mandag, januar 30, 2012

Demokrati?

Det sentrale Partiveldet styrer - skit i demokratiet.

– Men det at beslutninger er omstridte, betyr ikke at de er gale, sier statsminister Jens Stoltenberg

Og bekrefter med det at sosialdemokratiet tillater demokratiet bare når alle hopper i takt med eliten enten de vil eller ikke ...

Klimarealistene avslører ubetinget inkompetanse

(Publisert på ABC Borger 26.01.2012 bare i tilfelle det ennå er noen som lytter til Klimarealistenes fabuleringer - her skjøt de seg kraftig i foten)

Per Jan Langerud har "lest seg til" at IPCC innrømmer å ha tatt feil og at Antropogen Global Oppvarming har vært en bløff. Og med det avslører han sin og Klimarealistenes manglende kunnskaper.

Det jeg refererer til er Per Jan Langeruds innlegg "Klimapanelet (IPPC) innrømmer feil". Her går Langerud langt i sine beskyldninger om at IPCC har "ført verden bak lyset", og utbasunerer i eufori at Klimarealistene har vært med på å fremtvinge sannheten.

For det første: IPCC har ikke oppfunnet konseptet om AGW, de refererer forskning fra uavhengige forskningsinstitusjoner fra hele verden. Disse forskningsinstitusjonene (samtlige!) advarer på det sterkeste mot farene ved en økt drivhuseffekt, og bevisene for dette øker år for år.

For det andre: Klimarealistene har til nå ikke bidratt med et eneste fornuftig argument i saken, da standard fra den kanten er enten påstander tatt ut av løse luften, ville amatørfortolkninger av "naturlover", eller regelrett desinformasjon. Skulle det ha vist seg at vitenskapen selv hadde avblåst faren for AGW, så hadde Klimarealister og andre fornekterorganisasjoner ikke bidratt med annet enn røyklegging av de faktiske forhold.

For det tredje: Vitenskapen har aldeles ikke avblåst AGW. Snarere tvert imot er utviklingen meget bekymringsverdig, data kan man for eksempel finne her.

Hva er det da som gjør at Klimarealistene mener de kan innkassere seier over verdens mest prestisjetunge forskningsinstitusjoner? Ærlig talt så vet jeg ikke det, men svaret er enten at de lever i en ugjennomtrengelig boble av fornektelse og inkompetanse, og derfor ikke evner å tenke klart, eller at de bevisst lyver.

Jeg anser første alternativ som mest sannsynlig, fordi de er avslørt i å ikke forstå fysiske prinsipper gang etter gang tidligere. Litt kunnskap og mye engasjement kan ofte være farlig.

Saken er den at Langerud og Klimarealistene innkasserer seier noe prematurt. Dokumentet han har lest er IKKE det han tror han har lest. Det dokumentet sier, er noe de fleste har visst i lang tid - at naturlige variasjoner i været er større enn den trenden mot høyere temperaturer som finnes på grunn av antropogen global oppvarming. Det er ikke urimelig - en sommerdag kan lett etterfølges av surt og kaldt vær med - eksempelvis - ti - tolv graders temperaturforskjell.

Satt opp mot dette er den kontinuerlige globale oppvarmingen som ikke er ventet å være mer enn 2-3 grader innen 2100. Konklusjonen er derfor ikke uventet.

"Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame."

Vanskelig språk - javel - men slik er nå de fleste vitenskapelige rapporter. "Climate extremes" er ekstreme forhold på grunn av generellt økende temperatur - disse er I DE KOMMENDE TO TIL TRE TIÅR (min uthevning) relativt små i forhold til naturlige variasjoner i vær og vind. IPCC har ikke med ett ord "innrømmet å ha lurt verden", slik Langerud insinuerer.

La meg forklare dette enkelt med en analogi. Vi vet at havet stiger med i overkant av tre millimeter per år idag. Dette betyr at flomerket kan flyttes like mye per år. Store forandringer skjer imidlertid bare over lengre tidsrom. Fortsetter denne trenden (I virkeligheten er dette en akselererende effekt, og må også justeres for landstigning enkelte steder, men la oss holde det enkelt) betyr dette 30 mm. per ti år, eller 300 mm. per hundre år. Naturlig flo og fjære er med andre ord dominerende over havstigningen i de nærmeste tiår. Denne konklusjonen er analog med konklusjonen i IPCC's "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX)". Som vi ser snakker man ikke om at global oppvarming har stanset, eller aldri har forekommet i det hele tatt.

At Klimarealistene tolker det slik og med krigstyper erklærer "seier", avslører at de ikke har forstått selv det mest elementære innen klimavitenskapen. På den annen side så har vel de fleste fått med seg at det er slik de normalt opptrer. Jeg kan ikke si annet enn "god bedring" og komme med et ønske om at Klimarealistene tar seg tid og råd til å ansette oversettere og vitenskapelige konsulenter i fremtiden. Fortrinnsvis FØR de offentlig avslører sin inkompetanse.

CO2 avgifter uten effekt

Avgiftene stanser ikke utslippene.

Og det hadde vel ærlig talt heller ingen trodd?

- Det som må skje, er at regjeringa må auka CO2-avgifta ytterlegare, og i alle fall til det avgiftsnivået oljeindustrien hadde tidlegare. Me treng ein auke i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2013, kommenterer Naturvernforbundets Lars Haltbrekken.

Nope. Dette er bullshit. Det som må skje er utfasing av fossilenergi, og det krever investeringer i alternativer.

Dette er barnehagelogikk, men for høyt plan for alle petrohoder og avgiftshoder.

tirsdag, januar 17, 2012

Bombefly - eller flybombe?

Norge skal kjøpe nye bombefly. Ja, vi har skrevet om det før. Men tilværelsens uendelige letthet krever at argumentasjon må gjentas og itereres ad infinitum. Vi har ennå vett til å la være ...

Bombefly. Ikke jagerfly. USAF: "a “strike aircraft” is basically a bomber, euphemistically referred to as a “bomb truck”."

Videre:

"In 2002, the JSF started life as a “200 Billion dollar program . . . to develop and field an affordable, highly common family of next-generation strike aircraft for the United States Navy, Air Force, Marine Corps and allies”

“Program emphasis is on affordability – reducing the development cost, production cost and cost of ownership of the JSF family of aircraft”.

Prisen er nå firedoblet. Billig?

RAAF: "The Joint Strike Fighter is not designed to perform air superiority roles, unlike the larger F-22A, and is not well adapted to performing the long range strike role now filled by the F-111. There has been considerable adverse press associated with JSF cost overruns and project delays."

Det er funnet feil på flyet. Mange er sikkert bagatellmessige, men minst en er klassifisert, ryktene i tunge flymiljø går på at flyet ikke er på nær så stealthy som det burde være for å overleve over morgendagens slagmark. Og det kommer på toppen av at flyet egentlig bare er ment å være stealthy sett fra fronten i utgangspunktet. For å spare penger. Da det skulle være "billig".

Air Power Australia kommenterer:Gjentar: Uncompetitive in air combat roles - Uncompetitive in deep strike roles

Til gjengjeld har flyet en rekkevidde og hastighet som gjør at det egner seg som en avskjæringsjager i våre nordområder - nei, vent litt - det har det heller ikke ...

Russisk jagerflydoktrine er idag å avfyre volleyer på to - fire, eller seks missiler med flere søkemetoder mot fienden i over-the-horizon kamp. Moderne radarer, allerede installert og etterinstallert i for eksempel Flanker, kan se "stealth" fly på en avstand av 40 nmi - selv i tungt elektronisk skjermede miljø. F-35 bærer bare to missiler og kan ikke være med på den leken. Bruk av radar eller etterbrenner eliminerer stealth egenskapene og gjør F35 i praksis mer blind og manøvreringsudyktig enn fienden subsidiært at det utsetter seg for massive missilangrep der det alltid vil være underlegen i ildkraft.

Les mer

Insanityalert!

BEEEP! Galskapsalarm!

Heikki Holmås vil skattelegge gevinst ved salg av bolig.

Ingen nyhet. Og Kompromissløse meninger prøver ikke engang å være aktuell. Verden er for gal til det. Det får holde med noen gode poeng i ny og ne.

OK: Sett hjernen i gir:

28% skatt på boligsalg.

Ønsket inflasjon over tid 2,5% per anno. Boligprisene stiger, selv i boblealderen sjelden over 3% per anno. Dessuten er innenlands inflasjon alltid høyere enn gjennomsnittlig inflasjon på grunn av at vi lever i et importsamfunn.

You do the math. Det som skattlegges vil for de fleste med andre ord stort sett være å betale for inflasjonen - som skyldes en politisk kontrollert pengepolitikk.

Og slik sett har man altså INGEN gevinst - men taper altså i egenkapital ca. tilsvarende det statens tullepenger har falt i verdi.

Item: Skattesystemet favoriserer IKKE eiendom, fordi bolig er forbruk, ikke investering. Bolig som investering (bolig nummer to, osv.) kan lett skattlegges så høyt man bare vil, og leieutgifter kan man jo få skrive fra hvis staten bare vil det. Men det vil de ikke. Så det så. Men kanskje man etterhvert vil skattlegge verdien av å få (lov til å) leie?


Item: Så lenge man skal flytte innenfor samme økonomi må man låne MER med et slikt opplegg. Det er kjekt for finansnæringen. Som vanlig får de penger for ingenting.

Item: Selvsagt risikerer mannen i gata å ikke lenger ha råd til å flytte. Jeg anbefaler å gi faen og få bolig av NAV. Skjer ikke det, bli strafferettslig utilregnelig, eller erklært gal på dertil egnet måte (valgfritt) og få bolig alikevel. Å henvise til SV's logikk burde være nok til å få en diagnose basert på samfunnsforvirring (obs: pat. pending)

Item: Ikke hør på idioter (politikere og økonomer) som ikke ennå har fattet at problemet er at vi ikke har en boligpolitikk, men en politikk som går på å skape det perfekte klassedelte samfunn - de som har råd til å bo, og de som ikke har det.

Item: jeg bare jugde når jeg sa idiotene ikke har fattet det. Selvsagt har de det. De har fattet det så altfor godt ... Det er alle de andre som ikke har skjønt at samfunnet utvikles akkurat slik vi selv har vett til.

Velkommen tilbake til føydalsamfunnet.