torsdag, mai 31, 2007

Oljemafiaen herjer!


Så kom endelig beviset. Mange av oss har nok ant det lenge, men bare den mest hardbarkede olje-fanatiker kan nå fortsette å tro på Arbeiderpartiets såkalte miljøsatsing. Olje-lobbyen i Norge står sterkt. Så sterkt at de til tross for klare signaler om miljøkatastrofer - og til tross for utallige tegn på at oljeøkonomien vil komme til en bråstopp allerede for eksisterende generasjoner - til tross for dette tviholder de på systemet som gagner ingen andre enn dem selv.

Jeg kaller det oljemafiaen. Fordi de har kuppet landet. Stinne av penger vasser de i sin egen tilfredshet og bryr seg lite om fremtiden. For deres fremtid er allerede sikret. Er det noen som tror Jens Stoltenberg og Helge Lund og resten av kompisgjengen vil føle effekten av fremtidens potensielle økonomiske og miljømessige katastrofer i sin pensjonistilværelse?

Kanskje er det en mulighet til at folk flest endelig våkner og ser virkeligheten som den er. Stoltenbergs bevisste hemmelighold av en rapport fra SFT om muligheten for kutt på 2/3 av CO2 utslipp i Norge "som kan gjennomføres uten større samfunnsomlegginger eller endringer i livsstil" viser med all tydelighet hvilke motiver som ligger bak satsing på klimakvoter.

En skal "leke" miljøvern, mens strategien i virkeligheten går på å obstruere ethvert forsøk på gjennombrudd i klimaspørsmål. Logikken bak denne strategien er syk - men slik er det nå engang. Uansett motiver - det er denne syke logikken som styrer denne regjeringens politikk.

Jeg synes nesten synd på Helen Bjørnøy. Hennes miljøengasjement har blitt kritisert på denne bloggen tidligere, men jeg forstår nå hvilken overmakt hun kjemper imot. Det fritar imidlertid ikke for ansvaret om å klart og tydelig si ifra og kjempe imot oljemafiaen.

Mitt håp er at miljøvernorganisasjonene nå våkner opp og ser galskapen i dette, og slutter å støtte klimakvote-idiotien. De går med dette bare oljemafiaens ærend og legitimerer deres bløff.

Rapporten som hemmeligholdes er ikke høytflyvende synsing fra miljøfanatikere - ei heller vil tiltakene som foreslås innebære vesentlige endringer i samfunnet. Motivene for hemmeligholdelsen kan derfor bare være et ønske om å tviholde på utdatert og miljøfiendtlig politikk.

Fy skam, Jens! Selv jeg trodde ikke at du var så korrupt!

5 kommentarer:

Genese sa...

Det er jo et mønster i dette her: De lover kutt, men i en fjern fremtid. På den måten håper de å kjøpe seg tid til egentlig ike å forandre i det hele tatt. Når Jens snakker om de store målene i 2050, er det bare et dekke for å fortsette som før.

Helge Samuelsen sa...

Helt riktig.

I tillegg er de eneste som eventuellt vil merke den norske "miljøprofilen" de økonomisk svakeste. med en vekst for de som allerede har nok på 4 prosent blir mer bilavgifter for eksempel ikke et problem. For alle andre, minstepensjonister og trygdede vil allerede den planlagte ekstraavgiften på årsavgiften gjøre et kraftig innhogg i kjøpekraft.

For sosialklienter vil slik politikk bare forsterke utviklingen slik den allerede er - en kan ikke komme ut av situasjonen - og er lenket til almissene på livstid - enten en liker det eller ei.

Forskjellene øker - miljøprofilen er en vits.

Min tese om at vi får den motsatte politikk av det som loves holder fortsatt stikk. Noen rødgrønn profil kan jeg ikke se med dagens politikk.

Milton Marx sa...

La oss nå se hva det egentlig er som står i denne rapporten da, før vi hiver Stoltenberg på bålet.

Ikke for det. Vi kan godt brenne Stoltenberg offentlig, men da skal det være for andre synder, samt for fornøyelsens skyld.

All erfaring viser at kunnskap ikke lar seg sperre inne - enten den er av økonomisk eller teknisk art.

Det kan jo være at det er ett eller annet med forutsetningene rapporten baserer seg på, som er feil. Jeg er ikke villig til å ta en rapport jeg ikke har sett for god fisk.

Snarere er jeg av den oppfatning av at regjeringen hopper alt for lett på klimahysteriet for å få stemmer. Det er jo ikke direkte pent når myndighetene går inn for å støtte Canada i at man bør manipulere klimadataene for å skape en mer konsistent trend som beslutningsgrunnlag.
http://vampus.blogspot.com/2007/04/redigering-av-fakta.html

Men la oss glemme de små forskjellene. La oss brenne mannen uansett - mens vi gleder oss over hver våre ting.

Helge Samuelsen sa...

Milton,

Bålet er allerede tent.

Poenget her er ikke om det er feil i rapporten. Det vet jeg ingenting om. Jeg forutsetter bare at folkene i SFT ikke er totalt idioter. Poenget er at informasjon ikke undertrykkes i et demokrati uten en svært god grunn.

Det er uansett ikke SMK's rolle å sile denne type rapporter.

Med mindre en stille revolusjon har foregått mens jeg har sovet i timen.

Det som er avslørt er at Jensemann ikke tar fem øre for å undertrykke dokumentasjon han ikke liker.

Greit for folk som Saddam og slikt, men ikke for norges statsminister.

Men vi kan jo alltids være enige om å glede oss i felleskap. Jeg har tatt frem grilldressen allerede.

Hele saken er selvsagt idiotisk. Rapporten vil, som du sier, selvsagt komme ut uansett. Faktisk har den jo allerede det. Vi har kanskje Jensemann, men han har ikke Saddams (tidligere) effektivitet.

Helge Samuelsen sa...

Ekstra kommentar:

Slike saker som du refererer til (canada osv) er selvsagt på trynet. Det beviser imidlertid ikke at klimaproblemstillingen er feil. Det beviser bare at når politikere kaprer en sak, sniker uredeligheten seg inn automatisk.

Jeg bifaller faktisk Vampus' kritiske saker om dette. Å gå i hanemarsj etter flertallet er ikke min stil.

Alikevel er jeg personlig ikke i tvil om at forurensingsproblemet er enormt. Og det gjelder ikke BARE CO2.

Like sikker er jeg i min sak på at den strategi vi hittil har valgt for å løse problemstillingen er greit nok som valgflesk og skattepolitikk - men uten effekt i forhold til miljøet.

Med mindre en regner med å forsure hverdagen til folk flest...