lørdag, juni 26, 2010

BP bør få flere rekordbøter!


Som jeg tidligere har sagt, må all virkelig risiko ved all virksomhet tillegges virksomheten. Dette er eneste måte å ha frie og fungerende markeder, at eksterne kostnader blir pålagt den enkelte virksomhet. Alt annet er å subsidiere risikovirksomhet og sende regningen til skattebetalerne.

Slik risiko vil i de fleste tilfeller møtes med forsikringsordninger, og det er greit. Virksomhet som ikke er regningsvarende (dvs gir profitt) uten å kunne håndtere slike forsikringspremier, som nødvendigvis vil avspeile risikoprofil, er ikke liv laga. Enkelt og greit.

BP har utallige utrydningstruede dyrs liv på samvittigheten. Nå kommer det også frem at avbrenning av olje dreper utrydningstruede skilpadder.

Det finnes allerede fastsatte bøter for dette, og jeg ser ingen grunn til at BP eller andre skal subsidieres ved å fritas fra slikt ansvar. I tillegg bør BP selvsagt betale fulle CO2 kvoter for all avbrenning av olje. Det er sterkt konkurransevridende om enkelte virksomheter eller enkeltpersoner skal omfattes av slike regelverk og ikke oljeselskapene.

Risiko skal tas av oljeselskapene fullt ut. Alt annet er å subsidiere dem på bekostning av annen virksomhet. Og det er vel det verste vi kan gjøre nå da "alle" påstår at det skal satses på fornybar energi.

Dog - til syvende og sist er det vel lobbyvirksomheten og petrodollarne som seirer. Spørsmålet er om folkeopinionen aksepterer dette nok en gang.

An Energy-Independent Future

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
An Energy-Independent Future
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

The Age of Stupid

The Age of Stupid, vil ikke bli husket fordi det var en masse skrullinger som ikke trodde på global oppvarming, men fordi de antatt ansvarlige feilet absolutt med å møte situasjonen de selv visste var en realitet.

fredag, juni 25, 2010

CO2 lagring


Kjemiprofessor Olav K. Kvalheim ved UiB advarer mot lagring av CO2 i nordsjøen fordi jordskjelv kan føre til gigantutslipp.

Dette er selvsagt korrekt. Da denne karbondioksiden må lagres under høye trykk, vil selvsagt enhver sprekk kunne føre til utslipp. Og selv om utslippene skulle være små, vil de over tid selvsagt kunne tømme reservoarene. Å basere seg på at geologiske formasjoner skal være 100% stabile i 5000 år er irrasjonellt (det er dette målet man setter seg), og selv om slike deponi faktisk skulle værre sikre i 5000 år, så vil de være som potensielle bomber å regne. Er vi villige til å bruke så mye penger og ressurser på å skape vår egen sivilisasjons damokles-sverd bare for å kunne ha en olje-økonomi i tretti - førti år til?

En forutsetning som fagmiljøene selv definerer er altså at dette skal være sikkert i 5000 år. Noe som i seg selv aldri kan garanteres, det har vi sett ved blow-outs og lekkasjer fra oljevirksomheten generellt. En annen forutsetning er at reservoarene skal kunne overvåkes. Man forventer altså at det skal brukes ressurser på å overvåke disse reservoarene i 5000 år! Og man forventer altså at mennesker om 5000 år skal overta problemene vi har overlatt dem!

Som om ikke denne logikken er drøy, er det også et faktum at de geologiske formasjoner som vi eventuellt vil lagre CO2 i faktisk vil være tidligere produksjonsfelt. Vi snakker om felt som allerede har tusenvis av "nålestikk" i seg etter tidligere letebrønner og produksjonsbrønner. Disse forventer vi altså skal være tette i 5000 år selv om de er satt under større trykk enn de er idag (og etter 5000 år kommer uansett syndfloden?).

Riktignok har man på Sleipner* feltet allerede injisert 12 millioner tonn siden 1996 for å øke oljeproduksjonen - men dette er peanuts å regne i forhold til de mange milliarder tonn vi nå ser frem til å tjene penger på å lagre.

For det er penger dette gjelder. Norge ønsker å bli dumpingplass for Europas CO2. Denne regjeringen er ikke miljøvernere, men kremmere. Hele konseptet med gasskraftverk og "månelanding" er et resultat av denne politikken.

Dessverre lar de ansvarlige hele verdens befolkning ta risikoen, og setter Norges befolkning i en kinkig situasjon hvis eventuelle lekkasjer oppstår. Vi er nemlig forpliktet til å betale kvoter for eventuelle lekkasjer, fordi de skjer på vårt nasjonale område. Vi kan potensiellt tjene 4000 milliarder på penger sugd ut av Europas befolkning, men vil potensiellt stå ansvarlige for 21840 milliarder dersom det lekker ut. En behøver ikke engang et worst case scenario for å kjøre fremtidens Norge bankerott. Og hvem vil måtte ta regningen? Hvermansen.

Selvsagt er det rent statistisk mest sannsynlig at katastrofale lekkasjer skjer noen generasjoner inn i fremtiden, og da gidder selvsagt ingen tenke langsiktig idag. Det kan sammenliknes med å fly. Sikkert nok. Men sikkert hvis du flyr hver dag i 5000 år? Ikke en kjeft av de som tjener gode penger på å utrede slike løsninger vil uansett ta noen risiko selv. Derfor kan de trygt spille det politiske spillet jeg kaller "Ansvarlighetsillusjonen". Det er slik man politisk skjermer seg fra ansvar. Ved å spille ansvarlig men handle uansvarlig.

Spørsmålet er om vi blir lurt? Mye tyder på at folk flest ikke blir det. Alikevel vil nok det statskapitalistiske systemet vårt trumfe gjennom alt som gagner oljeindustrien.

Det er tross alt den vi har valgt å leve av.

SINTEF konkluderer i en av sine redegjørelser for karbonfangst at virksomheten i all hovedsak vil bestå i:

Leting

Konstruksjon og drift av rørledninger

Boring og drift av brønner for CO2 injeksjon, overvåking og vannproduksjon

Ressursforvaltning

Trykk-kontroll

Korrosjonskontroll

Overvåking med geofysiske metoder

Løse problemer som kan forårsake risiko for lekkasje

…altså: I stor grad de samme oppgaver som utføres av dagen oljeindustri

Sitat slutt.

Med andre ord - dette er en løsning skreddersydd dagens oljemafia, hverken fremtiden, miljøet eller jordens klimabalanse. Så kan vi tenke på om vi er rede til å betale oljeindustrien for varene sine to ganger og om vi synes denne ville gamblingen - som setter selv en viss biskopsønn fra Stavanger fullstendig i skyggen - er ansvarlig.


*Injeksjon foregår også på Snøhvitfeltet og In Salah (Algerie) feltet operert av Statoil. Hensikten er IKKE å lagre CO2, men å få mer olje ut av feltene.

mandag, juni 21, 2010

Tilværelsens usannsynlige illusjon


Per definisjon kan ikke verden påvirke CO2 utslipp ved å forsøke å begrense utslippene. Det vil være absolutt og komplett umulig totalt uavhengig av klimakonferanser, klimakvoter, avgifter eller valgflesk fra politikerstanden.

Jeg gjentar: Det er helt umulig å påvirke CO2 utslipp ved å forsøke å begrense utslippene.

Å tro på annet er å tro på julenissen, å leve i en fantasiverden, å være på bærtur i la-la-land.

Ansvarlighetsillusjonen er en bløff for lettlurte dagdrømmere. I dagens velfødde og oljesmurte samfunn er det kanskje flertallet.

Utslipp av CO2 er ikke et tilfeldig resultat av menneskelig aktivitet som kan velges bort - men en direkte konsekvens av økonomisk vekst.

Skal utslippene ned må derfor de rikeste landene frivillig
nedjustere sin velstand, og fremadstormende og fattige land må frivillig gi avkall på økonomisk fremgang. Sjansene for at dette skal skje er omtrent like store som at Jens Stoltenberg reiser til månen for egen maskin iført bare tutu og ballettsko.

Menneskelige utslipp av drivhusgasser = forbruk av energi = økonomisk aktivitet

For å redusere utslipp må vi velge å bli fattigere. Fat chance.

Kyoto avtalen er irrelevant. Den holder voksende økonomier utenfor. Og veksten der vil garantert være større enn mulige utslippskutt i industriland.

U.S. Department of Energy, Energy Information Administration estimerer verdens CO2 utslipp til å øke fra 24 milliarder metriske tonn i 2005 til minst 39 milliarder metriske tonn innen 2025 (IEO 2005). Teoretisk sett vil Kyoto avtalen - hvis den overholdes, noe få land gjør i virkelighetens verden - kunne redusere avtalelandenes utslipp med 0.6 milliarder tonn i samme periode (IEO 2005).

Gjør matematikken selv.

Bare ved å hurtig redusere forbruket av fossilenergi ned til tilnærmet null kan verden gjøre regnestykket annerledes, og det betyr en satsing på fornybar energi som overgår alle tidligere satsinger menneskeheten har iverksatt. Da snakker jeg først og fremst om mobiliseringer på grunn av krig. Bare ved å vedta krig mot fossilenergien kan vi redde oss selv. Bare ved å innføre full krigsøkonomi kan vi oppnå det normalt uoppnåelige.

Det vil ikke skje med dagens politiske (manglende) vilje.

Du er lurt. Dine barns verden er voldtatt. Dine barnebarn vil kanskje ikke oppleve en naturlig død.

Tempus fugit.

Aprilsnarr?

Nei, det kan ikke være det - jeg snakker om forslaget om å fjerne tusenlappen. Dog finner jeg det egentlig urimelig at vi i Norge kjører aprilsnarrer i media, fordi det ofte er så mye inkompetanse ute å går at faktiske forslag og planer ofte ikke kan bedømmes om er ekte eller ei.

"Fagfolk og politikere" mener at økonomisk kriminalitet vil begrenses ved å fjerne tusenlappen, fordi de kriminelle liker den så godt.

Et poeng er at de kriminelle alltid tilpasser seg.

Det viktigste poenget er imidlertid at vi her ser et absolutt knefall i kampen mot økonomisk kriminalitet ved i det hele tatt å vurdere slike lettvinte løsninger. Gi opp etterforskning - det får vi ikke til - lettere å forby tusenlappen og tro at vi gjør noe ... Dette er inkompetent. Dette er naivt.

Kriminelle er opptatt av penger. No shit. Ihvertfall har man kommet så langt i forståelsen av fenomenet. Å forby penger er imidlertid ikke løsningen. Men jeg ser ikke bort ifra at dette blir et mål i seg selv.

Neste skritt på veien mot kontrollsamfunnet kan være å innføre kun elektroniske penger og individuell kontroll. Automatisk regnskap for hver transaksjon slik at også skattemyndigheter og politi kan se om du bruker pengene dine fornuftig. Sammen med GPS i hver bil - som også er under nøye vurdering (nei, heller ikke dette er aprilsnarr) - kan overvåkingssamfunnet gi staten full kontroll og man kan leke at dette også gir null kriminalitet.

Ellers minner jeg om mitt forslag om kamera på do.

An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur?

søndag, juni 20, 2010

Barnetrygd

Høyre vil behovsprøve barnetrygd.

Det er fornuftig - i teorien. Det er intet poeng å gi støtte til millionærer fordi de har barn.

Men det er heller ikke fornuftig å ha byråkratiske løsninger for å omfordele.

Er det et behov for å støtte barnefamilier gjøres dette best over skatteseddelen. Fradrag per barn legges på et ønsket nivå justert etter inntekt. Skattesystemet eksisterer uansett, og alle opplysninger er allerede registrert.

Dog reduserer kanskje dette politikernes ønske om å kontrollere? Å kunne gi almisser og kjøpe makt?

Kommunale boliger

Kompromissløse meninger gadd ikke følge med på at samfunnsnyltere giftet seg i Sverige nylig.

Kompromissløse meninger synes det er mer relevant å følge med på hva som skjer av betydning i verden.

Tidligere har det kommet signaler om kraftig økning av leie på boliger i flere norske kommuner, deriblant i Sola kommune. Les også

De tidligere signaler - som skremte flere 100% uføre og trygdede - fordi deres almisser allerede lå på bristepunktet i petrostan - viste seg å være rene utopia.

Kommunale boliger som før ble leid ut for 3200 er nå steget med umiddelbar virkning* til 6200. Dette utløser 1000 kroner i bostøtte. Jeg vet at flere nå må flytte ut.

Morsomt nok syntes noen at FrP hadde sviktet. Men de har jo her gjort akkurat det de har lovet, selv om de kanskje aldri har sagt det slik at alle har forstått det.

Uansett er vi ikke kommet lenger enn at det sosiale sikkerhetsnettet enten er basert på almisser eller er basert på markedet. Jeg påstår at et liberalt og menneskelig samfunn anser et sosialt sikkerhetsnett å være basert etter forsikringsprinsippet, tilgjengelig for alle og betalt etter evne, uavhengig av politiske fiksfakserier.

Men slik vil det aldri bli, fordi politikere er per definisjon maktkåte, egosentrerte, og gir ikke fra seg en tomme av sin styringsrett.

Jeg anbefaler "de ubemidlede" å bygge brakkeleirer, shantytowns og blikkskur eller bo i telt på privat initiativ der det måtte passe. Og så anbefaler jeg folk å innse at FrP ikke er de svakes hjelpere.

Duh ...


PS. Stavanger Aftenblad feiget loddrett ut og tok ikke saken sist, selv om de hadde lovet en beboer dette. Ikke rart - fordi mainstream, spesiellt middelmådige provinsielle aviser er avhengige av goodwill fra kommunene. 'Nough said.


* Det har vist seg at dette skjer i to trinn, der første økning skjer ved årsskiftet, og endelige økning skjer 01.01 2012. Flere av de berørte er dessverre ikke i stand til å skjønne et slikt brev fra kommunen, noe som ikke akkurat gjør saken bedre.

lørdag, juni 19, 2010

Tjensvollkrysset - igjen

Tjensvollkrysset er en katastrofe. Nå viser det seg at det ikke er intuitivt og at flettestrekningen er for kort.

Det er godt at vi har gode veiplanleggere i dette landet som kan evaluere situasjonen. Det var ironi - at det brukes så mye penger på å skape så mye kaos er vel et testamente til inkompetansen på dette området mer enn noe annet.

Men - det er et men her. Mye av problemene skyldes rett og slett også at veiene er så dårlig planlagte og med så dårlig kapasitet at store deler av befolkningen i Stavanger for lenge siden har lagt seg til en egen kjørestil som overser intensjoner totalt og istedet tar i bruk alle triks for å jukse seg frem i trafikken.

Dette er som forventet per menneskelig psykologi/problemløsingslogikk, men sikkert helt ukjente faktorer i de utdanningsinstitusjoner som uteksaminerer trafikkplanleggere. Min mistanke er at symbolpolitikk går foran vett per definisjon uansett.

Spesiellt styrkes denne oppfatningen etter at det her i Strand kommune har blitt bygget en ualminnelig stor fartsdump i en femti-sone på en riksvei og hovedfartsåre istedet for undergang nær Jørpeland. Mens norges mest forvirrende kryss mot hovedgata på Jørpeland fremdeles er uten rundkjøring og det iverksettes bygging av undergang på Tau et sted der fem mennesker krysser veien per dag.

Alvorlige trafikkulykker her inne skyldes imidlertid stort sett uvettig kjøring (synlig UP er imidlertid en mangelvare) eller manglende rassikring (man krangler ennå om hvordan dette skal løses). Dog innser jeg jo at placebo-lykke over å føre "forebyggende" og billig symbolpolitikk kan gi god søvn om natten for både den ene og den andre.

Politikken med absolutt urealistiske fartsgrenser på en hovedvei har imidlertid ført til at (etter min vurdering) nittini prosent av bilistene ikke engang gidder å anse skiltingen som veiledende engang. Kjører man etter fartsgrensene mellom Tau og Jørpeland skaper man nemlig kø fordi de fleste som kommer bak kjører minst ti kilometer i timen fortere - ofte mer.

Hvis noen ikke tok poenget mitt - så er det følgende: Folk flest anser veipolitikken i dette molbolandet som ren komikveld og lett underholdning.

Karbonfangst - stand up-komedie

Karbonfangst er reneste stand up-komedie. Med innlagt latter på boks.

Månelanding har forlengst gått inn i det norske språket som skjellsord. Men morroa er ikke over.

Kreftfremkallende utslipp inngår visstnok i denne "rensepakka".

Statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet sier imidlertid at «hun tror ikke dette har vært blant de tyngste argumentene i saken».

Nei, for hensynet til miljø og helse er jo ikke tungtveiende for oljenorge.

Dette er årsaken til at fossilmafiaen ønsker karbonfangst:Fordi vi da kan øke uttaket av olje og dermed tjene mer penger. Motorsagmassakren på den grenen verden sitter på fortsetter med andre ord.

Egeninteressen til fossilmafiaen styrer all politikk.

BP sliter

BP må låne penger etter oljeutslippet. Og utsetter utbytte. Dette er gode nyheter.

Signalet om at oljeselskapene må stå ansvarlige for den risiko de opererer under er ENESTE mulighet per idag til å vri forbruket av fossilenergi over til fornybare kilder. Pengene styrer som alltid. Stor risiko styrer kapitalen der minste motstand er.

Det bør politikere ta seg ad notam og slutte med sine liksomløsninger. De har vi rett og slett ikke tid til å tulle med.

torsdag, juni 17, 2010

Norges Peak Oil
Kilde

På tide å satse på noe annet? Spesiellt i lys av dette. Festen er over. Spådommer er lette å komme med, fordi alle regjeringer følger samme mal i samme situasjon - man prøver å holde inntektene oppe ved å skattlegge mer, noe som alltid ender opp i et enda mer fullstendig kollaps.

Men Norge reiser seg nok. Over tid. Illusjonen om oljerikdommen forsvinner imidlertid i samme øyeblikk som kaoset rammer. Og det er nå uungåelig. Vi har uhemmet spist kake som om ingen morgendag fantes og beriket oss selv det vi kunne på kortest mulig tid. Regningen for kalaset får våre barn.

Fremtidige generasjoner vil med stor sannsynlighet le (eller gråte) av vår tids urealistiske positivisme og manglende evne til selvinnsikt. Sannheten er imidlertid at det rett og slett nok en gang er eliten som har sluppet grådigheten til uten motforestillinger. Vil dette skrives inn i historiebøkene? Eller vil man påstå at kollapset var umulig å forutse selv om det i virkeligheten var eneste mulige resultat av den hodeløse vekst og fossilenergiavhengighet som vi valgte? Vil uforstand og livsfarlig grådighet bli stående som oljealderens ettermæle?

En ting er sikkert. Vi fortjener å bli husket som historiens undermålere.

Lekk"Og den annen engel tømte sin skål ut i havet; og det blev til blod som av en død mann, og hver levende sjel i havet døde."

onsdag, juni 16, 2010

Opportun ulykke

Begrepet opportun, kommer fra latin og betyr bokstavelig talt "som seiler mot havna". Idag bruker vi det om noe som er beleilig, hensiktsmessig, formålstjenlig.

Vi kan vel idag bare ane hvilke følelser som antikkens sjømenn og oppdagere hadde når de etter måneders seilas og strabaser nærmet seg havna - tryggheten og hjemmet. Opprinnelig var det altså også noe sårt etterlengtet og en lettelse innbakt i uttrykket.

Oljekatastrofen i mexicogulfen blir nå bevisst brukt av president Obama for å argumentere for skikkelig satsing på fornybare energikilder.

En skulle tro at de eksisterende argumentene gikk inn hos de fleste, men det er nå engang slik at sterke kapitalkrefter gjerne ser at inntjeningen fra fossilenergi skal fortsette som før. Disse miljøene er vandt med en jevn strøm av penger, og vil selvsagt ikke reinvestere sånn uten videre.

Mot dette står flere meget gode argumenter:

* Vitenskapen advarer mot en alvorlig klimakrise på grunn av utslipp av drivhusgasser. Stikkord er dødt hav, farlig økende temperatur, mer ekstremvær, nedsmelting av isbreer, tørke og vannmangel, sviktende avlinger, og på sikt, katastrofalt stigende havnivå, og - som om alt dette ikke var nok - vi står også overfor en farlig reduksjon av oksygennivå i atmosfæren.


* Peak Oil er sannsynligvis allerede nådd på verdensbasis, og økt energietterspørsel kombinert med fallende produksjon vil nødvendigvis føre til at energi blir meget kostbar om kort tid om ikke alternative energikilder kan bringes til torgs.

* Oljeproduksjonen er konsentrert i land som ikke akkurat kan anses som stabile, og selve fordelingen av ressurser er en kime til friksjon mellom statene i verden.

* Olje er giftig. Til tross for at denne trusselen ikke tas alvorlig er det hevet over enhver tvil rent vitenskapelig at bruk av oljebaserte produkter, både i seg selv, og gjennom spredning av forbrenningsprodukter bidrar sterkt til å forgifte og skade både mennesker og dyr.

Så vi ødelegger klima, natur, forgifter oss selv, og i det hele tatt oppfører oss som normalt som den irrasjonelle arten vi er. Noen vil si det slik at vi sager over den gren vi sitter på. De eksterne kostnadene ved fossilregimet er uansett formidable.

Så er det jo nesten latterlig at en katastrofe som den i Mexicogolfen kan anses som brekkstang. Trenger vi mer argumnter for å sky fossilenergi som pesten?

Ja - vi gjør det. Som tidligere påpekt på Kompromissløse meninger er vår primathjerne ikke i stand til å reagere på trusler som ikke er umiddelbare - innen den naturlige levetid for vår art, som for inntil nylig i evolusjonsmessig perspektiv knapt var tretti år. Vår rasjonalitet ligger i det å forstå det som skjer idag og i nær fremtid. Alt annet er abstrakt og trigger ingen frykt. Og derfor blir muligens et uhell som hverken har globale eller virkelig langsiktige konsekvenser kanskje den vekkeren som vi trenger så sårt. Kanskje.

Punkt nummer en må uansett være som et minimum å slutte å subsidiere fossilindustrien i forhold til annen virksomhet. Det er nemlig slik at de beste og lettest tilgjengelige olje-, gass og kullfeltene i verden allerede er tatt i bruk. Nødvendigvis vil kostnadene ved videre leting og drift øke. Risikoen blir også større. Det ser vi et godt eksempel på i disse dager.

Og der ligger endelig svaret på hvorfor vi tilslutt vil migrere til mer bærekraftige løsninger. Økonomi - og risiko.

Vettet er dessverre ikke nok spør du meg ...

Oppdatering: Bp's oljefadese kan raskt få meget større konsekvenser. Og verre vil det uansett bli.

Heldigvis kan BP få rekordbot. I det hele tatt burde oljeselskapene selvsagt også betale alle miljøavgifter direkte, slik at fornybart blir mer konkurransedyktig. Risikokapital har nemlig en tendens til å gå der risiko og lønnsomhet er henholdsvis minst og størst. Rimeligvis. Selv om politikere flest ser ut til å tro at deres symbolpolitikk har effekt - noe alle andre etterhvert oppfatter at er det reneste vås.

torsdag, juni 10, 2010

Intet problem?

Det er i virkeligheten overhodet ikke noe problem å legge om fra en verden basert på fossilenergi over til fornybar energi. Ihvertfall ikke her i Norge. Vi har ressursene. (Men vi velger å bruke dem på oljeindustrien) Men når selv ikke vi gidder å gjøre det, er det en selvfølge at ingen andre vil gjøre det heller.

Alt prat om klima- og miljøsatsing er med andre ord tomprat. Det vil ikke skje noe. Vi redder litt regnskog som ikke burde vært hugget ned uansett og holder ørkesløse klimaforhandlinger der resultatet egentlig er gitt på forhånd ...

Oljeinvesteringene blir i år 139,7 milliarder. Dette er hovedsaklig investeringer i felt som allerede er i drift. Så store ressurser bruker vi altså for å tjene inn "oljepenger" som selvsagt i hovedsak ikke er del av av vår egen økonomi og settes inn i oljefondet.

Men selv de nær 45 milliardene av disse oljepengene vi faktisk tar inn i økonomien er ikke uproblematiske. De øker pengemengden, og skaper dyrtid med det resultat at vi utkonkurrerer eksportindustri, vanskeliggjør nyinvesteringer i norske foretak, legger til rette for utflagging, og undergraver totalt vår evne til å leve uten olje- eller gassinntekter.

Faktisk har vi allerede idag et strukturellt, oljekorrigert budsjettunderskudd på nesten 150 milliarder. Rikdom? Økonomisk makt?

Netto klimatiltak i Norge KAN derfor ikke skje hvis vi samtidig skal investere store beløp i fossilenergi. Omlegging av de økonomiske hovedrammer skjer ikke før vi har sugd ut alt fra Nordsjøen, og går konk. Det vil si, det er jo først og fremst almuen som vil måtte ta regningen. Unge mennesker idag burde drite i buksa i redsel for å ta opp dyre boliglån. De vil ikke ha råd til å leve i Norge i en ikke så fjern fremtid.

Pengeforbruket og det øvrige ressursforbruket innen oljebransjen (ikke minst de menneskelige ressursene) kunne imidlertid - hvis vi hadde planlagt for fremtiden samtidig som vi faktisk gadd gjøre noe med klimautslipp - ha betalt for en revolusjon i energiproduksjon. Og Norge kunne eksportert energi og tjent penger også på fornybar energi. Det gjør vi jo allerede når vi selger ut vannkraft.

Men fornuft styrer ikke den langsiktige planleggingen. For fossilmafiaen vil ha oss til å tro at vi er avhengige av dem fordi annen industri allerede er gått dukken, at vi har et energibehov som ikke kan dekkes på andre måter, og implisitt at vi derfor omtrent må gå tilbake til steinalderen når oljå tar slutt.

Det er selvsagt vås. Det er ennå tid til å legge om kursen. Men kollapset kommer nok. På GRUNN av oljeøkonomien som ennå regjerer landet med jernhånd og nekter å gi fra seg makten.

Verdens forbruk og etterspørsel etter olje øker, samtidig som det blir stadig vanskeligere å opprettholde produksjonen. Et kollaps er nært forestående, og vi har ikke tegnet forsikring.

DET er virkeligheten. Våkn opp alle bundne oljetreller!

tirsdag, juni 08, 2010

Et overveldende flertall tror på global oppvarming!

Og det til tross for en enorm kampanje fra klima"realister", en absolutt mangel på innsats fra myndighetene, og det faktum at dårlige nyheter sjelden blir omfavnet med glede. Vårt Land skriver imidlertid, "Nordmenn mindre opptatt av klima".

Som forsåvidt er sant, 70% sier nå at de mener klimaendringene er menneskeskapte, mot 73% i fjor.

Med andre ord, et overveldende flertall tror fremdeles på menneskeskapte klimaendringer. Det er verd å merke seg at det er meget sjelden at det finnes så stor politisk enighet i noen sak. Vitenskapen derimot, er uansett ikke avhengig av flertallets meninger, og vitenskapen forteller oss at det er helt sikkert at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer.

NASA oppsummerer:

Certain facts about Earths climate are not in dispute:

* The heat-trapping nature of carbon dioxide and other gases was demonstrated in the mid-19th century. Their ability to affect the transfer of infrared energy through the atmosphere is the scientific basis of many JPL-designed instruments, such as AIRS. Increased levels of greenhouse gases must cause the Earth to warm in response.

* Ice cores drawn from Greenland, Antarctica, and tropical mountain glaciers show that the Earth’s climate responds to changes in solar output, in the Earth’s orbit, and in greenhouse gas levels. They also show that in the past, large changes in climate have happened very quickly, geologically-speaking: in tens of years, not in millions or even thousands.

Dette er det ingen vitenskapelig disputt om, selv om mange synsere selvsagt påstår at alt er basert på løgn og bedrag.

The evidence for rapid climate change is compelling:

Sea level rise
Global sea level rose about 17 centimeters (6.7 inches) in the last century. The rate in the last decade, however, is nearly double that of the last century.

All three major global surface temperature reconstructions show that Earth has warmed since 1880. Most of this warming has occurred since the 1970s, with the 20 warmest years having occurred since 1981 and with all 10 of the warmest years occurring in the past 12 years. Even though the 2000s witnessed a solar output decline resulting in an unusually deep solar minimum in 2007-2009, surface temperatures continue to increase.

Warming oceans
The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of 0.302 degrees Fahrenheit since 1969.

Shrinking ice sheets
The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA's Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152 cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.

Declining Arctic sea ice
Both the extent and thickness of Arctic sea ice has declined rapidly over the last several decades.

Glacial retreat
Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.

Extreme events
The number of record high temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.

Ocean acidification
The carbon dioxide content of the Earth’s oceans has been increasing since 1750, and is currently increasing about 2 billion tons per year. This has increased ocean acidity by about 30 percent.

I tillegg kan det nevnes at det ved hjelp av isotopmålinger er funnet bevis for at menneskelige utslipp virkelig står bak økningen av CO2 i atmosfæren.

Alle data og påstander er dokumentert gjennom fotnoter i de artiklene jeg refererer til.

Et overveldende flertall tror altså på menneskeskapt global oppvarming. Det beviser bare en ting, flertallet lever i virkelighetens verden, og aksepterer ikke "realistenes" dårlig underbygde påstander.

Det virkelige spørsmålet er ikke om menneskeskapt global oppvarming skjer - men hvorfor de politiske myndighetene ikke makter å legge to pinner i kors for å redde situasjonen. All den tid vi før eller senere må tilpasse oss en verden uten ikke-fornybar fossilenergi før eller senere uansett, er dette spørsmålet verden bør stille seg: Hvem vinner på å opprettholde status quo?

Og ikke minst, hvem skal holdes ansvarlig når det går opp for flertallet at den nå tilsynelatende uungåelige temperaturstigning på 2,5 - 3,5 grader vil skape meget alvorlige og dødelige klimaforandringer allerede innen 100 år? Innen 200 år vil selvsagt situasjonen ha forverret seg ytterligere. Hvem påtar seg ansvaret?

Svaret er at ingen påtar seg ansvaret, fordi alle bremseklosser mot en fornybar og bærekraftig verden idag da er døde. I mellomtiden håver de fossilbaserte kapitalkreftene inn rekordoverskudd. Og det vil de selvsagt gjøre inntil de blir tvunget til å investere i fornybar energi. Energi som med stor sikkerhet vil bli kontrollert av akkurat samme kapitalkrefter. Et ordtak innen gambling heter "Banken vinner alltid" (House always wins).

Spørsmålet er imidlertid om det ikke denne gang vil være slik at alle taper. Og det mer enn vi kan bære.

fredag, juni 04, 2010

Hamas tuller!

Israels beslutninger i blokaden av Gaza er preget av alvorlig "haukesyndrom" og manglende gangsyn. Hamas' beslutning om å gjøre dette til et politisk spill ved å nekte å motta hjelpesendingene via Israel er rent idioti. Tull! Barnehagementalitet - rent bortsett fra at barnehagebarn som regel er smartere enn dette.

Akkurat som Israel skyter seg selv i foten, gjør Hamas det samme.

På den andre siden er det vel hevet over enhver tvil at Hamas neppe er Palestinernes redning hverken nå eller på sikt.

torsdag, juni 03, 2010

Friheten tapt

Fremtiden er fullstendig overvåking.

Og det er veiprising som gir staten allmakt. Kompromissløse meninger har tatt opp denne saken før, det er en slik sak som fremsettes i små doser, inntil den blir vedtatt uten at noen helt skjønner hva som skjer.

Data om bilers detaljerte kjøring vil selvsagt bli brukt til å avgiftsbelegge per kilometer, gi rom for forskjellig døgnpris, og til og med gi mulighet for automatisk innkreving av parkeringsavgifter.

På grunn av faktoreringsmuligheter og eventuelle klager, må dataene nødvendigvis lagres i en gitt periode.

Men man må også anta at politiet vil bruke systemet for å utpeke mistenkte i kriminelle saker (de kriminelle vil nok imidlertid lett tilpasse seg). NAV kan for eksempel avsløre trygdejuks hvis du bruker bilen på jobb - eller de kan se om du besøker elskeren/elskerinnen. Ikke det at de hadde noe med det, men ... Eller de kan passe på når du går i butikken for den saks skyld. Om du er litt vel aktiv når du er syk, uzw. Andre bruksområder kan være å forby "luksuskjøring" som planløs "søndagskjøring". Og fotobokser trenger vi ikke lenger, for bøtene tikker inn automatisk hver gang noen er litt for tung på pedalen.

Og er bilen gammel og slitt, og du kopler bort batteriet noen dager, får du politiet på besøk. Det må jo skje, ellers så kan jo systemet lett lures. Et signal som forsvinner må tolkes som mulig juks. På den annen side kan kanskje politiet konsentrere seg om å ta bilister istedet for kriminelle. Det er jo uansett mer lukrativt.

Miljøargumentene kjøper ikke jeg. Det påstås i Nederland at bilkjøring blir redusert. Men det skyldes nok høyere avgifter på bilbruk, neppe selve overvåkingssystemet. Alle avgifter overført til drivstoff gjør akkurat samme nytten. Å slutte å tro at et samfunn skal finansieres bare av avgifter likeså.

Vi har nok en grunn til å nekte avgiftspartiene tilgang til Stortinget!

Et annet poeng er at når bilavgiftene går på forbruk, "tas" de lavtlønnede hardere enn idag - fordi de allerede kjører rundt i billige biler. (Jeg, og sikkert mange andre, sitter imidlertid å lurer på om vi skal kjøpe en Aston Martin - men den er litt for dyr - ennå) Om lavtlønnede får råd til nyere biler og klatrer litt der, så hjelper ikke det når daglige pendlerutgifter går opp. Poenget må i mange tilfeller være å kutte ut å jobbe og heller gå på NAV. For pokker - en skal tenke egoistisk - det gjør jo nyadelen! Norge som nasjon har jo uansett enorme behov for å øke driftsomkostningene slik at vi ikke blir for konkurransedyktige! Ja, det var ren ironi. Eller galgenhumor. Take your pick.

Blir denne type overvåking gjennomført anbefaler jeg absolutt sivil ulydighet. Elektronikk og skiftenøkler eller syre går sjelden godt sammen. GPS kan jammes. Bare som et tips. Og når politiet må arrestere hver eneste bilist er slaget vunnet.

Men Saueflokken gjør vel egentlig ikke slikt? Og avstraffelser får som regel alle til å marsjere i takt.

Die Straße frei den braunen Bataillonen
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
|:Es schau'n auf's Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an!:| - fra NSDAP's partisang - nok et innslag av galgenhumoristisk ironi

“The natural progress of things is for liberty to yield and government to gain ground.” -
Thomas Jefferson

“All government, of course, is against liberty.” -
Henry Louis Mencken

“Liberty has never come from Government. Liberty has always come from the subjects of it... The history of liberty is a history of limitations of governmental power, not the increase of it.” - Woodrow T. Wilson

“Those who expect to reap the blessings of liberty must undergo the fatigues of supporting it” - Thomas Paine

Kosher og Halal slakt er dyrplageri!

Heldigvis har Norge forbudt Shechita og Dhabiha slakt uten bedøvelse, tusenårsgamle metoder som på grunn av religiøs overbevisning er påbudt i jødisk og islamsk tradisjon.

Påstandene om at blodet renses bedre ved slik slakt er feil.

Påstandene om at dyrene ikke lider er feil.

Begge disse religiøst betingede påstandene er påvist vitenskapelig å være usanne.

Slike argumenter må i fremtiden avvises totalt.

Halal slakting ved norske slakterier foregår idag ved at dyret først bedøves ved hjelp av gass, strøm eller slagbolt, deretter henges det opp etter bakbena og får strupen kuttet over. Kuttet gjør at blodet renner ut av dyrekroppen, og dyret dør. Det Mosaiske Trossamfund har lenge påpekt at bedøvelse ikke kan aksepteres innen jødedommen, og har på bakgrunn av dette ytret ønske om å slakte dyr uten bedøvelse. De fleste muslimer aksepterer bedøvelse hvis andre ritualer er fulgt. Kompromissløse meninger ser ingen grunn til å tillate særtilpasninger utover dette til eksisterende norsk lov.

Nei - du trenger egentlig ikke se denne videoen - den er fæl - med mindre du tror på den religiøse propagandaen ... Og ja, Halal/Kosher slakt kan foregå mer humant enn dette - men i praksis ikke industriellt.Sigrun gjorde meg oppmerksom på denne videoen:tirsdag, juni 01, 2010

Blindhet

Noen lys finnes tross alt i den ellers så svake forståelsen av verdensordenen som vi normalt lever i. Spørsmålet er om våre medier er svake eller bare inkompetente.