fredag, juli 30, 2010

Øremerkede skatter

Øremerkede skatter er en flott ide! La oss begynne med å øremerke de skatter og avgifter vi allerede betaler, så ser vi hva den store sekken av penger virkelig brukes til.

Dernest bør selvsagt alle områder som er overfinansiert få en liten innstramming. Vi vil da også få en oversikt over hva det koster å administrere Norge og kan sammenlikne dette per capita med andre land. Det vil da være mulig å se om vi bruker ressursene fornuftig. Mye tyder på at vi ikke gjør det all den tid det offentliges pengebehov alltid vokser.

Dernest - hvis det finnes gode argumenter for å øke skattene, kan vi tenke på det.

Sosialistene begynner imidlertid som alltid i feil ende! Det krever ikke så mye hjernevirksomhet eller innsats. Og så er de vel ikke egentlig interessert i å fortelle hvordan den store potten idag brukes. Hovedmålet er vel på sikt å ta seg betalt for alt to ganger.

Dessverre er det slik at når man bare har øye for inntekter, så kan utgiftene bringe selv den teoretisk sett sunneste økonomi i kne.

tirsdag, juli 27, 2010

Ran!

Regjeringen raner folk ved høylys dag. Legitimt. Siste tilskudd er ønsket om å konfiskere privat eiendom fra private barnehager.

Det skal ikke kunne tas ut overskudd ved avvikling av private barnehager. Man antar dette også gjelder overskudd skapt av ren verdistigning av byggmassen, uansett er dette et meget grovt ran av private midler.

Men ikke uventet fra en regjering som gjør det de kan for at statskapitalismen skal være mest mulig enerådende.

Private barnehager er utrolig bra. De skaper mangfold og gir alternativer. Selv har jeg både hatt mitt barn i og jobbet i en privat naturbarnehage. Både jeg og ungene stortrivdes. Hvis private barnehager leverer like godt tilbud - og det kan lett reguleres - og kostnadene for foreldrene ikke er vesentlig høyere enn for kommunale barnehager - er det vel neppe annet enn inneffektivitet i det offentliges tilbud som skaper grunnlaget for overskudd i private barnehager. En statlig analyse i 2007 fant at kostnadene i private barnehager i gjennomsnitt var 87% av kostnadene ved offentlige barnehager. Går dette på bekostning av kvalitet? Tydeligvis ikke, private barnehager scoret bedre enn offentlige på 29 av 30 punkter i en undersøkelse i 2009.

Litt om loven:

§ 14. Offentlig tilskudd til private barnehager

Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.

Private barnehager får altså teoretisk (men ikke alltid i praksis) samme tilskudd som kommunale barnehager. Dette er et tilskudd per barn, og et eventuellt overskudd i forhold til kommunale barnehager skyldes ikke at eierne stikker disse pengene i lommen, men at de eventuellt drifter mer effektivt enn kommunale barnehager.

Hvis offentlige barnehager IKKE hadde fått samme tilskudd hadde saken vært helt annerledes. Men det får de.

Den kommunistiske tankegang koblet med statlig turbokapitalisme er en farlig kombinasjon. Snart forsvinner alt mangfold og vi blir en monokultur som ikke evner å forstå eller gi rom for mangfold. Allerede stemples flere og flere normale mennesker som avvikere. Diagnoser florerer. Men jeg har nyheter til kontrollfrikene - det er både reelt og meningen at mennesker skal være ulike. Å ikke innse dette vil gi oss et dårlig samfunn der bare A4 sosialister trives.

Det er umenneskelig å innføre det absolutte sosiale og økonomiske diktatur.

Fornekterne fornekter seg ikke

En typisk fornekterartikkel på ABC Borger er litt morsom. Humoren er eneste grunn til at jeg gidder bruke tid på dette på bloggen.

Setningen: "Norske medier og norske klimaforskere samarbeider nå om manipuleringens kunst med å hjernevaske frafalne nordmenn, og få de "hjem" igjen." - er for eksempel hysterisk morsom. Jeg LIKER ikke egentlig å henge ut andre slik, men dette er "hilarious".

Det er selvsagt ikke norske medier og klimaforskere som bedriver manipulering, men det anerkjente National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), blant andre, som har publisert data som viser at første del av 2010 var uvanlig varm. Dette er ikke uventet, dette er som forventet og var forsåvidt forhåndsannonsert.

Men dette er selvsagt ikke helt etter klimafornekternes plan. Derfor fornektelse. Det er ikke varmt. Det er kaldt. Krig er fred og ignoranse er styrke. Flere googlede avisartikler skal "bevise" dette, pluss dette: "Snakket akkurat på Skype til de traktene der denne "klimatologen" (undertegnede blogger) befinner seg. I nabolaget sier de gamle at de har aldri opplevd slik kulde på juli før.... Altså vi snakker om 80-åringer og eldre.."

Nei, de gamle sier ikke dette her. De gamle ser at klimaet forandrer seg, og tregrensa er flyttet merkbart. Men man trenger ikke være 80-åring for å se dette. At tregrensa har flyttet seg kan selv yngre mennesker erfare. I tillegg må man være ganske hjernedød for å ikke å ha fått med seg at det har vært supre temperaturer her i sommer. Dog er selvsagt ikke lokale forhold nødvendigvis signifikante. Mer interessant er selvsagt grundige studier av tusenvis av datakilder fra hele verden. Slik som NOAA gjør. Utrolig nok.

Kommentarer som "Har en søster i Kr.sand hun gruer seg til å kjøre over fjellet, Valdresfløya, pga at det er meldt snø i veibanen..." er kostelige. OA.no melder imidlertid: "Snø og vind gjort det umulig å åpne Valdresflya som planlagt torsdag morgen, men ved 14-tida var været så bra at den likevel ble åpnet." - ikke så stort avvik med andre ord. Snø på høyfjellet sommerstid i Norge er imidlertid overhodet ikke uvanlig. Snarere tvert imot - "Opp fra Bygdin er det normalt fire-fem meter snø ..." Men det er klart at hvis man leter etter istid på høyfjellet, kan man fort finne det man leter etter.

Men alt dette er digresjoner. Hovedpoenget er at fornekterne nå er på et nivå der de må fornekte empiriske data. I seg selv grunn nok til å rettferdiggjøre betegnelsen "fornektere" i utgangspunktet. Men også i grunnen komisk.

Hvorfor koordinerer ikke "Klimarealister" seg internasjonalt? Er det ingen grense for inkompetansen? Fanatikerne i USA, Climate Realists - innser ihvertfall at det ikke nytter å fornekte empiri - de gir El Nino skylden - som om ikke slike forhold er kjente også for klimaforskere. At ikke temperaturen synker til det normale etter El Nino håper fornektertullingene at folk overser, antar jeg.

Alt dette er imidlertid relativt irrelevant, fordi det ligger i sakens natur at bevisene for menneskeskapt global oppvarming bare vil bli sterkere etterhvert og at fornekterne bare kan oppgi så mange skanser før de blir gjennomskuet av alle normalt tenkende mennesker. Det vil alltid finnes mennesker som tror jorden er flat også, så full rasjonalitet kan man aldri forvente.

Det virkelige problemet er ikke de irrasjonelle fornekterne, men de rasjonelle "business as usual" politikere og lobbyister. Mennesker som prater mye fint i festtaler, men som ikke har noen som helst plan for hvordan klimaproblemet skal løses, men snarere ønsker fullt kjør i oljå og setter klingende mynt i oljefondet fremfor fremtiden.

mandag, juli 26, 2010

Pensjonistran

Regjeringen øker skattene for pensjonister. Dette for å kompensere for en samfunnsutvikling der disse pensjonistenes verdiskapning har blitt oppbrukt kontinuerlig, uten at staten har evnet eller ønsket (det siste er mest sannsynlig) å tenke på fremtiden.

Demografien har vært velkjent. Eldrebølgen har vært kjent. Stastskapitalismen slår imidlertid til igjen, kynisk og rått, og forandrer spillereglene etter som det passer. Verdiskapningen er ikke vår egen - opparbeidet pensjon er ikke vår egen, nei, alt tilhører staten. Og staten kan gjøre som den vil.

Et godt råd til neste generasjon. Spar til egen pensjon privat. Har du ikke råd? Blir formuen spist opp av skatter? Da havner du på institusjon for oppbevaring av eldre. For når du er utbrukt er du definert som en utgiftspost.

Feige Aftenbladet

Jeg har lenge mistenkt Aftenbladet for å være en feig avis. En avis som er mer opptatt av å holde seg "inne" med den politiske elite, enn å bedrive noe som helst form for samfunnskritisk journalisme.

Denne historien fikk meg til å utføre et lite eksperiment. Lesere av Kompromissløse meninger over lengre tid har kanskje fått med seg at jeg er blitt kronisk syk med nedsatt arbeidskapasitet av en arbeidskade. En skade som direkte skyldes arbeidsmiljøet og der Stavanger kommune beviselig og dokumentert (av Arbeidstilsynet og Haukeland sykehus) har ført sine arbeidstakere bak lyset samtidig som de bevisst har oversett pålegg fra Arbeidstilsynet.

Jeg la inn en kommentar på saken "Stavanger kommune bøtelagt etter arbeidsulykke" der det allerede fantes to leserkommentarer. Begge var opptatt av om ofrene fikk erstatning. Jeg tror de fleste har en rettferdighetssans som går nettopp på denne tankegangen. Jeg la vekt på å kommentere ved å bare meget kort skissere at det dreide seg om en arbeidskade ved Stavanger kommune og at problemet var at erstatninger som regel tar meget lang tid. I mitt tilfelle bortimot ti år, og hovedsummen er ennå ikke utbetalt. Dette er et faktum og en reell problemstilling i "velferdssamfunnet". Arbeidsgivere er sterkt beskyttet fra å måtte ta ansvar for arbeidsmiljøforhold.

Aftenbladet publiserte ikke min kommentar. Som forventet. Aftenbladet er en venn av de priviligerte, den politiske/administrative elite.

torsdag, juli 22, 2010

Luft redder miljøet!


Luft redder miljøet, ifølge Statoil og Transportøkonomisk institutt. Riktig lufttrykk i dekkene fører til mindre forbruk av drivstoff.

Dette er forsåvidt velkjent. Mindre rullemotstand = mindre forbruk. Men konklusjonen til Statoil og TØI er rent pisspreik.

38 000 tonn årlig reduksjon av CO2 utslipp i Norge er som ingenting å regne. Totalen er 45 millioner tonn, og det er ekskludert luftfart og skipsfart. Vi snakker altså om en potensiell reduksjon av "justerte" innenlandske utslipp på 0,08% i en tid der de totale utslippene økte med om lag 10% siste ti år.

Å fremstille riktig lufttrykk i dekkene som ledd i kampen mot klimagassutslipp er både villedende og et blindspor i klimadebatten. Ikke uventet kanskje, med Statoil som premissleverandør for propagandaen.

Heller ikke biler med mindre CO2 utslipp er et ledd i klimakampen. Biler som har mindre CO2 utslipp enn andre per mil har det fordi de er mer effektive, det vil si at de bruker mer av energien til faktisk fremdrift istedet for å sløse energi på friksjon i motor, overføringer og luftmotstand. Alle bilmotorer slipper ut akkurat samme mengde CO2 per forbrent liter drivstoff. Dette er en fysisk realitet.

Derfor er utslipp av CO2 avhengig av mengde drivstoff forbrent totalt. At vi forbruker energien mer effektivt har liten eller ingen betydning for miljøet med mindre det betyr en faktisk reduksjon i forbruk av fossilenergi. Mindre forbruk per bil mer enn oppveies av en jevn økning av antallet biler i verden. Strategien med mindre utslipp per enhet funker med andre ord ikke.

Jeg har hørt argumentet at med mindre effektive biler ville vi sluppet ut mer CO2 enn vi faktisk gjør. Nei, det ville vi ikke, fordi utslippene er avhengige av verdensproduksjonen av olje. Uttak = forbruk. Det ville vært enda dyrere å bruke fossile drivstoff hvis bilene brukte mer, fordi da måtte forbruket styres mer av hvem som hadde råd til å betale. Men dyrere drivstoff er jo noe vi faktisk ønsker nettopp for å begrense bruk! Mer gjerrigere biler fungerer derfor bare slik at de marginalt mildner vår avhengighet av fossildrivstoff - mer gjerrige biler er med på å forlenge fossiløkonomiens æra! Incentivene for en overgang til andre drivstoff blir redusert.

I følge IEA vil utslippene av CO2 globalt øke fra 27 milliarder tonn i 2005 til 40 milliarder tonn i 2030, en økning på hele 55 prosent. I Norge har vi forpliktet oss til å redusere utslippene i 2012 til ikke mer enn 1% over 1990 nivå - det betyr at vi de to neste årene må kutte i utslippene med ca 9%.

Det lar seg ikke gjøre ved å følge med på dekktrykket! Det lar seg ikke gjøre uansett, burde jeg heller si. Det er komplett umulig. Det er løgn - direkte løgn - av en regjering som oser av tjære og er svart som natten, selv om de kaller seg rødgrønne. Dette er del av det store bedraget - ansvarlighetsillusjonen. Og dette bedraget er globalt. Per idag kjøper vi oss ut av dette regnestykket som ikke går opp ved å finansiere klimatiltak globalt. Også dette er uten effekt, da utslippene også globalt beviselig øker.

Jeg gjentar - bare en faktisk global reduksjon av bruk av fossilenergi kan redusere utslippene. Dette er en sannhet så selvsagt at ingen ser ut til å (ønske å) fatte den. Minst av alle propagandaministeriet Petrostaten Norge AS.

Kjør gjerne med riktig dekktrykk! Det sparer drivstoff, dekk- og vegslitasje. Det er et økonomisk spørsmål. Men ikke tro at det handler om å løse klimaproblemet. Der inngår det bare som mer pisspreik. Pisspreik for å opprettholde ansvarlighetsillusjonen.

Tillegg: Enda verre blir det av at det ikke bare handler om CO2. Klimagassene som må begrenses er de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de fluorholdige gasstypene HFK, PFK og svovelheksafluorid (SF6). CO2 står for hoveddelen av utslippene, med sine drøyt 80 prosent. Oljeindustrien står i tillegg for større utslipp av CO2 enn den totale samferdsel i Norge.

mandag, juli 19, 2010

Statskapitalismen seirer på alle fronter!

Staten tilranet seg monopol på spilleautomater ved å henvise til at de var farlige. Nå bruker statsmonopolet Norsk Tipping store midler på å utplassere sine "snille" automater. Automater som ikke nødvendigvis er så snille alikevel.

Uansett har statsmonopolet fått motgang i sin plan om å oppnå et massivt landsdekkende nettverk av spillemaskiner. De fleste vil ikke ha dem. Det forhindrer ikke at Norsk Tipping presser hardt på for å utplassere flere. Nå vil de ha flere på barer. Spill og alkohol er en god kombinasjon ifølge Lars Sponheim som nå prostituerer seg i statsmonopolet!

Hvorfor ikke legge tilrette for "snille" spillekasino og statlige horehus? Når statsidretten skal finansieres og opiumet deles ut til folket må vel ingen midler skys? Det er om å gjøre å kontrollere tildelingen av pengestrømmen, for da går alle i takt! Om de vil eller ei.

Og hvorfor ikke ta kontroll over internett også? Det er jo der de nye "farlige" spillene finnes. Bare de kommer innunder den store far, statens kontroll, burde vel alt være bra? Kina kan sikkert lære oss litt om å kontrollere nettet. Vår egen Griske Giske tenker ikke stort nok.

Les forøvrig, mer her, her, og her.

Tillegg: Den Norske Faderstat har allerede tatt kontroll over nordmenns kredittkort. Ordnung muss sein! Vi er "reddet" fra å spille i broderlandet. Eller var det for å redusere handelslekkasjen?

Fri tilgang til havresekken!

Sitat Økokrim:

Hva er korrupsjon?

I de nye straffebestemmelsene mot korrupsjon, som ble innført fra 4. juli 2003, defineres korrupsjon som det ”å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag”. Det er altså ikke et vilkår at den utilbørlige fordelen kan knyttes til en bestemt handling eller unnlatelse; det er tilstrekkelig at den har sammenheng med en persons stilling, verv eller oppdrag. I de nye straffebestemmelsene likestilles korrupsjon i offentlig og privat sektor.

I 2003 ble det også innført bestemmelser som rammer såkalt påvirkningshandel. Disse bestemmelsene setter forbud mot å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler.

Korrupsjon og påvirkningshandel straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

Kanskje noen kunne fortelle dette til Navarsete og resten av gjengen på Stortinget som ser det som sin rett å tildele seg selv særfordeler betalt av fellesmidlene?

Eller er dette å regne som fritt frem for fri tildeling av frynsegoder for alle? Betaler Navarsete skatt av sine frynsegoder, eller er dette bare tiltenkt å gjelde for almuen?

Økokrim skriver videre:

Hvorfor er det viktig å bekjempe korrupsjon?

* Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.
* I et globalt perspektiv er korrupsjon det største hinder for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.
* Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.
* Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper konkurransevridning).
*
Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Akkurat det siste punktet gjelder vel ikke lenger for Stortinget. Omdømmet i forhold til bukken og havresekken syndromet og frynsegoder generellt er vel ødelagt for all tid allerede. Uten at det bekymrer eliten det grann.

lørdag, juli 17, 2010

Skremmende utvikling!

Blir oppdrett hovedkilde til fisk og havet svart i fremtiden?

Mye tyder på det. I mangel av å makte å administrere de virkelig bærekraftige ressursene i havet, vil nok oppdrettsnæringen og det mekaniserte sjøbruket bli fremtiden. Det betyr dårligere kvalitet på fisken, utslipp av miljøgifter, ødeleggelse av den naturlige biosfæren, og på sikt vil det gjøre oss totalt avhengige av et ikke-bærekraftig system.

Oppskrift på katastrofe med andre ord.

På den annen side, så har det vel gått opp for eliten at vi heller ikke makter (ønsker?) å løse klimaproblemene, og vil bli satt tilbake til steinalderen - også i antall - om noen få hundre år. Da er vel slike problemstillinger lite interessante. Party Party!

Total fiasko

Statoil vurderer å legge ned gasskraftverket på Melkøya. Anlegget slipper ut 920 000 tonn CO2 hvert år, og Statoil vurderer nå at rensing blir for dyrt.

Bare her er det minst to milliarder kroner og masse tid tapt, ressurser som kunne vært brukt til å satse på fornybar og bærekraftig energi.

Blir dette kroken på døra for videre satsing på karbonfangst?

Neppe. Det ligger for mange penger og prestisje i dette allerede. Vi kan imidlertid alle se konturene av en total og absolutt fiasko. Vi er gått oss vill i et politisk drømmeri. Selv om karbonfangst allerede er teknisk mulig, kan det kun realiseres ved en massiv skattlegging av befolkningen. Det er uansett dårlig anvendte ressurser.

Men ønsker Statoil virkelig å legge ned gasskraftverket? Avisoverskriftene kan tyde på det - sannheten er vel heller snarere at det kynisk spilles på at med den absolutte inkompetanse som er vist på energisektoren i Norge i flere tiår, så blir vi pokka nødt til å innse at for å unngå krise, så må kraftverket få gå.

Med den prisstrategi som eksisterer vil nok heller ikke Statoil ta byrden ved sine utslipp. Den byrden plasseres nok i kjent stil på forbrukerne. Som vanlig. Akkurat som vår nasjonale vannkraftformue er internasjonalisert, og vi betaler CO2 kvoter for Europas utslipp.

Newsflash til norges energipolitikere (i den grad de finnes): Dette bidrar ikke til å gi noen incentiver og fordel til fornybar energi! Dette bidrar til å opprettholde le ancien regime. Men det er kanskje meningen?

For energi har lenge vært del av skattepolitikken.


onsdag, juli 14, 2010

Stoltenberg får skryt

Stoltenberg får skryt av FN's generalsekretær for sitt lederskap i klimagruppen som skal pønske ut nye avgifter og finansiering av klimatiltak.

Problemet er selvsagt at det er lang vei å gå.

Som stoltenberg uttrykker det: – Det som er vanskelig, er å bli enige om konkrete ting. Forbasket at det alltid skal være snakk om det konkrete, alltid skal slikt ødelegge! Det er så mye enklere å snakke om månelandinger!

Men dette er knapt uventet. For problemet er at forbrenning av fossile kilder fører til utslipp av mer CO2 til atmosfæren. Løsningen er å forbrenne mindre fossilenergi.

Så lenge man leker at løsninger er å skattlegge forbrenning av fossilenergi uten å presentere alternativer, er man både dømt til å mislykkes, men også å få motstand fra de berørte parter.

Når man forhandler om man selv skal piskes, vil forhandlingene gå tregt. Det er å betrakte som en naturlov. Suksess avhenger i virkeligheten av om man får på bordet en ordning som TILLATER videre bruk av fossilenergi, med andre ord - at kostnadene fordeles på en slik måte at de blir akseptable. Enten ved at de ikke blir for høye - eller mer sannsynlig - at kostnadene overføres til felleskapet slik at de egentlige synderne ikke får vesentlige ekstra utgifter.

Og Jens Stoltenberg burde være såpass utdannet at han forstår at en slik fordeling bare fører til en omfordeling av monetære midler, skattetrykket blir i virkeligheten et spørsmål om inflasjon, i praksis løst ved opptrykking av flere penger. Sannsynligheten for at verden ikke skal ty til en slik løsning er lik null all den tid en IKKE diskuterer å faktisk REDUSERE for eksempel sjøtransport eller å REDUSERE levestandard ved å kutte i verdenshandelen.

Stoltenberg et al kunne derfor like gjerne deltatt på et seminar om kniplinger og nupereller. Resultatet blir bortimot det samme.

Kunne Jens fortalt verden hvordan man kunne drevet maskineriet UTEN fossilenergi ville vi hatt en virkelig månelanding på gang. Men Jens mener Norge må utvinne all den olje og gass vi kan, fordi vi trenger pengene, og fordi verden ikke kan leve uten denne fossilenergien.

Tenker alle slik burde vi innse at klimatiltak er umulige, og faktisk sendt den politiske verdenseliten på kniplingskurs. Jeg tar tilbake at resultatet blir det samme. Da kunne vi ihvertfall holdt basar til inntekt for Pandaen eller noe slikt.

Et piss i havet? Javisst. Men det er bedre å pisse i havet enn å late som om man gjør det.

tirsdag, juli 06, 2010

CO2Statistikk over CO2 i atmosfæren fra flere målestasjoner. Hvis noen lurer på hvorfor verdiene går opp og ned (dog med en jevnt økende trend) er dette på grunn av naturlige variasjoner, vekselvis vekst og forråtnelse av biomasse (trær, planter), med andre ord sommer og vinter. På sydpolen er det minst variasjon, fordi der er det selvsagt lite biomasse.

Tillegg: Ifølge "Klimarealistene" er en slik variasjon "ikke mulig" :P

Bør BP reddes?

Skal BP reddes? Er BP for stor til å feile? Det er nå mye som tyder på at nok engang skal hvermansen redde storkapitalen.

Mens det snakkes med store ord om risiko og årsaken til bonuser i storkapitalen, viser det seg gang på gang at egentlig er dette svada, og risikoen fordeles så ofte man kan på felleskapet.

Dette vrir konkurransen - i dette tilfelle bort fra fornybar energi til oljeindustrien.

Dette er ren subsidiering av kapitaleiernes inntekter og bonuser.

Dette viser nok en gang at samfunnet egentlig er basert på subsidiering av særinteresser.

Skal BP reddes fordi mange pensjonsfond har investert i aksjene? Selvsagt ikke. Verden må lære at å investere i oljeindustri medfører risiko.

Men det finnes ingen objektiv moral i samfunnet. Med andre ord, snyt som du vil. Eneste forskjell er at som privatperson har du ikke lov, og må i tillegg ta risikoen selv, mens hele kapitalsystemet i virkeligheten er basert på snyteri.

fredag, juli 02, 2010

Monstermastene kommer

Så skjedde det de fleste regnet med, monstermastene kommer.

Selv ikke naturen, som vi ellers er så stolte av - klarer vi å verne mot grådigheten og sparementaliteten i Norge. Alternativ til luftkabel finnes. Men det gidder vi ikke bruke penger på.

Dette illustrerer også meget godt flertallsdiktaturet og hvordan det overkjører lokaldemokratiet. Og det illustrerer på en utmerket måte hvordan Statsnett har frie hender i ly av nettopp flertallsdiktaturet. Statskapitalismen lever!