tirsdag, februar 27, 2018

Norsk samfunnsplanlegging

Norsk samfunnsplanlegging eksisterer ikke. Ihvertfall ikke når det gjelder infrastruktur.


Norske byer er åreforkalkede fordi man har satset voldsomt på vekst, men ikke infrastruktur. Infrastrukturen mellom byene er også preget av klattvis utbygging, og massiv underdimensjonering - og er dette planlagt, må det være av inkompetente mennesker. Tallmateriale og fremskrivninger har vært tilgjengelige fra Statistisk Sentralbyrå gjennom hele perioden. Kompromissløse meninger velger derfor å se det slik at det ikke har eksistert overordnede planer, og at situasjonen idag derfor ikke er planlagt.

Uten at det gjør det bedre. Tvert imot.

Nå maser man om bomringene i norske byer vil ha konsekvenser. For det første - Denne problemstillingen handler ikke om bomringer, men det faktum at myndighetene har feilet totalt i å bygge ut infrastruktur, inkludert kollektivtrafikk, i takt med veksten i norske byer generellt.

Dette har hatt konsekvenser allerede.

Med bomringen(e) forsterkes dette problemet. Man kan snu litt på dette. Nå diskuteres eksempelvis at næringslivet skal bidra til å få bygge ut veiene mellom Ålgård og Sandnes. Vi snakker om europavei og hovedfartsåre på vestlandet. Denne dugnadsånden beskrives i media som en positiv ting. Det er snarere et eksempel på at myndighetene i Norge ikke makter oppgaven sin, og belaster næringsliv og befolkningen med ekstra utgifter - først med å lenge måtte leve med underdimensjonert infrastruktur -  så med å måtte betale for kriseutbygginger på dyrest mulig måte - forrentede lån.

Det var en tid da myndighetene kunne bygge infrastruktur sånn noenlunde i forhold til behovet. Denne tiden er forbi. Og har vært det lenge. Istedet for å mase om ringvirkninger av bommer, burde vi først og fremst diskutere hvorfor myndighetene feiler, og om det har økonomiske konsekvenser for Norges økonomi og konkurranseevne (tro meg, det har det).

Når det gjelder den dårlige (eller bedre, men dyre) infrastrukturen, så har den betydelige konsekvenser utover dette. Den forsterker sosiale forskjeller, den vrir handlemønstre, bosettningsmønstre og kjøremønstre bort fra det optimale basert på en fornuftsbasert utvikling. Og det må anbefales at norske byer IKKE vokser mer, at folk i større grad bosetter seg andre steder, og at alternativer til vanlig forbruksmønster bør finnes. For eksempel er internettbutikker å anbefale fremfor å kjøre halve dagen på dyre veier og bruke dyrebar tid. Det er også mer miljøvennlig. 

Men politikere landet over er nå redd for butikkdød. Og tapte arbeidsplasser. Som vanlig fører de en politikk, men håper på det motsatte resultat.

Øvre middelklasse og oppover vil imidlertid ha fordeler av dette. De har råd til å gjøre som de vil, og kan forsterke sin posisjon som økonomisk overklasse, og kjøre inn til byene i sine subsidierte Teslaer og drikke sin kaffe latte. Det er da tydeligvis denne samfunnsklasse som politikere både tilhører og støtter.

Den norske modellen med et klasseløst samfunn har aldri helt eksistert, men er ihvertfall steindød nå. Det er en utvikling med stadig større regressive skatter i mange tiår som har skapt denne situasjonen. Bomsamfunnet er bare toppen på kransekaka.

Hvorfor dette ikke diskuteres? Si det. Myndighetene setter agenda og liker ihvertfall å tro at folket tror utviklingen "blir som den blir" basert nærmest på naturlover, og at myndighetene vet hva de holder på med.

De gjør ikke det. Ihvertfall så kommuniserer de ikke virkeligheten. Virkeligheten er at Norge har underprioritert infrastruktur lenge, at oljeøkonomien har ført til betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Og at konsekvensene av dette vil føles av befolkningen i generasjoner fremover.

La oss inderlig håpe at dette IKKE skyldes norsk samfunnsplanlegging, men snarere inkompetanse. Da er det ihvertfall håp en eller annen gang...

tirsdag, februar 20, 2018

#MeToo - den banale sannhet

Feminismen sliter. Bare 11% av befolkningen  i Norge kaller seg feminister. I Storbritannia kun 7%. For USA er tallet 18%. Alikevel er flertallet, over 85%, for at kvinner skal ha like rettigheter. Feministene tar alikevel ikke hintet.

Feministene skjønner rett og slett ikke dette. For hvis man ikke er feminist, er man kvinnehater, for voldtekt og trakkasering av kvinner, mot lik lønn for likt arbeid og rett og slett en drittsekk.

Og disse holdningene avslører samtidig hvorfor feministene sliter. For de evner ikke å skjønne at feminismen alltid har vært preget av det radikale og det ekstremistiske. Man kan lure på om kvinners likestilling i virkeligheten snarere skyldes en naturlig evolusjon i samfunnett enn feminismens påvirkning.

Dog vil en slik påstand være vanskelig å bevise. Alikevel er det sikkert at andre, tredje og fjerde bølge av feminisme har hatt gradvis mindre påvirkningskraft.

Feminister har da også i stadig større grad benyttet seg av mobbekultur og doxxing i en selvskapt verden der logikk, medmenneskelighet og empati har null relevans. Utrolig nok har vi blitt skånet fra det verste av dette i Norge, muligens fordi vi jevnt over er bedre oppdratt/bedre utdannede her enn for eksempel i USA - men alikevel står altså feminismen svært svakt. Og godt er det.

Feminismen, og Social Justice Warriors, har gått så langt som å diskriminere mot homoseksuelle fordi de ikke vil date jenter - for det er diskriminerende. De er opptatt av at alle skal få definere sitt kjønn, bare det ikke er binært (mann/kvinne). Vagina finnes ikke. Man kan definere alt selv. Bare alle definerer det slik man selv gjør det. I denne mentale galskapen er det ikke lett å finne logikk, for den finnes ikke, og biologiske fakta er ikke relevante, bare synsing.

I tillegg til en konfronterende, hatsk linje, tegner denne SJW agendaen også opp kvinner og jenter som svake og uten evne til å ta valg i sine liv - det motsatte av realiteten idag. Heldigvis.

Det er viktig at tredje og fjerde bølge av feminismen ikke får fotfeste. Det vil bety utålelige forhold for de fleste - inkludert de fleste kvinner.


Misandri, konformitet, ufrihet og ren og skjær galskap vil være resultatet. Og i tillegg en verden der den seksuelle frihet, som var en del av den moderne utvikling bort fra det kontrollerende patriarkatet, forsvinner. SJW feminisme er mer puritansk enn noen bevegelse, kanskje med unntak av religiøs psykobabbel.

Legg merke til at en slik vurdering ikke legger opp til at de som avviker fra den binære flertallsnormen skal eller bør undertrykkes eller ikke aksepteres. Legg merke til at det heller ikke betyr at ikke kvinner skal og bør være likestilte med menn.

SJW-feminismen legger også tilside alle rettsprinsipper, og ønsker seg tydeligvis tilbake til en primitiv verden der lynsjing og mobbekultur står for lov og rett. Selvsagt med kvinner som den a priori sterke part.

En slik verden er ikke god eller korrekt om menn er den sterke part, men blir ikke bedre av at kvinner tar makten.

Å spørre noen hvor de er fra er rasistisk. (Forutsetter at noen steder er mindreverdige)

Alt er undertrykkende og diskriminerende - alt (Okey?)

Vold mot menn er ok, fordi menn har undertrykket kvinner i hundrevis av år (Det er også ulovlig - og primitivt)

Gir du ikke barnet ditt et kjønnsnøytralt navn, bestemmer du kjønnet deres (Nei,det gjorde gene-lotteriet)

Sex er anti-feministisk (På hvilken måte?)

Kvinner kan ikke voldta (Feil)

Kvinner kan angre seg opptil 24 timer etter sex, og da er det voldtekt (Kvinner kan altså ikke engang forventes å ha egen stabil vilje, jeg finner dette utsagnet meget diskriminerende mot kvinner)

Hvis en kvinne ikke føler seg misbrukt, har hun internalisert misogyni. (Eller så er hun ikke misbrukt?)

Om gutter eller menn ber jenter/kvinner ut - er det et overgrep. All uønsket oppmerksomhet er vold (Per definisjon misandrisk galskap)

Menn kan øyevoldta (eye-rape) kvinner. (Og man kan spille luftgitar)

At en mann snakker til en kvinne er et overgrep hvis oppmerksomheten er uønsket. Selv om han bare hilser god dag. (Snowflake!)

Det bør skje flere aborter (Hvorfor?)

Alle bør bli tvungen til å se på en voldtekt (Really? Statssanksjonerte voldtekter i opplysningsøyemed?Hvem skal bli voldtatt - er dette tenkt igjennom?)

Etc, etc - alle påstandene er uttalt av moderne SJW/feminister. Jeg har bevisst utelatt endel utsagn som virkelig er batshit crazy. Jo, det finnes verre galskap.

Galskapen blir av det store flertallet imidlertid gjennomskuet lett. Og godt er det. Verre er det med det som alikevel blir akseptert av politisk korrekte med dårligere dømmekraft enn en kanskje burde forvente.


Som for eksempel at #MeToo har sitt utspring i nettopp SJW doxxing og at bevegelsen i stor grad har blitt misbrukt politisk. Ikke så rart, når hovedkonseptet er basert på påstander uten krav om dokumentasjon, og der det bygges opp forutsetninger om at det å kritisere bevegelsen er politisk u-korrekt.

I USA er det nå kommet for en dag at en av demokratenes sterkeste kort (og en av de fremste kvinnesaksforkjempere), Al Franken ble utsatt for en kampanje med utspring i ytre-høyre miljø. Twitter-bots og fake-news nettsider ble brukt til å hause opp saken. Franken gikk som kjent av etter sterkt press fra sine egne.

Klart tilfelle av voldtekt?
Til sammenlikning har vi Donald "grab them by the pussy" Trump, og Roy "beføl 14 åringer på bakrommet" Moore på høyresiden. Her skjer ingenting. Fordi de ikke bryr seg.

Resultatet er at venstresiden selvdestruerer seg selv. Og kvinners rettigheter svekkes.

Det samme gjelder selvsagt feminismen så lenge den ikke tar avstand fra den intellektuellt og moralsk uredelige SJW-ekstremismen. Og det gjør feministene ikke. For de lukter blod og henger seg på i troen på at dette er et gjennombrudd. Det er ikke det. I virkeligheten er det kroken på døren, ikke for bevegelsen, men for troverdigheten.

Man kunne valgt å være mer edruelige.

Men det kan ikke feminismen. For den har alltid vært radikal. Og de reelle prinsipper og implementering av likestilling har alltid i hovedsak blitt båret frem av andre, mer moderate krefter. Det narrativet vil feministene aldri kunne innrømme. Men ettersom dette blir avslørt bevisst eller ubevisst av det store flertall, vil feminismen dø sakte men sikkert.

På en måte er dette en nødvendig korreks så lenge en melder seg på SJW-galskapstoget. På den annen side er det selvsagt trist at ikke en mer konstruktiv kurs og agenda ble valgt.

__ __ __


Tillegg: Social Justice Warrior (SJW) er en misnomer. Bevegelsen har aldri vært opptatt av sosial rettferdighet. Bevegelsen er helt uinteressert i sosiale klasseforskjeller, men desto mer interessert i det rent utseendemessige, så som kjønn og rase. Som per definisjon forutsetter diskriminering som del av samfunnet a priori. Man er opptatt av mikroaggresjon, men ikke opptatt av virkelig urett begått mot kvinner i ikke-vestlige patriarkalske samfunn. Man bruker all energi på første verdens problemer som at vakre kvinner blir modeller, at vestlig kultur hovedsaklig er "vestlig", at man ikke skal ta i bruk andres kultur (kultur appropriasjon), og så videre.

I følge denne "logikken" er muslimske land "kulturelle skattkister for kvinner", alle som ikke er hvite menn er per definisjon diskriminert, og nordmenn for eksempel bør ikke spise pizza, for den er italiensk. Bevegelsen er sneversynt, banal, selvopptatt, og kjemisk fri for reell sosial verdi.

Dog opplever den noen grad av politisk støtte hos den politiske elite. Som også delforklarer venstresidens begynnende kollaps i store deler av den vestlige verden.

Noe som forsåvidt har blitt en evolusjonsmessig nødvendighet. Strikken kan bare tøyes så langt.

Det viktigste er at det finnes tonnevis av fornuft og dermed håp:
lørdag, februar 17, 2018

Trodde du Norge var en rettstat?

De fleste trodde vel at Norge var en rettstat?

Det er kanskje ikke så rart, fordi alle regimer bedriver propaganda for å fremheve sin versjon av virkeligheten.

En rettstat er ikke - slik mange kanskje tror - en stat der forbrytelser blir straffet etter en fair rettsak. Dette er selvsagt del av en sivilisert stat, men ikke hovedpoenget med en rettstat.

I en rettsstat er myndighetene både bundet og begrenset av rettsregler; myndighetene kan ikke handle slik de selv finner for godt eller på alle områder de synes de kunne handle.

I de fleste stater arbeider politikerne og maktmennesker jevnt og trutt med å utvide sitt handlingsrom, svekke kontroll av deres handlinger, og skape kontrollfunksjoner mot innbyggerne i landet. 

Selv om det grunnleggende prinsipp i en rettstat er folkets suverenitet.

Ofte bruker statene diverse trusler for å ulovlig omgå prinsippene i en rettstat. 


Og folket, som med et pennestrøk har mistet sitt rettsvern,  sover, så det er ingen fare med denne strategien.

Visste du forresten at Norge nå innfører full overvåking og innhenting av dine telefonlogger og internettsøk? Og at disse dataene skal deles med fremmede makter? Ikke? Ol-propagandaen var viktigere, sier du? Erna føles så snill og beskyttende, sier du? Mens du fortsetter å fore staten, potensielle arbeidsgivere og fremmede makter med informasjon om deg selv på sosiale media, med dine nettsøk og dine telefonsamtaler.


Hvis du trodde du var fri - tok du feil. Vi solgte friheten for litt påstått ekstra sikkerhet for lenge siden. Mens verden faktisk har blitt farligere til tross for alle tiltak for å sikre maktapparatet. For det er det som skal sikres - slik det til alle tider har blitt sikret mot forandring.

Føydalsamfunnet handler ikke om deg.

torsdag, februar 15, 2018

Det udemokratiske Norge

Norge har en grunnlov som tar høyde for at politikere ikke skal kunne gi bort suverenitet uten 3/4 flertall og med 2/3 representatner til stede under avstemningen. Noen visste en gang at makt har en tendens til å korrumpere og tiltrekke seg maktkåte mennesker.

Den 1/3 del av representanter som ikke møter i slike viktige saker uten gyldig grunn, burde selvsagt forøvrig straks miste sin Stortingsplass og sendes til Svalbard for å plukke jordbær, fordi de i praksis viser at de ikke evner å representere sine velgere - men det er en annen sak.

Hovedsaken er at Stortinget består hovedsaklig av mennesker som tror de er gitt retten til å bestemme - uavhengig av de begrensninger de faktisk er pålagt. Å komme på Stortinget, eller være politiker generellt, betyr IKKE at en har blitt gitt blankofullmakt til å oppføre seg som diktator - selv om denne illusjonen tydeligvis står sterkt i de politiske miljøer.

EU presser daglig på for at norske "representanter" skal bryte egen Grunnlov. Nå sist ved å gi fra seg kontrollen over norsk vannkraft  under revisjonen av den tredje energimarkedspakken og opprettelsen av ACER. Og siden flertallet på Stortinget er meget for EU og globalisme generellt, selv om folket er mot - som er et bevis på at demokratiet er en illusjon - så jobber våre "representanter" ubønnhørlig mot folkeviljen og Grunnloven.

Omtrent annethvert år prøver flertallet på Stortinget (foreløpig uten å lykkes) å forandre Grunnloven slik at mer suverenitet kan avgis. Tre fjerdedels flertall behøves, uavhengig av hva politiske "jurister" av og til prøver å påstå - men i mellomtiden før dette kvalifiserte flertallet oppnås, later flertallet som om det ikke er slik. Og at de forøvrig ikke er underlagt noen form for kontroll eller forpliktelser.

Eksempel: Da forsker Eirik Holmøyvik i 2013 påpekte at Stortinget rutinemessig bryter Grunnloven, var reaksjonen slik:

"Den politiske ledelsen i Justisdepartementet møter anklagene fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik med å vise til at Stortinget begynte å fravike Grunnlovens §93. Da Stortinget hadde gjort det til en vane å fravike Grunnloven, mener departementet at det oppstår en sedvane som berettiger å fortsette å droppe Grunnlovens bestemmelse."

(§ 93 ble flyttet til § 115 i 2014)

Farsen er reell, og ikke del av et dårlig manus skrevet i en periode av flatfyll og migreneanfall av en langt under pari middelmådig penneknekt med bare tomflasker, sneiper og abstinensen av den grønne fe igjen som venn. På den annen side ville det vært gull i en revy basert på politikerforakt. Folk hadde ledd. "Fordi det er overdrevet, men sant". Men det er ikke overdrevet - det er galskapen. Denne logikken er forøvrig et godt forsvar for vaneforbrytere, hvis prinsippet også skal gjelde andre enn politikeradelen! - Ærede dommer, min kriminelle løpebane over de siste ti år representerer en sedvane som berettiger min fortsatte kriminelle adferd. - Hmm, saken avvist. Tiltalte har ved sedvane opparbeidet retten til å være yrkeskriminell. 

Dette hadde blitt avvist som dårlig manus selv i en fjerderangs Columbiansk såpeserie med et budsjett på fjorten peso og gratis lunken Bandeja paisa!

Det er tydelig at det ikke finnes noen Grunnlov i praksis, og Norge bør straks slutte å feire vårt konstitusjonelle demokrati. Det er per definisjon en illusjon. På den annen side er slik feiring, og den evige propaganda om folkestyret del av den store illusjonen.

"For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede."

onsdag, februar 14, 2018

Nyheter fra Oligarkiet

Oligarkiet er på fremmarsj. Og har vært det lenge. Folk har sovet i timen.

Kontrollen er nå nær perfekt på alle nivåer.

tirsdag, februar 13, 2018

Jobber du allerede for Storebror?

Menneskets latskap er større enn vettet. Det tjener mange bransjer på.

Inkludert føydalsamfunnenes kontrollfunksjoner over massene. De har allerede fått deg til å spionere på deg selv gjennom smarttelefoner, internettlesere - datamengdene om oss alle vokser eksponensiellt.

Og alle kan allerede bli "tatt ned" for et eller annet, reelt eller plantet.

Mulighetene for total overvåking øker. Bilene registreres idag på sjekkpunkter. Snart kommer selvkjørende biler, 100% koblet opp mot databaser 24/7. Din hverdag utenfor hjemmet kan kontrolleres, ansiktet ditt kan gjenkjennes på kamera i alle storbyer.

Men dette er ikke nok. Og du betaler selv for økt overvåking. Systemet er genialt.

Huset ditt vil spionere på deg. Og du vil kjøpe enhetene som vil gjøre det.

Fordi du er for lat til å la være.