torsdag, april 22, 2010

Overvåkingssamfunnet er her

Vi overvåkes og kontrolleres i det meste vi gjør allerede. Det er ingen nyhet. Men overvåkingen i fremtiden vil nødvendigvis bli mer effektiv, mer teknologisk avansert, og mer altomfattende enn noensinne.

Datalagringsdirektivet er bare et moment i denne utvi
klingen, en annen er offentlig og privat bruk av avansert ansiktgjenkjennelsesteknologi. Tivoli i København vil nå ta i bruk slik teknologi.

Og argumentene er å spare penger, og å ta snikere.

Det er bare et spørsmål om tid før slike argumenter g
jør seg gjeldende også andre steder, og overvåkingskameraer i alle tettbygde strøk kan identifisere mennesker ut i fra sentrale dataregistre. Tilgang til registrerte passfotos er for eksempel nok til at et slikt system kan gjenkjenne alle.

Vi får da den situasjonen at alle som ikke ønsker å gjenkjennes må benytte seg av spesiell sminke, slik for eksempel det ble gjort i filmen Blade Runner.


Blir verden et tryggere sted?

Nei. Garantert ikke. Fordi trygghet avhenger av menneskelighet, og menneskelighet blir mangelvare i fremtiden.

Jeg hadde en gang en diskusjon med en venninne som arbeidet for DARPA i USA. Hun jobbet med nettopp slike gjenkjennelsesprogrammer. Og målet var å trygge flyplasser. At systemet kunne bli misbrukt hadde hun ikke engang tenkt på. Dette skulle bare bli brukt under streng kontroll av myndighetene.

Uten at myndighetene bør ha slik kontroll etter mitt syn uansett ...

Men illusjonen om at slik teknologi kan kontrolleres er nettopp ... en illusjon.

5 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Enig.

Anonym sa...

Ny bruk for systemet, og dessverre et gratis tips for staten, fartsbøter kan knyttes til person, ikke bil. Og alle reiser kan registreres digitalt, og er du ute på feil sted til rett tid, kan politiet "knytte" deg til en kriminell handling og lette etterforskning. Så blir det etterhvert din "plikt" å skaffe alibi, fordi politiet er "automatisert" og ikke kan eller vil bruke ressurser på annet enn digital "etterforskning".

Helge Samuelsen sa...

Dessverre er det nok slik at det å bli mistenkt snart ikke lenger skyldes taktisk etterforskning, men tilfeldigheter knyttet til å være i nærheten av en forbrytelse.

De kriminelle vet nok hvordan de unngår dette ...

Fred Rune Rahm sa...

Se http://hjorthen.org/?p=9222&cpage=1#comment-339658

Helge Samuelsen sa...

Man kan si at i prinsippet er man pålagt å være del av dette overvåkingssamfunnet på mange måter og på mange områder.

Per definisjon må vi idag akseptere samfunnet slik det er, eller bli utstøtt.