tirsdag, februar 22, 2011

Du skal bøte

Du skal bøte.

b- for - unngjelde

gjelde; egentlig 'betale for') omgjelde, bøte, svi, lide;

Du skal bøte for pengeelitens fest.

Så enkelt er det. Pengevolumet i hele verden har bevisst blitt inflatert av politikere som har vært livredde for at de store skal slås konkurs. Godt hjulpet av lobbyistene fra de selvsamme pengemiljøene som har spådd dommedag om de blir stilt til ansvar for sine feilslåtte investeringer basert på rå og brutal kortsiktig gevinst.

Men ingen forteller deg at du skal bøte.

Du skal bøte - fordi noen alltid må bøte. Penger har i seg selv ingen verdi, men prisen for å skape flere enn nødvendig er inflasjon.

“Early indications for cereals in the 2010-11 season point to near-record world production, further buildup of cereal inventories, a modest increase in world trade and overall, a fairly comfortable cereal supply and demand outlook,” ifølge United Nations’ Food and Agriculture Organization.

I samme tidsrom stiger matvareprisene dramatisk. Men det er ikke bare matvarer som stiger i pris, dette gjelder alle råvarer.

Årsaken er ikke mangelen på varer, men overskudd av penger. Et av de eldste prinsippene innen kapitalistisk teori er prinsippet om tilbud og etterspørsel. Etterspørselen målt i penger er vokst enormt, det følger derav at prisene må stige.

Men det betyr ikke at varer har fått større realverdi.

Vi skal tjene mer her i Norge, er mantraet som skal berolige oss. Hvis vi forstod økonomi, burde vi vært meget redde. Joda, vi er de rike, så vi vil nok kunne kjøpe oss velstand en god stund til, men det er en alvorlig misforståelse å tro at vi kan lønne oss ut av krisen. Poenget er snarere at realverdien av lønna tilpasses den nye monetariske balansen. Det gir IKKE økt kjøpekraft.

Men pensjonister, trygdede og lavtlønnede sakker selvsagt raskere akterut, slik at illusjonen kan bevares et stykke lenger. Prisen betales asymmetrisk.

Problemet er imidlertid at kompenseres vinnerne i lønnskampen nok, så utraderes grunnlaget for reell verdiproduksjon i Norge ytterligere. Vi er ikke akkurat konkurransedyktige per idag. Og vår velstand er hovedsaklig tuftet på import. Denne importen blir stadig dyrere, ikke bare grunnet inflasjon, men også fordi land som for eksempel Kina utvikler stadig større velstand, og ikke vil produsere vår overflod for knapper og glansbilder i all fremtid.

Og alt dette i en situasjon der våre egne olje- og gassreserver - våre viktigste råvarer - snart er forbrukt.

Hvorfor er ikke dette et tema i politikken? Fordi politikken er degenerert til å dreie seg om ressursfordeling snarere enn strategisk tenkning. Egoismen er sterkere enn fornuften.

Og for dette må vi bøte. Snart.


Les forøvrig.

mandag, februar 14, 2011

Pengepolitikk på villstrå II

Flere grupperinger arbeider for at fysiske penger skal elimineres. Et eksempel på tankegangen er denne artikkelen i New York Times.

Først tar man opp problemstillingen at meget store pengesedler (eksempelvis 500 Euroen) kan bli brukt innen kriminalitet, så avslører man at narkotikakartell sitter mest med hundredollarsedler. Logikken er da at ved å eliminere fysiske penger totalt, setter man en stopper både for kriminalitet - og terrorisme. At USA allerede har inndratt $500, $1,000, $5,000 og $10,000 seddelen spesifikkt for å "impede crime syndicates" uten at det har hatt effekt, får ingen til å innse at planen i prinsippet har en fundamental svakhet. Istedet går man etter stadig mindre pengeenheter.

At alternative betalingsmiddel uansett kan vokse frem, byttehandel eller alternativ økonomi - overser man. Prospektet å kunne overvåke enhver transaksjon elektronisk er for fristende.

Den amerikanske hæren har for eksempel i størst mulig grad gått over til elektroniske betalinger - for å hindre at militært utstyr eller penger ender opp til terrorister. Tankegangen summeres godt opp i følgende sitat:

"Of course, in an era of global terrorism and international crime syndicates, the whole world is a battlefield."

Så da er vi alle på den økonomiske slagmarken.

Billige måter å foreta små transaksjoner på via batteridrevne kortlesere for utviklingsland er allerede utprøvd. Målet er at ethvert menneske skal ha biometriske kort. Og alle penger skal på sikt bort. Alle transaksjoner skal gå gjennom banksystemer.

Forslaget i Norge om å eventuellt kutte ut tusenkronerseddelen må ses i dette perspektiv. Som et skritt på veien mot det pengeløse samfunn. Det vil si, pengene eksisterer jo, men rent elektronisk og under absolutt kontroll.

"To help move to a global cashless economy, the Obama administration should push for an international agreement to eliminate the largest-denomination bills."

En rapport fra 2002 av Organization for Economic Cooperation and Development konkluderte "money’s destiny is to become digital." Jonathan Lipow, professor i økonomi ved Defense Resource Management Institute ved Naval Postgraduate School, har følgende visjon:

"... a type of smart-card technology be used in place of cash which would permit consumers to transfer money from a buyer's card to a seller's card. These cards would somehow maintain records of all transactions that could also be downloaded onto centralized computers. Consequently, any electronic payments by criminals or terrorists would create a "paper" trail that might be easily detected."

Kompromissløse meninger mener det muligens vil bli vanskeligere å utføre visse typer kriminalitet, men at alternativer nok vil komme raskt. Resultatet er snarere en absolutt og grundig overvåking av alle mennesker. Slike data kan raskt misbrukes av det offentlige, eller banksystemene selv. Identitetstyveri og det å skape "virtuelle" identiteter vil bli et vekstområde innen kriminalitet.

Idet økonomiske transaksjoner eksplisitt skal brukes til å spore kriminalitet, må med andre ord alle private transaksjoner - fra ukens handletur på Rema til besøket på apoteket - bli tilgjengelig for diverse entiteter. For eksempel NAV, som kan spore opp om noen mottar ytelser utenfor trygden. Dette medfører for eksempel at titusenvis av saksbehandlere i Norge vil sitte med informasjon om hvem som bruker hemoroide-krem og surfer på nettporno i lokalsamfunnet.

For staten er en slik situasjon en våt drøm. Ressursene kan gå fra reelt politiarbeid til ren overvåking.

Imidlertid blir ikke verden nødvendigvis fri for kriminalitet. I eksempelet NAV må det jo innrømmes at flere klarer å registrere samme barn flere ganger, og derfor mottar "lovlig" støtte for disse. Slikt avsløres jo ikke ved å blindt stole på digitale data. Snarere tvert imot.

Når det gjelder militær overvåking har det jo også vist seg at for mye data ikke nødvendigvis bidrar positivt. De viktige dataene skjules bokstavelig talt i en elektronisk høystakk. Overvåkning løser ikke alle problemer. Men det gir selvsagt myndighetene mer makt.

Aller mest problematisk er at den eventuelle tryggheten et slikt system gir, kommer på bekostning av en absolutt overvåkning som får datalagringsdirektivet (ledd i samme plan får en anta) til å virke uvesentlig. Frihet er avhengig av en del orden og en del anarki.

Nations grown corrupt
Love bondage more than liberty;
Bondage with ease than strenuous liberty.
~John Milton

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
~Benjamin Franklin

Problemet er selvsagt at "folk flest" egentlig ikke bryr seg. Brød og sirkus er nok for det enkle sinn.

Timid men prefer the calm of despotism to the tempestuous sea of liberty.
~Thomas Jefferson

onsdag, februar 09, 2011

Pengepolitikk på villstrå

Økokrim, Finansforbundet og Finanstilsynet ønsker å avskaffe tusenlappen.

Med dette ønsker de å redusere kriminalitet.

Tanken er absurd. Femhundrelapper og hundrelapper vil selvsagt bli brukt istedet. Ingenting kan stanse det. Neste skritt vil da eventuellt bli å også avskaffe disse.

Norges bank advarer om at også utenlandsk valuta vil bli tatt i bruk. Tusenlappkameratene ler av dette, fordi de ikke ser problemet med at Norge blør valuta. En pris må man betale for å avskaffe kriminalitet.

Problemet er selvsagt at det Norges bank egentlig sier er at avskaffelsen av tusenlappen ikke vil ha effekt overhodet.

Men la oss ikke henge oss opp i det. Prisen vi vil betale er langt mer kostbar enn det som diskuteres av tusenlappkameratene. Hele denne saken er et ledd i ønsket om å avskaffe fysiske penger og erstatte dem med kredittkort. Med andre ord den absolutte statlige kontroll over alle pengetransaksjoner.

Argumentet er kamp mot kriminalitet. Effekten er det absolutt overvåkede samfunn.

mandag, februar 07, 2011

Matvareprisene stiger - en forklaring

Verden er i dyp krise, og finanskrisen var bare toppen av isberget. I tillegg kan nevnes at denne krisen absolutt ikke er over, den er bare skjøvet foran oss ved hjelp av "kvantitative lettelser".

Den grunnleggende problemstillingen er ikke engang vurdert, og vi behandler som vanlig symptomer.

Oljepris - dvs. energipriser - stiger, matvareprisene stiger, boligprisene stiger. Og stadig flere ressurser går med på å betale for denne prisstigningen istedet for å brukes til å produsere reelle verdier.

Hva er årsaken? Egentlig er selvsagt årsakene flere, økende befolkning, økende vekst i flere store land, men kanskje først og fremst skyldes den økende ubalansen selve pengesystemet.

Pengesystemet er som kjent avhengig av evig vekst, subsidiært kunstig inflasjon av pengemengden, i praksis ofte begge deler. Dette betyr økende press mot gjeld, og en nødvendighet for å skape stadig flere penger. Dette skjer nå i stadig større grad for å redde systemet. Selv Norge - som skryter av å ha klart seg gjennom finanskrisen - har nå 700 milliarder i gjeld til utenlandske banker, og betaler 20 milliarder i rente per år. Det er årsaken til at vi må ha økende skatteinntekter. Men vi betaler altså mer og mer for ingenting.

US Dollar er verdens reservevaluta. Pengevolumet øker drastisk.


Også Kina øker pengevolumet dramatisk for å finansiere sin økonomiske revolusjon.

Alt dette er imidlertid fantasiverdier. Per definisjon jager altså flere penger den reelle verdiproduksjonen. Prisene må stige. Det er en naturlov.

Konsekvensen er at verden bruker mer ressurser på monopolpenger og mindre på verdiskapning. Det favoriserer kapitaleiere og pengeflyttere og skader alle andre. God apetitt.

Tillegg: USA håper å redde sin økonomi ved at Kina velger å bli netto importør snarere enn eksportør av varer. Dette er 100% usannsynlig i all forutsigbar fremtid. I en økonomi basert på gullstandard måtte Kina idag med handelsoverskudd måtte kjøpe opp gullreserver, og USA ville måtte selge gull, og dermed også kutte i sin pengemasse. Dette ville ført til en homeostase - en naturlig balanse - der prisene i Kina økte, og prisene i USA sank, og dermed balansert systemet. Idag finnes ingen slik begrensning, ingen bremser.

Dette syntes sikkert smart den gangen USA trodde de ville være verdensdominerende i all fremtid, og der grådigheten fikk fritt spillerom. I dag er vi nå derfor i en verden der økonomisk krig er en nødvendighet. At man har redefinert inflasjon til å bety prisstigning opp mot en mer eller mindre tilfeldig valgt måling av kjøpekraft hjelper ikke - men er selvsagt med på å forkludre forståelsen av problemstillingen.

Noe som gir fritt spillerom for de økonomiske alkymistene.

lørdag, februar 05, 2011

Radiobløff

Statskontrollerte krefter har satset mye penger på den totalt utdaterte teknologien DAB, og ønsker å tvangsinnføre denne teknologien.

Som ledd av dette prosjektet skal monopolsituasjon skapes ved at FM-nettet skal legges ned i 2017. Med forbehold om at halvparten av befolkningen skal ha gått over til DAB. Flertallsdiktaturet er med andre ord som vanlig malen for samfunnet.

Jeg anbefaler derfor alle til å IKKE anskaffe seg DAB radio. Først og fremst fordi dette er et meget dårlig teknisk produkt, og fordi det vil føre til store kostnader for norske forbrukere. Systemet vil bety at bilradio knapt vil fungere utenfor tettbygde strøk, og aldeles ikke ved utenlandsturer.

At norske forbrukere skal betale for et så dårlig produkt er en skam. Spesiellt fordi FM-båndets arvtaker aldeles ikke vil bli DAB, men internettbaserte produkter.

Internett er idag iferd med å bli mobilt. Og fremtiden vil være slik at mobiltelefoner og andre gadgets, inkludert radioer mobilt vil være knyttet til nettet. Da har man bokstavelig talt titusenvis av radiostasjoner tilgjengelig. Personlig bruker jeg per idag aldri dedikert radio hjemme, men snarere bærbar datamaskin som fungerer som mediasenter ++. Mobiltelefoner og andre gadgets vil erstatte dedikerte radioer for mobilt bruk for de fleste lenge før 2017.

Selvsagt vil det også være et marked for mer spesialiserte produkter, for eksempel bilradioer knyttet til nett. Disse blir selvsagt i de fleste tilfeller med multifunksjon, for eksempel gps og kartfunksjon.

Innen denne utviklingen - som allerede er igang - blir allemannseie, vil FM radio være mer enn bra nok, og gir også nærradioer en fighting chance mot de store. Å kaste bort enda mer penger og tid på DAB systemet, som var teknologisk utdatert allerede før sendingene i Norge begynte, er muligens en siste krampetrekning for å forsøke å opprettholde et monopol for de mest ressurskraftige stasjonene og aktørene (les NRK, Telenor og P4), men er dømt til å mislykkes.

Uten at dette vil stanse Arbeiderpartiets korstog for statskontrollerte media.

onsdag, februar 02, 2011

Desperate Klimarealister

Per Jan er ute med ny desinformasjonskampanje. Per Jan Langerud altså. Medlem av Klimarealistene. Klimagranskeren som gransker ved å bevisst eller ubevisst feiltolke faktiske data. Og tidvis ved å henvise til hjemmesnekrede naturlover. Hans nye utspill går på å henvise til de store ismassene utenfor Svalbard. Les de forvirrede resonnementene her.

"Det er stadig noen som vil ha oss til å tro at det er
varmt og lite is i Arktis, men naturen selv sier at det ikke er sant. Hele det arktiske bassenget har vært fullt av is siden november 2010."

Hvordan forteller naturen oss dette? Kanskje vi heller skulle holde oss til direkte observasjoner og målinger?

Anerkjente National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har - i motsetning til Langerud - observert naturen, blant annet ved hjelp av satelitter - og her er resultatet:


"Arctic sea ice extent for December 2010 was the low
est in the satellite record for that month. These low ice conditions are linked to a strong negative phase of the Arctic Oscillation, similar to the situation that dominated the winter of 2009-2010."

Videre:

"Arctic sea ice extent averaged over December 2010 was 12.00 million square kilometers (4.63 million square miles). This is the lowest December ice extent recorded in satellite observations from 1979 to 2010, 270,000 square kilometers (104,000 square miles) below the previous record low of 12.27 million square kilometers (4.74 million square miles) set in 2006 and 1.35 million square kilometers (521,000 square miles) below the 1979 to 2000 average.

As in November, ice extent in December 2010 was unusually low in both the Atlantic and Pacific sides of the Arctic, but particularly in Hudson Bay, Hudson Strait (between southern Baffin Island and Labrador), and in Davis Strait (between Baffin Island and Greenland). Normally, these areas are completely frozen over by late November."

Ellers fører som vanlig NASA en grundig oppsummering av de viktigste datasettene.

Jeg retter en stor takk til Klimarealistene generellt og Per Jan Langerud spesiellt for å avsløre at de lever i en alternativ dimensjon, helt uberørt av denne virkelighet. Kudos skal de også ha for å avsløre sin irrasjonalitet ved vekselvis å hevde at klimavariasjonene er naturlige, for så på innpust å hevde at de ikke skjer. Og på neste utpust hevder de at eventuellt så skjer det motsatte av det som skjer.

Dessverre er det som vanlig ikke de irrasjonelle fornekterne som er problemet, men de irrasjonelle myndighetene, som klamrer seg til oljeøkonomien kynisk uten hensyn til kommende slekter.

Skam!