torsdag, mai 31, 2007

Oljemafiaen herjer!


Så kom endelig beviset. Mange av oss har nok ant det lenge, men bare den mest hardbarkede olje-fanatiker kan nå fortsette å tro på Arbeiderpartiets såkalte miljøsatsing. Olje-lobbyen i Norge står sterkt. Så sterkt at de til tross for klare signaler om miljøkatastrofer - og til tross for utallige tegn på at oljeøkonomien vil komme til en bråstopp allerede for eksisterende generasjoner - til tross for dette tviholder de på systemet som gagner ingen andre enn dem selv.

Jeg kaller det oljemafiaen. Fordi de har kuppet landet. Stinne av penger vasser de i sin egen tilfredshet og bryr seg lite om fremtiden. For deres fremtid er allerede sikret. Er det noen som tror Jens Stoltenberg og Helge Lund og resten av kompisgjengen vil føle effekten av fremtidens potensielle økonomiske og miljømessige katastrofer i sin pensjonistilværelse?

Kanskje er det en mulighet til at folk flest endelig våkner og ser virkeligheten som den er. Stoltenbergs bevisste hemmelighold av en rapport fra SFT om muligheten for kutt på 2/3 av CO2 utslipp i Norge "som kan gjennomføres uten større samfunnsomlegginger eller endringer i livsstil" viser med all tydelighet hvilke motiver som ligger bak satsing på klimakvoter.

En skal "leke" miljøvern, mens strategien i virkeligheten går på å obstruere ethvert forsøk på gjennombrudd i klimaspørsmål. Logikken bak denne strategien er syk - men slik er det nå engang. Uansett motiver - det er denne syke logikken som styrer denne regjeringens politikk.

Jeg synes nesten synd på Helen Bjørnøy. Hennes miljøengasjement har blitt kritisert på denne bloggen tidligere, men jeg forstår nå hvilken overmakt hun kjemper imot. Det fritar imidlertid ikke for ansvaret om å klart og tydelig si ifra og kjempe imot oljemafiaen.

Mitt håp er at miljøvernorganisasjonene nå våkner opp og ser galskapen i dette, og slutter å støtte klimakvote-idiotien. De går med dette bare oljemafiaens ærend og legitimerer deres bløff.

Rapporten som hemmeligholdes er ikke høytflyvende synsing fra miljøfanatikere - ei heller vil tiltakene som foreslås innebære vesentlige endringer i samfunnet. Motivene for hemmeligholdelsen kan derfor bare være et ønske om å tviholde på utdatert og miljøfiendtlig politikk.

Fy skam, Jens! Selv jeg trodde ikke at du var så korrupt!

onsdag, mai 30, 2007

Sukkersjokk


Vi er for feite.

Og selvsagt er løsningen flere påbud, holdningskampanjer og styrking av statens makt over hvermannsens hverdag.

Duh.

Sannheten er at den effektive bedriften AS Norge er problemet. Vi lever for å jobbe, ikke for livet. Vi har lite fritid med overskudd til å bruke kroppen i hverdagen. At vi "alle" trekker på fjellet hver påske er ikke interessant i det store bildet. At kroppsarbeid er ut og papirflytting via data er in hjelper ikke. At matproduksjon kontrolleres av et oligarkisk marked med høyeste mål å ha best mulig inntjening til minst mulig kostnad hjelper ikke. At moderne pedagogikk tror på sin egen fortreffelighet ved å innføre en dag med tilrettelagt fysisk aktivitet i førskole hjelper heller ikke.

At regjeringen ser ut til å tro at "gratis" frukt på skolen løser alle problemer hjelper ihvertfall ikke (Selv om DEN ordningen har de først og fremst klart å innføre på sine egne overpriviligerte kontorer!)

Sannheten er at det er utformingen av samfunnet som er usunn. Punktum. Kaloriintaket er ikke vesentlig høyere idag enn det var for femti år siden.

At problemstillinger finnes i andre enden av skalaen også er en god indikator på det. Spisevegring er en annen sykdom skapt av det moderne samfunnet. Listen, som etterhvert begynner å bli lang, og også inkluderer oljeteknologibaserte og effektiviseringsbaserte sykdommer - blir etterhvert umulig å skjule. Alle helseindikatorer skriker at noe er galt.

Det er imidlertid selvsagt bare politisk opportunt å satse på "løsninger" som styrker det etablerte.

Duh.

lørdag, mai 26, 2007

Kyniske NorgeNorge er et kynisk land. Et land der en fråtser i økonomisk vekst - der oljemilliardene smører maskineriet og det store flertallet har det ganske så bra. Norge er et land der vi dyrker oss selv og vårt ego uten skam. Der vi tror vi er best i verden. Der vi tror vi også har verdens beste sosiale sikkerhetsnett, helsetjenester, skoler, idrettsfolk. Und so weiter und soforth. Det er som om vi er guds utvalgte, med oljen og fjolls til fjells hver påske og syttende mai som vi er så glad i og alt det der - og alle har noe å lære av oss. Fredselskende, snille og så...ja, bare så jævla gode - hva annet kan en si? Og best av alt - borte er beskjedenheten - nå tør vi også skryte av det. For gode ER vi jo, er vi ikke? Og glasuren på kaken smaker som kjent alltid søtt.

Alikevel er Norge et kynisk land. Så kynisk som bare velstand og statsmonopolisert turbokapitalisme kan bli. Vi har det så godt at vi ikke kan se andre verdier enn å jobbe for å øke pengebingen. Blir en syk eller skadd er en utenfor det gode selskap. Nå skal staten ta deg.

Det tok meg personlig seks år bare for å få en yrkesskade stadfestet som en yrkesskade. Joda, jeg og min fastlege hadde rett hele tiden. Systemet hører ikke på det øret. Prøver de å drepe folk? Eller håper de bare folk gir opp?

Svein Vidar Knutsen gav ikke opp. Han kjempet for seg og sine. Belønning? Delvis seier, og hele erstatningssummen pluss litt ekstra opp i rettslige utgifter. Norsk rettferdighet.

En kan ikke vinne. Slik er systemet. Systemet er livredd for rettferdighet. Rettferdighet betyr økte omkostninger for kapitalinteressene involvert. Både statlige og private. Så en bruker de ressurser som behøves for å demme opp for neste generasjon krav. Det er en krig den mest ressursterke alltid vinner på sikt. Det vet tallknuserne - og ler hele veien til banken.

Til dere som ikke tror det er slik: En må oppleve systemets kynisme og dobbeltmoral for å forstå det. Leger er livredde for å uttrykke seg i menigmanns favør. Det gir merarbeid og potensiellt ansvar. Få ønsker - tør - å stå imot forsikringsselskapenes eller rettens håndplukkede sakkyndige. For her skytes det med skarp ammunisjon. Og medisinsk integritet er ofte ikke verd et potensiellt tap mot overmakten - både prestisjemessig og ressursmessig.

Vel dokumenterte skader mistenkeligjøres. Enkeltindividet saumfares og er på tiltalebenken. Hver karakterbrist blottlegges som er du en samfunnsfiende. Kynismen og dobbeltmoralen råder. Og alt med politisk støtte. Tenk om det hellige felleskapet måtte ut med en ekstra milliard i året for å være rettferdig! Avast!

Da er det bedre å ofre den enkelte. Tenker den kollektive Leviathan.

Svein Vidar - jeg håper du bekjemper Goliath - Oddsene er imidlertid imot deg. Av og til må man imidlertid kaste terningen og krysse Rubicon. Om ikke annet så for å beholde sin selvrespekt.

Illustrasjon: Giuseppe Arcimboldo "The Lawyer"

tirsdag, mai 22, 2007

Eventyrbriller


Tjohei så det går. Verdens CO2 utslipp bare øker, samtidig som AS Noreg går med stadig større overskudd. Nettopp på grunn av våre bidrag til å pumpe opp fossil energi.

Og mens vi lever på prozac i form av placebomedisiner som Kyoto og kvotehandel, bruker vi forsvinnende lite av vårt overskudd til å utvikle eller implementere økologisk balanserte energikilder. Selv om de selvsagt finnes.

Miljøsatsingen har aldri vært større, ifølge miljøvernministeren.

Ihvertfall har skatteinngangen for miljøavlat aldri vært større.

Noen ser en ny vår for kjernekraftverk. Og tror at utgraving av halve fjellheimen i Norge for å utvinne giftig Thorium er både miljøvennlig og CO2 nøytralt.

Noen tror den eksplosive veksten i folketall og økt bruk av fossile energikilder ikke har noen effekt på jordens økosystem.

Noen tror at mindre bruk av elektrisk kraft i et land med vannkraft er miljøvennlig.

Og noen tror på julenissen.

En gang for lenge, lenge siden gikk det på barne TV et program om eventyrbriller.

-Så tar vi på oss eventyrbriller - eventyrbriller - og ser...

Det er tydelig at det er eventyrbrille generasjonen som sitter ved roret.

mandag, mai 21, 2007

Valla saken ruller og går


Valla saken ruller videre. Lenge etter at den burde vært lagt død av alle fornuftige parter.

Også Banjo Hanssen uttaler seg om saken:

- "Regelverket sier at dersom en person på eller etter sykemeldingstidspunktet begynner i et nytt arbeidsforhold, skal det medføre at sykepengene blir gradert eller stoppet. Og det spiller ingen rolle om det er et nytt arbeidsgiverforhold eller selvstendig næringsvirksomhet, sier Hanssen.

Han mener det er umulig å uttale seg om Vallas eventuelle bokskriving er selvstendig næringsvirksomhet eller ikke."

Hvis det er umulig å uttale seg om bokskrivingen er selvstendig næringsvirksomhet burde slikt kanskje være avklart før en uttaler seg. Poenget her er at bokskriving i seg selv ikke gir inntekt. Ihvertfall ikke før boken eventuellt gis ut. Nå er nok ikke dette en problemstilling i Vallas tilfelle, men en kan ikke bruke andre lover og regler på henne enn på andre.

Det som er tydelig er at privat initiert arbeid med dette raskt kan bli sett på som et arbeidsforhold. Uavhengig av om en får betalt eller ikke. Dette betyr vel slutten på mang en hobbyforfatter eller hobbygartner. For når går grensen for et arbeidsforhold? Og skal en skatte for potensial i arbeid? I så fall begrenses ikke bare den individuelle frihet, men det kommer med all tydelig klarhet frem at ens arbeidskapasitet i utgangspunktet TILHØRER STATEN.

Greit å få det avklart.

Så nå får politikerne finne ut hva de egentlig mener med dette. I mellomtiden får vi andre være forsiktige med hva vi gjør.

Valla burde snart få erstatning for offentlig uthengning. For selv om Hanssen er så feig at han ikke kommenterer enkeltsaker, er det vanskelig å forstå at hans kommentarer i media kan tolkes på en annen måte enn at det er nettopp det han gjør. Selv om han sier han ikke gjør det, altså.

PS. Hvis "arbeidsforhold" av rent "privat initiativ" noensinne defineres som legalt forpliktende arbeidsforhold, forlanger jeg å få skrive av mine totale utgifter til livsopphold på skatten. Mitt ikke-registrerte firma "blogg-i-vei" går gjennomgående med underskudd. Jeg vurderer i tillegg å registrere meg selv i Liberia og unngå norske skatter.

Tillegg: Vallas lege har lettet på sløret. Det viser seg altså at komplikasjonene er verre enn det som er fremkommet til nå. At Valla og hennes lege nærmest er blitt tvunget til å offentligjøre slik informasjon burde være et kraftig signal for både Erna Solberg og Hanssemann om at de har driti skikkelig på draget. Dårlig samvittighet er imidlertid en sjeldenhet i de kretsene - så det blir vel business as usual fra den kanten.

Nå kan de gå over til å hetse anonyme uføretrygdede igjen. Safere det liksom.

søndag, mai 20, 2007

Forsvar for Valla


Jeg er ikke blant de som synes mest synd på Valla. Men nok får være nok. Høyres leder Erna Solberg tramper kraftig i salaten når hun uttaler seg om Valla's sykemelding. En sykemelding er en sak mellom pasient og lege, og Solberg er overhodet ikke kompetent til å kommentere slikt. Uavhengig av hvem det gjelder.

For det første KAN hun ikke kjenne sakens detaljer. Disse er taushetsbelagt. For det andre har hun ingen kompetanse til å vurdere sakens detaljer, selv om hun (i så fall ulovlig) skulle være i besittelse av dem.

Slike uttalelser som Solberg kommer med er uansett symptomatiske for en rådende kultur i samfunnet - en legger til stadighet til grunn total uvitenhet for å kommentere andres sykdom. Det ser en igjen på holdningene til de trygdede for eksempel, de er late - de er egentlig ikke syke...ihvertfall ikke syke NOK - de er snyltere. Og alle slike ærekrenkende uttalelser får passere i det offentlige rom - fordi vi alle er blitt oss selv nok.

På overflaten er jeg enig i at noen som kan skrive en bok sikkert kunne vært i tilpasset arbeid. Men jeg kjenner ikke detaljene. Kanskje er det komplikasjoner. Kanskje er sykdomsbildet mer komplisert enn det fremstår i media. OG DET HAR VI IKKE NOE MED Å VITE! Kanskje er det slik at også LO har forstått at tilpasninger til yrkeshemmede tar tid og koster masse penger - og denne tilstanden til Valla - hun har nylig foretatt en akillesoperasjon - er ikke akkurat kronisk. Millioninvesteringer for å holde en person i arbeid er ikke nødvendigvis korrekt løsning i en slik situasjon.

Uansett er det morsomt å se at slike holdninger om "snylteri" også kan bli brukt mot samfunnstoppene for en gangs skyld - selv om alle selvsagt ser at motivet her er et forsøk på å score billige politiske poenger. Som det forsåvidt alltid er.

Erna tråkker med andre ord i salaten. Hun burde heller spise mer salat, fordi overvekt på sikt gir helseproblemer som i neste instans gir deg og meg økte utgifter.

Skrev jeg det? Mente det ikke, Erna. Som du ser er det lett å være stygg. Men vil vi egentlig ha det slik?

Oppdatering på blogg

Kompromissløse meninger har fått et nytt design. Adriana D. Itschner, min gode venninne fra New York, laget en ny stil basert på relevante historiske symboler. Adriana er profesjonell, og tar oppdrag fra hele verden. Hun kan kontaktes blant annet her. Hils fra meg, og du får garantert et godt tilbud.

Det var reklamen. ;O)

Alle fem faste lesere av Kompromissløse meninger har sikkert fått med seg at det har vært en pause i postene mine. Det skyldes sykdom, og jeg beklager det. Er snart på bena igjen, og vil fortsette i samme ironisk/sarkastiske stil som før med å påpeke samfunnets galskap!