mandag, januar 30, 2012

CO2 avgifter uten effekt

Avgiftene stanser ikke utslippene.

Og det hadde vel ærlig talt heller ingen trodd?

- Det som må skje, er at regjeringa må auka CO2-avgifta ytterlegare, og i alle fall til det avgiftsnivået oljeindustrien hadde tidlegare. Me treng ein auke i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2013, kommenterer Naturvernforbundets Lars Haltbrekken.

Nope. Dette er bullshit. Det som må skje er utfasing av fossilenergi, og det krever investeringer i alternativer.

Dette er barnehagelogikk, men for høyt plan for alle petrohoder og avgiftshoder.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Amen. Men det skjer ikke, vi må jo bli kvitt olje og gass.

Helge Samuelsen sa...

Olje, gass - og kull, ellers så taper vi penger - og Svalbard ...

Her rår pengene, og ingen "sparetiltak" vil ha den ringeste effekt bortsett fra å forlenge oljealderen. For høyt forbruk gir høyere priser og kollaps i mange økonomier.

Så da kjører vi på første klasse mot kollapset. Det er uungåelig.