onsdag, september 13, 2017

Kommentar til - Den største løgn

Kommentar til forrige innlegg "Den største løgn".

Ja, Kompromissløse meninger er klar over at G. Edward Griffin er en konspirasjonsfreak - med en total uvitenskapelig tro på at HIV ikke finnes, og at kreft ikke er en sykdom. Han er også involvert i pyramideliknende og ulovlige "bli rik i en fei" selskaper - som bare gir rikdom til eierne, selvsagt. Han forklarer imidlertid på en god måte i videoen galskapen bak pengesystemet - som også er et pyramidespill.

"Konspirasjonsteorier" er imidlertid selvsagt ikke feil fordi de påviser konspirasjoner. Konspirasjoner finnes. Det er fakta og kunnskap som må brukes for å skille klinten fra hveten. 

Verdens pengesystem er basert på en allianse mellom statene - som ønsker å kunne trykke penger - og finansinstitusjonene/bankene (og deres eiere) - som ønsker å tjene penger. Det er et rigget system der "usynlig" skattlegging (villet inflasjon) går mest ut over massene, mens kapitaleiere og finansverdenen automatisk får overført verdier.

Det er et system basert på gjeld, som per definisjon er ustabilt, og krever "redningspakker" for systemet med jevne mellomrom. Disse "redningspakkene" blir betalt av massene, ikke finansverdenen.

Målet - å skape kreditt og penger til investeringer - kan nås på andre måter. Trickle up er mer effektivt enn trickle down. Staten kan skape penger (eller ødelegge penger) etter behov. Illusjonen om at penger er en "ting" - en fysisk entitet eller målbar størrelse er feil. Spørsmålet er ikke bare hvor mye penger som skal eksistere (verdien av hver pengeenhet) , men hvor raskt pengevolumet skal øke (inflasjon), og hvem som skal få de nye pengene (fordeling). 

Løgnen er at folket eier pengene. Men løgnen er også at det ikke finnes nok penger. Istedet for å kunstig heve levestandarden til finansfolket (inkludert Rotschild, Rockefeller, etc), kan en stat like godt skape penger til formål kontrollert og bestemt på demokratisk måte. Inflasjonen blir den samme enten pengene går til det ene eller det andre.

Mens verden kan skape nye penger for å redde finansverdenen, finnes ikke penger til infrastruktur, eller til å avskaffe fattigdom. Dette er en løgn.

Første illusjon: Finansverdenen må reddes. Nei, den må ikke det. Bare under nåværende regime "må" den det. Under andre pengeregimer må finansverdenen tjene penger på reelt arbeid, ikke på inflasjon og gjeldsbaserte renter.

Andre illusjon: Staten er avhengig av finansinstitusjonene og "kapitalistene" for at pengesystemet skal fungere. Nei, det er omvendt.

Tredje illusjon: Statens inntekter og dermed potensielle utgifter er avhengige av skatter og avgifter. Dette er ikke riktig. Skatter og avgifter kan brukes til å fjerne penger fra sirkulasjon, men er overhodet ikke nødvendige for at staten skal ha penger å bruke. Staten kan like godt skape penger ut av ingenting til å bygge sykehus, veier, betale lærere, etc som den kan over natten skape hundrevis av milliarder ut av ingenting for å skape "vekst" eller "redde" finansverdenen. Inflasjonen blir den samme - men kommer flere til gode. 

En annen pengepolitikk er mulig, et system som er transparent nok til å vise hvem som får pengene, og hvor mye dette eventuellt skaper i inflasjon vil gi større rettferdighet og større demokratisk kontroll.

En transparent pengepolitikk er imidlertid det siste konspiratørene ønsker. Makten ligger i illusjonen.

En slik pengepolitikk ville i tillegg som en bonus vise hvor de store linjene i politikk ligger, og hvor små og patetiske de sakene som idag er oppe til politisk debatt i virkeligheten er.

En slik transparent pengepolitikk ville i tillegg også forhåpentligvis ført til at politikere flest skjønte hva de faktisk holder på med.

tirsdag, september 12, 2017

Den største løgn

Forvent ingen interesse for virkeligheten fra våre politikere. De store spørsmålene er tabu. Snarere mer enn dette - ansett som ikke eksisterende.fredag, september 08, 2017

Mobilitetsreformen

Politikerne tenker ikke som deg og meg. De har sin egen agenda, er på internasjonale møter, lærer hva de skal mene, har ingen tiltro til at folk aner hva som er best for dem selv, og arbeider jevnt og trutt for å innføre den nye verdensorden.

Den er allerede de facto innført - for de som måtte tro at denne utviklingen kan stanses innenfor nåværende system. Nei, dette kan ikke stanses. Forutsetningene har blitt bygget opp gradvis gjennom tiår, og momentumet er så stort at de fleste juniorpolitikere (eller de som sover i timen) tror at dette er noe som "bare skjer".

Ingenting "bare skjer". Ingenting.

Det er for eksempel lenge siden vi ble fratatt pengene. De er idag virtuelle, konstruert for å overføre verdier kontinuerlig til kapitaleierne gjennom "trickle down" politikk. Logikken er at de rikeste får gratis tilgang til penger, og at dette hjelper alle. Joda, dette tror de lobotomerte på.

Siste fase er at du ikke engang eier pengene du har i din egen lommebok. De vil eksistere kun som virtuelle enheter i bankenes datasystemer. Fullstendig åpne for manipulasjon, en vare som banken kan selge deg tilgang til.

Energinettet er også styrt av særinteresser, ny teknologi gir mulighet til å i sanntid skattlegge ditt forbruk. Man arbeider på internasjonalt hold kraftig mot en situasjon der også vann og mat blir kontrollert av store korporasjoner.

Hva er den neste frihet som skal bort? Transport.

Friheten til å bevege seg fritt er til og med nedfelt i Norges Grunnlov. §106
Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Nå har denne bestemmelsen blitt uthulet allerede, da diverse bompengeringer bestemt gjør det umulig å "fritt" bevege seg med lovlig kjøpte fremkostmidler. Det er selvsagt i denne bestemmelsens ånd at borgere av riket skulle kunne bruke de fremkostmidler de hadde for hånden, om det var hest eller kjerre (opprinnelig), og reise fritt rundt på rikets veier.

Men vi har aldri brydd oss om loven. Ikke engang grunnloven. Fordi vi tror Stortinget står over loven. Det gjør ikke det. - Men hvem bryr seg?

Nettopp. Det er svaret. Ingen bryr seg.

Man har idag et forkvaklet syn på infrastruktur. Infrastrukturen er fremstillet som en utgiftspost. Det er selvsagt ikke tilfelle. Hvis alle veier, all jernbane, all trafikk ble stanset over natten, ville Norge være konkurs på noen få dager. vi ville sakte, men sikkert hatt en regresjon tilbake til steinalderen. 

Så infrastrukturen er ikke en utgiftspost. Det er det pengebaserte systemet, styrt av kapitalen, forvaltet av politikken, og akseptert av folket, som gir den illusjonen. Og illusjonen er at "Vi har en sum penger tilgjengelig - vi har en sum i utgifter. Og utgiftene har en tendens til å bli for store".

Samfunnets ressurser er ikke penger. Penger er bare et middel for bokholderi. Samfunnets ressurser er arbeidskraft, naturressurser, infrastruktur. Ved utbygging av infrastruktur øker samfunnets ressurser. Det er lett å se, hvis man legger bort kapitalismens skylapper. Kapitalismen ønsker at målestokken skal være penger, fordi kapitaleierne er de som eier pengene. De ønsker også at pengene skal anses som å være av større verdi enn det de kan kjøpe for pengene - som er samfunnets reelle ressurser.

Capiche?

Illusjonen er så sterk at vi er alle i dens makt.

Makten ønsker nå, selv mens det ennå bygges ut i rekordfart, å skrote bompengesystemet. Det er blitt for dyrt, har for store konsekvenser, og er blitt for upopulært.

Dette forutsa Kompromissløse meninger for lenge siden. Bompengenivået vil bli så høyt, så kronglete, så irrasjonellt, at alt kan aksepteres for å erstatte det.

Til og med overvåking av hver eneste meter du kjører. Til og med beskatning av hver eneste meter du kjører. 

Uavhengig av behov, eller økonomi. Du skal ikke kunne flytte bort fra avgiftene engang. "Fri ferdsel i kongeriket..."

Men dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er i beste fall slutten på begynnelsen - av den nye verdensorden. Der du ikke engang eier din egen mobilitet. Den kontrolleres fra vugge til grav.

Argumentasjon som brukes: - "– Bilen kommer til å konvergere til å bli en tjeneste, og hvis du ikke forstår hva digitalisering og individualisering betyr i denne sammenhengen vil du bli irrelevant" (Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen)

"–  Og jeg, som bor i midt i Ruter-himmelen i sentrum av Oslo med en gammel bil som brukes ti ganger i året, hva kommer jeg til å gjøre når bilen er kaputt? Skal jeg bruke titusenvis av kroner på en bil jeg bruker hver sjette uke, eller vil jeg tenke annerledes?" (Kristin Halvorsen)

At Ruter-sjefen ikke vil ha konkurranse av bilister er forståelig. At Kristin Halvorsen, som viste sin kompetanse ved å mene at alle burde kjøpe dieselbil, mener nå at hun (og andre), som bor sentralt i by ikke nødvendigvis behøver bil og bruker dette for å argumentere for veiprising.

Det er korrekt at vi behøver kollektivtransport. Faktisk mye mer enn det Norge har idag. Vi er sinker på kollektivtransport. Det er også riktig at ikke alle har behov for bil.

Men det er ikke et argument for at det skal skje en mobilitetsreform der all privatbilisme skal melkes til døde, og der kollektivtransporten skal inngå i et statskontrollert skattleggingsprosjekt der personlig frihet nedgraderes til å være en byrde for samfunnet.

Samfunnet skulle være til for deg og meg. Men det er lenge siden samfunnet skjønte det, eller var det. Fordi folket - som per definisjon er samfunnet - sakte men sikkert ble lobotomert via psykologisk manipulasjon. Det er nå motsatt. Du er til for samfunnet. Du skal jobbe, bruke samfunnets penger for å berike de allerede rike, du skal betale for å kunne gjøre det. Det er Company Store, all over again.

Vent til bare de rike kjører elbil i stil. Vent til kollektivtrafikken (arbeiderklassen) er blitt fortalt at de må betale for infrastrukturen, og skal erstatte alle de bilrelaterte avgiftene som etterhvert forsvinner fordi flertallet ikke har råd til å ha bil. For vi må opprettholde provenynøytralitet, og hele infrastrukturen er (som pengesystemet - eller på grunn av pengesystemet) basert på skyhøy gjeld.

Vent til ingen lenger tenker på at gjelden i systemet lett kan fjernes ved at staten lager penger etter behov, ikke basert på særinteressenes (penge-eiernes) behov.

Du trenger ikke vente lenge, fordi snøballen ruller allerede, og den er stor. En dag ruller den over deg også.

Det finansielle system fungerer ikke uten innsprøytning av gjeld.

tirsdag, september 05, 2017

Krisen i Norsk politikk

Noen skjønner ikke at det er en krise i norsk politikk. Det er hovedsaklig fordi andre ikke vil at noen skal skjønne at det er en krise i norsk politikk.


"– Jeg sa det en gang slik at måten å tape et valg på er at du vant det forrige. Regjeringansvar koster, og på 80- og 2000-tallet så ser man at uansett politisk farge tapte man mye i neste valg, sier valgforsker Bernt Aardal til ABC Nyheter.
Slik det ligger an på målingene, en uke før valget, ligger Ap an til å gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924.
– Det som er det spesielle er at det største opposisjonspartiet går tilbake med mye ut i fra meningsmålingen. Det er en paradoksal situasjon at selv om regjeringspartiene blir svekket, så svekkes den største konkurrenten, mens mindre partier går av med gevinsten, sier valgforskeren."

Måten å tape et valg på var å vinne det forrige - fordi folket ikke var fornøyd med politikken, og flertallet vinglet mellom Høyre/Ap-aksen i et forsøk på å få en levelig politikk, men vekselvis altså ble misfornøyd hver gang.

Det betyr i klartekst at ingen av de to "vanlige" maktsentrene i norsk politikk har særlig støtte i folket. At de til stadighet lekker velgere når de engang kommer til makt, er det motsatte av hva som da burde skje, istedet for å sementere sine velgere etter å ha vunnet, skaller velgerne av, fordi de ikke kjenner seg igjen i faktisk ført politikk.

Dette er ikke en typisk norsk utvikling, man så det også eksempelvis i USA, der Trump såvidt klarte å vinne over den minst populære demokratiske presidentkandidat noensinne - Hillary Clinton. Ingen av kandidatene var med andre ord populære. Det vil si, blant folket.

Dette er selvsagt et resultat av at politikere verden over er del av en elite, en herskerklasse, som nøye finpusses i løpet av karrieren for å nettopp være en del av denne klassen, og som har fjernet seg fra folket i så stor grad at ord som "valgflesk" og "regjeringsslitasje" er blitt dagligdagse ord.

Hadde de politiske partiene vært i synk med folket, hadde det ikke vært behov for valgflesk. Man kunne sagt hvilken politikk man faktisk ønsket å føre, og det ville vært nok. Men det er det ikke, fordi de viktige sakene bestemmes ikke av velgerne, knapt av politikerne selv - og alle vet det. Internasjonale avtaler og konvensjoner går på tvers av nasjonal politikk, og har ingen resonans i folket. Den økonomiske elite kjøper seg stadig større innflytelse. Valgflesk må derfor overøses folket som et placebo. Problemet er at de fleste nå har gjennomskuet dette.

Regjeringsslitasje oppstår nettopp fordi folket ikke gjenkjenner sine behov eller meninger i den førte politikken. Ingen blokk klarer å gi sine velgere entusiasme, selv etter en valgseier. Det er fordi man fremstiller en illusjon før valget som ikke samsvarer med virkeligheten.

Det er en selvfølge at et politisk parti som er i takt med sine velgere i liten grad behøver valgflesk, og heller ikke bør skalle av velgere etter bare en eller to perioder i regjeringskvartalene. 

Men politikken er ikke i samsvar med hva velgerne egentlig ønsker. Demokratiet er blitt en jobb for altfor mange som utøver sine (og andres) særinteresser på bekostning av folkets interesser.

Det representative demokrati er ikke lenger representativt.

søndag, september 03, 2017

Kunsten å bygge (den norske) mur


Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, og en rekke innfartsveier inn mot området blir nå del av den største betalingsmuren det tettbebyggede vestlandsområdet noensinne har sett.

Dette vil svi meget hardt for de fleste som er avhengige av bilen, spesiellt hardt for lavtlønnede. Kompromissløse meninger vil gå så hardt ut at å si at om en er avhengig av bil og samtidig lavtlønnet i området, så bør man selge bilen, og melde seg på NAV.

Kompromissløse meninger mener også at man som lavtlønnet med unger, eller med fremtidsutsikter til å få unger, bør flytte fra området. Det er ikke lenger mulig for alle å gi ungene skikkelig fritidstilbud, når man bor bak betalingsmur. Forøvrig bør folk slutte å handle, så langt det er mulig, utenfor sine egne murer, og eventuellt benytte seg av internetthandel, gjerne fra utlandet om nødvendig.

Folk får imidlertid som fortjent, da denne situasjonen har blitt forutsagt av mange for tiår siden. Det er ikke vanskelig, all den tid driftsutgiftene til AS Norge overhodet ikke lenger kan betales gjennom vanlig verdiskapning. Da tyr politikere til avgifter - men det skal protokollføres at dette IKKE skaper ekstra verdiskapning, og at det bare midlertidig løser en situasjon som rent matematisk er et pyramisespill der man prøver å løpe fra effektene av en skakkjørt økonomi - en Norsk Syke, skapt av oljesmurt dyrtid og inflasjon.

Man kunne like gjerne ha trykket opp pengene, resultatet ville faktisk ha blitt bedre. Fordi utgiftene ble spredt likt på alle på grunn av depresiasjon gjennom direkte inflasjon.

Nok om det. Dette ønsker ingen politiker å forstå, fordi det blir for vanskelig å skjønne økonomi slik den fungerer i virkeligheten.

Man gråter imidlertid over at byene ikke er så effektive som noen synes å tro - all politisk masturbasjon over sentralisering til tross. Byenes årer er tette. Og et hjerteinnfarkt skulle vel egentlig gitt et hint om at folk må bo mindre tett, ikke tettere.

Men kardinalsynden her er denne: Norske politikere vet ikke hva infrastruktur er. Generellt vet nok heller ikke nordmenn flest dette, da de konsekvent velger inn politikere som tror dette løser seg av seg selv, helt til blodproppen inntreffer.

StavangerSandnes - som burde vært EN by for lenge siden, slik at de slapp å motarbeide hverandre og slapp å tenke over at ingen planer må kunne styrke den ene på bekostning av den annen - burde selvsagt fått sine  byplanleggere mentalundersøkt for noen tiår tilbake. For noe må være galt all den tid man overhodet ikke har bygd ut hensiktsmessig kollektivtransport for lenge siden, selv om utviklingen har gått i retning av stadig større pendling (nødvendiggjort av at stadig færre har råd til å bo i de gamle bynære kjerner), og stadig større handel utenfor bykjernene (nødvendiggjort av at man ikke vil ha for mye biltrafikk inn i bykjernene).

Metroen i Paris tar ikke stor plass på gatenivå
Området burde ha investert i undergrunnsbane med mateparkeringsplasser for biler på strategiske steder, og tilknyttet bussnettet, for lenge siden. Dette i tillegg til eksisterende løsninger. Stavanger - Sola (flyplass) - Forus - Sandnes er et pendlerområde der en slik løsning absolutt ville vært fornuftig. Forutsatt at man ikke lette etter løsninger som var løsningsorienterte bare fem år frem i tid, men så på infrastruktur som investering i fremtiden. Forutsetningen for å lykkes er også å forstå at byplanlegging er noe som strategisk skal planlegges for kanskje hundre år frem i tid, ikke en ad-hoc løsning for krisen akkurat idag.

Stavangerregionen burde ha hatt kompetente byplanleggere på sine lønningslister. (Kompromissløse meninger nekter å tro at de finnes per idag) Og disse burde skolert politikerne om hvordan man faktisk forholder seg til virkeligheten. Alle med normal IQ har sett hvordan utviklingen har gått strake veien mot fjellveggen i lang tid. Og alle studieturene til utlandet med full pensjon og innlagt moro har sikkert vært kjekt, men har tydeligvis ikke gitt større uttelling enn en diskusjonsmiddag for alle involverte på McDonalds på Sølvberget ville ha gitt. Det ville ihvertfall vært billigere for skattebetalerne.

Istedet for å jobbe for fremtiden har man kranglet om motorvei, bygget stykkevis og delt, snakket mye om bybane, bygd noen kilometer med bussvei (som man ennå ikke vet helt hvor skal gå - veien finner man tydeligvis etterhvert som man graver), bygget en haug med rundkjøringer, innsnevret og bygget humper som ødelegger biler der man ønsker å redusere trafikk, snakket litt om bybane, bygget litt mer bussvei med lyskryss som unødvendig lager ventetid for øvrig trafikk, bygget en rundkjøring for sykler der det ikke egentlig var et problem for syklene ifølge syklistene selv (men haloen ser kul ut), snakket litt mer om bybane, avslørt at bybanen kanskje skulle gå i bussveien - en eller annen gang. Og bare kanskje. Og først og fremst satset på å løse alle problemer med bompenger.

Métro de Paris 
Slike løsninger fungerer ikke, fordi folk har et legitimt og nødvendig transportbehov. Dessuten snakker man også om at trafikken ikke må ned, for da blir ikke prosjektene betalt, og man har da ikke penger til å bygge infrastruktur. Så man kan tenke at dette ikke skyldes inkompetanse likevel, men en villet utvikling.

Rent bortsett fra at å ha et ønske om en slik utvikling i seg selv i så fall avslører den mest bunnløse inkompetanse.

Kompromissløse meninger har et håp om at den kollektive intelligens en gang i fremtiden strekker seg så langt at man skjønner at selv om liksomløsninger er enkle og av og til billige, så er det ingenting som hjelper så godt som å brette opp ermene, og løse de faktiske problemene istedet for symptomene på problemene.

Men vi holder ikke pusten. 

Litt info om alternativet Metro, la oss sammenlikne med Paris: Paris begynte å bygge sin Métro de Paris i 1900. Folketallet var da litt over en halv million. Systemet har idag 16 linjer, 330 stasjoner, og går over 214 kilometer, det meste under grunnen. Stavangerregionen er selvsagt mindre, men har allerede over 300 000 mennesker. Avstanden mellom Stavanger og Sandnes er bare 16 kilometer. La oss legge til grunn en løsning Stavanger - Sola - Sandnes (heri bør også Ullandhaug innlemmes), og vi snakker om kanskje 35 kilometer for to løp, og - la oss si, 20 stopp. Dimensjoner som ikke er helt på jordet med tanke på hva man initiellt fant lønnsomt i Paris.

Tar man også høyde for at reisene mellom StavangerSandnes ligger på én akse, på grunn av områdets form som en cul-de-sac, og at en stor andel av reiser derfor kan finne sted på nettopp denne akse, så bør det være mer enn rasjonellt å bygge en mindre versjon av en storbysmetro nettopp her.

Vår grovskisse av mulig Metro. 35,7 km alt i alt. Satt opp i mot nytte- 
verdien av Ryfasts 37 kilometer, burde dette være en no brainer.

Har man råd? At man istedet for en reell satsing på infrastruktur i pressområdet velger å bygge to undersjøiske tuneller med doble løp til nabokommunen Strand - på 14 og 4,5 kilometer til en pris av nærmere 7 milliarder kroner, mens sambandet idag fungerer greit med ferger, sier sitt. At disse tunellene vil mate enda mer biler inn i bompengesystemet sier kanskje enda mer. Man håper og forventer faktisk mer biltrafikk.

Man har altså valgt å prioritere bompengemaskinen istedet for å bygge infrastruktur.

Slikt kan neppe kalles annet enn ren sabotasje. Men lønnsom sabotasje. Både for budsjettene som ikke ser på reell verdiskapning som gevinst, men innsamling av fiat-penger - og ikke minst en gevinst for alle politikere som får trøste-jobber på si i bompengestyrene. Det blir penger av det óg.

Taperne er alle som er så uheldige å bo i et område med alt for mange mennesker enn det politikerne vil prioritere kollektivtrafikk til. Nyt galskapen. For andre alternativer kommer ikke på denne siden av millenniet. Ihvertfall ikke så lenge det er penger å melke.

onsdag, august 30, 2017

Bevis for Guds eksistens?

Bananer vi finner i salg er menneskelig kultivert, og et bevis
på evolusjon gjennom seleksjon, ikke guddommelig omtanke.
Diverse steder på internett, deriblant YouTube, florerer det av diskusjoner omkring guds eksistens. Ofte er det ateister og vitenskapsfolk mot kreasjonister og bibeltro kristne. For den som har fulgt med litt i denne debatten har det blitt klart at strategien til de kristne har forandret seg over tid. Mens de tidlig i debatten forsøkte å finne filosofiske bevis, uten å lykkes - gikk de over til å lete etter fysiske bevis. Etter å ha blitt latterliggjort ved å hevde at Grand Canyon "kunne" være resultatet av Noas flod og at bananer beviste guds eksistens fordi de var tilpasset menneskets hånd, og apetitt - gikk man stort sett over til å bare bruke Bibelen som bevis. Med andre ord, man ga altså opp en reell diskusjon og falt tilbake på "tro" "som "bevis".

Grand Canyon, et resultat av kjente geologiske prosesser
over millioner av år, ikke en bibelsk flod

Det er etterhvert unødvendig å si at dette faktisk er eneste mulige strategi. En, av mange, religioner fra bronsealderen (med elementer fra flere enda tidligere religioner) funnet på av mennesker som naturlig nok ikke visste mer enn det mennesker faktisk kunne antas å vite i bronsealderen, kan neppe inneholde noen form for reell forståelse av virkeligheten. Og, til tross for nitid leting etter beviselige "sannheter", sitter vi igjen med en bibel som tror jorden er flat, at over himmelhvelvingen finnes vann, at vulkaner er gud, og diverse andre misforståelser.

Så i bunn og grunn handler det om å ta bibelen for god fisk eller ei. Det handler om blind tro. Religionens forsøk på intellektuell logikk er forutbestemt å feile. Fordi religion ikke er basert på hverken logikk eller en korrekt virkelighetsforståelse.

Men, skal denne troen på det utrolige være "korrekt", så må også Bibelen være "korrekt". Bevis for noe er denne boken, revidert og fortolket utallige ganger, selvsagt ikke, fordi argumentet om at gud "skrev" (eller inspirerte) Bibelen og at dette beviser guds eksistens, selvsagt er sirkulært. Men, verst av alt, ikke engang basert på noen form for reell logikk. At noe eksisterer beviser på ingen måte noe helt annet. Og påstander er selvsagt ikke bevis. Derav behovet for "tro". Og en avhengighet i religionen av at bibelen skal/må anses for å være "sann".

Utrolig nok er spørsmålet om bibelen er korrekt eller "sann" meget enkelt å besvare. Det er riktig at det finnes mange innfallsvinkler, men den enkleste er dette:

Markus 16
…17Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Å drive ut onde ånder er ikke lett å bevise, fordi vitenskapen mener dette handler om psykologiske traumer (ofte skapt av religionen selv), og derfor avhenger av en placebo effekt.

Å tale i tunger er neppe velegnet som bevis, fordi det enten kan være snakk om psykologisk forstyrrelser (igjen, skapt av religionen i utgangspunktet), eller ren svindel. Eller en kombinasjon.

Pastor Jamie Coots, fra Full Gospel Tabernacle Kentucky,
viser frem fingeren han mistet etter å ha blitt bitt av en
klapperslange under en gudstjeneste. Han ble i sin karriere bitt
10 ganger, og døde av et fatalt bitt i 2014. 
Selv ikke-kristne kan håndtere slanger, disse er ikke alltid aggressive. Det kommer an på temperatur, måten man behandler dem på osv. Imidlertid skal sies at flere mennesker som har vært del av kristne sekter som bedriver nettopp dette, har dødd som følge av slangebitt. Ofte som følge av at man i tillegg har motsatt seg legehjelp. Slike saker taler snarere imot bibelen som den ytterste autoritet.

Da kommer man også inn på helbredelse. Tydeligvis fungerer dette ikke, selv i ekstreme tilfeller av bibeltro kristne, som tror så hardt at de er villige til å sette liv på spill. Eget og andres. Men det finnes nok av andre saker, noen anekdotiske, noen muligens reelle. Til dette kan protokollføres at folk faktisk av og til blir friske av seg selv, fordi kroppen har potensiale for å på fysisk måte å reparere seg selv, at mange "helbredelser" faktisk også skjedde under bruk av medisiner, og at placebo-effekten uansett er godt bevist - og er knyttet til kroppens egen evne til reparasjon, delvis også psykologiske faktorer.

Man kunne også protokollført at evangelister som bedriver "healing" har blitt avslørt som bedragere i fleng. Men la oss nøye oss med å si at dette med helbredelse neppe er egnet som bevis.

Da sitter vi igjen med:

"..og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem."

Nå begynner det å likne noe. Det er interessant at alle vage påstander ofte blir brukt som "bevis". Å håndtere slanger for eksempel er populært, men den vageste av alle påstander. Denne påstanden om gift er imidlertid hverken tvetydig eller svak. Hvorfor velger man ikke dette som bevisførsel?

Og her er saken: At man ikke gjør det er bevis for at Bibelen IKKE er korrekt.

Bibelen kan IKKE leses som om den er ufeilbar og sann, og kan derfor heller ikke brukes som bevis på at den bibelske gud finnes, like lite som Edda beviser at Odin finnes. Eller at Harry Potter bøkene og filmene beviser at ekte trolldom finnes.

Beviset finnes allerede for at gud IKKE eksisterer. Fordi Bibelen lyver. Og: Fordi man IKKE drikker gift for å bevise at den er sannferdig.

Man "beviser" bibelen med det som er fysisk mulig, ihvertfall tilsynelatende eller tilfeldig, men ikke med det som er umulig.

La meg gjøre det klinkende klart: Kompromissløse meninger mener IKKE at noen skal drikke gift for å bevise noe som helst. Det er uansvarlig, og fordi et slikt eksperiment ikke ville hatt verdi uten at man brukte dødelige doser - ville det være, vel ... dødelig.

La meg gjenta: Beviset ligger i at det umulige IKKE blir brukt som bevis. Fordi "alle" skjønner at det umulige kun blir mulig ved et ekte mirakel, og at ekte mirakler ikke finnes. Derfor kan ikke det utvetydige og sterke bevis brukes.

Tro meg, hadde det fungert, ville det vært brukt som kronbevis på Bibelens troverdighet, og guds eksistens. Men det fungerer selvsagt ikke, og ville derfor hvis brukt som argument bevist bortenfor enhver tvil at Bibelen IKKE er sann. 

Hadde påstanden vært korrekt, kunne altså "de som tror" kunnet drikke for eksempel en dødelig dose cyanid. Cyanid fungerer ved at cyanidanioner hemmer enzymet cytokrom c oksidase (også kjent som aa3) i det fjerde komplekset av elektrontransportkjeden i membranen i mitokondriene i eukaryotiske celler. Binding av cyanid til dette enzymet hindrer transport av elektroner fra cytokrom c til oksygen. Som et resultat avbrytes elektrontransportkjeden, noe som betyr at cellen ikke lenger aerobisk kan produsere adenosintrifosfat (ATF) for energi. Resultatet er at kroppens celler, inkludert hjerte, sentralnervesystem og hjerne, ikke får energi, og derfor raskt vil dø. For å si det mildt, dette er inkompatibelt med å leve. 

Motgiften er hydroxocobalamin (vitamin B12a), som sammen med cyanid danner cyanocobalamin, som ikke er giftig, og kan nedbrytes i nyrene - ikke en mystisk immunitet for troende, eller for den saks skyld, håndspåleggelse.

Interessant nok kan ikke mirakler gjøre det som fysisk sett er umulig. Bare det som teknisk sett er mulig. Man kan overleve sykdom uten mirakler - altså påstås slike mirakler. Man kan håndtere slanger uten å bli bitt, altså påstås dette å være mirakler. Man kan innbille seg at man er besatt, altså er dette nok et eksempel på noe man kan påstå er reelt. Religion elsker den udefinerte gråsone, og er alltid selektiv i sin bruk av argumentasjon.

Men kjemi og termodynamikk er ikke åpen for diskusjon. Naturlovene bøyer seg ikke for noen, ei heller en fantasifigur av en gud.

Derfor brukes ikke det umulige som argument. Og derfor avsløres den primitive overtro som er basert på å ikke kjenne til den reelle fysiske virkelighet i noen grad av nøyaktighet. Og derfor er Bibelen ikke sann. Og derfor er den - som alle andre skrifter basert på gammel og uvitende overtro, bare - overraskelse! - et bevis på menneskelig overtro.

Why America is screwed

Thunderf00t laget disse videoene i 2011 og 2013. Vi ser idag klarere enn noensinne at situasjonen han beskriver forverres år for år.

Noe lys finnes i tunellen:

tirsdag, august 29, 2017

Tullevalg

Valget nærmer seg, og avisene snakker om hvilke politikere som er mest populære. Partiene snakker litt om det vanlige valgflesket, og prøver som best de kan å lokke folk til å stemme på seg, slik at adelen kan fortsette sitt spill på Løvebakken og i kommunestyrene (valget handler selvsagt også om posisjonering av de etablerte). 

De virkelige sakene er ikke oppe til valg - så derfor er dette som vanlig et tullevalg. Hvem som er de største tullingene, de som misleder folket, eller de som lar seg mislede er åpent for diskusjon. 

De viktigste sakene for folk flest i Norge akkurat nå er: 

*Skal kommunestrukturen fortettes og folkestyret svekkes utenfor reell demokratisk kontroll? (svaret er uansett hvilken konstellasjon som vinner valget - ja, så absolutt) 

*Skal videre økt beskatning av bolig, og av transport presse norsk prisnivå opp ytterligere og skape enda større sosiale forskjeller? (svaret er ja, uavhengig av hvilken konstellasjon som vinner valget)

*Skal kraftmarkedet ytterligere overføre penger til eierne, og ødelegge muligheter for å bygge opp norsk miljøvennlig kraftkrevende industri igjen, samtidig som folket i landet med dritbillig vannkraft (før avgifter) skal - på toppen av alle andre avgifter, også slite med de dyreste kraftprisene i Europa? (svaret er ja, uansett hvilken konstellasjon som vinner valget. Dette er allerede planlagt og tilrettelagt) 

*Skal kraftmarkedet, etter å ha blitt gitt kontroll over vår viktigste naturlige ressurs selges til storkapitalen, og i så fall eventuellt utenlands (svaret kan avhenge av hvilken konstellasjon som vinner valget) 

Ingen av disse sakene er til reell demokratisk behandling.

Norge går rett i fella med å prøve å kompensere for reduserte petroleumsinntekter ved å øke beskatningen av folket - akkurat som Kompromissløse meninger forutså for mange år siden. Dette kreves liten psykologisk innsikt for å forutsi. Men det må nok en gang påpekes at slik beskatning IKKE SKAPER NYE VERDIER. Penger har null reell verdi, og det er ikke slik virkeligheten fungerer, at konfiskering av penger gir økte ressurser for staten - selv om flertallet tror det.

NVE har allerede planene klare for å utnytte den nye AMS-teknologien (smarte strømmålere). Målet er å øke prisene i Norge ytterligere ved å differensiere pris slik at når folk har behov for kraft, blir strømmen dyr. Meget dyr. De har også planer om at for å kompensere skal folk installere svindyre batterier i boligene. For å motvirke svingningene i strømbruk.

Dette vil medføre en enorm kostnad og drit i de som ikke har råd. Dette vil medføre en utrolig økt brannfare, men pengene rår. Dette vil medføre at kraftbransjen kan spare penger på å ikke bygge ut nettet etter behov - men drit i at kundene allerede betaler for nettet, pengene kan brukes til å bygge flere kabler til utlandet. 

Du skal betale dyrt. Du skal spare. Overskuddet selges uansett til utlandet, og kraftmafiaen får råd til enda høyere bonuser og enda mer overdådig julebord.

Vi får håpe global oppvarming eliminerer behovet for oppvarming av boliger i vinterhalvåret. Eller så får de lavtlønnede fryse. Det skal uansett utarbeides en egen app, slik at folk kan se hvor mye strøm de ikke har råd til.

Dette kalles fleksibilitet.

mandag, august 28, 2017

Pyramide spill - endgame - cash må dø


“By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens.”
John Maynard Keynes

“Make no mistake — this is not capitalism and this is not how a free market operates.” No, it’s the most odious kind of crony capitalism: planned in secret among our self-appointed rulers in the White House, Congress and at the Federal Reserve.”
Ronald (Ron) Paul

Monetary policy is at the end of the line – no instrument from the toolbox of conventional and unconventional measures applied to date appears to be working anymore: Interest rates are at rock bottom and can only be lowered further if cash currency is banned; expanding central bank balance sheets further is becoming ever more dangerous as well – not to mention that it has never had the desired effect. Fiscal stimulus launched to counter the last recession has moreover raised government debt to such a dangerous level that it has become nigh impossible to revive the economy from this source.


Tror du ennå det er tilfeldig at man nå ønsker det kontantløse samfunn? 

Det vil gi bankene større inntekter, fordi ALLE transaksjoner, selv mindre, må gå gjennom dem, og den "tjenesten" vil - som idag - ikke være gratis. Men det er også slik at i Fiat-pengesystemets pyramidespill er endgame avhengig av negativ rente. Det kan ikke eksistere hvis fysiske penger konkurrerer med pålagt oppbevaring av digitale penger i bankenes systemer.

Enprosenten vil bli feitere, og håndlangerne i banksystemet vil grådig grafse til seg vindfallet, som de villige, men uvitende lakeier de er.

Folket? Folket vil være mer enn opptatt med å overleve i konkurranse med kunstig intelligens og stadig mindre del av kaken tilgjengelig.

Politikere? De har blitt opplært av sine bakmenn - blendet av maktens tinder - totalt uvitende om at de er verdenshistoriens største forrædere. "Det bare er sånn..."

Nei - dette er nøye taima og tilrettelagt. Og utenfor demokratiets kontroll.


lørdag, august 26, 2017

This is propaganda!

Propagandamaskinen har gått for fullt i vestlige land i det siste. NATO styrker er for svake. Det amerikanske forsvaret er svekket. Når det gjelder propaganda finnes to typer, den som lett kan forveksles med sannheten, og den som ikke kan det, men som man satser på at tidligere gjentatt hjernevask skal trigge psykologiske mekanismer som får folk til å ha bias nok til å tro på det utrolige.

Blant sistnevnte er blant annet påstanden om at Russland truer Gotland. At Norge behøver utstasjonerte amerikanske avdelinger. Og at Norge behøver jagerbombere som er mer egnet til angrepskrig enn forsvarskrig. Men den største løgnen er at vi behøver å bruke mer penger på forsvar. Spesielt langt fra enhver rasjonell forståelse av virkeligheten er påstanden fra det Industrielle Militære Kompleks om at USA må bruke mer penger på sitt "svake forsvar". 

Det er umulig i en rasjonell verden å tro på dette.

Lett å se hva amerikanske politikere prioriterer
Over 16% totalt for å forsvare den eneste supermakt?


Kommentar unødvendig?

Alikevel er disse propagandistiske memene levende. Altså må konklusjonen være at illusjonene lever i beste velgående, og blender folk flest med røyk og speil, billige - men nøye uttenkte og vitenskapelig utprøvde psykologiske effekter. Enorme ressurser har i årenes løp vært brukt på nettopp å finjustere propaganda og manipulasjon av media, folkemassene, og de politiske systemene.

Daniel Guérin, påpekte allerede i 1936 i boken "Fascism and Big Business", at det i fascistiske systemer finnes:  "an informal and changing coalition of groups with vested psychological, moral, and material interests in the continuous development and maintenance of high levels of weaponry, in preservation of colonial markets and in military-strategic conceptions of internal affairs."

Friedrich Hayek nevnte i 1944 i boken "The Road to Serfdom" farene ved at monopolistiske organisasjoner basert på samrøre mellom politisk og korporativ makt under annen verdenskrig kunne bli en trussel mot demokratiet: "Another element which after this war is likely to strengthen the tendencies in this direction will be some of the men who during the war have tasted the powers of coercive control and will find it difficult to reconcile themselves with the humbler roles they will then have to play [in peaceful times]."

Sosiologen C. Wright Mills nevnte i 1956 i sin bok "The Power Elite" at en klasse av militære, korporative og politiske ledere allerede den gang var de virkelige ledere av USA, totalt utenfor demokratisk kontroll: "The centralization of authority is made up of the following components: a "military metaphysic," in other words a military definition of reality; "class identity," recognizing themselves as separate from and superior to the rest of society; "interchangeability" (they move within and between the three institutional structures and hold interlocking positions of power therein); cooperation/socialization, in other words, socialization of prospective new members is done based on how well they "clone" themselves socially after already established elites." Mills' mente makteliten ønsket og tjente på en "permanent war economy to control the ebbs and flow of American Capitalism and the masking of a manipulative social and political order through the mass media."

President Eisenhower sa i sin avskjedstale i 1961: "This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence—economic, political, even spiritual—is felt in every city, every statehouse, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military–industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together."

Noam Chomsky mente i 2003 i boken "On Power, Dissent, and Racism: a Series of Discussions with Noam Chomsky", at fenomenet i seg selv ikke er militært, men snarere: "There is no military–industrial complex: it's just the industrial system operating under one or another pretext (defense was a pretext for a long time)."

Det er ingen tvil om at kampen mot de økonomiske kreftene bak Det Militære Industrielle Kompleks ble tapt for mange tiår siden. Det er heller ingen tvil om at systemet er et resultat av ukontrollert kapitalisme, en umoralsk korporatisme som under enhver eventualitet søker profitt og søker monopol, makt og kontroll, samtidig som demokratiske kontrollmekanismer blir sett på som en barriere og trussel mot nettopp denne agenda.

Exxon Mobil og sannheten om global oppvarming

Exxon Mobil har lenge visst sannheten om global oppvarming. De har alikevel valgt å lyve i flere tiår. Det er resultatet av det kapitalistiske system, der motivet alltid er kortsiktig gevinst, og der den beste situasjon for å gjøre nettopp det er å drive lobbyvirksomhet, korrumpere politikere, og å - la oss si - være lempfeldige med sannheten.

Det er Kompromissløse meningers håp - men ikke tro - at miljøsaken snart vender seg bort fra å terrorisere vanlige borgere med forbud og avgifter, og heller vender seg mot den reelle systemfeilen som skaper situasjonen i utgangspunktet. 

The real "phony war"

torsdag, august 24, 2017

Deep State full spektrum kontroll - JFK
Metode:

Tampa 18. november 1963

Dallas 22. november 1963
Lawton var agenten som spesifikkt var tildelt nærforsvar av Kennedy i Tampa. Han er tydelig forvirret av å bli utelatt fra kortesjen fullstendig i Dallas. Agent Clint Hill var tildelt nærforsvar av Jackie i Dallas. Han satt tidvis på bakre stigbrett (stod aldri), men var i følgebilen da episoden i Dealey Plaza startet. Han rakk frem tidsnok til å hoppe ombord i Limousinen og beskyttet med sin kropp Jackie og president Kennedy (allerede dødelig såret). Ingen agent var tildelt presidentens nærforsvar og standard prosedyre med å stå på bakre stigbrett, slik som i Tampa, ble ikke fulgt. Motorsykkelformasjonen var heller ikke standard.


"Umbrella man" og "Dark complected man"

To agenter på plass før attentatet. En skaper en avledning ved å pumpe en svart paraply, en annen gir "go" ordre ved å løfte armen i været. Dette gir skarpskytter-teamet optimale forhold til å unngå å kompromittere sine stillinger ved at mål og beskyttelsesteam blir avledet i de få sekunder et attentat varer. Dessuten, og langt viktigere fra et operativt synspunkt, oppnås "Command and Control" ved å gi muligheten til å kansellere oppdraget, da skarpskytterne av sikkerhetshensyn normalt jobber i celler (en skytter - en observatør per stilling) uten direkte kommunikasjon med hverandre.

"Umbrella man", og "Dark complected man" satt rolig ved veikanten og snakket med hverandre etter attentatet. Analyser av bilder viser at "Dark complected man" sannsynligvis var utstyrt med walkie-talkie.

Sannsynligheten er stor for at minst tre skytter-team ble brukt, ett i Texas Schoolbook Depository (vitner så to menn der, en med rifle - ingen av disse kan ha vært Oswald), ett i Dal-Tex bygningen (mafia-medlemmer, sannsynligvis del av et "cleanup-team" ble observert), og Grassy Knoll (flere vitner så kruttrøyk derfra og hørte skudd bli avfyrt fra denne retningen. En jernbanearbeider observerte en mann sikte mot bilkortesjen med en "rørlignende gjenstand" fra denne posisjonen).


"Badge man" - Grassy knoll
Motiv:

"When President John Fitzgerald Kennedy signed Executive Order 11110, it returned to the federal government, specifically the Treasury Department, the Constitutional power to create and issue currency — money — without going through the privately owned Federal Reserve Bank."

Federal Reserve Note
"United States Notes” were issued as an interest-free and debt-free currency backed by silver reserves in the U.S. Treasury."

United States Note
President Lincoln prøvde det samme. Han levde ikke lenge etter det. Ingen president etter Kennedy har tatt opp igjen tanken om å trykke gjeldsfrie penger utenfor kontroll av privateide Federal Reserve, selv om Order 11110 teknisk sett ennå er gyldig.

onsdag, august 23, 2017

Nulltoleranse - Johaugsaken i perspektiv

Behandle - eller ikke behandle?
Vi er kommet til det punkt at idrettsfolk som lekmenn står ansvarlige for selv å google all verdens preparater, absolutt alt de får i seg, og at de forventes å kunne forstå og tolke denne informasjonen på et profesjonelt nivå. I tillegg må slikt stå over eventuelle råd fra idrettslege.

Dermatological Cream-based clostebol and
neomycin useful for the treatment and
antibiotic protection of the skin lesions
at risk of infection.
Idiotien i dette er ikke vanskelig å forstå, og det blir ikke mindre idiotisk om utøveren er norsk eller fra et annet land. Kravene er umenneskelige. I iveren etter å ta de bevisste doperne har prinsippet om nulltoleranse blitt innført. Det er dette det handler om, ikke objektivt ansvar. Et menneskes objektive ansvar er en sak, men det er menneskelig å feile - uten at det alltid skal kunne ropes om korsfestelse og dommedag. 

Dette handler om den strategi å kunne påberope nulltoleranse.

En liknende logisk kortslutning var/er da enkelte tullebokker jobber for å ha nulltoleranse til promillegrenser. Bare for at det nå finnes utstyr med ekstrem nøyaktighet, er det ikke fornuftig å sette grensen til null. Det vil bety at du ikke kan spise en fersk bolle eller drikke melk uten å bli fanget av det altfor finmaskede nettet. Du bør heller ikke ha brukt spylevæske eller antibakteriell håndvask. Slikt har selvsagt overhodet ingenting med trafikksikkerhet å gjøre. Nulltoleranser er for folk med markeringsbehov som ikke skjønner virkeligheten.

Don't drink and drive!

Skal ikke Johaug straffes? Muligens. Men siden det er avklart at dette ikke handlet om prestasjonsfremmende mengder, og hun er trodd på det, blir nulltoleransen bare trist. Det skilles ikke mellom uhell uten konsekvens for yteevne og bevisst juksing. Det bidrar ikke til å bedre ryktet til dopingjegerne, og det bidrar heller ikke til å ta de som virkelig jukser.

Argumentet om at alle kan skylde på legen eller på liknende uhell er tynt. En idrettsutøver som IKKE kan vise til en reell medisinsk tilstand som forklarer bruk av legemidler, som blir tatt om og om igjen med mindre mengder blir lett avslørt. Og hyppig testing ved mistanke vil raskt avklare skyldspørsmål. På den annen side, hvis mengdene funnet over tid er mikroskopiske - finnes heller ingen prestasjonsfremmende effekt. Og det er vel det som er spørsmålet? Vel, ikke per idag.

Google "Roberta Caputo", og du finner nok en idrettskarriere ødelagt av nulltoleranse. Seileren brukte samme krem som Johaug for et hudproblem. Ingen prestasjonsfremmende effekt. Resultat: Utestengelse.

Det er IKKE nødvendigvis så klart som enkelte vil ha det til at man umiddelbart skjønner at bruk av en hudkrem i idrettens system anses å være det samme som bevisst doping.

Det som ER umiddelbart klart er at juksemakerne ikke bruker hudkremer med null prestasjonsfremmende effekt. De er ikke idioter.

En artikkel som klart viser galskapen og det kontraproduktive i nulltoleranse leser du her. Nulltoleranse er fascistens og politistatens virkemiddel. Og har ingen annen fordel enn den det gir tyranniets diktatur.

 «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

Verdens største hemmelighet


Den beste måten å skjule noe på er å skjule det åpent for alle å se. Verdensbanken (nei, ikke den offisielle), den faktiske verdensbank, har siden napoleonskrigene således vært styrt av noen få familier. Disse kontrollerer for alle praktiske formål verden, og trykker opp monopolpenger som vi alle godtar, mens de selv har fordelen av "trickle down" og stadig øker sin formue av ekte verdier. Dette er i realiteten velkjent.


Men alle later som om det ikke er slik.

Internasjonal handel, pengeoverføringer mellom land, energiforsyning - er styrt av et system som er forhandlet frem bak lukkede dører av de som liker å arbeide i skyggene. Og som de facto overfører verdier på en forutbestemt måte. På ingen måte styrt av fri handel eller rettferdig fordeling.

Petrodollaren er i praksis et nytt føydalsystem som gir alle kortene til noen få, og som passer på at konkurransen om ressurser og makt aldri kan være rettferdig. Systemet er rigget på mange nivåer.

I nyere tid har noen fundert på hvorfor USA har så nære bånd til Saudi-Arabia. Et land, som det på mainstream-media nå i USA blir omtalt som fundamentalistisk muslimsk, og som støtter kalifatet. Sannheten er gjemt midt i synet på alle. Og blir med det usynlig, fordi det intellektuelle nivået på gjennomsnittsmennesket knapt er nok til å skrape i overflaten på virkeligheten.

Avtalen mellom USA og Huset Saud er kjent. Søk det opp selv, vær kildekritisk.

Amerikanske petrodollars blir "gjenvunnet" ved at Saudi kjøper opp US statskasseveksler med fortjenesten på salg av petroleum. Så mye har vært kjent. At amerikanerne i tillegg har forpliktet seg til å selge våpen og støtte landet militært var lenge ansett som udokumentert.

Ikke lenger.

Så - hva er poenget?

Poenget er ikke at hemmelige avtaler eksisterer, eller at konspirasjoner således eksisterer. Det motsatte ville vært usannsynlig i en verden ledet av predator-simians.

Poenget er at USA har eksportert sitt underskudd til verdensøkonomien, vært i stand til å leve langt over evne, således i praksis skattlegge verdensøkonomien, hatt muligheten til å skattlegge sine egne borgere ved konfiskering av private ressurser (inflasjon) ved å kontinuerlig og bevisst ekspandere pengebeholdningen. Poenget er at imperiet er en predator - også mot sine egne.

Som igjen sammenfaller med pengespillet som foregår på den store arenaen. "The House always wins" - den privateide banken.

Og selv om hovedaktørene aldri er tilstede, er de ubevisste lakeiene der. Som de sjakkbrikker de er. Og dette er årsaken til at vi kan se slike scener utspille seg.All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms;
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav’d, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

William Shakespeare


par la croix et ce cheval de dieu j'achève ce daemon de gardien à midi

tirsdag, august 22, 2017

Solformørkelse viser livsfarlig trend


Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump som så direkte mot solen, selv om amerikanere nå i uker har blitt advart mot dette under solformørkelsen. De fleste skjønner eller vet at dette ikke er lurt. Å se mot solen et lite sekund gjør imidlertid heller ingen blind. Big deal - not so much.


Mange bruker saken som et eksempel på at Trump er dum. Det er latterlig. Selv om han sikkert vil gå over i historien som den mest håpløse - dog ikke den mest ukjente - presidenten i historien. Og i Murica er kjendisstatus en kvalitet i seg selv.

Nei, den livsfarlige trenden er når bokstavtro religiøse kryper tilbake til maktens topper i verden. Spesiellt i USA. Landet med mest evangelistiske (for det meste avslørte) con-artister. Og det mest religiøse landet i verden blant vestlige demokratier. Landet som i sin grunnlov skiller klart mellom stat og religion, men som i praksis har skapt et politisk miljø der religion spiller en stor rolle.

Samtidig som man er veldig "tradisjonell" i tolkningen av andre grunnlovsmessige saker.

Ingen ape har så stor evne til kognitiv dissonans som menneske-apen.

Men nok om det. Solformørkelsen hadde den interessante effekt å vise - på prime time - at det ennå finnes mennesker som føler behov for å be - for at solen skal komme tilbake under en solformørkelse. Disse menneskene lever altså på et intellektuellt stadie der mennesket levde i frykt for det ukjente. Et stadie der mennesket måtte ty til fantasi for å forklare det som idag er godt kjent på grunn av vitenskapelig fremgang. De lever i en verden der menneskelig genialitet har fravristet naturen og universet mange av sine hemmeligheter. Menneskets største bragd. 

Disse menneskene tilber ennå den magiske overtro. Og de skjønner hverken hvordan eller hvorfor solformørkelser rutinemessig skjer. Hvorfor klimagasser har en fysisk effekt uavhengig av tro. Hvorfor jorden har tidevann. Eller at vi faktisk har gjort enorme fremskritt - ikke på grunn av religion - men på grunn av bruken av vårt intellekt og rasjonalitet.

Disse menneskene vil faktisk tilbake til "the good old days" når vi ikke visste noe. Når vi skalv av frykt for tordenvær. Når vi trodde solformørkelser viste guds vrede. Når vi trodde liv var pust og kunne sammenliknes og sidestilles med vind. Det er dette bibelens hentydning til "guds ånd svevde over vannene" viser til. Men selv sannheten om egen tro er ukjent i all uvitenheten.

En uvitenhet så stor at selv en solformørkelse i den fysiske virkelighet ikke kaster så stor skygge som den de har i sin sjel.

Vi snakker ikke om de religiøse uvitende massene her. Vi snakker om folk på høyt nivå. USA har i disse dager  en justisminister som tror solformørkelser er et tegn fra gud, eller i det minste en uforklarlig hendelse som gir ham en barnlig opplevelse av undring og en følelse av det magiske og uforklarlige. Noe som innbyr til den irrasjonelle handling - å be. Dette er en livsfarlig trend. 

At landet som tror det beskytter vestlige verdier beveger seg i samme retning som kalifatet når det gjelder religiøs overtro og ignoranse.


På den annen side, hva kan man forvente av et land som faktisk hadde en ultrareligiøs politisk bevegelse som engang kalte seg "Know Nothings". I det minste var de ærlige.

mandag, juli 24, 2017

Fordummende reklame

Reklame kan ofte være fordummende. Først og fremst spilles det på følelser, og forsåvidt - i enkelte situasjoner er det greit. Når man påstår noe som er anti-vitenskapelig blir slikt føleri imidlertid å regne som nedbrytende på den allmenne intelligens. 

"Ved hjelp av tall, fakta og en massiv utendørskampanje har Infinitum brukt sommeren til å vise nordmenn at selv tomme flasker er fulle av energi", dette i en reklamekampanje laget av Geelmuyden Kiese og ANTI."

Dette er en stund siden, men Kompromissløse meninger er heldigvis skjermet for å se alt for mye av tullereklamer. Men man kan ikke skjermes fra alt. Og nå ble det nok.

En tom flaske er full av energi på samme måte som en mengde olje inneholder energi. Du kan brenne den. Men, fordi plast er laget av olje og dette er fossilt brennstoff, vil du helst ikke gjøre det fordi det bidrar til global oppvarming ved utslipp av karbon.

Den generelle formel for en støkiometrisk forbrenning av et hydrokarbon er:

 {\displaystyle {\ce {{C_{\mathit {x}}H_{\mathit {y}}}+{\mathit {z}}O2->{{\mathit {x}}CO2}+{\frac {\mathit {y}}{2}}H2O}}} + ENERGI

Som sikkert ikke sier så mye for de fleste, men poenget er at hydrokarboner under forbrenning binder seg med oksygen og sluttproduktet er CO2 og H2O, altså karbondioksid og vann, pluss energi, eller varme om man vil.

Det finnes flere typer hydrokarboner, alt fra olje, kull og gass - og forskjellige menneskeskapte hydrokarboner lagd av disse enklere hydrokarboner, for eksempel forskjellige typer plast. Alle disse hydrokarbonene kan forbrennes i en eller annen variant av ovenforstående formel. 

En plastflaske inneholder derfor energi hvis den forbrennes. Og det gjør vi med ca 50% av alle resirkulerte plastflasker. Dette er en prosess som ikke har miljøgevinst, fordi vi  like godt kunne har forbrent de opprinnelige hydrokarbonene før de ble polymerisert til plast. Det ville vært mer energieffektivt.

De 50% av plastflasker som blir materialgjenvunnet gir ingen energi. Det koster energi å gjenvinne plastflasker. Man sparer noe olje, men siden verdens oljeproduksjon ikke på noen måte blir redusert på grunn av gjenvinning av plast, må dette mer ses på som et lite bidrag til å opprettholde oljealderen. Utslipp av klimagasser er lik produksjon av hydrokarboner (olje, gass, kull), og gjenvinning bidrar bare til at det er mer hydrokarboner tilgjengelig på markedet. Og foreløpig er produksjonen på topp og utnyttelsen selvsagt lik produksjonen.

Vi lurer med andre ord oss selv. Resirkulering av plast kan være interessant ut i fra et ønske om å fortsette plastbruk selv etter at petroleumsindustrien er sterkt redusert. Men bidrar lite eller ingenting under eksisterende regime. At vi blir forledet til å tro det motsatte er derfor et angrep på miljøarbeid, ikke en støtte. Å tro at vi gjør noe, mens vi faktisk ikke gjør det, er verre enn å se problemene i hvitøyet.

Den eneste fordelen ved å gjenvinne plast er at plasten, som er sterkt miljøskadelig og lite nedbrytbar, da ikke blir liggende og slenge i naturen. Dette har ingenting med energi å gjøre. Dette alene er selvsagt et godt nok argument for å fortsette å resirkulere plast av alle typer. Her bør altså fokuset være, at plast er sterkt miljøskadelig - ikke et gjennomsyret positivistisk og feilaktig bilde av at plastresirkulering gir energigevinst. Det er direkte løgn og misvisende.

Tillegg: Noe miljøorganisasjonene ikke legger mye vekt på er at asfalt er 100% gjenvinnbart. Ved å flise opp gammel asfalt, kan man bare varme opp bitumenet igjen, og asfalten er så god som ny. Dette gjøres da også i stor skala. Asfalt er med andre ord langt mer miljøvennlig enn plastflasker. 

Verden er, som så ofte, basert på illusjoner, røyk og speil.