mandag, februar 02, 2015

Blåblå selger Norge

Uavhengig av hva de sier, så selger de Norge. Spørsmålet er bare tidshorisonten og hvor raskt de kan/tør selge unna rubbel og bit. Neste periode står kraftvassdragene på dagsorden.

I disse markedskreftenes forkjempere eksisterer kun en primitiv forståelse av virkeligheten. Enten skal staten ha lov til å eie noe, eller så skal private eie alt. Og svaret de kommer frem til er at staten driver ikke business godt, så på sikt må alt eies av private.

Det er en total kortslutning, men det skal vi komme tilbake til.

Private interesser, som alltid på sikt graviterer mot å eies av store kapitaloppsamlinger - i.e Big Money - har kun én interesse. Å tjene penger. Det er fordi systemet selvsagt favoriserer de som tjener mest penger. Det er slik kapitalistisk konkurranse fungerer, og selve forutsetningen for de blåblås logikk. Private kan drive bedre business er et kodeord for at de kan tjene mer penger.

Å tjene penger på noe er ikke nødvendigvis et gode. Igjen, jeg kommer tilbake til det. Men faktisk er staten svært god til det, jevnfør eksempelvis veiprising/bompenger. Her tar staten seg betalt flere ganger. På den annen side fungerer dette fordi staten har monopol på veier. Og annen skattlegging.  Det blir ikke annerledes om "AS multinasjonalt selskap" eier veien. De vil fremdeles kreve inn penger for bruk. 100% av bygge og driftskostnsder, pluss en profitt. Størrelsen på profitten vil ligge et sted mellom hvor folket gjør opprør og at selskapet ikke tjener penger. Gitt monopolsituasjonen vil profitten ligge nærmere førstnevnte alternativ enn sistnevnte.

Og - retten til å utøve eierskapet vil være beskyttet av statens voldsmonopol. Spis den, de som ivrer for absolutt frihet.

Alt er ikke business. Det er svært vanskelig for noen å fatte. Jeg tror det må skyldes en feilprogrammering i hjernen. Mye lik religiøs hjernevask. Man planter et altoverskyggende meme i hjernen. Et meme som mer fungerer som et virus enn intelligens. På den annen side kan det jo faktisk også være slik at enkelte er født med en svært begrenset forståelse av virkeligheten. Jeg vet ærlig talt ikke.

Men alt er ikke business. Hvem fører regnskap over utgifter betalt for sitt barn og overleverer en gigantregning ved oppnådd myndighetsalder? Som eksempel. Alt er ikke business.

Å tjene penger er ikke alltid et gode. Og å selge infrastruktur er ikke alltid lurt. Hva om jeg kjøpte ditt toalett og tok meg betalt for hver gang du måtte? Irriterende? Men penger blir tjent. Å tjene penger er ikke alltid et gode.

Men du ville jo ikke vært så idiotisk at du selger slikt? Nei, nettopp.

Og her kommer det store poenget. Det eksisterer to sfærer i den menneskelige sivilisasjon, den private og den kollektive. Det kan komme som et sjokk for enkelte, men begge er viktige.

Tar den kollektive overhånd, forsvinner muligheten for privat frihet. Tar den private overhånd, forsvinner også muligheten for den private frihet. Når alt er eid - og det er det tilslutt, har du svært liten handlefrihet. Med mindre du altså er blant dem som eier mye. Men om så var er det uansett ikke gitt at din "frihetsfilosofi" gir deg moralsk rett til å kontrollere andres frihet.

Hvorfor ikke rett og slett innse at dagens tenkere og politikere ikke engang er middelmådige innen politisk og sosial teori? Mye er allerede tenkt ut av intellektuelle giganter. Å studere for eksempel John Locke, og forstå dilemmaet med uhemmet monopolgraviterende kapitalisme.

Nor was this appropriation of any parcel of land, by improving it, any prejudice to any other man, since there was still enough and as good left, and more than the yet unprovided could use. So that, in effect, there was never the less left for others because of his enclosure for himself. For he that leaves as much as another can make use of does as good as take nothing at all. Nobody could think himself injured by the drinking of another man, though he took a good draught, who had a whole river of the same water left him to quench his thirst. And the case of land and water, where there is enough of both, is perfectly the same.
Second Treatise of Government, Chapter V, paragraph 33
Et viktig poeng er at kapitalens selvjustis ikke kan fungere. Når et område er skvist, kan den gå videre til neste kapitalplassering. Kapitalen har ingen moral, ei heller samfunnsånd.

Jeg går ikke inn på teoriene her, slikt passer bedre for selvstudie og ettertanke. Uansett er den neanderthalske (som er en fornærmelse av neanderthalerne) politiske teori til de blåblå å anse som en absolutt ettergivenhet for den føydalistisk graviterende gamle verdensorden. En verdensorden der pengemakt tar kontroll over også det som best er overlatt til commons, felleseie.

Og forsåvidt en enveisbilett ut av regjeringskvartalet for begge. OWO er intet alternativ til beste for noen, spesiellt ikke reelle frihetselskere.

Ingen kommentarer: