søndag, oktober 08, 2017

Våpenlandet USA INC.

Våpenrelaterte dødsfall i USA per år: 33 000 - per 100 000 innbyggere: 10.5. Barn drept av skytevåpen per år: 1 300, barn skadd av skytevåpen per år 5700
To sekunder før denne jenta skyter sin egen 
instruktør i hodet fordi hun ikke klarer 
å styre rekylen i et helautomatisk våpen.
Foreldrene tok jenta med til Bullets and Burgers 
(only in america) for en festlig dag.
Statistikken viser en klar tale - sammenliknet med land der det ikke finnes så mange våpen for "selvforsvar", er amerikanere langt mer utrygge. Hvorfor tviholder man alikevel på retten til å omgås skytevåpen som om det var en dagligvare?
Det er fordi mennesker styres av sin kultur og sine omgivelser, ikke fornuft. 
USA har skapt sin egen falske historie, basert blant annet på Hollywood. Først Westernfilmer som misrepresenterer virkeligheten voldsomt (det var våpenkontroll i de fleste byer - OK Corral handlet om Wyatt Earps forsøk på å håndheve dette for eksempel). Siden har vi en uendelig rekke filmer som fremstiller våpen som heltens problemløser. Våpen er kule.
Det er neppe Hollywood i seg selv som skaper denne kulturen, men mer sannsynlig en symbiose der fantasien speiler landets kultur samtidig som den forsterkes i en retning.
Koblet med reelle fattigdomsproblemer, raseskille (også i dag), generell høy kriminalitet, og det faktum at dette kan spilles inn som et argument for våpenlobbyen som har som sin eneste oppgave å tjene penger finner vi at det i USA også eksisterer et politisk system der donorene (lobbyistene) i realiteten styrer politikken.
Våpenkulturen er altså meget lukrativ. Både for Hollywood og Våpenindustrien. Og politikken styres av penger. Dermed er dette også lukrativt for den enkelte politiker. Der ligger hovedforklaringen.
Og dette er bygget inn i systemet slik at det i praksis vil være umulig å rette det opp.

Ingen kommentarer: