mandag, januar 05, 2015

Avlytting

Avlyttingsaken er komisk. Ikke fordi emnet er egnet for komikk. Ikke engang fordi norske myndigheter ikke får til noe. Men fordi saueflokken ennå lever i trygg forvissning om at jerv og ulv overhodet ikke finnes, og at alt er såre vel i Kardemommelandet.

Kompromissløse meninger har kritisert den totale inkompetanse våre sikkerhetstjenester har oppvist i saken tidligere. Inkompetansen går forbi selv det vi kan oppfatte ved første øyekast. Det stikker dypere.

Meget dypere.

Inkompetansen er større enn først antatt, fordi man ikke engang har kompetanse til å servere saueflokken en skikkelig psy-op engang. Det vil si i dette tilfellet en oppdiktet "forklaring" som gir - ikke nødvendigvis en plausibel, men dog - en forklaring som kan antas å kanskje være riktig av intellektuellt late mennesker. Med andre ord det store flertallet.

For det må på dette tidspunktet være tindrende klart at mangelen på evne til å finne avlyttingsutstyr nødvendigvis må skyldes et ønske om å ikke ville finne det. Kompetansen til å spore slikt utstyr finnes selvsagt, men tas ikke i bruk. Konklusjonen må derfor logisk sett være at norske sikkerhetstjenester vet med sikkerhet hvem som står bak. De selv - eller allierte. Eller en kombinasjon.

Å tro noe annet viser en naivitet som bare tiår med kollektiv hjernevask kan forklare.

Å forstå at vårt demokrati i virkeligheten er styrt av en skyggeregjering omhyggelig gjemt i det negative rom sitter langt inne for de fleste.

La oss heller feire at vi er best på ski og 17. mai og sånt. 

Occultus Ego

Ingen kommentarer: