tirsdag, juli 07, 2020

So dark the Con of Man

Du har blitt lurt.

Eller du er med på å lure dine medmennesker.

Arbeiderklassen har aldri skjønt hvordan en lurer folk. De er for ærlige. For redelige. Kanskje for dumme.

Borgerskapet og elitene har skjønt det. De vet hvordan de skal lure andre. Lønnsvekst? Prosentillegg. Så får de som har mest mest. Det koster med Sjampis. Eller var det Tignanello som var in nå? Servert ved 16 grader på ferie i Toscana.

Avgifter? Flate. Så betaler de med minst mest av gildet.

Elbiler? Gi mest subsidier til de dyreste bilene. Så får de rikeste mest.

Borgerskapet finner alltid på nye måter å gi seg selv fordeler. Istedet for å gi en kontantsum i subsidie per elbil - slik at flere får råd til dem, og slik at det blir flere elbiler på veiene, gis mest subsidier til de dyreste Teslaene og Jaguarene. Og så kan de med høyest forbruk også påstå at de er mest miljøvennlige. 

Målet var altså aldri å få mest mulig elbiler på veiene.

Nå kommer elbåtene. Elbåtforeningen, godt hjulpet av partiet som kaller seg arbeiderpartiet, driver intens lobbyvirksomhet for at samfunnet skal subsidiere fritidsbåter, slik at fiffen kan få dyrere men subsidierte båter. 

Lavtlønnede på vei til jobb er fienden, mens de som slipper ut 500.000 tonn CO2 ved å leke seg i skjærgården, skal nå subsidieres. Uten engang å få smake pekefingeren. Fordi de representerer Borgerskapet, og Borgerskapet styrer landet for Borgerskapet. Slik har det alltid vært.

Elbilforeningen, Elbåtforeningen, og partiet som kaller seg arbeiderpartiet representerer Borgerskapets interesser. Borgerskapet skal ikke tuktes, de skal hjelpes. Med mer penger og mer ressurser. Det er arbeiderklassen som skal kutte. Austerity for you!

Tør noen gi flate tilskudd? Slik at de billigste elbilene og elbåtene blir tilnærmet gratis?

Eller skal de dyreste monstrene subsidieres slik at fiffen kan nyte sitt forbruk i fred?

Dette vet alle var retoriske spørsmål. Vi vet svaret.

Du er lurt. Eller er med på å lure andre.


P.S: Arbeiderpartiet - det blir like lite elbåtproduksjon i Norge som det ble elbilproduksjon. Norge har for høyt kostnadsnivå på grunn av oljeøkonomi, og for høye lønninger og for mange tullejobber for Borgerskapet. Dere kan like godt bruke pengene på prikker i gatene.

P.P.S: Til fiffen - hvis dere vil ha båten til å plane, og det er jo et must idag - må dere uansett satse på hydrogen, ikke batterier. Batterier er for tunge. Tignanello kan forøvrig serveres opp til 18 grader. Husk ost til.

mandag, juli 06, 2020

søndag, juli 05, 2020

Løgn og forbannet inkompetanse!

I denne post-faktuelle tiden, styrer føleri det meste.

Bortsett fra hos elitene - de vet hva de gjør. Man skulle trodd Black Lives Matter var infiltrert av agenter for en promillen. For å fjerne statuer, brenne biler, og be om det absolutte anarki gagner ikke de svakeste gruppene. Det gagner bare de som stadig øker sine formuer, selv i korona-tider, og selv om samfunnet står i brann.

Spesielt når samfunnet står i brann. Flere innen predator-økonomien gnir seg i hendene på grunn av korona. De går gjerne over lik for å tjene litt ekstra. Til tross for at de har mer enn nok.

Men ingen fokus settes på dette. For - føleri. De svakeste gruppene har ikke engang fantasi eller kunnskap nok til å forstå at de er styrt av Skyggenes brorskap.

Så derfor river de istedet ned statuer.

Denne holdningen gjør seg også gjeldende innen ytterste venstre føleribrigade også i Norge.


Det var ikke tørke som stod bak hungersnøden i Bengal i 1943 - 44. Det var Churchill.

For den historieinteresserte kan dette bare medføre en total facepalm. Virkelighetens verden avslører flere interessante punkter:

1) Bengal hadde i flere tiår før det ble del av det britiske imperie hatt jevnlige og nesten uungåelige perioder med hungersnød.

2) Dette skyldes en alt for liten matproduksjon i forhold til antall mennesker.

3) Dette forholdet fortsatte også under britene, men ikke på grunn av manglende interesse for å øke matproduksjonen. Det gikk rett og slett ikke an å dyrke nok mat i området. Bengal var overbefolket. Naturen har bare en løsning på slikt.

4) Situasjonen bedret seg da import av mat fra Burma begynte. Det var britene som importerte denne maten til Bengal.

5) Det var Japanerne som startet andre verdenskrig med en hensynsløs angrepskrig mot Kina og i operasjoner i Øst-Asia, Sørøst-Asia og Stillehavet.

6) Da Japan invaderte Burma ble det forståelig nok vanskelig å fortsette importen av mat. Japan hadde effektivt herredømme over både land, sjø og luft i området.

7) Det var ikke tørke, men regn (en kraftig syklon), og rispest som forårsaket svikt i den allerede underdimensjonerte matproduksjonen i Bengal.

8) Storbritannia var i perioden hungersnøden brøt ut under blokade av Tyskland, og hadde ikke overskudd av mat, og på grunn av ubåtkrigen underskudd på lasteskip. Det var rasjonering og en reell mulighet for at Tyskland skulle vinne krigen. Churchill var således ikke i en situasjon der han med en håndbevegelse kunne ha reddet Bengal.

Det var altså først og fremst overbefolkning, ineffektiv matproduksjon, regn og plantesykdom, men først og fremst Japan som var ansvarlige for hungersnøden i Bengal. Og det var Tyskland som la militært press på Europa, slik at ingen redningsaksjon var mulig.

Men Churchill får nå skylden. Vi kan snart forvente at Roosevelt får skyld for konsentrasjonsleirene og jødeforfølgelsen i Det Tredje Riket. For han lot det skje og beseiret ikke nazistene raskt nok. I et forsøk på å følge moderne ulogisk tenkning. Forøvrig er det visst heller ingen som ser det problematiske i å legge til grunn at Bengal var avhengige av Churchill, altså britene, for å klare seg. Er de da underforstått FOR kolonialisme?

Churchill og Roosevelt var de ENESTE som forstod galskapen hos Nazistene, og manet til kamp. Uten Churchill ville Storbritannia ha inngått fredsavtale med Hitler, og gitt Europa til Nazistene, Afrika til Fascistene, og Asia til Japan. Roosevelt støttet Storbritannia, til tross for motstand i USA, helt frem til det japanske angrepet på Pearl Harbour. Ukjent for mange er nok også det faktum at Royal Navy hadde store styrker som deltok i Stillehavskrigen, og flere hangarskip enn USA involvert. 

Historieforståelse er ikke sexy hos de demonstrerende masser.

Heller ikke samfunnsorganisering.

Både England og Frankrike hadde i sin tid store marinestyrker utenfor kysten av Afrika, for å stanse slavehandel. Dette er nå glemt. For hvite er de stygge, slemme. Selv om slavehandelen oppstod i Afrika gjennom stammekriger. Og selv om Araberne var de første til å kjøpe slaver på dette markedet. 

USA kjempet en bitter borgerkrig mot slave-økonomien i sør. Men de hvite er fienden. Og splittelse er viktigere enn å tilgi.

Vi lever i en tid uten kompetanse, uten evne til å forstå kompliserte ting. Historisk revisjonisme på nivå med sjarlatanen David Irving finner vi nå i mainstream. Og istedet for å kreve bedre utdannelse av politiet i USA (for eksempel trene på de-eskalering), og å kreve bedre sosioøkonomiske kår for svarte, spiller en nå rett opp i hendene på penge-eierne. Som ler hver gang fokus kommer på for dem uvesentlige ting.

Derfor lever vi i en farlig tid. Og det vil bli farligere. For målet er ikke fred og fordragelighet, men splittelse og anarki. Nesten som om Skyggenes Brorskap skulle hatt en finger med i spillet...

lørdag, juni 06, 2020

Bakterier redder verden?

En ny bakterie har utviklet seg til å spise plastikk. Ideonella sakaiensis, en bakterie av typen pseudomonas, er nå i ferd med å spise opp plastikken som mennesket har forurenset verden med. Dessverre tar dette såpass lang tid at vi nok må leve med mikroplast i maten vår i mange generasjoner.

Kanskje menneskets kollektive intelligens i mellomtiden har utviklet seg til å ikke forvalte planeten som om vi var predatorer uten tanke på noen fremtid.


 

søndag, mai 31, 2020

Planlagt hungersnødDenne perversitet av "grønn politikk" er en alvorlig trussel mot menneskeheten. For selv om de grønne har levd i et overflodsamfunn med fri tilgang til kaffe latte, og lite behov for å arbeide i sitt ansikts sved for å ete sitt brød, er verden imidlertid basert på fysiske og kjemiske lover som ikke bryr seg det ringeste om deres følelser.

Vi vet at mennesket i beste fall vil flate ut ved en befolkning på omkring 11 milliarder. Vi er idag nær 8 milliarder. I dag dør gjennomsnittlig 250 tusen mennesker av sult per måned, så godt som alle i land som ikke har industrielt landbruk.

Dette er dog ingenting i forhold til tiden før det industrialiserte landbruket. Da var hungersnød et vanlig fenomen, også i vesten. Først på 1700-tallet ble sult uvanlig, først i England og Holland. Millioner av mennesker sultet i hel hvert år i verden helt opp til 1900-tallet, og langt flere var underernærte. Overskuddet fra vestens effektive matproduksjon har idag sterkt begrenset hungersnød i fattigere land, og sult i utviklede land er nesten ikke-eksisterende. Til tross for sterkt voksende populasjon.


Miljøbevegelsen ønsker nå at den mest sirkulære økonomien vi har, landbruket, skal betale prisen for fossilenergibruk og lagre mer karbon. Dette for å oppveie for at vi velger å ikke investere i utslippsfri energi som kan monne og at vi dermed kan fase ut fossilenergi. Med andre ord, vi velger å ikke investere i kjernekraft. I de grønnes verden har det klimaeffekt å holde pusten. Det har det ikke. Det er forskjell på utslipp innenfor karbonsykelen og utslipp TIL karbonsykelen.

Drømmen er at vi skal fase ut milliardbedriften YARA, for at Equinor skal få overleve så lenge som mulig, og diversifisere i vindmøller. Produksjonen av kunstgjødsel er akkurat så miljøvennlig som tilgangen på energi. Ved å kutte kjernekraft og bygge vindmøller som aldri vil kunne drifte det industrielle samfunnet, gjør altså miljøbevegelsen landbruket skitnere.

Med dagens ikke-naturfagbaserte synseri som basis for avgjørelser må vi snart spise insekter, enten vi vil eller ikke. Til vi også har brukt opp denne ressursen. For det er ikke nok insekter i verden til å gi mer energi enn jakten på insekter - de må i så fall oppdrettes. Det krever at vi mater dem - noe som innfører nye problemer. Dessuten må de grønne forstå at det ikke vil være kaffe latte tilgjengelig til å skylle ned maten etter at sivilisasjonen har kollapset. Og når hungersnøden inntreffer, bør en ha "Walking Dead" som oppskrift for overlevelse. Hint - trusselen er ikke zombier, men andre desperate mennesker. Kampen for overlevelse er hard.

Naturlig evolusjon kan muligens i en slik situasjon fjerne de verste tilfeller av føleri, og bringe mennesket tilbake til fornuft. Men til hvilken pris? 

tirsdag, mai 26, 2020

Solgt - og lurt igjen!

Norge har nå innført smarte strøm-målere.

Nei - det er ikke sant - det er det EU som har gjort. At dette selges som norsk politikk må en anta at er et forsøk på å gi det et snev av legitimitet.

Nå blir nettleien uforståelig. Det er forståelig. Fordi det er ikke meningen at folket skal forstå dette, de skal bare tilpasse seg. Det er Tyskland som bestemmer dette, og de grønne. For dette er en del av tilpasningen til vindmølle-økonomien. Med alt for ustabil og for lite kraft - dog nok til elitene, som kan kontrollere massene ved å gi akkurat litt for lite energi til plebeierne.

Selv kan de betale energiprisene og vel så det. 

"As smart grids show information on supply and demand, they are particularly beneficial for the integration of growing amounts of variable renewable energy sources, like solar and wind power, and of new loads, such as energy storage and charging of electric vehicles, while maintaining stability and efficiency of the system. In addition, smart grids open up the possibility for consumers who produce their own energy to respond to prices and sell excess amounts back to the grid."

"For citizen energy communities, or electricity-intensive industries, their decisions will be influenced by market price changes."

Sier Europakommisjonen. Dette er byråkratspråk for at det ikke vil bli nok strøm, og at den skal rasjoneres til dem som har råd til det. Stabiliteten i nettet skal sikres med høyere priser. Har du ikke råd, no soup for you! Fikk du ikke memoet?

Borgerskapet skal fortsette å bo i høykvalitetsboliger med tilgang til solceller på taket, kjøre elbil og ha et overforbruk som før. Alle andre skal bo i stadig mindre boliger, betale sine avgifter med glede, sykle til jobben - eller få sosialtrygd i det nye føydalsamfunn. En kaller det Borgerlønn. 

Borgerskapet kan bruke borgerlønnen til å kjøpe solceller og være grønne mens de lever som før. Både på hytta og i ferieboligen i Spania eller Sør-Frankrike. Forskjellssamfunnet er endelig på plass igjen. Og verden er som den skal være.

Mener skyggenes brorskap. Rovdyrene i blant oss.

I følge myndighetene får du økt frihet med systemet.

Krig er fred

Frihet er slaveri

Uvitenhet er styrke 


Og Storebror ser degTillegg: Og når alle landene i EU er fanget i et edderkoppnett av strømkabler og vindmøllestrøm og må jage strøm fra stadig skiftende overskuddsområder - er unionen sikret. En er fanget i energifella. Avhengig av byråkratene som styrer strømmen.

Dette er en videreføring av kull- og stålunionen etter andre verdenskrig - en tvangstrøye der elitene klarte å tilpasse frykten for krig som argument for underkastelse.

Tú comprende?

torsdag, mai 21, 2020

Vi er solgt!


Halvparten av utbyttet går allerede ut av landet. Som vi vet er også fiskerettighetene i havet eid av storkapitalen.

Norge er altså solgt. Det var nok ikke vanskelig av politikere som mener nordmenn ikke har særrettigheter til landet.

Det hjelper ikke å ta på bindersen i et perverst forsøk på å signalisere hvem vi skal tro elitene jobber for.

"Men så en dag gik jeg op til ministeren og sagde:

Du der - få lige fødderne ned og ta' hatten af!

Mand kan du ikke se at det hele er ved at gå

fuldstændig agurk?!

Så hvad gør vi nu din gamle skurk?

Men han grinte bare og sagde:

Dig, du kan sgu gå fanden i vold!

Så det gør vi nu, lille du.

Ja, vi gør!"


Vindmøller og solceller skal forøvrig gi storkapitalen inntekter subsidiert med skattepengene dine. Og til gjengjeld skal du ikke få vaske bilen hjemme. Klimakampen vinnes av kapitalen og tapes av deg. Som alt annet.

fredag, mai 08, 2020

Koronakrisen avslører svakhet

Verdiskapning er avhengig av infrastruktur. Infrastruktur må betales for, men er enkel å utnyttes for inntekt. Inntekstmuligheter er ikke det samme som verdiskapning.

Koronakrisen har avslørt et element av selvskading i vår økonomiske modell. I krisen sliter bedrifter først og fremst med høye leieutgifter. Eiendomsbaronene i sin egoisme mener støtteordningene er til for å sikre deres profitt.

Dette er ikke grunnet krisen, men en allerede eksisterende parasitt på verdiskapning. Både statlig og privat kapital er lokket av mulighetene for profitt. Og ingen begrensende faktor er tilstede. Infrastruktur vil med andre ord bli utnyttet maksimalt for profitt, noe som sterkt reduserer muligheten for faktisk verdiskapende aktivitet.

Veier, tuneller, eiendom, boliger, energi. Alt dette er infrastruktur som må være på plass for å maksimere verdiskapning. Imidlertid blir alt dette priset maksimalt med dagens system. Parasittisk skumming av faktisk verdiskapning er selvsagt både enklere og sikrere enn å ta risiko ved å faktisk produsere verdier.

Resultatet er et samfunn styrt og eid av parasittisk kapital. Sluttresultatet er per definisjon et fattigere samfunn.

Dette bekymrer selvsagt ikke parasittene - de har fått sine milliarder.

Dette er en av selvdestruksjonsmekanismene i vårt økonomiske system. Det fører per definisjon til økende oligopolisering av infrastruktur og ubalansert mulighet for profitt på rene pengeplasseringer. Og mens stolleken lekes, og pyramidespillet spilles, tar økonomene feil gang på gang, mens de forsvarer et system som i virkeligheten handler om å grabbe til seg det en kan - ikke styre samfunnet etter fornuftsbasert effektiv og fordelaktig verdiskaping. Penge-føydaladelen, enten den er statlig eller privat, velger alltid egen vinning på andres bekostning fremfor vinning til alles beste hver eneste gang.

Stand and deliver!
Menneskeheten er ikke, og har aldri vært rasjonell. Og "perfekt konkurranse" har selvsagt aldri eksistert. Særrettigheter og makt ved hjelp av kapital er normen.

Det eneste som begrenser umoralen, er lover som lages av og for oligarkene. De vil ikke dele. For strengt tatt, når deres egne prinsipper slippes fri, er beste og enkleste form for vinning landeveisrøveri.

fredag, mai 01, 2020

Borgerlønnens forbannelse II - løsningen

Tilhengere av Borgerlønn har kapitulert til idéen om at kapitalen og monopolistene skal styre og kontrollere verden uhemmet. De er for kapitalismens end-game.

Ofte henviser de til Thomas Paine.

Paine var for - plan for allmenn utdannelse, fattighjelp, pensjon til de gamle og tiltak for de arbeidsløse,  finansierert av en progressiv inntektsskatt.
Noe den siviliserte verden allerede har oppnådd. Dog oppnådde aldri USA dette. Der styrer mørkets brorskap, pengemennene, fullstendig. Backet av den private Federal reserve. Og løgnen om den amerikanske drømmen.
Paine var involvert i den Franske revolusjon, mot den føydale maktoppsamlingen. Og mente kapitalen ikke kunne eie land eller ressurser - dette var alle manns eie. Og bruk/kontroll måtte kompenseres ved beskatning. Han var for en minstelønn til alle - men ville vært meget imot idéen om Borgerlønn. Han var for en garantert minstelønn - og en mer rettferdig fordeling av ressursene.

Når kapitalen eier absolutt alt - hvem tror eierne ønsker å dele?
Når monopolistene sitter med all makt - hvem tror folket har noe å si?

Statene ønsker å være med på denne dansen. Mennesket er eneste art som bevisst arbeider for å gjøre seg selv overflødig. Med det caveat at NOEN vil tilhøre de som ikke blir overflødige. Men vil skumme fløten av verdens ressurser.

Politikere som ønsker å støtte skyggenes brorskap vil aldri bli overflødige. Tror de.

Ikke før folket gjør dem overflødige.

Enkleste strategi for å unngå monopolistenes end-game er å kvitte oss med politikere. De kan meget enkelt robotiseres. Direkte demokrati med stemmemaskiner på nett. Alle forslag kan legges ut av hvem som helst.

Da blir politikerne plutselig mot robotisering.
Og det er bra.

Demokratiet kan godt ha politikere. Men de bør ikke bestemme alene. Idéen om direkte avstemning via nett er god. Da må nemlig politikere oppføre seg som representanter, og ikke føydalherrer.

Roboter kan vi også ha. Men løsningen, som altså har eksistert siden 1700-tallet, er å beskatte roboter og kapital sterkere. Og mennesker mindre. Da får vi et samfunn som balanserer effektivitet og skaperevne med menneskelighet. Vi får et samfunn av og med og for mennesker.


Vi får (kanskje) et Star Trek (ikke den moderne avskyeligheten - den gamle) samfunn, der mennesket er i sentrum av teknologi. Og der drivkraften er å forbedre oss selv, som individ og som samfunn.

Vi kan også i avmakt få grådigheten og monopolismen istedet. Thomas Paine hadde løsningen på dette - revolusjon.

«He that would make his own liberty secure, must guard even his enemy from oppression; for if he violates this duty, he establishes a precedent that will reach to himself.» -- Thomas Paine

mandag, mars 30, 2020

Fossil løgn

Infralyd ødelegger nattesøvn og livskvalitet inntil 20 kilometer 
fra vindmøllene. Miljøbevegelsen liker uansett ikke mennesker.
Tyskland er et fyrtårn innen miljø og klima-arbeid idag. Ifølge dem selv - og de grønne. En har gamblet en billion Euro av skattebetalernes penger i perioden frem til 2030 for å oppnå en udefinert grad av fornybarhet i energi-forsyningen. Dette Energiewende skulle koste befolkningen en euro i måneden, men har til nå skapt et av Europas dyreste energi-regimerVindmøller - ødelegg miljø for klimakampen. Grønn logikk?
De grønne jubler, fordi de har definert vindmøller som løsningen. Basert på føleri. Høy pris er for dem en bonus. Fordi de grønne har uansett drastisk redusert forbruk av praktisk talt alt, inkludert strøm, som mål. 

At den økonomiske bærekraften til samfunnet i en slik situasjon vil sette samfunnet tilbake til en tid der en hverken hadde råd til skikkelig helsevesen, skoler, eller matsikkerhet er tydeligvis irrelevant. Subsidiært skjønner man ikke økonomi, fornuft eller for den saks skyld naturlovene.

De grønne er fornøyd så lenge de kan kjøre subsidiert Tesla eller Jaguar, drikke sin kaffe latte og spise importerte insekter.

Alt dette er en løgn basert på føleri. Og resulterer i symbolpolitikk som er direkte kontraproduktiv.


Dette er resultatet etter at Tyskland har bedrevet svindyr "grønn politikk" et tiår. Målet er å bli en lavkarbon-økonomi. Og middelet var å først kutte kjernekraft!

Den våkne leser ser selvsagt feilen i denne planen. Kjernekraft har ingen utslipp av fossilt karbon - og bidrar ikke til klimagassutslipp. 

Dette er den første løgnen - de grønne liker ikke kjernekraft - og bruker klimakamp som utgangspunkt for å kvitte seg med denne type teknologi.

Men vind vokser! Ja, inntil elnettet blir ustabilt. Vindkraft er som kjent avhengig av at det blåser.Dette er den andre løgnen - vindkraft kan kun fungere når det kan hentes inn balansekraft, ellers bryter elnettet sammen. Balansekraft kan per definisjon ikke være annen ustabil vindkraft.

Bygger en ut nok balansekraft har en altså per definisjon ikke behov for vindkraften.

Men vindkraft er billigste kraft nå!

Rent bortsatt fra at selv om det skulle være sant, så hjelper ikke dette når en i tillegg er avhengig av annen balansekraft. Slikt koster penger. Men også i regnemåten unngår en behendig sannheten. Vindmøller har en praktisk effektivitet på 30%, og en levetid på 15 - 20 år, kjernekraftverk har en effektivitet på 90% og en levetid på 50 - 60 år. I tillegg er vindkraft avhengig av enorme investeringer i kraftkabler og master, fordi kraften er spredt, og en må hele tiden flytte kraft fra områder med mer vind til områder med mindre vind. Fasit ligger i energipris ut til kunden. Frankrike med sin kjernekraft har vesentlig billigere kraft enn Tyskland med sine vindmøller (men ennå mest kullkraft). Virkeligheten trumfer alltid teori.

Men utslippene av CO2 går ned!Tyskland har i hovedsak nå samme energimiks som eksempelvis Spania - bortsett fra at Spania har vesentlig mer fornybart. Fordi de tilfeldigvis har tilgang til hydroelektrisk kraft. At Tyskland har kuttet en del utslipp er fordi de hadde bortimot det verste utgangspunktet i Europa, med en stor andel steinkull. Effekten så langt av Energiewende er altså en normalisert kullbasert økonomi til en pris befolkningen allerede sliter med å bære.

Dette er den tredje løgnen - Energiewende basert på vindmøller fungerer ikke.

Eksempel: FrankrikeDet som fungerer er kjernekraft, ikke vindmøller. Frankrike er i tillegg en stor nettoeksportør av kjernekraft - blant annet til Tyskland. Dessverre ønsker de grønne å også kutte i kjernekraft i Frankrike, og dermed effektivt sabotere Parisavtalen. 

Dette er den fjerde, og største løgnen - miljøbevegelsen har ingen fungerende plan, men er i virkeligheten største hinder for å nå klimamål.Kjernekraft er løsningen.

Kjernekraft er imidlertid ikke definert som fornybar

Miljøbevegelsen ønsker å kutte i kjernekraft på grunn av føleri

De føler ordet fornybart er viktig

Klimamålene blir dermed uoppnåelige

Kjernekraft er eneste økonomisk og teknisk mulige løsning
Kjernekraft har, rundt regnet, reddet 1,8 millioner liv siden 60-tallet. Og redusert verdens utslipp med 64 Gigatonn CO2-ekvivalenter. Og kjernekraft kunne ha hatt en langt større positiv effekt, hvis ikke miljøbevegelsen hadde motarbeidet teknologien, helt siden 60-tallet. 

Siden den gang er klimaproblemet blitt til den største krise menneskeheten noengang har stått overfor. Allikevel jobber miljøbevegelsen og fossil-lobbyen fremdeles hardt for å fase ut kjernekraft.

Det er slutten på sivilisasjonen slik vi kjenner den.


Finfredag, mars 27, 2020

Borgerlønnens forbannelse

Noen er redde for at verdens økonomiske system i stadig større grad sørger for at stadig færre eier stadig mer. Bekymringen er berettiget, og innbakt i pengesystemet. Bekymringen går ikke på at skjevfordelingen skjer, men på hva som blir resultatet når folk flest forstår hva som skjer. 

Gevinst er privat, tap er sosialisert, og systemet er rigget. De ekte verdiene flyter rutinemessig mot de rikeste. 

Mens produksjonen i stadig større grad skjer i fattige land til sultelønninger og om nødvendig ved bruk av barnearbeid - mens "gig-ifisering" og en generell avmakt for arbeideren er utviklingen - mens de største selskapene betaler stadig mindre skatt - og de globale virksomhetene følger på - er dette ikke nok for den umettelige kapitaleier. Utviklingen går mot robotisering og kunstig intelligens, slik at verdiene fremover vil eies og kontrolleres av de som eier robotene. Som er de som idag allerede kontrollerer og eier pengene.

Og verden over heies utviklingen frem av politikere som tror målet med tilværelsen er å minimere kostnader for land og folk for enhver pris. Over lik og slaveri om nødvendig. For målet er ikke den menneskelige utvikling, men kapitalens utvikling. Og alle som får del av denne kapitalen er enige. Livet er godt. For dem. Prisen for å kjøpe en sjel er lav.

Maktens sverd tjener ikke lenger landet eller folket. Og ingen vet lenger hvem gralen tjener. Og ingen spør spørsmålet.

Utviklingen vil selvsagt føre til at folket på et eller annet tidspunkt vil ønske å ta frem giljotinen på nytt, og de rikeste vil uansett ikke kunne gjemme seg evig i sine festninger. Men de kan prøve.

De super-rike vet allerede at spillet er i endgame. Og at de ikke kan vinne uten å endre reglene.Tror du dette er overdrevet?:

Privat bunker med privat hær, the Survival Condo Project,
Wichita, Kansas, USA

Lukkede samfunn for de rike brer om seg.

De rikeste er mest redd for at 99 prosenten reiser seg.


Elitene skjønner allerede at de trenger piggtråd.
Du er fienden.

Elitene vet hva som skjer. De er ikke kommet dit de er ved å ha et ufornuftig og urealistisk syn på virkeligheten. De vet at grådighet og mangel på empati er vinneroppskriften. Psykopati betaler for seg. De vet at uhemmet egoisme og kynisme er det som gir best avkastning i dagens system. De vet at å flytte penger og kontrollere penger er mer verd og langt mindre beskattet enn hardt arbeid. De vet at føydalsamfunnet fungerer akkurat som før, fordi røyken og speilene og de magiske triks blender almuen idag akkurat som før. 

Slik som makten påstått gitt av en fiktiv gud blendet folk før i tiden. Løgn fungerer. De rikeste vet at pengene er et middel til å skaffe seg kontroll over de ekte verdiene. De vet at pengene er monopolpenger og at de har alle hotellene og verdipapirene og får stjele almuens penger hvis alle husene og hotellene brenner. Til alt overmål har de "slippe ut av fengsel gratis"-kort. De vet at spillet er et pyramidespill som per definisjon må krasje og må resettes med jevne mellomrom. Med nye monopolpenger.

Istedet for å gjøre noe med systemet, er politikken fanget i et nytt spill. Et spill der elitene har pønsket ut en plan "more cunning than a fox who’s just been appointed Professor of Cunning at Oxford University".

Løsningen er å dele ut noe av de verdiløse monopolpengene til de fattige, i tillegg til de rike. Pengene kan danse litt mer. Mens verdiene flyter videre mot de rikeste. Løsningen er Borgerlønn.

"Den internasjonale borgerlønnsorganisasjonen BIEN definerer borgerlønn som en fast månedlig utbetaling til alle borgere. Den betales ut uavhengig av andre inntekter, og prinsippet er at det skal være nok til å kunne dekke et minimum av levekostnader. Borgerlønn skiller ikke mellom mennesker som trenger penger fordi de av ulike grunner ikke har inntekter og mennesker som har inntekter."

På denne måten kan pengene sirkulere, og de fattige får akkurat nok til at de forhåpentligvis ikke starter en revolusjon.

Og de rike kan fortsette å underlegge seg mer av verdens ressurser.

En genial plan - hvis den fungerer. Foreløpig har folk flest ikke kjøpt konseptet.

Esclarmonde, Où est-tu?!
OUOSVAVV

Men planen vil fungere hvis folk er dumme som brød. Det er de selvsagt ikke. Men med hjelp av nyttige idioter både på høyresiden og venstresiden kan planen fungere en tid - slik at verdens ressurser ytterlige og raskere kan monopoliseres av elitene. Inntil planen krasjer, for det vil den, og en ny plan kan iverksettes. Det er del av planen.

Uavhengig av hva som skjer har da enpromillen kontroll over vesentlig mer enn idag. Støttet av enprosenten. Og Borgerskapet. Og politikerne. Pyramiden eksisterer som før - og på bunn er arbeiderklassen.

Elitenes sykelige behov - å eie langt mer enn de noensinne kan ha behov for. En psykopatisk, gal samlemani? Et system som ubønnhørlig kverner. Meler opp mennesker og idealer. Knokler og ben. Blod og svette. Dog aldri de egentlige elitenes svette.

Bare husk å betal klimaskatten mens enpromillen leker seg.
Ikke jobb? Du kan få dekket et minimum av levekostnader.
Bare du ikke klager.

Skyggenes brorskap er verdens fiende. Borgerlønnen er deres siste plan, en forbannelse for alle som tror på den. En løgn så dyp og så inderlig at mange blir revet med.Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul.


Tre Ringer for alvene under det blå;
syv er for dverger i saler av sten;
ni for menn som all kjødets gang må gå.
Men for Mørkets herre en eneste én
i det dunkle Mordor hvor skyggene rår.
Én Ring skal samle dem, én Ring finne dem,
én Ring betvinge dem og i mørket binde dem
i det dunkle Mordor hvor skyggene rår.Et in Arcadia Egotirsdag, mars 24, 2020

Hammer og DansStrategien en må bruke er hammer og dans.

Alternativet er millioner døde - ingen overdrivelse - og måneder i kamp.

Samme strategi - Hammeren - kan også brukes for å løse klimakampen. Store investeringer i kjernekraft/hydrogen. Slutt med selvpining og voodoo-økonomi.

Alt annet er tap - på hjemmebane.

Tiden for liksompolitikk er over. Menneskeheten må bli voksen.

Kanskje det var et virus som måtte til for å overbevise oss om at hyttetur i påsken ikke var det viktigste. At vi nå må stå sammen ved å ikke stå for nær hverandre. Og at de fiktive verdiene i pengeflytting og grådighet ikke er oss verdige. Menneskeheten er viktigere enn kapital og business as usual.

Kanskje vi griper sjansen denne gang? mandag, mars 23, 2020

Norsk syke


Kompromissløse meninger har meget lenge advart om norsk syke - en mutert variant av hollandsk syke. Langt farligere, og med langt større konsekvenser. Noen få røster innen økonomifaget har dog etterhvert ment det samme.


Oljefondet skulle redde oss - og har vært en sovepute for politikere og de fleste økonomer svært lenge. Logikken er imidlertid feilaktig. Oljefondet redder oss ikke fra norsk syke. Det er manglende prioritering av diversifisert industri og uhemmet kostnadsnivå som fører til denne syken - ikke om en har eller ikke har penger på bok.

Item - Norge har allikevel ført en politikk der oljepenger har blitt brukt til å saldere budsjetter

Item - Norge har tillatt at lønninger i oljå har steget til astronomiske nivå

Item - Mer penger på tilbudsiden fører til prisstigning

Item - Boligmarkedet og andre primære kostnader er derfor alt for høyt priset i forhold til "vanlige" lønninger

Item - Norge har tillatt at investeringer i mange tiår har gått til oljeindustrien og til luksusforbruk hos de rikeste, vi har nå eksempelvis for mange luksushytter og for lite fornuftig prisede primærboliger

Item - Teorien om at Norge ikke skulle avindustrialiseres har holdt stikk, men for mye av industrien er tilknyttet nettopp oljeindustrien

Item - Vi har penger på bok, men har ikke brukt dette til ordinær investering i infrastruktur

Item - politikere og økonomer tror nå at syken består i økningen i uføre

Item - Fakta er at økningen i uføre skyldes den alt for høye kostnaden ved arbeidskraft, som skyldes det generelle kostnadsnivået

Item - Et for høyt kostnadsnivå skreller de svakeste bort fra arbeidslivet både på grunn av at arbeidsplasser må ha stor avkastning for å være bærekraftige, men også fordi konkurranse fra billigere utenlandsk arbeidskraft per definisjon blir mer konkurransedyktig

Item - Alt dette har vært en ønsket utvikling, en ønsker eksempelvis
ytterligere reduksjon i lavthengende jobber ved å ta i bruk kunstig intelligens og nedskjæringer, en har bevisst over mange tiår ofret fundamentet i økonomien for å sluse mer penger inn på toppene

Item - Norsk økonomi er malt inn i et hjørne, og huset står i brann

Forsøket på redning - høyere grad av regressive avgifter og brukerbetaling på infrastruktur virker per definisjon mot sin hensikt. Forsøket på å bygge opp subsidiert industri (eksempelvis vindmøller og kurtise av globale firma som ikke betaler skatt, eksempelvis datasentre) virker per definisjon mot sin hensikt. Forsøket på å spare penger ved å slå sammen kommuner virker per definisjon mot sin hensikt. Forsøket på å forlenge oljealderen virker per definisjon mot sin hensikt.


Ennå tror mange at oljeindustrien er redningen - den er i virkeligheten avgrunnen
Et in Arcadia Ego

søndag, mars 22, 2020

Korona

Den norske dugnaden

Den norske dugnaden er:

Det drysses penger over bankene - for de styrer verden

Borgerskapet er forbannet fordi de ikke får reise på hytta - for kos midt i en krise føler de seg berettiget til

Ellers har de hjemmekontor og største problem er at den subsidierte Teslaen eller Jaguar I-PACE'n må lades innimellom når den ikke brukes til pendling

Eller altså å ikke få reise på hytta 

Arbeiderklassen skal kjøre buss, utsette seg for smittefare, men gjøre dugnad - dugnad er viktig for de uviktige

For dugnaden og kostnadene tas som alltid av arbeideren - slik er verden

Lavtlønnede må også stille opp på dugnad nå - samfunnet trenger dem - selv om de blir flådd av bilavgifter og bompenger hvis de stiller opp

Alternativet er altså å ta bussen - og spille russisk rulett

For at noen snart skal få komme seg på hytta igjen

Grådighet og globalisme styrer verden, Erna mente nylig at nordmenn ikke hadde rett til Norge - men nå var nasjonalfølelsen god å ty til, og dugnadsånd og empati må vekkes hos massene

Slik at de fortsetter dugnaden - for elitene

Miljøbevegelsen gleder seg, fordi utslippene går ned - og det er nå bevist at bare samfunnet går konkurs, så kan deres plan fungere 

Eneste skår i gleden er hvis det blir mangel på kaffe latte eller importerte insekter

Miljødugnaden betales forøvrig allerede av - de minst bemidlede

Dugnaden tas også av arbeiderklassen når det går opp for folk at internasjonal handel nå styres av globale korporasjoner som IKKE tar dugnad for hvem som helst

Mangel på medisiner var det allerede FØR krisen

Fordi ingen nasjon nå har kriselagre eller bestemmer noe som helst - det gjør kapitalen - og dens mål er grådighet, ikke sikkerhet eller rasjonell adferd hos andre enn dem selv

Krona krasjer, fordi vi er 100% oljeavhengige

Matprisene vil stige på grunn av krona, og på grunn av at de rikeste kjøper mat ut av munnen på de fattigste

Kapitalismen fungerer altså etter planen

Og dugnaden fortsetter - men den er hverken frivillig eller for alle

Skyggenes Brorskap gleder seg
Et in Arcadia Ego


lørdag, mars 14, 2020

Konspirasjonen avdekkes til slutt!

Noen av oss har sagt det lenge - man bruker ikke naturfagbaserte argumenter i klimadebatten. Ny forskning: Metanutslipp kan ha blitt overvurdert i klimaregnskapet

Denne kua er ikke ansvarlig for menneskeskapt klimaforandring!
"Kort fortalt beregnes menneskeskapte utslipp av metan og andre klimagasser som såkalte CO2-ekvivalenter. Man regner om gassens evne til å skape temperaturøkning sammenliknet med karbondioksid, CO2. Metan er 28 ganger så potent som CO2, og framstår med rette som en kraftig klimagass.

Men - det er et men, som forskerne påpeker i Nature-artikkelen, at metan i atmosfæren brytes ned etter 10-12 år, mens alle de årlige utslippene av CO2 hoper seg opp i atmosfæren i overskuelig framtid, fordi denne gassen er stabil."

Verden i dag baserer seg på feilaktige regnemetoder som er politisk bestemt, ikke naturfaglig bestemt. At "ny forskning" viser dette, betyr bare at også forskerne famler i blinde. Er det utdanningen som reduserer evnen til å tenke helhetlig, eller er det menneskets generelle begrensede intelligens? Eller er det politisk hjernevasking, bevisst eller ubevisst?

Sannsynligvis en kombinasjon.

Resultatet av en reell beregning av metanutslipp vil bety at kjøttproduksjon ikke lenger er et problem. Dette går stikk imot "de grønnes" livsfilosofi, der veganisme, eventuelt i kombinasjon med iPhone tilbeding, kaffe lattedrikking og insektspising, er a la mode.

Derfor vil disse miljøene fremdeles være for å legge ned kjøttproduksjon. For virkeligheten deres er fiktiv og oppdiktet. Ingenting vil rokke ved det. Historisk sett er dogmer, ofte religiøse, men også politiske, seiglivede memer som lever i menneskelig kultur totalt uavhengig av naturfagbaserte fakta.

(Bevis: Statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet er tilfreds med dagens måte å beregne alle klimagasser på i form av CO2-ekvivalenter - selv om altså regnemåten beviselig er feil. Og til tross for at han nettopp er blitt fortalt at regnemåten er feil.)

Men alt er mye verre for denne verdensanskuelsen enn de forledede grønne tror, selv hvis en tar hensyn til denne nye "forskningen". For det er ikke bare det at atmosfærisk CH4 (metan) brytes ned på grunn av fotokjemisk oksidasjon til CO(karbondioksid) og H2O (vann) som er problemet for deres virkelighetsanskuelse. Hele konseptet med at eksisterende karbon som allerede er del av det naturlige kretsløpet skulle være del av klimaproblemet er det reneste vrøvl. 

Naturens karbonkretsløp er i balanse, og gir ikke økning i mengden klimagasser.

Hadde dette ikke vært tilfelle, ville mengden klimagasser sakte men sikkert ha økt på grunn av jordens dyreliv i millioner av år, og Jordens atmosfære ville idag ligne mer på Venus`.

Hadde denne forvirrede tankegangen omkring metan vært korrekt, ville dette vært en av de største bidragene mot global oppvarming.

Den amerikanske Bison ble nesten utryddet av jakt på 1870-tallet.
Et utilsiktet ledd i klimakampen, eller ren miljøterrorisme?
Man skal være godt indoktrinert og/eller uskolert for å tro at naturen og dens dyreliv er årsaken til menneskeskapt global oppvarming. Men noen tror altså dette, uten at det har gått opp for dem at det er det de tror. Det er selvsagt ingen forskjell på en vill drøvtygger og en domestifisert drøvtygger. Og å kjempe mot naturen vil være som å kjempe mot Don Quijote`s proverbiale vindmøller. Det er nesten så man forventer at råtnende skog også får skylden for klimakrisen. For slikt slipper også ut metan. I meget store mengder. 

Naturen fungerer imidlertid i et kretsløp.

Å tro at en begrenser mengden klimagasser ved å stanse de naturlige utslippene er langt over grensen til at en må deklamere det politiske/vitenskapelige/korporative narrativet som å være ren, uhemmet galskap.

Og det er da en skjønner hvorfor løsninger idag ikke kan finnes.

Det er kun når en sluser karbon inn i karbonkretsløpet fra et geologisk langvarig karbonlager (fossilenergi) at mengden klimagasser øker.

Hvis dette faktum obskurifiseres  skjuler en opportunt at hovedproblemet er fossilenergi-industrien. En tildekker det faktum at klimatiltak krever hurtig utfasing av fossilenergi og forleder oppmerksomheten mot kjøttspising og andre tiltak som behager visse politiske retninger. Og som tilfeldigvis også begrenser fokuset på de store kapitalinteressene. Speil og røyk. Vindmøller og avlat. Illusjonens mestere og skyggenes brorskap.

Folket kan ofres. Kapitalen kan det ikke. Dagens fantasiløsninger, avlat og teorier om selvtukt (hovedsaklig av arbeiderklassen), bærer preg av dette. Og årsaken er sannsynligvis en blanding av inkompetanse, begrenset intelligens, og politisk lobbyvirksomhet.

Kapitalens lobbyvirksomhet skal ikke undervurderes.

Heller ikke den politiske redsel for å fase ut gullkalven i nordsjøen.

Og absolutt ikke miljøbevegelsens inkompetanse og politiske motivasjon.