torsdag, november 02, 2006

Ingen fare for Golfstrømmen?


Ingen fare for Golfstrømmen, mener
Havforskningsinstituttet, og refererer til britiske undersøkelser som viser at Golfstrømmen stanset i ti dager i 2004. Golfstrømmen viser heller ingen tegn til å snu, rapporterer forskjellige media.

Og det er det heller ingen som har hevdet. At Golfstrømmen skulle SNU vil være en nærmest fysisk umulighet. At faren er avblåst, er derimot langt fra sannheten. Hvis dette er norske forskeres konklusjon, foreslår jeg at forskningsmidlene inndras, og at utenlandsk forskning heller kjøpes inn! Forskningsresultater fra flere velrennomerte steder viser nemlig at Golfstrømmen svekkes, og at det er en MULIGHET for at den stanser opp eller eventuellt forandrer retning mot Afrika.

Selv om den ikke stanser, vil uansett en vesentlig svekkelse ha nærmest samme effekt.

Jeg linker i fleng:

Golfstrømmen stanset på grunn av smeltede isbreer etter siste istid, NASA Goddard Institute

Golfstrømmen var redusert under forrige istid, Columbia Universitet

Svekket Golfstrøm vil kjøle ned Europa, National Oceanography Centre, UK

Redusert Golfstrøm kan bety mini-istid, New Scientist

Golfstrømmen redusert med 30%, Cambridge University

Redusert Golfstrøm vil gi Storbritannia "big freeze", The Times

Etc, etc, etc, andre lenker finnes lett på WWW, tydeligvis utenfor rekkevidde for dagspressen.

Havforskningsinstituttet og norske medier avblåser faren. Resten av verden er altså ikke så sikker. Videreføring av oljeøkonomien er uansett russisk rulett, og hvert tiår betyr en ny skarp patron i kammeret. Hvor lenge tør vi spille?

2 kommentarer:

Genese sa...

Her er ingen fare over. Man antar at motoren er salvann som synker rundt Grønnland. Med smelting av Grønnlandsisen, vil motoren stanse.

Men ellers er jeg enig med deg: De forskere som avblåser faren, virker lite seriøse. Og det verste er at ingen kan forklare hvorfor strømen stanset opp i 2004, det er helt ukjente mekanismer som ligger bak. (om den da stanset opp, det er strid om også dette). Og vi bør være ydmyke overfor noe vi ike vet, som kan få så store konsekvenser. (5-6 grader lavere gjennomsnittstemperatur i Europa)

Helge Samuelsen sa...

Du har rett i at det er smeltingen av grønnlandsisen som er den største faren. Men også den generelle nedsmeltingen av polområdets ismasser har innvirkning. Samt at saltinnholdet i vannmassene går ned når ny isdannelse er redusert på grunn av høyere temperatur ved polområdene(saltvann som fryser avgir saltet til vannet omkring i en prosess kalt saltvann ekslusjon, brine exclusion).

Bevisst har jeg ikke gått inn i det helt tekniske her, den generelle vindretningen i atlanteren spiller for eksempel også en viktig rolle.

Poenget er ihvertfall at mange forskningsmiljøer ser en reell fare for en stans eller omlegging av strømmen, og som du sier, uttalelsene fra de norske forskerene virker lite seriøse. I beste fall svært lettvinte.