tirsdag, juni 12, 2018

Norges forsvar - en skandale


Dette er galskap. Norge viser her at vi ikke makter å sikre egne territorier, det er en skandale og en skam i seg selv.

Å gå bort fra vår politikk om å ikke stasjonere faste amerikanske styrker i Norge er allerede uthulet, og dette nye vil selvsagt bli kritisert av Russland. Med rette. For det er selvsagt bare i politiker-logikk at dette ikke er et alvorlig brudd på vanlig norsk praksis. Uavhengig av hva politikere tillater seg av tullespråk er dette klart i strid med det norske vedtaket fra 1949 om "å ikke åpne baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep". Norge går altså inn i et nytt forsvarsparadigme helt uten debatt.

Russland vil svare med nye styrker rettet mot Norge, inkludert kraftige radarstasjoner som kan overvåke Stealth-fly - og vi vil påstå at vi ikke skjønner hvorfor.

Siden amerikanerne også har atomvåpenkapasitet, må vi anta at våre nordlige baser blir utpekt som førsteslagsområder ved en eventuell storkrig. Altså, at de på fast basis blir utpekt som atomvåpenmål. Dette er logisk, og forståelig, men neppe i norsk interesse.

Så kan vi jo bare konstatere at det også er slik at norges største forsvarsinvestering noensinne, F-35, ikke er hensiktsmessig. Det er jo tydelig at hverken Norge eller USA mener dette vil gi Norge kapasitet nok til å sikre nordflanken. Når vi husker at amerikanerne selv definerer F-35 som et angrepsfly (bomb-truck), og ikke et jagerfly og spesiellt ikke et som er hensiktsmessig å bruke til avskjæringer, så blir jo dette forståelig. Men dessverre bekrefter dette det som mange har påstått, at F-35 er Norges største feilinvestering noensinne.

Nå begår Norge nok et feilskjær av dimensjoner - å i stadig større grad gjøre oss avhengige av amerikanske styrker for vårt forsvar. Dette er skammelig, og også totalt imot norske interesser. Vi er i ferd med å miste kontroll ikke bare over egen forsvarsevne, men også kontroll over hvordan vårt forsvar skal implementeres. Dette skyldes jo i høy grad norsk inkompetanse/manglende vilje til å opprettholde eget forsvar, men denne løsningen avhjelper egentlig ingenting av dette.

Sannheten bør nå snart begynne å gå opp for oss - USA vil bedrive sin politikk i våre nordområder, vi har tapt den retten. Spørsmålet som kan stilles er om dette bare skyldes total inkompetanse fra Norges side (absolutt en mulighet), eller er ledd i en ønsket politikk.

fredag, juni 08, 2018

Den store ubalansen

Flere politikere i Norge er den seneste tiden blitt svært interesserte i barnefattigdom. Sannsynligvis fordi de tror det gir bonuspoeng å bry seg om barn spesiellt, selv om løsningen logisk nok ligger i at foreldrene må ut av fattigdom. Det er svært få foreldre som bevisst gjør barna fattige med vilje. Og skjer det, har vi Barnevernet.

Det grunnleggende som ingen skjønner er at det er en ubalanse i økonomien - som Kompromissløse meninger har påpekt for meget lenge siden - levekostnadene i Norge er svært store, uten at dette ser ut til å bekymre noen. For løsningen er jo bare at alle har god nok lønn.

Realitycheck - verdien av arbeid er nå i flere sektorer mindre enn det det koster å leve over fattigdomsgrensen. Fysiske fakta bryr seg aldri om menneskelig føleri.

Med en politikk både fra høyre og venstresiden som konstant øker denne ubalansen, kan man diskutere fattigdom til man blir vekselvis blå eller rød i trynet uten at det hjelper det spor. Ingen kan undertegne noen plan med noe pennestrøk. Det forutsetter nemlig at man har en konkret effektiv plan.

Det er derfor vi er tilbake til en situasjon lik den på 1800-tallet. Borgerskapet trekker stigen opp etter seg, og lever bon vivant, mens arbeiderklassen gradvis men ubønnhørlig sakker akterut. Spillet om kapitalen har bare dette mulige utfallet. Det kan resettes, men søker alltid mot samlingen av kapital, og Borgerskapets kontroll over samfunnets lover og systemer - kort sagt - kortene deles ulikt ut. Det økonomiske system fordeler midlene ulikt, men den politiske viljen heller også alltid mot det tilpassede samfunn.

Tilpasset til Borgerskapet. Alt fra boligpriser, kostnader ved bilhold, bompenger etc og ikke minst generelle avgifter er tilpasset å skape en høy standard for den som har råd til den. Slikt skjer ikke ved naturlig evolusjon, men er del av spillet om kapitalen. Den som ikke kan ta del i samfunnet lenger, får sitte hjemme og motta bostøtte, kommunal leilighet, og trygd. For når man ikke når opp, når listen settes for høyt, kan faktisk det å gi opp være den eneste mulighet til å dekke basisbehov.

Da har samfunnet tapt. Og man taper dobbelt ved å ikke skjønne hva som er problemet engang. Men det bekymrer ikke de som allerede har tatt ut lottogevinsten samfunnet er programmert til å gi dem. Istedet gir det dem muligheten til å leke bekymret og å leke samfunnsrefser.

Pennestrøk fra slike sjamaner er uten verdi.


søndag, juni 03, 2018

Søviksnes - Dum, Dummere


Gass er ikke fornybart. Er Søviksnes dum? Nei, men han fronter uhemmet en politisk agenda. Han fronter oljebransjen, som kanskje nå burde hete gassbransjen. Norge produserer nå mer gass en olje. Gassprisene er imidlertid lave, og nuller ut ethvert forsøk på klimapolitikk på verdensbasis. Menneskeheten leker miljøpoliti, men er tragiske.

Tragiske. 

Søviksnes fronter ikke fornybart, han fronter kapitalen. Fossilbransjen. Altså det motsatte av fornybart.

Og så lenge kapitalen er Gud, vil ingen miljøpolitikk ha effekt. Noensinne. Vi fører hverken klimavennlig, fornybar, bærekraftig eller menneskelig politikk. Målet for menneskehetens strev er idag den mest effektive utnyttelse av kapital. Og kapital-føydalaldelen leker så lenge de kan.

Karbonfangst blir skjøvet frem som løsning, men karbonfangst blir også av Norge alltid skjøvet frem i tid. Spillet går videre. En gang skal vi være miljøvennlige. En annen gang.

Borgerskapet kan leke miljøvennlige i sine subsidierte elbiler mens avgiftene hagler om ørene på menigmann, mens storfolket ler hele veien til banken. Slik de alltid har gjort.

Vi er tragiske.

Den største bløffen i menneskehetens historie (så langt) er klimapolitikken.

SO DARK THE CON OF MAN


Gentlemen, he said
I don't need your organization, I've shined your shoes
I've moved your mountains and marked your cards
But Eden is burning, either getting ready for elimination

Or else your hearts must have the courage for the changing of the guards

His Bobness