tirsdag, januar 17, 2012

Insanityalert!

BEEEP! Galskapsalarm!

Heikki Holmås vil skattelegge gevinst ved salg av bolig.

Ingen nyhet. Og Kompromissløse meninger prøver ikke engang å være aktuell. Verden er for gal til det. Det får holde med noen gode poeng i ny og ne.

OK: Sett hjernen i gir:

28% skatt på boligsalg.

Ønsket inflasjon over tid 2,5% per anno. Boligprisene stiger, selv i boblealderen sjelden over 3% per anno. Dessuten er innenlands inflasjon alltid høyere enn gjennomsnittlig inflasjon på grunn av at vi lever i et importsamfunn.

You do the math. Det som skattlegges vil for de fleste med andre ord stort sett være å betale for inflasjonen - som skyldes en politisk kontrollert pengepolitikk.

Og slik sett har man altså INGEN gevinst - men taper altså i egenkapital ca. tilsvarende det statens tullepenger har falt i verdi.

Item: Skattesystemet favoriserer IKKE eiendom, fordi bolig er forbruk, ikke investering. Bolig som investering (bolig nummer to, osv.) kan lett skattlegges så høyt man bare vil, og leieutgifter kan man jo få skrive fra hvis staten bare vil det. Men det vil de ikke. Så det så. Men kanskje man etterhvert vil skattlegge verdien av å få (lov til å) leie?


Item: Så lenge man skal flytte innenfor samme økonomi må man låne MER med et slikt opplegg. Det er kjekt for finansnæringen. Som vanlig får de penger for ingenting.

Item: Selvsagt risikerer mannen i gata å ikke lenger ha råd til å flytte. Jeg anbefaler å gi faen og få bolig av NAV. Skjer ikke det, bli strafferettslig utilregnelig, eller erklært gal på dertil egnet måte (valgfritt) og få bolig alikevel. Å henvise til SV's logikk burde være nok til å få en diagnose basert på samfunnsforvirring (obs: pat. pending)

Item: Ikke hør på idioter (politikere og økonomer) som ikke ennå har fattet at problemet er at vi ikke har en boligpolitikk, men en politikk som går på å skape det perfekte klassedelte samfunn - de som har råd til å bo, og de som ikke har det.

Item: jeg bare jugde når jeg sa idiotene ikke har fattet det. Selvsagt har de det. De har fattet det så altfor godt ... Det er alle de andre som ikke har skjønt at samfunnet utvikles akkurat slik vi selv har vett til.

Velkommen tilbake til føydalsamfunnet.

5 kommentarer:

kurt sa...

Avgifter er eneste løsning for noen. Man må anta at hvis SVere må på do, så kunne de finne på å avgiftsbelegge det for å "løse problemet"

Helge Samuelsen sa...

For å få billigere brød, må brødet avgiftsbelegges = SV-politikk.

Jotakk.

Nifel sa...

Ditt "Skattesystemet favoriserer IKKE eiendom" er det mest tåpelig jeg har lest på uker.

Skattesystemet favorittiserer eiendom til de grader. Den som kjøper bolig får 28% skattefratrekk på rentene på lånet. Staten subsidierer altså "leia" til huseierne, mens leietakere må betale alt selv.

Også har vi formueskatt og likningsverdi. Leietakeren som sparer EK og har 800k i formue må betale formueskatt, mens boligeieren av et hus på 7M og 2M i lån, altså en formue på 5M, slipper unna formueskatt. Han skulle betalt 47k i formueskatt i året, men siden han har gjemt formuen i bolig så slipper han unna.

Hvis eiendom var forbruk, så kunne man ikke ha kjøpt varen, forbrukt den og deretter solgt den med 30% gevinst etter noen få år.

SV-personen angriper et stort problem, men angriper det i feil ende. Han burde ha tatt tak i skattefratrekket på renter. Det ville sørge for at prisene sank. Dolk kunne ikke lånt så mye som før og dermed ikke by like mye som før. Folk byr maks av hva de kan låne. Dette vil inspirere til mer sparing da det ikke lenger lønner seg like godt å låne til over pipa.

Hvorfor skal leietakeren som sparer og har 500k i banken betale 28% skatt av rentene slik at staten kan gi tilsvarende i skattelette til personen som fikk lån. Det kreves minst 5 slike leietakere for å subsidere lånetakeren med 2M i lån. Man tar fra de som står utenfor markedet og gir til de som har kommet inn.

Helge Samuelsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Helge Samuelsen sa...

Forutsetningen for at skattesystemet favoriserer bolig er at bolig er gitt å skulle skattlegges i utgangspunktet. Det synes jeg ikke. Konseptet om "favorisering" og "subsidiering" er gitt en aksept av at slik skal det være. Fair nok å mene det, men også innrømmelse av regelrett hjernevask å ikke innrømme andre rett til å være uenig.

Egen bolig er forbruk, ikke investering. At du bruker noe betyr ikke at du må forbruke det. Hvilken rar ide.

Egen bolig er en nødvendighet på lik linje med f.eks. klær. Klær forbrukes ikke direkte, men slites gradvis. En bolig slites også, og er avhengig av vedlikehold. En bolig har imidlertid heller ikke uendelig levetid.

Eneste forskjell er at bolig representerer en eiendom som staten kan kartlegge enkelt og dermed skattlegge. Men det betyr ikke at den MÅ skattlegges.

Skattefradraget er et resultat av at man må skatte av rentegevinst, logisk nok kan man da også få avskrivning. Ved å fjerne denne dobbeltvirkende effekten hjelper man de rike og sparker alle andre i trynet.

Hvorfor ikke heller foreslå å gi skattefradrag til leietagere? Svar: Fordi det ikke handler om rettferdighet, men større skatteinngang = større statlig makt.

Ellers er det uansett enkelt å omgå alt dette ved å starte et firma og leie av seg selv, etc. Hvorfor skal en privatøkonomi bli straffet mer enn en bedriftsøkonomi? Og i det øyeblikk en privatøkonomi blir skattet høyere enn en bedriftsøkonomi -hvorfor HA en privatøkonomi? La oss heller bruke mer av våre ressurser til skatteplanlegging! (ironi)

Hvorfor skal leietakeren skatte av sparepengene? Svar: Det bør han jo ikke. Bort med formueskatt - ihvertfall på dette nivået. Et par millioner i bunnfradrag kan lett innføres. Problem løst. Bortsett fra for alle som tror alt kan løses ved skattlegging ...

Uansett er ingen subsidiert. At en skatt IKKE kreves inn er ikke tap. I så fall er det et tap at ikke alle er skattlagt 100% Skatter må baseres på fornuft og rettferdighet, ikke prinsippet om at alt skal skattlegges.

Hva med å løse det faktiske problemet istedet for? Jeg vet det er uhørt i dagens politiske miljøer å tenke slik, men fakta er at det bygges for lite boliger i forhold til befolkningsveksten. Dette er problemet. Løs det.

En annen sak - skatt på salg av bolig spiser opp egenkapitalen til alle som må flytte og gjør mobiliteten i forhold til arbeidsflytting mindre. Har noen regnet på hva det vil koste?

Boligskatt og eiendomskatt betales også av de som leier. Utleiere justerer selvsagt leie ut i fra omkostninger ved å eie boligen. Rettferdig?

Skatt på bolig i bytte mot null skatt på annen formue er en våt drøm for alle kapitalister. Og - koblet med de høye boligprisene grunnet for lav boligbygging vil dette på sikt skape en kollaps i privatøkonomien stor nok til å få også Norge inn i økonomisk uføre. Klokt?

Meg bryr det ikke, jeg har knapt lån og i tillegg utleieinntekter. Men alikevel nok empati til å se galskapen.

Uansett. SV har tidligere imøtegått FRP slik:

Påstand: ”Over 80 prosent av de som betaler formueskatt har en inntekt under 500 000. Det er helt vanlige mennesker som betaler formueskatt.” (Ulf Leirstein, finanspolitisk talsmann for FrP).
Svar: Etter at regjeringen økte bunnfradraget betaler kun halvparten så mange som i 2005 formueskatt. Blant de 600 000 som har sluppet er det mange pensjonister. De aller fleste som nå betaler, betaler et lite beløp. Det er rikingene som bidrar mest. Nesten all innbetalt formueskatt – 93 prosent – betales av folk som har over én million i formue.

De skryter av at de rike betaler mest av formueskatten. Så ønsker de altså å kompensere dette med en boligskatt som skal ramme alle? For det må den jo hvis ikke bolig skal bli "favorisert"? Men vent litt - ikke engang SV støtter dette forslaget til Heikki ...

Dog handler det nok mest om at dette ville være en gavepakke for høyresiden.