mandag, februar 07, 2011

Matvareprisene stiger - en forklaring

Verden er i dyp krise, og finanskrisen var bare toppen av isberget. I tillegg kan nevnes at denne krisen absolutt ikke er over, den er bare skjøvet foran oss ved hjelp av "kvantitative lettelser".

Den grunnleggende problemstillingen er ikke engang vurdert, og vi behandler som vanlig symptomer.

Oljepris - dvs. energipriser - stiger, matvareprisene stiger, boligprisene stiger. Og stadig flere ressurser går med på å betale for denne prisstigningen istedet for å brukes til å produsere reelle verdier.

Hva er årsaken? Egentlig er selvsagt årsakene flere, økende befolkning, økende vekst i flere store land, men kanskje først og fremst skyldes den økende ubalansen selve pengesystemet.

Pengesystemet er som kjent avhengig av evig vekst, subsidiært kunstig inflasjon av pengemengden, i praksis ofte begge deler. Dette betyr økende press mot gjeld, og en nødvendighet for å skape stadig flere penger. Dette skjer nå i stadig større grad for å redde systemet. Selv Norge - som skryter av å ha klart seg gjennom finanskrisen - har nå 700 milliarder i gjeld til utenlandske banker, og betaler 20 milliarder i rente per år. Det er årsaken til at vi må ha økende skatteinntekter. Men vi betaler altså mer og mer for ingenting.

US Dollar er verdens reservevaluta. Pengevolumet øker drastisk.


Også Kina øker pengevolumet dramatisk for å finansiere sin økonomiske revolusjon.

Alt dette er imidlertid fantasiverdier. Per definisjon jager altså flere penger den reelle verdiproduksjonen. Prisene må stige. Det er en naturlov.

Konsekvensen er at verden bruker mer ressurser på monopolpenger og mindre på verdiskapning. Det favoriserer kapitaleiere og pengeflyttere og skader alle andre. God apetitt.

Tillegg: USA håper å redde sin økonomi ved at Kina velger å bli netto importør snarere enn eksportør av varer. Dette er 100% usannsynlig i all forutsigbar fremtid. I en økonomi basert på gullstandard måtte Kina idag med handelsoverskudd måtte kjøpe opp gullreserver, og USA ville måtte selge gull, og dermed også kutte i sin pengemasse. Dette ville ført til en homeostase - en naturlig balanse - der prisene i Kina økte, og prisene i USA sank, og dermed balansert systemet. Idag finnes ingen slik begrensning, ingen bremser.

Dette syntes sikkert smart den gangen USA trodde de ville være verdensdominerende i all fremtid, og der grådigheten fikk fritt spillerom. I dag er vi nå derfor i en verden der økonomisk krig er en nødvendighet. At man har redefinert inflasjon til å bety prisstigning opp mot en mer eller mindre tilfeldig valgt måling av kjøpekraft hjelper ikke - men er selvsagt med på å forkludre forståelsen av problemstillingen.

Noe som gir fritt spillerom for de økonomiske alkymistene.

8 kommentarer:

kurt sa...

Vakkert :) Klar logikk i en ellers uklar verden.

Canute sa...

Alt det stygge kapitalistene sa om Sovjetunionen var sant.
Alt det stygge Sovjetunionen sa om kapitalistene var også sant.

Når man forstår det, så faller brikkene fint på plass.

Anonym sa...

Legger merke til av grafen at resesjoner kommer med jevne mellomrom, uten at dette har særlig å si for ekspansjonen av penger. Slikt har altså liten stabiliserende virkning.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Takker :)

Canute,

Stort sett enig i den, bortsett fra at noe var verre enn det som ble sagt på begge sider. Fordi maktmennesker i alle farger liker å holde noen hemmeligheter for seg selv ...

Anonym,

Nei, ekspansjon stabiliserer ikke i seg selv, det ser vi tydelig. Resesjoner er dog en ønsket del av systemet spør du meg.

Canute sa...

Resesjonene er absolutt ønskelige.
Akkurat nå pågår kraftige nedbemanninger og lønnsnedganger for de ansatte i hvert eneste EU-lands helsevesen.

Dette "må" til for å finansiere pengeoverføringer til bankenes bonusfester og spekulasjoner.

Imens legges norsk landbruk sakte men sikkert brakk, fordi inflasjonen og pengepolitikken tar knekken på lønnsomheten, mens vi ØKER befolkningen fra 4 til 5 millioner.

Helge Samuelsen sa...

Yepp. Og hemmeligheten ved å bli skikkelig rik er å samle penger så lenge alt går oppover, kjøpe opp realverdier i resesjoner, og så starter sykelen påny.

Mellomlegget betales av hvermansen.

Slik har noen samlet så mye kapital at begrepet rik ikke har mening for dem engang. De eier verden.

Simon Furnes sa...

Eg fant meg nettopp en blogg å bli forelsket i <3

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Simon :)

Du har da også en interessant blogg, som jeg skal følge med på fremover.