mandag, januar 19, 2015

Kapitalismens føydalisme


De 1% rikeste eier snart halvparten av verdens ressurser. Denne trenden - at de rikeste blir rikere - er akselererende. Og det er ikke bare den ene prosenten som har til salt i maten og vel så det, 94,5 prosent av verdens verdier er eid av de 20 prosent rikeste, ifølge Oxfam.

Tåkepratet om at de rikeste ikke skal skattlegges for hardt er basert på et misforstått verdensbilde. Riktignok meget dyktig manipulert frem av den gamle verdensorden. Virkeligheten er objektivt sett en annen. Kapitalismen er drivkraften bak at stadig flere av jordens ressurser er kontrollert av stadig færre. Regnestykket er enkelt - mye kapital kjøper opp mer verdier. Lite kapital kjøper opp mindre verdier. Mye kapital gir større pressmiddel overfor myndigheter. Lite kapital gir mindre pressmiddel overfor myndigheter. De feite blir feitere, de magre blir magrere.

Enkelt? Så enkelt at løgnen blir akseptert. Fordi den er så stor.

Og like enkelt som at prosentvise tillegg også alltid gir mest til de som har mest.

Og alikevel godtar saueflokken denne illusoriske rettferdighet.

Ekte rettferdighet er at den som får tillatelse til å kontrollere felleskapets ressurser skatter (for privilegiet) av det. Ekte rettferdighet betyr at økt produktivitet gir fordeler for alle.

Men kapitalismen fungerer jo bedre enn alle systemer? Ja, fordi for eksempel kommunisme skaper føydaladelen fiks ferdig som de facto diktatorer. Kapitalismen bruker lengre tid. Men like fullt er snart verdens befolkning delt inn i de som arbeider for og de som blir arbeidet for. Med andre ord et føydalsystem.

Et føydalsystem garantert av kapitalens illusoriske verdi istedet for Kongen og adelens militærmakt.

Et føydalsystem basert på et pengesystem der illusoriske verdier skapes daglig og drysses ned fra toppen. 

Et føydalsystem basert på konkurranse.

Men fri konkurranse? Si det til bønder saksøkt av eksempelvis styrtrike Monsanto. Si det til de små bedriftene som skvises av de store.

Men levestandarden øker? Den hadde økt mer om ressursene var mer rettferdig fordelt. Duh.

Men det handler ikke om grådighet eller å ville ha mer av kaka. Det handler om menneskets frihet kontra dets slavebinding. Det handler om vi til slutt alle ender opp som leilendinger hos de få.

Fri konkurranse? Konkurransen er akkurat like fri som om du er tvunget til å delta i et spill monopol der andre allerede kontrollerer indrefileten. Gevinst? Selvsagt er det mulig. Akkurat som det jevnlig blir flere lottomillionærer. Men er det sannsynlig?

Illusjonen må opprettholdes. Og den opprettholdes meget godt. Av det illusoriske demokratiet, av media, av det konstruerte verdensbilde til den gamle verdensorden.

Konspirasjonsteori? Tro ikke et ord jeg sier. Tenk selv. Bli opplyst. Kunnskap er makt. Tanken er fri. Men når alt kommer til alt; Bare virkeligheten er virkelig.


Ingen kommentarer: