onsdag, april 28, 2010

Shorting - enkel løsning - kastrasjon


En av hovedgrunnene til at finansnæringen ødelegger økonomien (for andre) er shorting.

Dette er en mekanisme som kan få alle og enhver til å lure på hvem finansnæringen har bestukket, eventuellt rundlurt, for å få aksept for sine metoder. Aksjehandel i seg selv betyr å kjøpe andeler i et selskap. Dette gir grunnlag for at selskaper kan få inn kapital. Går selskapet bra, kan man tjene på investeringen. Dette gir en positiv verdiskaping. Det er greit å tjene penger på verdiskaping. Ingen taper på verdiskaping.

Ved shorting gambler man på at en aksje, obligasjon eller et derivat skal synke i verdi. Hele systemet er derfor avhengig av ødeleggelse av verdier.

Men er dette ikke også en del av et fritt marked? Fritt kjøp og salg?

Nei. Enkelt og greit. Nei. Det er ikke det.

Shorting betyr at man låner verdipapirer av noen (av og til seg selv) og selger dem med intensjonen å kjøpe dem tilbake for en lavere pris for så å selge dem tilbake til den opprinnelige eier og stikke overskuddet i lommen.

?QUE?

?WTF?

WHAT THE FUCKING FUCK!!!

Hvor kan man ellers selge noe man har lånt lovlig?

Hvor finner man ellers et system der man får tillatelse til å gamble med andre menneskers penger?

Hvor finner man ellers et system som oppfordrer til at man skal selge annens eiendom og gamble andres penger?

Du og jeg og vi to kan godt ha aksjer i samme selskaper som noen andre jævler får lov til å sette på spill fordi de kan tjene penger på at disse selskapene går til helvete!

WHAT THE FUCKING FUCKING FUCK!!!

Bland inn i denne miksen at kapitalmafia som for eksempel Goldman Sachs (sue me if you dare you fucking fuckers!!!) sitter på begge sider av gjerdet og tjener penger på at deres egne kunder taper penger! Mens de lover gull og grønne skoger til kundene sine, selvsagt. For pengene deres vil de jo ha. Og husk på at slike selskaper i tillegg kontrollerer så store pengevolum at de lett kan manipulere markedet slik at alle andre går til helvete mens de selv tjener penger.

WHAT THE FUCKING FUCKING FUCKING FUCK!!!

Naked shorting - selv om det er ulovlig - er også meget utbredt. Kort forklart betyr dette at man selger verdipapirer man ikke har lånt, som man aldri har til hensikt å låne, og som i mange tilfeller IKKE ENGANG EKSISTERER for å tjene penger etter samme mal. Dette er utbredt. Dette er å sammenlikne med pengeforfalskning. Du og jeg og vi to ville blitt buret inne for mindre. Finansnæringen leker katt og mus med kontrollorganene.

WHAT THE FUCKING FUCKING FUCKING FUCKING FUCK!!!

I mange tilfeller blir ikke engang lånene tilbakebetalt innen stipulert tidsfrist engang, men går i en evig runddans mellom forskjellige selskaper slik at alle har sjanse til å tjene penger inntil noen sitter igjen med svarteper.

CUNT!!!

Her er det så overtydelig at finansbransjen har lagd sine regler for å kunne tjene penger som de vil ved å direkte lure alle andre at det blir for tydelig. Man ser ikke skogen for bare trær. Bedraget er for stort til å gjøre inntrykk. Når sannheten synker inn må man jo uansett lure på hvordan finansnæringen smører politikere for å få tillatelse til slike svindelopplegg.

Men det er lett å kastrere slike aktører. Og selv om noen sikkert ønsker å gjøre det bokstavelig, mener jeg i overført betydning.

Man setter bare alle som shorter i fengsel en femti - seksti år. Problem solved. På tide at noen gidder å ta seg av de store snylterne i samfunnet. Foreløpig er det imidlertid bare Hellas som forbyr shorting. De blir nok, når det kommer til stykket, snart geleidet tilbake inn på den brede sti av IMF eller andre "ansvarlige" institusjoner.

Problemet er at ingen tør å si det høyt; Finansverdenen er en mafia. Wonder why?

Istedet er det sikrere å ta de småkriminelle. Det er fordi systemet i seg selv er kriminellt. Ihvertfall etter de aller flestes indre moralske kompass. Men det er selvsagt ikke hvermansen som lager spillereglene. Den som trodde det har svart nese og kan gå i skammekroken.

tirsdag, april 27, 2010

Landbruk?

Landbruksoppgjøret er her. Igjen.

Og like sikkert som våren kommer hylekoret om at vi ikke har råd til å betale for alt dette. Bøndene er snyltere og inkompetente.

Og alle glemmer at egentlig handler dette
ikke om å spare penger eller å kompensere lavtlønnede - men å kompensere for den vannvittige økningen i pengemengde og dyrtid som moderne valgt monetær politikk automatisk medfører.

Staten trekker inn kjøpekraft gjennom denne politikken, og ønsker man å opprettholde landbruket, jernbanen og annen infrastruktur, må dette kompenseres for. Så enkelt er det. Og vi ser hv
ordan det går når vi unnlater å kompensere for dette. Styrtrike Norge er blitt et fattig land. Fattig på virkelige verdier.

Vulkanaske har i senere tid vist at naturkatastrofer - og selvsagt også krigstilstand eller annen unntakstilstand - kan lamme store deler av det moderne samfunnet. Island selv risikerte hungersnød om situasjonen hadde forverret seg.


Satsing på lokal infrastruktur som blant annet jernbane, lokale sykehus og lokal matproduksjon kan være dyrere enn alternativet. Men dette er på grunn av ønsket monetær politikk, ikke fordi
det er økonomisk galskap i seg selv. Selvsagt ikke! Og det gir altså virkelige verdier i vår portefølje. Det er sikkerhet i det.

Det er et tankekors at politikere idag jubler over utsiktene til mer "monopolpenger" fra oljevirksomhet i nordområdene, men kommer med svada og dårlig skjulte løgner om de
virkelige verdiene i samfunnet - verdiene vi faktisk bruker og behøver - verdier som idag råtner på rot.

Og mens den vestlige verden overoppfyller sine "forpliktelser" overfor spekulantene i det økonomiske mafiaspillet, og overfører verdier daglig fra virkelige ressurser til fiktive ressurser (eller lar supergamblere og lovlig mafia som for eksempel Goldman Sachs gjøre det for å berike de få på bekostning av de mange), seiler altså østen o
pp som den nye økonomiske og teknologiske supermakt på walkover. Et godt bevis på at vi ikke bare har saget over den gren vi sitter på allerede, men vi er tydeligvis også lykkelig uvitende om det.

Enn så lenge.

Forøvrig avslører Jens Stoltenberg sin absolutte falskhet i klimasaken og beviser med dette at vårt demokrati primært er et spill for kulissene. At dette blir oversett av størstedelen av befolkningen beviser nok en gang vår primitive primathjernes utrolige utilstrekkelighet. Vi har ikke biologiske evner for selvkritikk på et fundamentalt nivå, ei heller evner til å oppgi flokkmentalitet og ivareta situasjonsoverblikk i dagliglivet, noe som bevises gang på gang av den rådende saueflokkmentaliteten.

Svartmaling? Nei, objektivitet. Og bare a
ksept av utilstrekkelighet kan anspore utvikling.

Mer behagelig er det alikevel å leve i illusjonen av ansvarlighet og positivisme. Og det tjener illusjonistene godt!fredag, april 23, 2010

Ny metode for ultradyp boring

Kompromissløse meninger har tidligere tatt opp boreteknikken til Potter Drilling som absolutt har potensiale til å muliggjøre utnyttelse av billig og evigvarende geotermisk energi.

Også andre teknikker er i fremmarsj, og vil bety at vår egen oljeteknologi og fossilenergi i fremtiden vil bli ansett som inneffektiv og utrolig forurensende. Noe denne teknologien forsåvidt (eller selvsagt) også er idag. Spørsmålet er ikke om, men når nye teknologier overtar. Og spørsmålet er hvilke nasjoner som blir med på fremtiden, og hvilke som blir igjen i fortiden.

Et stort spørsmål må imidlertid stilles ved om disse nye teknologiene kommer tidsnok til å redde verden fra klima- og energikrise, og hvorvidt det eksisterende energiregime vil kunne dra føttene lenge nok etter seg til å kunne sabotere et paradigmeskifte på energisektoren. En ting er sikkert. Vi hjelper ikke akkurat til her på berget, til tross for fagre ord og fiktive visjoner. Mye tyder på at Norge, som oljenasjon, ikke vil stå i første rekke når fremtiden stakes ut, ei heller når dividenden av investeringene i fremtiden deles ut.


torsdag, april 22, 2010

Overvåkingssamfunnet er her

Vi overvåkes og kontrolleres i det meste vi gjør allerede. Det er ingen nyhet. Men overvåkingen i fremtiden vil nødvendigvis bli mer effektiv, mer teknologisk avansert, og mer altomfattende enn noensinne.

Datalagringsdirektivet er bare et moment i denne utvi
klingen, en annen er offentlig og privat bruk av avansert ansiktgjenkjennelsesteknologi. Tivoli i København vil nå ta i bruk slik teknologi.

Og argumentene er å spare penger, og å ta snikere.

Det er bare et spørsmål om tid før slike argumenter g
jør seg gjeldende også andre steder, og overvåkingskameraer i alle tettbygde strøk kan identifisere mennesker ut i fra sentrale dataregistre. Tilgang til registrerte passfotos er for eksempel nok til at et slikt system kan gjenkjenne alle.

Vi får da den situasjonen at alle som ikke ønsker å gjenkjennes må benytte seg av spesiell sminke, slik for eksempel det ble gjort i filmen Blade Runner.


Blir verden et tryggere sted?

Nei. Garantert ikke. Fordi trygghet avhenger av menneskelighet, og menneskelighet blir mangelvare i fremtiden.

Jeg hadde en gang en diskusjon med en venninne som arbeidet for DARPA i USA. Hun jobbet med nettopp slike gjenkjennelsesprogrammer. Og målet var å trygge flyplasser. At systemet kunne bli misbrukt hadde hun ikke engang tenkt på. Dette skulle bare bli brukt under streng kontroll av myndighetene.

Uten at myndighetene bør ha slik kontroll etter mitt syn uansett ...

Men illusjonen om at slik teknologi kan kontrolleres er nettopp ... en illusjon.

fredag, april 16, 2010

Selvmotsigende klimapolitikk

Den tyske klimaforskeren Malte Meinshausen sier det mange har sagt tidligere. At verden ikke kan fortsette å utvinne olje og samtidig tro at togradersmålet kan nås.

Personlig har jeg ingen tro på at et firegraders mål kan oppnås engang. For verden stanser ikke i 2100, og de menneskeskapte klimaforandringene snur ikke uten et meget alvorlig kutt i utslippene. Så store kutt at videre bruk av fossilenergi de facto ikke er mulig helt uavhengig av om vi får til karbonfangst eller ikke.

Det er den grimme sannhet.

Og det er en sannhet ingen politiker i denne regjering eller den (mest sannsynlig) kommende Høyre/FrP regjering vil fronte. Norge vil med andre ord ikke nå selv de forpliktelser vi har påtatt oss i utslippskutt, og propagandaen om overoppfylling av målene viser seg - ikke uventet - å være helt og holdent løgnaktig. Ingen med vettet i behold kunne tro på dette valgflesket.

De skittenrøde tar imidlertid ikke slikt inn over seg, og lever tydeligvis i håpet om at velgerne til neste valg vil drite i miljøet totalt. Lovnader om pensjoner og velferd kommer nok istedet. Lovnader som allerede har vist seg å ikke lenger stemme, til tross for at vi er på høyden av oljealderen. Det bør ringe noen bjeller både her og der ...

Det er faktisk en reell mulighet at vi kollektivt lar oss lure nok engang. Dog burde jo alle oppegående mennesker se at oljeøkonomien ikke har gitt oss det som engang ble lovet. Investeringene på fastlandet lider slik at vår infrastruktur er i ruiner, skattenivået gikk aldri ned, men vesentlig opp, og konkurranseevnen ødelegges for hver dag som går. Penger er IKKE ressurser, og vil aldri bli det. Men det er tydeligvis vanskelig å forstå.

Det er IKKE 500 milliarder friske penger å tjene i Lofoten/Vesterålen. Det er 500 milliarder inflasjonsskapende kroner, som ytterligere vil svekke vår konkurranseevne og investeringsevne på fastlandet. Det er mer av det samme - og det vi har fått i flere tiår er ikke til noens beste unntatt de få som lever av pengeplasseringer og spekulasjon.

Istedet for å fokusere på mulige fremtidige inntekter i oljå bør vi straks innse at denne satsingen har vært katastrofal, og heller investere i fremtidens løsninger. Det vil gi langt større avkastning på sikt enn det oljå kan levere. Det burde selv klimaskeptikere og rabiate kapitalister innse. Men jeg har ingen illusjon om at den kollektive intelligens våkner.

Mer av disse oljepengene fører bare til stagnasjon, videre inflasjon og prisdriving - og mer av den destruktive samfunnsutviklingen som - om vi ikke tar skjeen i en annen hånd - vil være en katastrofe både klimamessig og økonomisk for kommende generasjoner. Selv om noen sikkert snart vil måle disse nye reservene opp mot antall mulige nye meter jernbane.

Og månen er en grønn ost ... Nei, kanskje vi innser realitetene.

Men det virker egentlig svært usannsynlig. Vi er rett og slett ikke kollektivt ansvarlige. Vi er som møllen rundt lampen. Oljepengene lyser så sterkt. Og vi vil med sikkerhet brenne oss. Når ikke den tredjegradsforbrenning samfunnet allerede har opplevd er nok til å fatte falsumet i drømmen om oljerikdom, så vil ingenting få flertallet til å fatte dette. Dessverre.

Det er på tide at verden begynner å fordømme land som Norge som uansvarlige, korttenkte og totalt blottet for moral. Men det vil selvsagt heller ikke skje. Jens har gjort jobben sin, og sitter snart i det internasjonale gode selskap. Om de spiser kirsebær er uvisst, men skratte kan de godt. For verden er ikke bare bedratt, men ser ut til å ønske å bli nettopp det.

tirsdag, april 13, 2010

Barnetrygd

Lite blogging for tiden - på grunn av sykdom. Har flere lengre innlegg på beddingen, men de får vente. Håper at faste lesere er tålmodige.

Noe har jeg da overskudd til ...

Frp ønsker endringer i barnetrygden. Og det er sikkert på sin plass. Hvorfor barnefamilier med millioninntekt(er) skal få penger fra fellespotten er uforståelig.

Et argument imot behovsprøving er likhetsprinsippet. Og man ser bort ifra at det ikke finnes noen likhet mellom de 50 000 (!) millionærfamilier (tall fra SSB) som får barnetrygd som stort sett settes inn på barnas konto og de mange arbeiderfamilier som må bruke trygden for å få endene til å møtes. Likhet?

Jotakk - gi absolutt alle 18-åringer penger til merse så snakker vi om (litt mer) likhet.

Et annet argument er at behovsprøving skaper ydmykende runder i det offentlige velferdssystemet - ifølge SV. Det burde vel være greit å dokumentere antall barn? På den annen side kjenner vel sosialistene godt til det ydmykende sosialsystem?

Et tredje argument er at behovsprøving nettopp på grunn av disse (teoretiske?) ydmykende situasjonene skaper klasseskille og et A- og B-lag i samfunnet. Man er redd for at det å måtte søke etter trygd skal bli et stigma. Og det kan det jo fort bli i et samfunn som definerer trygd som en utgift, og ikke en privat rettighet basert etter forsikringsprinsippet. Man betaler premie (skatt) og får visse rettigheter etter risikofordelingsprinsippet. Rettigheter er ikke det samme som at man er en byrde!

Men slik blir det jo definert når staten tror vi bruker statens midler istedet for våre egne.

Barnetrygd er imidlertid ikke en forsikring. Forsikring mot å få barn? Barnetrygd er heller et triks for å gi politikere større makt over befolkningen. Les: økonomisk makt/valgflesk/ris bak speilet. Med andre ord - stem på oss, så får dere barnetrygd. I prinsippet deles altså våre egne penger ut igjen hvis vi bare gjør som eliten vil og er takknemlige for gavene!

Men det er uansett tull å gi Stein Erik Hagen og co. midler fra felleskapet.. Spesiellt i tider når man skal spinke og spare på trygdene og pensjonene til sliterne. Barnetrygden bør behovsprøves, selv om det vil bety mer ydmykelse, og større offentlig byråkrati og utgifter.

Eller ...

Man kan slutte å tenke i baner som at staten skal utbetale trygd og "almisser", og heller bake dette inn som skattefradrag. Barn = utgifter, så det er mer logisk. Hvis man føler at barnefamilier behøver støtte er vel det mer en innrømmelse av at de er for høyt beskattet.

Men ...

Dette bryter som sagt med prinsippet med at staten - inkludert en eventuell Frp-stat - ønsker å kontrollere pengene og kunne velge å gi ut almisser istedet for å tilrettelegge for en fornuftig fordeling av skattebyrden.

Staten er aldri nøytral. Den søker alltid egen fordel.

onsdag, april 07, 2010

Gratulerer Hansen!

Nasa's James Hansen har fått Sofie-prisen.

Hansen tør å kalle en spade for en spade, og sier det alle vet - at norsk miljøengasjement er en bløff.

Gratulerer!

Tillegg: Det er ikke bare Norge som vaser snøblinde i tåkeheimen i forhold til tiltak. Klimakvoter er forøvrig blitt et middel for korrupsjon og mafiavirksomhet snarere enn et klimatiltak.

lørdag, april 03, 2010

Fortell det til NAV

Foreningen Fattignorge har i samarbeid med Fagforbundet et prosjekt, Fortell det til NAV.

Foreningen Fattignorge skriver: Foreningen Fattignorge er engasjert i flere prosjekter som skal hjelpe mange som sliter i dag. Gjeld blir et stadig større problem. Vi har en hel etasje i Ålesund med et helt moderne call senter og flere kontor for gjeldsrådgivere. Vi har samme opplæring som de kommunale gjeldsrådgivere, og er et viktig ikke-offentlig og gratis tilbud. Men vi mangelr dessverre midler til lønninger.

Fortell det til NAV er et samarbeidsprosjekt med Fagforbunet som skal gå ut denne stortingsperioden for å kunne måle resultater.Vi skal systematisk samle inn brukernes historie og skal spille dem inn til NAV, første gang på en læringskonferanse som holdes i Trondheim 10/11 juni i år. Vi jobber også for at ansatte i NAV skal få uttale seg om hvordan de tenker seg areidsdagens sin.

Jeg oppfordrer alle oss som ikke er offer for velferdsstatens fattigfelle å bidra til dette og liknende prosjekter. Det er IKKE slik at velferdsstaten er velfungerende og tar vare på folk som havner i problemer. Dette har jeg selv opplevd gjennom sykdom. Ikke alle klarer seg i dette systemet som ser på syke som potensielle unnasluntrere og sjarlataner, og gjeldsslaver som kriminelle.

Min oppfordring er at også legestanden gås etter i sømmene, for etter at fastlegeordningen kom i gang er det min og mange andres erfaring at legen ikke jobber for pasienten, men for sin arbeidsgiver, staten. Til tross for store lønnsøkninger (eller på grunn av...) har fastleger flest visstnok fått det inntrykk at de skal vokte statens pengeforbruk.

Men staten eier ikke pengene. De eier vi selv! Til tross for at staten selvsagt har lagt beslag på det eierskapet for lenge siden.

Et støttemedlemskap på 200 kroner året kan uansett hjelpe til med å snu den kyniske utviklingen i det som skulle være en felles forsikring. Alle kan bli rammet. Flere vil garantert bli rammet i årene som kommer med mindre Stortinget tar til vett og berammer en menneskelig politikk.

fredag, april 02, 2010

Hvorfor Norge ikke bør bygge hurtigtog


Somletog er nemlig det sikreste med det nivået statsbanene opererer på!

NSB kan prise seg lykkelige over å ha monopol. Og politikere styrer pengestrømmen med vyer om monumentale urealistiske drømmerier som aldri vil bli realisert, samtidig som det underinvesteres grovt i eksisterende infrastruktur.

I 1989 kom en utredning fra Hermansen-utvalget, ledet av senere Telenorsjef Tormod Hermansen, med tittelen "En bedre organisert stat". Underliggende tanke var New Public Management, men det er lite forstått at staten ikke har incentiv for annet enn å spare penger. NSB spesiellt har blitt splittet i et mylder av egne selskaper, persontrafikk, busstrafikk, godstrafikk, eiendom pluss diverse støttefunksjoner, og skinnegangen har selsagt Jernbaneverket ansvaret for. Det finnes ingen overordnet kontroll eller plan annet enn å spare penger.

Men penger har ikke verdi (et sjokk for moderne økonomer, men likefullt sant). Penger representerer bare underliggende verdier i samfunnet, så som arbeidskraft, fysiske ressurser og den infrastruktur som skal til for å drifte og skape nye verdier. Ved å la infrastrukturen råtne på rot forringes pengenes verdi.

Kollektivistiske behov må dekkes gjennom at vi kollektivt stiller opp krav til hva som er ønsket. Dette må styre privat satsing på flere kjerneområder. Staten representerer aldri slike behov, fordi staten egentlig ikke har behov for eksempelvis jernbane. Staten har bare behov for å tilfredstille den herskende elite. Satsingsområder blir derfor ad-hoc basert til interessen daler og fokuset forsvinner. Så tror man at et byråkrati av statlige selskaper skal opprettholde drift - men uten incentiver til annet enn status quo og med eneste mulighet for investeringer forankret i statlige bevilgninger - er midlene til evolusjon ikke til stede.

Infrastruktur er i virkeligheten investeringer som gir avkastning, men blir ansett som utgifter. Utfallet blir stagnasjon, middelmådighet og antakelig ikke så rent lite oppgitthet.

Skillet går ikke mellom sosialisme og kapitalisme, men mellom å tro på at disse ytterpolene er alternativet fremfor å forstå at et menneskelig samfunn både har behov for kollektivisme og individualisme.

Men mens de etablerte maktmiljøer lever på det kunstige skisma mellom de politiske fløyene og selvsagt ikke ønsker å se noe som helst fra en annen synsvinkel, ihvertfall ikke offentlig - råtner både samfunnet og vi alle sakte på rot.

Velbekomme.


Tillegg: Samferdselsministeren ønsker at flere skal ta tog og at mer tungtransport skal over på bane.

Og jeg ønsker å vinne 100 millioner i Lotto.