fredag, juli 21, 2017

Hyperloop - livsfare!

Svært mange liker teknikk og vitenskap. Det inkluderer Kompromissløse meninger. Imidlertid er det begrensninger på hva som kan gjøres effektivt - og ikke minst sikkert - uavhengig av teknologi. Dette er som regel bestemt av fysikkens lover. Som ikke bryr seg om optimisme eller pågangsmot.

Elon Musk's drøm om en Hyperloop, der mennesker og gods fraktes i vakuumrør i store hastigheter er preget av både pågangsmot og optimisme. Men er livsfarlig.

Først og fremst fordi selve grunnideen er basert på å bringe komplikasjonen "det ytre rom" ned på jorden. Vakuum er farlig. Livsfarlig. Utsatt for vakuum besvimer man på sekunder, og dør på 90 sekunder. Dette først og fremst på grunn av at oksygenet "suges" ut av kroppens vev på grunn av trykkforskjellen. Denne hypoksi fører til stans i de fleste av kroppens funksjoner, og er meget vanskelig å reversere etter nevnte 90 sekunder. Redning krever derfor så godt som umiddelbar gjenvinning av trykk.

Den observante leser vil også sikkert påpeke at man heller ikke kan puste uten luft tilgjengelig. Men det er ikke dette i seg selv man dør av. Man har ikke tid. Som illustrerer hvor farlig vakuum faktisk er.

En vogn som skal kjøre i vakuum må derfor være under trykk og må under ingen omstendighet miste trykket. Og trykket vil nødvendigvis måtte holdes inne av pakninger rundt dører eller luker. Dette får man til på romfartøy - men det koster. Og dørene eller lukene er i alle tilfeller ikke bygget for å åpnes og lukkes tusenvis av ganger for av- og påstigning.

En feil på en slik pakning, eller en annen lekkasje i en slik vogn, vil bety at mennesker ombord vil ha minutter igjen å leve, avhengig av hvor stor lekkasjen er. I verste fall snakker vi altså om 90 sekunder.

Kan man i tilfelle uhell kjøre trykk inn i rørsystemet?

Overhodet ikke. Musk ser for seg at vognene skal gå i over 1000 kilometer i timen. Hvis en vogn som holder denne hastigheten plutselig møter en atmosfæres trykk, vil det være som å treffe en murvegg. Alle i systemet vil dø.

Kan man stoppe alle vognene og så kjøre trykk i røret? Nei. Ikke tidsnok. Vi snakker om mange hundretusen kvadratmeter med rør, å fylle dette på en sikker måte vil ta lang tid. Å bare åpne for trykket vil føre til at luft blir sugd inn med lydens hastighet med en kraft som vil drepe alle i røret. Og ødelegge røret selv.

Basert på kjente naturlover vi ikke kan gjøre noe med uavhengig av teknologi er man altså per definisjon død i en slik vogn hvis den får en alvorlig lekkasje.

Men det blir verre.

Oppstår en sprekk i selve røret på grunn av metalltretthet, ekspansjonsskade ("solslyng"), fysisk skade fra kollisjon, eller for den saks skyld et terroristangrep, vil alle i røret - det vil si alle i alle vogner i systemet - dø.

En slik katastrofal lekkasje gir oss som tidligere nevnt en sjokkbølge av luft som vil bevege seg gjennom hele røret med lydens hastighet og med en energi som vil knuse alle vogner, sannsynligvis ødelegge de aller fleste rørsegmenter og i praksis fungere som en effektiv selvdestruksjonsmekanisme for hele systemet.

Katastrofal lekkasje i rørsystemet betyr at alle i systemet dør. Igjen - dette skjer på grunn av naturlover som vi ikke kan gjøre noe med.

Systemet kan bygges. Og det kan fungere. Men det er basert på at det finnes fundamentale dødelige svakheter som ikke gir rom for gjenopprettelse eller redning i tilfelle svikt.

Kompromissløse meninger ville valgt å komme frem noe senere, men uten å utsette seg for den risiko som hører hjemme i romteknologi, ikke i persontransport. Fordi naturlovene driter i om vi ønsker hurtighet og komfort.

Video av Thunderf00t:Tillegg:

Thunderf00t gjorde en regnefeil i denne videoen, som han senere rettet i en oppfølgervideo.


Du vil uansett ikke ønske å bli utsatt for krefter tilsvarende 200 kilo TNT. Sluttresultatet blir det samme.

Kompromissløse meninger er av den oppfatning at hele hypen omkring Hyperloopen er på nivå med tanken om at vi alle skulle hatt flyvende biler nå. Problemet er først og fremst pris knyttet til vedlikeholdsbehov og sikkerhet.

Samme problemstilling vil gjøre seg gjeldende med selvkjørende biler. Det er fullt mulig å få til, men avhenger av at teknikk fungerer 100%. I virkeligheten kan dette neppe skje. Initiellt vil nok selvkjørende biler redusere antall ulykker, men kompleksiteten i biler øker med mange tusen prosent, og bare for å vedlikeholde dette vil samfunnskostnadene skyte i været. Med andre ord, de færreste vil ha råd til dette. Alternativet er at antall ulykker enten blir omtrent som idag, eller langt høyere. Investeringene som skal til for å vedlikeholde veier, ha skikkelig veibredde og veimerking etc, vil stjele ressurser fra andre, mer viktige, områder. Mange mindre veier i Norge er overhodet ikke egnet for selvkjørende biler, som i tillegg vil begrense disse til hovedveier. Mobiliteten i samfunnet vil gå ned.

Som leder Kompromissløse meninger til å tro at mye av den hypen og totale positivisme vi hører om slike prosjekter er malplassert. Det er viktigere oppgaver å løse, og vi trenger ikke villedende oppmerksomhet på uviktige områder.

Eller er det slik at noen synes nettopp slikt er opportunt?

lørdag, juni 24, 2017

Desinformasjon i norsk presse

Det burde ikke være en hemmelighet at norsk presse - i likhet med de fleste lands presse - er sterkt påvirket av propaganda og desinformasjonskampanjer. Mange land har en profesjonell omgang med nettopp slik propaganda. Det er ingen hemmelighet at de fleste land har egne militære propaganda-avdelinger. Formålet er selvsagt å påvirke opinion for å styrke egne interesser.

Et nylig eksempel på slik desinformasjon kommer fra NTB, her gjengitt på ABC nyheter:"Errant fire" er et uttrykk som brukes om ildgivning som slår ned utenfor det tiltenkte område. NTB påstår ettertrykkelig at Syriske styrker skjøt mot Israelske mål fra Golan høydene. Begge påstander er feil, Israel var ikke mål, og det ble ikke skutt fra Golanhøydene. NTB's påstander er derfor direkte løgn, og selv i Israel påstår ingen dette.

Granatene, skutt mot IS-kontrollert område, slo ned på Golan høydene, som er Syrisk territorie, ikke Israelsk. Ingen ble skadd i denne hendelsen. Kompromissløse meninger er klar over at området er okkupert av Israel - en slik hendelse kan derimot på ingen måte påstås å være et angrep på Israelsk territorie.

Det Israelske motangrepet for å beskytte Israels "suverenitet" (dette er vinklingen på propagandaen fra IDF, noe mer subtil) drepte to Syrere. De Syriske styrkene angrep IS-styrker, som altså i praksis fikk hjelp av det Israelske flyvåpen.

Den som følger med på situasjonen vil vite at det tidligere ofte har forekommet at slik "errant fire" har kommet på avveier inn over Golan høydene, både fra IS, Syriske styrker, Jabhat al-Nusra og andre. Flere fundamentalistiske Islamske grupper befinner seg rutinemessig på Golan høydene. Israelsk vedkjent politikk er å beskyte Syriske styrker som gjengjeldelse uavhengig av hvem som faktisk skyter. Denne politikken er under kritikk, også i Israel.

Kompromissløse meninger er klar over at forholdene i Syria/Israel er kompliserte, men mener forøvrig at det er inkompetent at propaganda-avdelingene i Norge og Israel ikke klarer å koordinere sin innsats.

onsdag, juni 14, 2017

Uber-raschung?

Politikere fra Frp og Venstre bedriver reklame for Uber, blant annet i Stavanger Aftenblad. De mener byen er klar for konkurranse i drosjenæringen. Det kan så være, men de er samtidig langt ute å kjører når de ser det som sin oppgave å bedrive fascisme. (blanding av politisk og næringsmessig makt)

Kompromissløse meninger registrerer at FrP og Venstre er for bevisst forskjellsbehandling. Dette selvsagt basert på en noe misforstått symbolpolitikk. Er de også nå for at Taxinæringen skal kunne arbeide under samme (manglende) vilkår som Uber? Er de nå for å legalisere såkalt "pirattaxi"? Eller er de bare for å gi særfordeler til et globalisert firma som skor seg på nettopp å få slike særfordeler? 

Ellers er det på tide politikere generellt begynner å lære seg at deres rolle i forhold til privat næringsvirksomhet er å legge forholdene til rette, sette eventuelle standarder, og ha et lovverk og prosedyrer som er like for alle aktører. Å gå et selskaps ærend er å betrakte som korrupsjon (i dette tilfelle påvirkningshandel) og privat lobbyisme og langt utenfor demokratiets spilleregler. Kanskje en politikerlisens med påtvungen opplæring er nødvendig?

Forøvrig anser Kompromissløse meninger det som uten hensikt å prøve å få politikere til å forstå hva som burde være en pålagt begrensning i deres virksomhetsområde. Til det er politikken for sammensauset i en "everything goes" gruppetenk til å være lydhør for slik kritikk. Det minnes imidlertid om at Norge er et konstitusjonelt demokrati, og: "De folkevalgte må utøve myndighet gjennom å lage lover som gjelder for alle og som ikke kan ha tilbakevirkende kraft" .

Dette betyr at å leke lobbyist for en politiker er ukonstitusjonelt - selv om vedkommende ikke har peiling på hva dette måtte bety.

fredag, juni 09, 2017

Rise of the machinesDet finnes bare en logisk løsning - alle maskiner må beskattes. De har ellers en fordel i forhold til menneskelig arbeidskraft. Konsekvensene blir ellers eventuellt inhumane.

Alle kapitaleiere/maskineiere vil motsette seg slik beskatning for å maksimere profitt.

Resultat: fattigdom på et nivå der en revolusjon kun kan stanses midlertidig i politistater.

Utvikling: Kapitalismen vil før eller senere dø ut ettersom menneskelig sivilisasjon undergår en ny epoke med evolusjon.

Muligheter: Trinn en, en eller annen form for borgerlønn. Trinn to, valuta (penger) elimineres og vi får Star Trek økonomi.

Eventualitet: Fredelig overgang eller langtrukken borgerkrig.

Worst Case: Krig mellom nasjoner, atomkrig, atomvinter. Maskinene vinner.

tirsdag, juni 06, 2017

NRK lisensen som ikke forsvant

Fremskrittspartiet ville ha bort NRK-lisensen. Uten å ha en plan om hvordan dette skulle betales. Løsningen ble at den skulle inn i skatten vår. Og altså ikke forsvinne alikevel, men skjules.

Dette fikk politikere over hele spektrumet til å tenke. På en ny NRK-lisens. Dessverre blir etter alt å dømme denne avgiften enda verre enn den eksisterende. 

Det eneste logiske er at bare de med TV skal betale avgiften. I likhet med at for eksempel bare de som har bil betaler årsavgift på bil. 

Men det ulogiske får fritt spillerom når man med diktatorisk makt vil finansiere noe. 

Som fører til at alle nå skal betale. 

Per voksen. Også ungdommer som bor hjemme. Som betyr at hver husstand lett får to eller flere regninger. Og det blir lett slik at man betaler mer enn før. 

Fattige skal betale mindre. Selv de som ikke engang har inntekt. Er ikke det flott? Muligens, men har man ikke råd til TV, må man uansett betale. For man har vel telefon? Eller PC? Eller ihvertfall kan man ha det. 

Det som politikere og NRK-lobbyister ikke vil at du skal forstå er at det er meget enkelt å ha en egen avgift for alle som tilbyr NRK-sendinger. Idag ligger dette "gratis" i alle TV-pakker, fordi du jo betaler lisens. Hva med å faktisk betale for NRK i disse pakkene? Problem solved. 

Men dette blir for lett. Man skal sikre at alle må betale enten de ser på NRK eller ei. Slik som idag. Man ønsker ikke konkurranse. Ihvertfall ikke om pengene. Og hva med de som ser NRK på nett? Denne forvirrede logikken spiser seg selv, fordi det er NRK selv som legger materiale ut gratis på nett. Ingen holder pistolen mot deres hode. Og alle andre klarer å ha betalingsmurer.

Sannheten er at lisensen ikke bare skal betale for NRK, den skal betale for et utall av radiokanaler, svindyr DAB satsing, og "media" som staten skal bestemme at du skal betale for - uansett. 

Sannheten er at den norske lisensen i de siste år har steget til å bli så dyr at smertegrensen snart er nådd. Men ønsket om vekst for statskontrollert "media" har ingen grense. Eneste løsning er å skaffe nye "abonnenter" og fordele utgiften på flere.

Det er best å knytte dette opp til personer, mener Høyre. Og glemmer at alle andre varer knyttes opp til brukere.

Men hva med de fattige?, sier SV. Med denne nye lisensordningen gjør jo Stortinget et løft for disse? 

 - Sett opp trygder og støtteordninger hvis dette er så viktig eller hold kjeft. Det er Kompromissløse meningers syn på saken.

søndag, juni 04, 2017

lørdag, juni 03, 2017

Flytende biodrivstoff

Norge satser på elbiler og olje. Og Norsk olje og gass skal være en del av fremtidens løsning. Dette er selvsagt basert utelukkende på en økonomisk vurdering. Vi vil ikke, i likhet med Trumps USA, tape penger på å redde planeten. Tvert imot, hovedsaklig skal menigmann i Norge betale avgifter.

Det er ikke slik strukturelle omlegginger foregår. Selv om det kan være besnærende å tro at det er så lett. Fordi vi da kan både spise vår kake og ha den også.

Det grønne skiftet må bety å fase ut fossilenergi til fordel for fornybar energi. Ingen av Norges løsninger gjør dette. Fossilsatsingen er business as usual - elbilsatsingen forbruker av allerede eksisterende energi, og gir ingen utfasing av fossilenergi i seg selv - avgifter kan dreie folk over til andre løsninger, men forutsetter at reelle løsninger finnes.

Ingen av disse mekanismene skaper ny fornybar energi som er en absolutt forutsetning for å kunne fase ut fossilenergi.

Vi tror altså vi gjør noe, og bruker store ressurser på dette, men i virkeligheten gjør vi oss i beste fall bare delvis "fornybar-ready". Selv USA gjør mer, fordi de forskjellige delstater har mer vett enn det per idag finnes i klovnehuset i Washington D.C.

I Norge styrer oljeøkonomien. Alt annet er spill for galleriet.

Teknisk sett er elbiler et godt skritt på veien - forutsatt at vi bygger ut ny fornybar elkraft for å kompensere for økt forbruk. Det gjør vi ikke. Hovedsatsingen mot det fornybare samfunnet må være å erstatte kullkraft som førsteprioritet, og dernest gasskraft med fornybar kraft. Vi må ha mer kraft fra sol, vind, bølge og geotermi. Ved å øke elbruken gjør elbilsatsing dette vanskeligere, ikke lettere.

Hydrogenbiler kunne også vært et godt skritt på veien, forutsatt at hydrogen ble fremstilt på en fornybar måte. Det er absolutt mulig, og hydrogen er også et drivstoff som kan brukes i fly, i motsetning til batterier. På grunn av dette, og på grunn av at hydrogen kan produseres uten den store ressursbruken av ikke-fornybare alkaliske metaller som batteriproduksjon forutsetter, har Kompromissløse meninger ment at hydrogen kunne være en del av løsningen. Utviklingen idag går nok heller hovedsaklig mot batteridrift - ihvertfall til også slike ressurser blir vanskeligere å få tak i og kostnadene ved avfallshåndtering øker og batterier derfor blir dyrere å produsere en gang i fremtiden.

Det vi også snakker om er biodrivstoff. Men vi gjør lite for å bidra. Å kjøpe biodrivstoff av andre og frakte det over lange avstander kan nok anses å være med som rævedilter, men vi trekker ikke akkurat lasset.

Flytende biodrivstoff av andre generasjon er på kort og mellomlang sikt en fullgod løsning for å være klimanøytral. Et annet argument er at hvis vi forutsetter at Norge en gang skal (eller blir tvunget) til å legge ned vår hovedsatsing - fossilenergi, så bør vi tenke på å erstatte arbeidsplassene. I verdensmålestokk har det vist seg at det skaper mange arbeidsplasser å satse på flytende biodrivsoff

I Finland har man klart å skape gode arbeidsplasser innen teknisk diesel. I  New Zealand har man også klart å satse tungt, fortrinnsvis ved å bruke dyreavfall fra kjøttproduksjon. Slikt drivstoff er fullgodt som erstatning for eksisterende bilpark, i motsetning til den sabotasjeliknende og ressurssløsende norske bio-aksjonen mot bilmotorer. Norge har gode forutsetninger for begge disse andregenerasjonsprosessene. Vi har skog og drifter den mindre nå enn før, og vi har dyreavfall som idag i hovedsak går til spille. 

Selvsagt ligger vi langt tilbake i startgropa, men behovet for fornybar energi er så stort at vi kanskje ennå kan klare å henge oss på her. Forutsatt at ikke oljelobbyen ennå får lov til å preke om ren norsk fossilenergi og avgifter som det eneste saliggjørende. Norsk gass er ikke ren - det er heller ikke amerikansk "clean coal". Dette er propaganda som ville fått Goebbels til å nikke anerkjennende.

Hovedfordelen med flytende biodrivstoff er at det representerer nye arbeidsplaser og ny energi inn i miksen. Løsninger som ikke tilfredstiller disse kravene vil forbli symbolløsninger.

onsdag, mai 24, 2017

Virkeligheten speiles i boligmarkedet

Virkeligheten speiles i boligmarkedet. Forsåvidt ikke så rart, noe annet ville vært utenkelig. Interessant nok tenker våre folkevalgte ikke på slikt. Økonomien er i fullstendig ubalanse. Og der er vår egen feil. En situasjon der spesiellt byene i stadig større grad bare er for de rikeste. Men selv om almenheten nå kanskje etterhvert skjønner at noe er galt, skjønner ihvertfall ikke økonomer, politikere, eller mainstream  kommentatorer hva som er problemet.
Hybler i Bergen. Fremtidens norske boligstandard?

De tror ennå at en kan beskatte seg ut av problemet. Og at dette er boligpolitikk.

Logikken tilsier som en sammenlikning at hvis vi vil ha flere til å kjøpe elbil, så må vi beskatte elbiler høyere. Ingen tenker slik, fordi vi ikke er dumme, men boligpolitikk blandes sammen med økonomisk politikk, og da slår voodoo-tenkning automatisk inn. Basert på tiår med indoktrinasjon og løgner fra den økonomiske elite, som selvsagt alltid har melet sin egen kake, og selvsagt vil ha den for seg selv og spise den også.

Hva med å for en gangs skyld identifisere roten til problemet og gjøre noe med det?

Boligpriser i Norge er høye fordi:

Norge har en oljeøkonomi som pumper stadig flere kroner inn i økonomien og inflaterer denne. Bare de høyestlønnede har hatt en lønnsvekst som kompenserer for dette. På grunn av denne inflatoriske politikken blir reelle verdier derfor stadig dyrere. Boligpriser kan heller ikke kompenseres for ved å importere boliger fra lavkostnadsland. Det er meget dyrt å bygge boliger, selv etter at egen arbeidskraft er utkonkurrert av arbeidere fra land med lavere kostnader, og prisen blir deretter. At vi har utkonkurrert oss selv ved en globalistisk tankegang er forøvrig en del av problemet, fordi det reduserer verdiskapningen, øker behov for velferdsgoder, og derfor bidrar til at vi trykker mer monopolpenger.

Det bygges systematisk for lite boliger, spesiellt i byene. Befolkningsveksten er noe våre representanter lett kan forutse ved å google seg inn på statistisk sentralbyrås sider. Eller de kan få en utredning på dette. Boligbyggingen styres overhodet ikke. Annet enn ved at det til stadighet vedtas tiltak som fordyrer byggingen. Vi må bygge i henhold til vår reelle kjøpekraft, og den er, til tross for oljeøkonomien, ikke slik vi tror eller ønsker at den skal være.

Norge har en oljeøkonomi som gjenspeiles i at en stor del av befolkningen har hatt meget god økonomi, og har kjøpt flere boliger. Dette skaper større press på boligmarkedet.

Norge pumpet, i likhet med de fleste land, penger inn i finansmarkedet etter finanskrisen. Disse pengene låner bankene ut, og tjener fett på å inflatere andres verdier.

Problemet er altså selvskapt, og løses ikke med mer av den samme politisk/økonomiske gruppetenk.

Nuvel, Kompromissløse meninger var inne på problemstillingen  for en tid siden. "...behovet for å faktisk beholde lavtlønnede bosatt innenfor byområdene for å beholde en balanse mellom faktisk behov for arbeidskraft på alle nivå og faktisk tilgjengelighet." Hvem vinner på denne situasjonen, qui bonoNå kan det endelig bli klasseskille igjen. Siden politikerne - våre representanter - ikke har evne til å se den store sammenhengen, må vi imidlertid se frem til evig pine på dette området. 

"Med høyere boligbeskatning og et skakkjørt boligmarked med for stor befolkningsvekst i forhold til boligproduksjon - oppblåst oljeøkonomi og tilhørende dyrtid - blir stadig flere skviset. Fattigdomsbegrepet er vanskelig å definere - men når inntekt - uavhengig av størrelse - ikke betaler faste utgifter - er man i virkeligheten fattig også fanget i et land med stor velstand. Istedet ruller forslagene inn fra ekspertene, som om de alle var høye på å røyke sokker:"

Det kan legges til at utenlandsk arbeidskraft rutinemessig innkvarteres i brakker. Det bidrar selvsagt til den økende ubalansen i økonomien. Med mindre både den økonomiske- og boligpolitikken snart legges om, kan norske arbeidere som et minimum anta at dette blir også deres fremtid.

Økonomer har følgende ekspert-råd:

Økning av boligskatt. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

En økning av egenkapitalkravet for boligkjøpere (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

Gjeninnføre regler for maksimal gjeld i forhold til inntekt og skjerpe reglene til hvor stor renteoppgang en låntager må tåle. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet)

Det kan strammes inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Heving av den såkalte motsykliske kapitalbufferen (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Fjerne rentefradrag (virkemiddel - sterkt subsidiere finansiellt eierskap av boliger for bedrifter på bekostning av privatpersoner)

Tror du dette løser problemene? Tror du vi vil ha råd til å subsidiere fattige til å bo i byer evig? Eller tror du at vi som vanlig kjører på med placebo-politikk?

Kompromissløse meninger kan fastslå med ubønnhørlig sikkerhet, fordi dette følger like sikkert som en naturlov - at hvis man "løser problemet" ved å beskatte boliger mer samtidig som man subsidierer fattige - så er resultatet at noen andre skvises ut. Og problemet er forsåvidt det samme. Makteliten lever imidlertid meget godt med status quo. 

Og det gjenspeiles i all politikk.

Løsning:

Gradvis utfasing av oljeøkonomi

Få kontroll på "trickle down" inflatorisk pengepolitikk - gi heller samtlige borgere en kontant sum

Bygge flere boliger i pressområder, inkludert boliger med lavere standard

Øke de lavtlønnedes inntekter, minimumslønn bør innføres også for utenlandsk arbeidskraft i Norge


Tillegg: Etterhvert som "fattige" skvises ut av byene, økes også prisen på bilhold og kollektivtransport, samtidig som man roper varsku om all pendlingen inn til byene. Denne sketsjen om at de "fattige" skal bli rikere ved å beskattes hardere - helst også bort fra arbeidsmarkedet, er muligens hentet fra Monty Pythons Flying Circus. Eller noe slikt. Good Grief!


tirsdag, mai 16, 2017

Klimatullingene lyver - igjen

Drivstoffgjerrige biler skader klima

Vi lever i en gal, gal verden. En av indikasjonene er at positive tiltak i virkeligheten blir negative. Svart blir hvitt. Rett blir galt.

Med dagens politikk er drivstoffgjerrige biler en sterk bidragsyter til at jordens klima ødelegges.

Item: Økonomien styrer, og det er ingen indikasjon på at noen land (inkludert Norge) kommer til å redusere utvinning av fossil-energi så lenge det er penger å tjene, et eksempel er den store interesse og glede over at Barentshavet har store fossile reserver.

Utvinning av disse vil ha et skadepotensiale mange tusen ganger større enn samtlige av verdens tiltak mot utslipp av klimagasser!

Item: Økonomien styrer. Avgifter på bilbruk er derfor populære, dette har intet med et ønske om å redusere klimautslipp, men er styrt ene og alene av statens behov for penger i en økonomi bygget på et ponzi-scheme.

Item: Drivstoffgjerrige biler gjør det billigere, ikke dyrere, å velge fossilt. Hadde vi hatt en bilpark som brukte to liter på mila, ville dette ha banet vei langt raskere for alternativer. Selvsagt anbefaler ikke Kompromissløse meninger en slik bilpark - dette illustrerer bare at all intellektuell energi som brukes til å adressere klimaspørsmålet til nå er mer eller mindre uten effekt. Om noen land bruker litt mindre fossilenergi, vil noen andre ta opp slakken.

Påstand: Dette er bare et eksempel på at vi ikke har kollektiv intelligens nok til å overleve i lengden. Status quo opprettholdes i virkeligheten, selv om vi lurer oss selv til å tro på det motsatte.

Fakta: All fossilenergi som utvinnes, vil bli brukt.  Utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilenergi er avhengig av mengde totalt forbrent på en global skala.

Fakta: Økonomi styrer dette, ikke intelligens eller menneskelig evne til omstilling.

Fakta: Økonomi er menneskets gud. Før mennesket kan ta steget videre i sin utvikling, må alle guder dø. Vi er ikke engang i nærheten. Vi har ikke den kollektive intellektuelle evne.

Sad.


Det er tilgangen på fossilenergi som begrenser uttaket og
dermed per definisjon utslippene, ikke politikk. Sad.

fredag, mai 12, 2017

Norge i bakrus - Den Norske Syke

Bompenge- og oljefinansierte Norge sliter. Den Norske Syke, annonsert av kompromissløse meninger for over et tiår siden, har sneket seg inn under radaren vår. Og det er ikke takket være Lockmarts Stealthteknologi, men snarere fordi et samlet Storting har oppmerksomheten alle andre steder, For i deres ideologibaserte virkelighet er det sjelden den virkelige virkeligheten hensynstas.

Ekspertene og økonomene, som aldri har forutsett noe som helst - i likhet med middelalderens astrologer - veileder de blinde. Og tar betalt i klingende gull.


Historie var noe vi alle hadde på skolen, men ikke lærte noe av.

Norge er nå blitt avhengig av oljedop, og må lete etter mer. Drit i klimaet. Vi har elbiler, og har god samvittighet, selv om:

All fossilenergi utvunnet vil bli brukt. Utslippene globalt er avhengige av produksjon, og forblir derfor konstante.

Men vi må ha pengene, selv om det etterhvert er blitt vanskelig å finne gode årer å sette skuddet i. Heldigvis kan vi også melke bilistene, for de godtar alt.

Selv om mangelen på skikkelig infrastruktur betyr at det er privatbilismen som opprettholder Norges puls idag.

Bompenger er ikke verdiskaping. Norges økonomi kunne tas av kunstig åndedrett hvis vi hadde hatt nok naturlig verdiskaping. Men misbrukerens abstinenssymptomer gjør det vanskelig å tenke lenger enn neste skudd.

Det gjeldsbaserte pengesystemet krever evig vekst, og den kan nå bare oppnås med evig gjeld. Økende gjeld.

Fra midten av 2000-tallet har omfanget av brukerfinansierte veiutbygginger med gjeld økt betraktelig. Veksten i riksvei-investeringer har i stor grad kommet fra bompenger. Den statlige andelen av midler til investeringer på riksveier har sunket jevnt og trutt. Til tross for - eller kanskje på grunn av - at det for de fleste politikere burde være krystallklart at Norge i lang tid har underinvestert i infrastruktur. Så ble altså en krise skapt der byene fikk blodpropp og drastiske tiltak kunne iverksettes - pengeflommen kunne fortsette, ikke på grunn av økonomisk aktivitet og beskatning av skapte verdier, men beskatning av livsblodet direkte. Som automatisk gir redusert økonomisk aktivitet og direkte øker driftsomkostningene til AS Norge. Hollandsk syke er ut - Norsk syke er så mye mer komplisert og verre. Dog også selvpåført. Selv om vi ikke skjønner det.

Vår løsning? Mer oljeleting. Mer regressive skatter. Mer penger som gjeld. Pengene må flyte. Norge er ennå i narkorus. Norsk syke. Noen BI professorer og desslike har fått det for seg at løsningen er å kutte i velferd og å øke skattene. Det er selvsagt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Bare de overutdannede og derfor hjernevaskede og visjonsløse angriper symptomene istedet for sykdommen.

Vi har ikke en stabil økonomi. Vi skaper mindre verdier enn vi forbruker. Løsningen er å gå bort fra en oljebasert monoøkonomi og begynne å skape reelle verdier istedet for å trykke opp  og sirkulere monopolpenger.

Forandring kommer selvsagt ikke til å skje fordi abstinensen river bort fornuften, ødelegger konsentrasjonsevnen, og forblinder de såkalt kloke hoder, som er fastlåst på kurs mot den kunstige horisonten skapt av -ismer og økonomiske fantasiteorier.


I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom, if I can
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I'll tell ya, things aren't quite the same 
When I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I have made the big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death

Heroin

Lou Reed

tirsdag, mai 02, 2017

Trump tilhengere i tåka

Kompromissløse meninger har lagt merke til at Trump tilhengere i Norge stort sett opererer på samme frekvens som klimafornektere. De er i tåkeheimen uten kart og kompass og lever i en selvdefinert virkelighet uten den minste forankring i den faktiske virkelighet.

At det ofte dreier seg om samme folk, kan forklare noe av dette. At ytterste høyre generellt ikke er opptatt av virkeligheten, men istedet definerer sin politikk ut i fra fri fantasi forklarer resten. Det handler om å vinne, karre til seg - ikke være ærlig. Urent spill er effektivt.

Trump er en katastrofe. Også målt på gjennomføringsevne. Heldigvis, vil mange si. Trumps nylige meritter i Kongressen ser slik ut:


Så mye for verdens beste "dealmaker". Min tannløse bestemor (bokstavelig talt) kunne lagd en bedre deal. Men vi skal være glad for at Trump ikke får råd fra henne.

 

lørdag, april 22, 2017

DAB - Crash and Burn

Kompromissløse meninger mente for 6 år siden at DAB ville - og burde - feile. Alt tyder på at dette skjer. Rikdekkende media har tapt opptil 50% av lytterne i Nordland, der overgangen allerede har skjedd. Dette er dramatisk. Det er over grensen til katastrofalt. For de som var med på DAB-sirkuset.

Lokalradioer på FM-båndet er vinnerne.

Og det er helt greit. Dessverre er det vedtatt at også disse skal bort fra FM om noen år, og på grunn av prestisje og at de store aktørene har investert for mye i DAB kan neppe dette stanses. Med mindre aktørene går konk i mellomtiden. Som for alle aktører utenom lisensfinansierte NRK er en absolutt mulighet.

Kompromissløse meninger mener fremdeles at fremtiden ligger i internettradio, og at tilbudet her er så mye bedre. Det er overhodet ingen fordel i å investere i DAB radio til hjemmebruk hvis en har internett-tilgang. Som de fleste har idag. Også via diverse apper på telefon gjør internettradio seg bra. De fleste bilradioer kan kobles opp til å spille direkte fra telefon. Dette fungerer greit for Kompromissløse meninger. Ulempen er at dekningen ikke alltid er like bra langs norske veier.

At Norge satser på å bygge ut DAB istedet for å bedre datatilgang via telenettet vil være en gedigen bommert og vil koste oss milliarder over tid. Nettilgang og mobildekning er av overveldende større samfunnsmessig betydning enn å bygge ut digitalradio.

På den annen side, feilinvesteringer er vi jo vant med, og myndighetene kan lett kompensere ved å øke moms, bompenger, eller andre tilgjengelige poster for saldering av budsjettet.

Analyse: Dette svekker alle andre riksdekkende kanaler utenom NRK. Dette styrker - kortsiktig - lokalradioer. Krisen for disse kommer når de blir tvunget over på DAB om noen år.

Man kunne nesten ha trodd at dette var en konspirasjon for å på sikt ensrette radiotilbudet til statskanalen. Men Kompromissløse meninger heller mest mot teorien at det skyldes vanlig inkompetanse. Et underkommunisert poeng er også at de norske aktørene har vært mer redd konkurranse fra utlandet via nettradio enn å lage god radio for å ta opp konkurransen. I den digitale verden idag er ironisk nok ikke digitale radiosendinger liv laga når disse blir utsatt for internett - som er den virkelige digitale revolusjon.

DAB vil før eller senere - helst før - gå samme vei som videoutleiebutikkene. Det kalles evolusjon. FM derimot, er som LP-plata, mer enn god nok. Og kunne ha levd side om side med mer moderne løsninger meget lenge, slik denne teknologien da også gjør i de fleste land.

fredag, april 21, 2017

Russisk rulett for Trump/ExxonForvent å høre om dette i norsk media. Not.

Kraftkrise i kraftlandet

Norge har sluttet å skyte seg i foten. Nå skyter vi oss rutinemessig i hofta, slik at vi neppe kommer til å gå igjen med det første. En av årsakene er - som Kompromissløse meninger tok opp som et tema allerede i startfasen av bloggen - at kraftmafiaen i virkeligheten styrer energipolitikken.

Energipolitikken i Norge er således ikke under demokratisk kontroll. Overhodet. Og selv om alt skjer innenfor det politisk etablerte og lovlige systemet, er politikken ikke på noen måte forenlig med norske interesser og gir heller ingen fordeler for det norske folk. Spesiellt hardt går det ut over de minst bemidlede. I så tilfelle følger jo trenden vanlig standard prosedyre...

Det som kun diskuteres overfladisk, og som aldri har vært del av noen valgkamp er den største industrielle omleggingen i Norge noensinne. I seg selv et bevis på at demokratiet er illusorisk når folket aldri stiller spørsmål, og politikerne meler sin egen kake. Også dette er vanlig standard prosedyre, med andre ord...

Denne omleggingen er allerede sluttført, selv om noen få detaljer står igjen. Og er umulig å stanse eller reversere. Omleggingen består i å internasjonalisere det norske kraftmarkedet ved å bygge kraftkabler som vil bety titusenvis i økte kostnader per norsk arbeidsplass. Statkraft, som i utgangspunktet skulle gi billig kraft til norsk industri gjør altså det motsatte. Norge har mange ulemper, dårlig og dyr infrastruktur, kaldt klima osv, og den eneste fordelen vi har i konkurranse med andre land gir vi bort. Fordi mafiaen tjener på det.

Lovlig mafia, vel og merke. Det er nesten det verste med denne situasjonen.

I tillegg kommer den totale inkompetanse på Stortinget i forhold til å tenke langsiktig til Norges fordel. Vi ligger langt tilbake i infrastruktur-investeringer og dette gir også ulemper. Økonomiske ulemper i den virkelige verden, ikke teoretiske ulemper som kan kompenseres for ved diverse politisk talltriksing og sjonglering med ikke-fungerende kvotesystemer, kortsiktig utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft og så videre.

Beinhard, langsiktige ulemper som vil koste det norske folk - fortrinnsvis den uheldige generasjonen som vokser opp etter oljeeventyret.

For det er på grunn av at norsk infrastrukturbygging i lang tid har blitt sluset inn i oljeeventyret at vi ikke har hatt nok folk til å opprettholde alt det andre. Stortinget - som opprinnelig mente at oljerikdommen skulle brukes til å bygge opp annen norsk industri og kutte skatter for å stimulere til en sunn fastlandsøkonomi gjorde som kjent det motsatte av de de ønsket.

Som forsåvidt begynner å bli et gjennomgangstema.

Underinvesteringene spesiellt når det gjelder kraftoverføringer er solide. Dette handler ikke om monstermaster eller ikke, men om en omlegging av vår industripolitikk til å eksportere råvarer, kraft, til utlandet istedet for å føre en politikk som legger til rette for norsk næringsvirksomhet og norske arbeidsplasser. Forvent ikke å høre om dette på NRK nyheter, for å si det slik.

Kraftbransjen har for lenge siden sørget for at det er du som betaler for dette gildet. Det betyr at det er forbrukerne som skal melkes for at kraftmafiaen skal kunne fullføre sin plan om å øke prisen på egen vare.

Dette gjøres hovedsaklig ved å bygge ut kraftkabler til utlandet.

Nettprisen vil øke kraftig fremover for å kunne føre kraften til disse kablene. Også kraftprisen vil øke kraftig fremover.


Forvent ingen demokratisk beslutningsprosess om dette. Det er i alle tilfeller for sent, fordi hjulene allerede er i sving. Og de demokratiske prosessene som folk får lov til å ta del i vil ha på seg denne tvangstrøyen. Forutsetningene for den mulige demokratiske politikken ligger altså kun innenfor dette energi/prisregimet. Slik at når pensjonister ikke lenger får varm mat, ungdom ikke lenger har råd til bolig, osv - så er dette noe som vil bli fremstillet som resultatet av naturlover politikere dessverre ikke råder over.

Og det er sant. Politikerne råder ikke over denne skapte situasjonen. Men de kunne. Hvis de ville.

Et betimelig spørsmål er også hvor mye kraftselskapene har tjent på kvotesystemet og grønne sertifikater, hvorfor de støtter slike tiltak, og hvor mye som er tatt ut i utbytte og bonuser av dette kontra hva som er reinvestert i fornybar kraft. Svaret på disse spørsmålene burde en gang for alle avsløre hvem som har fordeler av denne politikken. Et hint er at det ikke er klima eller miljø. Heller ikke stemmekveget.

Norge som samfunn utkonkurrerer seg selv både økonomisk og sosialt på grunn av at særinteressene styrer uhemmet.. Produksjon i Norge vil ikke være økonomisk mulig, forbruk i Norge vil gå ned, fordi pengene forsvinner i strømregninger, bompenger, boligskatt og andre avgifter. For myndighetene skal selvsagt ha sitt, selv om produksjonen av reelle verdier går ned (hint: avgifter er ikke verdiskaping). Noen tjener selvsagt på dette isolert sett. Men folket taper. Si farvel til din pensjon. Bare de som allerede har bygget seg opp en økonomisk buffer i realverdier for eksempel med bolig nummer to og kanskje tre, og var med på oljefesten vil kunne opprettholde "norsk" levestandard. Det vil si, en kan jo også klare seg med salt til maten hvis en blir del av makteliten og kan spe på med noen styrehonorarer fra kraftbransjen eller bompengebransjen eller andre vekstnæringer...

Hva vi skulle ha gjort:

Norge har hatt en unik situasjon der vi har hatt kapital til å investere i fornybar kraft i utlandet istedet for å klamre oss til fallende petroleumsproduksjon og tro at vi skal leve av avkastningen av monopolpenger  "på bok" som år for år reduseres i verdi på grunn av inflasjon og forbruk og som aldri kan erstatte virkelig verdiskapning. Vi kunne med andre ord ha investert i en fremtid som samtidig også kunne bidratt til å trekke verden i en grønnere retning. Vi kunne også investert i Norge, om ikke annet så for å modernisere våre eksisterende utslitte vannkraft-turbiner, økt produksjonen betraktelig, og solgt vårt overskudd uavhengig av det norske kraftmarkedet. Vi kunne ha investert såpass at vi istedet for eksempelvis å lease engelske handlegater, hadde lagt grunnlaget for å være en skikkelig fornybarnasjon. Vi skulle ha investert i et kraftmarked som ikke ødelegger norske næringsinteresser og samtidig øker de sosiale forskjellene og i tillegg er servilt overfor vår egen kraftmafia og de destruktive globale kreftene.

For tross alt. Hvis vi ikke selv klarer å ta vare på våre egne, hvem skal da gjøre det? Særinteresser og globalister?

Det er på tide å skjønne at ferden går på de gale skinnene når det er kraftkrise i kraftlandet.

lørdag, april 15, 2017

Robotenes kommer

Robotene kommer. Kunstig intelligens vil etterhvert overta de fleste samfunnsoppgaver. Og det er ingenting du kan gjøre for å stanse dette. Resultatet er et samfunn som skiller mennesker i tre leire, de priviligerte med jobb og de upriviligerte uten. Levestandarden vil bli vesentlig redusert for en av gruppene. Gjett hvilken. Den tredje leiren er de som eier robotene og kontrollerer menneskene - både de med eller uten jobb. De er allerede styrtrike, og blir enda rikere etterhvert.

Dette er et resultat av predator-kapitalisme. Selv om ingen vil skjønne dette. Kapitalismen er, som selve pengesystemet, bygget som et pyramidespill.

Trinn en: Det bygges opp verdier i form av kapital og produksjonsmidler. Alle er fornøyde. Arbeidere får råd til å kjøpe produktene, og systemet er selvforsterkende.

Trinn to: Eierne av produksjonen vil - på grunn av konkurranse og grådighet - flytte produksjonen der det finnes billigere arbeidere. Globalisering er resultatet. Etter en tid får de opprinnelige arbeiderne dårligere råd, og markedene for produktene skrumper inn. Dette kan utsettes ved å øke andelen konsum basert på lån, men bare midlertidig. Behovet for å produsere produkter for statlig forbruk, eksempelvis krigsmateriell øker. Kapitalistene eier de politiske strukturer i stadig større grad.

Trinn tre: Nye metoder for å redusere omkostningene ved produksjon blir nødvendig for å opprettholde pyramidespillet. Her kommer kunstig intelligens og roboter, selvkjørende biler etc inn i bildet. (Et alternativ kunne vært at man oppgir systemet og lønningene til arbeidere igjen økes globalt, men dette er ikke mulig i en predator-konkurranse situasjon)

Trinn fire: Systemet overlever en tid, men vil med tiden kollapse. Alle pyramidespill gjør det før eller senere. Spørsmålet er om mennesket kan overleve en slik kollaps kombinert med et annet resultat av kapitalismen, den grove utnyttelse av naturressurser som nå garantert gir oss en global klimakatastrofe som vil oversvømme samtlige kystbyer og gjøre store deler av jordens matproduserende arealer om til ørken. Dette er ikke lenger mulig å stanse innenfor eksisterende økonomisk/politisk system.

I mellomtiden vil jordens føydaladel tjene enda mer penger på utnyttelse, krig og katastrofe. Og er like blinde som resten av verden for de ubønnhørlige resultatene. De er i virkeligheten også roboter, kondisjonert og programmert for selvutslettelse.

Et in Arcadia Ego.

mandag, april 10, 2017

Done deal


Mennesket er en apekatt som kan deles inn i to hovedtyper. Den intelligente som er interessert i virkeligheten og frentiden - og den uintelligente som søker mot vår fortid som dyr uten bekymringer annet enn det som skjer i nuet, paradoksalt koblet opp mot en fascinasjon mot fortidens overtro og bastant tro på at vi er alt vi noensinne kommer til å bli.

Våre systemer, politisk og sosialt har vært ute av stand til å takle klimaforandringene. Avgiftspolitikk som kan sammenliknes mot avlatspolitikk, kvotepolitikk - alle verktøyene som politikerne trodde de hadde har vært uten effekt. For veik, for veik er kongens bue!

Klimaforandringene er nå - godt hjulpet av fornektere, men hovedsaklig forårsaket av flertallet av ubekymrede apekatter - ustoppelige. Muligens kan en total katastrofe unngås, men resultatene vil være verre enn noen historisk krig, noen historisk epidemi. Noen hundreår inn i fremtiden vil jorden ikke lenger kunne brødfø flertallet av menneskene. Punktum. Ferdig diskutert. Hvordan dette håndteres er uvisst. Men ha ingen forhåpninger om intelligente løsninger. For tiden for slike var mens vi var på høyden og hadde ressurser.

Det er nesten komisk. Hadde det ikke vært for at konsekvensene blir virkelige.

Komikken blir imidlertid enda mer tragisk når vi vet at en mobilisering lik den vi har hatt før i ikke en - men to  verdenskriger -  hadde vært mer enn nok til å legge om retningen. Snu skipet. Være smarte for en gangs skyld.


Økning i CO2 går jevnt og trutt til tross for avgiftspolitikken.
Temperaturen når stadig nye høyder

I USA prøver Republikanerne å leke at ingenting skjer. Og at det er økonomisk verdi i å stikke hodet i sanden. Og ønsker at NASA ikke skal forske mer på "earth-sciences" - fordi de ikke finner data som de liker. Den dumme ape vil heller vite (tro) hva den ønske å vite enn å vite sannheten. Som forklarer både religion og strutsepolitikk.