tirsdag, mai 22, 2007

Eventyrbriller


Tjohei så det går. Verdens CO2 utslipp bare øker, samtidig som AS Noreg går med stadig større overskudd. Nettopp på grunn av våre bidrag til å pumpe opp fossil energi.

Og mens vi lever på prozac i form av placebomedisiner som Kyoto og kvotehandel, bruker vi forsvinnende lite av vårt overskudd til å utvikle eller implementere økologisk balanserte energikilder. Selv om de selvsagt finnes.

Miljøsatsingen har aldri vært større, ifølge miljøvernministeren.

Ihvertfall har skatteinngangen for miljøavlat aldri vært større.

Noen ser en ny vår for kjernekraftverk. Og tror at utgraving av halve fjellheimen i Norge for å utvinne giftig Thorium er både miljøvennlig og CO2 nøytralt.

Noen tror den eksplosive veksten i folketall og økt bruk av fossile energikilder ikke har noen effekt på jordens økosystem.

Noen tror at mindre bruk av elektrisk kraft i et land med vannkraft er miljøvennlig.

Og noen tror på julenissen.

En gang for lenge, lenge siden gikk det på barne TV et program om eventyrbriller.

-Så tar vi på oss eventyrbriller - eventyrbriller - og ser...

Det er tydelig at det er eventyrbrille generasjonen som sitter ved roret.

2 kommentarer:

Anders A sa...

Jeg savnet det største selvbedraget av dem alle: at vår eksplosive forbruksvekst liksom ikke skader jordas økosystemer. I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til en økning på 4 % i det private forbruket. I mediene blir det framstilt som en gladnyhet..

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt har du rett, Anders. Forbruksveksten er av vesentlig betydning for skadeomfanget vi påfører jorden. Satt opp mot dette er eventuelle effekter av dagens "klimasatsing" neglisjerbare.

I prinsippet henger dette selvsagt sammen med energi og ressursbruk. Mer forbruk gir selvfølgelig mer energi - og ressursbruk. Begge deler er forurensende på flere plan. Koblet med en økende befolkning og en økonomisk vekst både i allerede langt utviklede og mindre utviklede land gir dette en effekt som gir oss økte utslipp også i fremtiden, ikke mindre.

Og som du sier - at vi tror vi satser på miljøvern her til lands er et selvbedrag.

Negativ vekst - eller i mangel på det ihvertfall stabilisering - samt overgang til nye teknologier er det eneste som kan fungere. Foreløpig gjør vi ingen av delene.