tirsdag, juli 06, 2010

Bør BP reddes?

Skal BP reddes? Er BP for stor til å feile? Det er nå mye som tyder på at nok engang skal hvermansen redde storkapitalen.

Mens det snakkes med store ord om risiko og årsaken til bonuser i storkapitalen, viser det seg gang på gang at egentlig er dette svada, og risikoen fordeles så ofte man kan på felleskapet.

Dette vrir konkurransen - i dette tilfelle bort fra fornybar energi til oljeindustrien.

Dette er ren subsidiering av kapitaleiernes inntekter og bonuser.

Dette viser nok en gang at samfunnet egentlig er basert på subsidiering av særinteresser.

Skal BP reddes fordi mange pensjonsfond har investert i aksjene? Selvsagt ikke. Verden må lære at å investere i oljeindustri medfører risiko.

Men det finnes ingen objektiv moral i samfunnet. Med andre ord, snyt som du vil. Eneste forskjell er at som privatperson har du ikke lov, og må i tillegg ta risikoen selv, mens hele kapitalsystemet i virkeligheten er basert på snyteri.

2 kommentarer:

Jorunn sa...

At fellesskapet finansierer storkapitalen ser vi også i andre sammenhenger. I følge Kirkens Nødhjelp gir Vesten årlig 120 milliarder dollar i u-hjelp. Vestlige firmaer får på den andre siden 160 milliarder dollar i skattefordeler i u-land. Også u-land fungerer derfor som julenisser overfor vestlige firmaer med 40 milliarder dollar i året.

Nemo sa...

Godt poeng, Jorunn. Ja, og i tillegg skaper u-hjelpen avhengighet og mye er også lån, som igjen gir gevinst for storkapitalen.

https://woc.uc.pt/feuc/course/L-RI/2008-2009/Kanbur%20-%20Aid,%20Conditionality%20and%20Debt.pdf