torsdag, oktober 26, 2017

Ingen tegn til det grønne skiftet

– Fra 90-tallet hadde man en gjennomsnittlig vekst på 1,5 millioner fat daglig. På 2000-tallet var det 0,9 millioner fat om dagen, men så fra 2011 er man igjen oppe på 1,6 millioner fat. Og de siste tallene vi har, viser en vekst på 1,5 millioner fat daglig i år, og 1,7 millioner fat neste år. Oljemarkedet er i kjempeform og vokser veldig fort, slår Jarand Rystad i Rystad Energy fast.

Torbjørn Kjus i DNB Markets mener blant annet at effekten av elbiler er overdrevet.

– I dag er det to millioner elbiler på veiene, de har sørget for en nedgang i etterspørselen på omkring 50.000 fat olje om dagen, altså marginal markedsinnvirkning. Vi må opp i 50 millioner elbiler for å bli kvitt en million fat olje i daglig etterspørsel, sier Kjus.

Europa går sakte over fra kull til gass, og en forventer at gassetterspørselen stiger fremover.


Norge satser på olje og gass, og elbilsatsingen er en kjekk og grei subsidiering av de velbemidlede rike nordmenn, og et klima-alibi som skal skjerme vår fortsatte pengetrykking offshore. Det må antas at noe av det som spares av folk på subsidieringen av elbiler blir brukt til å feriere i utlandet. Forbruket blant de bemidlede har aldri vært større.

Imens skal lavtlønnede betale avlat for å kjøre fossilbil. Det er Norges marginale, men eneste andel av det grønne skiftet. Og det tas ikke av de som forbruker mest. Det skulle tatt seg ut.

Imens går de globale utslippene av klimagasser - opp?


Norge har såpass mye vannkraft, at i det globale energiregnskapet har fastlandsnorge lite å bidra med. Vi kan ikke legge ned kullkraft. Vi har ikke noe å legge ned. Det er årsaken til at vi fokuserer på bilistene. For den hellige olje/gass kua skal vi ikke gjøre noe med. Det dreier seg om penger, og penger er viktigere enn miljø. De godt betalte i bransjen skal skjermes. Menigmann  - det vil si, de på bunnen - skal ofres. 


Det er slik verden er, og slik verden alltid har vært. Og slik verden alltid kommer til å være. Tro ikke på annet. Oljebransjen prøver å fortelle at norsk petroleumsproduksjon er "renere" enn ellers i verden. Utslippene fra den produserte oljen og gassen er imidlertid det interessante, og en liter olje/gass som forbrennes gir samme utslipp uavhengig av hvor eller når den forbrennes eller hvor den kommer fra. Dette er kjemiske reaksjoner med kjent resultat. Utslippene fra selve produksjonen på norsk sokkel i seg selv er i denne forbindelse så godt som uvesentlige. 

Vi skal uansett tjene penger til siste dråpe. Resultatet er at Norge overhodet ikke bidrar til det grønne skiftet annet enn oppe i hodet på enkelte politikere - i deres dagdrømmer.

Eller kanskje er det en kynisk løgn for å sikre maktsystemet - som idag enn så lenge domineres i stor grad av nettopp oljebransjens lobbyister?

Hvis Norge mente alvor hadde vi investert vårt oljefond - hele oljefondet - i fornybar energi. Ikke hovedsaklig i Norge, vi behøver ikke så mye mer. Men i Europa. Det kreves nemlig enorme investeringer for å oppnå det virkelige grønne skiftet. 

Å tro at oljefondet er et pensjonsfond som kan sluses inn i norsk økonomi etter behov uten å skape inflasjon eller ødelegge norsk økonomi er en feberfantasi.

Å gå veien fra kull til gass er en illusjon av fremskritt skapt av petroleumsindustrien. Det er ineffektivt, fordi det handler fremdeles om utslipp av enorme mengder klimagasser.


Tiden er inne til å satse store penger - uten å se på kapitalistisk sedvanlige behov for kortsiktig avkastning - dette er investeringer for flere hundre år frem i tid. Vanlige kostnadsanalyser kan ikke brukes i krisesituasjoner.

Å gå igjennom det virkelige grønne skiftet vil økonomisk sett koste det samme som - la oss si en halv verdenskrig - og vi stod disse av. Men det er normalt også bare krig som fører til opphevelse av vår tvangstrøye. Vårt finans- og pengesystem. Som i virkeligheten er like illusorisk som alt annet skapt av vår verdensorden.

Vi kunne bygge en ny verdensorden - ikke den illusoriske "New World Order" - som i virkeligheten er den gamle og et bedrag for å kortslutte intelligent tenkning - men en ny verdensorden der pengene bygget det mennesket har behov for.

Istedet for å tenke nytt vil vi imidlertid velge klimakvoter, avgifter, og store ord - alt uten effekt. Dette er ikke en spådom, men en beskrivelse av virkeligheten. 

Så dypt er vi eid av vår eksisterende verdensorden.

Denne triumferer nådeløst over mennesket til tross for patetiske forsøk på å klatre over muren av løgner, bedrag hallusinasjoner og villfarelser.

tirsdag, oktober 24, 2017

Kunstig intelligens ødelegger YouTube?

Google, YouTube (eid av Google), Facebook, Twitter og en rekke andre teknologiselskaper posisjonerer seg for en fremtid der kunstig intelligens skal erstatte mennesker. Likeledes arbeides det intenst for å lage selvkjørende biler, selv-målsøkende og skytende militærdroner, tanks og så videre. 

Flere og flere avgjørelser vil tas av algoritmer i fremtiden. Dette er en utvikling som på sikt vil være en større trussel mot menneskeheten enn menneskeheten selv. 

Hvordan vil du ha det? En dag kommer du på jobb og blir fortalt at du er rasjonalisert bort. Ikke av et menneske, men av en algoritme. Hvem har ansvaret? Har noen ansvaret? Hvordan blir en verden der kapitalismens høyeste mål, å tjene penger, har fått fjernet aller siste rest av menneskelighet? 

Allerede idag vil du ved henvendelse til Google få et automatisert svar skrevet av en bot, et standarisert skriv som forsøker å se ut som om det ikke er standardisert, og som i tillegg utgir seg å være skrevet av et menneske. Noen få kontrollspørsmål avslører imidlertid blendverket raskt. Bot'er kan ennå ikke klare Turing testen. Men en jobber hardt med å kunne nå dette målet.

Og vil en slik verden ikke ha noen svakheter? Vil algoritmene være perfekte? Det vil de. Hvis en med perfeksjon mener å fjerne all menneskelighet. Vil algoritmene bli oppfattet som perfekte? Nærmest per definisjon ikke hvis den relative norm er basert på menneskelighet. 

Allerede viser denne kunstige intelligensen store svakheter - ikke særlig betryggende siden du i løpet av de nærmeste 10 - 20 årene kan bli nødt til å legge både din karriere og ditt liv i hendene på disse programmene. Den store YouTube adpokalypsen er basert på Googles ønske om å skjerme annonsører fra kontroversielle kanaler - med andre ord øke inntektene ved å la annonsørene i stor grad påvirke hvilket innhold som skal monetariseres.


I det siste er også enkelte kanaler suspendert - alt basert på algoritmer som forsøker å fjerne kontroversiellt innhold

Noen av reglene her er så diffuse, at alt som potensiellt kan skape kontrovers kan bli forbudt. "Controversial or sensitive subjects and events, including subjects related to war, political conflicts, natural disasters and tragedies, even if graphic imagery is not shown".

Sensitive sosiale problemstillinger er anatema. Du skal heller lytte til elitens versjon av virkeligheten.

Twitter brukere har allerede fått brukerkontoen slettet fordi en kom med politisk ukurante synspunkter som at den nye Ghostbusters filmen bombet på grunn av SJW feministisk grunnlag. Youtubere som tar opp temaer relatert til middelalder våpen, riddere og/eller historikk omkring verdenskrigene er kommet i skuddlinjen. Flere migrerer over til andre medier. YouTube kan - hvis politikken videreføres - bli et sted for kattevideoer og politisk korrekt indoktrinering. Og viktigst av alt - en pengeflom fra sponsorene. De vil kjøpe alle media, slik de har kjøpt politikerne i USA.

Og Google går i tet når disse amerikanske verdier skal ut i verden.

Vil du ha en verden der algoritmene som etterhvert vil være overalt bestemmer innholdet i medier, kontrollerer nyhetsstrømmen, radio, TV, nett? Vil du ha en verden der det kun er den kontrollerende elitens verdensbilde som kan fortelles?

Vil du ha en verden der algoritmer styrer alt fra brødristeren til bilen din. Som følger deg hvert sekund av dagen, sender automatiske fartsbøter, trekker kontoen din for forbruk av både brød og vei?

Synd hvis du ikke ønsker dette, for det er det du får.

Mens folk flest snubler avgårde i sine liv, og de små røstene som av og til hever seg stort sett har kjøpt løgnene om fantasimonsteret Illuminati og andre avledningsmanøvre som aldri kan finnes, men er overalt, som de blendverk de er.  Fantasien skjuler sannheten. De fleste er lykkelig uvitende om at monsteret ikke er hemmelige organisasjoner, ikke dunkle broderskap som tar avgjørelser bak lukkede dører - monsteret er systemet selv.

Systemet med definisjonsmakt. Som alltid innskrenker muligheter og rettigheter under dekke av å beskytte deg. Du skal skjermes for alt det vonde. Slik at det vonde kan styre deg. Monsteret med titusen hoder.

Og monsteret håper du ikke kan se det. Gjemt åpenlyst og allerede inne i ditt hjem.

Monsteret er elitens kontroll av mennesket. Slik det alltid har vært. Gjennom alle tider.

Det er bare i eventyrene at trollet sprekker i lyset.


Sal sá hon standa
sólu fjarri
Náströndu á,
norðr horfa dyrr.
Fellu eitrdropar
inn um ljóra,
sá er undinn salr
orma hryggjum.
Sá hon þar vaða
þunga strauma
menn meinsvara
ok morðvarga
ok þanns annars glepr
eyrarúnu.
Þar saug Niðhöggr
nái framgengna,
sleit vargr vera—
vituð ér enn, eða hvat ?

torsdag, oktober 19, 2017

Senterpartiet vil ikke fjerne bomringene.

Senterpartiet vil fjerne dagens bomringer og erstatte bompengeordningen med et system for avansert veiprising. Det samme vil Høyre, Frp, KrF og Venstre . Og tror velgerne er tette i pappen. Saken er en vinnersak i norsk politikk, og vil bli innført. For den forandrer ingenting annet enn semantikken, og gir potensiale for mer avgifter. En innertier for dem som har nullvisjon og må levere politiske saker med tomme kalorier.

Kompromissløse meninger så dette komme. (Det ble innkjøp av Alfa Romeo, ikke Aston Martin) Når massene er leie nok av bomstasjoner, blir de lett lurt til å støtte en verre løsning innpakket i glanset gavepapir og sløyfe.

Bompenger er en simpel veiprising.

GPS basert avgiftsinnkrevning er avansert veiprising.

Man ønsker altså ikke å fjerne bompengeordningen, men snarere å ha bompenger overalt, med den ekstra fordelen for myndighetene at prisen på hver enkel vei lett kan justeres. Dette kan kun føre til økte kostnader for forbrukerne. Det blir ikke billigere av at man ikke lenger vet når eller hvor mye man betaler.

Og siden de fleste bompengeringene i Norge faktisk er bygget, ikke bare som en ekstrabeskatning, men som et hinder som skal redusere bilkjøring, kan ikke disse bli billigere. Det ville jo ført til en logisk kortslutning. Vi får med andre ord per definisjon  mer bompenger, aldri mindre.

Kompromissløse meninger har tidligere omtalt de samfunnsmessige ulempene ved regressive avgifter, samt å gjøre infrastruktur dyr i bruk. Dette vil bidra til å ødelegge norsk verdiskaping, akkurat som verdiskapingen i Romeriket ble ødelagt av for høye skatter, noe som førte til imperiets fall. Det ble etterhvert billigere å la virksomheter ligge brakk enn å betale skattene.

Vi velger altså å sette kursen mot økonomiske nedgangstider ved å øke norges driftsomkostninger. Helt som forventet. Istedet for å fremme verdiskapning og sørge for at den infrastruktur som er nødvendig for at folk kan komme seg på jobb er på plass begår vi den sykelige feil å istedet gjøre det vanskeligere, og håper det løser problemet. Det finnes sannsynligvis en psykiatrisk diagnose for slike tankefeil.

Tror du det egentlig står bra til med økonomien, og at dette er syting, tar du feil.

Vi har ingen samfunnsplanleggere. De er for opptatt av å skaffe seg selv særfordeler.

Kompromissløse meninger mener at skal man øke den regressive del av beskatningen, bør den som et minimum gjøres progressiv. Det progressive skattesystemet er mer og mer uthulet, og skaper et klasseskille på veiene.

Hvis argumentet er å få flere over på kollektivtransport, må høyinntekt husholdninger beskattes vesentlig høyere enn lavinntekt husholdninger. Dette vil selvsagt ikke være i elitens interesse, men bør være i folkets interesse. 

Så kan ihvertfall den økonomiske selvskadingen skje på en sosial rettferdig måte.

Kompromissløse meninger minner igjen om at innkrevde avgifter ikke representerer et øre i verdiskapning, uansett hvor store beløpene er. Og at infrastrukturen i Norge lider av tiår med underfinansiering. Morsomt nok skapes titalls og hundretalls av milliarder ut av ingenting rutinemessig når den finansielle elite har bruk for cash, som for eksempel ved overskridelser i oljerelaterte utbygginger, eller hver gang bankene ønsker å sosialisere sine tap.

Dette illustrerer meget godt hvem som skummer fløten i samfunnet. Og hvem som betaler for gildet.

Om Kompromissløse meninger kommer over et parti som reelt ønsker å bygge opp norsk verdiskapning og faktisk skjønner samfunnsøkonomi istedet for særrettighetenes kamp alle mot alle, skal vi gi beskjed.

Men hold ikke pusten.

Edit: Norske politikere fremstiller utviklingen som en smart ide de selv har fått. Det er ikke det. Det er signaler fra Bilderberger møter og andre fora som ligger bak. Dette er en pålagt utvikling, som har vært planlagt lenge. Helt utenfor norsk og demokratisk kontroll. Det eneste nye er at vi også tar sjansen på å koble det opp mot Norges største vekstnæring - bilrelaterte avgifter - umiddelbart. Sannsynligvis fordi norske politikere vet at almuen aksepterer alt i avgiftslandet, og at man like godt kan gå rett på sak.

Personvernet er uansett en ikke-sak, fordi saueflokken tross alt allerede er under kontroll.

tirsdag, oktober 17, 2017

Elnettet kneler

Mens Norge tror vi er verdensmestre på miljøvern fordi vi subsidierer øvre middelklasse for å kjøpe elektriske sportsbiler, er realitetene annerledes.

Norge er sinke på kollektivtransport. Etter flere tiår med underfinansiering på denne fronten må et skikkelig skippertak til.

Vi favoriserer elbilen, og dette koster flesk (ca. 20 milliarder så langt). Elbilereiere er sponset med ca 80 000 kroner per tonn CO2 spart. Disse pengene kunne selvsagt langt på vei avhjelpe den begredelige situasjonen på kollektivfronten, som har ført til at norske byer er tilstoppede av trafikk.

Politikk: Dyrere boligpriser fører til at mange flytter utenfor byene, dette fører til mer pendling.

Politikk: Det finnes ikke nok penger til å bygge ut kollektive løsninger, og på grunn av etterslepet har norsk økonomi til nå blitt reddet av privatbilen.

Politikk: Det er for mange biler på veiene, dette må i panikk og over kort tid begrenses ved avgifter.

Politikk: Elbilen skjermes, fordi den er en hellig ku i miljøpolitikken. Kollektivtransport er det ikke.

Politikk: Alle andre må betale for øvre middelklasse, som skjermes effektivt fra å måtte betale for det grønne skiftet - men mest av alt, skjermes fra å betale for det egentlige problemet - etterslepet i infrastruktursatsing.

Politikk: Alle andre enn elbilistene, som stadig blir flere, må betale for disse investeringene.

Politikk: Våre byer er derfor et nettverk av bomstasjoner som kveler privatøkonomi for lavtlønnede, forandrer dynamikken i fornuftig byplanlegging og utvikling (pengene rår, ikke fornuft).

Politikk: Istedet for å ha en balansert utvikling av infrastruktur, øker antallet elbiler fra toppen og ned, fordelene deles med andre ord ut fra toppen.

Og hva har dette med elnettet å gjøre?

Andre betaler for elbilenes subsidiering. Dette vil snart bli en stor byrde. En byrde som vil ha alvorlige følger for norsk økonomi.

En kartlegging Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført, indikerer at det står dårlig til med det lavspente distribusjonsnettet i Norge.

Apparater som kan skape problemer i det svake nettet er elbiler, induksjonskomfyrer, gjennomstrømnings-vannvarmere og direktestartende motorer for varmepumper.

Legg merke til at dette er apparater som de velstående eier i større grad enn andre.

Energi Norge og Sintef beregnet en totalkostnad på 113 milliarder kroner for å oppgradere alt lavspentnett slik at styrken tilsvarer referansenettet.

Referansenettet er ikke beregnet for lading av elbiler, og vil ikke tåle at alle bileiere lader elbiler i Norge. Totalkostnaden for en oppgradering av elnettet for å gi rom for elbilsatsingen blir altså vesentlig større enn 113 milliarder.

Gjett om nettleien vil gå opp?
Gjett om strømprisen vil gå opp for å kompensere for belastningen elbiler fører til?

Kompromissløse meninger minner om at elbiler ikke er en miljøsatsing. Overgang, det vil si utfasing, av fossilenergi er det. Elbiler spiser av samme energimiks vi allerede har, og bare en utbygging av fornybar energi er reell miljøsatsing.

Overlat det til politikere å velge symbolpolitikk foran reell politikk.

Største seier i så måte er politikk som effektivt flyttet norsk kraftkrevende industri, som var verdens mest miljøvennlige på grunn av vannkraft, ut av landet. Dette gav oss et pusterom slik at vi sparte penger på å bygge ut kraftproduksjonen.

Denne måte å spare penger på forstår de fleste er uklok. 

De fleste er ikke overpriviligerte og sitter i beslutningsapparatet. De fleste betaler bare regningen for beslutningene.

lørdag, oktober 14, 2017

Løpet er kjørt

Stephen Hawking har tidligere advart om at mennesket ikke vil overleve de neste 1000 år på jorden. Det er flere som deler denne bekymringen. Gruppen OpenAI har også ment at utviklingen av kunstig intelligens vil medføre et våpenkappløp basert på kunstig intelligens, og at dette har stor risiko.


Kompromissløse meninger mener Stephen Hawking er for optimistisk og at OpenAi's håp om at kunstig intelligens kan kontrolleres er basert på en grunnleggende misforståelse av virkeligheten.


Utviklingen styres ikke av menneskelig intelligens, men av kapitalistisk "intelligens" og det Militær-industrielle kompleks. Kanskje kan man slenge på det politiske memekontrollerte kompleks, men dette er i stor grad ineffektivt i forhold til å ta langsiktige beslutninger utenfor rammene til de to foregående elementer.

For en gangs skyld kunne det være fristende å tenke positivistisk - men dessverre peker alle indikatorer i retning av at dette vil være urealistisk.

For nå kommer kamprobotene. Man jobber på spreng med å automatisere krigsmateriell. Fra TU: 

USAs politikk for autonome våpen er formulert i direktiv 3000.09 som krever at dødelig maktbruk er underlagt «passende nivåer av menneskelig vurdering». Det innebærer i praksis at det amerikanske forsvaret ikke lar autonome våpen angripe uten at et menneske er med i beslutningsprosessen. Det har vært en sentral politikk like lenge som høyteknologiske droner, missilforsvarssystemer og kanontårn har vært utstyrt med kunstig intelligens (AI).

Men direktiv 3000.09 utløper i år. USAs regjering under president Donald Trump skal i neste måned ta stilling til hvordan reglene for bruk av kamproboter i det amerikanske forsvaret skal se ut framover.

Og uansett hvordan det neste femårige direktivet blir, er det bare et spørsmål om tid før mennesker overlater kontrollen over avtrekkeren til maskinene, mener visedirektør Richard Aboulafia, i analysebedriften Teal Group.

Videre:

Heldigvis tar teknologiske gjennombrudd som AI alltid lengre tid å utvikle enn man forventer. Så kanskje vil menneskeheten rekke å utvikle de nødvendige betingelsene, retningslinjene og til og med spredningskontroll for å forhindre de verste scenariene, sier Richard Aboulafia.

Dette er en feilaktig vurdering. Vi klarer ikke engang å kontrollere spredning av atomvåpen idag. At vi får noen ekstra år på oss til å "ufarligjøre" autonome våpen forandrer ingenting. Det kan også legges til grunn at en slik "ufarliggjøring" tar bort mye av poenget med autonome våpen. Utviklingen vil ubønnhørlig gå mot robotisering av krig. Og det vil være umulig å hindre at også atomarsenalet knyttes til et slikt system, og med tiden vil dette komme lengre og lengre fra menneskelig kontroll. Inntil det overhodet ikke kan kontrolleres.

Skynet anyone?

Nei, Skynet fra filmene basert på Terminator er ikke nødvendig for menneskehetens kollaps. Det holder lenge at våpensystemer basert på full autonomi på et eller annet tidspunkt kommer i en automatisert eskalerende krig. Listen over nesten-tilfeller der menneskelig intervensjon har reddet verden fra atomkrig er dessverre allerede urovekkende lang.


Og det er på sin plass å minne om at ingen atomkrig kan vinnes av noen. Om USA eller Russland skulle lykkes i et 100% vellykket atomangrep uten at motparten fikk avgårde et motangrep per idag, vil den etterfølgende atomvinteren uansett effektivt avslutte menneskets tid her på jorden. Vi behøver ingen Terminators.


Løpet er altså egentlig kjørt.

onsdag, oktober 11, 2017

Statsbudsjettet på en - to -tre

Mindre skatt

Flere avgifter

Mindre skatt favoriserer de som har mest fra før

Regressive avgifter føles mest av de som har minst å rutte med

Totalt sett mener ekspertene vinninga går opp i spinninga, men noen vinner altså mens andre taper.

Det grønne skiftet skal også betales av de som har minst. De som har mest subsidieres eller får holde på som før.

Bompenger og andre avgifter utgjør en stadig større del av den totale beskatning i Kongeriket.

Ingen plan for å redusere driftskostnadene for folk flest i Norge - ingen plan (som fungerer i den virkelige verden) for å gjøre Norge mer konkurransedyktig.

Videre underegulering av pensjoner og trygder. Lønnsvekst må som alltid til for å holde tritt med inflasjon. De som har mest fra før er flinkest til dette.

Spar mer til egen pensjon, for Norge maktet ikke å legge grunnlaget for en levedyktig økonomi på lang sikt i oljerusen. Og vi makter ikke å gjøre det nå heller.

Viktigere enn noensinne å ha en rik familie for å sponse de unge.

Fattigdomsutviklingen fortsetter i Norge - ennå et stykke igjen til EU snittet - men vi er godt på vei til å oppfylle våre Bilderbergermål.

Pengetrykking fortsetter og deles ut til de rikeste gjennom trickle down og pumping av aksjekurser.

That's all folks. Alternativet var sikkert ikke stort bedre.


søndag, oktober 08, 2017

Våpenlandet USA INC.

Våpenrelaterte dødsfall i USA per år: 33 000 - per 100 000 innbyggere: 10.5. Barn drept av skytevåpen per år: 1 300, barn skadd av skytevåpen per år 5700
To sekunder før denne jenta skyter sin egen 
instruktør i hodet fordi hun ikke klarer 
å styre rekylen i et helautomatisk våpen.
Foreldrene tok jenta med til Bullets and Burgers 
(only in america) for en festlig dag.
Statistikken viser en klar tale - sammenliknet med land der det ikke finnes så mange våpen for "selvforsvar", er amerikanere langt mer utrygge. Hvorfor tviholder man alikevel på retten til å omgås skytevåpen som om det var en dagligvare?
Det er fordi mennesker styres av sin kultur og sine omgivelser, ikke fornuft. 
USA har skapt sin egen falske historie, basert blant annet på Hollywood. Først Westernfilmer som misrepresenterer virkeligheten voldsomt (det var våpenkontroll i de fleste byer - OK Corral handlet om Wyatt Earps forsøk på å håndheve dette for eksempel). Siden har vi en uendelig rekke filmer som fremstiller våpen som heltens problemløser. Våpen er kule.
Det er neppe Hollywood i seg selv som skaper denne kulturen, men mer sannsynlig en symbiose der fantasien speiler landets kultur samtidig som den forsterkes i en retning.
Koblet med reelle fattigdomsproblemer, raseskille (også i dag), generell høy kriminalitet, og det faktum at dette kan spilles inn som et argument for våpenlobbyen som har som sin eneste oppgave å tjene penger finner vi at det i USA også eksisterer et politisk system der donorene (lobbyistene) i realiteten styrer politikken.
Våpenkulturen er altså meget lukrativ. Både for Hollywood og Våpenindustrien. Og politikken styres av penger. Dermed er dette også lukrativt for den enkelte politiker. Der ligger hovedforklaringen.
Og dette er bygget inn i systemet slik at det i praksis vil være umulig å rette det opp.