lørdag, mai 26, 2007

Kyniske NorgeNorge er et kynisk land. Et land der en fråtser i økonomisk vekst - der oljemilliardene smører maskineriet og det store flertallet har det ganske så bra. Norge er et land der vi dyrker oss selv og vårt ego uten skam. Der vi tror vi er best i verden. Der vi tror vi også har verdens beste sosiale sikkerhetsnett, helsetjenester, skoler, idrettsfolk. Und so weiter und soforth. Det er som om vi er guds utvalgte, med oljen og fjolls til fjells hver påske og syttende mai som vi er så glad i og alt det der - og alle har noe å lære av oss. Fredselskende, snille og så...ja, bare så jævla gode - hva annet kan en si? Og best av alt - borte er beskjedenheten - nå tør vi også skryte av det. For gode ER vi jo, er vi ikke? Og glasuren på kaken smaker som kjent alltid søtt.

Alikevel er Norge et kynisk land. Så kynisk som bare velstand og statsmonopolisert turbokapitalisme kan bli. Vi har det så godt at vi ikke kan se andre verdier enn å jobbe for å øke pengebingen. Blir en syk eller skadd er en utenfor det gode selskap. Nå skal staten ta deg.

Det tok meg personlig seks år bare for å få en yrkesskade stadfestet som en yrkesskade. Joda, jeg og min fastlege hadde rett hele tiden. Systemet hører ikke på det øret. Prøver de å drepe folk? Eller håper de bare folk gir opp?

Svein Vidar Knutsen gav ikke opp. Han kjempet for seg og sine. Belønning? Delvis seier, og hele erstatningssummen pluss litt ekstra opp i rettslige utgifter. Norsk rettferdighet.

En kan ikke vinne. Slik er systemet. Systemet er livredd for rettferdighet. Rettferdighet betyr økte omkostninger for kapitalinteressene involvert. Både statlige og private. Så en bruker de ressurser som behøves for å demme opp for neste generasjon krav. Det er en krig den mest ressursterke alltid vinner på sikt. Det vet tallknuserne - og ler hele veien til banken.

Til dere som ikke tror det er slik: En må oppleve systemets kynisme og dobbeltmoral for å forstå det. Leger er livredde for å uttrykke seg i menigmanns favør. Det gir merarbeid og potensiellt ansvar. Få ønsker - tør - å stå imot forsikringsselskapenes eller rettens håndplukkede sakkyndige. For her skytes det med skarp ammunisjon. Og medisinsk integritet er ofte ikke verd et potensiellt tap mot overmakten - både prestisjemessig og ressursmessig.

Vel dokumenterte skader mistenkeligjøres. Enkeltindividet saumfares og er på tiltalebenken. Hver karakterbrist blottlegges som er du en samfunnsfiende. Kynismen og dobbeltmoralen råder. Og alt med politisk støtte. Tenk om det hellige felleskapet måtte ut med en ekstra milliard i året for å være rettferdig! Avast!

Da er det bedre å ofre den enkelte. Tenker den kollektive Leviathan.

Svein Vidar - jeg håper du bekjemper Goliath - Oddsene er imidlertid imot deg. Av og til må man imidlertid kaste terningen og krysse Rubicon. Om ikke annet så for å beholde sin selvrespekt.

Illustrasjon: Giuseppe Arcimboldo "The Lawyer"

20 kommentarer:

Aksel sa...

Du har så rett, og det er så synd. Det er kun den kollektive selvfølelsen i Norge som er sterk. Ellers skal folk være normale, ikke noe mer, og ikke noe mindre. Gjør du det bra er du en streber, gjør du det dårlig er du en taper.

Du skal ikke skille deg ut.

Helge Samuelsen sa...

Godt poeng. Det er like galt å ha suksess. Er Norge dermed middelmådighetens land?

Theo sa...

Dagens Næringsliv (papirutgaven) melder at tre brødre Rasool har opprettet hvert sitt budfirma, på den samme adressen. Etter å ha ansatt masse 'folk' så ender alle ansatte opp med langtidssykemeldinger for "vondt i ryggen" eller "angst".

Jeg stoler på min kolleger å ikke snylte, og jeg vet de stoler på det samme hos meg. Jeg, og flesteparten av Norge skulle jeg mene, tror også det beste om de fleste som har fått trygd (selv om jeg personlig har møtt noen som...).

Så i slike ting må vel den gamle adagen 'Trust, but verify' gjelde.

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Selvsagt har du rett. Ting skal verifiseres. Her er det imidlertid snakk om en systemfeil som gjør livet jævlig for reelt syke, men som tydeligvis åpner for organisert snylteri alikevel.

Med andre ord - ting funker IKKE.

Man kan bare undre seg over at i situasjoner der det foreligger haugevis av dokumentasjon omkring reelle plager, så blir mennesker gang på gang overkjørt av systemet, og en sak trekker ut gjennomsnittlig i nesten et tiår.

Kan det være fordi ærlige folk ikke er kyniske nok - ikke kjenner hvor de skal "trykke" på systemet?

I saken du refererer til er det jo tydelig at helsevesenet har sviktet totalt. Verifisering har ikke blitt foretatt.

Alikevel kan knapt for eksempel oljearbeidere med en årelang sykehistorie bak seg beskyldes for å ville lure systemet - selv om de blir behandlet som om de gjør nettopp det i mange tilfeller!

Vi har med andre ord et system som er tilfeldig i sin behandling av mennesker - som tydelig skaper mer sykdom i slike tilfeller enn det kurerer - og som alikevel ikke evner å skille de rent kriminelle fra de reelt syke.

Dette er systemfeilen - ikke at enkelte "prøver seg". Helsevesenet makter tydeligvis ikke oppgaven sin. Det er inkompetanse på høyt plan.

Amos Keppler sa...

Det er vel ikke så mye snakk om kynisme som en bevisst politikk for å holde folk, fattigfolk nede. De rike klarer alltid å sno seg.

Og hvis man prøver å leve en alternativ livsstil blir det enda vanskeligere. Da begynner hekseforfølgelsene nærmest automatisk.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Jeg er aldeles ikke uenig med deg. Den kynismen som jeg snakker om går nettopp på det at en lager til et samfunn der toppene øker sitt maktpotensiale på bekostning av menigmann. Kynisme er selvsagt et for mildt ord. Systemet er mer psykopatisk enn kynisk.

Problemstillingen med at det er vanskelig å leve en alternativ livsstil er også problematisk (for å si det mildt). Slik jeg ser det presser samfunnet mennesker inn i roller der hensynet til enkeltindividet og dets ønsker blir totalt tilsidesatt i et (til nå vellykket) forsøk på å "temme" mennesket til å arbeide for staten - dvs de som skummer fløten av nettopp dette systemet...både økonomiske og politiske maktgrupperinger.

Mennesker er med andre ord til for maktapparatet - ikke omvendt.

Til tross for dette går propagandaen selvsagt ut på det motsatte. Systemet skal tjene deg. Enten du vil det eller ei, kunne en lagt til...

Virkeligheten bak dette glansbildet er selvsagt en ganske annen, så her er vi absolutt enige, går jeg ut fra.

Amos Keppler sa...

Å ja da. Det var bare ordet kynisme jeg reagerte litt på. Realiteten i det du beskrev er jeg helt enig med.

Du burde dog også tatt med det private næringslivet (her også). De er ikke det hår bedre. Slik jeg ser det er det to sider av samme sak.

PS hvis jeg ikke har sagt det rett ut tidligere så er både tittelen og innholdet i din blogg generelt sett en stor ting. Alle burde ha kompromissløse meninger, men de fleste aner ikke hva det betyr engang, og det triste faktum er også slevsagt en del av bildet.

Helge Samuelsen sa...

Takk for ros.

Jo, det private næringsliv bedriver også en utstrakt bruk av herskerteknikker. Alikevel ser jeg hovedproblemet i at nettopp staten tillater maktmisbruk. I et fritt marked vil på mange måter næringslivet miste livsgrunnlaget hvis folk flest blir for negative.

Med drahjelp fra staten til å (mis)bruke sin makt, blir selvsagt problemet forsterket vesentlig.

Her er det et klart kompisforhold de forskjellige maktmiljøene imellom, så din tolkning er helt korrekt.

Alikevel er jeg ikke imot at noen har personlig suksess. Heller ikke at noen tjener penger. Problemet oppstår når systemet favoriserer og gir særfordeler til enkelte grupper på bekostning av andre. Og alltid er det de svakeste som får lide mest - nettopp fordi de ikke har nok makt til å stå imot den selvoppnevnte eliten.

Slikt kaller jeg kynisk maktmisbruk. Selv om det selvsagt kan beskrives på andre - ikke mindre korrekte måter.

Amos Keppler sa...

Det er helt klart kynisme også, slevsagt, men som du selv påpekte så blir det litt utilstrekkelig.

Jeg tror ikke et fritt marked kan eller bør eksistere, noensinne. Uansett hvordan man pakker det inn så blir et samfunn bygget på det brunnlaget ett som oppmuntrer til blodig urettferdighet. Hele ideen med handel er for meg et morsomt ekseperiment man kunne ha diskutert rundt leirbålet en enkel kveld og så forlatt i asken. Dessverre ble det ikke det, og nå er det i ferd med å legge verden i aske stedet.

Innenfor rammen av dagens verdensomspennende blodig urettferdige samfunn er jeg heller ikke imot at folk tjener penger... litt penger, men ingen,jeg mener ingen bør tjene mer enn litt mer enn gjennomsnittet og i dag snakker vi om at folk har en formue som er hundre og tusen og titusen ganger større enn folk flest, en situasjon der bare å ta ordet "rettferdighet" i sin munn blir en vederstyggelighet av ubeskrivelige dimensjoner.

Og jo friere markedet er, jo verre er situasjonen.

Og igjen: Jeg liker ikke noen markeder, ikke "frie", ikke lukkede, eller halvåpne ikke noen.

Helge Samuelsen sa...

Her er vi kanskje uenige, og det er forsåvidt en interessant diskusjon dette med frie markeder.

Et fritt marked eksisterer i rett av at en produsert vare (eller for den saks skyld arbeidskraft eller tjenester) bare kan selges frivillig og til en gjensidig akseptert pris.

Det er ikke gyldig ifølge min filosofi (som er nær beslektet til libertarianisme) å påtvinge noen å selge egenproduserte varer eller tjenester, like lite som det er gyldig å påtvinge noen å kjøpe. Derfor må slikt avgjøres etter avtale.

Hvis avtalen blir for dårlig for den ene part, blir det ingen handel.

Jeg er klar over at du mener at mennesker bør produsere sine egne produkter selv uten å være avhengige av andre. Det blir ingen problemer med en slik ordning innenfor libertarianisme. Det er helt ok at noen velger et slikt alternativ.

I virkeligheten vil nok de fleste frivillig velge å drive byttehandel i en eller annen form.

Problemstillingen bunner i at det jeg definerer som et fritt marked (basert på slike prinsipper) ikke er lik det 99% av verdens befolkning definerer som et fritt marked. Frie markeder, som sådan, har nemlig ikke eksisteret i praksis siden verden var basert på selvbergings-landbruksøkonomi eller jeger/samler-samfunn.

Et fritt marked er definert ut i fra at en ikke blir tvunget hverken til å kjøpe eller selge. Slik fungerer ikke verden idag, og det er det som gjør det ekstremt vanskelig i praksis å leve "utenfor" samfunnet (Alle som lever "utenfor" er en like viktig del av samfunnet som alle "andre", slik jeg ser det, men så definerer jeg da heller ikke samfunnet i form av nasjonalstaten)

Det er jo per definisjon ikke lovlig å leve utenfor det ufrie markedet (som kalles fritt) idag.

Økonomien er lagt om fra middelalderens føydalsamfunn der den enkelte bonde arbeidet for sin føydalherre til et mer fleksibelt og effektivt slavesystem der alle moderne yrkesgrupper blir en del av en nasjonalstatlig økonomi - i motsetning til å være basert på enkeltindividets ønsker. Dette systemet er basert på at vi TROR vi lever i et fritt marked (fordi "fritt" gir illusjon av "frihet") - men er basert på UFRIVILLIG deltakelse i nasjonalstatens økonomi.

Hvitt blir svart og vice versa. Det er vanskelig å forstå de virkelige menneskelige verdier når selv ordene har fått motsatt betydning av den opprinnelige mening!

Jeg vet ikke om vi er enige her, men forhåpentligvis er vi bare skinnuenige - fordi din filosofi i aller høyeste grad har livets rett.

Amos Keppler sa...

Vi er nok uenig her, selv om det dog, som alltid er et spørsmål om definisjoner, som jeg har påpekt tidligere, i andre innlegg (såvidt jeg husker). Og nok en gang: uenighet er helt ok. Jeg synes det er altfor lite uenighet i verden.

Dog må jeg si jeg er langt mer enig med deg enn med de fleste andre, til tross for at vi kommer fra vidt forskjellige "politiske" tradisjoner. Men det er ofte slik, slik jeg har erfart det.

Jeg kjenner til ditt politiske ståsted om at det ikke finnes "frie markeder" i dag. Du er ikke den første "libertanierist" jeg har diskutert "økonomisk teori" med...

Generelt sett vil jeg si at det såkalte frie marked er en moderne oppfinnelse uten relevans i et natursamfunn. Det vil ikke skje handel der, fordi folk er selvforsynt med alt de måtte ønske, og enhver sann nomade ønsker ikke å "eie" mer enn han eller hun kan bære med seg. Hvis noen ønsker noe så vil vedkommende jakte på det eller finne det selv. Og hvis ikke så vil vedkommende finne andre løsninger, ikke å ønske å handle med en annen stamme som kanskje har akkurat det han leter etter på lager.

Eiendomsretten er også et ganske så moderne begrep. Hele begrepet med velstand også og mange andre beslektede siviliserte fenomener.

Helge Samuelsen sa...

Som du sier, uenighet er faktisk helt ok. Det viktige er at uenigheten respekteres - et samfunn som ikke tillater uenighet er et ufritt og svakt samfunn.

Så motivet mitt med å stille spørsmåltegn ved din tanke om nomadesamfunnet er ikke å overbevise deg om at jeg har rett - men å innhente kunnskap, erfaring og forståelse.

Min tanke er at et slikt nomadesamfunn som du skisserer er mulig, og i en fri verden er det ikke bare mulig, men også gjennomførbart.

Forutsetningen er absolutt frihet, fordi alt annet vil umuligjøre nettopp denne situasjonen, slik jeg ser det.

Ethvert maktapparat vil for eksempel ikke kunne livnære seg av et slikt samfunn, slik at enhver påvirkning fra slik kant vil automatisk forsøke å bryte ned nettopp denne friheten.

Alikevel eksisterer et dilemma. Fordi ufrihet er avhengig av et maktapparat for å påtvinge ufriheten, mens frihet ikke kan stabilisere samfunnet på det nivået du ønsker.

Slik jeg ser det.

Mange mennesker vil uansett ønske å bytte til seg gjenstander - selv om de teknisk sett ikke behøver det for å eksistere. Det tror jeg er menneskets natur. Og det er i så fall drivkraften bak at slikt faktisk HAR utviklet seg.

Vil du forby slikt?

I så fall undergraver du det frie valg og samfunnet lever på en ufri måte som per (min) definisjon knapt kan kalles menneskelig.

Mitt ideal er en verden der menneskers valg i størst mulig grad er frie - innbefattet valget om å ikke ville kjøpe eller selge. - Og kanskje viktigest av alt - der intet maktapparat i egeninteresse kan forskyve disse valgene for egen vinning. I en slik verden er nomader - ofte sett ned på av den moderne verden - likeverdige og i høyeste grad respekterte mennesker.

Jeg tror imidlertid ikke din "rene" nomadetilværelse er mulig i makroskopisk perspektiv. Det betyr ikke at tanken er feil. Du er alikevel en superoptimist som tror på slikt.

Og som jeg har sagt før - her er du en optimist på en positiv måte! Det ligger ingen ironi eller nedvurdering i utsagnet.

Det er jeg som er pessimisten. Fordi jeg ikke lenger tror på den gyllne tidsalder du skisserer.

Selv om jeg kaller meg libertarianer - har jeg - så utrolig det enn kan høres ut for mange (dog sikkert ikke for deg), svært mange positive tanker om den diametralt motsatte verdensanskuelse. På mange måter er det jo faktisk samme idealer som verdsettes.

Og jeg tror at jeg har mer til felles for eksempel med en kommunist enn en konservativ.

Amos Keppler sa...

Ja, jeg mener bestemt det. Eller med en "grønn anarkist" sammenlignet med enhver status quo person...

Jeg tror rett og slett ikke handel vil være verken nødvendig eller ønskelig i en verden av nomader.

Det er ikke ønskelig nå.

Helge Samuelsen sa...

Grønn anarkist er definitivt nærmere :O)

Alikevel ser jeg ikke at ditt nomade samfunn kan eksistere uten en verden utelukkende bestående av Amos Kepplere. Kanskje ikke engang da.

Handel kan bli sporet tilbake 150 000 år (Watson, Peter (2005). Ideas : A History of Thought and Invention from Fire to Freud), og blant annet handel med obsisdian og flint kan bli sporet tilbake til steinalderen. Tatt i betraktning at nedbrytbare handelsvarer fra denne tiden ikke kan spores arkeologisk, så er det faktisk ingen grunn til å tro at handelen var utelukkende basert på stein! Alikevel er dette i seg selv et bevis på at handel eksisterte lenge før organiserte samfunn.

Dette får meg til å konkludere med at handel er en intrinsisk egenart ved mennesket - uavhengig av det du kaller sivilisasjon. Selv om jeg kanskje definerer sivilisasjon på en annen måte - et nomadesamfunn er også en type sivilisasjon - likeledes er anarki.

Den forskjellen er nok imidlertid semantisk.

Amos Keppler sa...

Nomadesamfunnet har eksistert langt lenger enn sivlisasjonen. Forhåpentligvis blir sivilisasjonen bare en fotnote i historien.

Et primitivt smfunn i seg selv er ikke en garantist for at frihet skal råde. Det må mer til. Jeg er uenig med de som sier at handel har eksistert før de første byene eller lenge før de første byene.

Ordet "civilization" betyr, løst oversatt City dweller or living in city (states). Og det er også, uansett min definiisjon. Eller kanskje "eksistensen av byer", for å gjøre det helt klart.

Helge Samuelsen sa...

Nåja, jeg er med på at nomadesamfunn er eldre enn sivilisasjonen slik du definerer den.

Din definisjon av sivilisasjon er også korrekt. Og i det lys blir jo også din argumentasjon klarere.

Mitt poeng er at det eksisterte uskrevne eller for den saks skyld skrevne lover - et definert levesett og definitivt kultur lenge før dannelsen av bystater. Det finner vi jo igjen i alle nomadesamfunn.

Definisjonen sivilisasjon som demarkasjon for et sett av mer eller mindre definerte levemåter er derfor upresis. For all del, du har som sagt rett i din definisjon - men jeg ser ikke det helt klare skillet mellom "sivilisasjon" før dannelsen av bystater og sivilisasjon etter dannelsen av bystater.

Mennesker som ikke direkte bor i byer kalles jo ofte i dagligtale også siviliserte i mange sammenhenger i dagligtale uansett.

Men, bevares, din definisjon er teknisk sett korrekt.

Alikevel finnes det et hav av bevis for handel lenge før bystater fantes. Lokalt her på vestlandet finnes det arkeologiske funn som indikerer masseproduksjon av flintkniver lenge før det fantes byer (I neolithisk tid). At det eventuellt fantes andre tidligere byer eller landsbyer ANDRE steder i verden gir ingen korrelasjon til disse lokale forholdene.

Det bare som ett av mange eksempler. I mange tilfeller kan materiale spores tilbake til ett utgangspunkt, selv om det har blitt brukt over store områder - glassperler er ett eksempel på slike identifiserbare materialer.

Med andre ord, tanken om at mennesket ikke handlet til seg gjenstander før dannelsen av bystater er feil.

I virkeligheten er det så mange arkeologiske bevis over hele verden for utstrakt handel i det vi kaller steinalderen - også i områder der vi ikke kjenner til byer overhodet - at jeg ikke tror det kan finnes en eneste arkeolog som definerer handel som å være knyttet til opprettelse av bystater.

Logisk sett kan derfor spesialisering og handel IKKE knyttes til opprettelsen av bystater.

Spørsmålet mitt blir uansett: Hvis det VISER seg i praksis at - forutsatt at et samfunn som du skisserer noensinne vil eksistere - mennesker ØNSKER å handle med andre mennesker..vil du forby det?

Eller ville du da innse at kartet ikke stemmer med terrenget og oppdatere kartet istedet for å prøve å tvinge "terrenget" inn i et forutinntatt ønske?

Det er jo en vesentlig problemstilling. For hvis mennesker IKKE skulle ønske å handle av eget valg, er det helt greit ut i fra min filosofi - selv om jeg ikke tror det vil være slik... Mitt stalltips er at svaret vil variere - men at svært få vil ønske å eksludere handel totalt.

Amos Keppler sa...

I dag eksisterer sivilisasjonen utenom byene. Byene, med samme de kom spredte sin kreftsvulst langt og fjernt.

Nå eksisterte jo også kimen til sivilisasjonen før sivilisasjonen. Det store skillet kom rund tde første bysamfunnene. Det betyr ikke at det ikke fantes opp til flere negative aspekter før den tid. Som sagt: Et nomadesamfunn eller primitivt samfunn er ikke noen garanti for frihet i seg selv. Det må mer til.

Jeg har ikke snakket om å forby noe jeg...

Det jeg har sagt gjentatte ganger er at et noamdesamfunn ikke trenger og ikke ønsker knapper og glansbilder, og det står jeg ved.

He he...

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette har vi jo diskutert før, og grunnen til at jeg tok det opp igjen er rett og slett fordi jeg ikke helt har forstått din argumentasjon.

Slik jeg ser det nå blir det jo en uenighet om menneskets "innebygde" ønsker. Jeg ser fremdeles mer indikasjoner på at jeg har rett - ellers ville jeg selvsagt skiftet mening - men på en måte er uenigheten ikke så viktig så lenge du ikke vil tvangsinnføre et ønsket handlingsmønster.

Det vil jo i en gitt situasjon vise seg hvem av oss som har rett - og jeg har overhodet ingenting imot nomader :O)

Tvert imot ville det være ønskelig med et friere valg av levesett sett fra mitt perspektiv. Det forutsetter imidlertid i første instans (en begynnelse) selvsagt en mulighet for gradert "tilhørighet" til nasjonalstaten.

Et nomadefolk ville i liten grad bidra til nasjonalstaten - og slik utvikling er stikk imot utviklingen idag - der nasjonalstatene, som alle maktsystemer engang gjør, tilraner seg mer og mer kontroll.

Heri ligger kimen til mange problemstillinger.

Milton Marx sa...

Du var forsåvidt innom i starten av tråden om flytteskatten hos Iskwew, men den ble lenger - og ble egentlig litt spennende. Kanskje finner du noe interessant.

http://iskwew.com/blogg/2007/05/16/ingen-fjerning-av-flytteskatten/

Det er langt fra alle som er enige med meg, men det lar vi oss ikke plage synderlig av!

Helge Samuelsen sa...

Takk for tipset. Iskwew produserer så mye og så bra at jeg vanskelig klarer å holde følge med alt som skjer der. Jeg bruker egentlig ikke allverdens tid på å blogge. Skal ta en titt.