mandag, mai 21, 2007

Valla saken ruller og går


Valla saken ruller videre. Lenge etter at den burde vært lagt død av alle fornuftige parter.

Også Banjo Hanssen uttaler seg om saken:

- "Regelverket sier at dersom en person på eller etter sykemeldingstidspunktet begynner i et nytt arbeidsforhold, skal det medføre at sykepengene blir gradert eller stoppet. Og det spiller ingen rolle om det er et nytt arbeidsgiverforhold eller selvstendig næringsvirksomhet, sier Hanssen.

Han mener det er umulig å uttale seg om Vallas eventuelle bokskriving er selvstendig næringsvirksomhet eller ikke."

Hvis det er umulig å uttale seg om bokskrivingen er selvstendig næringsvirksomhet burde slikt kanskje være avklart før en uttaler seg. Poenget her er at bokskriving i seg selv ikke gir inntekt. Ihvertfall ikke før boken eventuellt gis ut. Nå er nok ikke dette en problemstilling i Vallas tilfelle, men en kan ikke bruke andre lover og regler på henne enn på andre.

Det som er tydelig er at privat initiert arbeid med dette raskt kan bli sett på som et arbeidsforhold. Uavhengig av om en får betalt eller ikke. Dette betyr vel slutten på mang en hobbyforfatter eller hobbygartner. For når går grensen for et arbeidsforhold? Og skal en skatte for potensial i arbeid? I så fall begrenses ikke bare den individuelle frihet, men det kommer med all tydelig klarhet frem at ens arbeidskapasitet i utgangspunktet TILHØRER STATEN.

Greit å få det avklart.

Så nå får politikerne finne ut hva de egentlig mener med dette. I mellomtiden får vi andre være forsiktige med hva vi gjør.

Valla burde snart få erstatning for offentlig uthengning. For selv om Hanssen er så feig at han ikke kommenterer enkeltsaker, er det vanskelig å forstå at hans kommentarer i media kan tolkes på en annen måte enn at det er nettopp det han gjør. Selv om han sier han ikke gjør det, altså.

PS. Hvis "arbeidsforhold" av rent "privat initiativ" noensinne defineres som legalt forpliktende arbeidsforhold, forlanger jeg å få skrive av mine totale utgifter til livsopphold på skatten. Mitt ikke-registrerte firma "blogg-i-vei" går gjennomgående med underskudd. Jeg vurderer i tillegg å registrere meg selv i Liberia og unngå norske skatter.

Tillegg: Vallas lege har lettet på sløret. Det viser seg altså at komplikasjonene er verre enn det som er fremkommet til nå. At Valla og hennes lege nærmest er blitt tvunget til å offentligjøre slik informasjon burde være et kraftig signal for både Erna Solberg og Hanssemann om at de har driti skikkelig på draget. Dårlig samvittighet er imidlertid en sjeldenhet i de kretsene - så det blir vel business as usual fra den kanten.

Nå kan de gå over til å hetse anonyme uføretrygdede igjen. Safere det liksom.

Ingen kommentarer: