mandag, januar 30, 2012

Klimarealistene avslører ubetinget inkompetanse

(Publisert på ABC Borger 26.01.2012 bare i tilfelle det ennå er noen som lytter til Klimarealistenes fabuleringer - her skjøt de seg kraftig i foten)

Per Jan Langerud har "lest seg til" at IPCC innrømmer å ha tatt feil og at Antropogen Global Oppvarming har vært en bløff. Og med det avslører han sin og Klimarealistenes manglende kunnskaper.

Det jeg refererer til er Per Jan Langeruds innlegg "Klimapanelet (IPPC) innrømmer feil". Her går Langerud langt i sine beskyldninger om at IPCC har "ført verden bak lyset", og utbasunerer i eufori at Klimarealistene har vært med på å fremtvinge sannheten.

For det første: IPCC har ikke oppfunnet konseptet om AGW, de refererer forskning fra uavhengige forskningsinstitusjoner fra hele verden. Disse forskningsinstitusjonene (samtlige!) advarer på det sterkeste mot farene ved en økt drivhuseffekt, og bevisene for dette øker år for år.

For det andre: Klimarealistene har til nå ikke bidratt med et eneste fornuftig argument i saken, da standard fra den kanten er enten påstander tatt ut av løse luften, ville amatørfortolkninger av "naturlover", eller regelrett desinformasjon. Skulle det ha vist seg at vitenskapen selv hadde avblåst faren for AGW, så hadde Klimarealister og andre fornekterorganisasjoner ikke bidratt med annet enn røyklegging av de faktiske forhold.

For det tredje: Vitenskapen har aldeles ikke avblåst AGW. Snarere tvert imot er utviklingen meget bekymringsverdig, data kan man for eksempel finne her.

Hva er det da som gjør at Klimarealistene mener de kan innkassere seier over verdens mest prestisjetunge forskningsinstitusjoner? Ærlig talt så vet jeg ikke det, men svaret er enten at de lever i en ugjennomtrengelig boble av fornektelse og inkompetanse, og derfor ikke evner å tenke klart, eller at de bevisst lyver.

Jeg anser første alternativ som mest sannsynlig, fordi de er avslørt i å ikke forstå fysiske prinsipper gang etter gang tidligere. Litt kunnskap og mye engasjement kan ofte være farlig.

Saken er den at Langerud og Klimarealistene innkasserer seier noe prematurt. Dokumentet han har lest er IKKE det han tror han har lest. Det dokumentet sier, er noe de fleste har visst i lang tid - at naturlige variasjoner i været er større enn den trenden mot høyere temperaturer som finnes på grunn av antropogen global oppvarming. Det er ikke urimelig - en sommerdag kan lett etterfølges av surt og kaldt vær med - eksempelvis - ti - tolv graders temperaturforskjell.

Satt opp mot dette er den kontinuerlige globale oppvarmingen som ikke er ventet å være mer enn 2-3 grader innen 2100. Konklusjonen er derfor ikke uventet.

"Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame."

Vanskelig språk - javel - men slik er nå de fleste vitenskapelige rapporter. "Climate extremes" er ekstreme forhold på grunn av generellt økende temperatur - disse er I DE KOMMENDE TO TIL TRE TIÅR (min uthevning) relativt små i forhold til naturlige variasjoner i vær og vind. IPCC har ikke med ett ord "innrømmet å ha lurt verden", slik Langerud insinuerer.

La meg forklare dette enkelt med en analogi. Vi vet at havet stiger med i overkant av tre millimeter per år idag. Dette betyr at flomerket kan flyttes like mye per år. Store forandringer skjer imidlertid bare over lengre tidsrom. Fortsetter denne trenden (I virkeligheten er dette en akselererende effekt, og må også justeres for landstigning enkelte steder, men la oss holde det enkelt) betyr dette 30 mm. per ti år, eller 300 mm. per hundre år. Naturlig flo og fjære er med andre ord dominerende over havstigningen i de nærmeste tiår. Denne konklusjonen er analog med konklusjonen i IPCC's "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX)". Som vi ser snakker man ikke om at global oppvarming har stanset, eller aldri har forekommet i det hele tatt.

At Klimarealistene tolker det slik og med krigstyper erklærer "seier", avslører at de ikke har forstått selv det mest elementære innen klimavitenskapen. På den annen side så har vel de fleste fått med seg at det er slik de normalt opptrer. Jeg kan ikke si annet enn "god bedring" og komme med et ønske om at Klimarealistene tar seg tid og råd til å ansette oversettere og vitenskapelige konsulenter i fremtiden. Fortrinnsvis FØR de offentlig avslører sin inkompetanse.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Du kjemper en håpløs kamp, Helge. Dette er ikke vitenskap, det er religion. De vil ikke tro på fakta, de vil tro på noe annet. Slik blir navnet "klimarealistene" helt misvisende, men godt egnet til å forføre og lede vill. Det minner meg om en eldre dame jeg traff: Hun mente vi ikke skulle gjøre noe med utslippene, for det ville Gud ta seg av om det var nødvendig. Alt i Guds hånd, da behøver ikke vi holde noen hånd på annet en seksualmoralen. Eller noe slikt.

Helge Samuelsen sa...

Ja, kampen er håpløs.

Imidlertid er det dessverre slik at hvis galningene ikke blir motsagt vil flere tro de faktisk vet hva de snakker om.

Frekvensen av ytringer fra Langerud og co. har faktisk gått noe ned etter at jeg begynte å avsløre dem på alle faktafeil.

Re. religion - et argument som går igjen er: Mennesket kan ikke styre naturen ...

Og jeg som trodde det stort sett var det vi gjorde i alt vi foretar oss.