lørdag, juli 17, 2010

Skremmende utvikling!

Blir oppdrett hovedkilde til fisk og havet svart i fremtiden?

Mye tyder på det. I mangel av å makte å administrere de virkelig bærekraftige ressursene i havet, vil nok oppdrettsnæringen og det mekaniserte sjøbruket bli fremtiden. Det betyr dårligere kvalitet på fisken, utslipp av miljøgifter, ødeleggelse av den naturlige biosfæren, og på sikt vil det gjøre oss totalt avhengige av et ikke-bærekraftig system.

Oppskrift på katastrofe med andre ord.

På den annen side, så har det vel gått opp for eliten at vi heller ikke makter (ønsker?) å løse klimaproblemene, og vil bli satt tilbake til steinalderen - også i antall - om noen få hundre år. Da er vel slike problemstillinger lite interessante. Party Party!

Ingen kommentarer: