onsdag, november 01, 2006

Golfstrømmen tar kvelden?


Forskning viser at det er 45% sjanse for at golfstrømmen vil stanse innen 2100. Konsekvensene for Norge er katastrofale. Til tross for at årsaken er global oppvarming, så vil vi her i nordlige strøk få det kaldere, ikke varmere.

Det er fordi temperaturen her allerede er "kunstig" varm, nettopp på grunn av golfstrømmen.

Alle våre problemer av politisk eller energimessig art er totalt underordnet dette scenarioet. Det vil kanskje fremdeles bli levelig i Norge, men økonomien vil kollapse, det totale folketallet som landet vårt kan opprettholde blir kanskje bare brøkdelen av dagens, og vi står foran en situasjon der minst halve Norge vil være under is og resten vil knapt ha sommer.

Hvor sannsynlig er dette scenarioet? Temmelig sannsynlig. Med mindre verden øyeblikkelig reduserer utslippene av drivhusgasser er situasjonen den at det statistisk sett er langt mer sannsynlig at scenarioet oppstår som virkelighet enn at det ikke gjør det. Matematiske beregninger viser at selv med maksimal reduksjon av utslipp idag, er sannsynligheten fremdeles 25% for at golfstrømmen vil stanse.

Ifølge forskere ved University of Illinois er sannsynligheten totalt sett 70% for at golfstrømmen stanser hvis ingenting gjøres.

Det er ikke bare forskjellen i temperatur på sjøvannet som driver golfstrømmen. Minst like viktig er forskjellen i saltinnhold. Det vil si, det er i virkeligheten vekten (egentlig densiteten) av vannet som er avgjørende. Vekten bestemmes av temperatur og saltinnhold. Normalt synker det varmere overflatevannet fra golfstrømmen når det kjøles ned i nordområdene, og strømmer tilbake til ekvator som en undervannselv. Blir vannet imidlertid mindre salt, blir det lettere, og synker dermed vanskeligere. Slik stanser den naturlige pumpeeffekten opp.

Den thermohaline effekten som golfstrømmen er avhengig av svekkes nå fordi saltinnholdet i arktiske strøk blir redusert på grunn av at sjøvannet blir blandet med ferskvann på grunn av sterk nedsmelting av is. I tillegg fryser mindre sjøvann nå til is, og dette reduserer også det generelle saltinnholdet.

Hva kan Norge gjøre for å unngå å bli mer eller mindre ubeboelig? Først og fremst så bør vi slutte å pumpe opp mer olje og gass. Inntektene her ifra er tusen ganger mindre enn eventuelle kostnader ved et alvorlig klimaskifte. At vi eksporterer mesteparten av oljen og gassen, hjelper oss ikke, utslippene skjer i den samme atmosfæren, og kjenner ingen landegrenser.

Dernest bør vi starte å bygge ut mer vannkraft. Natur hensyn kan knapt kalles å være et argument lenger når alternativet er hundrevis av meter med is de fleste steder, og utbredt depopulasjon av de fleste etablerte dyre- og plante-arter!

Vannkraft gir oss ren energi, og strøm herifra bør brukes overalt der det er muligheter for det, inklusive til drift av kjøretøyer. Derfor må elektrisk kraft i Norge være så billig at det utkonkurerer alle andre energiformer.

Vi bør bygge ut så mye ren energiproduksjon at vi også kan eksportere billig kraft uten å være redd for å få tomme magasiner. Således utkonkurrerer vi forurensende kraftverk i Europa. CO2 kvoter osv er det reneste galimattias, og har vist seg å gjøre kullkraftverk LØNNSOMME! Idiotien ved dagens energiregime hadde vært hysterisk morsom hadde ikke konsekvensene vært så store!

Først når Stortinget oppfatter denne virkeligheten har vi muligheter til å overleve som nasjon på litt lengre sikt. Men det forutsetter at en ikke setter overlevelse til neste stortingsperiode som eneste målsetting. En annen forutsetning er å forholde seg til virkeligheten, ikke oppkonstruerte liksomløsninger.

4 kommentarer:

Emil sa...

Ny istid hadde ikke vært altfor hyggelig nei. Jeg mener kanskje at Norge bør se på noen andre kraftkilder enn bare store demninger og vannkraft, men dette trenger ikke nødvendigvis å innebære atomkraft.

XmasB sa...

Jeg mistenker at du ikke har lest denne linken fra forskning.no som forteller hvorfor alt snakket om Golfstrømmen er bare tull?

Helge Samuelsen sa...

Liker ikke atomkraft selv, det er rett og slett for farlig. Spesielt hvis vi ikke klarer å hindre en ny istid, for da går det nok ikke så bra med infrastrukturen vår.

Hadde vi fulgt med i timen angående vindkraft hadde det vært et alternativ, men jeg ser ikke for meg at det vil bli annet enn et supplement til andre energikilder.

Minivannkraftverk derimot kan lett bli en betydelig bidragsyter til ren energi. Når det er sagt liker jeg ikke å demme opp for mye selv heller, men situasjonen er snart kritisk, og energisparing er ikke i nærheten av å kunne løse problemene.

Fyring med ved er greit, men vil ikke dekke alt energibehov det heller, etter det jeg kan forstå. Vi må nok spe på med det vi kan, biogass, renset nordsjøgass. Men uansett må vi rett og slett ha mer ren strøm enten vi liker det eller ikke, slik jeg ser det. Det samme må resten av verden, så da har vi ikke annet valg enn å bidra så godt vi kan.

Skrekkscenarioet er uansett at vi fortsetter å tro på ineffektive løsninger, som for eksempel kvotehandel. Det virker omtrent som CO2 avgift. Ikke i det hele tatt. Å flytte penger gir ikke bedre miljø.

Helge Samuelsen sa...

xmasb,

Jo jeg har lest den linken, og mitt innlegg er da heller ikke basert på den saken, men på simuleringer fra University of Illinois (se lenke i tekst).

Selv om golfstrømmen ennå ikke har stanset opp, og kanskje uansett bare svekkes, vil det bli merkbare forskjeller i klimaet her i Norge.

Det som er bekymringsverdig er at det for noen tiår siden eksisterte flere dusin "synkehull" (områder der golfstrømmen faktisk synker og genererer vannstrøm), mens det idag bare eksisterer to!

Meg bekjent bestrides dette ikke av norske forskere. Det bestrides heller ikke at golfstrømmen har blitt svekket.

At strømmen etter all sannsynlighet begynner å gå igjen etter noen hundre år, er heller ingen trøst hvis Norge som sivilisert nasjon er gått dukken i mellomtiden.

Poenget her er at ingen kan si med sikkerhet hva som skjer. Matematisk sett (basert på simuleringer) har vi desverre oddsene desidert mot oss. Spørsmålet er om vi liker russisk rulett?