mandag, mai 31, 2010

Israel og det å skyte seg selv i foten

Israel er det land i verden som mottar mest økonomisk hjelp per innbygger, via forskjellige ordninger fra USA.

Israel har rett til å forsvare seg mot angrep utenfra.

Israel har IKKE rett til å bedrive blokade av matvarer, dette totalt uavhengig av hva de selv tror, eller hva deres tilhengere mener.

I den grad Israel underminerer internasjonale avtaler og folkeretten mister de den moralske retten til å klage over overgrep mot Israel.

I den grad Israel ser på farvannet utenfor Gaza som eget territorialfarvann, burde verdenssamfunnet melde fra at dette er urimelig. Gaza er ingen stat, og området utenfor er derfor som åpent hav å regne.

I den grad Israel anser seg å være i krig med Gaza, kan konvoier fra tredje stat visiteres etter folkeretten. Dog er Israel i krig, kan de ikke påberope seg at vold rettet mot Israel er terror, da er det krigshandlinger. Også nazistene i Norge mente motstandskampen var terror. Dette er en alvorlig logisk brist.

Voldsutøvelse mot tredje stats konvoier er å regne som krigshandlinger. Det er Israels plikt å utøve blokader på en ikke-voldelig måte. Mannskap på tredje stats skip kan ikke arresteres eller interneres på noen måte.

Israel kan uansett ikke påberope seg retten til blokade uten at dette er behandlet i sikkerhetsrådet. Dette har ikke skjedd, og alle påstander om å ha rett ifølge folkeretten er derfor per definisjon usanne.

I den grad Israel og deres sympatisører ikke ser det beklagelige i at bordingen av skip med nødhjelp ender som et blodbad - uavhengig av hvem som begynte volden - skyter man seg så ettertrykkelig i foten at det kan anses som kompulsiv selvskading.

Den type uhemmet og blind støtte som Israel ofte får (blant annet fra føleriets høyborg, FrP) er den største trussel mot Israels eksistens noensinne. Terrorister fra Hamas er i en slik sammenheng for ingenting å regne.

Les mer

fredag, mai 28, 2010

Mafiaen konsoliderer

Energimafiaen konsoliderer. Bare de store får grønne sertifikater.

Wiki: Pliktige grønne sertifikater eller grønne sertifikater (også kalt pliktige elsertifikater, eller grønne elsertifikater) er en finansieringsordning for subsidiert utbygging av fornybare energiformer.

Tildeling: Produsenter av fornybar energi får utdelt sertifikater avhengig av hvor mye elektrisitet de produserer. For eksempel kan produksjon av en megawattime (MWh) fra en fornybar energikilde gi ett grønt sertifikat. I en pliktig ordning med grønne sertifikater er det myndighetene som bestemmer hvilken produksjon som er fornybar.

Myndighetene bestemmer altså at vannkraft fra minikraftverk ikke er fornybar. Hvilken ordbok bruker de? Svar: Ingen, de definerer sin egen virkelighet.

Fra regjeringens egen pressemelding om grønne sertifikater: Det vil fremme forståelsen og aksepten for et felles elsertifikatmarked om konkurransevilkårene for alle aktørene så langt som mulig blir likeverdige.

Noen er med andre ord mer likeverdige enn andre.

Videre: Ministrene er enige om at den store satsningen på fornybar energi krever omfattende utbygging av overførings- og fordelingsnett i Norden.

Nye overføringsmuligheter for kjøp og salg av kraft prioriteres altså fremfor utbygging av fornybar energi.

Fornybare energiformer er altså ikke biodrivstoff, som skal avgiftbelegges, og ikke småkraftverk, som ikke får ta del i subsidieringen som kommer de større kraftverkene til gode - for eksempel prosjekter i regi av Statoil, norges største forurenser.

Fornybar energi - i den grad den skal utbygges i Norge - skal først og fremst kontrolleres av eksisterende kapitalkrefter - ofte statlige. Det er sikkert en meget viktig politikk for å unngå å miste den statskapitalistiske kontrollen over energimarkedet, og for å unngå at mindre private interesser faktisk kan levere el til en fornuftig pris her i landet. En slik situasjon ville jo ha satt fokus på hvor dyr den billige vannkraften egentlig selges for her i Norge.

"Både opposisjonspartiene på Stortinget og de berørte småkraftverkene karakteriserer det som et løftebrudd at de rødgrønne partiene torsdag nedstemte forslaget fra opposisjonen."

Nei, dette er strategi. Regjeringen, dvs Ap, er ikke så inkompetente at dette ikke er planlagt, taima og tilrettelagt.

onsdag, mai 26, 2010

Stoltenberg - logikkens tåpe


Neida, jeg slenger ikke om meg med usaklig drittpreik. Saklig drittpreik, derimot, er på sin plass. Når jeg sier logikkens tåpe, mener jeg logikkens tåpe. Stoltenberg, og norsk statlig miljøpolitikk generellt, lider av en så alvorlig grad av logisk brist at det er vanskelig å tro at noen kan ta dette alvorlig.

Vel, de færreste gjør vel egentlig det, etter månekrasj og slikt. Men poenget er at de fleste ennå ikke skjønner bæret av hvorfor statsministeren er så avsindig tåpelig.

"Karbonfangst er dyrt, og koster 1000-1500 kroner per tonn i reduserte klimautslipp, mens det å hindre avskoging av regnskog koster 30 kroner per tonn redusert CO2-utslipp", sier Jens. Og alle forstår nå at tiltak i Norge mitt Norge, kiempers fødeland er komplett dust. Hvorfor betale dyrt når man kan få noe billig?

Eller - hvorfor holde seg til virkeligheten når man heller kan røyke sokkene sine og tro på mirakler?

Alle som tror Jens er klok, følg nøye med nå ... Mennesket slipper ut for mye CO2 fra fossilenergi. Vi slipper også ut CO2 ved å hogge ned regnskog. I tillegg til en hel rekke andre ting som får oss til å likne bavianer på syretripp - men bli ikke avsporet av mine digresjoner.

Hvis vi sparer regnskog fra å bli hugd, så reduserer vi de teoretiske utslippene av CO2 fra en kilde, men lar de faktiske utslippene fra en annen kilde være urørte. Teoretiske kontra faktiske utslipp er nøkkelord her.

Altså - å spare regnskog er bra, men løser ikke problemet. Jensemanns regnestykke er far out there in lala-land. X antall tonn CO2 som KUNNE vært sluppet ut fra regnskog, men som ikke blir det alikevel, kan IKKE fratrekkes det totale budsjettet av CO2 utslipp. Det totale budsjettet av utslipp er lik de totale faktiske utslipp. Det burde være enkelt for selv en sosialøkonom å fatte. Eller kanskje nettopp ikke ...

Fra wiki: Stoltenberg gikk grunnskole ved Rudolf Steinerskolen i Oslo, og fullførte senere videregående skole ved Oslo katedralskole i 1978. Han slet med spesielt matematikk på skolen, og gir gjerne Steinerskolen æren for at han likevel ikke opplevde skolegangen som spesielt vanskelig.

Ok? Vi andre har ihvertfall ingen unnskyldning.

For de som trenger teskje: Utslipp av CO2 fra kjente kilder er de samme selv om man reduserer andre potensielle kilder til utslipp. Har du 100 kroner har du hundre kroner, selv om du lar være å kjøpe noe til 50 kroner. Du har da ikke på magisk vis fått 150 kroner. Duh. Menneskelige utslipp av CO2 stiger idag katastrofalt til tross for all retorikk om miljø og klimakamp, og det blir ikke bedre av at vi KUNNE sluppet ut mer CO2 hvis vi virkelig la oss i selen.

For de som trenger en teskje til: å ikke slippe ut noen millioner tonn CO2 kompenserer ikke for å slippe ut noen andre millioner tonn CO2!

Det er like teit som å si at hvis vi forbrenner mer naturgass, er vi miljøvennlige. Selv om altså de totale utslippene av CO2 øker mest på naturgass.

Kan det nå gå opp for folk hvorfor denne verden går til helvete? Vi kan ikke engang tenke. Det må være noe i luften. Eller så er mennesket bare degenerert til idioter.

Tillegg: Det egentlige økonomiske poenget her er at hvis vi virkelig ønsker å redusere CO2 utslipp istedet for å gi blanke faen, så er bruk av fossilenergi rett og slett ikke økonomisk bærekraftig.

Tillegg 2: Det er også et ikke helt uvesentlig poeng at reduserte utslipp per år her hjemme i Norge altså er per år. Regnskog kan som kjent "ikke hugges ned" bare èn gang. Regnestykket til Stoltenberg er derfor i tillegg som å sammenlikne epler og doble fustasjeopphengsforkoblere.

Men kanskje det var meningen å regne hvert år skogen ikke hugges ned som årlige kutt i utslipp? Det er jo ellers helt i tråd med anvendt logikk. Kan jeg da foreslå å planlegge å hugge ned alle verdens skoger, og så gå tilbake på vedtaket? Det ville i så fall reddet verden og koster ingenting ...

Den aller største giften

ADHD knyttes til bruk av insektmidler.

Og nok en gang står helsevesenet på sidelinjen. Deres oppgave er å behandle symptomer, ikke advare om det de fleste av oss allerede vet - at vår verden er blitt direkte giftig.

Plantevernmidler, benzener fra oljeprodukter, gasser og partikler fra forbrenningsmotorer, gift fra industri og dagligdagse produkter, bygningsmaterialer ... listen er uendelig. Og det oppsiktsvekkende er ikke at vi blir syke og skadd av dette, det oppsiktsvekkende er at vi ikke forstår sammenhengen umiddelbart.

Forekomsten av ADHD er også arvelig betinget. Sies det. Men kan det være slik at det er selve motstandskraften mot forskjellige miljøgifter som er arvelig betinget?

Moderne mennesker er så fulle av skadelige stoffer, at det er et under at vi lever så lenge som vi gjør. Men vi gjør nettopp det. Er det fordi vi har prioritert dette som "symptom" istedet for å også fokusere på livskvalitet?

Til alt overmål skal vi nå bygge hus i Norge som er så tette at de er utsatt for råte i veggene, og som gir vesentlig dårligere utluftning enn det anbefalte. For å spare energi i verdens mest energirike land per innbygger.

Jeg husker vi lo litt av romerne i historietimene på barneskolen når vi lærte at Romerriket gikk under delvis fordi de ble forgiftet av å bruke bly i vannrørene sine. Senere er denne teorien avkreftet. Men vi visste jo uansett at vi var smartere og bedre enn det folk var før. Kunnskapsløse som de var i eldre tider. Også dette er feil, romerne var faktisk klar over at bly var giftig, og brukte rør av terrakotta der det var mulig.

Uansett. Vi er idag besatt av sikkerhet. Vi har HMS, vi har nullvisjoner om både dette og hint. Men vi ser tydeligvis ikke skogen for bare trær. Vi er ikke kommet lengre enn at latter av skikker fra tidligere tider bør sette seg i halsen. For de farer som vi har utryddet har bare blitt erstattet av andre. Og de farer vi aksepterer er i de fleste tilfeller styrt av økonomi, ikke hverken legevitenskap eller risikovurdering.

Men den største risiko er vår selvgodhet. Vi opptrer som om vi er ufeilbarlige og vet alt, og at vårt samfunn er perfekt. Det er det største hinder for forbedring og forandring. Det er den aller største giften.

tirsdag, mai 25, 2010

CO2

Ifølge målinger er nå veksten av CO2 konsentrasjon nær eksponensiell.Erstatning?


BP lover å betale for oljesølet i mexicogolfen og USA krever at de skal betale. Men hva skal de betale?

Å rydde opp - går det an å rydde opp 100%?

Skade på dyreliv og miljø - hva er det verdt?

Full lønn til alle fiskere som mister levebrødet?

Full erstatning til alle andre enkeltpersoner eller bedrifter som blir berørt?

Skaden for fiskeriene alene er enorm. Og full lønn til alle er bare begynnelsen på en fullstendig erstatning. Det er verdien på de tapte ressursene som er det reelle tapet.

Mange libertarianske miljøer mener vi skal synes synd på BP. Og det skal vi. Tapet av menneskeliv og verdier er ikke noe vi skal applaudere.

Alikevel er det absolutt misforstått å ikke påtvinge full erstatning. Risiko skal pålegges alle foretak, og subsidiering ved å fordele risiko på felleskapet er selvsagt imot alle kommersielle prinsipper. Selv om virkeligheten ofte er en annen. Kapitalister liker godt å fordele risikoen på oss alle. Og staten i de fleste land er ofte ivrig på å utsette befolkningen for risiko.

BP bør gå konkurs. Enkelt og greit. Ikke fordi de er et oljeselskap, og jeg er imot fossilindustrien, men fordi det er ingen andre som bør ta risiko ved oljeproduksjon andre enn oljeselskapene. Er risikoen stor, må både selskaper og investorer akseptere dette, og ikke komme gråtende til Joe Public når det går galt.

Regel en er at når kapital investeres og gevinst ønskes, så må man ta risiko med i betraktningen. Ellers blir det feilinvesteringer, som det heter så fint på kapitalistisk. Og det er faktisk en enorm feilinvestering å sette mer ressurser inn i fossilindustrien istedet for sikrere, fornybare energikilder.

Morsomt nok ønsker Republikanerne i USA å overlate mesteparten av kostnadene til skattebetalerne. Og det er selvsagt fordi ingen kapitalister er for fri konkurranse eller frie markeder. De er for å gi særfordeler til kapitalistene. Punktum. Med andre ord er de for å stjele andres penger og ressurser. Det er alle politiske maktmiljøer som en regel.

Selv når USA nå oppretter føderal støtteordninger til fiskeriene i Louisiana, er dette bare en overførsel av verdier fra skattebetalerne slik at menigmann betaler istedet for BP.

Lobbyvirksomheten går nå i høygir, og mange ønsker at økonomisk risiko i oljebransjen i USA skal være på dagens nivå, med andre ord 75 millioner dollar. Nyhet? Store ord er i bruk i media om ansvar. Ansvarlighetsillusjonen. I virkeligheten tar aldri hverken den politiske eller økonomiske elite ansvar med mindre de blir tvunget til det. Dette er et alvorlig brudd på eiendomsretten. Eiendomsrretten til alle uten politisk/økonomisk makt.

75 millioner dollar er småpenger i oljebransjen. Og det er småpenger i forhold til den risiko som faktisk eksisterer. USA har med andre ord gjort menigmann ansvarlig for at oljebransjen skal få det slik de vil. Andre bransjer og mennesker som er direkte truet av denne industrien burde selvsagt saksøke sin egen regjering for slik fiendligsinnet adferd.

Investeringer i oljesektoren medfører stor risiko for andre næringer, privatpersoner og ikke minst for miljøet, og denne risikoen må selvsagt gjenspeiles i investeringsrisiko. Å overføre denne risikoen til tredjepart er et brudd på ikkevoldsprinsippet og et godt eksempel på at demokratiet som regel i virkeligheten er styrt av særinteresser.

torsdag, mai 20, 2010

BRAVE NEW WORLD?Oljås forbannelse
Vestlandet blir hardest rammet av nye økonomiske tilbakeslag, mener Stoltenberg.

Og det er nok riktig at eksportnæringer på vestlandet blir hardest rammet, men det blir ikke et vestlandsproblem. Dramatiske fall i norsk eksport er et nasjonalt problem, og et resultat av en politikk som er meget olje og gass vennlig, men fiendtlig mot alt annet.

Også Gjedrem innrømmer nå at det er oljeøkonomien som presser kostnadsnivå og dermed lønnsnivå opp.

Dette blir en katastrofe for Norge på sikt uavhengig av internasjonale finanskriser eller ikke. Og dette problemet med manglende verdiskapning i viktige næringer vil regjeringen sannsynligvis forsøke å løse med mer skatter og avgifter. Med andre ord, ved å skyte oss enda mer i foten. Som om den ikke har skuddskader nok fra før.

Vi er for avhengige av olje

Oljen gjør mange av oss rike privat, men utarmer imidlertid samfunnet ved å være sterkt prisdrivende

Mange land uten olje har alikevel like høy levestandard

Vi er ikke avhengige av en oljeøkonomi, selv om mange påstår det (mest oljebransjen selv)

Verdiskapning er viktigere enn å bytte til seg utenlandsk valuta

Les gjerne denne

søndag, mai 16, 2010

Månelanding i boks?

Som vi har rapportert tidligere eksisterer teknologi til Stoltenbergs "månelanding" allerede. Et eksempel finnes her.

Spørsmålet er om vi (regjeringen) har baller nok til å innse at Statoil og den offentlige satsingen til nå er bortkastede ressurser, og at ny kurs er sårt tiltrengt.

Eller om det vil vise seg at hele poenget var å pøse mer ressurser inn i Statoil og styrke statens kontroll over energiressursene.

For de som tror at blant annet Kompromissløse meninger bedriver spekulasjon eller er useriøse i sine påstander minner vi om selskapet Sargas strategi:

"Sargas skal bruke velprøvd teknologi. De behøver ingen nye oppfinnelser"

Med andre ord bedriver regjeringen og Statoil beviselig et spill like skittent som tjæresand når de later som om dette er vanskelig.

Inntjening på nett?

Ikke så mye... For den som brukte argumenter om grådige plateselskaper og "gråt" for artistene i piratkopieringsdebatten. Owned. Big time.

Vær heller ærlig å innrøm at dere er snyltere som driter i alle andre bare dere får det dere vil ha. Og husk at piratkopiering gir null i inntekt for alle involverte. Og husk at når dere selv ønsker jobbsikkerhet så er dere i strid med deres egne prinsipper - det vil si - poenget er å tenke på seg selv og gi faen i alle andre, så det er vel riktigere å si at man har et offentlig synspunkt og et virkelig.

Og argumentet at piratkopiering ikke kan stanses? Det er sikkert korrekt. Voldtekt kan heller ikke stanses. Fordi i begge tilfeller ligger noen av de laveste menneskelige drifter bak.

Klikk på bildet.
Les her.

Men ikke fortvil. Musikk vil fortsatt bli lagd. Enten av amatører som har andre jobber på si, eller av noen virkelig store selskaper som satser på volum og som driter i sine artister. Eller slik det var før, av noen få genier som blir avhengige av rike sponsorer som kjøper de kreative menneskene og bruker dem som statussymboler.

lørdag, mai 15, 2010

Realistiske Klimarealister etterlyses!

Dette er en kommentar til «klimarealisten» Trond Vivelstads innlegg «Rakryggede klimapolitikere etterlyses».

Navnet Klimarealistene, eller "Climate realists" som de kaller seg i USA, er egentlig et oksymoron. Fordi Klimarealistene er jo ikke realister, og avslører gang på gang at de heller ikke har kunnskap.

Istedet kjører de på med påstander som er hentet rett i fra propagandaministeriet til fornektere av menneskeskapt global oppvarming. Jeg har forsåvidt tatt opp de fleste vrangforestillingene før, uten å få annen respons enn at den forvrengte sannheten blir gjentatt. Forsåvidt greit nok, fordi det er jo ganske så avslørende.

Først og fremst: Det er ikke politikere som har påvist antropogen global oppvarming, men forskere. Hverken Al Gore, Gro Harlem Brundtland eller andre politikere har oppfunnet begrepet. Men det er jo tydelig at Klimarealistene ønsker politikere som overser fakta og heller bedriver synsepolitikk. Dem om det.

Punkt 1: Påstand - «... vanndamp og skyer står for mer enn 96% og CO2 for mindre enn 2% av den atmosfæriske drivhuseffekten?»

Glimrende illustrasjon på at her har man ikke forstått hva man snakker om. Vanndamp og skyer står for mer enn 96% av drivhuseffekten. Feil. Vanndamp står for ca 50%, og skyer for ca 25% - det blir 75%. CO2 står for 20%. Alikevel domineres jo drivhuseffekten av vanndamp og skyer? Jada, men disse elementene er ikke pådrivere. Forutsatt konstant temperatur er de konstante, og varmer opp atmosfæren vår slik at den i det hele tatt blir beboelig. Vi ville hatt evig istid uten vanndamp. Denne effekten er i balanse. CO2 og utslipp av andre drivhusgasser (først og fremst metan) øker imidlertid temperaturen utover dette.

Med økt temperatur øker også mengden vanndamp. Målinger fra satelitt viser en trend som vil bety at mengden vanndamp i troposfæren vil dobles innen 2100. Hvis vanndamp står for 75% (eller mer som Klimarealistene påstår) blir altså dette katastrofalt. Og ja – det er slike sammenhenger som forskere regner på. Den naive og lettvinte forståelsen at CO2 alene er problemet viser bare at man ikke har satt seg inn i faglitteraturen. Menneskelige utslipp av CO2 og metan gir en direkte temperaturøkning, som igjen gir sekundære effekter. Altså: Vanndamp gir en konstant drivhuseffekt i seg selv. Utslipp av klimagasser gir økt temperatur som igjen driver mengde vanndamp i været – som mangedobler effekten. Dette er ikke ny kunnskap.

Punkt 2: Påstand - «naturen selv står for mer enn 96% av CO2-omsetningen og forbrenning av fossilt brennstoff for mindre enn 4%».

Her blander man kortene. CO2 omsetningen i naturen er (før utslipp av nytt karbon fra fossile lagre) en evig syklus der samme karbon brukes om og om igjen. Forbrenning av fossilt brennstoff slipper nytt karbon inn i denne sykelen, og selv noen få prosent ekstra per år blir ganske mye over flere tiår. Hint – den ene prosessen her er sirkulerende, den andre er adderende.

Punkt 3: Påstand - «... forbrenning av fossilt brennstoff står for mindre enn 1 promille (0.02 x 0.04 = 0.0008) av drivhuseffekten».

Forstår man punkt nummer en ser man at det ikke stemmer. CO2 står for 20% av drivhuseffekten allerede, selv om det dreier seg om små mengder i luften. At Klimarealistene gang på gang påpeker at det dreier seg om deler per million (part per million – ppm) forandrer ikke på dette. Mer CO2 gir en større effekt - logisk nok. Gjennom store naturlige klimasykler (de tre siste istider) har mengden CO2 ikke vært over 300 ppm. Vi er nå på god vei mot 400 ppm (389 og raskt stigende). Dette har effekt. Logisk nok.

Punkt 4: Påstand - «CO2 har en logaritmisk absorbsjon av varmestrålene fra jorda, slik at en økning fra 0-20 ppm (parts pr. million) betyr mye, mens en økning fra 380-400 (dagens nivå er ca. 388ppm) er betydningsløs».

At konsentrasjonen av CO2 har økt med over en ppm siden Klimarealistene sist sjekket er et poeng i seg selv. Hovedpoenget er imidlertid at påstanden er feil. CO2 har ikke en logaritmisk absorbsjon av varmestråler.

Les gjerne:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument/

Dette er en forklaring egnet for nybegynnere. Og kom ikke med argumentet igjen at Realclimate er partisk. Dette er forskere. Hvem vil dere ha data fra? Sveiseeksperter? Tidligere påstod jo de norske Klimaealistene at CO2 var «ferdig» med absorbsjonen i 20 meters høyde over bakken. Og hadde ikke hørt om reemittering. Har dere forandret synspunkt? Og hva er kilden for dette nye synspunktet?

Punkt 5: Påstand: - «Hva med betydningen av havstrømmene PDO og AMO, 60-års sykluser og fenomenene El Nino og La Nina i Stillehavet, er det kjent stoff? ».

Ja, hva med disse? Dette er selvsagt kjent stoff. Dette er er imidlertid ikke 60 års sykluser (sjekk fakta), men det er forsåvidt en nesten irrelevant unøyaktighet. Poenget er at målinger av globale temperaturer over flere slike sykluser viser en økende temperatur, hvis PDO/AMO er ansvarlige for «global oppvarming» er dette en umulighet.

Punkt 6: Spørsmål: - «... CO2 er fargeløs, uten lukt og smak og er ca. 1.52 ganger så tung som luft, slik at dere ikke tror det er CO2 dere ser når dere ser bilder av tykk, svart og forurensende røyk som stiger opp fra fabrikkpiper?»

Ingen har vel sagt at sort røyk er CO2? Alikevel slipper altså industri ut mye CO2 og andre drivhusgasser. Media velger å illustrere dette med bilder av røyk fra industri istedet for med bilder av en fargeløs gass? Er dette er argument? Tror dere politikere eller forskere velger bilder for media? Quelle conjuration!

Punkt 7: Spørsmål: - «... At vi mennesker (også politikere!) puster ut luft som har over 100 ganger så mye CO2 som den vi puster inn, er kanskje kjent, men vet dere at verdens befolkning puster ut 50 ganger så mye CO2 som Norges totale utsliupp?»

Hadde Klimarealistene forstått punkt 2, så hadde de ikke prøvd seg med punkt 7. Mennesker resirkulerer samme karbon som allerede er i karbonsykelen. Vår pust bringer derfor ikke mer karbon inn i kretsløpet uansett hvor mange vi er. Forbrenning av fossile kilder slipper ut karbon som er tatt ut av denne sykelen for millioner av år siden. Dengang dette karbonet var fritt og hovedsaklig fantes bundet med oksygen som CO2 i atmosfære, hav og biomasse hadde jorden ikke is på polene om sommeren, og klimaet ville tatt knekken på moderne sivilisasjon.

Sitter du i et badekar og drikker vann, samtidig som du pisser, stiger ikke vannet. Åpner du vannkranen stiger cannet.

Punkt 8: Påstand - «... CO2 som kommer fra forbrenning av olje, kull og gass er akkurat den samme gassen som vi puster ut etter forbrenningen i cellene i kroppen vår, samt at CO2-nivået i lufta har vært mange ganger så høyt som i dag om vi går et stykke bakover i historien».

Hvor langt tilbake i historien vil dere gå? Viktigere, hvordan var klimaet da – og ønsker dere dette klimaet tilbake? Se ellers punkt 7. CO2 gassen er den samme (dog isotopmessig forskjellig), men mer gass er ikke det samme som resirkulering av gass.

Punkt 9: Påstand - «Michael Mann og hans hockeykølle er kanskje kjente begreper, men vet dere at han ”glemte” den varme middelalderen og den lille istiden?».

Feil. Når skal det gå opp for Klimarealistene at «hockeykølla» er stadfestet av en rekke andre forskerteam og at alle som faktisk har forsket på dette istedet for å synse er enige i konklusjonen? Mann «glemte» heller aldri noen epoker. En studie av Mann et al bemerket «... the MWP shows "warmth that matches or exceeds that of the past decade in some regions, but which falls well below recent levels globally»

Michael Mann har faktisk også forsket på nettopp den varme middelalderperioden, så å «glemme» den? – beviselig ikke. Det er også typisk for Klimarealistene å forenkle saker til det absurde. Det er ikke slik at «hockeykølla» gir en rett strek for så å svinge oppover. Det finnes registrerte naturlige svingninger, men poenget er at «oppsvinget» er en radikal ny trend helt ulik de naturlige svingningene. Og denne trenden fortsetter altså på en global skala selv idag til tross for påstander om det motsatte fra fornektersiden.

Punkt 10: Spørsmål - «Har dere hørt om variasjoner i jordaksens vinkel i forhold til jordas baneplan og variasjoner i jordas avstand til sola (Milancovic), om variasjonene i solflekkaktiviteten, vulkanenes betydning og kosmisk stråling (Svensmark)?»

Ja. Det er jo nettopp poenget at alle disse effektene er luket ut som pådrivere for den observerte globale oppvarmingen. Vi snakker ikke om astrologi eller alkymi, men prosesser som kan identifiseres. Det var første skritt på veien mot å sikte seg inn mot CO2 som syndebukk å eliminere disse. Når det gjelder Svensmark så forutsetter hans teori for eksempel en korrelasjon mellom kosmisk stråling og observert temperatur. Det finnes ikke. Selv om mange ønsker at det var slik, eller tror det er slik.

Jeg anbefaler Klimarealistene å være mer realistiske og kritiske til egne kilder. Climate Realists og andre fornekterorganisasjoner har for eksempel noe bias. Det var ironi. Til alle andre kan jeg si at klimavitenskap er mer å sammenlikne med et puslespill enn et korthus. Et korthus faller sammen om en del faller bort. Fornekterne vil ha oss til å tro at slik er også klimavitenskap. Men vitenskap handler imidlertid som regel om å finne mest mulig biter, og å sette dem sammen. Bitene i klimapuslespillet forteller oss at vi har et problem. Et menneskeskapt problem.

Det er flott å være skeptisk og realistisk. Men Klimarealistene er ikke skeptiske eller realistiske. De slenger ut ville påstander nettopp uten å være skeptiske til egne kilder. Klimarealistene forteller oss i virkeligheten ufrivillig at de hverken har lest pensum eller forstått spørsmålet. Det gir som regel strykkarakter.

tirsdag, mai 11, 2010

Konkurs

Kompromissløse meninger har tidligere spådd at Norge går konkurs. Ren idioti å si om et land med penger på bok? Nei - vi ER så godt som konkurs.

Den politiske kursen og det økonomiske systemet utarmer oss for hver dag som går. Politikerne lokker med mer "frie" midler til kommunene og andre kalorifattige løfter. Samtidig stiger alle kostnader og presset øker.

Tryggheten de fleste føler til vanlig er ikke basert på fornuft eller virkeligheten, men er skapt av samfunnstoppenes "ansvarlighetsillusjon" og vår kollektive flokkmentalitet.

Hva mer kan man si?

Tillegg: Det er faktisk så galt at regjeringen må lyve

fredag, mai 07, 2010

Konspirasjon?


"Freedom is never more than one generation away from being extinct"

Det finnes utallige konpirasjonsteorier, mange trives særlig godt på internett. Selvsagt bør konspirasjonsteorier som mangler rot i noen objektiv virkelighet forkastes og avsløres ved å dokumentere til fakta. Men flere konspirasjoner er jo faktisk virkelige, og i en fri verden er det vel uansett lov å diskutere, debattere, undersøke og granske forskjellige temaer uten statlig forbud eller kontroll?

Vel, et poeng er at verden, selv i de fleste "frie" land ikke er så fri som man tror, en annen sak er at menneskets natur er basert på at de fleste følger en bjellesau uansett. Dette er velkjent i de fleste politiske/økonomiske miljøer, og manipulasjon er en del av virkeligheten.

Manipulasjon møter vi hver eneste dag, enten det er oljeselskaper som påstår at oljeutvinning er uten risiko, desinformasjonskampanjer som sår tvil om global oppvarming på tross av alle vitenskapelige bevis, politikere som lover gull og grønne skoger, eller for den saks skyld noe så "uskyldig" som reklame som lover deg suksess i livet hvis du bruker en viss deodorant eller forteller deg at du trenger akkurat den flatskjermen.

All slik manipulasjon blir ansett som umoralsk om den bevisst er basert på løgn og et ønske om å lure.

Det er også ansett som umoralsk hvis en pressgruppe bevisst infiltrerer motparten, sprer sin side av saken på en underhånds måte, eller på annen måte opptrer under falskt flagg.

Påvirkning er en naturlig del av livet, løgnaktighet og lureri er forsåvidt også det, men er umoralsk og forkastelig.

Men hvor går grensen for løgnaktighet? Og hvem skal ha rett til å ha definisjonsmakt? De fleste vil mene at når en sprer usannheter som sannhet og er klar over det, så er det umoralsk. De fleste vil mene at det å opptre som noe en ikke er og spre sine synspunkter - selv om de skulle vise seg å være i samsvar med objektiv virkelighet, så er dette umoralsk.

Moralsk og riktig debatt avhenger av at man presenterer etterprøvbare argumenter i den grad det er mulig, og at man er åpen om eventuelle forbindelser som gjør en til part i en sak. Det er ikke for ingenting at inhabilitet er et problem i mange saker.

Så hva når statsmakten ønsker å ha definisjonsmakt ved å bruke bevisst manipulasjon?

Dette er selvsagt udemokratisk og enhver regjering som tillater slikt er per definisjon ikke demokratisk, og er i ånd alltid nærmere det totalitære enn det demokratiske. Prakteksempelet på manipulasjon av befolkningen er Hitlers nasjonalsosialistiske stat, Mussolinis autoritære fascisme eller Stalins kommunistiske despoti.

I noen tilfeller kan man tenke galt. Man "vet" at man har rett, og man tror dermed at det å bruke alle midler til å spre sin "kunnskap" er moralsk korrekt, fordi de andre har "feil". Det er ikke korrekt, fordi å predefinere egen kunnskap som "sann" og dermed ikke slippe til motforestillinger eller å undertrykke disse med underhånds midler da blir et maktmisbruk.

Professor Cass Sunstein, utpekt av USA's president Barack Obama til å lede Federal Office of Information and Regulatory Affairs har uttalt i et skriv fra 2008 (Adrian Vermeule & Cass Sunstein "Conspiracy Theories; Causes and Cures" ):

Cognitive infiltration of extremist groups, whereby government agents or their allies (acting either virtually or in real space, and either openly or anonymously) will undermine the crippled epistemology of believers by planting doubts about the theories and stylized facts that circulate within such groups, thereby introducing benificial cognitive diversity.

Fine ord. Men det Sunstein egentlig sier er at staten bør ha absolutt definisjonsrett og gå inn for å pushe sine vedtatte sannheter på alle som har divergerende syn. Sunstein mener også at "first amendment" i den amerikanske grunnlov bør "flikkes på" slik at "uavhengige råd" kan avgjøre hva som bør være lovlige uttrykk.

Veien til Tankepoliti er ikke lang. Og slike ordninger kan misbrukes på utallige måter.

Mer subtilt enn brunskjortene under Hitler som banket opp opposisjonelle er dette dog, men også mer farlig. For hvor går grensen for statens definisjonsmakt? Og hvor går grensen for "government agents - or their allies"? Noen husker kanskje COINTELPRO - FBI's ulovlige program for å sverte venstreradikale i femti, seksti og syttiårene. Hvem er sjefen? Staten eller folket?

Det som er overveldende klart er at det blir mer og mer vanlig å anse staten som sjefen i moderne politikk og byråkrati. Tankepoliti er på vei. For Storebror tror at han alltid har rett.

Les mer her, her, og her

Forslag til ny tekst for First Amendment etter Sunsteins metode:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Except when Congress wants to ...

onsdag, mai 05, 2010

Stavanger fumler ...


Ikke for første gang - men det begynner nå å bli latterlig hvor skakkjørt dette landet er på alle plan. I Stavanger er det bygget "sykkelglorie" istedet for å bygge vei på et av de mest kritiske punktene i "køveien" inn og ut av Stavanger. Samferdselsminister Meltveit "Uffameg" Kleppa (en forøvrig sprudlende og kjekk person) er forsåvidt ærlig, og vedgår at dette ikke fjerner køen.

Alle normale mennesker har forstått det for lenge siden. Kleppa uttaler:

– Jeg har ikke behov for å være kritisk til det som har skjedd. Men krysset vil nok bli stående som et spesielt monument over forventninger som var større enn de som nå blir innfridd.

– Det vil være en spesiell type etterpåklokskap å kritisere et vedtak jeg selv har vært med på i Stortinget.

Tja, man kan vel innrømme fiasko når fiaskoen er absolutt? Nei. Tydeligvis ikke. Lær av Jens og månelandingen. Tygg litt på denne beskrivelsen av prosjektet:

Tjensvollkrysset var opprinnelig tenkt som et toplanskryss som skulle bedre trafikkavviklingen i byens mest trafikkerte kryss. De planene ble imidlertid droppet, og i stedet bygges det nå en sirkelformet gang- og sykkelbro over eksisterende rundkjøring.

Jeg hadde brukket foten, men istedet for å gå til legen fikk jeg klippet håret. Eller noe i den dur.

115 millioner rett ut av vinduet. Dog kan Stavangers høyadel vise hvor råflotte de er for utenlandske storheter på oljemessene. Vi er så rike at vi kan bygge monumenter for sykkelen. Selv om syklene hadde overganger fra før, og alle var fornøyde. Men fint ska det ver sjøl om halla rauå henge ude ...

Barnehagene derimot skal nå spare seg til fant. De mangler 8 millioner.

For et baddel ...


Tillegg: Vegvesenet mener at det blir større køer etter denne "utbyggingen" og skandalen er komplett.

tirsdag, mai 04, 2010

Schwartzenegger terminerer

Guvernør i California, Arnold Schwarzenegger stanser alle nye boreprosjekter utenfor kysten av delstaten.

De fleste fokuserer på tapet dette vil gi, Men Arnold er klar:

– Det er klart at vi må skaffe de 100 millionene. Men hvis jeg har valget mellom 100 millioner dollar og det jeg ser i Mexicogolfen, vil jeg heller fundere på andre måter å tjene 100 millioner på.

- Hvorfor skal vi ta risikoen? Risikoen er mye større enn det er verdt.

Investeringer i fornybar energi vil uansett på sikt gi like stor avkastning som investeringer i oljeindustri. Og uten risiko.

Miljøet, turistnæringen og utallige andre mindre næringer er når alt kommer til stykket langt mer verdifulle enn kortsiktig gevinst fra olje.

Måtte det en Actionhelt for å tenke ut dette?

Tillegg:

Arnold tør å si det som det er. Men det må selvsagt mer enn en Governator til for å røske opp i mafiaveldet som kjennetegner det meste av offentlig byråkrati:

An analysis by the Center on Budget and Policy Priorities revealed that 13 states face shortfalls in the next fiscal year and another 11 states expect budget problems within the next two years. For example: Florida is forecasting a $1 billion shortfall, New York is projection a $4 billion deficit, but that pales in comparison to the $14 billion deficit projected in California. But California's problem isn't the lack of income. California State Senator Dick Ackerman said "Our problem is we've just been spending too much. Our income has gone up every year, but the rate of spending has gone up greater than the income." This is probably true with most of the cities, counties, and states facing a budget shortfall.

Since California leads the pack in fiscal mismanagement, it can be used as an example of what not to do. The California voters staged a coup several years ago by recalling the sitting Governor, Gray Davis. Davis had inherited a budget surplus but yielded to a spend-happy legislature and the state began to run up massive deficits. As a result, Davis was dumped and Arnold Schwarzenegger (the Governator) was elected to restore fiscal discipline to the state.

But replacing the governor did not replace all the spend-happy legislators.

Shortly after taking office, Schwarzenegger proposed several ballot propositions to solve the fiscal crisis. One was a Constitutional Amendment to limit spending and another was a Constitutional Amendment to control the budget. Unfortunately the politicians, bureaucrats, and unions spent millions to defeat the measures.

Why would anyone oppose fiscal stability? The answer is simple. The proposed spending cuts would cut off the pork and these special interest groups would no longer be able to feed at the public trough. When the votes were counted, the special interest money defeated fiscal sanity. After the humiliating defeat, the Governator was reduced to a political 'girlie man' and began to sign the budget busting spending legislation. As a candidate Schwarzenegger promised to make government more efficient, but in reality the General Fund spending has increased 44% since he took over.

Currently California is spending $400 million to $600 million more each month than it is collecting in revenues. Most families would recognize this as a problem, but big spending politicians are oblivious to such trivia. But Schwarzenegger woke-up from his 'girlie man' slumber and signaled - the Governator was back.

Governor Schwarzenegger said: "We do not have a revenue problem; we have a spending problem." To address the chronic boom-and-bust budget cycle and spending problem he proposed the 'Budget Stabilization Act' as a long term solution; and massive cuts to reduce the deficit as a short term solution. But on cue, the politicians, bureaucrats, and unions opposed the cuts spending and efforts that would restore California to a sound fiscal footing. For these big spending politicians, cutting spending is like sunlight to a vampire. Kilde

Vansinn

Vi sager over den gren vi sitter på. Og vi er til og med optimistiske mens vi gjør det. Alt går jo bra tilslutt for snille gutter/jenter? Ihvertfall ifølge reklamen.

Kollektivt massehysteri var ikke uvanlig i middelalderen. Man antar idag at forklaringen ofte lå i hallusinogener i maten, for eksempel forekomst av soppen meldrøye. Religiøs fanatisme kan også ha spilt en rolle.

I moderne tid har vi imidlertid lite å skylde på foruten dumhet. Det vil si, en dumhet skapt av å akseptere den sinnsyke økonomiske modell som trellbinder oss like sikkert som middelalderens føydalsystem.

Boligprisene for eksempel stiger nå raskere enn lønnsutviklingen. Dette indikerer på en god måte den gallopperende virkelige inflasjon og prisstigning. Det blir daglig skapt en større ubalanse i økonomien, en sikker måte å utkonkurrere all eksportvirksomhet på, en sikker måte å øke utgiftene til alle foretak, en sikker måte å skape et samfunn der det automatisk skilles ut vinnere og tapere. En sikker måte å garantere fritt spillerom for de bemidlede få og å fange alle andre i gjeldsfelle.

Vi arbeider idag ikke først og fremst for å dekke basisbehov, men for å dekke behovene til banker og finans. Arbeta jæklar, i graven skal Ni hvila!

Og så synger man ennå internasjonalen første mai og leker solidaritet som om man har røykt sopp noen uker i forveien, totalt uforstående til virkeligheten.

Mens andre synes det er knallbra med grådighet og skikkelig tøfft å tjene penger på det store statskontrollerte ponzi-opplegget.

Boligpriser i Norge er snart ikke til å leve med. Allerede - vil noen si. Men husk på det - prisene, justert for inflasjon - er lavere idag enn i 2007. Poenget er at for å justere for den virkelige inflasjon måtte alle lønninger, alle pensjoner og trygder - Og alle utgifter til drift av samfunnet - vært vesentlig høyere enn idag. Kunne vi hatt råd til det?

Egentlig ikke.

Som er årsaken til at vi ikke lenger har råd til å drifte dette samfunnet. Til tross - eller på grunn av? - alle oljemilliardene vi sper på med.

Og derfor blir også samfunnet en evig kamp om reallokering av ressurser, satsing - fulgt av innsparinger. Hele det økonomiske fundament er et ponzi-opplegg - fordi det avhenger av stadig større pengestrøm.

Eneste forskjell på en moderne stat og svindlerne Madoff og Ponzi er at en stat kan trykke mer penger etter behov. Som forsåvidt er problemet i utgangspunktet.

Den ventende avgrunnen forsvinner derimot ikke. Den skyves bare fremover i tid.

Ha en hyggelig ventetid, og invester alt du har i eiendom. Eller (spesiellt når staten nødvendigvis beskatter eiendom sterkere i fremtiden) i gull. De som ikke har råd til det, eller som ikke har noe å investere, har snart tapt i livets stol-lek. I mellomtiden party party!.

søndag, mai 02, 2010

Sirkuset fortsetter II

Mafiaen turer på videre. Spinnville konspirasjonsteorier? Nei. Norge anno 2010, og mafiaveldet ligger helt opp i dagen. Vi har idag en maktelite som regjerer utenfor alle fornuftige rammer, og som i stadig større grad prøver å skjule dette. Eksemplene er mange, ett av dem er saken om omstridt lakselusmedisin.

Det handler om diflubenzuron og teflubenzuron som virkemidler, midler som er sterkt skadelige for skalldyr i små konsentrasjoner, og som idag brukes nesten uhemmet av oppdrettsnæringen.

Legg merke til at oppdrettsnæringen er en ikke-bærekraftig næring som er avhengig av mye medisinering for å fungere. Næringen er i samme kategori som industriellt fjærfehold. Næringer som pakker dyr så tett at sykdom, stress og absolutt umoralske forhold er en del av forutsetningen for opplegget. Det handler derfor ikke om oppdrettsnæringen bør få bruke diverse medisiner, men om oppdrettsnæringen skal få overleve.

Alternativet til forbud av gift er til alt overmål ikke at næringen legges ned - men i praksis at de får sine tap erstattet fra felleskapskassen. Slik er det med de rette forbindelsene til maktapparatet. En sterk stat tiltrekker alltid særinteresser. Og svakt lederskap gir alltid fritt spillerom for de sterkeste lobbyistene.

Bruken av gift er uansett ikke hovedsaken. Hovedsaken er at hele saken ble forsøkt dysset ned. Norges Miljøvernforbund har fått utlevert hundrevis av hemmeligstemplede søknader hos Statens legemiddelverk. Alle søknadene er godkjent, og de fleste har søkt om uspesifikke mengder gift. Disse opplysningene er i teorien offentlige, men ifølge Kurt oddekalv måtte det advokat og stort press til for å få tilgang.

Jeg tror myndighetene er redd for at innholdet vil føre til bråk, sier Oddekalv.

Og det er sikkert korrekt. Poenget er at vi lever i et samfunn der Fiskeriministeren selv er på oppdretternes side. Rettelse: Hun er oppdretter. Objektivitet er dermed ikke mulig. Vi lever i et samfunn der spesialinteresser stadig øker sin innflytelse og makt. Ikke bare på dette området, men over hele fjøla. Dette er et samfunn som automatisk skaper hemmelighold, udemokratiske avgjørelser, og i stadig større grad blir et mafiasamfunn der de rette forbindelser gir makt utenfor demokratisk kontroll.

At offentlige dokumenter forsøkes hemmeligholdt burde i et fritt samfunn skape store bølger, og avskjedigelse av alle de som er involvert i dette udemokratiske hemmelighold.

Dette vil ikke skje. Fordi Norge ikke er et fritt samfunn. Norge er et korrupt samfunn styrt av pressgrupper og særinteresser. I et slikt samfunn er den største faren at enkeltindividet ofres uten tanke for annet enn å opprettholde status quo for maktforholdene.

lørdag, mai 01, 2010

Sirkuset fortsetter

Som vi nå alle har forstått blir det ingenting av Norges annonserte månelanding. Utsettelser som perler på en snor beviser bare det mange har sagt lenge, CO2-fangst er ikke i seg selv økonomisk bærekraftig og slike investeringer vil ikke ha betydning for miljøkampen overhodet.

Mye tyder på at hvis denne regjeringen er like inkompetent i andre saker, så er vi ille ute. Og det er vi jo.

Men dette har ingenting med inkompetanse å gjøre, snarere et absolutt bedrageri, en politisk/industrimessig forskjellsbehandling og taskenspilleri som peker nese på velgerne, som misbruker demokratiet, og som uavhengig av ståsted i miljøkampen er med på å undergrave troen på demokratiet og bevise at politikerforakt ikke bare er forståelig, men så absolutt på sin plass.

La meg minne om at regjeringer har blitt felt på mindre saker enn dette bedraget.

Men la meg også minne om at maktkåtheten idag er sterkere enn prinsipper. Dessuten er nok opposisjonen sjeleglad over at desto mer tid denne regjeringen får, desto mer vikler den seg inn i en situasjon der oppfatningen av oppgitthet og meningsløshet over dens eksistens vokser. Og fasit uansett utfall av neste valg er på sikt garantert videre satsing på oljebransjen, og folket tar regningen.

Man har gardert seg slik at oljå sender regningen for utslippene til hvermansen.

Hvermansen er nå eid av kvotemafiaen, og energimafiaen - inkludert strømoligarkiene. Det er ingen vei ut.

Med mindre folket får nok og stemmer de rette minipartiene. Men så smarte er vi nok ikke kollektivt.

Og det er selvsagt også på tide å la oljebransjen ta sine egne regninger, slik at alternative energikilder kan konkurrere. På den annen side vil også slik energi under dagens regime ende opp i hendene på mafiaen.

Det er ingen vei ut.

Tillegg: Det som gjør bløffen enda større er at Mitsubishi og andre allerede har teknologien klar, og har hatt det lenge. Men vi lever jo tydeligvis i vår egen virkelighetsboble i "verdens beste land". Vi er ihvertfall best på selvbedrag, det kan ingen ta fra oss. Statoil og Norge AS kan kjøpe renseteknologi på dagen hvis vi vil - teknologien er ikke basert på magi eller alkymi. Eller en statsministers oljefeberfantasier. Dessverre er det et mål i seg selv å pøse penger inn i Statoil. Statsmonopolet lenge leve ...

Og Norge redder verden... Feberfantasier.

Les mer

Stoltenbergs bedrag har pågått lenge.

Løgn er derimot ikke et parlamentarisk uttrykk ifølge Stortingspresidenten. Noe som betyr at vi får omskrive ordboka. Krig er fred?

Krf's Knut Arild Hareide er en snill gutt, og bruker ordet "løftebrudd". Et ord som tydeligvis aksepteres i Stortinget. Men løftebrudd kan ofte være verre enn en løgn. Spesiellt når makt og posisjon baseres på løftebrudd. Da blir det jo bedrageri. Så kanskje man skal snakke om de rødgrønnes bedrageri snarere enn løgner?

Uansett, man skal vel være gentleman/woman nok i bløffedemokratiet til ikke å snakke om andres bløffer.

Uansett betyr "med hånda på hjertet" ikke lenger at man lover å levere, og det er vel slik at valgflesk aldri var ment å bli tatt på alvor - så da så!

Er det rart valgdeltakelsen synker og politikerforakten vokser?