torsdag, januar 22, 2015

Leilendinger


Det er nå bare et tidsspørsmål når vi alle blir fullverdige leilendinger under åket av pengeregimet. De fleste har allerede kommunal eiendomskatt, boligskatt utover dette er på vei - nå også på grunn av rentesituasjonen, en situasjon fullstendig skapt av pengeeierne (som ikke er deg og meg, heller ikke demokratisk valgte regjeringer).

Men politikere følger på, bundet på hender og føtter av tvangstrøyen som er manipulerte penger. Å velge inn andre politikere har ingen effekt, da samtlige per idag har valgt å ha på seg samme tvangstrøye, og andre alternativ vil være like svinebundet på hender og føtter. Om ikke mer.

Men mest av alt er de intellektuellt tilbakestående. Ikke fordi de er dumme - per se. Ihvertfall ikke i utgangspunktet. men fordi tvangstrøyen finnes som en idé. I softwaren. I hodet. En gjennomtrengende og altoverskyggende tro på at dagens system er det eneste mulige. En hjernevask så fullstendig komplett at bare religiøse vrangforestillinger kan sidestilles.

Forskjellen er at mens religiøse vrangforestillinger finnes i mange varianter, er vrangforestillingene om det bankstyrte fiat-pengesystemet nærmest universellt tilstedeværende. Uten å bli seriøst debattert av saueflokk eller politiske broilere.

Eksempelvis er også behovet for stadig mer beskatning, eksemplifisert ved behovet for bompenger, et direkte resultat av ført (ønsket? - i så fall av hvem?) økonomisk politikk. Det er ikke mulig å forandre slikt uten å forandre det grunnleggende økonomiske system. Overraskende nok for et bestemt politisk parti nylig.

Illusjonen er komplett. Og de største løgner er de som vi ikke forstår.

Vær klar til å bli fortalt - også av andre enn økonomer - at du har "overinvestert" i bolig når alt du ønsker er å ha tak over hodet, et bekvemmelig forbruk, men også en absolutt nødvendighet i subarktiske strøk.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen (tidligere Terra - i pengeflytternes verden blir bedragere beskyttet og kan fortsette ganske enkelt ved å bytte navn) advarer:  I dagens situasjon kan det være at aktørene i valutamarkedet da får øye på det lille landet høyt mot nord, med gode statsfinanser og en styringsrente på 1,25 prosent i en verden av nullrenter.

Og heri ligger også forklaringen på (dog tydeligvis ikke forståelsen av) - at pengespekulantene ikke er et gode, men en trussel. En trussel mot folket, mot det ekte, det menneskelige. Pengenes herskere er et verdensomspennende blodsugende monster. Wampyri.

Systemet lar seddelpressene gå fritt. Med det resultat at pengenes verdi med overlegg utvannes. Det som har faktisk verdi er da fast eiendom. Allmuens eiendomsrett må da også utvannes og kontrolleres. Og den som kontrollerer pengene kan kontrollere resten. Hvis illusjonen fungerer.

Og det gjør den.

Tro ikke at dette kan bekjempes gjennom det eksisterende politiske system. Da har du allerede tapt for illusjonens makt.

Ingen kommentarer: