fredag, november 17, 2006

Invasjonsforsvaret dødt, yrkessoldatene inn!


Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood, vil rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag og ha muligheten til å holde på dem i opptil to år.

All den tid vi forsåvidt allerede har nedlagt invasjonsforsvaret er dette ikke en god ide. Hele grunnlaget bak verneplikten, likhetsprinsippet og rett til å forsvare eget territorium, er lagt død og begravet for lenge siden. Idag ligger hovedtyngden av oppgavene på forsvaret i å bidra til internasjonale styrker, fortrinnsvis under NATO kommando (IRF).

Vårt "forsvar" er i stadig økende grad en offensiv militærmakt. Et slikt forsvar ikke bare bør, men MÅ baseres på frivillighet. Så slipper vi for eksempel dilemmaer som Plathe saken.

Idag er omkring 4000 rekrutter inne på førstegangstjeneste. Dobles dette til 8000 er det fremdeles ikke noe invasjonsforsvar. Hva skal disse rekruttene gjøre? Per idag sitter mange å ser på TV i brakkene mesteparten av tiden. Generalinspektøren burde kanskje sette mer fokus på en effektiv førstegangstjeneste, istedet for mer av det samme?

Telemarkbataljonen har allerede øket tjenestetid, og må betraktes som delvis profesjonell. Dette er enheter som passer inn i den forsvarspolitikk som føres idag. Vi må slutte å leke at vi fremdeles bygger forsvaret på vilje til å forsvare eget territorium!

Norge har også bygget fregatter uten å ha penger og mannskap til å drifte dem. Kanskje dette skulle være et større satsingsområde? Fregattene er, til tross for at det ble de MINST slagkraftige fregattene bygd i siste tiår (en durabelig politisk/forsvarsmessig tabbe!), fremdeles høyteknologiske nok til å behøve profesjonellt mannskap. Sjømannskap er uansett ikke noe en lærer over natten.

Også disse enhetene, inkludert MTB'er og minesveipere, samt selvfølgelig flyvåpenet, vil i fremtiden i større og større grad være underlagt NATO eller FN kontroll.

Forsvaret bør derfor i sin helhet baseres på frivillighet. Antall rekrutter bør bestemmes ut i fra nødvendighet, men det er i sakens natur ikke lenger relevant å kreve verneplikt i det moderne "innsatsbaserte" forsvar. Slike væpnede styrker bør baseres på profesjonalitet og frivillighet, det vil i praksis si at vi bør satse på yrkessoldater.

Forsvaret bør også skifte navn til "væpnede styrker" for å unngå misforståelsen at det fremdeles i hovedsak dreier seg om et passivt forsvar.

2 kommentarer:

PonderN sa...

Men hva er ditt alternativ?? Det virker ikke som du synes noe om dette angrepsforsvaret vi har i dag. Skal vi bare gi faen, eller finnes det alternativer?

Helge Samuelsen sa...

Du har rett i at jeg ikke synes noe om dagens forsvar. Alternativet? Først og fremst å kreve ærlighet!

Jeg er ikke sikker på at det norske folk vet akkurat hva som har foregått. Alle yrkesmilitære vet idag at Norge ikke lenger har et invasjonsforsvar, alikevel er denne dramatiske omleggingen av sikkerhetspolitikken gått igjennom storting og regering(er) uten de helt store diskusjoner.

I et demokrati er forutsetningen for folkestyre folkeopplysning. Her svikter våre folkevalgte fullstendig. Mange av de viktigste avgjørelsene tas nærmest bak lukkede dører.

Problemet er at Norge har prioritert sin ressursbruk slik at vi ikke uten videre kan gå tilbake på dagens militære prioriteringer. Det koster for mye. Vi må derfor sannsynligvis leve med denne situasjonen i bortimot en generasjon, inntil forsvaret igjen kan restruktureres.

I mellomtiden kan vi sannsynligvis ikke gjøre annet enn å forsøke å argumentere for andre løsninger.

Defaitistisk? Javel. Jeg ser ingen umiddelbare løsninger under dagens politiske system. Ikke uten en fullstendig utskifting av dagens politiker-kull og en vilje til å bruke store beløp på reorganisering.