søndag, desember 31, 2006

Ineffektiv effektivitet


Norske leger er nå så effektive at det går på bekostning av blant annet opplæringen av legestudenter.

Vi som er kronisk syke har vært klar over denne problemstillingen lenge. Et legebesøk er ikke mer enn et kvarter langt, derav går ofte fem minutter eller mer med til å føre inn data i journalen. På denne måten blir pasientens møte med legen ofte svært fragmentert, og dette tydeligjøres spesiellt ved kroniske tilstander. Med et slikt "effektivt" tidsskjema blir det vanskelig for både pasient og lege å sette ting inn i sammenheng, fokus blir "akkurat nå".

Det hjelper heller ikke at de fleste leger utover dagen er både en halv og hel- time forsinket i forhold til "skjema". Selv den beste lege kan gi et noe uryddig inntrykk ved et så stort tidspress. Og mange pasienter vil være svært vare for det de kan oppfatte som å ikke bli tatt seriøst.

Problemstillingen gjøres ikke bedre av at svært mange leger benytter seg av det såkalte SOAP opplegget for pasientjournal. S: Subjective (pasientens egenvurdering), O: Objective (legens objektive funn), A: Assessment (testresultater, legens konklusjon og diagnoser), P: Plan (behandlingsplan, legemidler, behandlingsopplegg). Slike pasientjournaler er notorisk vanskelige å trekke ut informasjon fra. De fungerer svært bra "akkurat nå", men gir dårlig hjelp til å se en helhet.

Nå er det viktig å forstå at slikt er en systemfeil, og uavhengig av legens dyktighet eller ØNSKE om å ta seg godt av pasienten. Det blir, under et slikt regime, også lite givende for en pasient å ta kontakt med fastlege i forhold til kroniske lidelser. Lite skjer, lite tid blir viet de EGENTLIGE problemer ved kroniske lidelser, nettopp det at de ER kroniske. En forkjølelse er i seg selv en bagatell, en stadig gjentakende eller kronisk "forkjølelse" blir derimot et alvorlig helseproblem, som ikke kan løses av fastlege, men som må løses ved bruk av spesialist. Slikt kan ta pasient lang tid å forstå. Hvis ikke fastlegen umiddelbart reagerer med bruk av spesialist, risikerer en at kroniske plager initiellt blir sett på som en rekke mindre viktige plager fordelt over tid.

Nå ser en altså en utvikling der effektiviteten går på bekostning av nettopp legers utdannelse i det å være i kontakt med pasientene. Dette er en farlig utvikling. Det å bli møtt med respekt og forståelse hos legen er i seg selv helsebringende. Vi risikerer i stadig større grad et samfunn der helhetsbildet av pasientens helse ignoreres av mangel på tid og innsikt.

Dette er ikke effektivt. Det er så ineffektivt som det kan bli. Pasienter risikerer at det tar lengre tid før en får oversikt over helsesituasjonen, og det er diagnostisering og eventuell behandling av pasient som er det viktige for helsevesenets effektivitet, IKKE hvor liten tid en lege bruker på hvert enkelt pasientmøte.

torsdag, desember 28, 2006

I am the Walrus Goo Goo Goo Joob


Det blir ingenting av utjevningen av nettleiepris i Norge. Det er forsåvidt helt ok, fordi det må ha vært en utopi å i det hele tatt kunne tro at det kunne la seg gjøre. Enoksen selv kommer med gode motargumenter: Det er nærmest en naturgitt forutsetning. Noen områder er dyre å bygge ut, og vi har et mangfold av e-verk i hele landet. En måte å gjøre det på, er som med posten, å ha ett e-verk i hele landet, men det tror jeg ikke innbyggerne i norge er interessert i.

"Det er nærmest en naturgitt forutsetning". Med andre ord var de rødgrønne enten ruset av valgseieren eller på illegale substanser da de antok dette lot seg gjøre.

At Enoksen nå så kraftig kan argumentere MOT sine egne forslag, illustrerer ikke bare hvor godt politikere lyver. Det illustrerer hvor lite de er i kontakt med virkeligheten. Norge er styrt av en gjeng teoretikere som tror politisk styring kan implementeres ut i fra ønsker. Fakta er irrelevante. Virkelighetens verden banker ikke på døren deres før tiltak skal settes ut i livet.

Heldigvis for sin egen samvittighet og sjelefred ser de overhodet ingen skam eller anger forbundet med å gå tilbake på løfter. Alt er en lek. Velgere er til før å holdes for narr. Det er lov å lyve når man er politiker. Det er faktisk så lov at en lett kan snu kappen og argumentere MOT det en før var FOR.

DET er problemet, ikke om nettleien blir forandret eller ei. Så lenge den styres av en monopolistisk mafia, er det kosmetiske uten betydning. Det store problemet er inkompetansen på toppen.

søndag, desember 24, 2006

Kynisme til Jul


I Stavanger kommune var det engang et konditori. Et lite, koselig, privateid konditori. Drevet av Colette Gillibert på 53 år.

Colette er nå syk. Drevet ut i fattigdom, avhengig av sosialhjelp. I følge eget utsagn i Rogalands Avis ser hun ikke lenger noen lyspunkt i tilværelsen.

Colette gikk ikke konkurs, hun ble drevet inn i konkursen. Og hennes brøde var at hun ikke hadde ressurser, var ikke viktig nok, til å bli tatt på alvor av kommunen.

For kommunen har på grunn av gravearbeider ødelagt adkomsten til konditoriet. Og som kjent, en behøver fysisk adkomst til et konditori for å handle der. Kommunen har prioritert et leilighetsprosjekt på Holmen. Dette prosjektet i hundremillionersklassen er viktigere enn en enkeltskjebne. Hverken kommunen eller utbygger har sett det nødvendig å ta hensyn til Collettes bakeri. Hun er uviktig. Ingen konsekvensanalyse ble foretatt. Ingen erstatning er diskutert. Dette er verre enn ekspropriasjon. Dette er ren overkjøring. Et privat prosjekt har, med loven i hånd, fått overkjøre et annet. Kapitalkreftene og de kommunale pampene har drept en god persons levebrød, forvist en medborger til sosialen, og drevet henne ut i depresjoner og nød. Siden mai i år har konditoriet vært stengt, og ifølge kommunen vil gravearbeidene ta enda et år.

Ikke engang juletre er å finne hjemme hos Colette og hennes sønn i år.

Colette har forsøkt å få nytt arbeid, men ikke lykkes. Terskelen i Norge er satt høyt. 53 år er mer enn noen vil satse på i Norge. Effektivitetskravet er enormt.

Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland (H) synes ikke situasjonen er hyggelig.

Ikke hyggelig!? Er mannen gal? Går han på stoff?

"Det er veldig vondt og trist å høre at hun er kommet i en så vanskelig situasjon", sier han. "Kommunen har "behandlet hennes sak" (hva nå det kan bety), men kan intet gjøre fordi byggingen er offentlig godkjent".

Og en offentlig godkjenning betyr som kjent at enkeltindivider er null verdt. Mindre enn null. Selv kriminelle har større rettigheter. Selv kriminelle får julemiddag og varme rom.

Slik er virkeligheten. Systemet overkjører deg hvis det får sjansen. Uten medlidenhet. Uten anger. Uten følelser. Og systemets lakeier har heller ingen medlidenhet. Ingen anger. Ingen følelser.

Gudbedre om ordføreren eller andre beslutningstakere måtte ta menneskelige hensyn! Hvor vanskelig ville det ikke da bli å styre? Gudbedre om de måtte slite med dårlig samvittighet! Spesiellt nå, i julen!

Så, gå tilbake til julemiddagen. Glem Colette og hennes bakeri. Fortsett å tro at "verdens beste land" faktisk respekterer både deg og meg. Glem at sosialklienter og trygdede har en forhistorie. Alle som en. Så kan vi alle stemme i "Deilig er Jorden" og gå i kirken og snakke om fred på jorden, medmenneskelighet og slikt og fortsette vårt hykleri. Og være så pene og pyntelige atte... Det er, tross alt, mest behagelig. Og man skal jo ha det behagelig til jul?

torsdag, desember 21, 2006

Bakvendtlandet og kynismen!

I bakvendtlandet Norge premieres de bedriftene som overhodet ikke tar ansvar. Selskaper som for eksempel ConocoPhillips, som i sine kommentarer til de sykdomsrammede oljearbeiderne presterer å si ting som "sykehusene må ta ansvar for de syke", får operere som de vil, uten at samfunnet reagerer. Løgn og bedrag og forfalskede måleresultater blir godtatt av systemet, helsepersonell som kritiserer blir oversett. Er det da rart at ting blir som de blir? Statoil har jo også absolutt sine svin på skogen, og en kan ikke annet enn å anta at dette farger Stortingets holdninger. En er svært opptatt av å kritisere trygdede, men snakker ALDRI om årsakene til at mange er trygdet i Norge.

Denne dobbeltmoralen blir ikke bedre av at systemet nå skal prøve å tvinge svært syke mennesker inn i arbeid. Ifølge Bjarne Håkon Hanssen er veien ut av fattigdom gjennom arbeid. En hul trøst for de som er så skadd av tidligere arbeid at de ikke har nok restarbeidsevne igjen. Alikevel skal de altså piskes ut i arbeid, eller akseptere samfunnets laveste satser for trygd. Nekter en å akseptere NAV's press om aktivitet, risikerer en regelrett å bli kastet over på sosialtrygd.

Dette altså istedet for å gjøre de ansvarlige ansvarlige!

Blant annet nordsjødykkere og oljearbeidere har lenge kjempet mot systemet. De fleste har endt opp på trygd. Med de økonomiske konsekvenser det medfører.

Min egen situasjon er at jeg gjennom tretten år kjørte sopemaskin, først for et privat selskap, deretter for Stavanger kommune. I begynnelsen var dette før en virkelig ble observant på Helse, Miljø og Sikkerhet. Før en ante omfanget av mulige skadevirkninger. Daglig eksponering av finstøv, hydraulikkdamp og dieseldamp gjorde meg etterhvert så syk at jeg ofte måtte spy under arbeid.

Svimmelhet, sviktende hukommelse, tretthet og hodepine ble etterhvert en del av arbeidsdagen. Manglende forståelse hos arbeidsgiver illustreres best ved at samtlige maskinførere hos kommunen ba om å få innstallert overtrykksvifte for friskluft i maskinene, men ble avfeid med at "dørene lekket i pakningene, så det var umulig å oppnå noe særlig overtrykk". Noe som illustrerer det dårlige nivået på materiellet, men også en faglig inkompetanse hos HMS personellet. Hele problemstillingen ligger jo i nettop slike lekkasjer, som selvfølgelig kan fikses.

Vi hadde en HMS gjennomgang av maskinene, og det ble konkludert med at maskinene behøvde et ekstra varsellys, fordi det eksisterende hadde en blindsone på noen få grader. Med andre ord en minutiøs oppfølging av ett sett regelverk, en total neglisjering av arbeidsmiljøet for de ansatte. En overtrykksvifte hadde kostet en fire-fem tusen per maskin...

Til slutt ble det for mye. Jeg måtte slutte. Det var enten det, eller å bukke under for helsa. Jeg hadde på det tidspunktet fått diagnosen KOLS. Tretthetsymptomer, osv, var det ingen lege som ville diskutere på det tidspunktet.

Jeg antok at jeg kunne få hjelp av Aetat til å orientere med i paragrafjungelen, men en forespørsel der endte i at saksbehandleren spurte om jeg kunne fylle ut meldekort. Da jeg svarte bekreftende, fikk jeg beskjeden "så får du gå hjem og fylle det ut".

!!!

På dette tidspunktet var jeg så syk at jeg ikke orket annet enn å gjøre nettopp det.

Etter en tid oppsøkte jeg igjen legen som hadde diagnostisert KOLS. Jeg håpet å kunne få en utvidet vurdering, da jeg jo hadde andre symptomer som ikke var diagnostisert. Svaret denne gang var at KOLS'en kanskje var medfødt, og at det sikkert ikke var så farlig!

Dengang, og idag, er jeg uhyre utsatt for forkjølelse. Det går nesten alltid over i noe på grensen til lungebetennelse. Jeg tåler ikke kjemikalier i luften, jeg sliter med slim i lungene, hodepine og generell tretthet. Av og til kaster jeg opp slim. Noen dager orker jeg knapt å stå opp. Uten en skikkelig diagnose fra eksperthold var det selvsagt dengang umulig å få hjelp videre. Nå skal det nevnes at min fastlege aldri har tvilt på min faktiske tilstand, og det er sannsynligvis årsaken til at jeg idag er i live. Det tok ikke lang tid i dette systemet før depresjoner gjorde seg gjeldende. Det er begrenset hvor lenge en kan stange hodet i veggen uten følgeskader....

Det har tatt syv år!!! å få presset igjennom en ny undersøkelse. Uttalelsen denne gang går på at jeg absolutt oppfyller kravene til en vurdering på arbeidsmedisinsk avdeling på Haukeland. Jeg har ennå ikke fått inkallelse, men ventetiden er visstnok opptil et halvt år.

Det skal nevnes at legen som i praksis blokkerte videre undersøkelser var samme lege som Stavanger kommune sendte meg til.

Det skal også nevnes at etter jeg sluttet, foretok Stavanger kommune målinger av innemiljøet i maskinene. Ifølge mine tidligere arbeidskamerater mens maskinen stod stille på ett sted, og en dag det regnet (mindre støv). Kort tid etter at jeg sluttet kjøpte Stavanger kommune også inn ny, og sterkt forbedret maskin, til tross for at de få måneder i forveien hevdet at de ikke så noen grunn til nettopp det, til tross for sjåførenes klager.

Så...I bakvendtlandet Norge er det altså mitt ansvar å gå runden med forsikringselskaper, advokater, leger, aetat og trygdekontor, mens det til nå har vært som å kjempe mot en fiende. En fiende tusen ganger sterkere enn meg selv. Og som har som sitt ytterste mål, ikke å gjøre meg frisk, men å sparke meg i rævva for ikke å være i arbeid.

God Jul! Ikke stol på systemet. Er du i en utsatt jobbsituasjon, ta kontakt med advokat FØR du kontakter lege! Det kan svare seg.

I bakvendtland.

tirsdag, desember 19, 2006

Bakvendtland!


Regjeringen, fullt i tråd med min bakvendtland hypotese, straffer arbeidsgivere og arbeidstakere som forsøker å oppfylle IA avtalen. At arbeidsgivere tar ansvar og betaler behandlingsopplegg, vil en ikke vite noe av i kommunistlandet Norge. Antakelig fordi en da tar snarveien utenfor statens kontroll. Det er for Stoltenberg og co bedre med utilstrekkelige og ineffektive offentlige systemer enn privat engasjement.

Ellers skulle en tro at all sutringen om sykdom og trygd skulle borge for at privat initiativ for å motvirke dette ble mottatt med åpne armer. Men ikke i bakvendtland. En skulle også tro at siden mye av sykdommen faktisk skyldes den moderne verdens hang til "umenneskelig" (i betydningen sykdomsfremkallende) arbeidsliv, så skulle initiativ til at nettopp skaperne av sykdommen tok ansvar applauderes.

Ikke i bakvendland!

Nei, her er det langt kjekkere å mobbe de syke. Jevnfør Bjarne Håkon Hanssens løsninger.

I bakvendtlandet er det din egen feil hvis du blir syk. Og nåde den bedrift som forsøker å ta ansvar! Nåde den bedrift og den arbeidstaker som vil løse sine spesifikke behov utenfor statens trangrodde systemer.

Staten Norge er så fattig at den tydeligvis må ha ekstraskatt av de syke.

Bakvendland.

Hvem som er mest syk vet ikke jeg, men regjeringen ligger godt an til å ta førsteprisen. Alt henger selvsagt sammen med en sykelig redsel for privat initiativ. Gå heller sykmeldt. Bli heller trygdet. Slik at Bjarne og NAV-kontorene kan få mer fòr til sine velferdsordninger. At Aetat og trygdekontor tidligere har hatt heller elendige resultater med å få mennesker tilbake i arbeid ser en bort fra. Systemet er langt viktigere enn enkeltindividet.

Slike holdninger ser en også i erstatningsakene omkring våre FN-veteraner. Krig er et helvete. Og en nasjon som sender sine soldater inn i krigssoner burde, i all anstendighet, ta økonomisk ansvar for ettervirkninger. Vi skal ta ansvar. Vi skal være med. Vi er best i verden.

Best i verden i hykleri.

Som tidligere arbeidsgiver for FN-soldatene, er den norske stat første kandidat til å være ansvarlig for skader, inkludert psykiske traumer. I likhet med for eksempel saken omkring nordsjøarbeidere og -dykkere, tar den norske stat imidlertid intet ansvar.

Kanskje det er derfor en er så redd for at private bedrifter skal være sitt ansvar bevisst? Kanskje en er redd for at større press da kan legges mot stat og kommune i forhold til arbeidsgiveransvar?

Frank Andersens sak endte nylig i forlik. I bytte for sine traumer etter en hard FN-tjeneste i Libanon, fikk Frank ingen erstatning overhodet. Men han slapp å betale motpartens, altså statens, saksomkostninger. Litt av et forlik!

Hele hovedpoenget her er som følger: Enkeltmennesker her i landet blir ødelagt av forskjellige arbeidssituasjoner. Staten legger opp til at ingen skal ta ansvar. Ikke bedriftene, og ihvertfall ikke staten. Hovedansvaret for å løse problemet legges på de allerede syke enkeltindividene.

Og en lurer på hvorfor ikke det virker?

Bakvendtland.

Norge fortjener hver eneste trygdede. Og de trygdede fortjener ro og fred og levelige kår i dette systemet som flertallet tydeligvis vil ha.

Alikevel aner jeg at ved neste korsvei er det igjen staten som skyter med skarpt. Og lurer på hvorfor noen faller.

søndag, desember 17, 2006

Fred på Jorden og andre selvbedrag"Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted".

Joda, kjekk historie det, rent bortsett fra at den historisk sett er helt feil.

Riktignok var Josef av Davids ætt, og derfor av kongelig byrd. Men Maria var en "Almah", en ung kvinne. Det Hebraiske ord for jomfru er "betulah". Som hun altså ikke var. Josef var heller ingen snekker, riktignok var han en "naggar", men det betyr lærd eller lærer. Ordet brukt på Gresk er "ho tekton", som betyr mester.

Ikke var de fra Nazareth heller. De var "Nazarene", eller Nazrie ha-Brit, som betyr Paktens Voktere, noe som knytter dem til "Esseerne" fra Qumran.
Det var heller ikke noe manntall på den tiden, så hva to kongelige reisende gjorde i den lille husklyngen Bethlehem på den dagen, kan vi bare spekulere om.

To kongelige? Ja, vi vet med sikkerhet at Jesus må ha vært arveprins i den davidiske kongeætt, fordi Marias graviditet ble sanksjonert av Zadokeer prestene med titlene "Michael" og "Gabriel". En forteelse forbeholdt den gamle blodslinjen.

Ingen stall er nevnt i noe evangelium. Tvert om står det i Matteus at de ankom et hus. Et hus, ingen stall. Jesus kan derimot godt ha blitt lagt i en krybbe, fordi det var dårlig "topos" (plass) i "kataluma" (rommet). Det var ikke uvanlig at krybber ble brukt som senger for spebarn i perioden!

Jesus ble med andre ord født i et hus der også andre var tilstede. Og tatt i betraktning datidens kunnskaper blant kvinner generelt, var det sikkert ikke vanskelig å finne en som kunne fungere som jordmor.

I dagens Norge derimot, er det vanskelig å finne jordmødre. I det hele tatt er det vanskelig å føde under kontrollerte forhold for kvinner i distriktene. Så langt har altså fremskrittet brakt oss.

Enkelte snakker om fødekaos. Til og med i hovedstaden. Vi har konstruert en så effektiv verden at gamle kunnskaper ikke lenger finnes i befolkningen, men gjør oss avhengige av dyr ekspertise.

Samtidig har vi oppnådd en svært lav barnedødelighet. Det skulle da også mangle, all den tid helsepersonell idag er godt utdannede, og har tilgjengelig teknologiske hjelpemidler som en bare kunne drømme om for bare en generasjon siden.

Samfunnet, i sin stadige iver etter effektivitet, tar imidlertid ingen menneskelige hensyn. Klart en kan spare penger på å sentralisere sykehus. Klart en kan spare penger på å sentralisere fødeavdelinger. En trenger ikke nobelpris i økonomi for å spare penger. Legge ned, sentralisere, kutte i budsjetter...trente apekatter kan gjøre den jobben.

Argumentasjonen før var at profesjonelle tjenester var mest effektivt. Selv om jordmora i bygda kunne sine saker, var kontrollerte og "vitenskapelige" omgivelser nødvendige for å best mulig beskytte samfunnets største verdier. Barna.

Tydeligvis er nå samfunnets viktigste verdier pengene. Og slik må det også være i en oljesmurt økonomi med gallopperende utgifter. Legenes lønninger stiger. Driftskostnadene ved offentlige (og private) bygninger stiger. Etc.

Kanskje må vi tilbake til en mindre effektiv, men mer menneskelig verden?

Ikke hold pusten. Det koster samfunnet enda mer i tapte inntekter enn en kan spare på helsebudsjettet. Det vil derfor ikke tillates.

Mange vil skille stat og kirke. Den er jeg også med på. Men ikke tro at årsakene fra politisk hold er et ønske om å bedre kirkens kår. Mer sannsynlig er at en gradvis vil innkassere gevinsten ved å legge mer av driftskostnadene på brukerene, samtidig som en beholder skattenivået som før.

Nå er det jo en god regel at bruker skal betale, det er ikke det, og religiøse sekter, inkludert statskirken, har levd på andre lenge nok. DET er klart.

Staten har uansett også lenge beslaglagt innbetalte pensjoner, og krever mer jobbing, mer effektivitet, av alle. Det har vi jo råd til. I all rikdommen. Og er du ikke rik, eller har god helse, så passer du altså ikke inn her.

"Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet". Yeah right!

Så kan vi atter pynte tre. Mange går nok i kirken som aldri ellers gjør det. Spiser juleribbe, pinnestek, glemmer de som lever på 20 kroner dagen. Drikker oss sanseløse på julebord. Handler som aldri før. Og feirer Jehoshua ben Yoseph, iblandet litt gammel nisseovertro. Og litt moderne nissetro. Du vet han med colaen.

Og er fornøyde fordi vi aldri har hatt større overflod. Og fordi de fleste av oss ikke føder i drosjen på vei til sentralsykehuset. Og fordi vi får lønnsforhøyelse neste år også. Ihvertfall de vellykkede av oss.

Fra Nazareth eller en Nazarene? Hvem bryr seg. Jomfrufødsel? Hvem bryr seg. Overforbruk av ressurser i velstandsrus? Hvem bryr seg. Boligboble på vei? Hvem bryr seg. Kronekursen til all time high? Hvem bryr seg.

Glade Jul
Hellige Jul
Engler daler ned i skjul...

Og jordmor Matja... Tja, om du ikke ser a lenger, ser du kanskje stjerna. Et annet sted...

torsdag, desember 07, 2006

Vindmøllerot


I tråd med min bakvendtlandteori skulle regjeringens tidligere utsagn om å være for mer fornybar energi borge for at de vil føre en politikk som legger alle hinder i veien for nettopp dette. Det kan synes å stemme. Vindmølleprosjektene møter veggen.

Vindmøller som teknologi er langt over 1000 år gammel. Industriellt ble de brukt spesielt i England allerede fra 1200 tallet. I Nederland ble de brukt til å pumpe vann i en evig kamp mot havet fra 1600 tallet. I USA var vindmøller en forutsetning for å pumpe opp vann fra brønner i det store prærielandskapet omkring 1800 tallet.

Norge trenger mer el-kraft. Vindmøller kan produsere el-kraft. Norge bygger nesten ikke vindmøller. Det er logisk i pottitlandet.

Ni av ti vindkraftprosjekter er lagt på is i Norge. Nasjonale løft for å sikre el-tilgang med vindmøller blir imidlertid gjort i vårt naboland Danmark. Nå har det vist seg at økt tilgang på elektrisitet fra vindmøller har senket strømregningen der. Selv om det altså ligger en "vindmølle" avgift (PSO-ordningen) på prisen av kraft, er nettoeffekten en gevinst, både for forbrukere og for nasjonen.

Vil vi kunne etterligne dette i Norge? Overhodet ikke. Vi har allerede avgifter så det holder, men de brukes til alt annet enn å satse på alternative energikilder. Noen millioner til tapsprosjekter som for eksempel pelletsovner viser ikke engang igjen i totalregnskapet.

Så, la oss for all del fortsette dansen om gullkalven. Mens vi ennå kan. Våre politikere har en inkompetanse og mangel på visjoner som beklageligvis vil gjøre "bakvendlandprinsippet" gyldig i mange, mange år.

onsdag, desember 06, 2006

Avgiftsrot


Det er jammen ikke lett å være miljøvennlig. Ikke skal vi ha mer strøm, noe som på sikt betyr mer bruk av ved eller pellets, som gir utslipp av partikkelforurensing. Snart kommer vel parafinlampen til sin rett igjen, med de miljø og helsemessige problemer det medfører. Og snart må vi vel til med gasslamper til gatebelysning, slik vi hadde for hundre år siden.

Lys og varme må vi ha, okke som. Vi vil bare ikke bygge ut mer miljøvennlig kraft, og heller håpe på at problemene forsvinner av seg selv.

Miljøbevegelsen vil ikke ha gasskraftverk, men vil gjerne at vi skal kjøre elektriske biler. Opptrekksbiler a la tegneserie med stor nøkkel bak er mer realistisk, all den tid vi som kjent har for lite elkraft.

Regjeringen vil fortsette å pumpe opp olje og gass, men vil også tjene penger på at enkeltindivider bruker denne energien i eget land. Bare den norske gassen som går til bruk i Storbritannia alene slipper ut mer CO2 enn samtlige nordmenn tilsammen, men dagens overtro er ikke om nisser og troll, men at vi bidrar til miljøet ved å strupe eget bruk og å sende faenskapet ut til "de andre".

For "de andre" bor ikke i Norge, og Norge skal være nummer en på miljøvern.

Bare så synd ikke virkeligheten fungerer slik.

Når staten blander seg inn i markedet, kan ofte morsomme resultater oppstå. Vi kjenner jo til tilfeller av lysekroneproduksjon i tidligere sovjetunionen. Produksjonen ble knyttet opp mot antall tonn, med det resultat at fabrikantene ikke produserte flere lysekroner, men tyngre lysekroner.

Det skal ikke være lett.

Vi er ikke bedre her. Istedet for å ha billigere biler tilgjengelig på markedet, og la markedskreftene sørge for konkurranse også på miljøaspektet, finner vi opp egne regler.

Regel nummer en: Bilavgifter gir penger til en grisk stat.

Regel nummer to: Miljøavgifter gir enda mer penger til en grisk stat.

Regel nummer tre: CO2 avgifter høres greit ut, den kjøper nok folk flest.

Regel nummer fire: At totalavgiftene gjør at vi har en gammel og forurensende bilpark ser vi bort fra.

Regel nummer fem: At CO2 avgiftene favoriserer giftige utslipp ser vi bort fra.

Regel nummer seks: Så lenge vi fortsetter å tro på eventyr, er dette en god situasjon.

Vi er jo FOR mindre forurensende biler. Tanken teller. Vannari at avgiftsregimet fører til økt bruk av diesel. Vannari at dette fører til mer sykdom. Vannari at dette koster mer enn vi sparer på å kjøre dieselbiler. Vannari at vi lever i en fiksjon så lenge pengene strømmer inn til de som trenger pengene mest, regjering og storting.

Resten av europa har forstått det. Dieselbiler er farlige. CO2 ustlippene fra biler er ubetydelige i forhold til det totale CO2 utslipp fra oljevirksomheten. CO2 er heller ikke en giftig gass. Partikkelforurensing fra diesel er derimot like farlig som passiv røyking.

At sykefraværet skal ned er tydeligvis på et annet budsjett.

Dieselmotorer slipper ut mer enn 100 ganger så mye partikler som bensinbiler, blant disse mer enn 40 kjente carcinogener (kreftfremkallende stoffer), inkludert arsenikk, benzen og formaldehyder. I tillegg produserer dieselbiler partikler som er så små (under 10 micron) at de ved innånding går rett i blodomløpet. I USA regner man med at 125 000 tilfeller av kreft (i Norge ca 2000) per år kan direkte relateres til eksponering av dieselutslipp. I tillegg øker de samme utlippene vesentlig sjansene for å utvikle astma, bronkitt og emfysem.

Dette går hardest ut over barna, fordi de puster vesentlig mer (ca 50%)luft inn per kilo kroppsmasse i forhold til voksne.

De nye bilavgiftene kan med andre ord koste oss dyrt.

Men som sagt, det er på et annet budsjett.

Tillegg:

Ja, så fant altså Kristin på å øke årsavgiften for dieselbiler. Fornuftig. Men så blir det derfor i praksis INGEN billigere biler med det nye avgiftsystemet. Noe som kanskje burde vært forventet. La oss for all del skape nye klasseforskjeller, SV! La bare de rike ha råd til bil. La idiotene i distriktsnorge forstå at de er null verd før de flytter til byen.

For å ytterligere illustrere at hele avgiftspolitikken er et makkverk av dimensjoner, blir de eldste og mest forurensende dieselbilene BILLIGERE! Goddag mann økseskaft.

tirsdag, desember 05, 2006

Demokratisk kakekasting


Så fikk kakekasteren John Waagaard 30 dagers fengsel. Hans kriminelle handling; å kaste bløtkake på finansminister Kristin Halvorsen.

La det være sagt med en gang. Alle skal være lovmessig beskyttet mot overgrep, inkludert politikere. I den grad de er i en mer utsatt posisjon enn andre, skal de ha beskyttelse. Men her må vi ha tungen bent i munnen når vi definerer hva de trenger beskyttelse mot.

Hadde kaken hatt fyll av syre eller inneholdt en bombe, kunne dette lett hatt enorme konsekvenser.

Istedet var altså kaken MED OVERLEGG ufarlig.

Konklusjon nummer en: John Waagaard hadde på ingen måte til hensikt å skade noen.

Stuntet skjedde i full offentlighet.

Konklusjon nummer to: John Waagaard hadde til hensikt å stå for den handling han utførte.

Som fører oss til konklusjon nummer tre: John Waagaard benyttet seg av et bevisst ufarlig publisitetsstunt for å få frem en politisk motivert holdning.

Slikt er viktig for demokratiet. Faktisk så viktig at et demokrati som knebler denne typen ytring risikerer å umerkelig gli over i en politisk overklasses despotisme basert på flertallstyrrani. Utøvelse av makt og tilhørende bruk av strafferett er en balansegang der en lett går seg vill. Hva er for eksempel viktigst å beskytte, et enkeltindivids rett til protest, eller statsmaktens rett til å undertrykke slike protester?

Domstolene i Norge ser ut til å mene at politikere er i en særklasse, og må beskyttes ved lov ikke bare mot skade, men også mot ubehageligheter. Jeg er uenig. Enhver ubehagelighet er ikke, og bør ikke, være straffbar. I særdeleshet bør ikke en overklasse beskyttes av andre lover enn det som gjelder universellt. Det er i så fall første skritt mot demokratiets fall. Konsekvensen av denne dommen er at legemsfornærmelser i form av for eksempel å tømme et glass øl over noens "utildekkede nakke og hode" gir 30 dagers fengsel. Eller vil sårende ord i noen tilfeller være nok?

Slike utslag er selvsagt ikke gjennomførbare. Og det er nok heller ikke meningen. Denne ekstrabeskyttelsen gjelder kun den politiske eliten. En annen paragraf er trukket inn. Straffelovens paragraf 99, som omhandler forsøk på å hindre en statsråd i gjøre sitt arbeide.

Nå var nok aldri kakekasting tenkt som et slikt hinder! Ei heller for eksempel kasting av råtne tomater. Hva med å vise rævva til en statsråd? Vil det, i den grad det ødelegger en nøye regissert offentlig opptreden "hindre en statsråd i å utføre arbeide"?

Et demokrati TRENGER dissens. I den grad slikt undertrykkes, er det statsmakten som forgriper seg mot individene, ikke omvendt. Sivil ulydighet er ofte en strek i regningen for politiske avgjørelser, men indikerer en genuin motstand i deler av befolkningen som best kommer til uttrykk nettopp gjennom åpne, ikke voldelige aksjoner, istedet for å gå under jorden eller undertrykkes. Slikt er ryggraden i demokratiet, uavhengig av hva våre politikere vil ha oss til å tro. Et levende demokrati må tåle debatt. Også i ytterste konsekvens som sivil ulydighet. Dette gir samfunnet en sikkerhetsventil mot et stadig mer egosentrert og selvforsterkende politisk partisystem som bare unntaksvis fører en politikk flertallet forstår eller enes om. At politiske valgprogram konsekvent fremhever positivt ladde flaggsaker, mens de viktigste sakene avtales i lukkede rom er for eksempel mer alvorlig enn at en og annen politiker får en bløtkake i ansiktet!

Wallace, Washington, Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Mandela, alle som i ETTERTID er anerkjent som frihetskjempere, ble først sett på som kriminelle. Nå er knapt unge herr Waagaard i en slik klasse, men prinsipper er til for å gjelde universellt.

Waldman, Storing og Rawls argumenterer for at sivil ulydighet faktisk stabiliserer samfunnet. Thoreau, Wasserstrøm og Muste ser faren i at det store flertallet faktisk er FOR eksemplariske i sin underdanighet for maktapparatet.

Anbefalt lesning:

Gandhi, Mohandas K. Satyagraha in South Africa. Trans. Valji Govindji Desai. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1928.

Bedau, Hugo Adam (ed.). Civil Disobedience: Theory and Practice. New York: Macmillan, 1969.

Harris, Paul (ed.). Civil Disobedience. Lanham, Maryland: University Press of America, 1989.

King, Martin Luther, Jr. "Letter From Birmingham Jail." In his Why We Can't Wait. New York: New American Library, 1964, pp. 76-95.

Thoreau, Henry David. The Variorum Civil Disobedience. Ed. Walter Harding. New York: Twayne Publishers Inc., 1967


tirsdag, november 28, 2006

Panelovner i hvert tredje nybygg


Hver tredje bolig i Norge bygges ennå kun med panelovner til oppvarming. Dette til tross for høye strømpriser og politiske ønsker om alternative løsninger.

Boliger er idag så rådyre at de økte kostnadene ved for eksempel fjernvarme priser disse løsningene ut av markedet. Realitetene er at vi er i stor ubalanse i forhold til hva regjeringen vil, og hva som økonomisk sett er praktisk mulig for folk flest. Realitetene er jo at ikke alle har stortingslønn. Og krypinn ser ut til å ha nådd smertegrensen allerede før investeringer i alternativ energi.

Vi kan med andre ord vente oss noen "føreranordninger" om økt satsing på for eksempel fjernvarme i fremtiden. Et "ønske" om for eksempel 10% fjernvarme? Som etterfølges av avgifter når det ikke blir oppnådd, selvsagt!

Tanken om å satse mer på vedbrenning er også i fare. "Rentbrennende ovner" er populære for politikerene. Kanskje fordi de får lov å si "rentbrennende" så ofte. Like gøy som å si "sterkt forurensende gasskraftverk". Ihvertfall nesten. Problemet er imidlertid at moderne boliger bygges tett. Prisnivået i Norge tilsier at bygger vi mindre tett har vi jo rett og slett ikke råd til å bo, så det er jo bestemt av denne faktor. Pluss at bolighaiene skal tjene mest mulig, selvsagt.

Boliger tett i tett i flere etasjer, hvor mange piper blir det? Mer enn det som teknisk sett kan løses. Og hvor mye røykpartikler blir det? Mindre enn før per bolig, men mer konsentrert!

Med andre ord, politikken går stikk imot virkeligheten. Men det er vi jo etterhvert vant til!

Krona flagger ut


Norges bank har ikke lenger råd til å trykke penger i høykostlandet Norge. Selvsagt, sier mange, hvis det er billigere å produsere penger i utlandet, hvorfor skulle vi ikke gjøre det?

Penger spart er penger tjent.

Men så enkel er ikke virkeligheten. Fordi dette egentlig ikke handler om å spare penger. Det handler like så mye om lojalitet. Næringslivet har forstått dette. Jobber du i Rema, men handler selv på ICA, så blir du uglesett. Ihvertfall av ledelsen på Rema.

Selvsagt er det ingenting som hindrer noen i å maksimere sin profitt, eller ta egne valg. Tror du. Hvis Norge som nasjon legger opp til fri konkurranse og profittmaksimering, hvorfor har vi da et tollvesen? Hvorfor har vi da moms på innenlands kjøpte varer?

Fordi systemet overhodet ikke er ærlig. Folk flest er tenkt å skulle være trofaste mot systemet. Systemet selv legger opp til full egotripp.

Kanskje burde vi huske det neste gang Gerd Liv maner til moderasjon? Eller huske på at uten opsjoner behøver vi, i likhet med Telenor sjefen, ikke gjøre en maksimal innsats. Hvorfor skulle vi det? Greed is good!

En interessant vinkling på dette sett fra et antropologisk synspunkt er at vi ikke lenger er
en stamme. Vi er ikke lenger en enhet. Å være nordmann er ikke lenger det viktige. Vi har ikke lenger reelt sett en tilhørighet. Alle mann for seg selv.

Det får være som det er. Slik er verden idag. Men la oss ihvertfall innrømme det. Snart er det bare den tomme og egentlig meningsløse sporten som binder oss sammen til
"en nasjon". Men også sporten maner frem et ideal av psykologisk egoisme mer enn noen gang.

Det som er konsekvensen av dette er at lojaliteten forsvinner. Det kan kanskje være bra for enkeltindividet på litt sikt. Eller kansje ikke. Det avhenger av om vi som mennesker har best av å kjøre egotripp eller å holde oss til vår evolusjonsutviklede stammetilhørighet. Mange tegn tyder på at psykiske plager øker i vårt moderne samfunn for eksempel. En sammenheng? En forbigående fase inntil Homo Egocentrica er fullverdig utviklet?

Personlig er jeg en stor tilhenger av personlig frihet. Men også av tilhørighet. En umulig kombinasjon? Ikke i pre-moderne tid.

Uansett. Pengene våre trykkes nå i fremtiden i utlandet. Big deal?! Som symbolsak, ja. Men av helt andre årsaker enn de en primært tenker på. Det dette symboliserer er oljestatens dilemma. Vi har flust av penger, men de kjøper mindre og mindre innenlands. Vi er rike utad, men armoden gjør seg gjeldende til slutt innenlands. Og en dag tar oljepengene slutt. Men det er snakk om en eller to generasjoner inn i fremtiden. Slik at vi moderne Homo Egocentrica ikke bryr oss om det... Men det burde vi. For når oljen tar slutt, og alt vi gjør her er å flytte papir og importere luksus...da kommer virkeligheten.

Og virkeligheten er at ikke alt kan kjøpes for penger. Og selv det som kan, tar slutt når pengene tar slutt. Våre barn og barnebarn kan komme til å se på oss som historiens duster.

tirsdag, november 21, 2006

Pensjonister og melkekyr


Årdal kommune i Sogn og Fjordane vil øke husleien for de eldre på omsorgsenter for å saldere budsjettet. Går forslaget igjennom er det femte gang siden 2000 at leien økes, denne gang med hele 10 prosent.

Ordførar Arild Ingar Lægreid forstår frustrasjonen blant de eldre, og uttaler:

- Eg ser på budsjettet vårt som ein heilskap, og vi har ei stor utfordring dette året med å kome i balanse. Vi ser både på inntektene og på reduksjonar i den kommunale drifta.

Utfordringen blir altså møtt med den enkleste løsningen. Ekstraskatt for en svak gruppe. I et land der oljefondet nærmer seg totusenmilliarderkroner er fordelingspolitikken fremdeles slik at de aller svakeste blir brukt som melkekyr av kyniske politikere. Situasjonen blir ikke bedre av at Årdal kommune har
to av alt; 2 kinoer, 2 friluftsbad, 2 idrettshaller, 2 biblioteker.

På spørsmål om ikke ordføreren ser problemet i at pensjonister på omsorgsbolig blir "råka gong på gong", svarer Ingar Lægreid:

- Jau, eg ser det, og eg har forståing for det.

Et standardsvar som finnes i politikerens
store ansvarsfraskrivelsesbok. Jeg har IKKE forståing for det! Alt jeg ser er en kommune som tydeligvis lever over evne, med politikere som ikke evner å redusere utgiftsveksten, på lik linje med sine kolleger på Stortinget, og istedet sender regningen over til de svakeste.

Jeg foreslår en ny beskatning i Norge, en
IDIOTAVGIFT. Den skal betales av oss alle inntil vi velger oss menneskelige representanter.

Hvor mange styreverv sitter gjennomsnittspolitikeren i? Hvor mye penger er i omløp hos norges svar på Illuminati, politikerstanden? Og hvor lenge tillater vi galskapen?

Løsningen mot global oppvarming? (2)


Jeg har tidligere nevnt en metode for å fange opp CO2 ved hjelp av å seede havet med jern, slik at alger kan absorbere drivhusgassen. Alger kan imidlertid også benyttes ved forurensingskilden. Blant annet Isaac Berzin ved MIT har forsket på nettopp denne løsningen.

Kort fortalt kan alle utslipp som inneholder CO2 bobles gjennom en algesuppe, som vil absorbere ca. 40 prosent av CO2 gassen. Algene trekker i samme slengen ut 86 prosent av NOX gasser. Og som om ikke det er godt nok, så kan algene høstes til produksjon av biodiesel. Biproduktet av denne prosessen kan igjen brukes til produksjon av etanol, også et drivstoff.

Med andre ord kan vi med dette systemet redusere utslipp av CO2, erstatte energikrevende og arealkrevende produksjon av biodrivstoff, samtidig som vi får nyttigjort energien fra fossile drivstoff to ganger. Den ekstra energien som behøves til prosessen kommer fra sollyset, systemet bringer altså ren solenergi inn i regnskapet.

For godt til å være sant? Aldeles ikke. Og dette prosjektet har faktisk en reell mulighet til å bli satt ut i livet. Det er mulig å tjene penger på det!

Er det en løsning på global oppvarming? Overhodet ikke. En reduserer utslippene, men bruker en det produserte biobrennstoffet, slippes den oppfangede CO2 gassen ut igjen. Fordelen er altså faktisk
ikke at en fjerner utslipp, men at energien i fossilt drivstoff kan utnyttes dobbelt opp. Det hjelper imidlertid godt på i en verden som til tross for alle festtaler overhodet ikke har tenkt å slutte å utvinne og bruke fossilt drivstoff.

Problemstillingen blir imidlertid i virkeligheten den samme som før. Vi snakker om at privatpersoner skal redusere sitt marginale utslipp, samtidig som de systemmessige utslippene på grunn av våre teknologivalg i virkeligheten øker. Som før nevnt, forsking i Norge går IKKE i hovedsak på hvordan vi kan gå over til bærekraftige og fornybare energikilder, men på hvordan en skal utnytte til siste dråpe den tilgjengelige olje og gass.

Dobbeltmoralen (eller er det ren dumhet?) her til lands går så langt at selv miljøvernorganisasjoner vil bygge vindmøller, ikke for å skape ny fornybar energi, men for å fortsette utvinningen av fossilt drivstoff! Dette sannsynligvis på grunn av at helhetsbildet skjelden eller aldri vurderes. Har den politiske nytale hjernevasket alle? Lars Haltbrekken og Ingeborg Gjærum, for å gi dere det med teskje; å benytte ren energi for å kunne utvinne olje og gass er IKKE miljøvennlig. Bruken av den fossile energien skjer jo et eller annet sted uansett. Effektiviteten av utnyttelsen er også irrelevant i et miljøperspektiv så lenge vi kommer til å bruke alt til det er skåltomt uansett!

Er så algeteknologien et mulig alternativ i Norge? Overhodet ikke. Vi er mer opptatt av å kreve full rensing av gasskraftverk samtidig som vi
tenker på å implementere det (slik at vi i pur dobbeltmoralistisk ånd kan leke at vi gjør noe), mens vi i mellomtiden pumper opp olje og gass alt det vi kan. Gutteklubben grei sørger nok uansett å fordele dyre teknologiske løsninger til de statsbeskyttede monopolbedriftene. Utenlandske billige løsninger er rett og slett ikke i samsvar med norsk "fordelings" politikk. Det er nok derfor vi heller ikke har registrert at CO2 renseteknologi allerede finnes...

Eksportert olje og gass, samt utslippene fra oljeinstallasjonene står for så store mengder forurensing at ingen gasskraftrensing eller energisparing har den ringeste effekt i det lange løp. Politisk nytale istedet for handling og miljømessig korrupsjon nærmest garanterer at de virkelige løsningene aldri vil bli implementert.

Og tro meg, jeg sier ikke det fordi jeg i utgangspunktet er pessimistisk, en slik analyse er, slik jeg ser det, basert på rent empirisk grunnlag.

fredag, november 17, 2006

Invasjonsforsvaret dødt, yrkessoldatene inn!


Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood, vil rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag og ha muligheten til å holde på dem i opptil to år.

All den tid vi forsåvidt allerede har nedlagt invasjonsforsvaret er dette ikke en god ide. Hele grunnlaget bak verneplikten, likhetsprinsippet og rett til å forsvare eget territorium, er lagt død og begravet for lenge siden. Idag ligger hovedtyngden av oppgavene på forsvaret i å bidra til internasjonale styrker, fortrinnsvis under NATO kommando (IRF).

Vårt "forsvar" er i stadig økende grad en offensiv militærmakt. Et slikt forsvar ikke bare bør, men MÅ baseres på frivillighet. Så slipper vi for eksempel dilemmaer som Plathe saken.

Idag er omkring 4000 rekrutter inne på førstegangstjeneste. Dobles dette til 8000 er det fremdeles ikke noe invasjonsforsvar. Hva skal disse rekruttene gjøre? Per idag sitter mange å ser på TV i brakkene mesteparten av tiden. Generalinspektøren burde kanskje sette mer fokus på en effektiv førstegangstjeneste, istedet for mer av det samme?

Telemarkbataljonen har allerede øket tjenestetid, og må betraktes som delvis profesjonell. Dette er enheter som passer inn i den forsvarspolitikk som føres idag. Vi må slutte å leke at vi fremdeles bygger forsvaret på vilje til å forsvare eget territorium!

Norge har også bygget fregatter uten å ha penger og mannskap til å drifte dem. Kanskje dette skulle være et større satsingsområde? Fregattene er, til tross for at det ble de MINST slagkraftige fregattene bygd i siste tiår (en durabelig politisk/forsvarsmessig tabbe!), fremdeles høyteknologiske nok til å behøve profesjonellt mannskap. Sjømannskap er uansett ikke noe en lærer over natten.

Også disse enhetene, inkludert MTB'er og minesveipere, samt selvfølgelig flyvåpenet, vil i fremtiden i større og større grad være underlagt NATO eller FN kontroll.

Forsvaret bør derfor i sin helhet baseres på frivillighet. Antall rekrutter bør bestemmes ut i fra nødvendighet, men det er i sakens natur ikke lenger relevant å kreve verneplikt i det moderne "innsatsbaserte" forsvar. Slike væpnede styrker bør baseres på profesjonalitet og frivillighet, det vil i praksis si at vi bør satse på yrkessoldater.

Forsvaret bør også skifte navn til "væpnede styrker" for å unngå misforståelsen at det fremdeles i hovedsak dreier seg om et passivt forsvar.

fredag, november 10, 2006

Løsningen mot global oppvarming?


Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Annet enn at vi pøser på med CO2 og andre veksthusgasser ut i atmosfæren. Vi er til og med stolte av det. Olje-eventyret i Norge er fremstillet som en suksess, og er grunnlag for en nasjonal stolthet uten like. Vi liker å velte oss i rikdommen. Se hva vi har!

Ulempen er selvsagt at hele prosjektet er så miljøfiendtlig som det kan være.

Det er uheldigvis lenge siden Norge ble en økonomisk olje-junkie. Vi trenger det. Vi må ha det. Det er i virkeligheten ingenting vi kan gjøre for å redusere våre bidrag til utslippene under dagens energi-regime. Å kjøre mindre, å dusje mindre, å brenne mer ved...alt dette er som å pisse i havet satt opp imot de utslipp som vår utvinning og eksport av olje og gass står for. Alikevel later den etablerte makt-struktur som om det hjelper at vi skrur av lyset på do...

Kyoto avtalen går inn for reduksjon av utslippene. Det er ikke nok. Utslipp vil fremdeles skje, og så lenge de totalt sett er større enn det naturen kan absorbere, vil den totale mengde drivhusgasser fortsette å vokse. Vi har to alternativer. Enten å redusere utslippene med 80 - 90 prosent, eller å øke naturens absorbsjonsevne. Den vanlige mann eller kvinnes personlige miljøvennlighet spiller ingen trille i dette regnskapet. Synd, men sant. Staten sviner til atmosfæren vår så mye at all verdens kartongbretting og bruk av kollektivtransport ikke har det spøtt å si. I virkeligheten. Utenfor den politiske verden av propaganda og makt-posisjonering.

Så hva kan vi gjøre? Først og fremst å kreve handling! Det blir ikke lett å få stater som er på anabole olje-steroider å slutte med dopet. Sannsynligvis umulig. Vi snakker og snakker om å være miljøvnnlige i Norge, men ingen snakker om å la noe olje og gass være igjen i nordsjøen. Med andre ord, alt skal opp. Statens miljøkredibilitet er i virkeligheten lik null.

Alternativ en er derfor nytteløst. Norge stenger aldri oljekranene før det er tomt. HVOR denne oljen blir brukt er irrelevant. Vi liker imidlertid å leke at hvis vi ikke bruker den selv er alt a-okay!

Alternativ to er altså å øke naturens absorbsjonsevne. Idag gjør vi det motsatte. Det blir stadig mindre skogsområder i verden, og regnskogen hogges ned for å gi rom for mer lønnsom virksomhet enn å bare være natur. Kapitalismens akilleshæl er at ikke alt kan måles i penger, og ingen er interessert i å betale for rent vann, ren luft, eller fri natur.

Skog er på den annen side faktisk ikke særlig effektiv til å absorbere CO2. Å plante nye trær vil ikke redde sivilisasjonen mot global oppvarming.

Så da er vi vel fortapt? Neida. Vi overlever nok en kollaps av sivilisasjonen. Vi har gjort det før. Det hadde jo imidlertid vært greit å gjøre et realt forsøk på å vise vår kollektive intelligens denne gang. Siden vi jo har oppnådd så mye annet... Sende mennesker til månen, for eksempel.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan spre jern i havet! Alger absorberer CO2 som bare det. Og de tar karbonet med seg til havets bunn når de dør. Å "plante" alger er bedre enn å plante trær. Og vi har enorme havområder der vi kan stimulere til mer algevekst.

Algene oppstod da jorda var ung, og det fantes masser av jern i havet. Etterhvert som jernet kom i kontakt med oksygen, forsvant det som...rust. Jernoksid. Algene ble drastisk redusert, blant annet fordi jern er en viktig bestanddel i klorofyll. Det er imidlertidt kun noen få deler per million jern som skal til i vannet for å dramatisk øke algeproduksjonen igjen. Jern-fertilisasjon av deler av verdenshavene ville med andre ord føre til en dramatisk oppblomstring av alger.

Eksperimenter har allerede gitt positive resultater. Potensiellt sett kan vi faktisk derfor fjerne enorme mengder CO2 fra atmosfæren, og bringe det tilbake til havbunnen. Der det egentlig hører hjemme.

Videre forskning er påkrevet. Eventuelle negative effekter som for eksempel mindre oksygentilgang i vannet må utredes. Større mattilgang på grunn av økt biomasse kan gi uanede effekter, for eksempel større mattilgang i ALLE ledd i matkjeden. Som igjen KAN gi oss mer fisk. Resultatet av økt algevekst kan potensiellt gi uanede negative konsekvenser, men sannsynligvis ingen større enn det mennesket allerede påfører havet. Som for eksempel ved forurensing og overfiske. Gevinsten kan imidlertid være enorm. Videre forskning burde ha tilnærmet førsteprioritet.

Men ikke hold pusten. Norge kommer IKKE til å involvere seg. Vårt navlebeskuende verdensbilde garanterer at vi istedet venter på at andre skal gjøre jobben.

Slå av dolyset idag, så hjelper du til!

Tillegg:

Vi hører nå at verdenshavene blir surere på grunn av at de absorberer stadig mer CO2 fra atmosfæren. Dette kan få store konsekvenser for livet i havet. Nok en grunn til å la algene få ta seg av karbonet!

Alge + sollys = oksygen ut i atmosfæren/karbon oppfanget som fast stoff!

Større konsentrasjoner av alger betyr da også over tid mindre konsentrasjon av CO2 i vannet.

Denne effekten er også observert i Nordsjøen.

torsdag, november 09, 2006

Statkraft-smell


Vi trengte jo ikke akkurat beviser for å konstatere at strømprisen er blitt en ekstraskatt der høye strømpriser er med på å saldere budsjettet, men her er det altså:

Staten går, til tross for høye strømpriser og rekordoverskudd i Statkraft på en smell. Selv dette er ikke nok. Staten Norge blør penger...

Vi kan med andre ord vente oss enda høyere skatter, det vil si, blant annet høyere strømpriser til neste år.


Progressiv skatt er en bløff i Norge.

Som sagt, DET visste vi vel det fra før...

Interessant er det også å se hvordan statkraft presenterer seg selv på hjemmesidene:

Med en samlet kraftproduksjon på 42 TWh er Statkraftkonsernet Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. (kilde: www.statkraft.no)

De produserer med andre ord fornybar energi. DET visste vi jo også. Mon tro hvorfor Staten Norge ikke vil at vi skal bruke denne type energi da?

På den annen side, så bruker vi jo ikke nok. Inntektene er tydeligvis ikke store nok.

Jeg får vondt i hodet av denne logikken!

mandag, november 06, 2006

Hekseprosess anno 2006

Før var det Samene eller Lappene som ble hetset. Taterene. Tyskertøsene. Jødene. De såkalte "heksene". I mer moderne tid er det gjerne innvandrere. Vi har en god tradisjon med å finne indre fiender. Vi, som ser på oss selv som så siviliserte, så vellykkede, så dannede, så rike, så utrolig gode. For DET er jo en typisk Norsk egenskap...

Gode er vi ihvertfall til å falle tilbake til gamle synder. Ikke før er det blitt politisk ukorrekt med EN slik fiende, før vi oppfinner en ny.

Dagens verden hetser daglig syke. Det er lov nå. De koster oss alle penger. De er snyltere. De er kriminelle, de er døgenikter som saboterer velferdsamfunnet for resten av oss, slik at en vanlig arbeider her til lands faen i helvete ikke får råd til to flasker rødvin i uka. Det er for galt. Fælt er det. Vi vil ha velferden for oss selv, uten at noen jævla syke skal komme her og true den.

Vi har skapt et samfunn som er supereffektivt i forhold til bare for en generasjon siden. Nå skal alle arbeide. Kvinner og menn. Hva har det gitt i INNTEKTER for samfunnet? Det gir vi blaffen i, nå skal vi snakke om snylterene. De som faller utenom. De som ikke makter presset. At de alle som en er erklært syke av en eller flere leger snakker vi ikke om. Leger er respektable mennesker, med god lønn og SUV'er og hele sulamitten. Vi hetser ikke dem.

De er ikke fienden.

Dagens tatere er de syke. Arbeidslivet vil ikke ha dem. Velferdsamfunnet har gitt også arbeidsgiver velferd. Velferd til å kreve effektivitet. Effektivitet koster. Effektivitet er bra! Greed is Good! La oss alle tilbe effektivitet og inntjening, mens vi hetser de svake. Slik vi alltid har gjort i en eller annen form.

Vi ser det ikke selv. Vi ser det ikke før vi i ettertid får en ullen følelse i kroppen, og tenker "var det slik det var?". Som regel kommer en slik selverkjennelse omkring 50 år for sent.

Tilbake til saken. Avisene er fulle av hetsing mot de syke. Hvorfor ikke? Det selger! Det er det vi vil ha. Slik at vi kan lene oss godt tilbake med rødvinsglasset, og i godt selskap diskutere hvorfor det må lønne seg å arbeide. Klart det må! Slaskene gidder ikke arbeide hvis de ikke lever i evig pine ved å ikke arbeide. Sjefene må få MER lønn for å yte mer. De svakeste må ha mindre. DET er logisk. Og vi kan ikke bruke mer penger på trygdede nå. Det kan alle forstå. Hvor blir det da av velferden vår?

Fakta er at Norge er FOR velfødd. Vi har fordelt godene slik at de fleste har altfor mye. Slik at levekostnadene stiger. Alle vet da for faen at alt koster mer i Norge fordi vi kan betale mer! Mat, klær, hus, biler... Alt stiger til det nivået en er villig til å betale. Ikke kødd, alle vet det. Til og med økonomer.

Alikevel er det de sykes feil. Vi har ikke råd til noenting, det er de sykes feil. Liksom det var jødenes feil at alt gikk galt i europa før krigen. Okei, den var for drøy? Ingen snakker om å sende trygdede UT av landet. Eller verre ting. Neida, de skal leve her i all velferden og få stadig mindre slik at de karrer seg ut i arbeid.

Arbeit Macht Frei, sa Bjarne. Nei, vent, det var visst ikke han som sa det først...

DET MÅ LØNNE SEG Å ARBEIDE! Klart det. Enkle løsninger er som regel første tegn på at vi HAR FUNNET FIENDEN.

Som sagt, Arbeit Macht Frei.

- Det er noe som er riv ruskende galt her. Noen jukse, sier Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen om uføretrygdnivået. Tenk, det... uføretrygd SMITTER! Når EN blir smittet, blir gjerne også naboen det samme.

TROR vi på dette? Har intelligensnivået sunket så lavt? Blir virkelig NABOER smittet av uføretrygd? Joda, ifølge dagspressens vannvittige fordummende "nyheter" skjer jo det.

Eller vent, det var ikke akkurat det det stod, var det? -
Det ser ut som om det utvikles lokalmiljøer der tilbøyeligheten til uføretrygd er stor fordi så mange andre mottar uføretrygd, sier førsteamanuensis Mari Rege ved Universitetet i Stavanger til Dagens Næringsliv.

Hva er "tilbøyelighet"? Det har noe med vilje eller ønske å gjøre. Kan Mari Rege bevise at det er slik det henger sammen? Nei. Men for henne "kan det se slik ut". Henne om det. En av de tingene jeg lærte i min tid på universitetet i Stavanger var at en ikke skal skrive "kan se slik ut" i en rapport. Men det er vel lov å si om trygdede!

Statistikk viser antall og dispersasjon, ikke tilbøyelighet. Kanskje Rege ikke helt behersker norsk som språk? Hun er nok ikke alene om det. Det går nok litt i "baddel" for noen og hver iblant!

Poenget er at ingen har peiling på hvorfor det er slik. Man snakker om større sosial aksept, osv, og glemmer raskt at det faktisk skal foreligge en omfattende legeundersøkelse, periode med utredning av tiltak, gjennomføring av tiltak, osv FØR en får uføretrygd.

Dessuten er det ikke slik at det bokstavelig talt er NABOEN det er snakk om. Uføretrygd smitter ikke som et virus. Det er generell statistikk over et større område vi snakker om. Spiller folk dumme? Eller...

Det er nok bare så kjekt å hetse...

Det er jo for eksempel slik at i et område der flere blir uføretrygdet vil det være en sannsynlighet for at det faktisk finnes en årsak. Større arbeidsplasser med helsefarlige forhold, for eksempel. Blir mange uføretrygdet i et område, er det IKKE uventet at flere følger. Sykdom som skyldes fysiske forhold vil jo NETTOPP statistisk sett klynge seg sammen.

Det er som om en skulle bli overrasket over en dødsvei. Farlige forhold gjør at det oppstår flere ulykker. At det i ettertid oppstår ENDA flere ulykker skyldes selvfølgelig en smitteeffekt der en kan skylde på sjåførene. Jada. Selvsagt. La oss drikke litt mer rødvin nå, så tror vi kanskje på det...

Godt at vi bruker forskningsmidler bra. En gang sa også forskerene at samer ikke skulle få snakke samisk fordi de da ikke ville bli integrert. Logisk det? Men heldigvis ikke lenger politisk korrekt. Bare som et eksempel på at vi driter på draget i ny og ne. Og forskningen viser som regel vei. Hadde vi enda forsket på hvordan arbeidslivet kunne på en naturlig måte blitt mer inkluderende! Men det er visst for vanskelig. Og forskningsrapportene måles jo nå i tonn, ikke kvalitet eller nødvendighet.

- Det er i alle fall ikke noe rart at folk blir fristet til å uføretrygde seg hvis de ser at naboen mottar trygd og jobber svart ved siden av. Det må bli større sjanse for å bli tatt, og reaksjonene må være mye strengere, sier FrP's Kenneth Svendsen, og kjører på i kjent populistisk stil. Uføretrygdede er ikke bare i virkeligheten egentlig friske, de driver også med svart arbeid ved siden av. Rene mafiaen. Og tydeligvis organisert også, slik vi har blitt rundlurt i alle disse åra. At det ikke finnes fnugg av bevis for slike injurierende uttalelser er en bagatell som ikke behøves å nevnes.

Hadde denne uttalelsen kommet angående for eksempel tatere, så hadde det blitt et ramaskrik.

Men ikke nå. Det er politisk akseptert å hetse uføretrygdede nå. Så da er det vel greit.

Jeg liker ikke å hetse svake. Jeg hetser derfor heller Kenneth Svendsen. Hva Faen skal til før vi setter opp kravet for å kunne bli politiker?

Tillegg:

Med forbehold om at jeg ikke har lest hele rapporten fra
Mari Rege, så vil jeg si at hvis hun IKKE har tatt hensyn til at det også idag finnes demografiske forhold slik at økonomi styrer valg av bosted, så er dataene suspekte. Det hun da påviser er IKKE en smitte-effekt, men den effekt at enkelte inntektsgrupper har en tendens til å ha samme nivå av skade/sykdomstilfeller. Noe som peker på en sosial forskjell som først og fremst kan mistenkes å være forbundet med miljøet omkring. For eksempel arbeidsmiljø og belastninger.

Kulturen må sikres


- Kulturen må sikres!


-Åh..?

- Kultur må sikres gjennom grunnloven. Så viktig er det!

- Betyr det at en kan lovfeste mer kultur?

- Selvsagt. Og om det ikke finnes nok kultur, så dukker den nok frem så snart en vifter med pengene.

- Er det lagt inn midler i denne grunnlovsendringen? Det pleier jo ikke....

- Midlene står kommunene for. De har jo fått så mye penger nå atte.

- Så, for å skape kultur er det nok å planlegge i kroner og øre? Akkurat som i Sovjet? En planlegger å produsere 1000 kilo kultur i en femårsplan?

- Nettopp. Kultur skapes ikke i et vakum.

- Her til lands klarer vi jo ikke engang å planlegge kraftforsyningen til midt-norge. Stakkars jævler må betale prisen for den inkompetansen...

- Nettopp, vi må planlegge!

- Var Ibsen planlagt?

- ?

- Kielland?

- Kielland var jo i opposisjon til det etablerte, klart det ikke var planlagt!

- Så nå får vi bare glad-kultur?

- Nettopp!

lørdag, november 04, 2006

Fascism USA

Det er snart på tide for Norge å investere i nye jagerfly.

Vi trenger primært interceptorer, eller avskjæringsfly, for å løse våre oppgaver.

Amerikanerne vil vi skal kjøpe en jagerbomber som i forhold til alternativene er/har:

*Saktere

*Mindre manøvreringsdyktig

*Mindre rekkevidde

*Dyrere

*Kan bære mindre våpenlast

*Er inkompatibel med våre allerede innkjøpte avanserte AMRAAM raketter

*Gir få eller ingen gjenkjøpsavtaler

JSF er dårligere enn alle alternativene. Inkludert de jagerfly som våre eventuellt vil interaktere med i nordområdene. Ja, det er riktig, de russiske Sukhoi og Mig kjører i ring omkring JSF. I klartekst betyr det at den ikke kan avskjære noe som helst.

Å bombe noen i mulm og mørke, ja se det. DET kan JSF. Trenger vi det?

Amerikanerne vil sannsynligvis ikke gi oss full tilgang til deres teknologi. Logrer vi ikke med halen, får vi kanskje heller ikke oppgraderinger i softwaren. Strategien som er valgt er ikke å overbevise oss om at deres fly er best. For det er det ikke. Strategien er å fortelle oss at hvis vi ikke kjøper amerikansk blir onkel Sam sint på oss.

God nok grunn til IKKE å kjøpe amerikansk for meg!"Established in the spring of 1997, the Project for the New American Century is a nonprofit,
educational organization whose goal is to promote American global leadership.

The Project is an initiative of the New Citizenship Project. William Kristol is chairman
of the Project, and Robert Kagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P. Jackson and John R.
Bolton serve as directors. Gary Schmitt is executive director of the Project.
“As the 20th century draws to a close, the United States stands as the
world’s most preeminent power. Having led the West to victory in
the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does
the United States have the vision to build upon the achievement of
past decades? Does the United States have the resolve to shape a
new century favorable to American principles and interests?"

Welcome to the Project

Tillegg:

Forsvarsekspert John Berg mener også JSF er for dårlig for Norge.

Bjarne tror på Julenissen


Bjarne Håkon Hanssen tror på Julenissen. Han tror at å omorganisere offentlige etater (NAV-ordningen) gjør mennesker friske. DET skal han ha, han satser friskt.

Og jeg ser det ikke som umulig at han faktisk får noen resultater. Den tidligere ordningen har vært altfor stivbeint, altfor opptatt av paragrafrytteri, og altfor vanskelig å forholde seg til for mennesker som allerede har vært i vanskelige livssituasjoner.

Ordningen med varig lønnstilskudd har mye for seg. Har et menneske redusert arbeidskapasitet, er det idag nærmest umulig å få jobb. Med et lønnstilskudd kan arbeidsgivere se seg råd til å ansette også yrkeshemmede. Det forutsetter en viss fleksibilitet i næringslivet. Det er imidlertid viktig å forstå at mennesker på slike ordninger må FORVENTES å yte mindre enn gjennomsnittet. Muligheten for suksess eller fiasko her ligger dermed ikke på den enkelte arbeidsuføre, men på den enkelte bedrift. Ønsker bedriften billig arbeidskraft som alikevel yter maksimalt, går ordningen i dass.

Ordningen med varig lønnstilskudd har sannsynligvis alikevel en stor mulighet til å fungere hvis næringslivet kjenner sin besøkelsestid.

Imidlertid er det en enorm svakhet i dette nye systemet. En får IKKE varig lønnstilskudd FØR en er blitt uføretrygdet i utgangspunktet! I og med at det skal relativt stor grad av arbeidsuførhet til for å oppnå dette første kriteriet, får de som VIRKELIG trenger varig lønnstilskudd det IKKE. Er en uføretrygdet er en per definisjon for syk til å arbeide, og bare de som eventuellt blir friskere etterhvert kan få nytte av denne ordningen.

Derfor tror Bjarne Håkon Hanssen på Julenissen. Han tror syke mennesker blir friske ved å omorganisere systemet. De som trenger varig lønnstilskudd er de som er syke, men som IKKE er syke nok til idag å bli uføretrygdet!

Den virkelig store fallgruben er imidlertid ordningen med tidsbegrenset inntektsikring. Nå skal det være slik at et menneske som behøver rehabilitering MISTER muligheten hvis personen ikke blir rehabilitert innen en viss tid. Alternativet blir da uføretrygd direkte.

Bjarne tror på Julenissen fordi han tror syke mennesker kan, tydeligvis ved tankens hjelp, BESTEMME seg for å bli rehabilitert innen tidsfristen.

I virkelighetens verden kan selv ikke en lege bedømme tiltakets lengde med noen grad av nøyaktighet. Selvfølgelig kan en når en først er blitt uføretrygdet søke om lønnstilskudd, men problemstillingen er at en da må ut i arbeidslivet UTEN å kunne få mer hjelp til rehabilitering. Som jo var årsaken til at en ikke kom i arbeid i utgangspunktet!

De som blir skremt ut i arbeidslivet på grunn av den begrensede tidshorisonten på inntektssikringen, forsvinner riktignok fra statistikken. Forutsatt at ikke de helsemessige problemene forverres over tid. Da ryker de tilbake til uføretrygd.

Faktisk kan det bli interessant (og desidert tryggest) å bevisst la inntektssikringen gå ut på tid. Da får man muligheten for varig lønnstilskudd, og har en viss sjanse for å bli ønsket på arbeidsmarkedet. Hvis ingen blir fristet til å ansette en, er man imidlertid fanget i uføretrygden. Hele opplegget blir en gambling med eget liv.

Systemet har som før nevnt en annen stor felle. Alle som "bryter vilkårene" for den tidsbegrensede inntektsikringen, mister alle rettigheter. Og går rett på sosialhjelp. Med andre ord, en får bare ett forsøk. Det er HER Bjarnes "nådeløshet" kommer inn i bildet.

Bjarne tror på Julenissen hvis han tror at syke menneskers vei tilbake til arbeidslivet går knirkefritt, uten et eneste "feiltrinn".

I Bjarnes verden er det slik at har en skrevet under på en "velferdskontrakt", med et visst aktivitetsnivå, så er det latskap om en ikke makter dette. I hans verden finnes ikke medisinske tilbakefall. I hans verden finnes ingen medmenneskelighet eller tilpasning. Har du skrevet under på et krav som i ettertid viser seg å være uoppnåelig, så til helvete med deg, vi ønsker ikke å bruke mer tid på deg!

Dette kan (BØR!) kun medføre en ting. Trygdede bør ikke skrive under på noen som helst "velferdskontrakt", uten at både advokat og lege er tilstede. Slike kontrakter må ta hensyn til VERST TENKELIGE SCENARIO, i og med at ingen hensyn til eventuelle forandringer i tilstand tas. Med andre ord, trygdede må for all del ikke forplikte seg til å FORSØKE å yte maksimalt. Da vil de fleste tape spillet, og havne direkte på sosialen.

Situasjonen vil medføre at effektiviteten i tiltaket på grunn av denne alvorlige systemfeilen blir minimal. De som "lover for mye", og dermed kanskje blir tvunget til å bryte kontrakten, havner på sosialen. De som holder kontraktene kommer, på grunn av systemets iboende ineffektivitet, sannsynligvis ikke i arbeid før tidsfristen går ut, og blir uføretrygdede.

Bjarne tror på Julenissen hvis han tror dette er en god
ordning! Hvor mange skal tvinges over på uføretrygd eller sosialen før andre innser det?

Tillegg:

En annen alvorlig svakhet ved systemet med tidsbegrenset inntektsikring er at det idag ofte er lange ventetider på undersøkelse\behandling i helsevesenet. Mange vil derfor kanskje ikke engang være ferdig utredet, behandlet, og definitivt ikke rehabilitert innen inntekstsikringen går ut.

torsdag, november 02, 2006

Ingen fare for Golfstrømmen?


Ingen fare for Golfstrømmen, mener
Havforskningsinstituttet, og refererer til britiske undersøkelser som viser at Golfstrømmen stanset i ti dager i 2004. Golfstrømmen viser heller ingen tegn til å snu, rapporterer forskjellige media.

Og det er det heller ingen som har hevdet. At Golfstrømmen skulle SNU vil være en nærmest fysisk umulighet. At faren er avblåst, er derimot langt fra sannheten. Hvis dette er norske forskeres konklusjon, foreslår jeg at forskningsmidlene inndras, og at utenlandsk forskning heller kjøpes inn! Forskningsresultater fra flere velrennomerte steder viser nemlig at Golfstrømmen svekkes, og at det er en MULIGHET for at den stanser opp eller eventuellt forandrer retning mot Afrika.

Selv om den ikke stanser, vil uansett en vesentlig svekkelse ha nærmest samme effekt.

Jeg linker i fleng:

Golfstrømmen stanset på grunn av smeltede isbreer etter siste istid, NASA Goddard Institute

Golfstrømmen var redusert under forrige istid, Columbia Universitet

Svekket Golfstrøm vil kjøle ned Europa, National Oceanography Centre, UK

Redusert Golfstrøm kan bety mini-istid, New Scientist

Golfstrømmen redusert med 30%, Cambridge University

Redusert Golfstrøm vil gi Storbritannia "big freeze", The Times

Etc, etc, etc, andre lenker finnes lett på WWW, tydeligvis utenfor rekkevidde for dagspressen.

Havforskningsinstituttet og norske medier avblåser faren. Resten av verden er altså ikke så sikker. Videreføring av oljeøkonomien er uansett russisk rulett, og hvert tiår betyr en ny skarp patron i kammeret. Hvor lenge tør vi spille?

onsdag, november 01, 2006

Golfstrømmen tar kvelden?


Forskning viser at det er 45% sjanse for at golfstrømmen vil stanse innen 2100. Konsekvensene for Norge er katastrofale. Til tross for at årsaken er global oppvarming, så vil vi her i nordlige strøk få det kaldere, ikke varmere.

Det er fordi temperaturen her allerede er "kunstig" varm, nettopp på grunn av golfstrømmen.

Alle våre problemer av politisk eller energimessig art er totalt underordnet dette scenarioet. Det vil kanskje fremdeles bli levelig i Norge, men økonomien vil kollapse, det totale folketallet som landet vårt kan opprettholde blir kanskje bare brøkdelen av dagens, og vi står foran en situasjon der minst halve Norge vil være under is og resten vil knapt ha sommer.

Hvor sannsynlig er dette scenarioet? Temmelig sannsynlig. Med mindre verden øyeblikkelig reduserer utslippene av drivhusgasser er situasjonen den at det statistisk sett er langt mer sannsynlig at scenarioet oppstår som virkelighet enn at det ikke gjør det. Matematiske beregninger viser at selv med maksimal reduksjon av utslipp idag, er sannsynligheten fremdeles 25% for at golfstrømmen vil stanse.

Ifølge forskere ved University of Illinois er sannsynligheten totalt sett 70% for at golfstrømmen stanser hvis ingenting gjøres.

Det er ikke bare forskjellen i temperatur på sjøvannet som driver golfstrømmen. Minst like viktig er forskjellen i saltinnhold. Det vil si, det er i virkeligheten vekten (egentlig densiteten) av vannet som er avgjørende. Vekten bestemmes av temperatur og saltinnhold. Normalt synker det varmere overflatevannet fra golfstrømmen når det kjøles ned i nordområdene, og strømmer tilbake til ekvator som en undervannselv. Blir vannet imidlertid mindre salt, blir det lettere, og synker dermed vanskeligere. Slik stanser den naturlige pumpeeffekten opp.

Den thermohaline effekten som golfstrømmen er avhengig av svekkes nå fordi saltinnholdet i arktiske strøk blir redusert på grunn av at sjøvannet blir blandet med ferskvann på grunn av sterk nedsmelting av is. I tillegg fryser mindre sjøvann nå til is, og dette reduserer også det generelle saltinnholdet.

Hva kan Norge gjøre for å unngå å bli mer eller mindre ubeboelig? Først og fremst så bør vi slutte å pumpe opp mer olje og gass. Inntektene her ifra er tusen ganger mindre enn eventuelle kostnader ved et alvorlig klimaskifte. At vi eksporterer mesteparten av oljen og gassen, hjelper oss ikke, utslippene skjer i den samme atmosfæren, og kjenner ingen landegrenser.

Dernest bør vi starte å bygge ut mer vannkraft. Natur hensyn kan knapt kalles å være et argument lenger når alternativet er hundrevis av meter med is de fleste steder, og utbredt depopulasjon av de fleste etablerte dyre- og plante-arter!

Vannkraft gir oss ren energi, og strøm herifra bør brukes overalt der det er muligheter for det, inklusive til drift av kjøretøyer. Derfor må elektrisk kraft i Norge være så billig at det utkonkurerer alle andre energiformer.

Vi bør bygge ut så mye ren energiproduksjon at vi også kan eksportere billig kraft uten å være redd for å få tomme magasiner. Således utkonkurrerer vi forurensende kraftverk i Europa. CO2 kvoter osv er det reneste galimattias, og har vist seg å gjøre kullkraftverk LØNNSOMME! Idiotien ved dagens energiregime hadde vært hysterisk morsom hadde ikke konsekvensene vært så store!

Først når Stortinget oppfatter denne virkeligheten har vi muligheter til å overleve som nasjon på litt lengre sikt. Men det forutsetter at en ikke setter overlevelse til neste stortingsperiode som eneste målsetting. En annen forutsetning er å forholde seg til virkeligheten, ikke oppkonstruerte liksomløsninger.

søndag, oktober 29, 2006

Fattige Norge, en evig føljetong


Helseminister Sylvia Brustad gjør endelig noe. Hun øker egenandelen for de sykeste. Staten har ikke lenger råd til å holde løftet fra Soria Moria om å holde egenandeler på et lavt nivå. Det er i grunnen mye fattige rike Norge ikke har råd til!

Jeg spyr om jeg hører ordet velferdsnorge en gang til!!!

Jeg tror jeg skjønner tegninga. Hvis regjeringen begynner å innfri løfter, blir vi bortskjemt. Det kan vi ikke ha noe av.

Eller alternativt så er det en strategi for å øke politikerforakten, slik at neste regjering, som etter alt å dømme definitivt ikke blir dominert av AP, får alle problemene.

Eller så har Brustad misforstått, og tror hun er finansminister og ansvarlig for å øke overskuddet for aksjonærene i AS Norge.

Eller så er det bare nok et tegn på den økonomiske ubalansen i Norsk økonomi. Jeg gir herved den (kommende) oljebaserte økonomi kollapsen navnet "Norges-syken". Sånn, nå er det gjort! Jeg var først! Og jeg var der før selve kollapsen. Det er mer enn en kan si at noen var i tidligere økonomiske fadeser.

La oss for all del håpe på at vi IKKE eksporterer vårt system til utviklingsland. La oss for all del ikke ødelegge dem mer enn vi allerede har gjort! Og la oss for all del ikke eksportere vår grenseløse kynisme blandet med usmakelig selvopptatthet og selvtilfredshet! DET er i grunnen verre enn fattigdom.

fredag, oktober 27, 2006

Pengekrise - party party!


Full pengekrise i politiet, lyder budskapet fra VG. For mange kan det synes som et paradoks i rike Norge.

For andre er det akkurat som forventet. Vi HAR en pengekrise. Men den er ikke begrenset til politiet. Den er i alle ledd i samfunnet. Det er ikke for ingenting at vi må innføre stadig høyere beskatning i Norge. Det er ikke grådighet, det er en nødvendighet.

De ukontrollerte kostnadene med vårt system er som forventet. En høy inneffektivitet på grunn av en enorm administrasjon, enorme pengebeløp som skytes inn i økonomien fra olje og gass utvinning, og en altfor stor andel av statsbedrifter.

Vår verdiproduksjon er i mindre og mindre grad skapt av ærlig arbeid. Vi pumper opp olje, vi flytter papir, vi bygger og pusser opp...men vi skaper mindre og mindre.

Slikt blir det problemer av. Og ikke en kjeft i det politiske miljøet har forstått, eller tør (velg selv) å gi beskjed hvor langt vi er utforbi stupet.

For å opprettholde en noenlunde standard i samfunnet vil det uungåelig bli nødvendig å stadig øke skattenivået. Derfor har vi bomstasjoner. Derfor har vi verdens høyeste moms. Derfor må vi innføre eiendomskatt basert på markedsverdi. Osv, etc. Vi er i en pengekrise fordi pengene våre stadig blir mindre verd. Det er en ond sirkel. Hver gang Norge AS skal gjøre noe, det være seg bygge nye veier, drive sykehus, eller finansiere politiet, er det blitt dyrere enn sist. Resultatet? Politikerne pøser mer penger inn, men pengene gjør ikke MER enn før...resultatet er at en får MINDRE igjen for pengene. Pengene mister verdi.

Og intelligentsiaen på Stortinget ser ikke ut til å forstå dette. Millionoverføringer til for eksempel politiet blir til realnedgang når utgiftsveksten trekkes fra. Satsing blir til nedgang. Og til slutt undergang.

Hvordan kan slikt utvikle seg? Har vi ikke økonomer i Norge? Sannheten er at økonomer oftest er lojale mot det system som nærer dem. Det finnes ingen karriere i å spå dommedag. Ihvertfall ikke i et land som skryter over å være best, med penger på bok og alt det der. Det er som å banne i kjerka eller pisse i full offentlighet å hevde at det viktigste er bærekraftig verdiskapning, ikke skattekister med penger.

At historien burde ha lært oss dette er irrelevant. Mennesket har konsekvent aldri lært av historien. Fagmiljøene lager sin egen virkelighet basert på de til enhver tid gjeldende politiske ideer. Derfor gikk Spania konkurs, med alle sine gullskatter fra sør amerika (kontinuerlig strøm av dyrebare metall = kontinuerlig strøm av olje og gass), derfor fikk vi Holland syken (the shift away from manufacturing can be detrimental). Lyder dette kjent?

Vi kan ikke bruke oljeinntektene direkte. Selv om vi bruker dem gradvis, har effekten alikevel vært at idag er en for stor del av vår næring å flytte papir eller oljerelatert. Økonomene har imidlertid misforstått. Hovedproblemet er ikke at vi ikke kan sprøyte mer penger inn i økonomien (som blant andre Frp i sin infantile virkelighetsoppfatning vil), selv om dette også er katastrofalt. Hovedproblemet er at oljeøkonomien koplet til en enorm stat og høye skatter kveler annen produksjon. Vi skaper ikke lenger nok verdier, paradoksalt nok, selv om oljen og gassen ennå tyter opp som før.

Ikke all rikdom er god rikdom. Vanskelig å forstå, men slik er det.

Staten pøser dermed stadig mer penger inn i driften av AS Norge. Det har to effekter. For det første krever en slik gradvis økende pengebruk stadig høyere skatter. Dette medfører igjen økte lønninger, økt fattigdom, økt inflasjon. Og løser ingenting. Den andre effekten er at pengene blir mindre verdt så lenge en fortsetter karusellen. Det blir nesten som å trykke mer penger. Effekten av vår strategi (eller mangel på sådan) er mer gradvis, og kan ikke så lett forstås, men vil over tid alikevel føre til at økonomien stadig håndterer større volum av penger. Det fører igjen til valutabasert inflasjon. Det vil si, pengene blir mindre og mindre verdt inntil de ikke lenger fungerer som effektivt betalingsmiddel. Eksempler på dette er hyperinflasjonen i Tyskland i 1920 årene, og i USA etter uavhengighetskrigen.

Ikke i noen av disse nevnte, eller for den saks skyld liknende tilfeller, har politikere eller økonomer forstått problemstillingen før i ettertid. Handlingsregelen for oljefondet er skapt nettopp for å ikke gå i samme fella, men en går altså i den alikevel. Menneskets evne til å se de store perspektiver er mindre enn evnen til å se seg blind på en snever bit av virkeligheten. Og et miljø, det være seg økonomisk eller politisk, vil alltid gratulere seg selv og feire sin fortreffelighet før en innrømmer problemstillinger. Kjekkere det, liksom.

Hva kan vi gjøre for å bøte på dagens begredelige situasjon? Først av alt må vi slutte å late som om det går så det griner. Det gjør det ikke. Det går så en kan grine av det, men det er en annen sak. Dernest må vi bruke oljepengene fornuftig. Det betyr å bruke dem gradvis til å redusere skatter og forbedre infrastruktur, for å stimulere annen næringsutvikling. Samtidig må lønninger, og dermed inflasjon ned
(kjøpekraft kan således holdes konstant). Et annet alternativ er å bruke pengene mer direkte. Det blir katastrofalt, med mindre vi slutter å bruke den norske kronen, og pøser pengene inn i en langt større økonomi.

Det betyr i praksis å gå over til Euro, som igjen betyr medlemskap i EU. Det er et alternativ, ikke nødvendigvis ønskelig, men et mulig resultat av vår hodeløse økonomistyring.

Virkelighetens verden er nok imidlertid heller valget mellom status quo (som går mot avgrunnen med bremsene på), eller Frp's løsning (som er å gå mot avgrunnen med bremsene av).

Fordelene med siste løsning er at det ihvertfall blir noen få år med party, party!

Deretter kan historikere, politikere og økonomer si "hva var det vi sa", i etterpåklokskapens lys. Som er det eneste lys de kjenner.