tirsdag, mai 16, 2017

Klimatullingene lyver - igjen

Drivstoffgjerrige biler skader klima

Vi lever i en gal, gal verden. En av indikasjonene er at positive tiltak i virkeligheten blir negative. Svart blir hvitt. Rett blir galt.

Med dagens politikk er drivstoffgjerrige biler en sterk bidragsyter til at jordens klima ødelegges.

Item: Økonomien styrer, og det er ingen indikasjon på at noen land (inkludert Norge) kommer til å redusere utvinning av fossil-energi så lenge det er penger å tjene, et eksempel er den store interesse og glede over at Barentshavet har store fossile reserver.

Utvinning av disse vil ha et skadepotensiale mange tusen ganger større enn samtlige av verdens tiltak mot utslipp av klimagasser!

Item: Økonomien styrer. Avgifter på bilbruk er derfor populære, dette har intet med et ønske om å redusere klimautslipp, men er styrt ene og alene av statens behov for penger i en økonomi bygget på et ponzi-scheme.

Item: Drivstoffgjerrige biler gjør det billigere, ikke dyrere, å velge fossilt. Hadde vi hatt en bilpark som brukte to liter på mila, ville dette ha banet vei langt raskere for alternativer. Selvsagt anbefaler ikke Kompromissløse meninger en slik bilpark - dette illustrerer bare at all intellektuell energi som brukes til å adressere klimaspørsmålet til nå er mer eller mindre uten effekt. Om noen land bruker litt mindre fossilenergi, vil noen andre ta opp slakken.

Påstand: Dette er bare et eksempel på at vi ikke har kollektiv intelligens nok til å overleve i lengden. Status quo opprettholdes i virkeligheten, selv om vi lurer oss selv til å tro på det motsatte.

Fakta: All fossilenergi som utvinnes, vil bli brukt.  Utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilenergi er avhengig av mengde totalt forbrent på en global skala.

Fakta: Økonomi styrer dette, ikke intelligens eller menneskelig evne til omstilling.

Fakta: Økonomi er menneskets gud. Før mennesket kan ta steget videre i sin utvikling, må alle guder dø. Vi er ikke engang i nærheten. Vi har ikke den kollektive intellektuelle evne.

Sad.


Det er tilgangen på fossilenergi som begrenser uttaket og
dermed per definisjon utslippene, ikke politikk. Sad.

fredag, mai 12, 2017

Norge i bakrus - Den Norske Syke

Bompenge- og oljefinansierte Norge sliter. Den Norske Syke, annonsert av kompromissløse meninger for over et tiår siden, har sneket seg inn under radaren vår. Og det er ikke takket være Lockmarts Stealthteknologi, men snarere fordi et samlet Storting har oppmerksomheten alle andre steder, For i deres ideologibaserte virkelighet er det sjelden den virkelige virkeligheten hensynstas.

Ekspertene og økonomene, som aldri har forutsett noe som helst - i likhet med middelalderens astrologer - veileder de blinde. Og tar betalt i klingende gull.


Historie var noe vi alle hadde på skolen, men ikke lærte noe av.

Norge er nå blitt avhengig av oljedop, og må lete etter mer. Drit i klimaet. Vi har elbiler, og har god samvittighet, selv om:

All fossilenergi utvunnet vil bli brukt. Utslippene globalt er avhengige av produksjon, og forblir derfor konstante.

Men vi må ha pengene, selv om det etterhvert er blitt vanskelig å finne gode årer å sette skuddet i. Heldigvis kan vi også melke bilistene, for de godtar alt.

Selv om mangelen på skikkelig infrastruktur betyr at det er privatbilismen som opprettholder Norges puls idag.

Bompenger er ikke verdiskaping. Norges økonomi kunne tas av kunstig åndedrett hvis vi hadde hatt nok naturlig verdiskaping. Men misbrukerens abstinenssymptomer gjør det vanskelig å tenke lenger enn neste skudd.

Det gjeldsbaserte pengesystemet krever evig vekst, og den kan nå bare oppnås med evig gjeld. Økende gjeld.

Fra midten av 2000-tallet har omfanget av brukerfinansierte veiutbygginger med gjeld økt betraktelig. Veksten i riksvei-investeringer har i stor grad kommet fra bompenger. Den statlige andelen av midler til investeringer på riksveier har sunket jevnt og trutt. Til tross for - eller kanskje på grunn av - at det for de fleste politikere burde være krystallklart at Norge i lang tid har underinvestert i infrastruktur. Så ble altså en krise skapt der byene fikk blodpropp og drastiske tiltak kunne iverksettes - pengeflommen kunne fortsette, ikke på grunn av økonomisk aktivitet og beskatning av skapte verdier, men beskatning av livsblodet direkte. Som automatisk gir redusert økonomisk aktivitet og direkte øker driftsomkostningene til AS Norge. Hollandsk syke er ut - Norsk syke er så mye mer komplisert og verre. Dog også selvpåført. Selv om vi ikke skjønner det.

Vår løsning? Mer oljeleting. Mer regressive skatter. Mer penger som gjeld. Pengene må flyte. Norge er ennå i narkorus. Norsk syke. Noen BI professorer og desslike har fått det for seg at løsningen er å kutte i velferd og å øke skattene. Det er selvsagt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Bare de overutdannede og derfor hjernevaskede og visjonsløse angriper symptomene istedet for sykdommen.

Vi har ikke en stabil økonomi. Vi skaper mindre verdier enn vi forbruker. Løsningen er å gå bort fra en oljebasert monoøkonomi og begynne å skape reelle verdier istedet for å trykke opp  og sirkulere monopolpenger.

Forandring kommer selvsagt ikke til å skje fordi abstinensen river bort fornuften, ødelegger konsentrasjonsevnen, og forblinder de såkalt kloke hoder, som er fastlåst på kurs mot den kunstige horisonten skapt av -ismer og økonomiske fantasiteorier.


I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom, if I can
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I'll tell ya, things aren't quite the same 
When I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I have made the big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death

Heroin

Lou Reed

tirsdag, mai 02, 2017

Trump tilhengere i tåka

Kompromissløse meninger har lagt merke til at Trump tilhengere i Norge stort sett opererer på samme frekvens som klimafornektere. De er i tåkeheimen uten kart og kompass og lever i en selvdefinert virkelighet uten den minste forankring i den faktiske virkelighet.

At det ofte dreier seg om samme folk, kan forklare noe av dette. At ytterste høyre generellt ikke er opptatt av virkeligheten, men istedet definerer sin politikk ut i fra fri fantasi forklarer resten. Det handler om å vinne, karre til seg - ikke være ærlig. Urent spill er effektivt.

Trump er en katastrofe. Også målt på gjennomføringsevne. Heldigvis, vil mange si. Trumps nylige meritter i Kongressen ser slik ut:


Så mye for verdens beste "dealmaker". Min tannløse bestemor (bokstavelig talt) kunne lagd en bedre deal. Men vi skal være glad for at Trump ikke får råd fra henne.

 

lørdag, april 22, 2017

DAB - Crash and Burn

Kompromissløse meninger mente for 6 år siden at DAB ville - og burde - feile. Alt tyder på at dette skjer. Rikdekkende media har tapt opptil 50% av lytterne i Nordland, der overgangen allerede har skjedd. Dette er dramatisk. Det er over grensen til katastrofalt. For de som var med på DAB-sirkuset.

Lokalradioer på FM-båndet er vinnerne.

Og det er helt greit. Dessverre er det vedtatt at også disse skal bort fra FM om noen år, og på grunn av prestisje og at de store aktørene har investert for mye i DAB kan neppe dette stanses. Med mindre aktørene går konk i mellomtiden. Som for alle aktører utenom lisensfinansierte NRK er en absolutt mulighet.

Kompromissløse meninger mener fremdeles at fremtiden ligger i internettradio, og at tilbudet her er så mye bedre. Det er overhodet ingen fordel i å investere i DAB radio til hjemmebruk hvis en har internett-tilgang. Som de fleste har idag. Også via diverse apper på telefon gjør internettradio seg bra. De fleste bilradioer kan kobles opp til å spille direkte fra telefon. Dette fungerer greit for Kompromissløse meninger. Ulempen er at dekningen ikke alltid er like bra langs norske veier.

At Norge satser på å bygge ut DAB istedet for å bedre datatilgang via telenettet vil være en gedigen bommert og vil koste oss milliarder over tid. Nettilgang og mobildekning er av overveldende større samfunnsmessig betydning enn å bygge ut digitalradio.

På den annen side, feilinvesteringer er vi jo vant med, og myndighetene kan lett kompensere ved å øke moms, bompenger, eller andre tilgjengelige poster for saldering av budsjettet.

Analyse: Dette svekker alle andre riksdekkende kanaler utenom NRK. Dette styrker - kortsiktig - lokalradioer. Krisen for disse kommer når de blir tvunget over på DAB om noen år.

Man kunne nesten ha trodd at dette var en konspirasjon for å på sikt ensrette radiotilbudet til statskanalen. Men Kompromissløse meninger heller mest mot teorien at det skyldes vanlig inkompetanse. Et underkommunisert poeng er også at de norske aktørene har vært mer redd konkurranse fra utlandet via nettradio enn å lage god radio for å ta opp konkurransen. I den digitale verden idag er ironisk nok ikke digitale radiosendinger liv laga når disse blir utsatt for internett - som er den virkelige digitale revolusjon.

DAB vil før eller senere - helst før - gå samme vei som videoutleiebutikkene. Det kalles evolusjon. FM derimot, er som LP-plata, mer enn god nok. Og kunne ha levd side om side med mer moderne løsninger meget lenge, slik denne teknologien da også gjør i de fleste land.

fredag, april 21, 2017

Russisk rulett for Trump/ExxonForvent å høre om dette i norsk media. Not.

Kraftkrise i kraftlandet

Norge har sluttet å skyte seg i foten. Nå skyter vi oss rutinemessig i hofta, slik at vi neppe kommer til å gå igjen med det første. En av årsakene er - som Kompromissløse meninger tok opp som et tema allerede i startfasen av bloggen - at kraftmafiaen i virkeligheten styrer energipolitikken.

Energipolitikken i Norge er således ikke under demokratisk kontroll. Overhodet. Og selv om alt skjer innenfor det politisk etablerte og lovlige systemet, er politikken ikke på noen måte forenlig med norske interesser og gir heller ingen fordeler for det norske folk. Spesiellt hardt går det ut over de minst bemidlede. I så tilfelle følger jo trenden vanlig standard prosedyre...

Det som kun diskuteres overfladisk, og som aldri har vært del av noen valgkamp er den største industrielle omleggingen i Norge noensinne. I seg selv et bevis på at demokratiet er illusorisk når folket aldri stiller spørsmål, og politikerne meler sin egen kake. Også dette er vanlig standard prosedyre, med andre ord...

Denne omleggingen er allerede sluttført, selv om noen få detaljer står igjen. Og er umulig å stanse eller reversere. Omleggingen består i å internasjonalisere det norske kraftmarkedet ved å bygge kraftkabler som vil bety titusenvis i økte kostnader per norsk arbeidsplass. Statkraft, som i utgangspunktet skulle gi billig kraft til norsk industri gjør altså det motsatte. Norge har mange ulemper, dårlig og dyr infrastruktur, kaldt klima osv, og den eneste fordelen vi har i konkurranse med andre land gir vi bort. Fordi mafiaen tjener på det.

Lovlig mafia, vel og merke. Det er nesten det verste med denne situasjonen.

I tillegg kommer den totale inkompetanse på Stortinget i forhold til å tenke langsiktig til Norges fordel. Vi ligger langt tilbake i infrastruktur-investeringer og dette gir også ulemper. Økonomiske ulemper i den virkelige verden, ikke teoretiske ulemper som kan kompenseres for ved diverse politisk talltriksing og sjonglering med ikke-fungerende kvotesystemer, kortsiktig utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft og så videre.

Beinhard, langsiktige ulemper som vil koste det norske folk - fortrinnsvis den uheldige generasjonen som vokser opp etter oljeeventyret.

For det er på grunn av at norsk infrastrukturbygging i lang tid har blitt sluset inn i oljeeventyret at vi ikke har hatt nok folk til å opprettholde alt det andre. Stortinget - som opprinnelig mente at oljerikdommen skulle brukes til å bygge opp annen norsk industri og kutte skatter for å stimulere til en sunn fastlandsøkonomi gjorde som kjent det motsatte av de de ønsket.

Som forsåvidt begynner å bli et gjennomgangstema.

Underinvesteringene spesiellt når det gjelder kraftoverføringer er solide. Dette handler ikke om monstermaster eller ikke, men om en omlegging av vår industripolitikk til å eksportere råvarer, kraft, til utlandet istedet for å føre en politikk som legger til rette for norsk næringsvirksomhet og norske arbeidsplasser. Forvent ikke å høre om dette på NRK nyheter, for å si det slik.

Kraftbransjen har for lenge siden sørget for at det er du som betaler for dette gildet. Det betyr at det er forbrukerne som skal melkes for at kraftmafiaen skal kunne fullføre sin plan om å øke prisen på egen vare.

Dette gjøres hovedsaklig ved å bygge ut kraftkabler til utlandet.

Nettprisen vil øke kraftig fremover for å kunne føre kraften til disse kablene. Også kraftprisen vil øke kraftig fremover.


Forvent ingen demokratisk beslutningsprosess om dette. Det er i alle tilfeller for sent, fordi hjulene allerede er i sving. Og de demokratiske prosessene som folk får lov til å ta del i vil ha på seg denne tvangstrøyen. Forutsetningene for den mulige demokratiske politikken ligger altså kun innenfor dette energi/prisregimet. Slik at når pensjonister ikke lenger får varm mat, ungdom ikke lenger har råd til bolig, osv - så er dette noe som vil bli fremstillet som resultatet av naturlover politikere dessverre ikke råder over.

Og det er sant. Politikerne råder ikke over denne skapte situasjonen. Men de kunne. Hvis de ville.

Et betimelig spørsmål er også hvor mye kraftselskapene har tjent på kvotesystemet og grønne sertifikater, hvorfor de støtter slike tiltak, og hvor mye som er tatt ut i utbytte og bonuser av dette kontra hva som er reinvestert i fornybar kraft. Svaret på disse spørsmålene burde en gang for alle avsløre hvem som har fordeler av denne politikken. Et hint er at det ikke er klima eller miljø. Heller ikke stemmekveget.

Norge som samfunn utkonkurrerer seg selv både økonomisk og sosialt på grunn av at særinteressene styrer uhemmet.. Produksjon i Norge vil ikke være økonomisk mulig, forbruk i Norge vil gå ned, fordi pengene forsvinner i strømregninger, bompenger, boligskatt og andre avgifter. For myndighetene skal selvsagt ha sitt, selv om produksjonen av reelle verdier går ned (hint: avgifter er ikke verdiskaping). Noen tjener selvsagt på dette isolert sett. Men folket taper. Si farvel til din pensjon. Bare de som allerede har bygget seg opp en økonomisk buffer i realverdier for eksempel med bolig nummer to og kanskje tre, og var med på oljefesten vil kunne opprettholde "norsk" levestandard. Det vil si, en kan jo også klare seg med salt til maten hvis en blir del av makteliten og kan spe på med noen styrehonorarer fra kraftbransjen eller bompengebransjen eller andre vekstnæringer...

Hva vi skulle ha gjort:

Norge har hatt en unik situasjon der vi har hatt kapital til å investere i fornybar kraft i utlandet istedet for å klamre oss til fallende petroleumsproduksjon og tro at vi skal leve av avkastningen av monopolpenger  "på bok" som år for år reduseres i verdi på grunn av inflasjon og forbruk og som aldri kan erstatte virkelig verdiskapning. Vi kunne med andre ord ha investert i en fremtid som samtidig også kunne bidratt til å trekke verden i en grønnere retning. Vi kunne også investert i Norge, om ikke annet så for å modernisere våre eksisterende utslitte vannkraft-turbiner, økt produksjonen betraktelig, og solgt vårt overskudd uavhengig av det norske kraftmarkedet. Vi kunne ha investert såpass at vi istedet for eksempelvis å lease engelske handlegater, hadde lagt grunnlaget for å være en skikkelig fornybarnasjon. Vi skulle ha investert i et kraftmarked som ikke ødelegger norske næringsinteresser og samtidig øker de sosiale forskjellene og i tillegg er servilt overfor vår egen kraftmafia og de destruktive globale kreftene.

For tross alt. Hvis vi ikke selv klarer å ta vare på våre egne, hvem skal da gjøre det? Særinteresser og globalister?

Det er på tide å skjønne at ferden går på de gale skinnene når det er kraftkrise i kraftlandet.

lørdag, april 15, 2017

Robotenes kommer

Robotene kommer. Kunstig intelligens vil etterhvert overta de fleste samfunnsoppgaver. Og det er ingenting du kan gjøre for å stanse dette. Resultatet er et samfunn som skiller mennesker i tre leire, de priviligerte med jobb og de upriviligerte uten. Levestandarden vil bli vesentlig redusert for en av gruppene. Gjett hvilken. Den tredje leiren er de som eier robotene og kontrollerer menneskene - både de med eller uten jobb. De er allerede styrtrike, og blir enda rikere etterhvert.

Dette er et resultat av predator-kapitalisme. Selv om ingen vil skjønne dette. Kapitalismen er, som selve pengesystemet, bygget som et pyramidespill.

Trinn en: Det bygges opp verdier i form av kapital og produksjonsmidler. Alle er fornøyde. Arbeidere får råd til å kjøpe produktene, og systemet er selvforsterkende.

Trinn to: Eierne av produksjonen vil - på grunn av konkurranse og grådighet - flytte produksjonen der det finnes billigere arbeidere. Globalisering er resultatet. Etter en tid får de opprinnelige arbeiderne dårligere råd, og markedene for produktene skrumper inn. Dette kan utsettes ved å øke andelen konsum basert på lån, men bare midlertidig. Behovet for å produsere produkter for statlig forbruk, eksempelvis krigsmateriell øker. Kapitalistene eier de politiske strukturer i stadig større grad.

Trinn tre: Nye metoder for å redusere omkostningene ved produksjon blir nødvendig for å opprettholde pyramidespillet. Her kommer kunstig intelligens og roboter, selvkjørende biler etc inn i bildet. (Et alternativ kunne vært at man oppgir systemet og lønningene til arbeidere igjen økes globalt, men dette er ikke mulig i en predator-konkurranse situasjon)

Trinn fire: Systemet overlever en tid, men vil med tiden kollapse. Alle pyramidespill gjør det før eller senere. Spørsmålet er om mennesket kan overleve en slik kollaps kombinert med et annet resultat av kapitalismen, den grove utnyttelse av naturressurser som nå garantert gir oss en global klimakatastrofe som vil oversvømme samtlige kystbyer og gjøre store deler av jordens matproduserende arealer om til ørken. Dette er ikke lenger mulig å stanse innenfor eksisterende økonomisk/politisk system.

I mellomtiden vil jordens føydaladel tjene enda mer penger på utnyttelse, krig og katastrofe. Og er like blinde som resten av verden for de ubønnhørlige resultatene. De er i virkeligheten også roboter, kondisjonert og programmert for selvutslettelse.

Et in Arcadia Ego.

mandag, april 10, 2017

Done deal


Mennesket er en apekatt som kan deles inn i to hovedtyper. Den intelligente som er interessert i virkeligheten og frentiden - og den uintelligente som søker mot vår fortid som dyr uten bekymringer annet enn det som skjer i nuet, paradoksalt koblet opp mot en fascinasjon mot fortidens overtro og bastant tro på at vi er alt vi noensinne kommer til å bli.

Våre systemer, politisk og sosialt har vært ute av stand til å takle klimaforandringene. Avgiftspolitikk som kan sammenliknes mot avlatspolitikk, kvotepolitikk - alle verktøyene som politikerne trodde de hadde har vært uten effekt. For veik, for veik er kongens bue!

Klimaforandringene er nå - godt hjulpet av fornektere, men hovedsaklig forårsaket av flertallet av ubekymrede apekatter - ustoppelige. Muligens kan en total katastrofe unngås, men resultatene vil være verre enn noen historisk krig, noen historisk epidemi. Noen hundreår inn i fremtiden vil jorden ikke lenger kunne brødfø flertallet av menneskene. Punktum. Ferdig diskutert. Hvordan dette håndteres er uvisst. Men ha ingen forhåpninger om intelligente løsninger. For tiden for slike var mens vi var på høyden og hadde ressurser.

Det er nesten komisk. Hadde det ikke vært for at konsekvensene blir virkelige.

Komikken blir imidlertid enda mer tragisk når vi vet at en mobilisering lik den vi har hatt før i ikke en - men to  verdenskriger -  hadde vært mer enn nok til å legge om retningen. Snu skipet. Være smarte for en gangs skyld.


Økning i CO2 går jevnt og trutt til tross for avgiftspolitikken.
Temperaturen når stadig nye høyder

I USA prøver Republikanerne å leke at ingenting skjer. Og at det er økonomisk verdi i å stikke hodet i sanden. Og ønsker at NASA ikke skal forske mer på "earth-sciences" - fordi de ikke finner data som de liker. Den dumme ape vil heller vite (tro) hva den ønske å vite enn å vite sannheten. Som forklarer både religion og strutsepolitikk.
lørdag, januar 28, 2017

Kommunesammenslåing - den egentlige historien

Når man snakker om kommunesammenslåinger og robuste kommuner snakker man ikke om å spare penger - for det er bevist at man ikke sparer en krone. Det blir heller ikke styrket lokaldemokrati. Og - logisk nok - selv om man på papiret får flere tjenester samlet i samme kommune, er de totale tjenestene overhodet ikke blitt bedre, og eneste forskjell er at folk flest må reise lenger for å få tilgang til disse tjenestene. Slike samarbeid kan finne sted uten kommunesammenslåing. Men det er klart at på papiret høres det bedre ut at folk har tilgang til tjenestene i sin egen kommune. Et slikt argument er forøvrig papirtynt.

Så hvorfor er kommunesammenslåing så viktig?

Det er viktig på grunn av at den politiske elite kan boltre seg friere med større enheter, fordi folket kommer lengre bort fra der beslutninger tas. Og fordi kontrollen med ressursbruk derfor blir mindre. Den politiske og administrative elite blir derfor friere til å leke seg med felleskapets penger.

Eksemplene er legio. Men Kompromissløse meninger vil påpeke to faktiske forhold som understreker dette fullstendig. I Stavanger har den politiske elite lenge lekt både byplanleggere og kunstkritikere. Lekt - fordi de ikke helt får det til. Torget i Stavanger var en gang et sted med torghandlere og yrende liv. Elitens smak er derimot annerledes, og ingenting var "fint" nok. Dette er ikke noe nytt. Helt fra byens egen dikter Aleksander Kielland beskrev galskapen i latinerskolens elitepreg og den øvre klasses krav om å heve seg opp fra "den gemene hop" med - om ikke annet - symbolske barrierer, har eliten badet i egen selvfortreffelighet og uovertrufne dannelse.

Et resultat av slikt i moderne tid er torgplasser som i lys granitt er vanskelige å holde rene, grandios planlegging av lydsteiner (ja du leste riktig) som koster store pengebeløp. Nærmere bestemt 150 000 kroner i måneden i vannregning (ja, du leste igjen riktig). Og som derfor ikke har lyd alikevel. Men det var sikkert koselig å planlegge all denne finkulturen.

Som førte til et øde torg fordi plassen både ble forblåst og for dyr for vanlige folk å bruke. Piazza "Siddisi" (du leste nok en gang riktig) fikk imidlertid om ikke annet et mer finkulturellt navn - mye bedre enn "torjå". Heldigvis ble det ingenting av "lystårnet" (ikke spør) eller "Point of Peace" (nei, jeg mener det, ikke spør). Man kunne med fordel heller ha bygget en miniatyr av slottet i Versailles og bedt folket på kake. Eller - som er foreslått - å oppgi torget og flytte torghandelen inn i et parkeringsanlegg (!)

De viktige planleggere er nå - 17 år etter - allikevel lystig iferd med å brenne av nye millioner på å designe torgboder som ingen kommer til å få råd til å leie, men som til gjengjeld skal være et studium i design og gi inntrykk av en moderne og kulturellt opplyst by. Første design er allerede forkastet. Da bodene ikke kunne fungere i den virkelige verden. Ny design, denne gang i metall, er på vei etter noen millioner brukt på koselige møter og studieturer. Metallbodene skal være sammenleggbare, transportable, og også kunne brukes til for eksempel boder for politikerne i valgkampen. Man må anta at torghandlerne i denne perioden må oppgi bodene for de viktige folkene.

Slike ting ville man aldri hatt råd til i en mindre kommune. Resultat - det er ikke så morsomt å tilhøre den opplyste og kulturellt opptatte politiske elite i små kommuner. (selv om man prøver - i nabokommunen Strand klarer man å prioritere kunst på holmer istedet for varm mat på pleiehjem. Problemet er selvsagt at de totale budsjettene der ikke gir rom for mange slike sprell. Slår man seg sammen med nabokommunene, blir det derimot en helt annen satsing skal man se!).

Situasjonen er ikke bedre i Sandnes. Her har man eksempelvis bygget luftslott av enorme planer om ny byutvikling. Verdens beste bydel på Dale - et forbilde for framtidig utbygging av boområder i Norge - skulle det ha blitt. "Play It More Efficient Sam - et PIME'S prosjekt. (Ikke spør!!!) Imgenting har skjedd i den fysiske virkelighet, til tross for - eller på grunn av - utallige møter på dyre restauranter, med bespisning som selvsagt inkluderer champagne og annen alkohol. Og som kronen på verket ble det også tid til "studieturer" over hele Europa. Styrehonorarene var også - la oss si - meget romslige.

Politikerne har bevilget seg mye. Og gitt seg selv koselige oppgaver i styrer og steller med det de liker aller best. Å være levemenn og - kvinner. På folkets bekostning.

Slikt skjer ikke så lett i små kommuner. Ihvertfall ikke på et slikt overdådig nivå.

Det må gjemmes bort i store enheter. Det må være store penger i spill for å kunne skumme nok fløte.

Kommunesammenslåinger reduserer altså folkets evne til å styre (folkestyret), samtidig som den øverste samfunnselite får styrket sine eneveldige og føydalistiske tendenser. For eliten på Løvebakken blir det da også langt enklere å kontrollere færre elitistiske føydalherrer enn en mengde ukontrollerbare representanter for lokalbefolkningen som ikke har like mye å miste og derfor kunne finne på å faktisk representere almuen.

Det, mine Damer og Herrer, er svaret på hvordan den egentlige historien henger sammen. Dette er ingen konspirasjon. Dette er slik mennesket er. Til alle tider. Og til tidenes ende.

fredag, januar 27, 2017

Dopingjegernes jernlov

Dopingjegerne har bestemt at utøvere er selv ansvarlige for å sjekke hva de putter i munnen/på kroppen/i kroppen. Dette betyr ikke - ifølge deres logikk - at det holder å spørre en lege. Det er ikke å ta ansvar nok. Man antar at idrettsutøvere derfor skal google forskjellige preparater? Eller ta legeutdannelse? Spesialisere seg i farmaki?  It makes sense. Not.  

Nulltoleranse er generellt uansett en feilslått logikk som skaper umenneskelige miljø. Som straffer folk blindt for utilsiktede følger. Som selvsagt er helt ok sett ut i fra systemer som søker å øke egen makt på bekostning av alt og alle. Å hevde at intensjon om å begå noe kriminellt er irrelevant og uavhengig av skyldspørsmål er også en taktikk som brukes for å øke egen makt. Å hevde at følelser om rett og galt også er irrelevant er et bevis på et system som per definisjon er ubarmhjertig og inhumant. Noen har fått for stor makt og kan ikke håndtere det. Det er problemet her.

tirsdag, januar 17, 2017

Total inkompetanse

Politikere og andre som ikke har den ringeste anelse om hvordan samfunnet vårt fungerer tror de løser forurensingsproblemet ved å innføre forbud mot dieselbiler i Oslo. Det er bare et tidsspørsmål når dette innføres også i andre byer.

Og dette skyldes total inkompetanse. 

Jeg snakker ikke om at uvitende og inkompetente fjols faktisk oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler - og fikk det akkurat som de ville.

Det avslører selvsagt i seg selv en absolutt og total inkompetanse på grensen til det utrolige.

Nei. Jeg snakker om noe mye verre. Noe som de samme inkompetente fjolsene ikke helt vil innrømme. Ihvertfall ikke før de har fått godt betalte rettrettstillinger. Som er måten vårt samfunn premierer inkompetanse. Premieidioter bokstavelig talt. La oss kalle spader spader.

Jeg snakker om den totale inkompetente byplanlegging gjennom mange tiår, der en bevisst har latt byene vokse uten å planlegge og eksekutere utbygging av hensiktsmessig infrastruktur. Man har vært lat og inkompetent og latt privatbilen redde samfunnsøkonomien slik at hjulene i bedriftene og det offentlige har gått rundt, og skattepengene har rullet inn slik at man kan bygge og drifte skoler og sykehus og veier og fortau og sykkelstier og biblioteker og alt det andre som skal til for at samfunnet ikke skal kollapse og man ikke havner tilbake på 1600 tallet med tilsvarende økonomi og manglende ressurser til det meste vi tar for gitt idag. 

Dette skjønner ingen. Istedet diskuteres om et dieselforbud gir mindre lidelser for astmatikere osv. Selvsagt gjør det det. Selv om effekten nok er mindre enn forbudsfanatikerne tror. Men selvsagt gjør det det. Selvsagt bør bilkjøring  - spesiellt i rushtrafikken - ned. Og selvsagt er det dieselbilen som er versting på lokal forurensing. Dette er banale sannheter.

Men her har man altså ikke evne til å løse kjerneproblemet. Som er at byene er designet for å skape nettopp disse problemene. I Norge har vi til og med vært så fremsynte å legge europaveiene våre gjennom byene. Den som steiler når det brukes ord som inkompetanse og fjols bør tenke litt på hva disse ordene faktisk betyr. De er godt dekkende.

Folk pendler ikke fra forsteder inn til jobben fordi de liker det. Nyttekjøretøy kjører heller ikke rundt fordi bedriftene betaler sjåførene for å kjøre jolly. Den objektive sannhet er at bilen og forbrenningsmotoren har tillatt inkompetent samfunnsplanlegging og som en sikkerhetsventil vært samfunnets redning i lang tid, slik at man har unngått det økonomiske kollaps..

Men siden den totale inkompetanse i seg selv nærmest garanterer at problemet ikke kan løses fordi oversikten over problemet ikke engang kan forstås av de som burde forstå, så er det lett å spå resultatet.

Den totale inkompetanse får fritt spillerom en stund til.

søndag, januar 15, 2017

Føydalstaten(e) bytter leder

USA er intet demokrati. Det er en republikk styrt av eliten, av de rikeste, et oligarki. En interessegruppe sammensatt av representanter for storkapitalen, den politiske elite, det militærindustrielle kompleks, og bankene, Wall Street. Enkelt sagt alle andre enn folket. Som altså utelukker betegnelsen "folkestyre", med andre ord - USA er ikke et demokrati. Dette er ingen wacky konspirasjonsteori, men er basert på forskning. 


Det samme kan i større eller mindre grad sies om de fleste av verdens land. Men det gjelder selvsagt også overnasjonale fora og deres påvirkning, herunder for eksempel den europeiske union, EU. Handelsavtaler forhandlet frem av eliten deler kortene mellom de store spillerne, og mye av føringene for internasjonal politikk utformes i fora som overhodet ikke er åpne for andre enn eliten, Bilderbergermøter, WEF, OPEC, den trilaterale kommisjon, IMF, CFR, m.fl. Mantraet er evig vekst, spesialtillatelser og særbehandling for eliten. Det moderne aristokratiet styrer på vegne av seg selv.

Noen protesterer på dette, og mener at folket i stor grad kan påvirke situasjonen ved å velge nasjonale politikere, som igjen da er gitt fullmakter til å fremforhandle internasjonale avtaler. Dermed har disse, i den grad de er udemokratiske - et "demokratisk" utgangspunkt.

En slik forutsetning er selvsagt det reneste vrøvl, da selve de "demokratiske" prosesser favoriserer så til de grader at overklassen - eliten - tildeles makt. I få land er dette så åpenbart som i USA. Dette gjelder selvsagt ikke bare presidentvalget, langt alvorligere er eksistensen av Deep State (intelligence/military/economic), som bare unntaksvis forandres som følge av politiske svingninger. En annen viktig generell faktor i verden er også at svært mange viktige saker bevisst eller ubevisst ikke er del av en demokratisk debatt, men har mer form av elitistiske dekret. Det "representative demokrati" er derfor på mange måter langt fra å være representativt.

Politikerforakt, svekkelse av troverdighet for de etablerte nasjonale og internasjonale maktfora - eksempelvis Brexit, truende Frexit og forsåvidt valget av Trump - alt dette er basert på en voksende fornemmelse i folket av at tingenes tilstand ikke er som de bør være. 

Folkets begrensning - dumhet, om man vil sette det på spissen, er imidlertid at man gang på gang tror demagoger kan redde folkets interesser. Det skjer aldri. Og eliten forsterker med tiden alltid sin makt. Trump representerer ingen direkte fare for den økonomiske adel. Faren ligger først og fremst i at han er løsmunnet nok til å avsløre for folket hvordan deep state og den økonomiske adel kontrollerer og manipulerer alt og alle.

Føydaltiden er altså ikke over. Den har istedet forsterket seg ved å skifte navn og gå under falskt flagg. Føydalismens grunnprinsipper lever i beste velgående, og oligarki, plutokrati, eller timokrati - i forskjellige variasjoner - er det egentlige system.

Tidligere har folkets makt bare vist seg å kunne gi skinnseire i det store spillet. Seier fordrer imidlertid at man ser ting som de er. Og at man innser at systemets prinsipper, inkludert valgmetode, bruk av propaganda og falske nyheter, er en ren garantist for at tingenes tilstand forblir som de er.

Intet av dette er nytt. Nytt er bare metodene for å føre folket bak lyset. Disse metodene utvikler seg som virus i takt med folkets immunsystem. Og som alle fremgangsrike virus er systemet basert på å snylte på verten, men aldri drepe den helt.

tirsdag, januar 10, 2017

Store Bror ser deg!

Norsk Petroleumsinstitutt har snakket med noen. Den nye verdensordens våte drøm er fremdeles å følge planen om å sementere føydalsamfunnets makt over mennesket. Overklassen skal ha alle fordeler, fordi de leder verden med sitt storsinn, mens Ola og Kari Dunk skal straffes for å gjøre jobben sin.

Norsk Petroleumsinstitutt er en bransjeforening for selskaper som produserer og selger oljeprodukter, gass, strøm og bioenergi i Norge. Bioenergi-delen har blitt grundig sabotert allerede, så kjernevirksomheten er trygg nok. Olje og gass er allerede innrømmet meget gode betingelser og er i en særstilling selv blant føydaladelen. Produktene er allerede markedsført, også av diverse politiske partier, som nødvendige i klimakampen. Hvitt er blitt svart.

Norsk Petroleumsinstitutt består av: AGA AS, Castrol Norge AS, ConocoPhillips JET Norge AS, Esso Norge AS, Hydro Texaco AS, AS Norske Shell, Nynäs AS, Statoil Norge AS, Valvoline Oil AS,Yara Industrial AS

De fleste eiere og aksonærer her har til salt i grøten, med andre ord.

Kompromissløse meninger ber innstendig om at disse selskapene må boikottes i den grad det er mulig, og alle politiske partier som støtter agendaen anses som non grata. Alternativet er med tiden ubønnhørlig den totale overvåking- og politistat. Og en garanti for den endelige maktovertakelse fra folket. En prosess som flere steder er tilnærmet fullført selv uten denne lille biten av puslespillet på plass. Føydalsamfunnet døde aldri. Det seiler bare under falskt flagg. Underlig hvor enkelt slike PSYOPS fungerer.

Norsk Petroleumsinstitutt avslører idag en rørende interesse for hvordan bilavgifter kan forbedres. Til tross for at de pusher fossilenergi til pengene tyter ut av diverse kroppsåpninger, er de helt klar på at menigmann skal straffes for å bruke deres klimaødeleggende produkter. Det er en fin måte å vri oppmerksomheten mot kundene, og ikke mot pusherne.

Norsk Petroleumsinstitutt mener at alle biler bør få montert  GPS, slik at myndighetene kan overvåke bokstavelig talt hver meter en bil kjører. Slik at avgiftene kan kreves inn rettferdig.

Dette til tross for - eller egentlig på grunn av - at bilavgifter overhodet ikke har ført til reduksjon av CO2 utslipp i Norge. Men det er heller ikke agendaen, selvsagt. Agendaen er business as usual og mye skrik og skrål for å avlede oppmerksomheten fra det egentlige trikset. Slik foregår all magi.

Og selv om bruk av fossilenergibruk skulle reduseres i Kongeriket, så er hele verden elitens marked, og kjøpere finnes uansett. Helgardering. Prisen betaler Hvermannsen. Som alltid. Det er en del av det magiske trikset.

Diverse argumenter om å innføre GPS i alle biler har også tidligere blitt foreslått av forskjellige Bildenbergeraktører og deres nyttige idioter. Løsningen er allerede forberedt. Målet om full kontroll er alltid tilstede. Og folket blir nok brutt ned før eller siden. Slik går det alltid.

Eller gjør det det? Folket i den vestlige verden er i mer uro enn noensinne. Vil man gjennomskue agendaen all den tid den pushes ubønnhørlig gradvis - og globalt? Vil man gjennomskue hvorfor alle disse tilsynelatende uavhengige aktørene alle tenker likt? Eksempelvis ble dette innført i Singapore allerede i 1998. Myndighetene der påstår systemet er "anonymisert". Som per definisjon selvsagt ikke er mulig, fordi regningen selvsagt skal sendes til rette vedkommende. Med tiden også deg.

Regningen for implementeringen av systemet blir også sendt deg. Og i seg selv blir det snakk om milliardbeløp i kostnader. Mens man fremdeles baserer seg på ståplass på pendler busser og tog. Men det er vel proletariatets lodd i det klassedelte føydalsamfunn - å være melkeku og salderingspost samtidig. 

Spørsmålet er når vendepunktet kommer, og overklassen veltes fra sin overpriviligerte pidestall. Det er ikke vanskelig. For den er etterhvert blitt så høy, at det minste vindpust kan få den til å svaie.

I mellomtiden: Totalovervåking av pengeforbruk, energiforbruk, transport, nettbruk, mobilbruk. Storebror ser deg!


SO DARK THE CON OF MAN


mandag, januar 09, 2017

Verdens Gang

Klokkene ringer. For deg. 

Mens verden går sin skjeve gang og makteliten driver sitt spill åpenlyst, sover alle andre. Godt lokket inn i en verden der Svart er blitt Hvitt, der Krig er blitt Fred. Og der Ignoranse er Styrke. Der sukkerdrikkende arbeidsmaur haster avsted i kø på bussen. Eller i kø i bilen. Evig dårlig samvittighet presset på en for å opprettholde samfunnsmaskineriet. Og evig betalende avlat for dette bedraget mot virkelighetens behov. 

Mens eliten tjener penger på investeringer i svart gull, mens eliten bedriver koordinert og planlagt sosial-dumping, eller tjener på å produsere pengene vi alle må ha - og får lønn for det. Alt mens den falske selvgodheten skrytes av, mens småfolket - motoren i samfunnet - er en belastning på verden og må ta det de får. 

De rikeste får skattelette og redder verden i dette blendverket. Mens de nest rikeste får sponset sportsbiler og god samvittighet. 

Demokratiet er ikke dødt. Det som ikke er - kan ikke dø. 

Den lekende elite har aldri brydd seg med hva folk ønsker. Bare hva som skal til for å opprettholde illusjonen. På alle viktige punkter er eliten i utakt med folket. Ingen logikk finnes i at de herskende skal arbeide for de store korporasjoner og motarbeide eget land. Ingen logikk finnes i at massene skal adlyde de millioner forordninger når andre utenfor slipper. Og dermed utkonkurrerer alt som noensinne er bygd opp.

Norske arbeidere kan ikke konkurrere med tilfeldig arbeidskraft som bor i brakker. Prøv det. Bo i brakke for å bli konkurransedyktig. Og se barnevernet komme. Og kommunens kontrollører. Og tilslutt politiet. Vi har da standarder i Norge. Høye standarder. Det gjør oss til verdens beste land. På papiret. Og hvis du ikke kan henge med, er det din skyld. Arbeidsmaur.

Bolig er definert som et velferdsgode i Norge. Som om vi var leilendinger som burde være glade for at vår far Staten ønsker oss vel.

Eliten er forøvrig ikke konkurranseutsatt. Ennå. 

Og så lenge illusjonen av speil og røyk opprettholdes vil de heller aldri bli det. 

En lakmustest er om loven er lik for alle. Stortinget jobber overtid med å oppfinne spesialregler tilpasset seg selv. Og stanser bare når det blir så opplagt at illusjonen holder på å briste. 

En lakmustest er om de fire friheter - som folket aldri vedtok - gjelder alle. "Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene" - gjelder det deg? Eller gjelder det kun de med medlemskap i føydaladelen? Kan du kjøpe varer fritt i utlandet og ta med "over landegrensene"? Selvsagt ikke. Kan du fritt ta med kapital over landegrensene? Selvsagt ikke. 

Disse reglene var selvsagt aldri ment å gjelde småfolket. Arbeidsmaurene. De gjelder kun de priviligerte klasser. Billig arbeidskraft kan imidlertid ta seg fritt over landegrensene - men du skal ha dårlig samvittighet hvis du kjøper tannhelsetjenester i utlandet, for da er du illojal mot økonomien. Og du skal straffes hvis du ikke overholder kvoten din. Som er gitt av de snille onkler og tanter som bestemmer.

For noen er jo faktisk avhengig av økonomien som de skummer fløten av. Capiche? 

Snart vil disse priviligerte klasser vite alt om deg. Hvor du bruker heldigitale og bank-beskattede penger. Hvor du kjører din GPS-merkede bil (eller om teknologien tillater det, hvor bilen kjører deg). Når du står opp om morgenen. Hva du handler i butikken. Og hva som er ditt yndlingspålegg. Og om du jobber hardt nok. Lille arbeidsmaur. 

Ingen ba om EØS, fri flyt, digitalradio, kommunesammenslåing, sentralisering, boligkrise, bankkontrollerte penger, evig vekst i avgifter og bøter. Og alt det der.

Systemet er imidlertid avhengig av evig vekst for at ponzi-løgnen ikke skal kollapse. Og man får hva man tillater. Av og til mer. 

Som et apropos kan nevnes at butikkjedene nå også tilsynelatende styrer regelverkets tolkning. "Lojalitet" kaller de kartellvirksomhet. Og kartellene består av "bestevenner". Og folk flest er mest interessert i om man kan kjøpe Mack øl (forsåvidt en viktig bekymring). Men konseptet er så ulovlig at i et system der ikke korrupsjonen allerede var så enerådig at man ikke lenger kan se skogen for alle trærne - kunne man ikke engang tenkt tanken. 

 § 10.Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt, særlig slike som består i 
a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår, b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, 
c) å dele opp markeder eller forsyningskilder, 
d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen, 
e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.

Bare som en liten "ubetydelig" sak i det store bildet. 

Et bilde med mange strøk maling. Hvert strøk skjuler virkeligheten litt mer enn det forrige - til den er ugjenkjennelig. 

Neste strøk kommer snart til et nabolag nær deg. Og da bør du være bestevenner med makta.

Klokkene ringer. Men ingen hører.

In regione caecorum rex est luscus

onsdag, desember 14, 2016

Klimatullinger

Norge har en overvekt av klimatullinger på Stortinget. Nei, jeg snakker ikke om fornekterskaren, det er en gjeng av andre tullinger - men om påståtte ansvarlige klimainteresserte miljøpolitikere. Norge blir banket av Sverige og Danmark i klimakutt. Og det har vært klar for alle som ikke lever i en boble en stund nå.

Årsaken er at Norske politikere lever i en verden der avgifter alene synes å være svaret på alt. Som en middelaldersk avlat som nok også i moderne tid er mest interessant fordi det gir inntekter. Men ikke resultater.

Hvis man er interessert i hvordan dette skal gjøres, så kan man jo kikke litt på hvordan de som får det til gjør det, istedet for å snuble i vei og begå samme feil om og om igjen samtidig som man forventer andre resultater - et typisk tegn på alvorlig fremskredet sinnsykdom.

Som Kompromissløse meninger har påstått før må man bygge seg ut av problemet - man må handle - man må gjøre noe aktivt. Klimavennlige industrier er ikke bare løsningen for å få ned utslipp av klimagasser, men også for å skape et bedre og mindre farlig miljø for mennesker - samt at det skaper arbeidsplasser for fremtiden.

Jeg spår at dette ikke ligger til den norske folkesjelen og at vi vil klamre oss til troen på at oljeeventyret skal fortsette evig, at avgifter løser alt - selv sviktende inntekter for staten på grunn av kraftig selvskading av næringslivet - og at vår selvdestruktive adferd ikke blir forandret før vi innser at vi er totalt akterutseilt og økonomisk tilbakestående.

Kompromissløse meninger påpekte den norske syke før de fleste andre - nå kommer den også i klimaversting-form. Fordi vi ikke skjønte - og kanskje aldri vil skjønne - at grønn utvikling ikke er en kostnad, men en direkte investering - i fremtiden.

Når det gjelder 2. generasjons biodrivstoff spår jeg at Norge i beste fall og i beste norsk tradisjon - muligens vil bidra som råvareleverandør til våre naboers industri. Mens vi utreder noen nye avgifter. Som vi tror er verdiskaping. Muligens fordi vi aldri forstod økonomi overhodet.

P.S.
Når det gjelder elbilsatsingen som vi trodde skulle redde oss - problemet er ikke bilkjøring per se, men at det er et enormt behov for pendling. Som genererer mye bilkjøring. Cause and effect. Ikke noe man vurderer på Stortinget. Der er det mye morsommere å pønske ut nye særfordeler for seg selv og nye trusler mot menigmanns økonomi. Så lenge infratrukturen vår ligger på dagens nivå, med dårlig byplanlegging, med overfyllte tog og busser og ståplass de fleste steder i rushtiden - vil vi ha et problem uavhengig av ønsketenkning.

Et velfungerende kollektivt transportnett både i og mellom byene vil redusere biltrafikken kraftig uten å ramme blindt for de oppgaver i samfunnet som er avhengige av bilen. Alikevel investeres det her etter klattemetoden og etter underdimensjoneringsmetoden.

Imidlertid, ikke forvent at vi har råd til å løse noen problemer. Symbolpolitikk er dog det viktigste i Kongeriket.

lørdag, desember 10, 2016

Opprør mot politireformen

Folk går fakkeltog i opprør mot nærpolitireformen. 

Eliten tar ikke hintet og håper slikt kan trumfes igjennom "same procedure as last year". Folk pleier å roe seg etter litt skrik og skrål. Dette regner eliten med. 

Eliten står nå så langt fra folket i størstedelen av verden, at motbevegelser blir logiske. Også kommunesammenslåinger mot folkets vilje er et problem i Norge. Her har eliten spredd ryktet at vi har små kommuner (ikke korrekt ifølge europeisk gjennomsnitt), og at sammenslåinger sparer penger (ingen slik effekt er observert tidligere). Tvang som går imot geografiske naturlige skiller og som reduserer folkets nærhet til styring og reduserer demokrati gir kun eliten fordeler, slik også eksempelvis globalisering gjør det. Noen sitter et sted og tenker at folket bare kan spise kake. Slikt har historisk en tendens til å gi reaksjoner.

tirsdag, desember 06, 2016

Elbilens forbannelse. Og en liten ubehagelig sannhet.

Elbiler er et bra alternativ for noen i land som har stor andel av fornybar elektrisk energi. I de fleste land er det imidlertid slik at økt bruk av el fører til økt press på eksisterende kullkraftbaserte energilevering. Et eksempel er Nederland.

Her fører økt utbredelse av elbiler til utbygging av mer kullkraft. Dilemmaet er at "det grønne skiftet" ikke handler om elbiler overhodet, men om hvilken type energi man bruker. Verden kan like godt gi opp å kutte klimagassutslipp hvis man ikke klarer å kutte i olje og gassproduksjon samt å fase ut kullkraft.

Og Norges største suksesser på klimaområdet er å anbefale dieselbiler, for så å trekke dette tilbake og kreve mer avgifter - utføre en total fiasko av en månelanding i form av mislykket forsøk på CO2 lagring - lete etter mer fossilenergi "fordi norsk olje og gass er en del av løsningen" - og å subsidiere de velsituerte med elektriske sportsbiler mens almuen tvinges til å kjøre relativt sett dyre fossilbiler, samt å betale avlat for dette.

I likhet med hydrogen er ikke el i seg selv ny energi. Elbiler bruker med andre ord av den eksisterende energi-pool. Bare ved å bygge ut fortløpende nok fornybar energi til å både forsyne elbilparken OG SAMTIDIG kutte i fossilbruk i kraftverk kan elbiler bidra. Hydrogen har den fordel at det kan produseres av overskuddskraft når energitilførselen overstiger realtid forbruk, og kompenserer for flere fornybare kilders varierende produksjon (sol,vind etc). Det satser vi ikke på. Andregenerasjonsbiodrivstoff har den fordel at det er energi fra kilder vi ikke idag bruker (avfall, treavkapp osv), og har derfor en direkte effekt som reduserer fossilenergibruk. Andregenerasjonsbiodiesel er derfor på kort og mellomlang sikt langt mer fornybart enn elbiler. Men det satser vi heller ikke på.

For å reiterere, elbiler er i seg seg ingen løsning, å redusere andelen kull, naturgass og olje er det.


Den kraftige økningen i el-bruk som en storsatsing på elbiler nødvendigvis vil føre til har den effekt at kraftprisen vil gå opp. Dette reduserer vår konkurranseevne betraktelig. og fører til en økonomisk stagnasjon som ikke bidrar til at vi skal kunne satse på ny energiproduksjon, men snarere faller i fellen å opprettholde status quo. Ingen tjener på dette utenom elkraftprodusentene. Og de har som kjent en enorm lobby-makt som overkjører det faktum at ikke alle norske forbrukere har råd til elbiler eller for den saks skyld å betale for dyrere el i fremtiden. Vi kan derfror forvente en økende sosial forskjell mellom de velhavende "miljøvennlige" og subsidierte og de relativt sett fattigere "miljøsvin" som må bruke fossilenergi og fyre med ved for å overleve og som vil bli beskattet ekstra for dette.

Miljø- og klimasatsingen i Norge har altså en solid sosial slagside, og har den logiske inkonsekvens at den forsåvidt legger til rette for mer bruk av fornybar kraft. Men gir ingen ny fornybar kraft. Istedet spiser den av lasset på fornybarsiden på en parasittisk måte. Dette øker presset på europas fornybare energikilder. At vi nasjonalt kan få stjerne i margen for et resultat som netto ikke gir gevinst på verdensbasis viser systemets forbannelse.

Dette er ikke løse meninger, men et resultat av logikk og den fysiske virkelighet. Som er ubønnhørlig og ikke tar hensyn til politiske drømmerier eller særinteressebasert lobbyvirksomhet.

Den som trodde vår avgiftsbaserte og elbilsatsende innsats i Norge betyr at vi (i betydning verden) er på rett vei, kunne ikke tatt mer feil.

fredag, november 04, 2016

Hemmeligheten bak det kontantløse samfunn

Trenden er at rentene går mot null. Dette er et direkte resultat av ført økonomisk politikk, og er et desperat forsøk på å utsette kollapsen av usunne fiat-pengesystemer og uhemmet bruk av "ekspansiv pengepolitikk". 

Selvsagt har kuren alvorlige bivirkninger. Enkelte land har allerede negative renter, det betyr at det koster penger å ha penger i banken - ikke bare på grunn av inflasjon - men man diskuterer også om innskudd direkte skal koste. Med andre ord, man kan få regning fra banken for å ha penger i banken. Eller rettere sagt, banken trekker rentene direkte fra kontoen din.

Dermed flyttes nok en gang kostnadene for en feilslått økonomisk politikk over fra finanssystemene til den vanlige borger. Ulempen for finansnæringen er at det blir billigere å ha pengene i madrassen. Den ulempen kan fjernes ved å innføre det kontantløse samfunn. For da eksisterer pengene bare i banken. 

Da er eneste mulighet å betale, eller gamble med pengene i et høyrisiko aksjemarked. Som interessant nok også behøver mer cash fra vanlige mennesker fordi systemet er på randen av kollaps. Sikrere investeringer holder per idag ikke engang tritt med inflasjon. Noe som skaper problemer for pensjonsfond og derfor stjeler folkets sikkerhet. Igjen - et styrt og man må derfor anta ønsket resultat.

Det vil svare seg å ha lån. Det gjør det forsåvidt allerede, men intensivene for å fortsette pyramidespillet som penger basert på gjeld er, blir enda bedre. Man ber folk om å fortsette å pisse i buksa. Så kan eierne av finansbransjen ta ut bonuser i mellomtiden.

Den økonomiske hverdagen vil bestå av å betale negative renter til banken, eller bruke dem opp. Så øker forbruket i et desperat forsøk på å understøtte et økonomisk system på kanten av kollaps. Slik går det når særinteressene får misbruke systemet til egen fordel. 

Et kontantløst samfunn er også å foretrekke for arbeidet som nå gjøres for å alminneliggjøre overføringer av penger fra folket til bankene. En ny oppfinnelse er forhåndsregulerte bail-in´s av banker. Finanssystemene vil få anledning til å automatisk trekke en prosentandel av innskudd for å "redde systemet". Privatisering av gevinst, sosialisering av tap. De som tror minst på fri kapitalisme er kapitalistene. Ingen setter frivillig penger i en bank som stjeler dem rutinemessig i et fritt marked. Altså må friheten nok en gang avgrenses for å tekkes finanseliten. Og igjen er det vanlige folk som tar støyten for elitens lek med tall. 

Det har lenge vært høyaktuellt å investere i fast eiendom på grunn av skjevhetene i det økonomiske system. Boligprisene sikrer avkastning der de vokser inn i himmelen. Eliten vil at du skal tro dette er på grunn av for liten beskatning. Som er det samme som å tro at pumpeprisen på bensin går ned ved å legge på mer avgifter. Behovet for boliger, eiet eller leiet, er imidlertid selvsagt avhengig av folketall minus bostedsløse. Som man, hvis man baserer seg på å redusere etterspørsel på bolig ved å prise noen grupper ut, må anta at da ønskes i større antall. En politikk som neppe noen vil innrømme å stå bak. Men i et samfunn der virkeligheten må vike for politiske mythos er en slik kognitiv dissonans muligens forklart ved at man faktisk ikke tenker igjennom hva man tenker på. En intellektuell sløvhet der andre motiver kan skjules, kanskje til og med for seg selv.

En passant kan nevnes at boligen du bor i selvsagt er forbruk, ikke investering. Det er lett å skjerme primærbolig, men det redder selvsagt ikke et system in ekstremis. Generell boligbeskatning kommer selvsagt uansett. Politikerne i den pseudo-demokratiske verden jobber for det økonomiske system, ikke for deg.

Uansett. Et alternativ man helst vil unngå i et kontantløst samfunn der bankene både eier og kontrollerer pengene dine, og vil kanalisere dem dit de vil, er selvsagt at folk ikke velger å bøye nakken under åket av gammel vane og setter sparepenger i gull - som snart er tryggest ved å grave det ned, slik man gjorde for eksempel i vikingtiden.