fredag, mars 16, 2018

Equinor

Statoil ønsker å skifte navn.

Det mest utrolige i denne saken er:

a) At Statoil bytter navn til heste-nor uten å skjønne det.

b) At ingen sjekket om navnet Equinor var i bruk.

c) At rettssamfunnet står så svakt at Statoil ennå tror de kan bruke navnet hvis de vil, selv om det altså allerede var tatt i bruk.

Kompromissløse meninger påtar seg konsulenttjenester for bare 17 millioner kroner per pop, og lover å finne nye tullenavn som IKKE allerede er i bruk. Verktøyet jeg bruker kalles internett.

torsdag, mars 15, 2018

Listhaug, pass og terror

Listhaug tråkker i salaten. Og venstresiden stormer oppi den med svære støvler på.

Vi snakker Selvsagt om terrorister og pass. Listhaug skrev: 


Dette handler om mennesker som det internasjonale samfunnet definerer som terrorister. Dette handler ifølge venstresiden om deres rettigheter til å ikke få inndratt sitt norske pass ved hjemreise. Som faktisk ikke er uvanlig for enkelte typer kriminalitet og er brukt av de fleste land som et forebyggende tiltak. Virkemiddelet brukes altså ikke engang utelukkende mot de som verver seg for terroristorganisasjoner. 

Å inndra et pass administrativt tar ikke fra noen statsborgerkapet, dette vil i absolutt alle tilfeller kunne påklages gjennom rettssystemet. Det samme prinsippet gjelder når man mister førerkort administrativt. Dette kan alltid påklages.

Fremmedkrigere som vender hjem handler de facto om en betydelig sikkerhetsrisiko ifølge PST.

Så Listaug har rett, spissformulert, forutsatt at Ap ikke har noen annen plan for å sikre samfunnet.

Så hvorfor diskuterer venstresiden ikke politikk? Hvorfor legger de ikke debatten død ved å vise nettopp til at de har en plan? En plan som kanskje er bedre og mer effektiv enn det foreslåtte? Har man ingen?  Jeg spør. De ansvarlige får svare.

Det som kjennetegner denne saken er propaganda, ikke fakta. På en måte legger kanskje Listhaug opp til det med sin stil. Men fakta er at flere land har gjort nettopp det som Ap, Venstre og andre påstår er utenfor rettstaten og helt "galemattias". Eksempelvis Storbritannia.

Dette er i praksis helt den samme politikk som Frp foreslo - absolutt identisk. Og Norge er faktisk meget sent ute i forhold til å forholde seg til denne problematikken.

Frankrike har i tillegg inndratt passet til jihadister som man mistenkte ville slutte seg til IS for å hindre dem utreise.

Spørsmålet er da om MI5 og andre etterrettningsorganisasjoner tar feil i sin risikoanalyse. Og hvorfor Storbritannia, Frankrike, Canada, Nederland, Danmark, Sveits etc er land som venstresiden i norsk politikk tydeligvis anser som å handle utenfor rettstatens prinsipper. Spørsmålet er også hvordan venstresiden ønsker å beskytte Norge for denne trusselen. Jeg har ikke fått med meg at man ønsker noen politikk på området.

Sett i denne sammenheng er det betimelig å spørre om de har en plan overhodet.

onsdag, mars 14, 2018

Takk, Stephen

Stephen William Hawking er død. Takk for alt arbeide som har gitt oss kunnskaper om universet, svarte hull, og sammenhengen mellom relativitet og kvantefysikk. R.I.P.

Nemo hadde i sin tid gleden av å gjennomlese et førsteutkast til "A Brief History of Time" med utallige håndskrevne kommentarer (skrevet ned av Hawking's assistent), som gav en innsikt i geniets tenkemåte. Dessuten gleden av at Hawking selv vurderte Nemo's tese om "ikke-eksistens av singulariteter i kollapsarer".


Hawking vil bli husket som en av de største innen vitenskapen. På sikt kan hans innsikt i verdens politisk/økonomiske utvikling imidlertid bli av like stor betydning. Hvis vi er smarte nok til å lytte:


"If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed. Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared, or most people can end up miserably poor if the machine-owners successfully lobby against wealth redistribution. So far, the trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality."

tirsdag, mars 06, 2018

Sharia i Sverige

Sharialovgivning er på full fart på vei inn i svensk lov. Noen trodde slikt ikke ville skje.


Det paradoksale er altså at i Sverige, den politiske korrekthet og den sosiale justis hjemland - ihvertfall retorisk -  får altså politikken den stikk motsatte effekt av det annonserte. Ingen justis, og ingen korrekt politikk. 

Det bør ikke overraske noen. Men det bør skremme de fleste.

Legg også merke til at politikk nå er akseptert i retten, fru Justitia er altså nå politisk. Det burde skremme livskiten ut av deg.


tirsdag, februar 27, 2018

Norsk samfunnsplanlegging

Norsk samfunnsplanlegging eksisterer ikke. Ihvertfall ikke når det gjelder infrastruktur.


Norske byer er åreforkalkede fordi man har satset voldsomt på vekst, men ikke infrastruktur. Infrastrukturen mellom byene er også preget av klattvis utbygging, og massiv underdimensjonering - og er dette planlagt, må det være av inkompetente mennesker. Tallmateriale og fremskrivninger har vært tilgjengelige fra Statistisk Sentralbyrå gjennom hele perioden. Kompromissløse meninger velger derfor å se det slik at det ikke har eksistert overordnede planer, og at situasjonen idag derfor ikke er planlagt.

Uten at det gjør det bedre. Tvert imot.

Nå maser man om bomringene i norske byer vil ha konsekvenser. For det første - Denne problemstillingen handler ikke om bomringer, men det faktum at myndighetene har feilet totalt i å bygge ut infrastruktur, inkludert kollektivtrafikk, i takt med veksten i norske byer generellt.

Dette har hatt konsekvenser allerede.

Med bomringen(e) forsterkes dette problemet. Man kan snu litt på dette. Nå diskuteres eksempelvis at næringslivet skal bidra til å få bygge ut veiene mellom Ålgård og Sandnes. Vi snakker om europavei og hovedfartsåre på vestlandet. Denne dugnadsånden beskrives i media som en positiv ting. Det er snarere et eksempel på at myndighetene i Norge ikke makter oppgaven sin, og belaster næringsliv og befolkningen med ekstra utgifter - først med å lenge måtte leve med underdimensjonert infrastruktur -  så med å måtte betale for kriseutbygginger på dyrest mulig måte - forrentede lån.

Det var en tid da myndighetene kunne bygge infrastruktur sånn noenlunde i forhold til behovet. Denne tiden er forbi. Og har vært det lenge. Istedet for å mase om ringvirkninger av bommer, burde vi først og fremst diskutere hvorfor myndighetene feiler, og om det har økonomiske konsekvenser for Norges økonomi og konkurranseevne (tro meg, det har det).

Når det gjelder den dårlige (eller bedre, men dyre) infrastrukturen, så har den betydelige konsekvenser utover dette. Den forsterker sosiale forskjeller, den vrir handlemønstre, bosettningsmønstre og kjøremønstre bort fra det optimale basert på en fornuftsbasert utvikling. Og det må anbefales at norske byer IKKE vokser mer, at folk i større grad bosetter seg andre steder, og at alternativer til vanlig forbruksmønster bør finnes. For eksempel er internettbutikker å anbefale fremfor å kjøre halve dagen på dyre veier og bruke dyrebar tid. Det er også mer miljøvennlig. 

Men politikere landet over er nå redd for butikkdød. Og tapte arbeidsplasser. Som vanlig fører de en politikk, men håper på det motsatte resultat.

Øvre middelklasse og oppover vil imidlertid ha fordeler av dette. De har råd til å gjøre som de vil, og kan forsterke sin posisjon som økonomisk overklasse, og kjøre inn til byene i sine subsidierte Teslaer og drikke sin kaffe latte. Det er da tydeligvis denne samfunnsklasse som politikere både tilhører og støtter.

Den norske modellen med et klasseløst samfunn har aldri helt eksistert, men er ihvertfall steindød nå. Det er en utvikling med stadig større regressive skatter i mange tiår som har skapt denne situasjonen. Bomsamfunnet er bare toppen på kransekaka.

Hvorfor dette ikke diskuteres? Si det. Myndighetene setter agenda og liker ihvertfall å tro at folket tror utviklingen "blir som den blir" basert nærmest på naturlover, og at myndighetene vet hva de holder på med.

De gjør ikke det. Ihvertfall så kommuniserer de ikke virkeligheten. Virkeligheten er at Norge har underprioritert infrastruktur lenge, at oljeøkonomien har ført til betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Og at konsekvensene av dette vil føles av befolkningen i generasjoner fremover.

La oss inderlig håpe at dette IKKE skyldes norsk samfunnsplanlegging, men snarere inkompetanse. Da er det ihvertfall håp en eller annen gang...

tirsdag, februar 20, 2018

#MeToo - den banale sannhet

Feminismen sliter. Bare 11% av befolkningen  i Norge kaller seg feminister. I Storbritannia kun 7%. For USA er tallet 18%. Alikevel er flertallet, over 85%, for at kvinner skal ha like rettigheter. Feministene tar alikevel ikke hintet.

Feministene skjønner rett og slett ikke dette. For hvis man ikke er feminist, er man kvinnehater, for voldtekt og trakkasering av kvinner, mot lik lønn for likt arbeid og rett og slett en drittsekk.

Og disse holdningene avslører samtidig hvorfor feministene sliter. For de evner ikke å skjønne at feminismen alltid har vært preget av det radikale og det ekstremistiske. Man kan lure på om kvinners likestilling i virkeligheten snarere skyldes en naturlig evolusjon i samfunnett enn feminismens påvirkning.

Dog vil en slik påstand være vanskelig å bevise. Alikevel er det sikkert at andre, tredje og fjerde bølge av feminisme har hatt gradvis mindre påvirkningskraft.

Feminister har da også i stadig større grad benyttet seg av mobbekultur og doxxing i en selvskapt verden der logikk, medmenneskelighet og empati har null relevans. Utrolig nok har vi blitt skånet fra det verste av dette i Norge, muligens fordi vi jevnt over er bedre oppdratt/bedre utdannede her enn for eksempel i USA - men alikevel står altså feminismen svært svakt. Og godt er det.

Feminismen, og Social Justice Warriors, har gått så langt som å diskriminere mot homoseksuelle fordi de ikke vil date jenter - for det er diskriminerende. De er opptatt av at alle skal få definere sitt kjønn, bare det ikke er binært (mann/kvinne). Vagina finnes ikke. Man kan definere alt selv. Bare alle definerer det slik man selv gjør det. I denne mentale galskapen er det ikke lett å finne logikk, for den finnes ikke, og biologiske fakta er ikke relevante, bare synsing.

I tillegg til en konfronterende, hatsk linje, tegner denne SJW agendaen også opp kvinner og jenter som svake og uten evne til å ta valg i sine liv - det motsatte av realiteten idag. Heldigvis.

Det er viktig at tredje og fjerde bølge av feminismen ikke får fotfeste. Det vil bety utålelige forhold for de fleste - inkludert de fleste kvinner.


Misandri, konformitet, ufrihet og ren og skjær galskap vil være resultatet. Og i tillegg en verden der den seksuelle frihet, som var en del av den moderne utvikling bort fra det kontrollerende patriarkatet, forsvinner. SJW feminisme er mer puritansk enn noen bevegelse, kanskje med unntak av religiøs psykobabbel.

Legg merke til at en slik vurdering ikke legger opp til at de som avviker fra den binære flertallsnormen skal eller bør undertrykkes eller ikke aksepteres. Legg merke til at det heller ikke betyr at ikke kvinner skal og bør være likestilte med menn.

SJW-feminismen legger også tilside alle rettsprinsipper, og ønsker seg tydeligvis tilbake til en primitiv verden der lynsjing og mobbekultur står for lov og rett. Selvsagt med kvinner som den a priori sterke part.

En slik verden er ikke god eller korrekt om menn er den sterke part, men blir ikke bedre av at kvinner tar makten.

Å spørre noen hvor de er fra er rasistisk. (Forutsetter at noen steder er mindreverdige)

Alt er undertrykkende og diskriminerende - alt (Okey?)

Vold mot menn er ok, fordi menn har undertrykket kvinner i hundrevis av år (Det er også ulovlig - og primitivt)

Gir du ikke barnet ditt et kjønnsnøytralt navn, bestemmer du kjønnet deres (Nei,det gjorde gene-lotteriet)

Sex er anti-feministisk (På hvilken måte?)

Kvinner kan ikke voldta (Feil)

Kvinner kan angre seg opptil 24 timer etter sex, og da er det voldtekt (Kvinner kan altså ikke engang forventes å ha egen stabil vilje, jeg finner dette utsagnet meget diskriminerende mot kvinner)

Hvis en kvinne ikke føler seg misbrukt, har hun internalisert misogyni. (Eller så er hun ikke misbrukt?)

Om gutter eller menn ber jenter/kvinner ut - er det et overgrep. All uønsket oppmerksomhet er vold (Per definisjon misandrisk galskap)

Menn kan øyevoldta (eye-rape) kvinner. (Og man kan spille luftgitar)

At en mann snakker til en kvinne er et overgrep hvis oppmerksomheten er uønsket. Selv om han bare hilser god dag. (Snowflake!)

Det bør skje flere aborter (Hvorfor?)

Alle bør bli tvungen til å se på en voldtekt (Really? Statssanksjonerte voldtekter i opplysningsøyemed?Hvem skal bli voldtatt - er dette tenkt igjennom?)

Etc, etc - alle påstandene er uttalt av moderne SJW/feminister. Jeg har bevisst utelatt endel utsagn som virkelig er batshit crazy. Jo, det finnes verre galskap.

Galskapen blir av det store flertallet imidlertid gjennomskuet lett. Og godt er det. Verre er det med det som alikevel blir akseptert av politisk korrekte med dårligere dømmekraft enn en kanskje burde forvente.


Som for eksempel at #MeToo har sitt utspring i nettopp SJW doxxing og at bevegelsen i stor grad har blitt misbrukt politisk. Ikke så rart, når hovedkonseptet er basert på påstander uten krav om dokumentasjon, og der det bygges opp forutsetninger om at det å kritisere bevegelsen er politisk u-korrekt.

I USA er det nå kommet for en dag at en av demokratenes sterkeste kort (og en av de fremste kvinnesaksforkjempere), Al Franken ble utsatt for en kampanje med utspring i ytre-høyre miljø. Twitter-bots og fake-news nettsider ble brukt til å hause opp saken. Franken gikk som kjent av etter sterkt press fra sine egne.

Klart tilfelle av voldtekt?
Til sammenlikning har vi Donald "grab them by the pussy" Trump, og Roy "beføl 14 åringer på bakrommet" Moore på høyresiden. Her skjer ingenting. Fordi de ikke bryr seg.

Resultatet er at venstresiden selvdestruerer seg selv. Og kvinners rettigheter svekkes.

Det samme gjelder selvsagt feminismen så lenge den ikke tar avstand fra den intellektuellt og moralsk uredelige SJW-ekstremismen. Og det gjør feministene ikke. For de lukter blod og henger seg på i troen på at dette er et gjennombrudd. Det er ikke det. I virkeligheten er det kroken på døren, ikke for bevegelsen, men for troverdigheten.

Man kunne valgt å være mer edruelige.

Men det kan ikke feminismen. For den har alltid vært radikal. Og de reelle prinsipper og implementering av likestilling har alltid i hovedsak blitt båret frem av andre, mer moderate krefter. Det narrativet vil feministene aldri kunne innrømme. Men ettersom dette blir avslørt bevisst eller ubevisst av det store flertall, vil feminismen dø sakte men sikkert.

På en måte er dette en nødvendig korreks så lenge en melder seg på SJW-galskapstoget. På den annen side er det selvsagt trist at ikke en mer konstruktiv kurs og agenda ble valgt.

__ __ __


Tillegg: Social Justice Warrior (SJW) er en misnomer. Bevegelsen har aldri vært opptatt av sosial rettferdighet. Bevegelsen er helt uinteressert i sosiale klasseforskjeller, men desto mer interessert i det rent utseendemessige, så som kjønn og rase. Som per definisjon forutsetter diskriminering som del av samfunnet a priori. Man er opptatt av mikroaggresjon, men ikke opptatt av virkelig urett begått mot kvinner i ikke-vestlige patriarkalske samfunn. Man bruker all energi på første verdens problemer som at vakre kvinner blir modeller, at vestlig kultur hovedsaklig er "vestlig", at man ikke skal ta i bruk andres kultur (kultur appropriasjon), og så videre.

I følge denne "logikken" er muslimske land "kulturelle skattkister for kvinner", alle som ikke er hvite menn er per definisjon diskriminert, og nordmenn for eksempel bør ikke spise pizza, for den er italiensk. Bevegelsen er sneversynt, banal, selvopptatt, og kjemisk fri for reell sosial verdi.

Dog opplever den noen grad av politisk støtte hos den politiske elite. Som også delforklarer venstresidens begynnende kollaps i store deler av den vestlige verden.

Noe som forsåvidt har blitt en evolusjonsmessig nødvendighet. Strikken kan bare tøyes så langt.

Det viktigste er at det finnes tonnevis av fornuft og dermed håp:
lørdag, februar 17, 2018

Trodde du Norge var en rettstat?

De fleste trodde vel at Norge var en rettstat?

Det er kanskje ikke så rart, fordi alle regimer bedriver propaganda for å fremheve sin versjon av virkeligheten.

En rettstat er ikke - slik mange kanskje tror - en stat der forbrytelser blir straffet etter en fair rettsak. Dette er selvsagt del av en sivilisert stat, men ikke hovedpoenget med en rettstat.

I en rettsstat er myndighetene både bundet og begrenset av rettsregler; myndighetene kan ikke handle slik de selv finner for godt eller på alle områder de synes de kunne handle.

I de fleste stater arbeider politikerne og maktmennesker jevnt og trutt med å utvide sitt handlingsrom, svekke kontroll av deres handlinger, og skape kontrollfunksjoner mot innbyggerne i landet. 

Selv om det grunnleggende prinsipp i en rettstat er folkets suverenitet.

Ofte bruker statene diverse trusler for å ulovlig omgå prinsippene i en rettstat. 


Og folket, som med et pennestrøk har mistet sitt rettsvern,  sover, så det er ingen fare med denne strategien.

Visste du forresten at Norge nå innfører full overvåking og innhenting av dine telefonlogger og internettsøk? Og at disse dataene skal deles med fremmede makter? Ikke? Ol-propagandaen var viktigere, sier du? Erna føles så snill og beskyttende, sier du? Mens du fortsetter å fore staten, potensielle arbeidsgivere og fremmede makter med informasjon om deg selv på sosiale media, med dine nettsøk og dine telefonsamtaler.


Hvis du trodde du var fri - tok du feil. Vi solgte friheten for litt påstått ekstra sikkerhet for lenge siden. Mens verden faktisk har blitt farligere til tross for alle tiltak for å sikre maktapparatet. For det er det som skal sikres - slik det til alle tider har blitt sikret mot forandring.

Føydalsamfunnet handler ikke om deg.

torsdag, februar 15, 2018

Det udemokratiske Norge

Norge har en grunnlov som tar høyde for at politikere ikke skal kunne gi bort suverenitet uten 3/4 flertall og med 2/3 representatner til stede under avstemningen. Noen visste en gang at makt har en tendens til å korrumpere og tiltrekke seg maktkåte mennesker.

Den 1/3 del av representanter som ikke møter i slike viktige saker uten gyldig grunn, burde selvsagt forøvrig straks miste sin Stortingsplass og sendes til Svalbard for å plukke jordbær, fordi de i praksis viser at de ikke evner å representere sine velgere - men det er en annen sak.

Hovedsaken er at Stortinget består hovedsaklig av mennesker som tror de er gitt retten til å bestemme - uavhengig av de begrensninger de faktisk er pålagt. Å komme på Stortinget, eller være politiker generellt, betyr IKKE at en har blitt gitt blankofullmakt til å oppføre seg som diktator - selv om denne illusjonen tydeligvis står sterkt i de politiske miljøer.

EU presser daglig på for at norske "representanter" skal bryte egen Grunnlov. Nå sist ved å gi fra seg kontrollen over norsk vannkraft  under revisjonen av den tredje energimarkedspakken og opprettelsen av ACER. Og siden flertallet på Stortinget er meget for EU og globalisme generellt, selv om folket er mot - som er et bevis på at demokratiet er en illusjon - så jobber våre "representanter" ubønnhørlig mot folkeviljen og Grunnloven.

Omtrent annethvert år prøver flertallet på Stortinget (foreløpig uten å lykkes) å forandre Grunnloven slik at mer suverenitet kan avgis. Tre fjerdedels flertall behøves, uavhengig av hva politiske "jurister" av og til prøver å påstå - men i mellomtiden før dette kvalifiserte flertallet oppnås, later flertallet som om det ikke er slik. Og at de forøvrig ikke er underlagt noen form for kontroll eller forpliktelser.

Eksempel: Da forsker Eirik Holmøyvik i 2013 påpekte at Stortinget rutinemessig bryter Grunnloven, var reaksjonen slik:

"Den politiske ledelsen i Justisdepartementet møter anklagene fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik med å vise til at Stortinget begynte å fravike Grunnlovens §93. Da Stortinget hadde gjort det til en vane å fravike Grunnloven, mener departementet at det oppstår en sedvane som berettiger å fortsette å droppe Grunnlovens bestemmelse."

(§ 93 ble flyttet til § 115 i 2014)

Farsen er reell, og ikke del av et dårlig manus skrevet i en periode av flatfyll og migreneanfall av en langt under pari middelmådig penneknekt med bare tomflasker, sneiper og abstinensen av den grønne fe igjen som venn. På den annen side ville det vært gull i en revy basert på politikerforakt. Folk hadde ledd. "Fordi det er overdrevet, men sant". Men det er ikke overdrevet - det er galskapen. Denne logikken er forøvrig et godt forsvar for vaneforbrytere, hvis prinsippet også skal gjelde andre enn politikeradelen! - Ærede dommer, min kriminelle løpebane over de siste ti år representerer en sedvane som berettiger min fortsatte kriminelle adferd. - Hmm, saken avvist. Tiltalte har ved sedvane opparbeidet retten til å være yrkeskriminell. 

Dette hadde blitt avvist som dårlig manus selv i en fjerderangs Columbiansk såpeserie med et budsjett på fjorten peso og gratis lunken Bandeja paisa!

Det er tydelig at det ikke finnes noen Grunnlov i praksis, og Norge bør straks slutte å feire vårt konstitusjonelle demokrati. Det er per definisjon en illusjon. På den annen side er slik feiring, og den evige propaganda om folkestyret del av den store illusjonen.

"For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede."

onsdag, februar 14, 2018

Nyheter fra Oligarkiet

Oligarkiet er på fremmarsj. Og har vært det lenge. Folk har sovet i timen.

Kontrollen er nå nær perfekt på alle nivåer.

tirsdag, februar 13, 2018

Jobber du allerede for Storebror?

Menneskets latskap er større enn vettet. Det tjener mange bransjer på.

Inkludert føydalsamfunnenes kontrollfunksjoner over massene. De har allerede fått deg til å spionere på deg selv gjennom smarttelefoner, internettlesere - datamengdene om oss alle vokser eksponensiellt.

Og alle kan allerede bli "tatt ned" for et eller annet, reelt eller plantet.

Mulighetene for total overvåking øker. Bilene registreres idag på sjekkpunkter. Snart kommer selvkjørende biler, 100% koblet opp mot databaser 24/7. Din hverdag utenfor hjemmet kan kontrolleres, ansiktet ditt kan gjenkjennes på kamera i alle storbyer.

Men dette er ikke nok. Og du betaler selv for økt overvåking. Systemet er genialt.

Huset ditt vil spionere på deg. Og du vil kjøpe enhetene som vil gjøre det.

Fordi du er for lat til å la være.


mandag, januar 22, 2018

Kraft-imperiet snart gjennomført

Den endelige fordyring av norsk energi og avståelse av norsk suverenitet er snart i boks. Målet om et felles kraftmarked er en våt drøm for EU.

Energipriser i Norge blir dermed lik prisene i varmere strøk. Resultatet er at vårt klima blir vår største fiende, vår konkurranseevne svekkes ytterligere og utgiftene for hvermansen øker.

Norge skulle være europas grønne batteri, sa Stoltenberg i 2011. Siden har alle regjeringer, inkludert den nåværende, fulgt opp. Vi overfører nå rutinemessig strøm, og det verste er at det går med tap.

Utviklingen er imidlertid ikke til å stoppe.

Dette til tross for at Stoltenberg selv hadde motforestillinger i 2013. NHO var imidlertid strålende fornøyd. For kapital går også over landegrensene, og den står fritt til å hente profitt der profitten finnes. Norsk næringsliv og norske arbeidere er ikke kapitalens ansvar, og har aldri vært det. Og Norges velstand har aldri vært EU's ansvar, og vil heller aldri bli det.

Felles strømmarked var da heller aldri Norges plan, men EU's. Selv om det lenge har vært en særnorsk strategi å "selge" pålagt adferd som om det var hjemmesnekrede ideer. Istedet er stadig mer politikk i virkeligheten styrt av globale interesser. Og det er utrolig hva norske politikere går med på for å få bli med på festen med de store.

Målet har alltid vært å ha ett kraftmarked over landegrensene med like priser, selv om løgnene i Norge om dette har vært store, og i fremtiden sikkert fortsetter.

Norges eneste konkurransefortrinn er altså gitt bort. Den gjenværende industrien ikke bare kan, men bør, flagge ut. Nordmenn bør belage seg på at vi har lagt forholdene til rette for at vi etter oljealderen vender tilbake til europas bunndivisjon.

Fallet i skatteinntekter på grunn av høye energipriser, verdens dyreste infrastruktur, bompenger, boligskatt, avgift på både ditt og datt, kort sagt en generell dyrtid, vil med stor sannsynlighet bli forsøkt kompensert med enda høyere avgifter.

Det er slik det går når kraftmafiaen og globalister får styre landet, ikke folket.

Den som trodde på Soria Moria og den norske modellen inn i evigheten - trodde på eventyr.

mandag, januar 15, 2018

Norman tenker


Så Norman argumenterer altså her for et pyramidespill der flere eldre betyr mer innvandring, som igjen om noen år nødvendigvis skaper en ny eldrebølge, som igjen gir nytt behov for mer innvandring, etc ad infinitum. Det kommer garantert til å bli katastrofe.

(Katastrofe for folk flest altså. For den store - og helt kjente - bildenbergske kapitalistiske konspirasjon er å svekke arbeidstakernes kraft, det gjøres best ved å øke antallet arbeidere mest mulig. Enprosenten, og spesiellt enpromillen tjener best på det, psykopatiske predatorer som de er)

Ellers er hovedproblemet at Norge ikke kan produsere annet enn råvarer så lenge vi har så stort kostnadsnivå som vi har, dette skyldes oljeøkonomi, men også meget høye skatter og avgifter.

(Den korporakratiske  globalistiske verdensorden er imidlertid ikke avhengig av at hver nasjon har en adferd tilpasset egen velferd - snarere tvert imot)

Av råvarer har vi elektrisitet, som vi eksporterer istedet for å bruke det selv til foredling og verdiskaping, fisk som i stadig mindre grad foredler og olje og gass som vi overhodet ikke foredler. Det blir begrensede arbeidsplasser ut av det. Så alternativet er mer byråkrater, hvis vi skal skape mer jobber - men det blir ingen verdiskaping ut av det - snarere tvert imot.

Når politikerne ikke engang skjønner problemstillingene (eller subsidiært ønsker å skape slike problemstillinger) garanterer det at de heller ikke noensinne kan løses av politikk, dette løses snarere heller ved at verden går sin gang, og når resultatet foreligger, tar nok politikerne æren for det, selv om de mer eller mindre heller har vært en bremsekloss.

fredag, januar 12, 2018

Klimatrusselen

Den norske klimatrusselen er basert på en feilaktig opplevelse av realitetene, basert på flere uheldige faktorer som farger vårt syn på virkeligheten.
Norge - neppe best i klassen

Derfor er vår politikk, ikke bare skadelig for folk flest, men kontraproduktiv. Dette har Kompromissløse meninger hevdet lenge. Beviset er at våre utslipp økte med 3 prosent i 2016 i forhold til 1990. Det politiske etablissement er imidlertid ikke i stand til å tenke utenfor den selvpålagte virkelighetsoppfattelsen.

En av problemstillingene de fleste ikke tenker over, og ihvertfall ikke politikere, er at da grunnlaget for kutt ble bestemt, var norske forhandlere så inkompetente at de ikke tok hensyn til at Norge allerede i stor grad var på det sted de fleste land nå aspirerer - nemlig å ha nær full dekning på energisektoren med nullutslippskilder (vannkraft).

Norge sitter da igjen med to sektorer som det hovedsaklig kan kuttes i - samferdsel (hovedsaklig bil) og oljesektoren. Oljesektoren lar man ture frem fordi det er så store økonomiske interesser bak. Dermed må alle kutt tas på samferdsel, det vil si først og fremst på privatbil.

At dette også vil ha store økonomiske konsekvenser (økt kostnadsramme for drift av Norge og dermed svekket konkurranseevne pluss en enorm usosial profil) ser man bort fra, fordi "det er bred enighet" for å prøve å være "best i klassen". Eller ihvertfall å opprettholde den illusjonen.

I mellomtiden har elbilsatsingen hatt null reell konsekvens, fordi den allerede er oppspist av økte utslipp fra økt befolkning. Dette er fasit etter et avgiftsvelde uten like i flere tiår. 

Skulle man levd i virkelighetens verden, så la man avgiftene på barn istedet, eventuellt også innvandring, og gikk bort fra kravet om evig økonomisk vekst. Dette skjer selvsagt ikke, fordi det ikke er del av dagens (u)virkelighetsoppfatning. Eller økonomiske tvangssystem, for den saks skyld.

Norges befolkning blir med dagens utvikling 14 
millioner i 2100. Bærekraftig? Selvsagt ikke. 
Dette er en av de største elefantene i rommet.
Der Norge har sviktet, er å legge til rette for det virkelige nullutslippsamfunnet. Vi har ikke bygget opp infrastrukturen som blir nødvendig, men istedet satset på å subsidiere elektriske sportsbiler til de allerede formuende.

Når det er sagt, så skjer den største revolusjonen på fornybarfronten både når det gjelder elbiler, hydrogendrift, og fornybar energiproduksjon helt uavhengig av norske avgifter. Dette er en utvikling som uansett kommer over oss når den er bærekraftig, og uavhengig av hvor mange hundretalls milliarder vi bruker for å prøve å skape den illusjon at vi ligger i forkant av utviklingen.

fredag, desember 22, 2017

Hva norske politikere ikke skjønner

Nei, dette blir ingen uttømmende liste. Heldigvis. Vi holder det kort og derfor til et utvalgt tema. Et tema som i de neste tiårene vil ha mye å si for norsk økonomi og velstand.

Norske politikere skjønner ikke at byer er en fortetting av mennesker, og dermed har store behov for infrastruktur.

En slik fortetting har ingen positiv effekt av effektivisering så lenge en slik infrastruktur ikke finnes. Tvert imot kan en slik fortetting raskt bli et problem av største orden.

En slik infrastruktur må bygges fortløpende, fortrinnsvis i forkant av utviklingen for å unngå sterk ineffektivitet og store samfunnsmessige kostnader.

Bompenger som løsning for å bygge slik infrastruktur representerer ingen verdiskapning, men fjerner per definisjon store beløp fra resten av økonomien, beløp som fordi folk flest nødvendigvis har begrensede midler til rådighet, gir mindre forbruk og derfor mindre offentlige inntekter på andre områder. Forbruket går med andre ord ned, og resultatet er at man bare realokkerer tilgjengelige ressurser innenfor økonomien.

Andre skatteinntekter går dermed ned, og arbeidsplasser tapes.

Kostnadene ved bruk av infrastruktur er både reelle og psykologiske, og reduserer sterkt aktivitet. Dette har en sterk sosial vridning, som igjen gir store kostnader på andre budsjetter.

Lavtlønnede har lite igjen for å faktisk jobbe (og bør derfor ikke nødvendigvis jobbe, spesiellt ikke hvis en er avhengig av bil - egoismen som drivkraft aksepteres for de velsituerte, og må selvsagt logisk nok også gjelde for alle andre) Bosettingsmønstre vris også, og man får raskt økende ineffektivitet i bosettingsmønster.

Alternativer til bilbruk skapes ikke av å gjøre bilbruk dyrere. Kronglete norske byer og dårlig planlagt bosettingsmønster bidrar til at bilbruk blir attraktivt. Man kan forøvrig ikke drifte kollektive løsninger basert på bilbruk hvis hensikten er å redusere bilbruk.

Forøvrig - og Kompromissløse meninger kan ikke vite om dette skyldes absolutt inkompetanse eller bevisst desinformasjon: Mantraet om at man ikke kan bygge seg ut av trafikk-kork er et falsum.

Når bedre veier bygges finner ikke flere personer på at de har et transportbehov - at trafikken økes på en vei skyldes to faktorer og to faktorer alene.

*At en ny og bedre vei fører til at flere velger denne veien fremfor alternative veier, trafikken totalt forblir den samme

(Løsningen er å ha flere gode alternativer, ikke bygge en "supervei")

*At vekst i befolkning og aktivitet øker, slik at flere har et transportbehov.

(Norske politikere har idag ønske om vekst som hovedmål)

Norske politikere planlegger fremdeles noe av verdens dårligste, for forbrukeren dyreste, og mest ineffektive kollektivtransport.

Resultatet er at norske byer har en altfor stor befolkningstetthet i forhold til eksisterende infrastruktur. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved dette er så store at norsk økonomi kveles, man sliter blant annet derfor med å betale for investeringer i infrastruktur og  man antar i sin naivitet at det derfor blir nødvendig med enda flere bompenger og avgifter.

Dette  kan med stor grad av sannsynlighet tilskrives absolutt inkompetanse og en dogmatisk basert misforståelse av virkeligheten.

Urbanistene tar altså totalt feil når de mener byene gir en mer "effektiv" utnyttelse av ressursser og plass. Ikke per idag. Og sannsynligvis ikke i overskuelig fremtid.

Utrolig nok har noen norske politikere nå funnet ut at de valgte løsninger kanskje ikke er optimale, og ønsker konsekvensutredninger. Etter at bypakkene er godkjente og iverksatt for de neste 20 år, og vil ha konsekvenser langt etter dette.

Norske politikere representerer en enorm samfunnsøkonomisk kostnad.

Det skjønner heller ikke norske politikere.


onsdag, desember 20, 2017

Feminismens fall?

Ekstrem-feministene i Sverige ønsker at flere handlinger skal anses som voldtekt.

Dette er et populistisk og ekstremistisk forslag som neppe vil avhjelpe Sveriges virkelige problem. Voldelige gjengvoldtekter der politiet står maktesløse.
Å prøve å fremstå som handlekraftig ved å forsøke å mikrostyre sex er å avlede oppmerksomheten, vil føre til latterlige tilstander, og vil ikke forandre det faktum at Sverige har blitt et utrygt land, ikke på tross av, men på grunn av "social Justice Warriors" og total virkelighetsfjern politikk.

Nå skal man huske på at slike kampanjer er basert på tredje og fjerde bølge av feminisme, som støttes av mindre enn 20 prosent av alle kvinner.

Feminismen har altså ødelagt seg selv innenfra, uavhengig av hvordan det per idag kan se ut. Ekstremismen og mannshatet som ligger bak garanterer det. Uten at man nødvendigvis ser det klart akkurat nå, i blodtåka.

Voldtekt og upassende oppførsel har selvsagt lenge vært ulovlig og blitt reagert på av det store flertallet av både kvinner og menn. Utrolig nok svekker denne hummer og kanari-bevegelsen nettopp denne situasjonen ved å viske ut grensene mellom ulovligheter og det upassende. 

Og man later som om kvinner ikke også oppfører seg upassende, eller voldelig. Det er for eksempel forskning som viser at kvinner og jenter  bruker psykologisk mobbing mer enn gutter og menn. Og at kvinner i maktposisjoner også misbruker disse. I Storbritannia er 40% av vold i hjemmet påført menn av kvinner. Studier fra USA viser at i tilfeller der vold eksisterte i forhold var forskjellen 53% versus 49%. Forskjellene er altså mindre enn man tror - kamskje ikke-eksisterende all den tid det er et større stigma for menn å rapportere å være utsatt for vold enn det er for kvinner.

SJW og #Metoo agendaen har altså i virkeligheten et svært tynt grunnlag for å hevde sin rett. Det er vanlig i ekstremistiske miljø og derfor forventet.

Vitenskapelig sett skal kvinner også være klar over at de har ansvar for menns evolusjon. Det har alltid vært de tøffeste guttene som først får jentene. Tygg litt på den. Det er almenn enighet i evolusjonslæren at det er hunnen hos alle arter som former hannens utvikling. Selvsagt er feminisme idag ikke bevisst evolusjonær virkelighet. 

Og at man i det hele tatt må ta opp slikt fører til at dette lett blir en krig mellom kjønnene, istedet for et naturlig samarbeid.

Svenskenes forsøk på å detaljregulere sex, er sikkert basert på gode hensikter. Og i prinsippet kan man jo alltids være enig. I prinsippet. I virkeligheten kan man imidlertid klart se at den typiske SJW politikk som der har vært i sitt zenit lenge faktisk har vært absolutt og totalt maktesløs i å sikre svenskenes sikkerhet i forhold til de verste volds- og voldtektsforbrytelser.

Det burde være tankevekkende. Men er det ikke.

Det er i seg selv tankevekkende.

På den annen side skjer revolusjoner ofte når en part blir for ekstrem, og går for langt. Det er derfor ikke slik at feminismens fall er endestasjon. Garantert ikke. På sikt kan man håpe på at et virkelig og genuint ønske om likestilling blir en bevegelse som respekterer alle kjønn.

søndag, desember 17, 2017

Imperiet faller

Skattereformen i USA vil gi enorme skattekutt til de rikeste og til korporasjonene, små skattekutt for vanlige folk, og nødvendiggjør drastiske kutt i investeringer til infrastruktur, forskning, og statlige virksomheter.

Man må anta at investeringer til det industrielle militære kompleks og overvåkingsorganene kortsiktig vil bli de samme, eller endog større. Utviklingen mot overvåkingssamfunnet og politistaten vil fortsette. USA vil imidlertid neppe ha økonomi til flere storkriger.

På mellomlang sikt vil forfallet sannsynligvis bli forsøkt dempet ved at skattene til middelklassen økes. Skattelettelsene på vanlige lønninger er, i motsetning til enprosentens, tidsbegrenset til 2025. Å utarme et lands befolkning er imidlertid raskeste veien til et økonomisk kollaps.

Resultatet vil være det amerikanske imperiets fall. Infrastrukturen i USA er allerede utslitt, gjelden skyhøy, middelklassen sliter allerede, og det eksisterer allerede alternativer til petrodollaren. Dollaren ikke bare kan, men vil kollapse, hvis den ikke lenger er verdens reservevaluta, med de fordeler det innebærer.

Årsaken er den frie kapitalismens iboende systematiske degenerasjon mot monopoler, og  fiat-pengesystemets egenskaper som et pyramidespill. Kompromissløse meninger er blant de kommentatorene som har varslet denne utviklingen lenge.

Men har ikke USA selvoppholdelsesdrift? Nei, dets økonomiske system er ikke under demokratisk kontroll, og de som styrer dette er grådige. Skattereformen skulle kunne gi ubegrenset luksus i flere generasjoner for den økonomiske elite. Dette er allerede lenger enn deres tidshorisont.

Og USA har lenge vært et korporatokrasi, det er det flere økonomer som har fått med seg. Dette innebærer at det i praksis er de store korporasjonene som styrer økonomien og politikken gjennom store donasjoner og lobbyvirksomhet.

Siden korporasjoner er styrt av kortsiktig profitt, og derfor også gir incentiver basert på kortsiktighet til sine ledere gjennom diverse bonusordninger, og disse selskapene i tillegg også stort sett er globale og ikke nødvendigvis blir rammet av økonomisk kollaps i USA, er utviklingen som forventet.

Smarte land bør trekke seg ut av dollar i størst mulig grad umiddelbart, og petrodollaren bør avvikles før den trekker hele vesten med seg i dragsuget. Verdens økonomiske tyngdepunkt vil uansett uavhengig av dette ubønnhørlig skifte mot Kina/Russland (med tyngdepunkt Beijing, selvsagt) - som i lang tid har bygget opp gullreserver for å skape et alternativ til de vestlige fiat-pengesystemene.

Således er dette ikke bare en indikasjon på at det amerikanske imperium står for fall, men også at vesten må orientere seg østover i fremtiden. Uavhengig av interesse eller ønske om å gjøre dette. Pengetrykking og gjeldsdannelse har undergravet vestlige valutaer langt over bristepunktet allerede.

Det er på høy tid å avslutte den private Rothschild-dominerte Bilderberger-støttede manipuleringen av fiat-penger en gang for alle. Dette er ingen konspirasjon, ingen Illuminati-styrt plan for en ny verdensorden der vedtak fattes bak lukkede dører av hemmelige brorskap. Dette er det som burde være det forventede resultatet av å gi noen få kontrollen over pengesystemet og den uungåelige konsekvens av å tillate at verden blir styrt av grådighet.

Verden vil ha godt av å huske at penger er et matematisk basert byttemiddel og at virkelige verdier er summen av alle menneskers arbeid i den fysiske virkelighet, ikke flytting og manipulering av valuta i noen form.

Pengenes egenverdi er illusjonen. Blendverket. Den største løgn noensinne utøvd mot menneskeheten.

søndag, desember 03, 2017

De suser avgårde

Myndighetene har i flere år og gjennom flere kanaler bygget opp ideen om veiprising. Dette skal (vil) gjøres ved at GPS-enheter skal monteres i alle biler og registrere antall kilometer kjørt. Differensierte priser på tid og sted blir mulig.

Norge har ennå ikke forstått at infrastruktur genererer inntekter, og ikke er en del av utgiftssiden.

Når bilistene er herset med nok av det urettferdige bompengesystemet, blir nok lovnadene om reduserte og mer rettferdige takster akseptert. Det eneste man kan si med sikkerhet er imidlertid at det på sikt blir dyrere for de fleste. Dette skjer ikke for å redusere kostnader, men for å øke kostnader ved bilkjøring når folk har behov for å kjøre.

Akkurat som "smarte strømmålere" skal gjøre det dyrere å bruke strøm når man har behov for det.

De samfunnsmessige kostnadene ved å fordyre bruk av infrastruktur generelt, og når behovet eksisterer spesielt, vil være store. Så samfunnsnytte og samfunnsøkonomi ligger ikke bak vurderingen. Større verdiskapning kunne komme alle til nytte, men den som kan garantere å alltid ta den største biten av kaka kan tjene på mindre verdiskapning, hvis den bare i mindre grad deles. Et slikt system som vi legger opp til vil bare være fornuftig hvis formålet er å kontrollere og legge tilrette for sluttspillet i den oligarkiske samfunnsutviklingen - saueflokken lever og arbeider innenfor samfunnets spilleregler bestemt eneveldig av maktmiljøene, oligarkene - sauenes personlige frihet solgt bit for bit av mennesker som hverken skjønner hva som skjer, eller hvorfor.

De priviligerte har uansett råd til å omgå de kontrollmekanismer sauene pålegges. De priviligerte kontrollerer, som alltid, både produksjonsmidlene og infrastrukturen som i prinsippet er samfunnet - og de suser avgårde alle mann.

tirsdag, november 28, 2017

Konspirasjon - Deep State

Tidligere hemmeligholdte dokumenter fra JFK saken er frigitt. Disse finnes her.

Legg merke til at om "lone gunman" teorien skal holde, må ikke mer enn tre skudd ha blitt løsnet, og alle skuddene må ha kommet ovenfra og bakfra. 

Det har lenge vært kjent av private etterforskere at to av skuddene av flere vitner ble beskrevet som "å komme nær simultant", noe som er umulig med en skytter. Mannlicher–Carcano riflen som man hevder Oswald brukte har magasin, men behøver manuelt ladegrep mellom hvert skudd. Det er vurdert at det kun ville være tid til å skyte opp til tre skudd. Selv det med minimal tid til å sikte.

Det første legeteamet på Parkland Hospital beskrev alle at såret i bakhodet var et utgangssår, i.e. at minst et av skuddene kom fra front.

Dr. Charles Crenshaw, surgeon at Parkland Hospital: "The headwound was difficult to see when he was laying on the back of his head. However, afterwards when they moved his face towards the left, one could see the large, right rear parietal, occipital, blasted out hole, the size of my fist, which is 2 and a half inches in diameter. The brain, cerebreal portion had been flurred out and also there was the cerebrellum hanging out from that wound. It was clearly an exit wound from the right rear, behind the ear. A right occipital area hole, the size of my fist."

Rykter har tidligere også gått på at kulehullet i Kennedy's hals også kom forfra.

Og det har også lenge versert rykter om at det var et kulehull i frontvinduet på limousinen. Dette ville ikke være konsistent med 3-skuddsteorien.

Spikeren i kista for den offisielle teorien er at dette kulehullet i seg selv ikke bare eksisterte, men ble laget av et skudd som kom forfra. "Konspirasjonsteorien" om at det var flere skyttere i en profesjonell kryssild, er nå så godt som bevist.

(1) Dallas motorcycle patrolmen Stavis Ellis and H. R. Freeman both observed a penetrating bullet hole in the limousine windshield at Parkland Hospital. Ellis told interviewer Gil Toff in 1971: “There was a hole in the left front windshield…You could put a pencil through it…you could take a regular standard writing pencil…and stick [it] through there.” Freeman corroborated this, saying: “[I was] right beside it. I could of [sic] touched it…it was a bullet hole. You could tell what it was.” 

(2) St. Louis Post-Dispatch reporter Richard Dudman wrote an article published in The New Republic on December 21, 1963, in which he stated: “A few of us noted the hole in the windshield when the limousine was standing at the emergency entrance after the President had been carried inside. I could not approach close enough to see which side was the cup-shaped spot which indicates a bullet had pierced the glass from the opposite side.”

(3) Second year medical student Evalea Glanges, enrolled at Southwestern Medical University in Dallas, right next door to Parkland Hospital, told attorney Doug Weldon in 1999: “It was a real clean hole.” In a videotaped interview aired in the suppressed episode 7 of Nigel Turner’s The Men Who Killed Kennedy, titled “The Smoking Guns,” she said: “…it was very clear, it was a through-and-through bullet hole through the windshield of the car, from the front to the back…it seemed like a high-velocity bullet that had penetrated from front-to-back in that glass pane.” At the time of the interview, Glanges had risen to the position of Chairperson of the Department of Surgery, at John Peter Smith Hospital, in Fort Worth. She had been a firearms expert all her adult life.

(4) Mr. George Whitaker, Sr., a senior manager at the Ford Motor Company’s Rouge Plant in Detroit, Michigan, told attorney (and professor of criminal justice) Doug Weldon in August of 1993, in a tape recorded conversation, that after reporting to work on Monday, November 25th, he discovered the JFK limousine — a unique, one-of-a-kind item that he unequivocally identified — in the Rouge Plant’s B building, with the interior stripped out and in the process of being replaced, and with the windshield removed. He was then contacted by one of the Vice Presidents of the division for which he worked, and directed to report to the glass plant lab, immediately. After knocking on the locked door (which he found most unusual), he was let in by two of his subordinates and discovered that they were in possession of the windshield that had been removed from the JFK limousine. They had been told to use it as a template, and to make a new windshield identical to it in shape — and to then get the new windshield back to the B building for installation in the Presidential limousine that was quickly being rebuilt. Whitaker told Weldon (quoting from the audiotape of the 1993 interview): “And the windshield had a bullet hole in it, coming from the outside through…it was a good, clean bullet hole, right straight through, from the front. And you can tell, when the bullet hits the windshield, like when you hit a rock or something, what happens? The back chips out and the front may just have a pinhole in it…this had a clean round hole in the front and fragmentation coming out the back.” Whitaker told Weldon that he eventually became superintendent of his division and was placed in charge of five plant divisions. He also told Weldon that the original windshield, with the bullet hole in it, had been broken up and scrapped — as ordered — after the new windshield had been made.

Saken med bevisødeleggelse av frontruten alene forteller at en konspirasjon med dype røtter i maktapparatet - Deep State - var involvert. CIA opererte på 1960 tallet flere attentatgrupper som hadde som oppgave å "fjerne" brysomme statsledere.

Kennedy hadde ved flere anledninger gått imot Deep State. Do the math.

John F. Kennedy, 27April, 1961, New York City:

"The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment."


lørdag, november 25, 2017

Norge skyter seg selv i foten - igjen


Elbransjen lovte smartere strøm målere (AMS). Det har vi nå fått.

Men det smarte vil, som Kompromissløse meninger allerede har advart mot, ikke gå i favør brukeren. Det var ingen stor overraskelse. Elbransjen skal tjene penger. Det er ingen nyhet. De ville aldri innført noe nytt som ville bety at de hadde tapt penger. Rimeligvis.

Forhåndsomtalen gikk på at strømprisen kan variere ganske mye fra time til time, og med det gamle systemet fantes det ingen mulighet til å vite når du faktisk brukte strøm. Regningen ville nå bli mer nøyaktig, slik at du kunne spare penger. Kundene skulle effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

Det andre argumentet var at strømselskapene ikke ønsket å bruke masse penger på å oppgradere strømnettet for å kunne takle fremtidens strømutfordringer. De ønsket i stedet at strømkundene skulle flytte strømforbruket sitt til når det er mer ledig kapasitet.

Fortrinnsvis ved å trosse brannvesenet og forsikringsselskapene sine bekymringer vedrørende bruk av husholdningsmaskiner om natten.

Per definisjon går dette altså ut over kundene. I prinsippet skal man ikke bruke energi når man har bruk for det. Og man skal ikke investere i nok kapasitet slik at vårt behov for energi faktisk dekkes. Og kunden skal betale mer penger.

For energiselskapene vil dette gi dem enda mer kontroll og makt i samfunnet, men først og fremst - de vil tjene mer penger. Det er deres jobb.

Men det er folkets jobb å velge politikere som tenker på Norges velferd. Der har vi sviktet katastrofalt. I mange tiår.

For samfunnet vil dette på sikt få store følger. Ved å ikke bygge opp nok kapasitet, vil vi få store problemer. Fremtiden vil bety mer folk, større sentralisering, mer bruk av elbiler - oppskriften vi følger er en garanti for krise.

Kraftbransjen driter i det - for en krise vil bety at de vil få mulighet til å legge på prisene, og politikerene vil logre med halen, for de ønsker ingen krise, selv om den er selvskapt - dette må ingen skjønne. Og man må i tillegg vise "handlekraft". Sannheten er at politikerne IKKE styrer, og at de ikke evner å ha den ringeste kontroll med samfunnsutviklingen. Maktmiljøene styrer. Et samfunn uten politisk styring pleier å kjøre i fjellveggen. I stor hastighet.

De økte kostnadene vil føre til at "den norske syke", skapt av oljeøkonomien, vil bli forsterket av en "energikrise", som ikke skyldes mangel på energi, men mangel på styring av denne. Dette vil føre til videre krise for norsk økonomi, da vår konkurranseevne vil svekkes ytterligere av (enda) høyere kostnader, men også av at effektiviteten i energibruk selvsagt ikke kan være optimal, når hensikten er å redusere energibruk når man faktisk har bruk for den.

Det kan nevnes at Norge på grunn av sin energipolitiske/økonomiske politikk allerede har flagget ut det meste av kraftkrevende industri, med store miljøkonsekvenser for verden, og selvsagt også tap av store inntekter for Norge.

Men det viktige å skjønne her er at vi med åpne øyne har favorisert elbransjen foran verdiskaping. Vi er og blir et råvareland, og selger heller råvaren strøm enn å foredle noe.

Hva skal vi leve av etter oljå, spør mange. Vi kunne levd av å produsere aluminium, eller hydrogen - som kunne vært en vesentlig del av det grønne skiftet. Vi kunne blitt store der.

Isteden putter vi pengene i lommene på kraftmafiaen. Som ler hele veien til kraftbørsene.

Dette er ekvivalent med å skyte oss selv i foten. Igjen. Norge har aldri klart å skjønne at når man har en fordel, så må man bruke den. Dette er grunnlaget for effektivitet i kapitalistisk teori.

Man har blitt lurt på Bilderbergermøter og andre fora til å tro at å utjevne forskjellene skaper effektivitet og gode konkurranseforhold. Det er feil. Men dette favoriserer de store selskapene. De gjør som elbransjen, driter i verden omkring dem for å tjene mest mulig penger. Æsops fabel om skorpionen og frosken er eldgammel, men er treffende ved å belyse menneskets virkelige vesen.

Og denne pesten har vi fått. For vi kjenner ikke oss selv. Gnothi Seauton. "Den som vil forandre verden må forandre seg selv." Vi favoriserer de store (på mange måter), og knuser de små. Og glemmer at vi selv er små.

Velkommen til fremtiden, den er allerede her. Norge har ikke lenger råd til å bygge infrastruktur, så kostnadene må tas over bompenger og avgifter, som ytterligere ødelegger vår konkurranseevne. Men som ikke gir et øre i verdiskaping. Norge har ikke lenger råd til å betale ut skikkelige pensjoner, så du får spare selv. 

Hvis du har råd.