torsdag, februar 26, 2015

Psykose

Psykose (fra det greske ψυχή «psyke», for sinnet / sjelen, og-ωσις «-osis», for unormal tilstand) betyr en unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Personer som lider av psykose, blir beskrevet som psykotiske.

Rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem» ble lagt frem onsdag. Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Og her er det soleklart at de politiske memer avslører sitt psykotiske opphav. Kompromissløse meninger påstår ikke at de ansvarlige for rapporten faktisk er psykotiske. Snarere dreier det seg om en gruppetenk basert på inkompetanse, servilitet overfor det eksisterende regime og en total fraværende evne til å levere resultater som fraviker fra de politisk aksepterte memer som til nå har avslørt for alle at det offentlige er blitt ute av stand til å levere fungerende løsninger, og som heller ingen blir straffet for.

I dagens system handler det ikke om å om å finne løsninger, men å samarbeide. I kosegruppen. Resultatet er ikke viktig. Og blir heller ikke viktig når premissene er slik de er. Systemet premierer ikke-handling. Og slik har det vært lenge. Stakkars den som leverer spenstige premisser og noe som funker!

* – Vår hovedoppgave i etatene er å sørge for å ivareta samfunnets behov for mobilitet og tilrettelegge for et sikkert og bærekraftig transportsystem. Utviklingen skal skje i henhold til klimamålene, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.
For at dette skal være mulig, må veksten i persontransport i byene skje ved økt gåing, sykling og kollektivtransport, konkluderer rapporten.

* Jernbanedirektøren understreker at det må iverksettes tiltak for å få folk til å la bilen stå.
– Alternative virkemidler for å få til det er rushtidsavgift og begrensede parkeringsmuligheter, sier hun.

*– Det kan hende at man må bruke prising for å prøve å spre kollektivtrafikken bedre utover døgnet. Det vil koste vanvittig mye penger å bygge ut kollektivtrafikken om vi skal ta høyde for rushtrafikken, sier Enger.
I rapporten foreslår derfor transportetatene køprising også for kollektivtransport.
– For å dempe etterspørselen etter de korteste turene må det også vurderes en viss betaling for alle reiser i rush, for alle med månedskort. Dette vil i praksis stimulere til at flere reiser utenom rushtiden, og til at flere går og sykler. Rushtidsproblemene og tilhørende kostnader vil dempes, forklares det i rapporten.

Så det skal bli dyrere å bruke bil. Men det skal også bli dyrere å bruke kollektivtransport. For man har faktisk allerede lagt inn i premissene at kollektivtrafikken ikke kan utbygges i takt med det faktiske behov! Så alt for mange må for all del ikke bruke kollektivtransport i rushtiden. Når folk har behov for å reise. Så summa summarum går det opp i opp. Status quo. Med mindre folk skal jollykjøre kollektivt når de egentlig ikke har bruk for det.

Og man legger til grunn at folk kan velge når de skal på jobb. Psykosen sprer seg.

The humanity!

Virkeligheten tas det ikke hensyn til. Folk er ute på jollykjøring i rushtiden, later det som om noen tror. I virkeligheten har de ikke transportbehov på den tiden. Nei - de kan jo gå på NAV - dvs bli hjemme i senga og senere på sofaen. Og drikke kaffe. Eller man kan ansette dem i det offentlige. Lage noen flere utvalg. Og drikke kaffe.

Sannheten er at (manglende) byplanlegging og (manglende) utbygging av kollektivtransport  har skapt situasjonen. En avgrunn av inkompetanse. Som selvsagt skal "løses" med samfunnets allround meme, at avgifter løser alt. Hallelujah!

Vi graver oss dypere ned i dritten. Dag for dag. Det vil snart gå opp for flere og flere at driftsutgiftene i norske byer er preventive både for menneskelig trivsel og bedrifters effektivitet. Og istedet for å levere løsninger, lever vi i Matrix, der virkeligheten er skjult bak illusjonen. Norge møter en ny hverdag uten oljeinntekter med avgifter. Og fremdeles manglende satsing på infrastruktur. Til gjengjeld blir bruken av den dyrere. Vi øker våre driftsutgifter i den tro at vi løser tidens dilemma. Som i virkeligheten er ikke-handling.

Jeg anbefaler å kjøpe aksjer i lykkepilleindustrien.

Spørsmålet er om du velger den røde eller den blå.

 Resultatet blir i dette tilfelle det samme.


onsdag, februar 25, 2015

Ytterpunkter

Jagland og Sandberg er uenige i tolkningen av Islam.

I virkeligheten har begge rett. For så grå er virkeligheten når den beskrives semantisk, den er ikke svart/hvit. De fleste muslimer tolker ikke Islam slik de voldelige islamistene gjør. Men noen muslimer gjør det altså. Og det er problemet.

Religion på generellt grunnlag er slik at absolutt fanatisme uten unntak går over i uforstand, og må sammenstilles med psykose, mens jo mindre bokstavelig tolkning - jo mindre religion i religionen med andre ord - desto bedre.

Psykose: psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten».

Bedre kan ikke tro på allmektige usynlige vesener som trosser alle kjente naturlover beskrives.  Kast inn tro på jomfruer som belønning for drap og tortur, og tanken om at alle som ikke tenker slik som en selv havner i evig pinsel, og psykosen avsløres også i de unaturlige vrangforestillingene den frembringer.

søndag, februar 15, 2015Pengesystemet snart din herre

Den som har øre, han høre!, Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr.

Adgang og tilgang til livet - kjøp og salg, fri ferdsel - er snart kontrollert av Old World Order. Det er ingen konspirasjon - det har til alltid vært i herskernes makt å kontrollere plebeierne. Dette er ingen ny verdensorden, men en forlengelse av den gamle, forbedret av ny teknologi. Og jublende lar massene seg innskrive.

tirsdag, februar 10, 2015

Pengesystemet kollapser


Det har vel gått opp for de fleste at verdens pengesystem er totalt ustabilt. Det må det være, når særinteresser eier det, og når målet ikke er å opprettholde et stabilt betalingsmiddel, men å legge til rette for den pengesterke elite. Rex mundi, de egentlige eiere av verden.

Kvantitative lettelser er løsningen på uføret. Et uføre skapt av selve kjernen i det fraksjonsbaserte banksystemet. Basert på gjeld. Som er problemet. Som skal løses med mer gjeld.

The humanity!

Man kan velge om man skal le eller gråte. Le, fordi mennesket er en narr som lar seg lure, eller gråte, fordi menneskeheten allerede er lurt - med alle de implikasjoner det innebærer.

Kvantitative lettelser øker pengevolumet, det vil si, skaper inflasjon. Og stjeler dermed kjøpekraft. Sparing blir da mindre lønnsomt. Spesielt siden systemet også reduserer rentenivået (Krishnamurthy, Vissing-Jørgensen 2011). Dobbel whammy, penger blir mindre verdt over tid, og rentene du får blir mindre.

I tillegg blåses børsverdien talt i "penger" opp, slik at det tilsynelatende "går bedre". I virkeligheten går stadig flere av småfolket konkurs, arbeidsløsheten stiger, desperasjonen øker, og verden står nok en gang på kanten av det økonomiske stupet. Joda, vi er bedre skjermet enn de fleste i petrostaten, men ustabiliteten vil til slutt også nå oss.

Og har det allerede. Systemet er usunnt. Det eneste sunne er det som eksisterer utenfor systemet. Så som "real estate" - fast eiendom. Eller reell verdi. Satt opp mot den illusoriske. Som blant annet forklarer den såkalte "boligboblen". Vi har ingen boligboble. Vi har bare utvannede penger.

Målet til systemet er å berike seg selv ved å kjøre systemet suksessivt  i dass, for så å redde systemet (seg selv) ved å beskatte vanlige mennesker. Interessant nok, fordi det er den vanlige arbeider som allerede systematisk tappes for ressurser for å betale for elitens pengebinger. Private pengebinger, vel og merke, slik som Fedreral Reserve og Bank of International Settlements eksempelvis. Følg pengene.

En ny desperat (men dog frivillig) beskatning er få deg med på aksjegaleien. Rentene er jo allerede superlave, så å ha penger i banken er det reneste tap. Som igjen fyrer opp om det gjeldsbaserte systemet. Du vil ikke spare - du vil helst låne. Og med all kreditt tilgjengelig du låne. For å konkurrere med alle de andre som låner. Og for at systemet skal overleve.  Imidlertid er det knapt mulig for den vanlige arbeider å tjene penger på ponzi-svindelen i the end-game. Verdens pengesystem må snart erstattes med en ny svindel. Verdensøkonomien vakler av gjeldsbyrden, få land kan betjene sine fremtidige forpliktelser, og også Europa står på kanten av stupet

Interessant nok er du uansett allerede eid av systemet, fordi statsobligasjonsgjeld - selve bærebjelken i ponzi-svindelen - er knyttet opp til staters fremtidige skatteinntekter. Som er en grunn til at skatter totalt vokse. Det er en matematisk sikkerhet i dette. En nesten pervers sannhet. Like pervers som at våre politikere faller for fristelsen til å basere sine illusoriske drømmeslott på samme lest som pengeadelen. Det er for god en illusjon til ikke å tro på. Men intet vokser inn i himmelen. Evig vekst er ikke mulig. Alle ponzi-svindler må kollapse. Men av og til stikker svindleren av med pengene. Og det gjør skyggenes brorskap alltid. Det ligger i sakens natur.

Utrolig nok er det relativt nylig at ellers intelligente mennesker fant ut at banker faktisk skaper penger ut av intet. Når blir resten av svindelen avslørt?

Det mest interessante er på mange måter med hvilken beregnende utspekulert finesse alt dette gjennomføres. Basert på intet annet enn menneskelig psykologi. Mennesker handler som de gjør ikke basert på umiddelbar tvang, men i troen på å ta egne selvstendige valg. Menneskets natur brukt mot oss. Man må beundre kløkten.

Dette er ingen konspirasjonsteori. Bare virkeligheten er virkelig.

mandag, februar 02, 2015

Blåblå selger Norge

Uavhengig av hva de sier, så selger de Norge. Spørsmålet er bare tidshorisonten og hvor raskt de kan/tør selge unna rubbel og bit. Neste periode står kraftvassdragene på dagsorden.

I disse markedskreftenes forkjempere eksisterer kun en primitiv forståelse av virkeligheten. Enten skal staten ha lov til å eie noe, eller så skal private eie alt. Og svaret de kommer frem til er at staten driver ikke business godt, så på sikt må alt eies av private.

Det er en total kortslutning, men det skal vi komme tilbake til.

Private interesser, som alltid på sikt graviterer mot å eies av store kapitaloppsamlinger - i.e Big Money - har kun én interesse. Å tjene penger. Det er fordi systemet selvsagt favoriserer de som tjener mest penger. Det er slik kapitalistisk konkurranse fungerer, og selve forutsetningen for de blåblås logikk. Private kan drive bedre business er et kodeord for at de kan tjene mer penger.

Å tjene penger på noe er ikke nødvendigvis et gode. Igjen, jeg kommer tilbake til det. Men faktisk er staten svært god til det, jevnfør eksempelvis veiprising/bompenger. Her tar staten seg betalt flere ganger. På den annen side fungerer dette fordi staten har monopol på veier. Og annen skattlegging.  Det blir ikke annerledes om "AS multinasjonalt selskap" eier veien. De vil fremdeles kreve inn penger for bruk. 100% av bygge og driftskostnsder, pluss en profitt. Størrelsen på profitten vil ligge et sted mellom hvor folket gjør opprør og at selskapet ikke tjener penger. Gitt monopolsituasjonen vil profitten ligge nærmere førstnevnte alternativ enn sistnevnte.

Og - retten til å utøve eierskapet vil være beskyttet av statens voldsmonopol. Spis den, de som ivrer for absolutt frihet.

Alt er ikke business. Det er svært vanskelig for noen å fatte. Jeg tror det må skyldes en feilprogrammering i hjernen. Mye lik religiøs hjernevask. Man planter et altoverskyggende meme i hjernen. Et meme som mer fungerer som et virus enn intelligens. På den annen side kan det jo faktisk også være slik at enkelte er født med en svært begrenset forståelse av virkeligheten. Jeg vet ærlig talt ikke.

Men alt er ikke business. Hvem fører regnskap over utgifter betalt for sitt barn og overleverer en gigantregning ved oppnådd myndighetsalder? Som eksempel. Alt er ikke business.

Å tjene penger er ikke alltid et gode. Og å selge infrastruktur er ikke alltid lurt. Hva om jeg kjøpte ditt toalett og tok meg betalt for hver gang du måtte? Irriterende? Men penger blir tjent. Å tjene penger er ikke alltid et gode.

Men du ville jo ikke vært så idiotisk at du selger slikt? Nei, nettopp.

Og her kommer det store poenget. Det eksisterer to sfærer i den menneskelige sivilisasjon, den private og den kollektive. Det kan komme som et sjokk for enkelte, men begge er viktige.

Tar den kollektive overhånd, forsvinner muligheten for privat frihet. Tar den private overhånd, forsvinner også muligheten for den private frihet. Når alt er eid - og det er det tilslutt, har du svært liten handlefrihet. Med mindre du altså er blant dem som eier mye. Men om så var er det uansett ikke gitt at din "frihetsfilosofi" gir deg moralsk rett til å kontrollere andres frihet.

Hvorfor ikke rett og slett innse at dagens tenkere og politikere ikke engang er middelmådige innen politisk og sosial teori? Mye er allerede tenkt ut av intellektuelle giganter. Å studere for eksempel John Locke, og forstå dilemmaet med uhemmet monopolgraviterende kapitalisme.

Nor was this appropriation of any parcel of land, by improving it, any prejudice to any other man, since there was still enough and as good left, and more than the yet unprovided could use. So that, in effect, there was never the less left for others because of his enclosure for himself. For he that leaves as much as another can make use of does as good as take nothing at all. Nobody could think himself injured by the drinking of another man, though he took a good draught, who had a whole river of the same water left him to quench his thirst. And the case of land and water, where there is enough of both, is perfectly the same.
Second Treatise of Government, Chapter V, paragraph 33
Et viktig poeng er at kapitalens selvjustis ikke kan fungere. Når et område er skvist, kan den gå videre til neste kapitalplassering. Kapitalen har ingen moral, ei heller samfunnsånd.

Jeg går ikke inn på teoriene her, slikt passer bedre for selvstudie og ettertanke. Uansett er den neanderthalske (som er en fornærmelse av neanderthalerne) politiske teori til de blåblå å anse som en absolutt ettergivenhet for den føydalistisk graviterende gamle verdensorden. En verdensorden der pengemakt tar kontroll over også det som best er overlatt til commons, felleseie.

Og forsåvidt en enveisbilett ut av regjeringskvartalet for begge. OWO er intet alternativ til beste for noen, spesiellt ikke reelle frihetselskere.