onsdag, mai 28, 2014

Gift i blodet

Joda, Kompromissløse meninger har advart før, vi lever i en giftig verden. Hvordan kan dette ha seg? Norge har noen av verdens strengeste lover på slikt. 

Svaret er at man ikke har hatt politisk vilje til å prioritere handling kombinert med forståelse. Man har vært lullet inn i en tro på at ekspertene vet best, og at eksisterende grenseverdier er sikre. 

Ville du tenkt slik hvis det på frokostbordet hver dag stod et glass med giftig syltetøy? At du tok EN skive med dette hver dag, men aldri to? Eller ville du latt akkurat det syltetøyet stå?

Markedet alene kan ikke styre dette. Fordi billigst og mest rasjonell produksjon, både av matvarer og andre produkter, ikke tar hensyn til slike eksterne faktorer. Bare ved kontrollerte målinger av uavhengige aktører og merking av produkter kan forbrukerne (markedet styre). Vi må med andre ord påtvinge alle produkter - ikke bare varedeklarasjon, fordi vi ikke alle er kjemikere - men merking av giftighetsgrad. Da spørs det om du tar varen merket giftig i butikken. 

Da kan markedet (forbrukerne) styre. 

Sigaretter er merket - virkelighetens verden er at mye annet også skulle vært det. Dessverre en nødvendighet av våre ikke-biologisk kompatible og primitive produksjonmetoder og produkter. 

Yess. Om 1000 år blir vi sett på som barbarer. Slik er det. 

Og samme primitive teknologi og tankesett er ansvarlig for vår ødeleggelse av klimaet. CO2 nivået i atmosfæren er nå på 400 ppm. Og stigende. Kompromissløse meninger ser ingen grunn til å ikke tro at nivået stiger til 500 ppm og videre. Her strekker vår kollektive intelligens med all tydelighet ikke til. 

Vi tror at med å avgiftsbelegge litt her og der gjør vi en innsats. Denne politikken er livsfarlig og gjør vondt verre. Fordi den utsetter de virkelig nødvendige tiltak. Norges to viktigste tiltak: å legge ned kullproduksjon på Svalbard - å tidsfeste en styrt avvikling av norsk olje og gassproduksjon. Alt annet er i beste fall misforstått politikk - i verste fall ønsket og bevisst sabotasje. 

Kan vi redde verden alene? Nei. Men vi kan gjøre vår del. Å kutte utslipp i Norge samtidig som vi direkte eller indirekte legger til rette for nye utslipp andre steder er et nullsumspill. All produsert fossilenergi blir brukt - enten her eller et annet sted. Dessuten - den sivilisasjon som først ankommer den giftfrie og fornybare fremtid - har et forsprang på alle andre. Forstår vi dette er vi et hakk mer intelligente enn Kompromissløse meninger normalt tillegger det kollektive globale intelligensnivå. Men selv da må grådighetens og den umiddelbare tilfredstillelses demon utslettes. Vi må utslette dagens økonomiske system. Dette vil den globale økonomiske elite motsette seg med alle midler.  Med andre ord - we're pretty fucked. 

Ubuntu!

fredag, mai 23, 2014

Investeringer

Det investeres som aldri før på nord-jæren. I bomstasjoner.

Jeg skal gjøre dette enkelt. Dog uten at noen "ansvarlige" vil forandre kurs. For penger er alltid kjekt å ha. Vi har gjort oss totalt avhengige av bompenger, så det får vi sikkert leve med til dommedag. Og vel så det.

Problemet på nord-jæren er at vi har tre sentra: Stavanger - Forus - Sandnes. Byplanlegging skulle man tro har skjedd under påvirkning av ulovlige stoffer. Situasjonen er uansett at ingen bor i nærheten av der man jobber. Man pendler friskt og alle veier går INNOM bykjernene. Hovedveiene mellom disse stedene har sprengt kapasitet, og kødannelsen har lenge vært enorm.

Og løsningen er å bygge litt nye veier og sette opp MANGE flere bomstasjoner. Målet nå er - som alltid - å tvinge bilistene til å kjøre kollektivt. Men kollektivtilbudet er også sprengt. 

Løsningen er egentlig ganske så enkel. - Bygg undergrunnsbane og tilhørende gratis parkering utenfor byene. Stavanger - Sykehuset - Mariero - Ullandhaug - Sola - Tananger - Forus - Sandnes .

Ja - dette bør være minst to sløyfer for å gå ihop.

Det koster. Men ville løst problemet. Og prosjektet er ikke mer enn tre - fire ganger Ryfast. Som bygges for å sluse enda mere trafikk innom Stavanger.

Men i Norge har vi ikke tradisjon for å tenke strategisk. Og uansett har blårussen lært at samfunnsøkonomi beregnes i tiårsperioder, ikke i hundreårsperspektiv.

Dessuten er mer beskatning av alle idiotene som faktisk ønsker å jobbe for å holde samfunnet i gang enklere.  For et slikt system man idag legger opp til må jo forutsette at folk er idioter? Eller?

PS. Vi aksepterer i dette landet å betale 30 - 40 tusen ekstra i året for å komme oss på jobb - men ønsker ikke å betale bøndene skikkelig for å opprettholde landbruket. Er dette tegn på langt fremskreden kollektiv galskap?

Ytterste høyre

viser stadig sitt sanne ansikt. Og der er parolen - ingen nåde. La folk klare seg selv. Og så har man aldri forstått at det ikke er slik verden fungerer. 

Landbruket har eksempelvis verdi langt utover den mat som produseres per idag. Primærnæringer er sterkt undervurdert i det økonomiske spillet. Og make no mistake - det er et stort spill. Matvareprisene til produsent holdes nede, mens for eksempel boligprisene skyter i været. Dette skjer på grunn av grunnleggende økonomisk tilrettelegging fra banksystemet. 

Problemet er selvsagt også at alle subsidierer, og fri, global konkurranse betyr kroken i døra for det meste i et høykostland. Bøndene i vestlige land får IKKE betalt en fair pris på sine produkter. Og skal alle konkurranseutsettes på samme måte blir det få arbeidsplasser igjen i Norge. 

Årets landbruksoppgjør er en begynnelse, som burde skremme velgerne bort fra Frp. Husk at akkurat DU er også for dyr hvis du skal konkurranseutsettes på det globale markedet. 

Uansett klarte man ikke å fjerne bompenger. Det var det ikke vilje til alikevel. Å eksperimentere med norsk landbruk uten å ha stortingsflertall bak seg er en risikosport, men kanskje nødvendig for å alikevel vise handlekraft? Begge eksemplene forteller meg at denne regjeringen, hovedsaklig på grunn av Frp, overhodet ikke lever i virkeligheten. Det er politisk slett arbeid. Faktisk til strykkarakter. 

Et lite apropos til tanken om at "alle skal klare seg selv". Det er ingen som er så "subsidiert" som storkapitalen i dagens samfunn. Det er ikke Frp som står bak, selv om de sikkert er enige i at slik skal det være og vil kjempe for at slik blir det mer av i regjering. De som skal klare seg selv blir da egentlig de svakeste. Som predatorer før ytterste høyre seg alltid på de svakeste. Alle for en. Men den ene ikke for alle. Den er seg selv nærmest. 

Slik vrir man på ordene alltid til egen fordel. Legg merke til at de egentlig ikke tror på fri konkurranse når det kommer til stykket. De sterkeste skal subsidieres mest. Slik storkapitalen alltid har nytt godt av fordeler både skattemessige og lovmessige. Også når de skal reddes ut av kriser. Da er almuen god å ha som reservekapital. 

Bøndene burde streike. Minst to år. Null salg til det norske marked overhodet. Så kan vi lære. Konsekvensene hadde blitt en utradering av Høyre/Frp. 

Tillegg: Få ting er så subsidiert som atomkraft og oljeindustrien. I det hele tatt er det slik at, stikk i strid med hva du er hjernevasket til å tro - så er hele storkapitalen gjennomsubsidiert av skattebetalerne. Noen ler av vår dumhet.

mandag, mai 19, 2014

Konservative imbesiller

imbesill - Synonymer gruppe 1: Ukategorisert avstumpet, dum, dustete, idiotisk, innskrenket, korka, sløv, stupid, teit, tett, tykk i hodet, uforstandig, uintelligent, uklok, uvitende, 

Konservative tenketanker har en tendens til å ønske å omskrive virkeligheten til å være som deres imbesille politiske teorier. Legg merke til at konservative politiske teorier ikke a priori kan utledes til å være imbesille. Dog må konklusjonen uungåelig være at når man forlater virkelighetens terreng til fordel for et politisk korrigert kart, så er man imbesill hvis man tror man ennå befinner seg i virkelighetens verden. Man er på bærtur i la-la-land.

Og til tross for at mange konservative sikkert godt vet at de egentlig tar feil, må flertallets hjernevasking antas å være komplett. De vet ikke hva de snakker om, og kan derfor heller ikke gjennomskue fakta om de så beit dem i rævva. Nyeste tilskudd på imbesill-gjengen er Wyoming Liberty Group, som mener vitenskap må vike for politisk overbevisning. I olje- og kullstaten Wyoming mener disse imbesiller at å undervise om global oppvarming i naturfagtimene er "tvang".

I lobbyist-landet USA har man i de politiske miljøer forlengst forlatt prinsippet om objektiv virkelighet som en testbar og verifiserbar kvalitet. Alt er redusert til kvasireligiøs synsing, der påstander og tro om det ene eller andre skal ha like stor gyldighet som observerbare, testede og målbare vitenskapelige teorier.

Det finnes ingen vitenskapelige institutter på denne kloden som kan gi fornekterne kredibilitet. Det er derfor de ER fornektere.  Og de er imbesille nok til ikke å skjønne hvorfor folk med kritisk sans ler av dem. De TROR faktisk at alt er religion der det gjelder å TRO, ikke å vite. Og ikke å stille kritiske spørsmål.

Sitat: The standards “handle global warming as settled science,” State Representative Matt Teeters, a Republican from Lingle, told The Casper Star-Tribune. “There’s all kind of social implications involved in that, that I don’t think would be good for Wyoming.

Så derfor må virkeligheten omskrives. For all del - ikke bland vitenskap inn i naturfagtimene. Ønsketenkning, kreasjonisme og slikt skal også ha sin plass.

Dette i landet som landet på månen. 

Dette er også det landet som er mest korrupt i den vestlige verden. Landet der lobbyister i regi av store korporasjoner pøser penger utover politikere for å kjøpe seg særfordeler i en pervertert politisk dans der borgerne har minst makt av alle grupper. En republikk som har blitt et galehus av udemokratisk makt.

Og fornuften har ikke lenger aksept som rettesnor. Fordi det er politisk farlig for den som selger ufornuft som vare.
Svik

Svik foregår. I verdens beste land. Som feirer 17. mai med pølser og is og barnetog. Og får ny grunnlov. Verdens beste. Mener vi.

Etter flere ganger å ha utsatt enkeltindivider for ren tortur selv i moderne tid og dessuten blitt avslørt gang på gang. Leker vi ennå fred og ingen fare. Fare krigsmann. Og fred og sånn.

Mens vi sviker historien ved å glemme alt for lett. I nasjonalismens rus.

En gang var det "viktige" og "lærde" mennesker i dette landet som helt alvorlig og uten å innse sin egen umenneskelighet og avstumpethet mente lobotomi var greit å bruke mot politiske dissidenter. Og at Sovjet i så henseende var et foregangsland. Eksempelvis professor Ørnulv Ødegaard, mannen som i 1941 introduserte lobotomien i Norge.

En behandling som forøvrig av prinsipp nødvendigvis må være et resultat av kollektiv sinnsykdom hos behandlerne. Bevist blant annet  gjennom at de ikke reagerte da inngrepet fra 1941 til 1950 førte til at hver fjerde pasient som ble operert, døde.

Slike mennesker støtter staten. Slike har statens tillit. Noe staten dog profiterer på.

Samme Ødegaard mente også at Knut Hamsun hadde varig svekkede sjelsevner og at dette forklarte forfatterens støtte til Nazismen. I ettertid forstår de fleste at dette var en politisk ønsket diagnose. Ødegaard kunne også på grunnlag av "alminnelig erfaring" påstå at "norske piker som har fraternisert med tyske soldater" hadde en overvekt av mindre begavede og asosiale psykopater. Gode nordmenn fraterniserte bare med tyskerne fordi vi måtte ... bygge brakker og festningsverker og sånt.

Ødegaard fastslo i 1948 at Hamsun ble paranoid allerede i 1898. Mens Hamsun altså skrev Victoria ...  Og kanskje nettopp derfor. Klasseskillet mellom de bemidlede og de ubemidlede gjelder også innenfor makten. Definisjonsmakten. Og slik må det være. Ikke kom her og kom her.

Dog var denne retrospektive diagnostisering neppe så stort trylleri som da Ødegaards samtidige  kollega, den etterhvert meget høyt dekorerte professor Nils Adolf Retterstø, kunne fortelle om at Harald Hårfagre led av fremskreden psykotisk depresjon. Retterstø mente også å ha sikre bevis på at Sigurd Jorsalfar led av melankolisk/alkoholiske hallusinasjoner, og var alvorlig sinnssyk. Håkon Jarl pådro seg visstnok også i år 962 akutt flyktningepsykose og tilhørende paranoide vrangforestillinger.

Hadde bare disse superpsykiatere vært tilgjengelige idag - kunne de sikkert fjerndiagnostisert oss alle både fremover og bak. Og vi er sikkert psykotiske hele gjengen.

Jeg kunne bli fristet til å si at på seg selv kjenner man andre. Men det er nok mer grunnleggende mekanismer som ligger til grunn for den ulogikk og evne til overgrep mot mennesket vi systematisk ser hos definisjonsmaktens frontkjempere. I et system der  medløperi premieres, vil selvsagt den asosiale egoist bæres frem til maktens tinder. Dissidenten blir fortiet. Og glemt.

Og politikken hverken ser, hører eller forstår. 

I 1995 ble det i et brev fra Kirke- og Utdannings- og Forskningsdepartementet innrømmet at  borger Juklerød hadde hatt rett da han i 1968 påpekte at myndighetene handlet i strid med loven da de la ned Holtane skolekrets i Kragerø. En påstand som førte til at Juklerud av flere psykriatere, deriblant nevnte Ødegaard og Retterstø, ble erklært å ha paranoide vrangforestillinger. Vrangforestillingene lå i virkeligheten med andre ord hos myndighetene og psykiatrien.  Juklerød ble mobbet på det groveste av statsmakten og psykiatrien. Spørsmålet er hvem gav ordren? Og hvis ingen ordre ble gitt - hvordan kan systemet være så selvgående forkvaklet? En perpetuum mobile av menneskeforakt?

I 1996 la Erling Folkvord (RV) frem et forslag overfor Stortinget om å oppnevne en ny granskningskommisjon av Juklerød-saken. 92 av Stortingets 165 representanter stemte over forslaget den 31. mai 1996. Forslaget ble nedstemt med 86 mot seks stemmer.

Saksordfører Jan Simonsen (Frp) forklarte at flertallets begrunnelse for å nedstemme forslaget var, at det i 1995 kom inn 725 søknader om billighetserstatning fra personer som «føler seg urimelig behandlet av det offentlige», og at de ikke kunne «plukke ut en enkelt sak om et enkelt individ».

Som per definisjon avslører at Stortingets flertall - når det passer - overhodet ikke er interessert i å fremstå som tilhengere av et rettsamfunn. Og velger å skjerme maktapparatet selv i åpenbare brudd på menneskerettigheter. Kriminellt maktmisbruk svarer seg altså. I Norge. Tenk det. 

Bruk litt tid til å huske mennesket Juklerød.

Og bruk gjerne tid på å forstå hvor stort overgrep politi, stats- og riksadvokat samt høyesterett har begått mot mennesket Torgersen

Ta også de politiske karakterdrap på alvor. Gi litt tid til mennesket Øvrebotten.

Dette er en begynnelse. Toppen av isberget. Av maktens urett. Av de viktige/mektiges menneskers svik. Svikter vi alle?

Selv om det er ubehagelig skriver jeg på tavla: 

La stå!

Mot sammenstøtet - mot virkeligheten!

Verden er basert på et økonomisk system styrt av de store finansinstitusjonene. Make no mistake about it. Politikere er knapt sandpåstrøere i det store bildet takket være en generell aksept av det økonomiske fiat-pengesystemet. Et ponzi-scheme som krever evig vekst for å ikke gå over kanten av stupet. Som alle andre ponzi-schemes. 

Når andre enn sentralbanker og deres satelitter - med politikernes aksept (dog ikke alltid forståelse) driver med slikt havner de i fengsel. 

Evig vekst kan ikke oppnås uten juks i virkelighetens verden. Du kan for eksempel ikke dyrke ti ganger så mange poteter på et stykke jord bare ved å jobbe hardere. Du kan selvsagt dyrke langt mer enn det som er mulig naturlig ved å bruke hjelpemidler, for eksempel kunstgjødsel og ugressmiddel, men snart må du ty til hardere "juks" - for eksempel genmanipulering. Da er produktet ikke lenger det samme som det var.  Men selv da møter du tilslutt virkelighetens betongvegg. Et sted går uansett grensen.

Du kan likeledes fiske havet intensivt med stadig større fabrikktrålere og større kvoter. Men tilslutt møtes også slike jukserier virkelighetens betongvegg. Du kunne ikke ha evig vekst alikevel.

Kapitalmafiaen lever alikevel best og uhemmet på sine virtuelle verdier. Penger er et meget elastisk medie og har ingen begrensning. Man kan alltid lage mer. Selvsagt har det sine konsekvenser, men de på toppen vinner alltid uansett hvor stor inflasjonen er, mens de på bunnen alltid taper.

Heads - I win. Tails - you loose.

Derfor kan en ikke strekke strikken stort lengre innenfor industriellt landbruk eller havbruk. Ihvertfall ikke uten å jukse. Og globalt har systemet lenge jukset ved å pøse på med antibiotika, genmanipulering og subsidier for at boblen ikke skal briste og bløffen gå opp for folk flest. Men strikken må alikevel fortsatt strekkes på grunn av det store pengespillet som Old World Order har bedrevet i meget lang tid. Pyramidespillet fortsetter. Ikke la deg lure av et påstått kommende New World Order - OWO lever i beste velgående og en ny verdensorden kan bare bli til det bedre.

Mens blåruss og freppere ikke liker at bønder får subsidier - mens de samtidig ikke har skjønt at deres frie markeder ikke eksisterer noe annet sted enn i deres hoder - skjønner de heller ikke hvorfor verden i virkeligheten er snudd på hodet - slik at absolutte livsnødvendigheter som mat - og for den saks skyld frisk luft - har en svært liten "markedsverdi" i det eksisterende økonomiske system - de skjønner det ikke fordi det ikke passer inn i deres teorier. Teorier som har intet med virkeligheten å gjøre annet enn i skjæringspunktet der de fallbyr verdens virkelige verdier på alteret til OWO - Old World Order - verdens pengemakt.

På den annen side kan man neppe klage over at blåruss og freppere og dess like ikke skjønner bæret. For det gjør så godt som ingen andre heller. Det var aldri på pensum - for å si det slik. Vi liker heller aldri å høre om de skumle sidene ved livet. Død. Antibiotikaresistens. Kollaps i verdens klima og matvareforsyning. At karusellen snurrer så fort at vi burde hoppe av.

Hurra for 17. mai og olje og alt det derre der.

På den annen side så er virkelighetens ugjennomtrengelige betongvegg et sted der ute. Mens vi skuffer på med mer køl og roper inn i bekmørket foran oss at her kommer vi! Gjør plass! Gjør vei!

PS. OWO ønsker dette krasjet. Når det kommer eier de alikevel mesteparten av de virkelige verdier.

Heads - I win. Tails - you loose.

onsdag, mai 14, 2014

Regjeringen lyver

Tja, vil noen si. Det er ikke fair å påstå at noen lyver. Andre vil på den annen side si at det ikke er fair å leke at noen snakker sant når de faktisk lyver.

– I en verden der befolkningen vil bli 9 milliarder i 2050, står vi foran tidenes største utfordringer når det gjelder matsikkerhet. Et økende behov for mat må oppfylles samtidig som vi letter presset på en begrenset naturressurs-base for mat og landbruk, sier Sylvi Listhaug.

Og derfor skal norsk landbruk konkurrere uten tollbarrierer og vi skal ha større enheter som regjeringen mener skal bidra til økt matproduksjon.

Eksperter har et annet syn. Alt tyder på at H/Frp kjører markedsliberalisme på autopilot og ikke bryr seg en døyt om matproduksjonen øker, bare rike Norge kan spare penger på å importere mat på det åpne markedet.

De lyver, med andre ord.

Men de vet hva det dreier seg om.

Det er en gryende forståelse for at det er en betydelig interessekonflikt innad i jordbruket mellom sentrum og periferi - mellom utkantjordbruket og et stadig mer mekanisert jordbruk i sentrale strøk.  Dersom totalstøtten må reduseres og mye av den gjenværende støtten forblir kvantumsavhengig, vil det være utkantjordbruket som presses ut.  

Store deler av norsk jordbruk skal altså på kort sikt raderes ut. På lang sikt kan man spørre seg om også jordbruket i sentrale strøk må gi tapt. For i virkeligheten vil også dette stadig mer mekaniserte jordbruket også være avhengig av subsidier og støtte. Spesiellt hvis det skal konkurrere med et globalisert landbruk.  Og det skal det jo.

Verre er det at logikken er fraværende. I et marked der matsikkerheten "står foran tidenes største utfordring", skal vi altså satse på at noen til enhver tid vil selge oss mat - kanskje i fremtiden på bekostning av at egen befolkning sulter. Hm .... Penger har vi nok av - men når sulten gnager innser selv petroholikere at hverken olje eller penger kan spises. Da får vi andre prioriteringer.

Dernest vet vi av erfaring at i krigstid blir import meget - la oss si - ustabil. Sikkerhetspolitikken blir altså lagt til side i denne vurderingen. Til tross for at krig har kommet som reneste julekvelden på kjerringa til oss før. Nesten som reneste 9. april. Eller blokade av Norge under Napoleonskrigene. Du vet når den underlige gråsprengte rodde til Danmark etter poteter. Men det er jo lenge siden, og nå er vi jo verdens beste land og alle er sikkert snille med oss. Selv i krig.

Kompromissløse meninger mener norsk landbruk bør omstille seg. Og at en slik omstilling burde skjedd for mange tiår siden. Men på helt andre premisser. Vi bør i all anstendighetens navn redusere subsidier og heller betale det som matproduksjon koster her på berget og ikke leke at bare bøndene ofres, så går alt bra. For hvem ofres neste gang? Det finnes INGEN her i Norge som ikke kunne vært outsourced med billigere arbeidskraft.

Internasjonale økonomier er så ulike at frie markeder ikke kan fungere før ulikhetene eventuellt reduseres betraktelig. Vi kan aldri produsere sko i Norge i konkurranse med barnearbeidere og fattige som jobber for lønninger de ikke egentlig kan leve av. Er det dette målet regjeringen har? At vi skal tilpasse oss denne virkeligheten ved å gå ned i lønn til vi må bo i telt i fjellandet vårt slik at de få kan bygge pengebinger og kjøpe seg fritidsboliger i koseligere strøk?

Hvis det er det, bør vi få beskjed om dette, slik at regjeringen kan lynsjes. Hvis ikke bør regjeringen svare på hvorfor akkurat bøndene skal ofres mens andre skal skjermes. Eller kanskje taktikken er at vi alle skal kokes så sakte at vi sitter i ro til det er forsent?

Men hva med fattige land som ikke får tjene penger på landbruk? Det er jo bedre med handel enn bistand?

Jo, det er det. Men handel må baseres på frivillighet. Vi kan ikke kjøpe poteter fra eksempelvis Tanzania basert på annet enn frivillighet. Likeledes bør ikke Tanzania kjøpe noe av oss uten at de rasjonellt sett tjener på det.  "Frie" markeder betyr ikke tvangskjøp av billigste produkt. Like lite som jeg velger å ikke gå i sekk og strie bare fordi det er billigst.

Utviklingsland bør satse på å produsere noe som gagner dem selv bedre enn å selge bort maten sin til de rikeste landene. Sko for eksempel. Eller iPhoner. Eller noe annet. Og vi rike land bør i anstendighetens navn velge å betale nok. Ikke mest mulig. Men nok.

Alternativet er en kynisk holdning der ingen av oss i lengden kan ha et anstendig arbeid og en anstendig lønn.

Det er slik Old World Order helst vil ha det. Billigst mulig arbeidskraft og mest mulig kontroll. Alt i skjul av at det er slik fordi markedskreftene - pervertert satt utenfor rasjonell tankekontroll - vil ha det. Som om det er en naturlov at vi ikke kan gjøre annet enn å falle i grådighetens felle som leilendinger av kapitaleierne. Vi er vår verste fiende.

" ... humans are usually cruel and selfish rather than decent and altruistic."
                                                                                            Our Psychopathic Enemies, IlluminatiVi hjelper Fru Listhaug

Som et ledd i vår Public Service siterer jeg fra Store Norske Leksikon:

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt 3 % jordbruksareal, 70 % er uproduktive områder og 20 % er produktiv skogsmark.


Man kan ikke forvente at en spesialpedagog og helse og eldreomsorgsspesialist skal kunne noe om norsk landbruk. Dog kan man forvente at hun bruker minimum to minutter til å orientere seg når hun ble mat- og landbruksminister. Så jeg har gjort det enkelt for henne.

Dette departementet behøver all den hjelp de kan få.

PS. Håper dette ikke utvikler seg like galt som sykehjemsskandalen. Erling Folkvord har fulgt opp den saken.

Et viktig poeng: Norge som stat må tenke litt på seg selv - ikke bare på storkapitalen. Den klarer seg selv. VI er premissleverandører for hva vi ønsker å bestille fra markedet. Og hvis vi bestiller tjenester som ødelegger for oss selv er vi idioter.

PPS. Frp må snart skjønne at et lands økonomi ikke kan sammenliknes med en privatøkonomi. Selv om det selvsagt ødelegger for håpet om enkle og populistiske argumenter. Og så må de snart ta til ordet for å slutte med den utrolige "subsidieringen" av finansbransjen som pengesystemet vårt bidrar med - daglig. Det er jo utrolig at vi skal kaste så mye penger etter de som er feite nok fra før når vi ikke engang har råd til å betale for maten!

PPPS. Slik gikk det med Dansk landbruk. Som sagt: Vi må slutte å subsidiere finansbransjen. Kanskje den kan outsources direkte til Rothschild og gjengen?  

tirsdag, mai 13, 2014

Kapitalisme?

Frp og Høyre ønsker fri konkurranse. Det de glemmer er at hele Norge er "subsidiert" av en oppblåst økonomisk politikk på grunn av oljeindustrien. Oljearbeiderne kunne for eksempel - satt på spissen - blitt erstattet av utlendinger til ca en tredjedel av prisen. Men oljearbeiderne er politisk skjermet.

Kapitalistenes største problem er å forstå at det i realiteten ikke finnes frie markeder. Men forskjellige grupperinger ønsker vekselvis skjerming eller frie tøyler alt ettersom hva som gagner dem. Greed rules the world. I denne sammenheng er ikke bøndene særlig grådige.

Når det er sagt er bøndenes strategi feil. Istedet for å satse på subsidier bør en snarest legge dette om krone for krone til å gjelde bedre betaling for den vare de produserer. Kornproduksjon er for eksempel å sammenlikne med en industriarbeider som får ti - tolv kroner timen. Dette kan man ikke leve av i Norge.

Matproduksjon er forøvrig en meget viktig del av et lands sikkerhetspolitikk. Og vi trenger mat mer enn f.eks jagerfly. Eller et OL osv.

 En forutsetning for at vi skal overleve som nasjon er at vi bevisst skjermer enkelte områder uansett. Ellers kan vi alle gå på NAV og erstatte samtlige norske arbeidere med utlendinger fra lavkostland. Er dette ønsket politikk? Nei. Og hadde det vært det burde folket ta frem giljotinene. Så valget er altså hvem vi skal skjerme. Jeg stemmer for både oljearbeidere og bønder. Men hvis jeg skal velge kan vi heller kutte kostnader hvis vi absolutt skal ved å begynne å utdanne oljearbeidere fra lavkostland fremfor å kvitte oss med bønder.

Er Frp og andre turbokapitalister klar for å diskutere det? Nei? Tenkte meg det ja.

Hele verden subsidierer forøvrig bøndene sine. Skal vi være best i klassen ved å skyte oss selv i foten? Blir det da "frie" markeder?

Eller er den store gjennomgående strategien (virkeligheten kontra illusjonen) det å "overføre" landbrukseiendommer fra bøndene til storkapitalen? Jevnfør utviklingen i flere andre land - inkludert vårt naboland Danmark. Et land uendelig mye bedre tilpasset landbruket enn Norge. Men alikevel i pengemaktens klør.

PS. Perspektiv: Kravet fra bøndene er mindre enn Norge taper på avgiftsfritak for elbiler i år. Dette handler kun om politiske prioriteringer.

Illuminatus Pho!

Så er vi tilbake. Av ulike grunner har denne bloggen ligget brakk i en tid. Takk til alle som har vært innom. Takk til alle som har kommentert, både positivt og negativt. Vi fortsetter med kompromissløse meninger om det meste.