torsdag, januar 29, 2015

Farlig gud bidrar til å ødelegge vår verden

Sinnsykdommen er utbredt. Om det ikke er islamistiske terrorister fristet av sin gale gud til å drepe, sionister som drømmer om et stor-Israel og stjeler land fra andre, eller kristne som benekter både evolusjon og at mennesket kan ødelegge klimaet -  så er det utallige irrasjonelle valg milliarder av mennesker tar hver dag - alt på grunn av troen på en gud.

Den abrahaimske gud er verst. Monoteismen innebærer automatisk at det kun finnes en sannhet, og at alle andre synspunkter nødvendigvis er feil. Inkludert de som er basert på samme mytologi.

Stephen Hawking mener gud ikke finnes, og at fysikkens lover viser det. Friedrich Nietzsche mente for lenge siden at gud er død. Men memet lever videre.

Beviset for at memet kan tilsidesettes som det reneste nonsens er imidlertid at ingen er enige. Om noe som helst. Innen religion. Ikke engang religiøse tekster er internt koherente. Ingen gud - spesiellt ikke en allmektig en - kan ha så darlig PR-avdeling.

På den annen side er det ikke bare religion som avslører menneskets kollektive sans for sinnsykdom. Vi har da nok av andre eksempler.

Men religiøs basert sinnsykdom er farligst. Fordi den per definisjon er vaksinert mot rasjonalitet og fornuft. Hele konseptet er basert på blind tro, og at motargumentasjon er en prøvelse - en fristelse - man skal overkomme.Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil - Nietzsche

tirsdag, januar 27, 2015

Syria-farere og politisk hengemyr

Mye tyder på at det moderne Norge lider av handlingslammelse. Det kan ha flere grunner, alt fra et fragmentert ansvarsforhold innen byråkratiet til at enkelte lever i en alternativ virkelighet, og dermed bare finner på liksomløsninger som ikke fungerer i det virkelige liv.

Mest av alt handler det selvsagt om inkompetente politikere, mangel på handlekraft, visjoner og generellt dårlig håndtverk. Vi har dessuten lenge jobbet hardt med å utvikle et samfunn der det å ha klare meninger, og klare målsettinger - er farlig og sjelden blir premiert, mens uklarhet og ansvarsfraskrivelse til gjengjeld blir overstadig premiert. Vi burde ikke være overrasket over at overforbruket av ressurser i forvaltningen øker, mens resultatene glimrer med sitt fravær.

PST ønsket for eksempel å snakke med flere radikaliserte, norske muslimer før de reiste til Syria og Irak, men islamistene ønsket selvsagt ikke å snakke med politiet. Selvsagt ikke.

Men hva kan en gjøre, når politiet er svinebundet? Og når politikere ikke klarer å ta avgjørelser for å ta tak i problemer med mindre "å ta tak i" betyr å avgiftsbelegge i den tro at problemet er løst?

Løsningen er enkel. Så enkel at det er flaut å måtte påpeke den. 

Det må selvsagt innføres visumplikt til enkelte land. Det er en standard løsning andre steder i verden, og flertallet av verdens borgere må faktisk også søke om visa når de skal besøke Norge. Et slikt forslag betyr ikke at visumplikt på generellt grunnlag skal begrense den alminnelige frihet til å reise, det betyr at i særtilfeller kan visumplikt for utreise innføres - på denne måten kan enkelte påtvinges å oppgi formål med å reise, og når det finnes grunn til å mistro denne oppgitte grunn, kan man innkalle til bekymringssamtale, og eventuellt avslå søknaden hvis gyldig grunn ikke kan fremlegges, eller når det finnes skjellig grunn til å anta at falsk grunn oppgis.

Så kan man med loven i hånd ansvarliggjøre de som alikevel reiser, og både opplyse om og ikke minst håndheve straffer ved eventuell tilbakevendelse. Slikt burde være avklart på et halvtimes kaffemøte mellom justisdepartementet, UDI og PST. Og så kunne eventuellt de som var imot en slik ansvarlighet måtte stå for det når saken avgjøres i Stortinget.

En ansvarlighet som kanskje også kunne lettet hverdagen til de mange muslimer som faktisk blir uglesett i samfunnet for det et klart mindretall står for. Vår inkompetanse er skyld i mye grums.

søndag, januar 25, 2015

IMSI catchere - også i Danmark

Det kan kanskje være av interesse at danskene har en debatt gående om Politiets Efterretningstjenestes (PET) bruk av falske mobilmaster.Hvor ble den norske debatten av?  Trodde vi på at myndighetene her var så inkompetente og giddalause at de ikke kunne finne ut hvem som stod bak de famøse mastene plassert i hovedstaden (og garantert andre strategiske steder)? Og hvordan kan det ha seg at saueflokken i Norge er så hjernevasket at vi tar myndighetenes versjon for god fisk?

Sannheten er:

At du er overvåket.

Akkurat nå.
 
Dataene kan også brukes retrospektivt. Norge er blant landene som frivillig fórer blant annet NSA med data.

Øyet ser deg!

torsdag, januar 22, 2015

Leilendinger


Det er nå bare et tidsspørsmål når vi alle blir fullverdige leilendinger under åket av pengeregimet. De fleste har allerede kommunal eiendomskatt, boligskatt utover dette er på vei - nå også på grunn av rentesituasjonen, en situasjon fullstendig skapt av pengeeierne (som ikke er deg og meg, heller ikke demokratisk valgte regjeringer).

Men politikere følger på, bundet på hender og føtter av tvangstrøyen som er manipulerte penger. Å velge inn andre politikere har ingen effekt, da samtlige per idag har valgt å ha på seg samme tvangstrøye, og andre alternativ vil være like svinebundet på hender og føtter. Om ikke mer.

Men mest av alt er de intellektuellt tilbakestående. Ikke fordi de er dumme - per se. Ihvertfall ikke i utgangspunktet. men fordi tvangstrøyen finnes som en idé. I softwaren. I hodet. En gjennomtrengende og altoverskyggende tro på at dagens system er det eneste mulige. En hjernevask så fullstendig komplett at bare religiøse vrangforestillinger kan sidestilles.

Forskjellen er at mens religiøse vrangforestillinger finnes i mange varianter, er vrangforestillingene om det bankstyrte fiat-pengesystemet nærmest universellt tilstedeværende. Uten å bli seriøst debattert av saueflokk eller politiske broilere.

Eksempelvis er også behovet for stadig mer beskatning, eksemplifisert ved behovet for bompenger, et direkte resultat av ført (ønsket? - i så fall av hvem?) økonomisk politikk. Det er ikke mulig å forandre slikt uten å forandre det grunnleggende økonomiske system. Overraskende nok for et bestemt politisk parti nylig.

Illusjonen er komplett. Og de største løgner er de som vi ikke forstår.

Vær klar til å bli fortalt - også av andre enn økonomer - at du har "overinvestert" i bolig når alt du ønsker er å ha tak over hodet, et bekvemmelig forbruk, men også en absolutt nødvendighet i subarktiske strøk.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen (tidligere Terra - i pengeflytternes verden blir bedragere beskyttet og kan fortsette ganske enkelt ved å bytte navn) advarer:  I dagens situasjon kan det være at aktørene i valutamarkedet da får øye på det lille landet høyt mot nord, med gode statsfinanser og en styringsrente på 1,25 prosent i en verden av nullrenter.

Og heri ligger også forklaringen på (dog tydeligvis ikke forståelsen av) - at pengespekulantene ikke er et gode, men en trussel. En trussel mot folket, mot det ekte, det menneskelige. Pengenes herskere er et verdensomspennende blodsugende monster. Wampyri.

Systemet lar seddelpressene gå fritt. Med det resultat at pengenes verdi med overlegg utvannes. Det som har faktisk verdi er da fast eiendom. Allmuens eiendomsrett må da også utvannes og kontrolleres. Og den som kontrollerer pengene kan kontrollere resten. Hvis illusjonen fungerer.

Og det gjør den.

Tro ikke at dette kan bekjempes gjennom det eksisterende politiske system. Da har du allerede tapt for illusjonens makt.

Svindyrt byråkrati og fattig faen

Mye av (det normalt skjulte) problemet med et svindyrt byråkrati, skyldes systemets iboende evne til å ta vare på sine egne. Mer enn de administrerte.

Stavanger kommune ønsket å bruke 200.000 kroner til opplevelseskort for fattige barn. 600.000 kroner gikk til prosjektlederstilling for å administrere ordningen. Riktignok er det snakk om prosjektleder for prosjektet Fritid for alle, der ordningen bare er en del av tilbudet. Men tenk - 600.000 i årslønn for å tenke på de fattige barna. 

Det er ikke barna ordningen først og fremst ivaretar, men byråkratiet. Mens man gir ut små almisser og kan sole seg i glansen som velgjørere. Barn i fattige familier fra 6-15 år skal få et opplevelseskort som gir den gratis adgang til museum og svømmehaller i Stavanger, samt to kinobesøk i året. 

To kinobesøk i året! Stavanger kommune er raus. Museer og svømmehaller administreres jo av kommunen selv, så det teller ikke! To kinobesøk i året!

Og alle de billetter til fotball-, håndball-og hockeykamper som de lokale lagene selv donerer ...

Ironialarm.

Det er klart det trengs byråkrati til å styre alt dette. Så hjelper det også på sysselsettingen!

Det viktigste er at økonomisk vanskeligstlte har grunnleggende økonomi til at foreldrene selv kan administrere slikt. Så kan de heller få litt ekstra for å måtte "administrere" det selv. Barn har godt av å ha foreldre som kan mestre familiens hverdag selv fremfor å stå med rasjoneringskortene i hånda. Eller forutsetter bleikfeite oljenorge - som moder Theresa - at fattigdommen er et gode? Et gode som kan brukes til egen glorifisering? Den nedlatende godhet som systemet oftest påtar seg mot de laveste kaster er enklest å leve med for eliten.

Ironialarm. 

Men nå, som før, i god borgerskapelig stil - må jo fattigpakket administreres av de rike. For det er bare de som kan. Og så føles det jo så godt å ha hjulpet de arme små. 

Frihet og Sannhet!


mandag, januar 19, 2015

Kapitalismens føydalisme


De 1% rikeste eier snart halvparten av verdens ressurser. Denne trenden - at de rikeste blir rikere - er akselererende. Og det er ikke bare den ene prosenten som har til salt i maten og vel så det, 94,5 prosent av verdens verdier er eid av de 20 prosent rikeste, ifølge Oxfam.

Tåkepratet om at de rikeste ikke skal skattlegges for hardt er basert på et misforstått verdensbilde. Riktignok meget dyktig manipulert frem av den gamle verdensorden. Virkeligheten er objektivt sett en annen. Kapitalismen er drivkraften bak at stadig flere av jordens ressurser er kontrollert av stadig færre. Regnestykket er enkelt - mye kapital kjøper opp mer verdier. Lite kapital kjøper opp mindre verdier. Mye kapital gir større pressmiddel overfor myndigheter. Lite kapital gir mindre pressmiddel overfor myndigheter. De feite blir feitere, de magre blir magrere.

Enkelt? Så enkelt at løgnen blir akseptert. Fordi den er så stor.

Og like enkelt som at prosentvise tillegg også alltid gir mest til de som har mest.

Og alikevel godtar saueflokken denne illusoriske rettferdighet.

Ekte rettferdighet er at den som får tillatelse til å kontrollere felleskapets ressurser skatter (for privilegiet) av det. Ekte rettferdighet betyr at økt produktivitet gir fordeler for alle.

Men kapitalismen fungerer jo bedre enn alle systemer? Ja, fordi for eksempel kommunisme skaper føydaladelen fiks ferdig som de facto diktatorer. Kapitalismen bruker lengre tid. Men like fullt er snart verdens befolkning delt inn i de som arbeider for og de som blir arbeidet for. Med andre ord et føydalsystem.

Et føydalsystem garantert av kapitalens illusoriske verdi istedet for Kongen og adelens militærmakt.

Et føydalsystem basert på et pengesystem der illusoriske verdier skapes daglig og drysses ned fra toppen. 

Et føydalsystem basert på konkurranse.

Men fri konkurranse? Si det til bønder saksøkt av eksempelvis styrtrike Monsanto. Si det til de små bedriftene som skvises av de store.

Men levestandarden øker? Den hadde økt mer om ressursene var mer rettferdig fordelt. Duh.

Men det handler ikke om grådighet eller å ville ha mer av kaka. Det handler om menneskets frihet kontra dets slavebinding. Det handler om vi til slutt alle ender opp som leilendinger hos de få.

Fri konkurranse? Konkurransen er akkurat like fri som om du er tvunget til å delta i et spill monopol der andre allerede kontrollerer indrefileten. Gevinst? Selvsagt er det mulig. Akkurat som det jevnlig blir flere lottomillionærer. Men er det sannsynlig?

Illusjonen må opprettholdes. Og den opprettholdes meget godt. Av det illusoriske demokratiet, av media, av det konstruerte verdensbilde til den gamle verdensorden.

Konspirasjonsteori? Tro ikke et ord jeg sier. Tenk selv. Bli opplyst. Kunnskap er makt. Tanken er fri. Men når alt kommer til alt; Bare virkeligheten er virkelig.


torsdag, januar 08, 2015

Mindfuck - subspace


Fossilnasjonen


Næringsminister Monica Mæland er en god støttespiller for fossilnæringen. Spørsmålet er om hun kan regnes som habil i spørsmålet om andre, mer miljønøytrale næringer skal få like konkurransevilkår som det enorme statlige engasjementet i oljenæringen. Norge er definitivt et fossilenergi-land, og satsing på fremtidsrettet og miljønøytral industri er i virkelighetens verden (utenfor den skapte illusjon av miljøinteresse) nærmest fraværende.

Dette til tross for store ord og (mislykkede) månelandinger. Det er synd, fordi det Norge trenger mest av alt nå er en overgang til fremtidsrettede teknologier, noe som samtidig også skaper nye arbeidsplasser. Både inntekter og antall arbeidsplasser i oljenæringen er ugjendrivelig på vei nedover. Klarer vi ikke overgangen - og det ser ikke engang ut til at vi prøver - så havner vi i et økonomisk uføre nettopp på grunn av den ensidige satsingen på fossilindustrien.

Dette er ikke en spådom fra sære konspirasjonsteoretiske miljø. Det er en spådom som ligger helt klart opp i dagen for alle med et snev av virkelighetssans. Interessant nok bruker regjeringen ennå Holland som eksempel på det som er identifisert som en alvorlig strategisk feil, nemlig : "de negative virkningene som en for stor bruk av inntekter fra en ikke-fornybar naturressurs kan ha for konkurranseutsatt sektor, dvs. næringer som eksporterer eller produserer i konkurranse med utenlandske produsenter."

I virkeligheten er Norge et enda bedre eksempel på økonomisk inkompetanse, og det vil ta oss enda lenger tid enn Holland å snu skuta. Vår absolutte inkompetanse vil gå over i historien som et enda verre eksempel enn Holland, fordi vi helt fra oljealderens begynnelse har vært klar over problemstillingen.

Så hadde vi også store planer om å bruke oljeinntektene til å "redusere skatter og å legge til rette for annen industri". Det ble istedet en ensidig oljefest med nedleggelse av annen industri, med orientering av store deler av gjenværende industri opp mot oljeindustrien, med en eksplosjonsartet økning av offentlig ansatte, med en inflasjonsdrevet prisstigning som har drevet både levekostnader, lønninger og skatter i Norge himmelhøyt, med det direkte resultat at den ønskede økonomiske utviklingen har vært en direkte sabotasje av norsk konkurranseevne. Det enorme kostnadsnivået har eksempelvis drevet kostnadene til investeringer i infrastruktur så himmelhøyt, at ekstra skatt (bompenger) nå er en nødvendighet for at oljenasjonen i det hele tatt skal ha råd til å legge asfalt. Som igjen øker kostnadene for bruk av infrastruktur, som igjen øker prispresset, som igjen øker presset for å øke lønninger, som igjen bidrar til å ødelegge vår konkurranseevne, som igjen ... You get the picture.

Og alt dette klarte vi selv om vi altså satt med fasiten om hvordan dette ville bære hen.

Situasjonen kan kun vitenskapelig forklares ved at menneskets hjerne og kollektive intelligens er for primitiv til å påvirke selv forståtte scenarier når de går på tvers av våre instinkter som er basert på svært kort tidshorisont og øyeblikkelig gratifikasjon.

Konklusjonen er - vi er dumme! 

Samtidig er psykens viktigste forsvarsmekanisme fornektelse. Saken er den at ved å fornekte våre genetisk bestemte begrensninger gjør vi oss uendelig mer irrasjonelle enn vi kunne vært med litt mer ydmykhet over vår egen begrensede intelligens.

Gnothi Seauton - Kjenn deg selv!

Interessant nok følger vi ikke denne eldgamle visdom, men gjemmer oss bak et ferniss av en livsløgn. Vi vet best, vi vet hva vi gjør, og våre ledere er toppen av "ansvarlighet". Og det er behagelig å tro at vi er i trygge hender. Slik er mennesket fanget i sin egen illusjon.

mandag, januar 05, 2015

Gode Penger

En reform av pengesystemet ville vært til uendelig nytte for folk flest. Les mer om Gode Penger.

Tro ikke at det etablerte politiske system vil ønske å gjennomføre slike reformer. De støtter Old World Order 100%. De støtter skyggeregjeringer og selger sin sjel med største lettsindighet.

Dagens pengesystem overfører daglig enorme verdier til de aller rikeste fra arbeidskapitalen til arbeidere. Det er en nesten 100% vellykket økonomisk dekkoperasjon.“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.” -Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.” – Thomas Jefferson

“History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by  controlling money and its issuance.” -James Madison

“The Government should create, issue, and circulate all the currency and  credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of  consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity.” -Abraham  Lincoln

“The death of Lincoln was a disaster for Christendom. There was no man in the United States great enough to wear his boots and the bankers went anew to grab the riches. I fear that foreign bankers with their craftiness and tortuous tricks will entirely control the exuberant riches of America and use it to systematically corrupt civilization.” -Otto von Bismark (1815-1898)

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of  credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most  completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a  Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” -Woodrow  Wilson

“The real truth of the matter is,as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government ever since the days of Andrew Jackson…” -Franklin D. Roosevelt  

“Banks lend by creating credit. They create the means of payment out of nothing.”  -Ralph M Hawtry

“… our whole monetary system is dishonest, as it is debt-based… We did not vote for it. It grew upon us gradually but markedly since 1971 when the commodity-based system was abandoned.” -The Earl of Caithness

“I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people.” -Reginald McKenna

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.-Henry Ford

“The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the worlds' central banks which were themselves private corporations. The growth of financial capitalism made possible a centralization of world economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury of all other economic groups.” - Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time (Macmillan Company, 1966,) Professor Carroll Quigley, Georgetown University

Ønsker DU å støtte føydalsystemet videre?

Eller ønsker DU å støtte  Gode Penger?

En slik bevegelse kan bidra til viktigere forandringer enn marionette-politikere med sine millimeter justeringer av status quo. En slik bevegelse kan kun eksistere utenfor politikken, utenfor skyggemestrenes kontroll. Bli med i bevegelsen! Bli opplyst! Bygg en bedre verden for kommende generasjoner!

Avlytting

Avlyttingsaken er komisk. Ikke fordi emnet er egnet for komikk. Ikke engang fordi norske myndigheter ikke får til noe. Men fordi saueflokken ennå lever i trygg forvissning om at jerv og ulv overhodet ikke finnes, og at alt er såre vel i Kardemommelandet.

Kompromissløse meninger har kritisert den totale inkompetanse våre sikkerhetstjenester har oppvist i saken tidligere. Inkompetansen går forbi selv det vi kan oppfatte ved første øyekast. Det stikker dypere.

Meget dypere.

Inkompetansen er større enn først antatt, fordi man ikke engang har kompetanse til å servere saueflokken en skikkelig psy-op engang. Det vil si i dette tilfellet en oppdiktet "forklaring" som gir - ikke nødvendigvis en plausibel, men dog - en forklaring som kan antas å kanskje være riktig av intellektuellt late mennesker. Med andre ord det store flertallet.

For det må på dette tidspunktet være tindrende klart at mangelen på evne til å finne avlyttingsutstyr nødvendigvis må skyldes et ønske om å ikke ville finne det. Kompetansen til å spore slikt utstyr finnes selvsagt, men tas ikke i bruk. Konklusjonen må derfor logisk sett være at norske sikkerhetstjenester vet med sikkerhet hvem som står bak. De selv - eller allierte. Eller en kombinasjon.

Å tro noe annet viser en naivitet som bare tiår med kollektiv hjernevask kan forklare.

Å forstå at vårt demokrati i virkeligheten er styrt av en skyggeregjering omhyggelig gjemt i det negative rom sitter langt inne for de fleste.

La oss heller feire at vi er best på ski og 17. mai og sånt. 

Occultus Ego