mandag, juli 19, 2010

Fri tilgang til havresekken!

Sitat Økokrim:

Hva er korrupsjon?

I de nye straffebestemmelsene mot korrupsjon, som ble innført fra 4. juli 2003, defineres korrupsjon som det ”å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag”. Det er altså ikke et vilkår at den utilbørlige fordelen kan knyttes til en bestemt handling eller unnlatelse; det er tilstrekkelig at den har sammenheng med en persons stilling, verv eller oppdrag. I de nye straffebestemmelsene likestilles korrupsjon i offentlig og privat sektor.

I 2003 ble det også innført bestemmelser som rammer såkalt påvirkningshandel. Disse bestemmelsene setter forbud mot å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler.

Korrupsjon og påvirkningshandel straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

Kanskje noen kunne fortelle dette til Navarsete og resten av gjengen på Stortinget som ser det som sin rett å tildele seg selv særfordeler betalt av fellesmidlene?

Eller er dette å regne som fritt frem for fri tildeling av frynsegoder for alle? Betaler Navarsete skatt av sine frynsegoder, eller er dette bare tiltenkt å gjelde for almuen?

Økokrim skriver videre:

Hvorfor er det viktig å bekjempe korrupsjon?

* Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.
* I et globalt perspektiv er korrupsjon det største hinder for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.
* Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.
* Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper konkurransevridning).
*
Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Akkurat det siste punktet gjelder vel ikke lenger for Stortinget. Omdømmet i forhold til bukken og havresekken syndromet og frynsegoder generellt er vel ødelagt for all tid allerede. Uten at det bekymrer eliten det grann.

5 kommentarer:

Placebo sa...

Jeg kan anbefale Liv Signe denne til 10 $ i stedet: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values

Nemo sa...

Hehe... En dose Zen får man også på John Stewart - helt gratis :P

http://www.youtube.com/watch?v=-BoHU3JXVU4&feature=related

Vel, hvis Navarsete behøver coaching er det uansett hennes problem, ikke statskassens.

Admiral_Gringo sa...

Skal ikke motsi deg på prinsippielt grunnlag, men jeg klarer vel egentlig ikke helt å bli sint på Navarsetet her.
Dersom politikernes kursing faktisk gir seg utslag i bedre politikk, så ville det vel vært peanuts i den store sammenhengen, og antakeligvis går vi da i pluss; det er lov å håpe?

Dersom O2 nivået synker drastisk på jorda, så får vi global føling med den effekten som er kjent fra da spanjolene skulle kolonisere andesfjellene, og den tynne luften gjorde de europeiske kvinnene der infertile.

Kanskje blir det slik menneskene forsvinner inn i det store mørket?

Et stille og udramatisk teppefall, der ingen nye verdensborgere blir satt til verden?

Jaja. Keep smiling og hold hagla klar, sier nå jeg...

Nemo sa...

Admiral,

Men slik kursing er vel snarere til for å fortelle eliten at de egentlig ikke BEHØVER å tenke nytt eller bedre. Det er snarere en kosing med ego som kan brukes til å underbygge egne meninger.

Moderne "zen"-coaching dreier seg ikke om filosofi.

Nåja. Prinsipiellt er det partiet som skal betale for lederkurs, ikke Stortinget. Selv om også partiene får overføringer av skattepenger er den prinsipielle forskjellen enorm. Det må være et ryddig regelverk omkring dette, og det vesentlige er at regelverket er likt for alle. Regelverket sier uansett at kursing MÅ være jobbrelatert - personlig utvikling er her i en gråsone.

Uansett stilles det meget store krav til dokumentasjon av kursing overfor næringslivet. Ved minste avvik må: Arbeidstakeren må skatte av godtgjørelsen som om det var lønn, og arbeidsgiveren må ut med arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette må også gjelde for Navarsete.

Jeg kan ikke akseptere Animal Farm tilstander selv om Navarsete sikkert har behov for coaching og selv om hun kanskje vil gjøre en bedre jobb på grunn av dette.

Nemo sa...

Om O2 nivået. Nyttig informasjon. Den effekten var jeg ikke klar over.

Det første som går er uansett intelligensen. Vi ser kanskje allerede generellt sett en slik effekt :P