeneste. Han ble i sin karriere bitt
10 ganger, og døde av et fatalt bitt i 2014. 
Selv ikke-kristne kan håndtere slanger, disse er ikke alltid aggressive. Det kommer an på temperatur, måten man behandler dem på osv. Imidlertid skal sies at flere mennesker som har vært del av kristne sekter som bedriver nettopp dette, har dødd som følge av slangebitt. Ofte som følge av at man i tillegg har motsatt seg legehjelp. Slike saker taler snarere imot bibelen som den ytterste autoritet.

Da kommer man også inn på helbredelse. Tydeligvis fungerer dette ikke, selv i ekstreme tilfeller av bibeltro kristne, som tror så hardt at de er villige til å sette liv på spill. Eget og andres. Men det finnes nok av andre saker, noen anekdotiske, noen muligens reelle. Til dette kan protokollføres at folk faktisk av og til blir friske av seg selv, fordi kroppen har potensiale for å på fysisk måte å reparere seg selv, at mange "helbredelser" faktisk også skjedde under bruk av medisiner, og at placebo-effekten uansett er godt bevist - og er knyttet til kroppens egen evne til reparasjon, delvis også psykologiske faktorer.

Man kunne også protokollført at evangelister som bedriver "healing" har blitt avslørt som bedragere i fleng. Men la oss nøye oss med å si at dette med helbredelse neppe er egnet som bevis.

Da sitter vi igjen med:

"..og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem."

Nå begynner det å likne noe. Det er interessant at alle vage påstander ofte blir brukt som "bevis". Å håndtere slanger for eksempel er populært, men den vageste av alle påstander. Denne påstanden om gift er imidlertid hverken tvetydig eller svak. Hvorfor velger man ikke dette som bevisførsel?

Og her er saken: At man ikke gjør det er bevis for at Bibelen IKKE er korrekt.

Bibelen kan IKKE leses som om den er ufeilbar og sann, og kan derfor heller ikke brukes som bevis på at den bibelske gud finnes, like lite som Edda beviser at Odin finnes. Eller at Harry Potter bøkene og filmene beviser at ekte trolldom finnes.

Beviset finnes allerede for at gud IKKE eksisterer. Fordi Bibelen lyver. Og: Fordi man IKKE drikker gift for å bevise at den er sannferdig.

Man "beviser" bibelen med det som er fysisk mulig, ihvertfall tilsynelatende eller tilfeldig, men ikke med det som er umulig.

La meg gjøre det klinkende klart: Kompromissløse meninger mener IKKE at noen skal drikke gift for å bevise noe som helst. Det er uansvarlig, og fordi et slikt eksperiment ikke ville hatt verdi uten at man brukte dødelige doser - ville det være, vel ... dødelig.

La meg gjenta: Beviset ligger i at det umulige IKKE blir brukt som bevis. Fordi "alle" skjønner at det umulige kun blir mulig ved et ekte mirakel, og at ekte mirakler ikke finnes. Derfor kan ikke det utvetydige og sterke bevis brukes.

Tro meg, hadde det fungert, ville det vært brukt som kronbevis på Bibelens troverdighet, og guds eksistens. Men det fungerer selvsagt ikke, og ville derfor hvis brukt som argument bevist bortenfor enhver tvil at Bibelen IKKE er sann. 

Hadde påstanden vært korrekt, kunne altså "de som tror" kunnet drikke for eksempel en dødelig dose cyanid. Cyanid fungerer ved at cyanidanioner hemmer enzymet cytokrom c oksidase (også kjent som aa3) i det fjerde komplekset av elektrontransportkjeden i membranen i mitokondriene i eukaryotiske celler. Binding av cyanid til dette enzymet hindrer transport av elektroner fra cytokrom c til oksygen. Som et resultat avbrytes elektrontransportkjeden, noe som betyr at cellen ikke lenger aerobisk kan produsere adenosintrifosfat (ATF) for energi. Resultatet er at kroppens celler, inkludert hjerte, sentralnervesystem og hjerne, ikke får energi, og derfor raskt vil dø. For å si det mildt, dette er inkompatibelt med å leve. 

Motgiften er hydroxocobalamin (vitamin B12a), som sammen med cyanid danner cyanocobalamin, som ikke er giftig, og kan nedbrytes i nyrene - ikke en mystisk immunitet for troende, eller for den saks skyld, håndspåleggelse.

Interessant nok kan ikke mirakler gjøre det som fysisk sett er umulig. Bare det som teknisk sett er mulig. Man kan overleve sykdom uten mirakler - altså påstås slike mirakler. Man kan håndtere slanger uten å bli bitt, altså påstås dette å være mirakler. Man kan innbille seg at man er besatt, altså er dette nok et eksempel på noe man kan påstå er reelt. Religion elsker den udefinerte gråsone, og er alltid selektiv i sin bruk av argumentasjon.

Men kjemi og termodynamikk er ikke åpen for diskusjon. Naturlovene bøyer seg ikke for noen, ei heller en fantasifigur av en gud.

Derfor brukes ikke det umulige som argument. Og derfor avsløres den primitive overtro som er basert på å ikke kjenne til den reelle fysiske virkelighet i noen grad av nøyaktighet. Og derfor er Bibelen ikke sann. Og derfor er den - som alle andre skrifter basert på gammel og uvitende overtro, bare - overraskelse! - et bevis på menneskelig overtro.

Why America is screwed

Thunderf00t laget disse videoene i 2011 og 2013. Vi ser idag klarere enn noensinne at situasjonen han beskriver forverres år for år.

Noe lys finnes i tunellen:

tirsdag, august 29, 2017

Tullevalg

Valget nærmer seg, og avisene snakker om hvilke politikere som er mest populære. Partiene snakker litt om det vanlige valgflesket, og prøver som best de kan å lokke folk til å stemme på seg, slik at adelen kan fortsette sitt spill på Løvebakken og i kommunestyrene (valget handler selvsagt også om posisjonering av de etablerte). 

De virkelige sakene er ikke oppe til valg - så derfor er dette som vanlig et tullevalg. Hvem som er de største tullingene, de som misleder folket, eller de som lar seg mislede er åpent for diskusjon. 

De viktigste sakene for folk flest i Norge akkurat nå er: 

*Skal kommunestrukturen fortettes og folkestyret svekkes utenfor reell demokratisk kontroll? (svaret er uansett hvilken konstellasjon som vinner valget - ja, så absolutt) 

*Skal videre økt beskatning av bolig, og av transport presse norsk prisnivå opp ytterligere og skape enda større sosiale forskjeller? (svaret er ja, uavhengig av hvilken konstellasjon som vinner valget)

*Skal kraftmarkedet ytterligere overføre penger til eierne, og ødelegge muligheter for å bygge opp norsk miljøvennlig kraftkrevende industri igjen, samtidig som folket i landet med dritbillig vannkraft (før avgifter) skal - på toppen av alle andre avgifter, også slite med de dyreste kraftprisene i Europa? (svaret er ja, uansett hvilken konstellasjon som vinner valget. Dette er allerede planlagt og tilrettelagt) 

*Skal kraftmarkedet, etter å ha blitt gitt kontroll over vår viktigste naturlige ressurs selges til storkapitalen, og i så fall eventuellt utenlands (svaret kan avhenge av hvilken konstellasjon som vinner valget) 

Ingen av disse sakene er til reell demokratisk behandling.

Norge går rett i fella med å prøve å kompensere for reduserte petroleumsinntekter ved å øke beskatningen av folket - akkurat som Kompromissløse meninger forutså for mange år siden. Dette kreves liten psykologisk innsikt for å forutsi. Men det må nok en gang påpekes at slik beskatning IKKE SKAPER NYE VERDIER. Penger har null reell verdi, og det er ikke slik virkeligheten fungerer, at konfiskering av penger gir økte ressurser for staten - selv om flertallet tror det.

NVE har allerede planene klare for å utnytte den nye AMS-teknologien (smarte strømmålere). Målet er å øke prisene i Norge ytterligere ved å differensiere pris slik at når folk har behov for kraft, blir strømmen dyr. Meget dyr. De har også planer om at for å kompensere skal folk installere svindyre batterier i boligene. For å motvirke svingningene i strømbruk.

Dette vil medføre en enorm kostnad og drit i de som ikke har råd. Dette vil medføre en utrolig økt brannfare, men pengene rår. Dette vil medføre at kraftbransjen kan spare penger på å ikke bygge ut nettet etter behov - men drit i at kundene allerede betaler for nettet, pengene kan brukes til å bygge flere kabler til utlandet. 

Du skal betale dyrt. Du skal spare. Overskuddet selges uansett til utlandet, og kraftmafiaen får råd til enda høyere bonuser og enda mer overdådig julebord.

Vi får håpe global oppvarming eliminerer behovet for oppvarming av boliger i vinterhalvåret. Eller så får de lavtlønnede fryse. Det skal uansett utarbeides en egen app, slik at folk kan se hvor mye strøm de ikke har råd til.

Dette kalles fleksibilitet.

mandag, august 28, 2017

Pyramide spill - endgame - cash må dø


“By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens.”
John Maynard Keynes

“Make no mistake — this is not capitalism and this is not how a free market operates.” No, it’s the most odious kind of crony capitalism: planned in secret among our self-appointed rulers in the White House, Congress and at the Federal Reserve.”
Ronald (Ron) Paul

Monetary policy is at the end of the line – no instrument from the toolbox of conventional and unconventional measures applied to date appears to be working anymore: Interest rates are at rock bottom and can only be lowered further if cash currency is banned; expanding central bank balance sheets further is becoming ever more dangerous as well – not to mention that it has never had the desired effect. Fiscal stimulus launched to counter the last recession has moreover raised government debt to such a dangerous level that it has become nigh impossible to revive the economy from this source.


Tror du ennå det er tilfeldig at man nå ønsker det kontantløse samfunn? 

Det vil gi bankene større inntekter, fordi ALLE transaksjoner, selv mindre, må gå gjennom dem, og den "tjenesten" vil - som idag - ikke være gratis. Men det er også slik at i Fiat-pengesystemets pyramidespill er endgame avhengig av negativ rente. Det kan ikke eksistere hvis fysiske penger konkurrerer med pålagt oppbevaring av digitale penger i bankenes systemer.

Enprosenten vil bli feitere, og håndlangerne i banksystemet vil grådig grafse til seg vindfallet, som de villige, men uvitende lakeier de er.

Folket? Folket vil være mer enn opptatt med å overleve i konkurranse med kunstig intelligens og stadig mindre del av kaken tilgjengelig.

Politikere? De har blitt opplært av sine bakmenn - blendet av maktens tinder - totalt uvitende om at de er verdenshistoriens største forrædere. "Det bare er sånn..."

Nei - dette er nøye taima og tilrettelagt. Og utenfor demokratiets kontroll.