lørdag, april 03, 2010

Fortell det til NAV

Foreningen Fattignorge har i samarbeid med Fagforbundet et prosjekt, Fortell det til NAV.

Foreningen Fattignorge skriver: Foreningen Fattignorge er engasjert i flere prosjekter som skal hjelpe mange som sliter i dag. Gjeld blir et stadig større problem. Vi har en hel etasje i Ålesund med et helt moderne call senter og flere kontor for gjeldsrådgivere. Vi har samme opplæring som de kommunale gjeldsrådgivere, og er et viktig ikke-offentlig og gratis tilbud. Men vi mangelr dessverre midler til lønninger.

Fortell det til NAV er et samarbeidsprosjekt med Fagforbunet som skal gå ut denne stortingsperioden for å kunne måle resultater.Vi skal systematisk samle inn brukernes historie og skal spille dem inn til NAV, første gang på en læringskonferanse som holdes i Trondheim 10/11 juni i år. Vi jobber også for at ansatte i NAV skal få uttale seg om hvordan de tenker seg areidsdagens sin.

Jeg oppfordrer alle oss som ikke er offer for velferdsstatens fattigfelle å bidra til dette og liknende prosjekter. Det er IKKE slik at velferdsstaten er velfungerende og tar vare på folk som havner i problemer. Dette har jeg selv opplevd gjennom sykdom. Ikke alle klarer seg i dette systemet som ser på syke som potensielle unnasluntrere og sjarlataner, og gjeldsslaver som kriminelle.

Min oppfordring er at også legestanden gås etter i sømmene, for etter at fastlegeordningen kom i gang er det min og mange andres erfaring at legen ikke jobber for pasienten, men for sin arbeidsgiver, staten. Til tross for store lønnsøkninger (eller på grunn av...) har fastleger flest visstnok fått det inntrykk at de skal vokte statens pengeforbruk.

Men staten eier ikke pengene. De eier vi selv! Til tross for at staten selvsagt har lagt beslag på det eierskapet for lenge siden.

Et støttemedlemskap på 200 kroner året kan uansett hjelpe til med å snu den kyniske utviklingen i det som skulle være en felles forsikring. Alle kan bli rammet. Flere vil garantert bli rammet i årene som kommer med mindre Stortinget tar til vett og berammer en menneskelig politikk.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Merkelig at landets RIKESTE fagforening ikke har bistått sin samarbeidspartner Fattignorge med tilstrekkelige økonomiske midler, slik at Fattignorges saksbehandlere også kan få betalt for det fantastiske arbeidet de sannsynligvis gjør for fattige og sjuke.

Og skulle det ikke heller være slik at Randi Stene, fagforeningsleder for sosionomer og barnevernspedagoger ansatt i Nav kommune - fryktert Fattignorge?

Fattignorge er med sitt samarbeide med Fagforbundet kjøpt til TAUSHET. Blitt en vits!

Anonym sa...

Beste effekten ville nok vært om folketrygdmedlemmer heller BOIKOTTET denne konferansen. Avisene har heldigvis, og takk og pris i flere år nå vært fulle av historier om kritikkfull saksbehandling i Nav. Nytteløst med enda en slik konferanse som sannsynligvis blir like meningsløs som Bjarne Håkons fattigdomshøringer.

Opprett Facebookside med oppfordring til BOIKOTT!

Fattignorge var en langt farligere forening i 2005 under fattigcampen på Soria Moria enn det den noensinne har vært etter sitt partnerskap med Fagforbundet!

I 2005 var Fattignorge og Georg svær i kjeften! Etter at de har blitt hovedtalsrør for fattige i bl.a. Aftenposten og "kopulert" med Fagforbundet, har Fattignorge blitt en heller flau bris.
BOIKOTT konferansen i Trondheim inntil Fagforbundet har sponset Fattignorge fra sin velstående pengesekk slik at Fattignorge kan lønne sine saksbehandlere!

BOIKOTT konferansen inntil den rødgrønne regjeringen har oppfylt løftet fra Soria Moria 1 om avvikling av fattigdommen her til lands! Politikerne og Regjeringen forventes å ha god nok kjennskap til historiene som kritikkverdig saksbehandling i NAv-

Arvid sa...

Helge: Fikk mail fra organisasjonen og bestemte meg for å lage en post på det, jeg også. Legene er tildelt stor makt i systemet og dette kunne nok med fordel belyses mer,ja. For ikke å snakke om det komplett idiotiske at fylkeslege-nivået ikke har noe oppfølgingsansvar i NAV-saker. Til tross for at saksbehandlingen i stor grad er basert på mer eller mindre gode legeerklæringer.

Anonym: Jeg er enig med mye av det du skriver, men syns likevel du går i den "klassiske" fellen med å skyte på pianisten, dvs saksbehandlerne. Den styrende eliten er svært glad når NAV-brukere går i strupen på saksbehandling og saksbehandlere, for det tar oppmerksomheten vekk fra det faktum at NAV er satt til å forvalte et regelverk som oser av menneskeforakt. Problemet er regelverket. Utarbeidet av justisdepartementet etter innspill fra politikerne.

Anonym sa...

Fattignorge er blitt rene pusekatten etter samarbeidet med Fagforbundet.

Arvid: Du har nok ikke giddet å lese alt jeg har skrevet. Hva annet enn saksbehandlerne skal man fortelle om på en slik konferanse som heter noe slikt som "Fortell det til NAV"?

Og hvems skyld er det at fastleger og andre leger er unfallende og mer interessert i å berge egen arbeidsplass og inntekt enn ivarekelse av pasientens interesser? Om ikke nettopp Regjeringens fastlegepolitikk.

Helge Samuelsen sa...

Anonyme,

Jeg ser at mange er kritiske til dette. Jeg er uenig i det meste av kritikken. Å skyte på Fattignorge fordi de ikke får nok penger av andre blir feil. Dessuten, hadde de blitt fullfinansiert av fagforbundet så hadde de vel ikke hatt mye selvstendighet igjen? Tohundre kroner i året er uansett ingenting hvis man ønsker å støtte noe som helst.

Det går heller ikke an i virkelighetens verden å drive noe som helst opp mot systemet uten å snakke med noen i systemet.

Kjøpt til taushet? La oss nå se hva som kommer ut av dette. Så langt er det vel få som kritiserer systemet systematisk overhodet. Dessuten snakker vi her om en meget liten organisasjon.

Dessuten - boikott? Hva er poenget med å boikotte aktivitet som går på å belyse problemstillinger?

"BOIKOTT konferansen inntil den rødgrønne regjeringen har oppfylt løftet fra Soria Moria 1 om avvikling av fattigdommen her til lands!"

Og det skal skremme de rødgrønne?

Det er bare en ting som skremmer regjeringen, det er om noen begynner å boikotte dem! Alle som er med på å ta opp løgnene og umenneskeligheten i systemet bør man da støtte.

Her begår man den feilen å tro at regjeringen "vet nok" og dermed ønsker å gjøre noe. Det er feil. Selvsagt vet de nok. Men ingenting skjer før det legges nok press og nok oppmerksomhet omkring dette. Å boikotte de som prøver å gjøre dette er dermed kontraproduktivt.

Regjeringens kamp mot fattigdom er blitt en kamp mot fattige. Det er ingen hjelp å få der.

Arvid,

Helt enig. Problemet er regelverket, og nettopp derfor må presset legges på det politiske plan - man kommer ingen vei ved å grave seg ned i skyttergraver mot NAV eller saksbehandlere.

Snarere tvert imot er dette en ønskesituasjon for de rødgrønne, som dermed kan gjemme seg bak fotsoldatene sine.

Angående Foreningen Fattignorge vil jeg si at jeg ser positivt på svært mye av det de prøver å gjøre. At de tar opp enkeltsaker og hjelper der de kan er udelt positivt. At mange forventer mer er så sin sak.

Jeg oppfordrer alikevel alle som kan til å støtte denne foreningen. Jeg synes alle som tar opp denne problemstillingen bør støttes, punktum.

Helge Samuelsen sa...

Er på ferie noen dager, men vil selvsagt besvare nye kommentarer etterhvert :)

Arvid sa...

Enig i at foreningen bør støttes. Har endret litt på mitt eget blogginnlegg slik at dette kommer klarere til syne. (Men ser ut som det tar litt tid før endringen er på plass.)

Anonym sa...

Fattignorge er allerede finansiert av de rødgrønne. Derfor har han ikke lenger troverdighet! De prøver å ekspandere ytterligere uten å ha soriamoriakameratene i ryggen! Det er det som er problemet. Hvor vidt de er i stand til å hjelpe noen som helst her i Ålesund eller andre plass for den saks skyld beror på at foreningen blir en samling av mennesker som kan samarbeide! Da kan de ikke drive et "enmannshow",som nå! Å hjelpe mennesker i nød krever at foreningen har litt andre ambisjoner enn å profilere en mann! Jeg har prøvd å få hjelp til flere som var i akutt nød! Jeg har også ønsket å bidra i foreningen. Dette er utelukket så lenge leder ikke ønsker hjelp utenfra! Han ønsker bare mer penger slik at organisjonen skal bli stor! Man kan ikke lage en stor organisjon med en mann, og en haug med lydige undersåtter som ikke skal mene noe som helst! Legg ned hele dritten så slipper de rødgrønne å kjøpe seg taushet! Etter at de rødgrønne spyttet inn penger i fattignorge så har han blitt helt tannløs!

Helge Samuelsen sa...

Jeg klipper og limer like godt mine kommentarer Hos Arvid og Sigrun:

Vi skal alltid være på vakt etter slike “lynavledere”. Men til tross for det synes jeg at Georg Rønning skal ha honnør for det han har gjort til nå. Nettopp for å unngå at alt skal finansieres av motparten, blir det jo nødvendig å finansiere dette på en annen måte.

Forøvrig er jeg helt enig med deg i at problemet er systemet, ikke saksbehandlere. Systemet er til for staten, ikke brukerene – og det synes.


*************


"Vi er så heldige at vi har hatt driftsstøtte fra Nav Drift og Utvikling et par år. Beklageligvis er dette ikke nok til å dekke stort mer enn de faste utgiftene. Vi er avhengig av frivillige bidrag. Vi har en person i fast stilling, en som foreløpig jobber frivillig og daglig leder som ikke mottar lønn. Vi har noen spennende prosjekter som krever flere stillinger,og vil innføre et støttemedlemskap som koster kr. 200 pr. år, som vi ønsker skal g oss mulighet for flere stillinger."

Dette skriver foreningen på sin hjemmeside. At noen mener dette er et enmannshow og så videre eller at ikke alle får hjelp faller kanskje litt på egen urimelighet når man nettopp ønsker å ha flere i arbeid med saken?

Hvis alle skulle boikotte absolutt alle slike tiltak skjer ingenting.

Og er ikke nettopp poenget at man nettopp er "kjøpt og betalt" per definisjon hvis man blir avhengiag av midler blant annet fra NAV?

Er ikke problemet her at de eneste som gir midler er de som foreningen egentlig burde se på som en motpart?

Jeg synes det er på sin plass å gi denne foreningen en sjanse. Det burde vært flere som engasjerer seg på denne måten. Og hvis noen mener de har en bedre løsning, så burde de sette igang istedet for å kritisere!

(jeg har selv ikke direkte erfaring med organisasjonen - men mener engasjementet i seg selv er prisverdig)

Anonym sa...

Enig med Anonym i Ålesund. En manns show nytter ikke. Om håret er rødt eller grønt aldri så mye. Tannlaust er rette betegnelsen.

De som vil kaste bort kreftene på et slikt skalkeskjulopplegg i Trondheim basert på en-manns-show, må selvsagt værsågod gjøre det. Hva med heller å lære av de resultatene som har uteblitt siden Georg startet Fattignorge - og regjert alene - siden 2005?

Georg var ikke alene i fattigcampen på Soria Moria. Man kan undres på hvorfor han ikke har klart å samarbeide bedre med alle de talentene som var der, med samme hensikt som ham.

Selv fattige bites når båsen er tom!

Anonym sa...

Enig med Anonym i Ålesund. En manns show nytter ikke. Om håret er rødt eller grønt aldri så mye. Tannlaust er rette betegnelsen.

De som vil kaste bort kreftene på et slikt skalkeskjulopplegg i Trondheim basert på en-manns-show, må selvsagt værsågod gjøre det. Hva med heller å lære av de resultatene som har uteblitt siden Georg startet Fattignorge - og regjert alene - siden 2005?

Georg var ikke alene i fattigcampen på Soria Moria. Man kan undres på hvorfor han ikke har klart å samarbeide bedre med alle de talentene som var der, med samme hensikt som ham.

Selv fattige bites når båsen er tom!

Beklager Helge, du vet ikke nok til å ta slikt standpunkt. Det vet imidlertid jeg, fordi jeg var både på fattigcampen på Soria Moria, og jeg kjenner en god del til foreningen Fattignorge.

Bare navnet i seg selv er nok til å stagnere i fattigdom! Skal man skape forbedringer kreves postivt fokus, ikke en logo/merkevare som skaper enda mer av det man egentlig ikke vil ha (?) nemlig fattigdom!

Elisabeth sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Helge Samuelsen sa...

Interessant at det er så stor misnøye med dette.

Nei, jeg innrømmer at jeg ikke har førstehåndskjennskap til denne organisasjonen.

Men jeg synes også man skal lete lenge etter å finne en perfekt løsning. Jeg mener bestemt at det må være rom for flere private tiltak som går på denne problemstillingen. Hvor er innsatsen til andre?

Mangfold er stikkordet. Å vente på den perfekte løsningen gir ingen løsning.

Og hva er det med oss nordmenn som gjør at vi er så skeptiske for å betale til private initiativ og generellt øyeblikkelig mistenker andre for å ville berikre seg selv, osv?

Jantelov?

For all del, de som ikke ønsker å støtte denne organisasjonen lar være. Selvsagt. Det er det greie med private initiativ.

Og så kan man heller betale de tvungne beløpene som finansierer den statlige og kommunale satsingen. For den er jo grei?

Eller så kan man prøve å organisere noe selv istedet for å kritisere de som prøver.

Det som ihvertfall er klart er at Georg Rønning har klart å få en problemstilling frem i media. Det i seg selv er verd endel.

kurt sa...

Skyttergravskrig mellom sine egne. Og så lurer man på hvorfor ingenting skjer?

Helge Samuelsen sa...

Vi er av natur "skyttergravskrigere".

Per definisjon mener jeg at alle monner drar - alle bekker små, osv.

Uavhengig innsats behøver ikke være perfekt. Fordi man kan velge å støtte eller bli støttet.

Verre er det med den monopolistiske statsautoriserte velferdskverna.