onsdag, februar 02, 2011

Desperate Klimarealister

Per Jan er ute med ny desinformasjonskampanje. Per Jan Langerud altså. Medlem av Klimarealistene. Klimagranskeren som gransker ved å bevisst eller ubevisst feiltolke faktiske data. Og tidvis ved å henvise til hjemmesnekrede naturlover. Hans nye utspill går på å henvise til de store ismassene utenfor Svalbard. Les de forvirrede resonnementene her.

"Det er stadig noen som vil ha oss til å tro at det er
varmt og lite is i Arktis, men naturen selv sier at det ikke er sant. Hele det arktiske bassenget har vært fullt av is siden november 2010."

Hvordan forteller naturen oss dette? Kanskje vi heller skulle holde oss til direkte observasjoner og målinger?

Anerkjente National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har - i motsetning til Langerud - observert naturen, blant annet ved hjelp av satelitter - og her er resultatet:


"Arctic sea ice extent for December 2010 was the low
est in the satellite record for that month. These low ice conditions are linked to a strong negative phase of the Arctic Oscillation, similar to the situation that dominated the winter of 2009-2010."

Videre:

"Arctic sea ice extent averaged over December 2010 was 12.00 million square kilometers (4.63 million square miles). This is the lowest December ice extent recorded in satellite observations from 1979 to 2010, 270,000 square kilometers (104,000 square miles) below the previous record low of 12.27 million square kilometers (4.74 million square miles) set in 2006 and 1.35 million square kilometers (521,000 square miles) below the 1979 to 2000 average.

As in November, ice extent in December 2010 was unusually low in both the Atlantic and Pacific sides of the Arctic, but particularly in Hudson Bay, Hudson Strait (between southern Baffin Island and Labrador), and in Davis Strait (between Baffin Island and Greenland). Normally, these areas are completely frozen over by late November."

Ellers fører som vanlig NASA en grundig oppsummering av de viktigste datasettene.

Jeg retter en stor takk til Klimarealistene generellt og Per Jan Langerud spesiellt for å avsløre at de lever i en alternativ dimensjon, helt uberørt av denne virkelighet. Kudos skal de også ha for å avsløre sin irrasjonalitet ved vekselvis å hevde at klimavariasjonene er naturlige, for så på innpust å hevde at de ikke skjer. Og på neste utpust hevder de at eventuellt så skjer det motsatte av det som skjer.

Dessverre er det som vanlig ikke de irrasjonelle fornekterne som er problemet, men de irrasjonelle myndighetene, som klamrer seg til oljeøkonomien kynisk uten hensyn til kommende slekter.

Skam!

4 kommentarer:

Canute sa...

Jeg tror ikke myndighetene våre eier skam i livet.
De er flasket opp med partipolitikk og relativisme, og hater ansvar og troskap.

Helge Samuelsen sa...

Myndigheten er blitt kremmere av den verste sorten. Det ser vi også på hvordan strømprisene manipuleres, der hovedsaken er å generere inntekter totalt uten hensyn til sosiale verdier eller annen verdiskapning.

Ansvaret for eget system er der, men ansvar og troskap mot nordmenn er fraværende totalt.

Canute sa...

Ingen bør overraskes over at globalister ikke har lojalitet og troskap til nordmenn og eget land.

Helge Samuelsen sa...

Helt logisk.

Utrolig nok er dette regimet igjen basert på super-nasjonalisme. Den formelen fungerer bra, og verden bedras.