lørdag, februar 17, 2018

Trodde du Norge var en rettstat?

De fleste trodde vel at Norge var en rettstat?

Det er kanskje ikke så rart, fordi alle regimer bedriver propaganda for å fremheve sin versjon av virkeligheten.

En rettstat er ikke - slik mange kanskje tror - en stat der forbrytelser blir straffet etter en fair rettsak. Dette er selvsagt del av en sivilisert stat, men ikke hovedpoenget med en rettstat.

I en rettsstat er myndighetene både bundet og begrenset av rettsregler; myndighetene kan ikke handle slik de selv finner for godt eller på alle områder de synes de kunne handle.

I de fleste stater arbeider politikerne og maktmennesker jevnt og trutt med å utvide sitt handlingsrom, svekke kontroll av deres handlinger, og skape kontrollfunksjoner mot innbyggerne i landet. 

Selv om det grunnleggende prinsipp i en rettstat er folkets suverenitet.

Ofte bruker statene diverse trusler for å ulovlig omgå prinsippene i en rettstat. 


Og folket, som med et pennestrøk har mistet sitt rettsvern,  sover, så det er ingen fare med denne strategien.

Visste du forresten at Norge nå innfører full overvåking og innhenting av dine telefonlogger og internettsøk? Og at disse dataene skal deles med fremmede makter? Ikke? Ol-propagandaen var viktigere, sier du? Erna føles så snill og beskyttende, sier du? Mens du fortsetter å fore staten, potensielle arbeidsgivere og fremmede makter med informasjon om deg selv på sosiale media, med dine nettsøk og dine telefonsamtaler.


Hvis du trodde du var fri - tok du feil. Vi solgte friheten for litt påstått ekstra sikkerhet for lenge siden. Mens verden faktisk har blitt farligere til tross for alle tiltak for å sikre maktapparatet. For det er det som skal sikres - slik det til alle tider har blitt sikret mot forandring.

Føydalsamfunnet handler ikke om deg.

Ingen kommentarer: