onsdag, august 23, 2017

Nulltoleranse - Johaugsaken i perspektiv

Behandle - eller ikke behandle?
Vi er kommet til det punkt at idrettsfolk som lekmenn står ansvarlige for selv å google all verdens preparater, absolutt alt de får i seg, og at de forventes å kunne forstå og tolke denne informasjonen på et profesjonelt nivå. I tillegg må slikt stå over eventuelle råd fra idrettslege.

Dermatological Cream-based clostebol and
neomycin useful for the treatment and
antibiotic protection of the skin lesions
at risk of infection.
Idiotien i dette er ikke vanskelig å forstå, og det blir ikke mindre idiotisk om utøveren er norsk eller fra et annet land. Kravene er umenneskelige. I iveren etter å ta de bevisste doperne har prinsippet om nulltoleranse blitt innført. Det er dette det handler om, ikke objektivt ansvar. Et menneskes objektive ansvar er en sak, men det er menneskelig å feile - uten at det alltid skal kunne ropes om korsfestelse og dommedag. 

Dette handler om den strategi å kunne påberope nulltoleranse.

En liknende logisk kortslutning var/er da enkelte tullebokker jobber for å ha nulltoleranse til promillegrenser. Bare for at det nå finnes utstyr med ekstrem nøyaktighet, er det ikke fornuftig å sette grensen til null. Det vil bety at du ikke kan spise en fersk bolle eller drikke melk uten å bli fanget av det altfor finmaskede nettet. Du bør heller ikke ha brukt spylevæske eller antibakteriell håndvask. Slikt har selvsagt overhodet ingenting med trafikksikkerhet å gjøre. Nulltoleranser er for folk med markeringsbehov som ikke skjønner virkeligheten.

Don't drink and drive!

Skal ikke Johaug straffes? Muligens. Men siden det er avklart at dette ikke handlet om prestasjonsfremmende mengder, og hun er trodd på det, blir nulltoleransen bare trist. Det skilles ikke mellom uhell uten konsekvens for yteevne og bevisst juksing. Det bidrar ikke til å bedre ryktet til dopingjegerne, og det bidrar heller ikke til å ta de som virkelig jukser.

Argumentet om at alle kan skylde på legen eller på liknende uhell er tynt. En idrettsutøver som IKKE kan vise til en reell medisinsk tilstand som forklarer bruk av legemidler, som blir tatt om og om igjen med mindre mengder blir lett avslørt. Og hyppig testing ved mistanke vil raskt avklare skyldspørsmål. På den annen side, hvis mengdene funnet over tid er mikroskopiske - finnes heller ingen prestasjonsfremmende effekt. Og det er vel det som er spørsmålet? Vel, ikke per idag.

Google "Roberta Caputo", og du finner nok en idrettskarriere ødelagt av nulltoleranse. Seileren brukte samme krem som Johaug for et hudproblem. Ingen prestasjonsfremmende effekt. Resultat: Utestengelse.

Det er IKKE nødvendigvis så klart som enkelte vil ha det til at man umiddelbart skjønner at bruk av en hudkrem i idrettens system anses å være det samme som bevisst doping.

Det som ER umiddelbart klart er at juksemakerne ikke bruker hudkremer med null prestasjonsfremmende effekt. De er ikke idioter.

En artikkel som klart viser galskapen og det kontraproduktive i nulltoleranse leser du her. Nulltoleranse er fascistens og politistatens virkemiddel. Og har ingen annen fordel enn den det gir tyranniets diktatur.

 «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

Verdens største hemmelighet


Den beste måten å skjule noe på er å skjule det åpent for alle å se. Verdensbanken (nei, ikke den offisielle), den faktiske verdensbank, har siden napoleonskrigene således vært styrt av noen få familier. Disse kontrollerer for alle praktiske formål verden, og trykker opp monopolpenger som vi alle godtar, mens de selv har fordelen av "trickle down" og stadig øker sin formue av ekte verdier. Dette er i realiteten velkjent.


Men alle later som om det ikke er slik.

Internasjonal handel, pengeoverføringer mellom land, energiforsyning - er styrt av et system som er forhandlet frem bak lukkede dører av de som liker å arbeide i skyggene. Og som de facto overfører verdier på en forutbestemt måte. På ingen måte styrt av fri handel eller rettferdig fordeling.

Petrodollaren er i praksis et nytt føydalsystem som gir alle kortene til noen få, og som passer på at konkurransen om ressurser og makt aldri kan være rettferdig. Systemet er rigget på mange nivåer.

I nyere tid har noen fundert på hvorfor USA har så nære bånd til Saudi-Arabia. Et land, som det på mainstream-media nå i USA blir omtalt som fundamentalistisk muslimsk, og som støtter kalifatet. Sannheten er gjemt midt i synet på alle. Og blir med det usynlig, fordi det intellektuelle nivået på gjennomsnittsmennesket knapt er nok til å skrape i overflaten på virkeligheten.

Avtalen mellom USA og Huset Saud er kjent. Søk det opp selv, vær kildekritisk.

Amerikanske petrodollars blir "gjenvunnet" ved at Saudi kjøper opp US statskasseveksler med fortjenesten på salg av petroleum. Så mye har vært kjent. At amerikanerne i tillegg har forpliktet seg til å selge våpen og støtte landet militært var lenge ansett som udokumentert.

Ikke lenger.

Så - hva er poenget?

Poenget er ikke at hemmelige avtaler eksisterer, eller at konspirasjoner således eksisterer. Det motsatte ville vært usannsynlig i en verden ledet av predator-simians.

Poenget er at USA har eksportert sitt underskudd til verdensøkonomien, vært i stand til å leve langt over evne, således i praksis skattlegge verdensøkonomien, hatt muligheten til å skattlegge sine egne borgere ved konfiskering av private ressurser (inflasjon) ved å kontinuerlig og bevisst ekspandere pengebeholdningen. Poenget er at imperiet er en predator - også mot sine egne.

Som igjen sammenfaller med pengespillet som foregår på den store arenaen. "The House always wins" - den privateide banken.

Og selv om hovedaktørene aldri er tilstede, er de ubevisste lakeiene der. Som de sjakkbrikker de er. Og dette er årsaken til at vi kan se slike scener utspille seg.All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms;
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav’d, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

William Shakespeare


par la croix et ce cheval de dieu j'achève ce daemon de gardien à midi

tirsdag, august 22, 2017

Solformørkelse viser livsfarlig trend


Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump som så direkte mot solen, selv om amerikanere nå i uker har blitt advart mot dette under solformørkelsen. De fleste skjønner eller vet at dette ikke er lurt. Å se mot solen et lite sekund gjør imidlertid heller ingen blind. Big deal - not so much.


Mange bruker saken som et eksempel på at Trump er dum. Det er latterlig. Selv om han sikkert vil gå over i historien som den mest håpløse - dog ikke den mest ukjente - presidenten i historien. Og i Murica er kjendisstatus en kvalitet i seg selv.

Nei, den livsfarlige trenden er når bokstavtro religiøse kryper tilbake til maktens topper i verden. Spesiellt i USA. Landet med mest evangelistiske (for det meste avslørte) con-artister. Og det mest religiøse landet i verden blant vestlige demokratier. Landet som i sin grunnlov skiller klart mellom stat og religion, men som i praksis har skapt et politisk miljø der religion spiller en stor rolle.

Samtidig som man er veldig "tradisjonell" i tolkningen av andre grunnlovsmessige saker.

Ingen ape har så stor evne til kognitiv dissonans som menneske-apen.

Men nok om det. Solformørkelsen hadde den interessante effekt å vise - på prime time - at det ennå finnes mennesker som føler behov for å be - for at solen skal komme tilbake under en solformørkelse. Disse menneskene lever altså på et intellektuellt stadie der mennesket levde i frykt for det ukjente. Et stadie der mennesket måtte ty til fantasi for å forklare det som idag er godt kjent på grunn av vitenskapelig fremgang. De lever i en verden der menneskelig genialitet har fravristet naturen og universet mange av sine hemmeligheter. Menneskets største bragd. 

Disse menneskene tilber ennå den magiske overtro. Og de skjønner hverken hvordan eller hvorfor solformørkelser rutinemessig skjer. Hvorfor klimagasser har en fysisk effekt uavhengig av tro. Hvorfor jorden har tidevann. Eller at vi faktisk har gjort enorme fremskritt - ikke på grunn av religion - men på grunn av bruken av vårt intellekt og rasjonalitet.

Disse menneskene vil faktisk tilbake til "the good old days" når vi ikke visste noe. Når vi skalv av frykt for tordenvær. Når vi trodde solformørkelser viste guds vrede. Når vi trodde liv var pust og kunne sammenliknes og sidestilles med vind. Det er dette bibelens hentydning til "guds ånd svevde over vannene" viser til. Men selv sannheten om egen tro er ukjent i all uvitenheten.

En uvitenhet så stor at selv en solformørkelse i den fysiske virkelighet ikke kaster så stor skygge som den de har i sin sjel.

Vi snakker ikke om de religiøse uvitende massene her. Vi snakker om folk på høyt nivå. USA har i disse dager  en justisminister som tror solformørkelser er et tegn fra gud, eller i det minste en uforklarlig hendelse som gir ham en barnlig opplevelse av undring og en følelse av det magiske og uforklarlige. Noe som innbyr til den irrasjonelle handling - å be. Dette er en livsfarlig trend. 

At landet som tror det beskytter vestlige verdier beveger seg i samme retning som kalifatet når det gjelder religiøs overtro og ignoranse.


På den annen side, hva kan man forvente av et land som faktisk hadde en ultrareligiøs politisk bevegelse som engang kalte seg "Know Nothings". I det minste var de ærlige.

mandag, juli 24, 2017

Fordummende reklame

Reklame kan ofte være fordummende. Først og fremst spilles det på følelser, og forsåvidt - i enkelte situasjoner er det greit. Når man påstår noe som er anti-vitenskapelig blir slikt føleri imidlertid å regne som nedbrytende på den allmenne intelligens. 

"Ved hjelp av tall, fakta og en massiv utendørskampanje har Infinitum brukt sommeren til å vise nordmenn at selv tomme flasker er fulle av energi", dette i en reklamekampanje laget av Geelmuyden Kiese og ANTI."

Dette er en stund siden, men Kompromissløse meninger er heldigvis skjermet for å se alt for mye av tullereklamer. Men man kan ikke skjermes fra alt. Og nå ble det nok.

En tom flaske er full av energi på samme måte som en mengde olje inneholder energi. Du kan brenne den. Men, fordi plast er laget av olje og dette er fossilt brennstoff, vil du helst ikke gjøre det fordi det bidrar til global oppvarming ved utslipp av karbon.

Den generelle formel for en støkiometrisk forbrenning av et hydrokarbon er:

 {\displaystyle {\ce {{C_{\mathit {x}}H_{\mathit {y}}}+{\mathit {z}}O2->{{\mathit {x}}CO2}+{\frac {\mathit {y}}{2}}H2O}}} + ENERGI

Som sikkert ikke sier så mye for de fleste, men poenget er at hydrokarboner under forbrenning binder seg med oksygen og sluttproduktet er CO2 og H2O, altså karbondioksid og vann, pluss energi, eller varme om man vil.

Det finnes flere typer hydrokarboner, alt fra olje, kull og gass - og forskjellige menneskeskapte hydrokarboner lagd av disse enklere hydrokarboner, for eksempel forskjellige typer plast. Alle disse hydrokarbonene kan forbrennes i en eller annen variant av ovenforstående formel. 

En plastflaske inneholder derfor energi hvis den forbrennes. Og det gjør vi med ca 50% av alle resirkulerte plastflasker. Dette er en prosess som ikke har miljøgevinst, fordi vi  like godt kunne har forbrent de opprinnelige hydrokarbonene før de ble polymerisert til plast. Det ville vært mer energieffektivt.

De 50% av plastflasker som blir materialgjenvunnet gir ingen energi. Det koster energi å gjenvinne plastflasker. Man sparer noe olje, men siden verdens oljeproduksjon ikke på noen måte blir redusert på grunn av gjenvinning av plast, må dette mer ses på som et lite bidrag til å opprettholde oljealderen. Utslipp av klimagasser er lik produksjon av hydrokarboner (olje, gass, kull), og gjenvinning bidrar bare til at det er mer hydrokarboner tilgjengelig på markedet. Og foreløpig er produksjonen på topp og utnyttelsen selvsagt lik produksjonen.

Vi lurer med andre ord oss selv. Resirkulering av plast kan være interessant ut i fra et ønske om å fortsette plastbruk selv etter at petroleumsindustrien er sterkt redusert. Men bidrar lite eller ingenting under eksisterende regime. At vi blir forledet til å tro det motsatte er derfor et angrep på miljøarbeid, ikke en støtte. Å tro at vi gjør noe, mens vi faktisk ikke gjør det, er verre enn å se problemene i hvitøyet.

Den eneste fordelen ved å gjenvinne plast er at plasten, som er sterkt miljøskadelig og lite nedbrytbar, da ikke blir liggende og slenge i naturen. Dette har ingenting med energi å gjøre. Dette alene er selvsagt et godt nok argument for å fortsette å resirkulere plast av alle typer. Her bør altså fokuset være, at plast er sterkt miljøskadelig - ikke et gjennomsyret positivistisk og feilaktig bilde av at plastresirkulering gir energigevinst. Det er direkte løgn og misvisende.

Tillegg: Noe miljøorganisasjonene ikke legger mye vekt på er at asfalt er 100% gjenvinnbart. Ved å flise opp gammel asfalt, kan man bare varme opp bitumenet igjen, og asfalten er så god som ny. Dette gjøres da også i stor skala. Asfalt er med andre ord langt mer miljøvennlig enn plastflasker. 

Verden er, som så ofte, basert på illusjoner, røyk og speil.

fredag, juli 21, 2017

Hyperloop - livsfare!

Svært mange liker teknikk og vitenskap. Det inkluderer Kompromissløse meninger. Imidlertid er det begrensninger på hva som kan gjøres effektivt - og ikke minst sikkert - uavhengig av teknologi. Dette er som regel bestemt av fysikkens lover. Som ikke bryr seg om optimisme eller pågangsmot.

Elon Musk's drøm om en Hyperloop, der mennesker og gods fraktes i vakuumrør i store hastigheter er preget av både pågangsmot og optimisme. Men er livsfarlig.

Først og fremst fordi selve grunnideen er basert på å bringe komplikasjonen "det ytre rom" ned på jorden. Vakuum er farlig. Livsfarlig. Utsatt for vakuum besvimer man på sekunder, og dør på 90 sekunder. Dette først og fremst på grunn av at oksygenet "suges" ut av kroppens vev på grunn av trykkforskjellen. Denne hypoksi fører til stans i de fleste av kroppens funksjoner, og er meget vanskelig å reversere etter nevnte 90 sekunder. Redning krever derfor så godt som umiddelbar gjenvinning av trykk.

Den observante leser vil også sikkert påpeke at man heller ikke kan puste uten luft tilgjengelig. Men det er ikke dette i seg selv man dør av. Man har ikke tid. Som illustrerer hvor farlig vakuum faktisk er.

En vogn som skal kjøre i vakuum må derfor være under trykk og må under ingen omstendighet miste trykket. Og trykket vil nødvendigvis måtte holdes inne av pakninger rundt dører eller luker. Dette får man til på romfartøy - men det koster. Og dørene eller lukene er i alle tilfeller ikke bygget for å åpnes og lukkes tusenvis av ganger for av- og påstigning.

En feil på en slik pakning, eller en annen lekkasje i en slik vogn, vil bety at mennesker ombord vil ha minutter igjen å leve, avhengig av hvor stor lekkasjen er. I verste fall snakker vi altså om 90 sekunder.

Kan man i tilfelle uhell kjøre trykk inn i rørsystemet?

Overhodet ikke. Musk ser for seg at vognene skal gå i over 1000 kilometer i timen. Hvis en vogn som holder denne hastigheten plutselig møter en atmosfæres trykk, vil det være som å treffe en murvegg. Alle i systemet vil dø.

Kan man stoppe alle vognene og så kjøre trykk i røret? Nei. Ikke tidsnok. Vi snakker om mange hundretusen kvadratmeter med rør, å fylle dette på en sikker måte vil ta lang tid. Å bare åpne for trykket vil føre til at luft blir sugd inn med lydens hastighet med en kraft som vil drepe alle i røret. Og ødelegge røret selv.

Basert på kjente naturlover vi ikke kan gjøre noe med uavhengig av teknologi er man altså per definisjon død i en slik vogn hvis den får en alvorlig lekkasje.

Men det blir verre.

Oppstår en sprekk i selve røret på grunn av metalltretthet, ekspansjonsskade ("solslyng"), fysisk skade fra kollisjon, eller for den saks skyld et terroristangrep, vil alle i røret - det vil si alle i alle vogner i systemet - dø.

En slik katastrofal lekkasje gir oss som tidligere nevnt en sjokkbølge av luft som vil bevege seg gjennom hele røret med lydens hastighet og med en energi som vil knuse alle vogner, sannsynligvis ødelegge de aller fleste rørsegmenter og i praksis fungere som en effektiv selvdestruksjonsmekanisme for hele systemet.

Katastrofal lekkasje i rørsystemet betyr at alle i systemet dør. Igjen - dette skjer på grunn av naturlover som vi ikke kan gjøre noe med.

Systemet kan bygges. Og det kan fungere. Men det er basert på at det finnes fundamentale dødelige svakheter som ikke gir rom for gjenopprettelse eller redning i tilfelle svikt.

Kompromissløse meninger ville valgt å komme frem noe senere, men uten å utsette seg for den risiko som hører hjemme i romteknologi, ikke i persontransport. Fordi naturlovene driter i om vi ønsker hurtighet og komfort.

Video av Thunderf00t:Tillegg:

Thunderf00t gjorde en regnefeil i denne videoen, som han senere rettet i en oppfølgervideo.


Du vil uansett ikke ønske å bli utsatt for krefter tilsvarende 200 kilo TNT. Sluttresultatet blir det samme.

Kompromissløse meninger er av den oppfatning at hele hypen omkring Hyperloopen er på nivå med tanken om at vi alle skulle hatt flyvende biler nå. Problemet er først og fremst pris knyttet til vedlikeholdsbehov og sikkerhet.

Samme problemstilling vil gjøre seg gjeldende med selvkjørende biler. Det er fullt mulig å få til, men avhenger av at teknikk fungerer 100%. I virkeligheten kan dette neppe skje. Initiellt vil nok selvkjørende biler redusere antall ulykker, men kompleksiteten i biler øker med mange tusen prosent, og bare for å vedlikeholde dette vil samfunnskostnadene skyte i været. Med andre ord, de færreste vil ha råd til dette. Alternativet er at antall ulykker enten blir omtrent som idag, eller langt høyere. Investeringene som skal til for å vedlikeholde veier, ha skikkelig veibredde og veimerking etc, vil stjele ressurser fra andre, mer viktige, områder. Mange mindre veier i Norge er overhodet ikke egnet for selvkjørende biler, som i tillegg vil begrense disse til hovedveier. Mobiliteten i samfunnet vil gå ned.

Som leder Kompromissløse meninger til å tro at mye av den hypen og totale positivisme vi hører om slike prosjekter er malplassert. Det er viktigere oppgaver å løse, og vi trenger ikke villedende oppmerksomhet på uviktige områder.

Eller er det slik at noen synes nettopp slikt er opportunt?

lørdag, juni 24, 2017

Desinformasjon i norsk presse

Det burde ikke være en hemmelighet at norsk presse - i likhet med de fleste lands presse - er sterkt påvirket av propaganda og desinformasjonskampanjer. Mange land har en profesjonell omgang med nettopp slik propaganda. Det er ingen hemmelighet at de fleste land har egne militære propaganda-avdelinger. Formålet er selvsagt å påvirke opinion for å styrke egne interesser.

Et nylig eksempel på slik desinformasjon kommer fra NTB, her gjengitt på ABC nyheter:"Errant fire" er et uttrykk som brukes om ildgivning som slår ned utenfor det tiltenkte område. NTB påstår ettertrykkelig at Syriske styrker skjøt mot Israelske mål fra Golan høydene. Begge påstander er feil, Israel var ikke mål, og det ble ikke skutt fra Golanhøydene. NTB's påstander er derfor direkte løgn, og selv i Israel påstår ingen dette.

Granatene, skutt mot IS-kontrollert område, slo ned på Golan høydene, som er Syrisk territorie, ikke Israelsk. Ingen ble skadd i denne hendelsen. Kompromissløse meninger er klar over at området er okkupert av Israel - en slik hendelse kan derimot på ingen måte påstås å være et angrep på Israelsk territorie.

Det Israelske motangrepet for å beskytte Israels "suverenitet" (dette er vinklingen på propagandaen fra IDF, noe mer subtil) drepte to Syrere. De Syriske styrkene angrep IS-styrker, som altså i praksis fikk hjelp av det Israelske flyvåpen.

Den som følger med på situasjonen vil vite at det tidligere ofte har forekommet at slik "errant fire" har kommet på avveier inn over Golan høydene, både fra IS, Syriske styrker, Jabhat al-Nusra og andre. Flere fundamentalistiske Islamske grupper befinner seg rutinemessig på Golan høydene. Israelsk vedkjent politikk er å beskyte Syriske styrker som gjengjeldelse uavhengig av hvem som faktisk skyter. Denne politikken er under kritikk, også i Israel.

Kompromissløse meninger er klar over at forholdene i Syria/Israel er kompliserte, men mener forøvrig at det er inkompetent at propaganda-avdelingene i Norge og Israel ikke klarer å koordinere sin innsats.

onsdag, juni 14, 2017

Uber-raschung?

Politikere fra Frp og Venstre bedriver reklame for Uber, blant annet i Stavanger Aftenblad. De mener byen er klar for konkurranse i drosjenæringen. Det kan så være, men de er samtidig langt ute å kjører når de ser det som sin oppgave å bedrive fascisme. (blanding av politisk og næringsmessig makt)

Kompromissløse meninger registrerer at FrP og Venstre er for bevisst forskjellsbehandling. Dette selvsagt basert på en noe misforstått symbolpolitikk. Er de også nå for at Taxinæringen skal kunne arbeide under samme (manglende) vilkår som Uber? Er de nå for å legalisere såkalt "pirattaxi"? Eller er de bare for å gi særfordeler til et globalisert firma som skor seg på nettopp å få slike særfordeler? 

Ellers er det på tide politikere generellt begynner å lære seg at deres rolle i forhold til privat næringsvirksomhet er å legge forholdene til rette, sette eventuelle standarder, og ha et lovverk og prosedyrer som er like for alle aktører. Å gå et selskaps ærend er å betrakte som korrupsjon (i dette tilfelle påvirkningshandel) og privat lobbyisme og langt utenfor demokratiets spilleregler. Kanskje en politikerlisens med påtvungen opplæring er nødvendig?

Forøvrig anser Kompromissløse meninger det som uten hensikt å prøve å få politikere til å forstå hva som burde være en pålagt begrensning i deres virksomhetsområde. Til det er politikken for sammensauset i en "everything goes" gruppetenk til å være lydhør for slik kritikk. Det minnes imidlertid om at Norge er et konstitusjonelt demokrati, og: "De folkevalgte må utøve myndighet gjennom å lage lover som gjelder for alle og som ikke kan ha tilbakevirkende kraft" .

Dette betyr at å leke lobbyist for en politiker er ukonstitusjonelt - selv om vedkommende ikke har peiling på hva dette måtte bety.

fredag, juni 09, 2017

Rise of the machinesDet finnes bare en logisk løsning - alle maskiner må beskattes. De har ellers en fordel i forhold til menneskelig arbeidskraft. Konsekvensene blir ellers eventuellt inhumane.

Alle kapitaleiere/maskineiere vil motsette seg slik beskatning for å maksimere profitt.

Resultat: fattigdom på et nivå der en revolusjon kun kan stanses midlertidig i politistater.

Utvikling: Kapitalismen vil før eller senere dø ut ettersom menneskelig sivilisasjon undergår en ny epoke med evolusjon.

Muligheter: Trinn en, en eller annen form for borgerlønn. Trinn to, valuta (penger) elimineres og vi får Star Trek økonomi.

Eventualitet: Fredelig overgang eller langtrukken borgerkrig.

Worst Case: Krig mellom nasjoner, atomkrig, atomvinter. Maskinene vinner.

tirsdag, juni 06, 2017

NRK lisensen som ikke forsvant

Fremskrittspartiet ville ha bort NRK-lisensen. Uten å ha en plan om hvordan dette skulle betales. Løsningen ble at den skulle inn i skatten vår. Og altså ikke forsvinne alikevel, men skjules.

Dette fikk politikere over hele spektrumet til å tenke. På en ny NRK-lisens. Dessverre blir etter alt å dømme denne avgiften enda verre enn den eksisterende. 

Det eneste logiske er at bare de med TV skal betale avgiften. I likhet med at for eksempel bare de som har bil betaler årsavgift på bil. 

Men det ulogiske får fritt spillerom når man med diktatorisk makt vil finansiere noe. 

Som fører til at alle nå skal betale. 

Per voksen. Også ungdommer som bor hjemme. Som betyr at hver husstand lett får to eller flere regninger. Og det blir lett slik at man betaler mer enn før. 

Fattige skal betale mindre. Selv de som ikke engang har inntekt. Er ikke det flott? Muligens, men har man ikke råd til TV, må man uansett betale. For man har vel telefon? Eller PC? Eller ihvertfall kan man ha det. 

Det som politikere og NRK-lobbyister ikke vil at du skal forstå er at det er meget enkelt å ha en egen avgift for alle som tilbyr NRK-sendinger. Idag ligger dette "gratis" i alle TV-pakker, fordi du jo betaler lisens. Hva med å faktisk betale for NRK i disse pakkene? Problem solved. 

Men dette blir for lett. Man skal sikre at alle må betale enten de ser på NRK eller ei. Slik som idag. Man ønsker ikke konkurranse. Ihvertfall ikke om pengene. Og hva med de som ser NRK på nett? Denne forvirrede logikken spiser seg selv, fordi det er NRK selv som legger materiale ut gratis på nett. Ingen holder pistolen mot deres hode. Og alle andre klarer å ha betalingsmurer.

Sannheten er at lisensen ikke bare skal betale for NRK, den skal betale for et utall av radiokanaler, svindyr DAB satsing, og "media" som staten skal bestemme at du skal betale for - uansett. 

Sannheten er at den norske lisensen i de siste år har steget til å bli så dyr at smertegrensen snart er nådd. Men ønsket om vekst for statskontrollert "media" har ingen grense. Eneste løsning er å skaffe nye "abonnenter" og fordele utgiften på flere.

Det er best å knytte dette opp til personer, mener Høyre. Og glemmer at alle andre varer knyttes opp til brukere.

Men hva med de fattige?, sier SV. Med denne nye lisensordningen gjør jo Stortinget et løft for disse? 

 - Sett opp trygder og støtteordninger hvis dette er så viktig eller hold kjeft. Det er Kompromissløse meningers syn på saken.

søndag, juni 04, 2017

lørdag, juni 03, 2017

Flytende biodrivstoff

Norge satser på elbiler og olje. Og Norsk olje og gass skal være en del av fremtidens løsning. Dette er selvsagt basert utelukkende på en økonomisk vurdering. Vi vil ikke, i likhet med Trumps USA, tape penger på å redde planeten. Tvert imot, hovedsaklig skal menigmann i Norge betale avgifter.

Det er ikke slik strukturelle omlegginger foregår. Selv om det kan være besnærende å tro at det er så lett. Fordi vi da kan både spise vår kake og ha den også.

Det grønne skiftet må bety å fase ut fossilenergi til fordel for fornybar energi. Ingen av Norges løsninger gjør dette. Fossilsatsingen er business as usual - elbilsatsingen forbruker av allerede eksisterende energi, og gir ingen utfasing av fossilenergi i seg selv - avgifter kan dreie folk over til andre løsninger, men forutsetter at reelle løsninger finnes.

Ingen av disse mekanismene skaper ny fornybar energi som er en absolutt forutsetning for å kunne fase ut fossilenergi.

Vi tror altså vi gjør noe, og bruker store ressurser på dette, men i virkeligheten gjør vi oss i beste fall bare delvis "fornybar-ready". Selv USA gjør mer, fordi de forskjellige delstater har mer vett enn det per idag finnes i klovnehuset i Washington D.C.

I Norge styrer oljeøkonomien. Alt annet er spill for galleriet.

Teknisk sett er elbiler et godt skritt på veien - forutsatt at vi bygger ut ny fornybar elkraft for å kompensere for økt forbruk. Det gjør vi ikke. Hovedsatsingen mot det fornybare samfunnet må være å erstatte kullkraft som førsteprioritet, og dernest gasskraft med fornybar kraft. Vi må ha mer kraft fra sol, vind, bølge og geotermi. Ved å øke elbruken gjør elbilsatsing dette vanskeligere, ikke lettere.

Hydrogenbiler kunne også vært et godt skritt på veien, forutsatt at hydrogen ble fremstilt på en fornybar måte. Det er absolutt mulig, og hydrogen er også et drivstoff som kan brukes i fly, i motsetning til batterier. På grunn av dette, og på grunn av at hydrogen kan produseres uten den store ressursbruken av ikke-fornybare alkaliske metaller som batteriproduksjon forutsetter, har Kompromissløse meninger ment at hydrogen kunne være en del av løsningen. Utviklingen idag går nok heller hovedsaklig mot batteridrift - ihvertfall til også slike ressurser blir vanskeligere å få tak i og kostnadene ved avfallshåndtering øker og batterier derfor blir dyrere å produsere en gang i fremtiden.

Det vi også snakker om er biodrivstoff. Men vi gjør lite for å bidra. Å kjøpe biodrivstoff av andre og frakte det over lange avstander kan nok anses å være med som rævedilter, men vi trekker ikke akkurat lasset.

Flytende biodrivstoff av andre generasjon er på kort og mellomlang sikt en fullgod løsning for å være klimanøytral. Et annet argument er at hvis vi forutsetter at Norge en gang skal (eller blir tvunget) til å legge ned vår hovedsatsing - fossilenergi, så bør vi tenke på å erstatte arbeidsplassene. I verdensmålestokk har det vist seg at det skaper mange arbeidsplasser å satse på flytende biodrivsoff

I Finland har man klart å skape gode arbeidsplasser innen teknisk diesel. I  New Zealand har man også klart å satse tungt, fortrinnsvis ved å bruke dyreavfall fra kjøttproduksjon. Slikt drivstoff er fullgodt som erstatning for eksisterende bilpark, i motsetning til den sabotasjeliknende og ressurssløsende norske bio-aksjonen mot bilmotorer. Norge har gode forutsetninger for begge disse andregenerasjonsprosessene. Vi har skog og drifter den mindre nå enn før, og vi har dyreavfall som idag i hovedsak går til spille. 

Selvsagt ligger vi langt tilbake i startgropa, men behovet for fornybar energi er så stort at vi kanskje ennå kan klare å henge oss på her. Forutsatt at ikke oljelobbyen ennå får lov til å preke om ren norsk fossilenergi og avgifter som det eneste saliggjørende. Norsk gass er ikke ren - det er heller ikke amerikansk "clean coal". Dette er propaganda som ville fått Goebbels til å nikke anerkjennende.

Hovedfordelen med flytende biodrivstoff er at det representerer nye arbeidsplaser og ny energi inn i miksen. Løsninger som ikke tilfredstiller disse kravene vil forbli symbolløsninger.

onsdag, mai 24, 2017

Virkeligheten speiles i boligmarkedet

Virkeligheten speiles i boligmarkedet. Forsåvidt ikke så rart, noe annet ville vært utenkelig. Interessant nok tenker våre folkevalgte ikke på slikt. Økonomien er i fullstendig ubalanse. Og der er vår egen feil. En situasjon der spesiellt byene i stadig større grad bare er for de rikeste. Men selv om almenheten nå kanskje etterhvert skjønner at noe er galt, skjønner ihvertfall ikke økonomer, politikere, eller mainstream  kommentatorer hva som er problemet.
Hybler i Bergen. Fremtidens norske boligstandard?

De tror ennå at en kan beskatte seg ut av problemet. Og at dette er boligpolitikk.

Logikken tilsier som en sammenlikning at hvis vi vil ha flere til å kjøpe elbil, så må vi beskatte elbiler høyere. Ingen tenker slik, fordi vi ikke er dumme, men boligpolitikk blandes sammen med økonomisk politikk, og da slår voodoo-tenkning automatisk inn. Basert på tiår med indoktrinasjon og løgner fra den økonomiske elite, som selvsagt alltid har melet sin egen kake, og selvsagt vil ha den for seg selv og spise den også.

Hva med å for en gangs skyld identifisere roten til problemet og gjøre noe med det?

Boligpriser i Norge er høye fordi:

Norge har en oljeøkonomi som pumper stadig flere kroner inn i økonomien og inflaterer denne. Bare de høyestlønnede har hatt en lønnsvekst som kompenserer for dette. På grunn av denne inflatoriske politikken blir reelle verdier derfor stadig dyrere. Boligpriser kan heller ikke kompenseres for ved å importere boliger fra lavkostnadsland. Det er meget dyrt å bygge boliger, selv etter at egen arbeidskraft er utkonkurrert av arbeidere fra land med lavere kostnader, og prisen blir deretter. At vi har utkonkurrert oss selv ved en globalistisk tankegang er forøvrig en del av problemet, fordi det reduserer verdiskapningen, øker behov for velferdsgoder, og derfor bidrar til at vi trykker mer monopolpenger.

Det bygges systematisk for lite boliger, spesiellt i byene. Befolkningsveksten er noe våre representanter lett kan forutse ved å google seg inn på statistisk sentralbyrås sider. Eller de kan få en utredning på dette. Boligbyggingen styres overhodet ikke. Annet enn ved at det til stadighet vedtas tiltak som fordyrer byggingen. Vi må bygge i henhold til vår reelle kjøpekraft, og den er, til tross for oljeøkonomien, ikke slik vi tror eller ønsker at den skal være.

Norge har en oljeøkonomi som gjenspeiles i at en stor del av befolkningen har hatt meget god økonomi, og har kjøpt flere boliger. Dette skaper større press på boligmarkedet.

Norge pumpet, i likhet med de fleste land, penger inn i finansmarkedet etter finanskrisen. Disse pengene låner bankene ut, og tjener fett på å inflatere andres verdier.

Problemet er altså selvskapt, og løses ikke med mer av den samme politisk/økonomiske gruppetenk.

Nuvel, Kompromissløse meninger var inne på problemstillingen  for en tid siden. "...behovet for å faktisk beholde lavtlønnede bosatt innenfor byområdene for å beholde en balanse mellom faktisk behov for arbeidskraft på alle nivå og faktisk tilgjengelighet." Hvem vinner på denne situasjonen, qui bonoNå kan det endelig bli klasseskille igjen. Siden politikerne - våre representanter - ikke har evne til å se den store sammenhengen, må vi imidlertid se frem til evig pine på dette området. 

"Med høyere boligbeskatning og et skakkjørt boligmarked med for stor befolkningsvekst i forhold til boligproduksjon - oppblåst oljeøkonomi og tilhørende dyrtid - blir stadig flere skviset. Fattigdomsbegrepet er vanskelig å definere - men når inntekt - uavhengig av størrelse - ikke betaler faste utgifter - er man i virkeligheten fattig også fanget i et land med stor velstand. Istedet ruller forslagene inn fra ekspertene, som om de alle var høye på å røyke sokker:"

Det kan legges til at utenlandsk arbeidskraft rutinemessig innkvarteres i brakker. Det bidrar selvsagt til den økende ubalansen i økonomien. Med mindre både den økonomiske- og boligpolitikken snart legges om, kan norske arbeidere som et minimum anta at dette blir også deres fremtid.

Økonomer har følgende ekspert-råd:

Økning av boligskatt. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

En økning av egenkapitalkravet for boligkjøpere (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

Gjeninnføre regler for maksimal gjeld i forhold til inntekt og skjerpe reglene til hvor stor renteoppgang en låntager må tåle. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet)

Det kan strammes inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Heving av den såkalte motsykliske kapitalbufferen (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Fjerne rentefradrag (virkemiddel - sterkt subsidiere finansiellt eierskap av boliger for bedrifter på bekostning av privatpersoner)

Tror du dette løser problemene? Tror du vi vil ha råd til å subsidiere fattige til å bo i byer evig? Eller tror du at vi som vanlig kjører på med placebo-politikk?

Kompromissløse meninger kan fastslå med ubønnhørlig sikkerhet, fordi dette følger like sikkert som en naturlov - at hvis man "løser problemet" ved å beskatte boliger mer samtidig som man subsidierer fattige - så er resultatet at noen andre skvises ut. Og problemet er forsåvidt det samme. Makteliten lever imidlertid meget godt med status quo. 

Og det gjenspeiles i all politikk.

Løsning:

Gradvis utfasing av oljeøkonomi

Få kontroll på "trickle down" inflatorisk pengepolitikk - gi heller samtlige borgere en kontant sum

Bygge flere boliger i pressområder, inkludert boliger med lavere standard

Øke de lavtlønnedes inntekter, minimumslønn bør innføres også for utenlandsk arbeidskraft i Norge


Tillegg: Etterhvert som "fattige" skvises ut av byene, økes også prisen på bilhold og kollektivtransport, samtidig som man roper varsku om all pendlingen inn til byene. Denne sketsjen om at de "fattige" skal bli rikere ved å beskattes hardere - helst også bort fra arbeidsmarkedet, er muligens hentet fra Monty Pythons Flying Circus. Eller noe slikt. Good Grief!


tirsdag, mai 16, 2017

Klimatullingene lyver - igjen

Drivstoffgjerrige biler skader klima

Vi lever i en gal, gal verden. En av indikasjonene er at positive tiltak i virkeligheten blir negative. Svart blir hvitt. Rett blir galt.

Med dagens politikk er drivstoffgjerrige biler en sterk bidragsyter til at jordens klima ødelegges.

Item: Økonomien styrer, og det er ingen indikasjon på at noen land (inkludert Norge) kommer til å redusere utvinning av fossil-energi så lenge det er penger å tjene, et eksempel er den store interesse og glede over at Barentshavet har store fossile reserver.

Utvinning av disse vil ha et skadepotensiale mange tusen ganger større enn samtlige av verdens tiltak mot utslipp av klimagasser!

Item: Økonomien styrer. Avgifter på bilbruk er derfor populære, dette har intet med et ønske om å redusere klimautslipp, men er styrt ene og alene av statens behov for penger i en økonomi bygget på et ponzi-scheme.

Item: Drivstoffgjerrige biler gjør det billigere, ikke dyrere, å velge fossilt. Hadde vi hatt en bilpark som brukte to liter på mila, ville dette ha banet vei langt raskere for alternativer. Selvsagt anbefaler ikke Kompromissløse meninger en slik bilpark - dette illustrerer bare at all intellektuell energi som brukes til å adressere klimaspørsmålet til nå er mer eller mindre uten effekt. Om noen land bruker litt mindre fossilenergi, vil noen andre ta opp slakken.

Påstand: Dette er bare et eksempel på at vi ikke har kollektiv intelligens nok til å overleve i lengden. Status quo opprettholdes i virkeligheten, selv om vi lurer oss selv til å tro på det motsatte.

Fakta: All fossilenergi som utvinnes, vil bli brukt.  Utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilenergi er avhengig av mengde totalt forbrent på en global skala.

Fakta: Økonomi styrer dette, ikke intelligens eller menneskelig evne til omstilling.

Fakta: Økonomi er menneskets gud. Før mennesket kan ta steget videre i sin utvikling, må alle guder dø. Vi er ikke engang i nærheten. Vi har ikke den kollektive intellektuelle evne.

Sad.


Det er tilgangen på fossilenergi som begrenser uttaket og
dermed per definisjon utslippene, ikke politikk. Sad.

fredag, mai 12, 2017

Norge i bakrus - Den Norske Syke

Bompenge- og oljefinansierte Norge sliter. Den Norske Syke, annonsert av kompromissløse meninger for over et tiår siden, har sneket seg inn under radaren vår. Og det er ikke takket være Lockmarts Stealthteknologi, men snarere fordi et samlet Storting har oppmerksomheten alle andre steder, For i deres ideologibaserte virkelighet er det sjelden den virkelige virkeligheten hensynstas.

Ekspertene og økonomene, som aldri har forutsett noe som helst - i likhet med middelalderens astrologer - veileder de blinde. Og tar betalt i klingende gull.


Historie var noe vi alle hadde på skolen, men ikke lærte noe av.

Norge er nå blitt avhengig av oljedop, og må lete etter mer. Drit i klimaet. Vi har elbiler, og har god samvittighet, selv om:

All fossilenergi utvunnet vil bli brukt. Utslippene globalt er avhengige av produksjon, og forblir derfor konstante.

Men vi må ha pengene, selv om det etterhvert er blitt vanskelig å finne gode årer å sette skuddet i. Heldigvis kan vi også melke bilistene, for de godtar alt.

Selv om mangelen på skikkelig infrastruktur betyr at det er privatbilismen som opprettholder Norges puls idag.

Bompenger er ikke verdiskaping. Norges økonomi kunne tas av kunstig åndedrett hvis vi hadde hatt nok naturlig verdiskaping. Men misbrukerens abstinenssymptomer gjør det vanskelig å tenke lenger enn neste skudd.

Det gjeldsbaserte pengesystemet krever evig vekst, og den kan nå bare oppnås med evig gjeld. Økende gjeld.

Fra midten av 2000-tallet har omfanget av brukerfinansierte veiutbygginger med gjeld økt betraktelig. Veksten i riksvei-investeringer har i stor grad kommet fra bompenger. Den statlige andelen av midler til investeringer på riksveier har sunket jevnt og trutt. Til tross for - eller kanskje på grunn av - at det for de fleste politikere burde være krystallklart at Norge i lang tid har underinvestert i infrastruktur. Så ble altså en krise skapt der byene fikk blodpropp og drastiske tiltak kunne iverksettes - pengeflommen kunne fortsette, ikke på grunn av økonomisk aktivitet og beskatning av skapte verdier, men beskatning av livsblodet direkte. Som automatisk gir redusert økonomisk aktivitet og direkte øker driftsomkostningene til AS Norge. Hollandsk syke er ut - Norsk syke er så mye mer komplisert og verre. Dog også selvpåført. Selv om vi ikke skjønner det.

Vår løsning? Mer oljeleting. Mer regressive skatter. Mer penger som gjeld. Pengene må flyte. Norge er ennå i narkorus. Norsk syke. Noen BI professorer og desslike har fått det for seg at løsningen er å kutte i velferd og å øke skattene. Det er selvsagt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Bare de overutdannede og derfor hjernevaskede og visjonsløse angriper symptomene istedet for sykdommen.

Vi har ikke en stabil økonomi. Vi skaper mindre verdier enn vi forbruker. Løsningen er å gå bort fra en oljebasert monoøkonomi og begynne å skape reelle verdier istedet for å trykke opp  og sirkulere monopolpenger.

Forandring kommer selvsagt ikke til å skje fordi abstinensen river bort fornuften, ødelegger konsentrasjonsevnen, og forblinder de såkalt kloke hoder, som er fastlåst på kurs mot den kunstige horisonten skapt av -ismer og økonomiske fantasiteorier.


I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom, if I can
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I'll tell ya, things aren't quite the same 
When I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I have made the big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death

Heroin

Lou Reed

tirsdag, mai 02, 2017

Trump tilhengere i tåka

Kompromissløse meninger har lagt merke til at Trump tilhengere i Norge stort sett opererer på samme frekvens som klimafornektere. De er i tåkeheimen uten kart og kompass og lever i en selvdefinert virkelighet uten den minste forankring i den faktiske virkelighet.

At det ofte dreier seg om samme folk, kan forklare noe av dette. At ytterste høyre generellt ikke er opptatt av virkeligheten, men istedet definerer sin politikk ut i fra fri fantasi forklarer resten. Det handler om å vinne, karre til seg - ikke være ærlig. Urent spill er effektivt.

Trump er en katastrofe. Også målt på gjennomføringsevne. Heldigvis, vil mange si. Trumps nylige meritter i Kongressen ser slik ut:


Så mye for verdens beste "dealmaker". Min tannløse bestemor (bokstavelig talt) kunne lagd en bedre deal. Men vi skal være glad for at Trump ikke får råd fra henne.

 

lørdag, april 22, 2017

DAB - Crash and Burn

Kompromissløse meninger mente for 6 år siden at DAB ville - og burde - feile. Alt tyder på at dette skjer. Rikdekkende media har tapt opptil 50% av lytterne i Nordland, der overgangen allerede har skjedd. Dette er dramatisk. Det er over grensen til katastrofalt. For de som var med på DAB-sirkuset.

Lokalradioer på FM-båndet er vinnerne.

Og det er helt greit. Dessverre er det vedtatt at også disse skal bort fra FM om noen år, og på grunn av prestisje og at de store aktørene har investert for mye i DAB kan neppe dette stanses. Med mindre aktørene går konk i mellomtiden. Som for alle aktører utenom lisensfinansierte NRK er en absolutt mulighet.

Kompromissløse meninger mener fremdeles at fremtiden ligger i internettradio, og at tilbudet her er så mye bedre. Det er overhodet ingen fordel i å investere i DAB radio til hjemmebruk hvis en har internett-tilgang. Som de fleste har idag. Også via diverse apper på telefon gjør internettradio seg bra. De fleste bilradioer kan kobles opp til å spille direkte fra telefon. Dette fungerer greit for Kompromissløse meninger. Ulempen er at dekningen ikke alltid er like bra langs norske veier.

At Norge satser på å bygge ut DAB istedet for å bedre datatilgang via telenettet vil være en gedigen bommert og vil koste oss milliarder over tid. Nettilgang og mobildekning er av overveldende større samfunnsmessig betydning enn å bygge ut digitalradio.

På den annen side, feilinvesteringer er vi jo vant med, og myndighetene kan lett kompensere ved å øke moms, bompenger, eller andre tilgjengelige poster for saldering av budsjettet.

Analyse: Dette svekker alle andre riksdekkende kanaler utenom NRK. Dette styrker - kortsiktig - lokalradioer. Krisen for disse kommer når de blir tvunget over på DAB om noen år.

Man kunne nesten ha trodd at dette var en konspirasjon for å på sikt ensrette radiotilbudet til statskanalen. Men Kompromissløse meninger heller mest mot teorien at det skyldes vanlig inkompetanse. Et underkommunisert poeng er også at de norske aktørene har vært mer redd konkurranse fra utlandet via nettradio enn å lage god radio for å ta opp konkurransen. I den digitale verden idag er ironisk nok ikke digitale radiosendinger liv laga når disse blir utsatt for internett - som er den virkelige digitale revolusjon.

DAB vil før eller senere - helst før - gå samme vei som videoutleiebutikkene. Det kalles evolusjon. FM derimot, er som LP-plata, mer enn god nok. Og kunne ha levd side om side med mer moderne løsninger meget lenge, slik denne teknologien da også gjør i de fleste land.